Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Styczeń 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1 2018-01-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 424/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
2018 2 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2018 3 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX.263.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017
2018 4 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX.264.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2018
2018 5 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX.269.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków zasad korzystania z tych przystanków
2018 6 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX.271.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Baruchowo" i  "Zasłużony dla Gminy Baruchowo"
2018 7 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2018 8 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 r.
2018 9 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie
2018 10 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
2018 11 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr 144/210/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2018 12 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 13 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr 771/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017.
2018 14 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 15 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017.
2018 16 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/17 Rady Gminy Unisław z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru
2018 17 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/17 Rady Gminy Unisław z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 18 2018-01-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2018 19 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/270/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2018 20 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/281/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 21 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/272/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 22 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2017-2021.
2018 23 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLII/353/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2018 24 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLII/349/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2018 roku
2018 25 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLII/351/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 26 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLII/350/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują rodziny wielodzietne
2018 27 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej.
2018 28 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.
2018 29 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Miasta Lipna jest organem rejestrującym.
2018 30 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 31 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr 335/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2018 32 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XL/242/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017
2018 33 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XL/243/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018
2018 34 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017
2018 35 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
2018 36 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i  rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i  zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 37 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.
2018 38 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 39 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 40 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/315/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola.
2018 41 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola
2018 42 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/318/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 43 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/319/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2018 44 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuchola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2018 45 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/474/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2018 46 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/477/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 47 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/483/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 48 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/484/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2018 49 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/66/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2018.
2018 50 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/285/2017 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
2018 51 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/2017 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok
2018 52 2018-01-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 350/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2018 53 2018-01-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2018 54 2018-01-04 Informacja Informacja nr OPO.4110.43.2017.ASi i OPO.4110.44.2017.ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 grudnia 2017 r. o decyzji nr OPO.4110.43.2017.ASi oraz decyzji  nr OPO.4110.44.2017.ASi w sprawie wygaśnięcia koncesji nr WCC/824/81/W/3/99/ALK ze zm. i nr PCC/870/81/W/3/99/ALK ze zm
2018 55 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLV/151/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 56 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 57 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2018 58 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/310/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2018 59 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nakielskiego.
2018 60 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/317/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych w sprawie warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość, warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 61 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/313/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 roku
2018 62 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Jeżewo Nr XXXV/256/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. oraz Nr XXXVII/277/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
2018 63 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr 658/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017
2018 64 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok
2018 65 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenie z użytkowania
2018 66 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/230/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Kęsowo na stałe obwody głosowania.
2018 67 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/227/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2018.
2018 68 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 69 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/90/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Brześć Kujawski.
2018 70 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2018 71 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej działającej na terenie gminy Czernikowo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Czernikowo
2018 72 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie nad Osą na rok 2018.
2018 73 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2017 rok.
2018 74 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 .
2018 75 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2018 76 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 77 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2018.
2018 78 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr 271/149/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2018 79 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2018 80 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/328/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 81 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 82 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 83 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/292/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
2018 84 2018-01-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne ze szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2018 85 2018-01-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2018 86 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 87 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 88 2018-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2018 89 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018
2018 90 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/17 Rady Gminy Kowal z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 91 2018-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 415/2017 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2018 92 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI.231.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 93 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI.232.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok
2018 94 2018-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 68.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok
2018 95 2018-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 146/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2018 96 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXV/233/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Osięciny na 2017 rok
2018 97 2018-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2017 Wójta Gminy Brodnica z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2018 98 2018-01-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Burmistrza Koronowa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, zawarte pomiędzy miasto Bydgoszcz a gminą Koronowo
2018 99 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.
2018 100 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2018 101 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2018
2018 102 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo
2018 103 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lubiewo
2018 104 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na rok 2018
2018 105 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/244/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2018 106 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL243/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół dla których Gmina Wielgie jest organem rejestrującym
2018 107 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/251/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 108 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy Rogóźno
2018 109 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
2018 110 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r.
2018 111 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Gąsawa na 2018 rok.
2018 112 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
2018 113 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bartniczka w latach 2018 – 2022.
2018 114 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Grążawach.
2018 115 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXV/39/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok
2018 116 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 51/17 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 117 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/282/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2018 118 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok.
2018 119 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z krytego lodowiska w parku rekreacji sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim stanowiącego własność Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2018 120 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2018 – 2022
2018 121 2018-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2018 122 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/143/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego na 2018 r.
2018 123 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 124 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Tłuchowo
2018 125 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tłuchowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 126 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr LV/237/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2018 127 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/144/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 128 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/145/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2018 129 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018
2018 130 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/17 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koneck
2018 131 2018-01-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 2/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie o nieważności w części uchwały nr 271/XXXII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 roku
2018 132 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 133 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 455/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2018 134 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2018 135 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo
2018 136 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 137 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 14/235 w Janikowie, gm. Janikowo.
2018 138 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017
2018 139 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 140 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 141 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 142 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2017 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2018 143 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 238/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2018 144 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 145 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2018 rok.
2018 146 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XL/201/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok
2018 147 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XL/262/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2018 148 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XL/266/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018.
2018 149 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2018 150 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 775/17 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Łukasiewicza i Szosie Okrężnej w Toruniu.
2018 151 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 776/17 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych.
2018 152 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 777/17 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń.
2018 153 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 779/17 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Toruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miasta Toruń oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 154 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 786/17 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.
2018 155 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 787/17 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.
2018 156 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/265/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym członków ochotniczej straży pożarnej
2018 157 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/266/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Cekcyn na okręgi wyborcze
2018 158 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/267/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2018 159 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 285/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2018 160 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/284/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok
2018 161 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok
2018 162 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/291/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 163 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/292/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 164 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 165 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XL/64/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2018
2018 166 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XL/66/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2018 167 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XL/68/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Sadki lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnianych do udzielania tych ulg
2018 168 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XL/69/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sadki na lata 2017-2020
2018 169 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2017 rok
2018 170 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2018
2018 171 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 172 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/192/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Osie
2018 173 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/229/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok
2018 174 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Nowe Marzy, Mniszek, gm. Dragacz
2018 175 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/189/17 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok.
2018 176 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/187/17 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 rok.
2018 177 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 178 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kowalewo Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zmienionej uchwałą Nr XV/113/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/143/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kowalewo Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2018 179 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych
2018 180 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/246/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów
2018 181 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów
2018 182 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 183 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2018 rok.
2018 184 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Waganiec za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania.
2018 185 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Waganiec.
2018 186 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/171/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 187 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/173/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2018 188 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/175/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 189 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII/292/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2018 190 2018-01-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły
2018 191 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2018 rok
2018 192 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim oraz uchwalenia jej statutu
2018 193 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowych inwestycji realizowanych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
2018 194 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2018 195 2018-01-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Nakło w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
2018 196 2018-01-08 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 stycznia 2018 r. o decyzjach nr OPO.4110.22.2017.2018.AJ i nr OPO.4110.23.2017.2018.AJ
2018 197 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/80/2017 Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2018 rok
2018 198 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok
2018 199 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/17 Rady Gminy Kowal z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018 rok
2018 200 2018-01-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-135/17 Burmistrza Tucholi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2017 r.
2018 201 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/237/17 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2018
2018 202 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/41/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok
2018 203 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017
2018 204 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 5/22 w miejscowości Lubocheń, gmina Drzycim.
2018 205 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/71/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 marca 2012 r., w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Drzycim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2018 206 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018
2018 207 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018.
2018 208 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok
2018 209 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok
2018 210 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pominika przyrody
2018 211 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
2018 212 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stolno w latach 2013-2018
2018 213 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2018 214 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2018
2018 215 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/397/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2018 216 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/400/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 217 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/404/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kruszwica dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kruszwica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 218 2018-01-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
2018 219 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/282/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 220 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/285/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Płużnica
2018 221 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/287/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Płużnica instrumentem płatniczym
2018 222 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/289/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2018 223 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/290/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Płużnica oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 224 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr 52/2422/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017
2018 225 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2018 226 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 227 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr 419/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017
2018 228 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2018
2018 229 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII.333.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018
2018 230 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/269/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2018 231 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, wysokości stypendiów sportowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki
2018 232 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok
2018 233 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2017 rok.
2018 234 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenie miesięcznej diety dla sołtysa.
2018 235 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 236 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok
2018 237 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2018 238 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XL/533/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2018 239 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
2018 240 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/17 Rady Gminy Kowal z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok
2018 241 2018-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/RF/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017.
2018 242 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018
2018 243 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/186/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018
2018 244 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/434/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2018 rok
2018 245 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/436/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2018 246 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/439/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
2018 247 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/442/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej
2018 248 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/443/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2018 249 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/444/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2018 250 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/445/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej i drodze wewnętrznej
2018 251 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2017 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2018
2018 252 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Śliwice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2018 253 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/295/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych
2018 254 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 255 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Śliwicach
2018 256 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Dworcowej w miejscowości Śliwice
2018 257 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/304/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 258 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 259 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017
2018 260 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr 457/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2018 261 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2018 262 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr 290/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2018.
2018 263 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/236/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2018 264 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/238/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2018 265 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/111/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 266 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/112/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2018 267 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/116/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 268 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/117/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej Nr 5 E-261Świecie-Bydgoszcz w miejscowości Borówno.
2018 269 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/118/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa gatunku-Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) rosnącego w miejscowości Dobrcz, gmina Dobrcz.
2018 270 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/120/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 271 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/121/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru i  terminów składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 272 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/271/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2018
2018 273 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018.
2018 274 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr rgk.0007.189.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota.
2018 275 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.190.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białe Błota dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 276 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 rok
2018 277 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/466/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok
2018 278 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/469/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok
2018 279 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/471/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2018 280 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/485/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 281 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/491/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2018 282 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/493/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, położonych w miejscowości Wąsosz, gm. Szubin.
2018 283 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/494/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze.
2018 284 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/495/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania.
2018 285 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/497/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok.
2018 286 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Książki na lata 2018 - 2021.
2018 287 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/133/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2017
2018 288 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 289 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok.
2018 290 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLII/248/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 291 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/238/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
2018 292 2018-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 111.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2018 293 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr 146/212/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2018 294 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/267/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania gminnych przewozów pasażerskich.
2018 295 2018-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.70.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.
2018 296 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/317/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2018 297 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XL/541/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Lubicz jest organem rejestrującym, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 298 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XL/539/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 299 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XL/546/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Srebrna” w miejscowości Krobia.
2018 300 2018-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.110.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2018 301 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XL/231/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2018 302 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018  rok
2018 303 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLI/229/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brodnickiego
2018 304 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLI/230/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
2018 305 2018-01-12 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 8/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2018 r. uchylające zarządzenie zastępcze nr 394/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 306 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLII/296/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 roku
2018 307 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2018 308 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018
2018 309 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLII/294/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 roku
2018 310 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/259/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2018 311 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2018 rok.
2018 312 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLV/303/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 313 2018-01-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2018 314 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXvII/169/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok
2018 315 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 316 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok
2018 317 2018-01-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2018 318 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/97/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2017 rok.
2018 319 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na rok 2018
2018 320 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
2018 321 2018-01-12 Porozumienie Porozumienie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2018 322 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX/239/17 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2017.
2018 323 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLI/346/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2018 rok
2018 324 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2018 325 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/43/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2018
2018 326 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 327 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX/254/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2018 rok
2018 328 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX/256/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w Łabiszynie oraz ustalenia ich przebiegu i nadania nazw ulic
2018 329 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX/266/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabiszyn dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 330 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/166/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
2018 331 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018
2018 332 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok.
2018 333 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2018 334 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/830/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2018 335 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/828/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017
2018 336 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/17 Rady Gminy Unisław z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2018 r.
2018 337 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprwie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2018 338 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 339 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2017 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2018
2018 340 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działki nr 102/9 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka.
2018 341 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 342 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/49/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
2018 343 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/204/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2018 rok.
2018 344 2018-01-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 353/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2018 345 2018-01-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 346 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/313/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 347 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr 338/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2018 348 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2018 349 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2018 350 2018-01-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2018 351 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2018 352 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok
2018 353 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LIII/1167/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy
2018 354 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LIII/1168/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (12)
2018 355 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LIII/1175/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie Bydgoszczy przez inne niż Miasto Bydgoszcz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 356 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LIII/1178/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
2018 357 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LIII/1179/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową
2018 358 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LIII/1180/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe
2018 359 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LIII/1191/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2018 360 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LIII/1192/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2018 361 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LIII/1164/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok
2018 362 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2018 363 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 364 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 4 stycznia 2018 r. dotycząca zmiany uchwały nr Uchwały nr XIII.84.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016 – 2020
2018 365 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zbójno, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2018 366 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 459/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 367 2018-01-15 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2/2017 Wójta Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Gminy Bobrowniki z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Gminę Bobrowniki.
2018 368 2018-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 154/2017 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 31 grudnia 2017 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2018 369 2018-01-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.
2018 370 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2018 r.
2018 371 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII-170/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa w 2018 r.
2018 372 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017.
2018 373 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2018.
2018 374 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok
2018 375 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2018 r.
2018 376 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/46/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok.
2018 377 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/261/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 378 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/240/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 379 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/448/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 380 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/450/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłat i stawki za pojemnik o określonej pojemności
2018 381 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Sicienko wykonywania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
2018 382 2018-01-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Grudziądzkiego z dnia 27 grudnia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 383 2018-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 5.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 384 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII-173/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych
2018 385 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/42/17 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2018
2018 386 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2018 rok
2018 387 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
2018 388 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXX/45/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIII/209/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych oraz sposobu jej rozliczania
2018 389 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXX/47/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/269/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2018 390 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXX/46/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 391 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXX/48/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr RGK.0007.143.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku.
2018 392 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2018
2018 393 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 394 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 395 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2018
2018 396 2018-01-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.14.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, zawarte pomiędzy gminą-miastem Grudziądz, a gminą Gruta
2018 397 2018-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2018 398 2018-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/RF/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018.
2018 399 2018-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Brodnica z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 400 2018-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 401 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLII/353/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 402 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 403 2018-01-18 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.47.2017.2018.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie taryfy dla ciepła dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy
2018 404 2018-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 7 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 16 stycznia 2018 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 25 marca 2018 r.
2018 405 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 października 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2018 406 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018.
2018 407 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie i nadania jej Statutu
2018 408 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII-182 /17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Nieszawa na rok 2017
2018 409 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII-185/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na rok 2018
2018 410 2018-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2017 Wójta Gminy Brzozie z dnia 27 grudnia 2017 r. dotyczy zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017
2018 411 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XIX/210/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami Gminy Radziejów na lata 2018 -2021
2018 412 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017.
2018 413 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok
2018 414 2018-01-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Żnińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 415 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017
2018 416 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2018 rok
2018 417 2018-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2018 418 2018-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2018 419 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXX/259/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łabiszyn na lata 2017-2020
2018 420 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/264/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/261/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 421 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli
2018 422 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Osiek w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego.
2018 423 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.
2018 424 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2018 425 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Osielsko jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 426 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr I/7/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2018 427 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XL/283/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018
2018 428 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XL/285/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawieokreślenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 429 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XL/286/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2018 430 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XL/287/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2018 431 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XL/288/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 432 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XL/289/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.
2018 433 2018-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 434 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XL/441/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie
2018 435 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/18 Rady Gminy Kowal z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018 rok
2018 436 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/2/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
2018 437 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr 1/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dębowa Łąka dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 438 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr 2/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji publicznemu przedszkolu, prowadzonemu przez inne osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Dębowa Łąka
2018 439 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XLV/325/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Tuchola na stałe obwody głosowania
2018 440 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XLV/327/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuchola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2018 441 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XLV/328/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2018 442 2018-01-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 443 2018-01-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 4/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/266/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo.
2018 444 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 19/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 445 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 20/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 446 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 21/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 447 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 22/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 448 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 23/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 449 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 24/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 450 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 25/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 451 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 26/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 452 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 27/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania ulicy
2018 453 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 28/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 454 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 29/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 455 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 30/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 456 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 31/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 457 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 32/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 458 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 33/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 459 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 34/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 460 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 35/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 461 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 36/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 462 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 37/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 463 2018-01-26 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 38/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 464 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok
2018 465 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr 467/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 466 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr L/285/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 467 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr LI/293/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy bulwarowi w Golubiu-Dobrzyniu
2018 468 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLII.236.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 469 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLII.237.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Golub-Dobrzyń jest organem rejestrującym
2018 470 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLII/236/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 471 2018-01-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 27/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2017 r. Wyrok nr II SA/Bd 27/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie skargi Gminy Miasta Inowrocław na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2016 r. nr 94/2016 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2018 472 2018-01-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1497/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 czerwca 2017 r. Wyrok nr II SA/Bd 1497/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 czerwca 2016 r.w sprawie stwierdzenia nieważności paragrafu 5 punkt 7 zaskarżonej uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. nr X/255/15 w przedmiocie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy
2018 473 2018-01-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1395/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2017 r. Wyrok nr II SA/Bd 1395/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Nakle nad Notecią na uchwałę Rady Gminy Sadki z dnia 31 marca 2016 r. nr XVIII/23/2016 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
2018 474 2018-01-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 3/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 września 2017 r. Wyrok nr II SA/Bd 3/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 września 2017 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 stycznia 2008 r. nr XIV/98/08 w przedmiocie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych i wyróżnień
2018 475 2018-01-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 201/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 września 2017 r. wyrok nr II SA/Bd 201/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 września 2017 r. w sprawie skargi Iwony Ziębickiej na uchwałę Rada Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2007 r. nr XVIII/219/07 w przedmiocie zmiany wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych
2018 476 2018-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 13a/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 477 2018-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jeziorach Wielkich przeprowadzonych w dniu 14 stycznia 2018 r.
2018 478 2018-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 479 2018-01-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 3/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Gminy Miasta Lipno z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Miasto Lipno
2018 480 2018-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 5/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLI/358/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z 14 grudnia 2017 r.
2018 481 2018-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 6/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/246/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 482 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2018 483 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 484 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/68/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
2018 485 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/69/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 486 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr ZZ.021.2.2018 PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN MIĘDZYGMINNY OŚRODEK OPIEKUŃCZY W PRUSZCZU z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Związku Gmin – Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu na 2018 rok.
2018 487 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 488 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Książki lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Książki lub jej jednostkom organizacyjnym
2018 489 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XL.273.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 490 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XL.275.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, ustalania wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 491 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XL.276.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez Gminę Baruchowo
2018 492 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/315/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 493 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 494 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 495 2018-01-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Powiatu Lipnowskiego z dnia 12 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2017 rok.
2018 496 2018-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.8.2018 Burmistrza Tucholi z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2018 r.
2018 497 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 7/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIII/1191/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2018 498 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 8/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIII/1192/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2018 499 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2018
2018 500 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/263/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Obrowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Obrowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 501 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętychwychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,w prowadzonych przez Gminę Obrowo w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnychw publicznych szkołach podstawowych
2018 502 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, dla których Miasto i Gmina Górzno jest organem rejestrującym
2018 503 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLI/277/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego
2018 504 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLI/283/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 505 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2018 506 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 507 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 508 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2018 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Radziejowskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 509 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/204/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
2018 510 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2018 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 511 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/234/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Kęsowo, gmina Kęsowo
2018 512 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/237/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 513 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2018 514 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bukowiec publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 515 2018-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
2018 516 2018-01-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Radziejowskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Sprawozdanie Starosty Radziejowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2017 r.
2018 517 2018-01-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 9/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. o nieważności uchwały nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, wysokości stypendiów sportowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki
2018 518 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Złotniki Kujawskie na stałe obwody głosowania
2018 519 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Złotniki Kujawskie jest organem rejestrującym
2018 520 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/293/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Złotniki Kujawskie i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2018 521 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018 – 2022.
2018 522 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu na 2018r.
2018 523 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 524 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LVI/248/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów
2018 525 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca postanowienie Nr 11/2012 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Skępe na okręgi wyborcze
2018 526 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2018 527 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/273/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym
2018 528 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/233/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lulkowo
2018 529 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/234/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wysokie wyniki i osiągnięcia w działalności sportowej.
2018 530 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/235/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Łysomice jest organem rejestrującym.
2018 531 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XL/409/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 532 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XL/411/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kruszwica za pomocą innego instrumentu płatniczego.
2018 533 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XL/412/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kruszwica dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kruszwica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 534 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XL/413/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji na każdego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w niepublicznych szkołach podstawowych niebędących szkołami podstawowymi specjalnymi, dla których Gmina Kruszwica jest organem rejestrującym w wysokości wyższej niż określona w art. 19 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
2018 535 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 536 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 537 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Stolno oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 538 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, przyznanie tym kryterium liczby punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin
2018 539 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/341/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Barcin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 540 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/343/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na okręgi wyborcze.
2018 541 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/344/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania oraz zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 542 2018-01-31 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. Powiat Bydgoski - ziemski powierza Miastu Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania.
2018 543 2018-01-31 ANEKS Aneks nr 4/2017 Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 9 grudnia 2016r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2018 544 2018-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.8.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 545 2018-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 546 2018-01-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2017 rok.
2018 547 2018-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.