Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Listopad 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 5539 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/317/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w Czarnym Błocie i Starym Toruniu
2018 5540 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/18 Rady Gminy Koneck z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/17 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2018 rok
2018 5541 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/18 Rady Gminy Koneck z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/17 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2018 rok
2018 5542 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLV/289/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 5543 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/250/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 19 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kikół
2018 5544 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kikół miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5545 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XVII/186/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 5546 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr 41/2014/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 5547 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/18 Rady Gminy Gruta z dnia 25 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok
2018 5548 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/18 Rady Gminy Gruta z dnia 25 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 5549 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/18 Rady Gminy Gruta z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5550 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/18 Rady Gminy Gruta z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek rolny i formularza informacji w sprawie podatku rolnego.
2018 5551 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/18 Rady Gminy Gruta z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek leśny i formularza informacji w sprawie podatku leśnego.
2018 5552 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/18 Rady Gminy Gruta z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Gruta
2018 5553 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/55/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sadki
2018 5554 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/56/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i  formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 5555 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr 338/XL/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (12)
2018 5556 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/54/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 5557 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLV/261/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok.
2018 5558 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLV/266/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z sal sportowych i siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Brodnica
2018 5559 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/18 Rady Gminy Gruta z dnia 28 października 2018 r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości i formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2018 5560 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX.327.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018
2018 5561 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX.329.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz formy poboru podatku
2018 5562 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX.330.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz formy poboru podatku
2018 5563 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX.331.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego oraz formy poboru podatku
2018 5564 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX.332.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 5565 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LIII/286/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 5566 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/346/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2018 5567 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr 364/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 5568 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/414/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2018 5569 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/415/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2018 5570 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/418/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 5571 2018-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.
2018 5572 2018-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 269/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 24 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 5573 2018-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 25 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 5574 2018-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 72.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok.
2018 5575 2018-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 107/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Waganiec
2018 5576 2018-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 108/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/309/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Waganiec
2018 5577 2018-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 109/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LX/300/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniewkowo - w części obejmującej § 1 pkt 14 dotyczący § 46 ust. 2 i 4
2018 5578 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 19 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świecie nad Osą
2018 5579 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/324/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2018 5580 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/327/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski
2018 5581 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/328/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego
2018 5582 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/331/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania łodzi motorowych o napędzie spalinowym oraz skuterów wodnych na Jeziorze Wielkim Cekcyńskim, gm. Cekcyn
2018 5583 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 181/265/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 5584 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2018 5585 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/292/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 5586 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/293/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 5587 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LIX/283/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 5588 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 354/186/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 5589 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/339/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa przez sołtysów
2018 5590 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/340/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa przez sołtysów
2018 5591 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/341/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2018 5592 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/343/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Cekcyn
2018 5593 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/348/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2018-2020
2018 5594 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/365/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 5595 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/366/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano
2018 5596 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/374/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lniano
2018 5597 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/376/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Regulaminu odprowadzania ścieków
2018 5598 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/377/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Lniano
2018 5599 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/301/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 5600 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/408/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Chełmża
2018 5601 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/409/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 5602 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/296/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych
2018 5603 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/299/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 5604 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/301/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2019
2018 5605 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kijewo Królewskie
2018 5606 2018-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 26 października 2018 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 5607 2018-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 5608 2018-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/2018 Burmistrza Gniewkowa z dnia 29 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 5609 2018-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.
2018 5610 2018-11-05 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.30.2018.ASp Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barcinie
2018 5611 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok
2018 5612 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osięciny
2018 5613 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/367/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2018 5614 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 42/2046/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 5615 2018-11-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5616 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.84.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 5617 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia 29 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 5618 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 5619 2018-11-06 Postanowienie Postanowienie nr 272/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5620 2018-11-06 Postanowienie Postanowienie nr 273/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5621 2018-11-06 Postanowienie Postanowienie nr 274/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5622 2018-11-06 Postanowienie Postanowienie nr 275/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5623 2018-11-06 Postanowienie Postanowienie nr 276/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5624 2018-11-06 Postanowienie Postanowienie nr 277/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5625 2018-11-06 Postanowienie Postanowienie nr 278/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5626 2018-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 4 listopada 2018 r. o nieobsadzeniu mandatu radnego Rady Miasta Włocławek w okręgu wyborczym Nr 4
2018 5627 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 110/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 ust. 5 i ust. 8, § 5 ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 6 ust. 4 załącznika do uchwały nr 32/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębowa Łąka
2018 5628 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 111/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/248/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziejów.
2018 5629 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 112/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIII/1068/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w części dotyczącej § 1 ust. 13 oraz § 2 dotyczącej wyrażenia „po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą”.
2018 5630 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/300/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek.
2018 5631 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/299/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Włocławek.
2018 5632 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/296/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.
2018 5633 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 594/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 5634 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/398/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 5635 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/400/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Inowrocław.
2018 5636 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/401/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 5637 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/402/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 5638 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/403/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019r.
2018 5639 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/408/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania przez gminę Inowrocław dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji
2018 5640 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/410/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2018 5641 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/421/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Inowrocław”
2018 5642 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/415/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław
2018 5643 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/416/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław.
2018 5644 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/417/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy  Inowrocław.
2018 5645 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/418/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Inowrocław.
2018 5646 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/419/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania wniosku o odwołanie radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Inowrocław
2018 5647 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLV/378/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 roku
2018 5648 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LIII/423/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 5649 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LIII/425/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryńsk.
2018 5650 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LIII/426/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 5651 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/292/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Lipnowskiego
2018 5652 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dobrzyniu nad Wisłą
2018 5653 2018-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.122.2018 Burmistrza Tucholi z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2018 r.
2018 5654 2018-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.56.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 5655 2018-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 29 października 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 5656 2018-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.102.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 5657 2018-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 187/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia 30 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 5658 2018-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2018 Wójta Gminy Radomin z dnia 30 października 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XLII/296/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 5659 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5660 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5661 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5662 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie nr 247/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5663 2018-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
2018 5664 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie nr 248/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5665 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie nr 249/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5666 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie nr 250/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5667 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie nr 251/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5668 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie nr 252/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5669 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie nr 253/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5670 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr L/324/2018 Rady Miasta Kowala z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2018 5671 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/466/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 5672 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 302/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 5673 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/342/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cekcyn
2018 5674 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/349/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Cekcyn
2018 5675 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/321/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 5676 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Kijewo Królewskie
2018 5677 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5678 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2018 5679 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 825/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 5680 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/360/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5681 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/361/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego w 2019 roku
2018 5682 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLiv/362/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 5683 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/365/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Śliwice
2018 5684 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5685 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 5686 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2018 5687 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2018 5688 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 5689 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 5690 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Bobrowniki
2018 5691 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2018 5692 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 40/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w Dębowej Łące
2018 5693 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 7 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świedziebnia
2018 5694 2018-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
2018 5695 2018-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r.
2018 5696 2018-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 144/2018 Burmistrza Gniewkowa z dnia 30 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 5697 2018-11-08 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5698 2018-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 58.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 5699 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 113/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. o nieważności uchwały nr XXIII/242/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziejów.
2018 5700 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 114/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. o nieważności uchwały nr XXIII/243/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziejów
2018 5701 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 115/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 13 pkt 8 we fragmencie: „pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę czy zgłoszenia robót budowlanych”, a także § 11 ust. 6, § 15 ust. 4, § 19 ust. 1 i 3, § 20 ust. 3, § 21 ust. 1 we fragmencie: „- w miarę możliwości” oraz § 21 ust. 3 uchwały nr XXXIII/178/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
2018 5702 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 116/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 3 we fragmencie: „pochodzących z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę czy zgłoszenia robót budowlanych”, a także § 6 i § 7 uchwały nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5703 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LII/412/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 5704 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/301/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 5705 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr 303/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 5706 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LV/362/18 Rady Gminy Radomin z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 roku
2018 5707 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/18 Rady Gminy Choceń z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutów sołectw.
2018 5708 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/2018 Rady Gminy Choceń z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Choceń.
2018 5709 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr 38/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 5710 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr 36/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Dębowa Łąka
2018 5711 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr 39/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za 2019 rok
2018 5712 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LI/335/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Kowal
2018 5713 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/306/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok
2018 5714 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVII /309/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin
2018 5715 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr L/304/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Zbiczno
2018 5716 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr L/305/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5717 2018-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 145/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 5718 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie nr 279/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5719 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie nr 280/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5720 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie nr 281/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5721 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie nr 282/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5722 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie nr 283/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5723 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie nr 284/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5724 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/387/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018
2018 5725 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/392/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 5726 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/393/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2019 rok
2018 5727 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/395/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubraniec, ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niz trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
2018 5728 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 596/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 5729 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LV/365/18 Rady Gminy Radomin z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Radomin
2018 5730 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/372/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego
2018 5731 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/373/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 5732 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5733 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/375/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złotniki Kujawskie”.
2018 5734 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złotniki Kujawskie na rok 2018
2018 5735 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XVLIII/367/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 5736 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/366/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2018 5737 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/370/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Janusza Korczaka” w Więcborku
2018 5738 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr IX/80/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 5739 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/329/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2018 5740 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/330/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.
2018 5741 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/331/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2018 5742 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/332/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5743 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/18 Rady Gminy Choceń z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2018.
2018 5744 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/78/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 5745 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/303/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 5746 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 520/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
2018 5747 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania statutu Gminy Zakrzewo.
2018 5748 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/305/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 5749 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/306/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 5750 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/45/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2019 rok
2018 5751 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 369/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 5752 2018-11-13 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 443/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r. nr XI/97/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 5753 2018-11-13 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 449/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2015 r. nr XV.108.2015 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 5754 2018-11-13 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd421/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Gminy Osielsko z dnia 01 grudnia 2015 r. nr XI/107/2015 w przedmiocie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 5755 2018-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2018 r. zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 5756 2018-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 540/2018 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 5757 2018-11-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2018 5758 2018-11-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5759 2018-11-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5760 2018-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 93.2018 Rady Gminy Sadki z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 5761 2018-11-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Złotniki Kujawskie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 5762 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/263/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Toruńskiego
2018 5763 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych
2018 5764 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.
2018 5765 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 5766 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2018 5767 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 5768 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 i zwolnień podatkowych.
2018 5769 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 5770 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/295/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowe
2018 5771 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/217/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r.
2018 5772 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/218/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności podatku dla inkasentów
2018 5773 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/302/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 5774 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV/306/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 5775 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV/307/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 5776 2018-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 29 października 2018 r. dotyczy : zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018
2018 5777 2018-11-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5778 2018-11-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2018 5779 2018-11-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2018 5780 2018-11-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5781 2018-11-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5782 2018-11-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 12 listopada 2018 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2018 5783 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 117/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Dąbrowa.
2018 5784 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 118/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/320/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Janikowo pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie.
2018 5785 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 119/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Janikowo.
2018 5786 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 120/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 5787 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 121/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/359/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 października 2018 r., zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Włocławskiego, w części § 4 we fragmencie: „nie wcześniej jednak niż 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
2018 5788 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 5789 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów
2018 5790 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/187/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 5791 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
2018 5792 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5793 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Zakrzewo w  2019 roku.
2018 5794 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku w  2019 roku.
2018 5795 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
2018 5796 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat, stanowiących dochody Gminy Zakrzewo instrumentem płatniczym
2018 5797 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LI/380/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2018 rok.
2018 5798 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LI/383/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jeżewo
2018 5799 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LI/384/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5800 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LI/386/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5801 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LI/387/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jeżewo
2018 5802 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LII/57/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Sadki
2018 5803 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 356/188/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 5804 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2019 roku
2018 5805 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 449/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (13)
2018 5806 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/420/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5807 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/421/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/161/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 roku w sprawie podziału Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i utworzeniu dwóch samorządowych instytucji kultury: Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim, zmienionej Uchwałą Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011 roku
2018 5808 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brodnica z dnia 26 października 2018 r. w sprawie dofinansowania inwestycji drogowych oraz bieżącego utrzymania niektórych dróg miejskich, zawarte pomiędzy gminą Brodnica a gminą Miasta Brodnica
2018 5809 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie nr 286/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5810 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie nr 287/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5811 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie nr 288/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5812 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie nr 289/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 5813 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie nr 290/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 5814 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie nr 291/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 5815 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 280/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 5816 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 5817 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.64.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 5818 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.104.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 5819 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 5820 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 5821 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 5822 2018-11-16 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.36.2018.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
2018 5823 2018-11-16 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.43.2018.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla przedsiębiorstwa energetycznego "ELANA-ENERGETYKA" sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2018 5824 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
2018 5825 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/576/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodniej części miasta Szubina, gmina Szubin.
2018 5826 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/580/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części wsi Niedźwiady, gmina Szubin.
2018 5827 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr L/306/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 5828 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
2018 5829 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2018 5830 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
2018 5831 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 5832 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów
2018 5833 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Radziejów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 5834 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/213/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok
2018 5835 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/217/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Chełmno na 2018 rok
2018 5836 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/328/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 5837 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/331/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 2/53 w Janikowie, gm. Janikowo
2018 5838 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 5839 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/419/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Solec Kujawski
2018 5840 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LI/327/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018
2018 5841 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LI/329/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 5842 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LII/353/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 5843 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LII/354/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 5844 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LII/355/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 5845 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LII/358/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 5846 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LII/365/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna.
2018 5847 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XL/243/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2018 5848 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XL/244/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 5849 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/367/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 5850 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 834/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 5851 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LI/253/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sępoleńskiego.
2018 5852 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 190/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 5853 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/RF/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018.
2018 5854 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr L/414/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Inowrocław
2018 5855 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr L/406/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Inowrocław na lata 2018 - 2021
2018 5856 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/390/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 5857 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/294/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII/165/2017 z dnia 25 maja 2017 oraz Nr XL/243/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku
2018 5858 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LI/327/2018 Rady Miasta Kowala z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2018 5859 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 5860 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
2018 5861 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów
2018 5862 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 5863 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLI/396/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2018 5864 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLI/398/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 5865 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/18 Rady Gminy Osie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 5866 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/18 Rady Gminy Osie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osie
2018 5867 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/18 Rady Gminy Osie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 5868 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr L.337.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018
2018 5869 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr L.338.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5870 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr L.339.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Baruchowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 5871 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr L.340.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 5872 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 373/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 5873 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/407/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2019 r.
2018 5874 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/408/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2018 5875 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/409/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 5876 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/410/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2018 5877 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/411/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2018 5878 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/412/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2018 5879 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/414/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 5880 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/416/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2019-2023
2018 5881 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/417/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schroniskami z usługami opiekuńczymi oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
2018 5882 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LX/286/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 5883 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/336/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Lubień Kujawski.
2018 5884 2018-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.124.2018 Burmistrza Tucholi z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2018 r.
2018 5885 2018-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 285/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 5886 2018-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/2018 Burmistrza Gniewkowa z dnia 14 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 5887 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 122/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 24 ust. 6 pkt 3 w zakresie „reklam, obiektów małej architektury oraz”, § 25 ust. 5 w zakresie „obiektów małej architektury (ławki, słupy ogłoszeniowe)”, § 28 ust. 5 w zakresie „oraz nośników reklamowych”, § 29 ust. 5 w zakresie „obiektów małej architektury (…) oraz nośników reklamowych”, § 30 ust. 5 pkt 1 w zakresie „obiektów małej architektury”, § 30 ust. 5 pkt 2 w zakresie „oraz nośników reklamowych”, § 31 ust. 4 pkt 4 lit. e tiret szóste, § 31 ust. 4 pkt 8 lit. a, § 31 ust. 6 pkt 2 w zakresie „obiekty małej architektury (…) ogrodzenia”, § 31 ust. 6 pkt 9 lit. e w zakresie „obiektów małej architektury”, § 32 ust. 5 pkt 1 w zakresie „obiektów małej architektury”, - § 32 ust. 5 pkt 2 w zakresie „oraz nośników reklamowych”, § 33 ust. 4 pkt 7 lit. a, § 33 ust. 6 pkt 2 w zakresie „obiekty małej architektury (…) ogrodzenia”, § 33 ust. 6 pkt 8 lit. d w zakresie „obiektów małej architektury”, § 34 ust. 4 pkt 5 lit. a, § 34 ust. 6 pkt 3 w zakresie „obiekty małej architektury (…) ogrodzenia”, § 34 ust. 6 pkt 8 lit. d w zakresie „obiektów małej architektury”, § 35 ust. 5 pkt 1 w zakresie „obiektów małej architektury”, § 35 ust. 5 pkt 2 w zakresie „oraz nośników reklamowych”, § 36 w zakresie terenu oznaczonego symbolem 21MN, § 36 ust. 2 pkt 2, § 36 ust. 8 pkt 1 w zakresie terenu oznaczonego symbolem 21MN, § 37 ust. 6 pkt 3 w zakresie „wraz z obiektami małej architektury i ogrodzeniem, o wysokości do 3,0 m”, § 37 ust. 6 pkt 5 w zakresie „urządzeń reklamowych” chwały Nr LI/311/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 terenów położonych w Chełmnie, oraz załącznika nr 6 do ww. uchwały w zakresie terenu oznaczonego symbolem 21MN.
2018 5888 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 123/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rojewo
2018 5889 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 124/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 w części dotyczącej: pkt 8, pkt 17 i pkt 23 uchwały nr XL/348/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Miasta Brodnicy
2018 5890 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 125/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIII/318/2018 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek w części dotyczącej: § 18 ust. 2, § 22, § 23 ust. 2 i 3, § 25 ust. 3, § 26 ust. 4 i ust. 5, § 27, § 28, § 30 ust. 3, § 31, § 32 ust. 3, § 33 ust. 3 zdanie 2, § 38 ust. 5, § 40 ust. 1 tiret 2, § 45, § 46, § 47 ust. 2 pkt 3, § 49 ust. 1, § 51 ust. 2 i ust. 4 zd. 1, ust. 7, § 56, § 57, § 58 ust. 2 zd. 2, § 59 ust. 4 i 7, § 64, § 68 ust. 3 i 4, § 74, § 78, § 85, § 90 ust. 1, § 91 ust. 6 zd. 2, § 92, § 94 ust. 1 zd. 2, ust. 2 i 3, § 98
2018 5891 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 126/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLVII/363/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Złotniki Kujawskie
2018 5892 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 127/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/270/18 Rady Gminy Koneck z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Koneck.
2018 5893 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 128/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LIV/1073/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwałę nr XXXIX/770/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu wsi Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią.
2018 5894 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 129/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 5 pkt 4 lit. d oraz § 5 ust. 5 pkt 5 uchwały Nr XLVI.416.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek
2018 5895 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 130/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 ust. 5 pkt 5 uchwały Nr LXXVI/615/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Plac Zwycięstwa” w Koronowie, gm. Koronowo
2018 5896 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019  wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
2018 5897 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 7 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 5898 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/306/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 5899 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/380/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5900 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/381/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.
2018 5901 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/251/18 Rady Gminy Kowal z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie : uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kowal na lata 2018-2023”
2018 5902 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/252/18 Rady Gminy Kowal z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kowal
2018 5903 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/257/18 Rady Gminy Kowal z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2018 5904 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/258/18 Rady Gminy Kowal z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego
2018 5905 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/260/18 Rady Gminy Kowal z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5906 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LII/352/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 5907 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LVII/373/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5908 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LVII/375/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 5909 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 306/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 5910 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/48/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Rogowo.
2018 5911 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/43/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
2018 5912 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/47/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2018 5913 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/18 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2019, na obszarze Gminy Topólka
2018 5914 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/18 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 i zwolnień w tym podatku
2018 5915 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/18 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2019
2018 5916 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/18 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 5917 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/18 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2018 5918 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/18 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr VII/39/07 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2007r w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Topólka na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2018 5919 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej
2018 5920 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czernikowo
2018 5921 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2018rok.
2018 5922 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/18 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Gminy Topólka
2018 5923 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2018 5924 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/253/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2018
2018 5925 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr I/12/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 5926 2018-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.
2018 5927 2018-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r.
2018 5928 2018-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 5929 2018-11-22 Postanowienie Postanowienie nr 255/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 5930 2018-11-22 Postanowienie Postanowienie nr 256/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 5931 2018-11-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5932 2018-11-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2018 5933 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 506/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drzycim
2018 5934 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 507/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sośno
2018 5935 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 508/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rogowo
2018 5936 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 509/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sicienko
2018 5937 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 510/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strzelnie
2018 5938 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 511/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
2018 5939 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 512/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości
2018 5940 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/259/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kikół
2018 5941 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/254/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 5942 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/255/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5943 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/256/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 5944 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr 340/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018.
2018 5945 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 5946 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 5947 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 5948 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Chrostkowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5949 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chrostkowo
2018 5950 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 5951 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/304/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 5952 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/305/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5953 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/306/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/78/11 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 8 grudnia 2011r. zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 5954 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/308/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 16 listopada 2018 r. uchylić uchwałę Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 09 marca 2015 zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 5955 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr I/13/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 5956 2018-11-23 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5957 2018-11-23 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5958 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 319/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 5959 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 5960 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2018 Wójta Gminy Radomin z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/296/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 5961 2018-11-23 Postanowienie Postanowienie nr 293/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5962 2018-11-23 Postanowienie Postanowienie nr 292/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 5963 2018-11-23 Postanowienie Postanowienie nr 294/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 5964 2018-11-23 Postanowienie Postanowienie nr 295/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 5965 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 132/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w części dotyczącej § 9 ust. 2; § 12; § 16 ust. 1 i 2 oraz § 23 ust. 2 regulaminu
2018 5966 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 133/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXI/330/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wąpielsk
2018 5967 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 134/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/316/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Fabianki niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela
2018 5968 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 135/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności: § 1 pkt 2, pkt 3 we fragmencie: „6) interpelacje radnych; 7) zapytania radnych;”, pkt 5 we fragmencie: „przewodniczącego obrad”, pkt 6 we fragmencie: „przewodniczącego obrad”, pkt 11 we fragmencie: „lub niemożności wykonywania jego zadań”, § 3 we fragmencie:„ nie wcześniej jednak niż 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.” uchwały nr XLII/300/2018 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 października 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek
2018 5969 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 136/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności: § 1 pkt 5, § 13 ust. 3, § 19 pkt 4, § 29, § 30, § 31, § 32 ust. 1, § 36 ust. 2, § 57 ust. 1-4, § 58, § 60 załącznika do uchwały nr LVII/373/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin
2018 5970 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 137/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVII/261/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 19 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobre
2018 5971 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 138/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LI/308/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielgie w części dotyczącej § 1 pkt 5 we fragmencie „tworzenia”, § 13 ust. 2, § 19 we fragmencie „w szczególności”, § 19 pkt 4, § 29 ust. 1, § 30, § 31, § 32 ust. 1 we fragmencie „wyznaczony przez Wójta pracownik Biura Rady”, § 32 ust. 2, § 57 ust. 1, ust. 2 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 - 3 oraz ust. 5, § 58, § 63 we fragmencie „wynikających z kierowanych do Rady Gminy skarg na działania Wójta i działania gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli” oraz § 65 pkt 4
2018 5972 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 139/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/42/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 5973 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 140/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIV/359/18 Rady Gminy Radomin z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radomin, w części dotyczącej § 4 uchwały oraz § 14 ust. 6 i 7 regulaminu stanowiącego załącznik niniejszej uchwały
2018 5974 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/253/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r
2018 5975 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/259/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2018 5976 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/295/18 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 5977 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/296/18 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 5978 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/297/18 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok i zwolnień w tym podatku
2018 5979 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/298/18 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 5980 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/299/18 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018r.
2018 5981 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/309/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 5982 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr I/6/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2019 r.
2018 5983 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr I/7/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 5984 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr I/8/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
2018 5985 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr I/9/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 20 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 5986 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr 605/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 5987 2018-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.36.2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia dnia 28 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 5988 2018-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.42.2018 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia dnia 26 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 5989 2018-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.44.2018 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia dnia 5 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 5990 2018-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 153/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia dnia 15 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 5991 2018-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 5992 2018-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 290/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia dnia 19 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 5993 2018-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 5994 2018-11-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 142/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 26 listopada 2018 r. o nieważności uchwały nr XXXVIII/471/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Ostrowąs (Plebanka).
2018 5995 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/349/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka
2018 5996 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie utworzenie ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ w Stróżewie
2018 5997 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia dnia 14 listopada 2018 r. uchylająca uchwałę Nr XXIX/215/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 października 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tłuchowo
2018 5998 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych oraz określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 5999 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 7/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 6000 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr I/4/18 Rady Gminy Unisław z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Unisław
2018 6001 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr I/3/18 Rady Gminy Unisław z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Unisław na rok 2018”
2018 6002 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr I/10/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego, którego właścicielem jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z przystanku
2018 6003 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr I/5/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
2018 6004 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr I/7/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6005 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr I/12/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 6006 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 2/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 6007 2018-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia dnia 15 listopada 2018 r. zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 6008 2018-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia dnia 15 listopada 2018 r. zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 6009 2018-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 6010 2018-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 59.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 6011 2018-11-28 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.37.2018.ASp Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
2018 6012 2018-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej z dnia dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2018 6013 2018-11-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 143/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIV/241/2018 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Jeziora Wielkie.
2018 6014 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr I/8/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2018 6015 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr I/9/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6016 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr I/10/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6017 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr I/13/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia dnia 20 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 6018 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 23 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 6019 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6020 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 6021 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia dnia 23 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty.
2018 6022 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin
2018 6023 2018-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia dnia 15 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 6024 2018-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.91.2018 Burmistrza Więcborka z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 6025 2018-11-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez gminę i utworzenie gminnej instytucji kultury pn. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego.
2018 6026 2018-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2018 Wójta Gminy Książki z dnia dnia 26 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018
2018 6027 2018-11-29 Postanowienie Postanowienie nr 257/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 6028 2018-11-30 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 2 października 2018 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020",zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Jeżewo
2018 6029 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/87/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osielsko w latach 2019 – 2025
2018 6030 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/22/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2018 6031 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/23/2018 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2018 6032 2018-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.128.2018 Burmistrza Tucholi z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2018 r.
2018 6033 2018-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok