Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wrzesień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 3312 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017.
2017 3313 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/17 Rady Gminy Choceń z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Choceń na przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza.
2017 3314 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.
2017 3315 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 3316 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych realizujących zadanie własne Gminy Miasta Lipna.
2017 3317 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały dot. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 3318 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 3319 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/169/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 3320 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr VI/87/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w rzedszkolu oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar
2017 3321 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXI/209/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Dragacz instrumentem płatniczym
2017 3322 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 582/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017
2017 3323 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jezuicka Struga, gmina Rojewo.
2017 3324 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3325 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/313/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 3326 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/464/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz.
2017 3327 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/583/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej
2017 3328 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/582/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2017 3329 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/578/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
2017 3330 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/577/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu  im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2017 3331 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/576/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
2017 3332 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/574/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”
2017 3333 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/573/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018
2017 3334 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr VI/79/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 3335 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI.195.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 3336 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI.198.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Żłobkowi w Ostrowitem
2017 3337 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/195/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2017 3338 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brodnickiego do 03.02.2018r.
2017 3339 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
2017 3340 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2017 3341 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr 34/1549/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017
2017 3342 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/179/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Świeckiego instrumentem płatniczym.
2017 3343 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 3344 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/261/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko
2017 3345 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3346 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 3347 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/260/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3348 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/68/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania przez Prezydenta Grudziądza akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego
2017 3349 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/67/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Małogroblową, Mickiewicza, Sienkiewicza i Curie - Skłodowskiej
2017 3350 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok
2017 3351 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 3352 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2017 3353 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/180/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 3354 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/268/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie utrzymania nazwy ulicy w Solcu Kujawskim
2017 3355 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/270/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3356 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Janowcu Wielkopolskim
2017 3357 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2017 3358 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamień Krajeński.
2017 3359 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 1 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Świecie nad Osą za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 3360 2017-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.73.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2017 roku
2017 3361 2017-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.
2017 3362 2017-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/17 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2017.
2017 3363 2017-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok.
2017 3364 2017-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2017 3365 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2017 roku.
2017 3366 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr 204/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 3367 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/92/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok
2017 3368 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/98/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia niektórych odcinków dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 3369 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/99/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2017-2021
2017 3370 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/105/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom, placom publicznym i innym obiektom
2017 3371 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/96/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku.
2017 3372 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/100/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku
2017 3373 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3374 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu Gminy Barcin zarządzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Wodbar" Spółka z o.o.
2017 3375 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Barcin instrumentem płatniczym
2017 3376 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 27/7 oraz terenu działki nr 27/8 obręb ewidencyjny Krotoszyn, gm. Barcin.
2017 3377 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania jej statutu.
2017 3378 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Ludowego Wojska Polskiego w Barcinie
2017 3379 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/249/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2017 roku.
2017 3380 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.
2017 3381 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr L/431/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 3382 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr L/432/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Koronowo
2017 3383 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr L/433/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Koronowo na stałe obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 3384 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr L/434/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STREFA TUSZYNY” dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo.
2017 3385 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z siłowni plenerowych stanowiących własność Gminy Rogowo
2017 3386 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok
2017 3387 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 3388 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2017 3389 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 3390 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 3391 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia świetlicy wiejskiej w Wagańcu, ul. Dworcowa 9 oraz nadania jej statutu.
2017 3392 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.
2017 3393 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świekatowo
2017 3394 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017r.
2017 3395 2017-09-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez gminę i utworzenie gminnej instytucji kultury pn. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego.
2017 3396 2017-09-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.
2017 3397 2017-09-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 4 września 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejów przeprowadzonych w dniu 3 września 2017 r.
2017 3398 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr 403/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2017 3399 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXII/26/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok
2017 3400 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/478/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 3401 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/106/2004 Rady Gminy w Łubiance z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łubianka.
2017 3402 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łubianka.
2017 3403 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2017 3404 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.115.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.
2017 3405 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.116.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
2017 3406 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/144/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miejscowości Mikanowo w gminie Lubanie
2017 3407 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/145/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubanie
2017 3408 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/149/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2017 rok
2017 3409 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/150/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 3410 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/151/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie
2017 3411 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr 408/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2017 3412 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/17 Rady Gminy Lipno z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Karnkowie
2017 3413 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/17 Rady Gminy Lipno z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017r.
2017 3414 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2017
2017 3415 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Toruńskiej na terenie miasta Chełmna
2017 3416 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/209/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Kowalewo Pomorskie
2017 3417 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 3418 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLI/206/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 3419 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLI/207/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą
2017 3420 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „29 Stycznia” w Sypniewie
2017 3421 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Bojowników o Wolność i Demokrację” w Więcborku
2017 3422 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Wyzwolenia” w Więcborku
2017 3423 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „I Armii Wojska Polskiego” na ulicę „Wojska Polskiego” w Więcborku
2017 3424 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Janka Krasickiego” i „Hanki Sawickiej” na ulicę „Ignacego Krasickiego” w Więcborku
2017 3425 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic w Więcborku: „Salomona Jaszuńskiego”, „Wandy Wasilewskiej”, „Franciszka Zubrzyckiego” i „Mieczysława Wągrowskiego”
2017 3426 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „28 Stycznia” w Więcborku
2017 3427 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/265/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 3428 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/386/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 1 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.
2017 3429 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo.
2017 3430 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017
2017 3431 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2017 rok.
2017 3432 2017-09-07 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 sierpnia 2017 r. O  PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE ORAZ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE ZA I  PÓŁROCZE 2017 ROKU Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. za I półrocze 2017 roku
2017 3433 2017-09-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 43.2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2017 rok
2017 3434 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/23/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadki w 2017 roku
2017 3435 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/94/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Włocławek za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 3436 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.113.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
2017 3437 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 308/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 3438 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/229/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 3439 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/ 205/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 3440 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/206/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
2017 3441 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/207/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez członków ochotniczej straży pożarnej działających na terenie Gminy Gniewkowo
2017 3442 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 3443 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli
2017 3444 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Osiek.
2017 3445 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
2017 3446 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 3447 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 204/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Radzynku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Radzynku.
2017 3448 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem.
2017 3449 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ugoszczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ugoszczu.
2017 3450 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Trąbinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Trąbinie.
2017 3451 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2017 3452 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/45/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki
2017 3453 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/44/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadki w 2017 r.
2017 3454 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/42/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 3455 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 257/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 171/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 3456 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 254/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 3457 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Bobrowniki
2017 3458 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Bobrowniki
2017 3459 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2017 rok.
2017 3460 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/241/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 3461 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/242/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 1 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Lubień Kujawski.
2017 3462 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/377/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Leona Kruczkowskiego" na "Czesława Miłosza"
2017 3463 2017-09-08 Sprawozdanie Sprawozdanie BURMISTRZA STRZELNA sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelno za I półrocze 2017 r.
2017 3464 2017-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 238 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku.
2017 3465 2017-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
2017 3466 2017-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia 1 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 3467 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/581/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia ich do kategorii drogi powiatowej
2017 3468 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/161/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 35/8, 35/9, 26/37 oraz część dz. nr 26/26)
2017 3469 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka (dz. nr 147, 86/1, 267)
2017 3470 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 19 Stycznia
2017 3471 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Trzydziestolecia PRL
2017 3472 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego
2017 3473 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017
2017 3474 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypin w obszarze ograniczonym od zachodu ul. Cholewińskiego i zachodnią granicą terenu Zespołu Szkół nr 2, od północy ul. Koszarową, od wschodu terenami PKP oraz od południa ul. Dworcową
2017 3475 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Rypin
2017 3476 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim.
2017 3477 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017
2017 3478 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/238/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice
2017 3479 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/411/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 459/22, 459/24, 459/26, 461/10, 465/12, 465/13, 465/14, 465/15, 462/13, 462/14, 462/16, 462/18 oraz działek o numerze: 456/9, 462/17, 462/20 położonych w obrębie Rynarzewo, a także dla części działki o numerze 22/4 i działek: 22/20 i 22/22 położonych w obrębie Małe Rudy, gmina Szubin
2017 3480 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/412/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic.
2017 3481 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/413/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Rynarzewo, gm. Szubin.
2017 3482 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/414/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szkocja, gm. Szubin.
2017 3483 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/415/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szubin-Wieś, gm. Szubin.
2017 3484 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/416/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szubinie i nadania jej statutu
2017 3485 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/417/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 16
2017 3486 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/418/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szubin
2017 3487 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/420/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
2017 3488 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/421/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
2017 3489 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/240/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w Lubieniu Kujawskim.
2017 3490 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 129/182/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 3491 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 189/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 3492 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.45.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 3493 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 3494 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/778/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Zespołu Szkół w Potulicach
2017 3495 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/780/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią
2017 3496 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/772/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nakło nad Notecią na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
2017 3497 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/770/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu wsi Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią
2017 3498 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/774/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, będącego pomnikiem przyrody w kompleksie pałacowym w Lubaszczu na terenie Gminy Nakło nad Notecią.
2017 3499 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/773/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 1 szt. drzewa gatunku buk zwyczajny, będącego pomnikiem przyrody w kompleksie pałacowym w Sucharach na terenie Gminy Nakło nad Notecią.
2017 3500 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 września 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 3501 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXX/252/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 4 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok.
2017 3502 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XX/169/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 5 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 3503 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3504 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3505 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3506 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3507 2017-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.64.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 3508 2017-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 256/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 3509 2017-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 3510 2017-09-12 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 września 2017 r. o decyzji nr OPO.4110.14.2017.ASi i nr OPO.4110.26.2017.ASi w sprawie zmian koncesji nr PCC/8/138/U/3/98/AK i WCC/4/138/U/3/98/AK
2017 3511 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/765/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017
2017 3512 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017.
2017 3513 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2017 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2017 3514 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/768/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017
2017 3515 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2017 3516 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rojewo
2017 3517 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium sportowego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo.
2017 3518 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium artystycznego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo.
2017 3519 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium edukacyjnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Rojewo.
2017 3520 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.
2017 3521 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/402/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
2017 3522 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/413 /2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo (teren RU)
2017 3523 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/414/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Żnin oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 3524 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/416/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok
2017 3525 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/420/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Żninie
2017 3526 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/61/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 3527 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/60/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 3528 2017-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Radomin z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Radomin za I półrocze 2017 roku
2017 3529 2017-09-14 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 5 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zniesienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Wrzosy II” w Toruniu, województwo kujawsko - pomorskie
2017 3530 2017-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 44.2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2017 rok
2017 3531 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXX/239/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej
2017 3532 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr 638/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Okrężna, Gagarina i Krzemieniecka w Toruniu.
2017 3533 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr 639/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych i wyłączenia z użytkowania wskazanych ulic w Toruniu.
2017 3534 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr 640/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
2017 3535 2017-09-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 62/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli.
2017 3536 2017-09-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 63/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia.
2017 3537 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.203.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat
2017 3538 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.204.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Żłobkowi w Ostrowitem
2017 3539 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.208.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 3540 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr LI/436/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 3541 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 3542 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 3543 2017-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Brzozie z dnia 4 września 2017 r. dotyczy zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017
2017 3544 2017-09-15 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.32.2017.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 września 2017 r. w sprawie taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowe „WODBAR” sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie
2017 3545 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/52/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrcz.
2017 3546 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/53/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrcz i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3547 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/54/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w  zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 3548 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/55/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2017 3549 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/56/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2017 3550 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/57/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 2 drzew alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Koronowo-Włóki w miejscowości Sienno.
2017 3551 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/ 58/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Dobrcz
2017 3552 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/ 59/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy i nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Dobrcz
2017 3553 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/60/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie nadania nowej ulicy w miejscowości Borówno
2017 3554 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/ 61/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Kotomierz
2017 3555 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/63/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2017 3556 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/64/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych
2017 3557 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/62/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Nekla
2017 3558 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/17 Rady Gminy Kowal z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kowal w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2017 3559 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/17 Rady Gminy Kowal z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok
2017 3560 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3561 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 września 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3562 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Brodnicy
2017 3563 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 3564 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2017
2017 3565 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/208/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 3566 2017-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 września 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 3567 2017-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 83.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 3568 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXII/151/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 1 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
2017 3569 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr II/35/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kotomierz, gmina Dobrcz.
2017 3570 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr II/51/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
2017 3571 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr 208/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 3572 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr 647/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017.
2017 3573 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXX/181/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok.
2017 3574 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXX/185/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3575 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXX/186/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Brodnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2017 3576 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr II/65/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 3577 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr II/76/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie ruchomych aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Dobrczu
2017 3578 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 13 września 2017 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Śliwiczkach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Śliwicach
2017 3579 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Śliwice
2017 3580 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
2017 3581 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr 316/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (12)
2017 3582 2017-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/RF/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017.
2017 3583 2017-09-19 Postanowienie Postanowienie nr 6/2017 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 5 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 3584 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie powiatu lipnowskiego.
2017 3585 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 3586 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mościska i Rak.
2017 3587 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLII/208/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 3588 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 265/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 3589 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 240/XXX/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (11)
2017 3590 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 233/XXX/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w ziedzinie kultury fizycznej i sportu
2017 3591 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Gąsawa.
2017 3592 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XL/276/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wspierania kobiet w ciąży, rodzin oraz dzieci o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
2017 3593 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XL/280/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 3594 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XL/281/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2017 3595 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 19 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody gminy Rogóźno za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 3596 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r.
2017 3597 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-87/17 Burmistrza Tucholi z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2017 r.
2017 3598 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 3599 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 85.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 3600 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1001/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (8)
2017 3601 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/993/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 września 2017 r. w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bydgoszczy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bydgoszczy
2017 3602 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/994/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 września 2017 r. w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce
2017 3603 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/997/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Stawy akademickie” przy ul. Rejewskiego w Bydgoszczy
2017 3604 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/999/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody: topoli czarnej, znajdującej się w parku Nad Starym Kanałem w Bydgoszczy i wiązu szypułkowego rosnącego przy Śluzie Prądy w Bydgoszczy
2017 3605 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2017 rok.
2017 3606 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XL/282/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 3607 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 3608 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15 września 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2017 3609 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej
2017 3610 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXV/178/17 Rady Gminy Gruta z dnia 18 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2017 rok
2017 3611 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXV /189/17 Rady Gminy Gruta z dnia 18 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2017 3612 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.
2017 3613 2017-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 19 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 3614 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano
2017 3615 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/265/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18 września 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3616 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
2017 3617 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 297/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tłuchowo
2017 3618 2017-09-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
2017 3619 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2017 Rady Gminy Choceń z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2017.
2017 3620 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2017 3621 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 3622 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 53/4 w miejscowości Kłopot, gmina Inowrocław
2017 3623 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXV/149/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2017 3624 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/376/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 3625 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/388/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2017 3626 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/390/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawaniai odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,jak również tryb ich pobierania
2017 3627 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/392/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Żabno gmina Mogilno
2017 3628 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok
2017 3629 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin
2017 3630 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 21 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2017 3631 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków.
2017 3632 2017-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Brodnica z dnia 18 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 3633 2017-09-26 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 3634 2017-09-26 Postanowienie Postanowienie nr 1006/17 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 22 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta
2017 3635 2017-09-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 56/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. o nieważności w części uchwały nr XXXVIII/204/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 3636 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 412/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2017 3637 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/28/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok.
2017 3638 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 416/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2017 3639 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok
2017 3640 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1112/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. nr 8/246/15 w przedmiocie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora teatru
2017 3641 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1113/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 16/498/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. w przedmiocie unieważnienia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora teatru
2017 3642 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1303/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLIII/377/14 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3643 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1498/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. nr X/256/15 w przedmiocie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego
2017 3644 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 627/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego nr 20/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3645 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 624/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego nr 23/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. wprzedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3646 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 626/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. nr 24/2016 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3647 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 625/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie uchylenia rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. nr 25/2016 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3648 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 629/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego nr 19/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3649 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 630/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego nr 21/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3650 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1069/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 października 2016 r. w sprawie uchylenia w części rozstrzygnięcia nadzorczego nr 67/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2015 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3651 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1254/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/167/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 marca 2016 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy
2017 3652 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1472/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr IV/27/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 17 lutego 2011 r. w przedmiocie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową
2017 3653 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1353/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2016 r. nr XVI/145/2016 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2017 3654 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1469/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XVIII/112/16 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2016 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3655 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1470/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2016 r. nr XVIII/113/16 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3656 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1255/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17 lutego 2016 r. nr XII/105/16 w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2017 3657 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1455/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012 r. nr XI/108/12 w przedmiocie zasad udzielania stypendiów i nagród
2017 3658 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 92/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XV/142/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i nagród dla trenerów
2017 3659 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 93/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie stwierdza nieważności uchwały nr XLIV.383.2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 stycznia 2014 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i nagród dla trenerów
2017 3660 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1462/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011 r., w przedmiocie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
2017 3661 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1559/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIII/478/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 maja 2013 r. w przedmiocie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 3662 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1500/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVI/139/16 Rady Miasta Rypin z dnia 18 lutego 2016 r. nr XVI/139/16 w przedmiocie zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego
2017 3663 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1597/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXIV/510/2016 Rady Miejskiej w Nakle n/Notecią z dnia 25 sierpnia 2016 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3664 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 94/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XVIII/157/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2016 r. w przedmiocie statutu Gminy Miasta Brodnicy
2017 3665 2017-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 259/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 3666 2017-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2017 3667 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/35/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVIII/309/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pruszcz dla Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2017 3668 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXII/36/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVI/314/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mrocza lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2017 3669 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXII/37/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/276/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu Gminy Barcin zarządzane przez przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Spółka z o.o.
2017 3670 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.
2017 3671 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 210/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok.
2017 3672 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 3673 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017.
2017 3674 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 312/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 20 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 3675 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXV/216/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 3676 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXV/218/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 3677 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 250/2017 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017.
2017 3678 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/317/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 3679 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/132/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 3680 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bielawy, w południowej części Zwałowiska Zewnętrznego Bielawy, gm. Barcin.
2017 3681 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/588/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017
2017 3682 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/610/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej
2017 3683 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/615/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy