Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sierpień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 3093 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2017 rok.
2017 3094 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/140/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z dnia 30 marca 2017 r.
2017 3095 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV.240.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 3096 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2017 3097 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/265/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017
2017 3098 2017-08-01 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 3099 2017-08-01 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 3100 2017-08-01 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta
2017 3101 2017-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2017 3102 2017-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/RF/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017.
2017 3103 2017-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2017 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3104 2017-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.49.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 3105 2017-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.28.2017 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 3106 2017-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
2017 3107 2017-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 3108 2017-08-01 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Kłócieńskie PLH040031
2017 3109 2017-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 90/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVI/200/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Janowcu Wielkopolskim
2017 3110 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/700/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
2017 3111 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/764/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
2017 3112 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/762/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017
2017 3113 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr 199/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 3114 2017-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 47.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.
2017 3115 2017-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.32.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 3116 2017-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 3117 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXI/142/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok
2017 3118 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr 299/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 31 lipca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 3119 2017-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 lipca 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 3120 2017-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Radomin z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Radomin za I półrocze 2017 rok
2017 3121 2017-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Brzozie z dnia 11 lipca 2017 r. dotyczy zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017
2017 3122 2017-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Brodnica z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 3123 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/28/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/137/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
2017 3124 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/29/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/206/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
2017 3125 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
2017 3126 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr 248/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 3127 2017-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
2017 3128 2017-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 36.2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2017 rok
2017 3129 2017-08-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lisi Kąt PLH040026
2017 3130 2017-08-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mszar Płociczno PLH040035
2017 3131 2017-08-04 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.13.2017.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie decyzji Prezesa URE nr OPO.4210.13.2017.JPI dotyczącego zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego CIECH Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
2017 3132 2017-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu spółek wodnych i ich związków z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w 2017 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (I transza).
2017 3133 2017-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu spółek wodnych z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w 2017 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (II transza).
2017 3134 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/2017 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3135 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/405/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
2017 3136 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.214.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zbójno lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 3137 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/105/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 3138 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.35.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 3139 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 3140 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawi zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 3141 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2017 rok
2017 3142 2017-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 225/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 lipca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 3143 2017-08-07 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.30.2017.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie decyzji nr OPO.4210.30.2017.ASz1 Prezesa URE z dnia 3 sierpnia 2017 r. dotycząca zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego OPEC-SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, na przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem
2017 3144 2017-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 202/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
2017 3145 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/259/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład grupy drzew będącej pomnikiem przyrody, rosnącego w parku dworskim w miejscowości Brzemiona w gminie Lniano.
2017 3146 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 249/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 3147 2017-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Radomin z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/208/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 3148 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr 393/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i  wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2017 3149 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/246/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Więcbork instrumentem płatniczym
2017 3150 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017
2017 3151 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych
2017 3152 2017-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2017 3153 2017-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.
2017 3154 2017-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 186/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 3155 2017-08-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Warlubie przeprowadzonych w dniu 6 sierpnia 2017 r.
2017 3156 2017-08-10 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych przy ul. Ustronie w Brodnicy, powiat brodnicki, woj. kujawsko - pomorskie
2017 3157 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/17 Rady Gminy Kowal z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kowal oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 3158 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/17 Rady Gminy Kowal z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok
2017 3159 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/17 Rady Gminy Kowal z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kowal
2017 3160 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/148/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2017 3161 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu wokół świetlicy wiejskiej w Ciechocinie (sołectwo Kujawy)
2017 3162 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr 559/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017
2017 3163 2017-08-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2017 3164 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XLI/219/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąpielsk
2017 3165 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XLI/221/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2017 3166 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XLII/224/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Wąpielsk oraz zasad ich używania
2017 3167 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV.211.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 3168 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV.216.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 3169 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV.217.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie
2017 3170 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV.218.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno
2017 3171 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV.219.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII.84.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016 – 2020
2017 3172 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV.215.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych
2017 3173 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017
2017 3174 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/163/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.
2017 3175 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/164/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/166/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy na terenie Gminy Bartniczka.
2017 3176 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 3177 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały
2017 3178 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/421/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 3179 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 3180 2017-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.53.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 3181 2017-08-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr OR. 0050.1.52.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lipca 2017 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017  ROKU
2017 3182 2017-08-16 Porozumienie Porozumienie nr ES/4040/5/1/2017 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 1 sierpnia 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Włocławskim – Starostwem Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, Nr NIP 888-311-57-91, Nr REGON 910866778, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu we Włocławku, w imieniu którego działają
2017 3183 2017-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-65/17 Burmistrza Tucholi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2017 r.
2017 3184 2017-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
2017 3185 2017-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 3186 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/238/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 3187 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
2017 3188 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2017 3189 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/315/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2017 3190 2017-08-17 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.29.2017.ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kruszwicy
2017 3191 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr 125/173/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 3192 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 3193 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno
2017 3194 2017-08-18 Porozumienie Porozumienie nr 4/UMWP/DIF/2017 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2017 3195 2017-08-18 Porozumienie Porozumienie nr 7/2017 Gminy Miasto Włocławek z dnia 30 czerwca 2017 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2017 3196 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 36A/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 3197 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.29.2017 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 3198 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 3199 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.57.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 3200 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 72.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 3201 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017.
2017 3202 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXII/205/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2017 rok
2017 3203 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 3204 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017.
2017 3205 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/305/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 3206 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do uchwały Nr XXX/169/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 3207 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pruszcz dla Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
2017 3208 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/308/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pruszcz na lata 2014-2018”
2017 3209 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/307/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Serock i Pruszcz do kategorii dróg gminnych
2017 3210 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/306/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Pruszcz kartą płatniczą
2017 3211 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 3212 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/17 Rady Gminy Radomin z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 rok
2017 3213 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.241.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017
2017 3214 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIV.242.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 sierpnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Baruchowie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa w Baruchowie i Gimnazjum w Baruchowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Baruchowie
2017 3215 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.244.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2017
2017 3216 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXV/231/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz granic ich obwodów
2017 3217 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/205/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 3218 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiewo
2017 3219 2017-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 316/2017 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za 2016 rok
2017 3220 2017-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 3221 2017-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 240/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 3222 2017-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 73.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 3223 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.
2017 3224 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Rojewo, gmina Rojewo
2017 3225 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr 305/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 16 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 3226 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr 70/177/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2017 rok.
2017 3227 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 13 Lutego w Bysławiu na ulicę Wiatrakową
2017 3228 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr 126/178/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 3229 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy miasta Chełmży instrumentem płatniczym.
2017 3230 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży przyjmowanego w drodze konsultacji społecznych.
2017 3231 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu przy ul. Chełmińskiej.
2017 3232 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 18 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2017 3233 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 3234 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych oraz nadania nazw drogom gminnym.
2017 3235 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 3236 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r.
2017 3237 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
2017 3238 2017-08-24 Porozumienie Porozumienie nr . Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia przez Gminę Miasta Brodnicy zgody na założenie i prowadzenie przez Powiat Brodnicki Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Brodnicy
2017 3239 2017-08-24 Postanowienie Postanowienie nr 5/2017 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 3240 2017-08-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Trzęślicowe w Foluszu PLH040027
2017 3241 2017-08-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Równina Szubińsko-Łabiszyńska PLH040029
2017 3242 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017
2017 3243 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/340/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2017 3244 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr 242/2017 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017.
2017 3245 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2017 3246 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie nazwy ulicy położonej w miejscowości Dobre
2017 3247 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/242/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 3248 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/363/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 3249 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/366/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy 22 Stycznia położonej w miejscowości Mogilno
2017 3250 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr 33/1499/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017
2017 3251 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przynawania stypendiów za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych
2017 3252 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przynawania stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe
2017 3253 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 3254 2017-08-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2016 rok
2017 3255 2017-08-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2017 3256 2017-08-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-68/17 Burmistrza Tucholi z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2017 r.
2017 3257 2017-08-28 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.60.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 3258 2017-08-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2017r.
2017 3259 2017-08-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 365/2017 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 3260 2017-08-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 265/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
2017 3261 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXV/181/17 Rady Gminy Koneck z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 3262 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/30/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVII/299/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania dotacji celowej w 2017 roku dla Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2017 3263 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XIX/32/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIX/256/2017 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3264 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XIX/31/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/194/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włocławek”.
2017 3265 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/17 Rady Gminy Koneck z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 3266 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 3267 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 3268 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w gminie Tuchola”
2017 3269 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w gminie Tuchola”
2017 3270 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"
2017 3271 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 3272 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
2017 3273 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XX/33/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/122/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy Bądkowo.
2017 3274 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 3275 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „22 Lipca” na nazwę „ Zaciszna”
2017 3276 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017
2017 3277 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3278 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brześciu Kujawskim.
2017 3279 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brześciu Kujawskim.
2017 3280 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brześciu Kujawskim.
2017 3281 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3282 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę określającą wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3283 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2017 3284 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2017 3285 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 3286 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mrocza lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2017 3287 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVIII/75/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2017 3288 2017-08-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/RF/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017
2017 3289 2017-08-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 363/2017 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za I półrocze 2017 roku
2017 3290 2017-08-30 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.26.2017.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie
2017 3291 2017-08-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 3292 2017-08-30 Postanowienie Postanowienie nr 995 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2017 3293 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII-144/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosownia sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej do nowego ustroju szkolnego
2017 3294 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIV-150/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIII-144/2017 z dnia 30 marca 2017r.
2017 3295 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 3296 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2017 3297 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zbiczno
2017 3298 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 3299 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/370/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 3300 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/380/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gać w zachodniej części obrębu Węgrowo, Gmina Grudziądz
2017 3301 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/381/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2017 3302 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/383/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Grudziądz
2017 3303 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, nauczycieli wspomagających oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowo
2017 3304 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Bobrowo
2017 3305 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bobrowo
2017 3306 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Bobrowo
2017 3307 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 3308 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 128/180/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
2017 3309 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 313/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (10)
2017 3310 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2017 3311 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Brodnica z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok