Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Maj 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2072 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2073 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 207/36 oraz części działki 206/1 położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka.
2017 2074 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w północnej części miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka.
2017 2075 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2076 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 179/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 2077 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2078 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/238/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Lniano
2017 2079 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/60/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok
2017 2080 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/316/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław, miejsca realizacji obowiązku szkolnego w latach szkolnych 2017/2018-2018/2019, w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjum
2017 2081 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/321/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego „Maja” w Inowrocławiu
2017 2082 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/322/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego „Bajka” w Inowrocławiu
2017 2083 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/324/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia
2017 2084 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/327/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Juliusza Trzcińskiego, Józefa Kościelskiego i Bolesława Brodnickiego
2017 2085 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/330/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Budowlanej, Poznańskiej, Gustawa Zielińskiego i al. Niepodległości
2017 2086 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/332/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ul. Orląt Lwowskich
2017 2087 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/317/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Inowrocławia na lata 2017-2021
2017 2088 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2089 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 2090 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Chełmnie.
2017 2091 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Chełmnie.
2017 2092 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/17 Rady Gminy Radomin z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 roku
2017 2093 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Radomin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Radomin za pierwszy kwartał 2017 rok
2017 2094 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/37/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Zamkowej
2017 2095 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/38/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży
2017 2096 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 35.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok
2017 2097 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 2098 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Brodnica z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 2099 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 2100 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/354/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 2101 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/356/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2102 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 2103 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/359/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Witosa w Koronowie, gm. Koronowo.
2017 2104 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.
2017 2105 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2106 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo.
2017 2107 2017-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Cekcyn z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej o charakterze de minimis
2017 2108 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Cekcyn i liczby punktów przyznanych każdemu z kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2109 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 2110 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 2111 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno
2017 2112 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2017 2113 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2114 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/220/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sicienko
2017 2115 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 215/2017 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017.
2017 2116 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXV/162/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 2117 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/318/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów ofert
2017 2118 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/320/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części obrębu Mokre oraz w środkowej części obrębu Węgrowo, gmina Grudziądz
2017 2119 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/321/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Grudziądz położonego w północnej części obrębu geodezyjnego Zakurzewo
2017 2120 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/322/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Grudziądz
2017 2121 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/192/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 233/1, 233/2 w obrębie ewidencyjnym Dragacz, gm. Dragacz
2017 2122 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/193/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2123 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/194/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających
2017 2124 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXX/257/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmża.
2017 2125 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Rojewie w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie i włączenia Publicznego Samorządowego Przedszkola „ Akademia Przedszkolaka” w Rojewie do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rojewie.
2017 2126 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.
2017 2127 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 217/XXVII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (5)
2017 2128 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 211/XXVII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 186/XXIV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017r.
2017 2129 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 214/XXVII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
2017 2130 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXV/163/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałe w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Skrwilnie, jako samorządowej instytucji kultury.
2017 2131 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017
2017 2132 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 2133 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 2134 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/232/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zaliczenia ulic w miejscowościach- Bysław, Lubiewo i Sucha do kategorii dróg gminnych.
2017 2135 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia ul. Modrakowej w Bysławiu do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 2136 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lubiewo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 2137 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubiewo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2138 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Lubiewo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2139 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik.
2017 2140 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/183/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Kęsowo na okręgi wyborcze
2017 2141 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2017 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 2142 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/183/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego do nowego ustroju szkolnego.
2017 2143 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX.244.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie Chełmińskiej
2017 2144 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/31/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Sadki
2017 2145 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/29/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dębowie w Szkołę Filialną w Dębowie podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach
2017 2146 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/27/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 2147 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017
2017 2148 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/184/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 2149 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 572/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017.
2017 2150 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 574/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej i Zdrojowej w Toruniu.
2017 2151 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 577/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.
2017 2152 2017-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 49/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.
2017 2153 2017-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 50/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie założenia Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.
2017 2154 2017-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 51/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu.
2017 2155 2017-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 52/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.
2017 2156 2017-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 53/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.
2017 2157 2017-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 54/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.
2017 2158 2017-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 55/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2017 2159 2017-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 56/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych.
2017 2160 2017-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 57/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2017 2161 2017-05-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Kruszwicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kruszwica realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Inowrocław w zakresie pomocy społecznej polegającej na świadczeniu usług mieszkance Miasta Inowrocławia pani Monice Wojdylak zam. w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 17/7 przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy
2017 2162 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/202/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/197/17 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Wąpielsk, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2017 2163 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017
2017 2164 2017-05-05 Postanowienie Postanowienie nr 925 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 2165 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 2166 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2167 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/257/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnch, których właścicielem jest Gmina Barcin
2017 2168 2017-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 44/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w spraie stwierdzenia nieważności przepisu § 23 uchwały nr XLI/860/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 2169 2017-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 45/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności przepisu § 5 uchwały nr XLI/861/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bydgoszczy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bydgoszczy.
2017 2170 2017-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 47/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/201/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych, w części określonej § 2, § 3, § 5, § 7, § 8 uchwały.
2017 2171 2017-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 48/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 225/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 2172 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 225/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2017 2173 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy Płużnica
2017 2174 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 2175 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/884/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy.
2017 2176 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/886/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bielawy - Powstańców Wielkopolskich" w Bydgoszczy
2017 2177 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/896/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2017 2178 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/899/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (4).
2017 2179 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 2180 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/183/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe okręgi wyborcze
2017 2181 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/184/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania
2017 2182 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/309/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2017 2183 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/313/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kruszwica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2017 2184 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy A. Janta - Połczyńskiego w obrebie ewidencyjnym Miasto Tuchola
2017 2185 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 2186 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2187 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi
2017 2188 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 2189 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
2017 2190 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2017 2191 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017
2017 2192 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/291/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia
2017 2193 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego logo Gminy Kcynia oraz zasad jego stosowania
2017 2194 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 kwietnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu "Lubańska Edycja Ogólnopolskiej Karty Seniora"
2017 2195 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.245.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany granic sołectw Dąbrowa Chełmińska i Otowice oraz ustalenia granicy sołectwa Otowice
2017 2196 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/244/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 2197 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Solcu Kujawskim
2017 2198 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok
2017 2199 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/423/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2036 Krobia – Mierzynek
2017 2200 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/424/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 2201 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.195.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 2202 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.220.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017
2017 2203 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 2204 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
2017 2205 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/155/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2017 2206 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 7/2 położonej w miejscowości Niewieścin
2017 2207 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/420/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 2208 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/422/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2014 - 2018
2017 2209 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/212/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok.
2017 2210 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/213/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych
2017 2211 2017-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 2212 2017-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 2213 2017-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.31.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 2214 2017-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
2017 2215 2017-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/59/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 2216 2017-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 2217 2017-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, w części dotyczącej § 4.
2017 2218 2017-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 51/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności przepisu § 4 uchwały nr XXII/147/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Radziejowskiego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 2219 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2017
2017 2220 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2221 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/216/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektów sportowych stanowiących własność Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2017 2222 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie nad Osą.
2017 2223 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2224 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świecie nad Osą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 2225 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie nad Osą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 2226 2017-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2016 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia za 2016 r.
2017 2227 2017-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.12.2017 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 2228 2017-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.13.2017 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 2229 2017-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.15.2017 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 2230 2017-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 2231 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/183/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska, do nowego ustroju szkolnego
2017 2232 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/184/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym
2017 2233 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/186/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów.
2017 2234 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice (dz. nr 69/40)
2017 2235 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 181/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 2236 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/704/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017
2017 2237 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017.
2017 2238 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 215/119/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 8 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2017 2239 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XLV/363/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 2240 2017-05-12 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
2017 2241 2017-05-12 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
2017 2242 2017-05-12 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
2017 2243 2017-05-12 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
2017 2244 2017-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/17 Wójta Gminy Kowal z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2017 2245 2017-05-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 2246 2017-05-12 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie decyzji Prezesa URE nr OPO.4110.6.2017.ASz1 z dnia 10 maja 2017 r. o zmianie przedmiotu i zakresu działalności określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
2017 2247 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 2248 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 2249 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/149/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 2 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 2250 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych o spożycia poza miejscem jak i miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2017 2251 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Złotniki Kujawskie na stałe obwody głosowania
2017 2252 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXIV/127/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2253 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Łysomice
2017 2254 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Łysomicach
2017 2255 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2256 2017-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2016 r.
2017 2257 2017-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 160/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 2258 2017-05-15 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.23.2017.ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie
2017 2259 2017-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/17 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Rady Gminy Dobrcz
2017 2260 2017-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Warlubie
2017 2261 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr 62/146/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 marca 2017 r. z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2016 rok.
2017 2262 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mrocza na rok 2017”
2017 2263 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mrocza na rok 2017”
2017 2264 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr 507/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017.
2017 2265 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXV/195/17 Rady Gminy Choceń z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole.
2017 2266 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXV/197/17 Rady Gminy Choceń z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Choceń na przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza
2017 2267 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2017 Rady Gminy Choceń z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Choceń, gmina Choceń.
2017 2268 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXV/192/17 Rady Gminy Choceń z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2017
2017 2269 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2017.
2017 2270 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu używania Herbu Powiatu Rypińskiego
2017 2271 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XII/24/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/151/17 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziejów.
2017 2272 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XII/25/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/134/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno
2017 2273 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania
2017 2274 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/171/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zasad przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali i budynków.
2017 2275 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr 369/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2017 2276 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr 219/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 2277 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Nowe
2017 2278 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr 223/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 2279 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2017 2280 2017-05-19 Rozporządzenie porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 5/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze miasta Bydgoszczy
2017 2281 2017-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Brzozie z dnia 27 kwietnia 2017 r. dotyczy : zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017
2017 2282 2017-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2017 Wójta Gminy Brodnica z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 2283 2017-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017
2017 2284 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 11 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/132/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 2285 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/17 Rady Gminy Kowal z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok
2017 2286 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/17 Rady Gminy Kowal z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2017 2287 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 maja 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 2288 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 182/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 2289 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/344/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 2290 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/347/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Mogilno na stałe obwody głosowania
2017 2291 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/346/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Mogilno na okręgi wyborcze
2017 2292 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na realizację zadań polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.
2017 2293 2017-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2016
2017 2294 2017-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2016 rok.
2017 2295 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jeżewo
2017 2296 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr 287/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 16 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 2297 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr III/40/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr II/22/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy
2017 2298 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr III/48/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2017 2299 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr III/49/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2300 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 16 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 2301 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 2302 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017
2017 2303 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr 581/17 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 2304 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/17 Rady Gminy Koneck z dnia 19 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/158/17 Rady Gminy Koneck z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Koneck
2017 2305 2017-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osie przeprowadzonych w dniu 21 maja 2017 r.
2017 2306 2017-05-24 Postanowienie Postanowienie nr 954 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 2307 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika Nr 2 Uchwały Nr XXX/214/2006 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 września 2006 r.
2017 2308 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Kowal
2017 2309 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr III/38/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 2310 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2017 2311 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2017 2312 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/17 Rady Gminy Koneck z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 2313 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/17 Rady Gminy Koneck z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/23/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2314 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2017 2315 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXII.226.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017
2017 2316 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXX/338/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów
2017 2317 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr 217/121/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2017 2318 2017-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2017 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016 r. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
2017 2319 2017-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2017 Burmistrza Żnina z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2016 rok
2017 2320 2017-05-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 marca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2016 rok
2017 2321 2017-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 2322 2017-05-26 Porozumienie Porozumienie nr SSO.onp.6510.1.-11/17 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie, zawarte pomiędzy powiatem sępoleńskim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2017 2323 2017-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 2324 2017-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 52/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie orzeczenia o nieważności uchwały nr 214/XXVII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.
2017 2325 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr 467/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2016r.
2017 2326 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIII-138/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie
2017 2327 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIII-141/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczególowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częsciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania
2017 2328 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIII-145/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwałach Nr XIX-122/2016 i XIX-123/2016 z dnia 30 listopada 2016r.
2017 2329 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 2330 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2017 2331 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 2332 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąpielsk
2017 2333 2017-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 maja 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 2334 2017-05-29 Postanowienie Postanowienie nr 2/2017 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 2335 2017-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/17 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2016.
2017 2336 2017-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-47/17 Burmistrza Tucholi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2017 r.
2017 2337 2017-05-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wykonania budżetu za 2016 r.
2017 2338 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2017 2339 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/8/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok
2017 2340 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 2341 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok.
2017 2342 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 2343 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/221/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 2344 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody w alei drzew przy drodze gminnej w miejscowości Głuchowo, Gmina Chełmża.
2017 2345 2017-05-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z dnia 9 marca 2017 r. Informacja ogólna o budżecie gminy za 2016 rok
2017 2346 2017-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe
2017 2347 2017-05-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.