Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kwiecień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1364 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie
2017 1365 2017-04-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 marca 2017 r. o sprostowaniu błędu
2017 1366 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno dla działki nr 255/4 położonej w miejscowości Bachotek.
2017 1367 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2017 r.
2017 1368 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1369 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 1370 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017r.
2017 1371 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1372 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Górzno, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1373 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2017 1374 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie
2017 1375 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Górznie
2017 1376 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1377 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bobrowo obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i ilości uzyskanych punktów
2017 1378 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1379 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 1380 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/145/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na obszarze gminy Osie
2017 1381 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/146/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie
2017 1382 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/147/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osie
2017 1383 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/150/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego
2017 1384 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/151/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 1385 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2016 r.
2017 1386 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 237/2017 Wójta Gminy Choceń z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok.
2017 1387 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie za 2016r.
2017 1388 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.12.2017 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo za 2016 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2016 rok
2017 1389 2017-04-04 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Więcborka z dnia 29 marca 2017 r. W SPRAWIE STAWKI CZYNSZU ZA 1m2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU ODNOTOWANE W I i II PÓŁROCZU 2016r. NA TERENIE GMINY WIĘCBORK
2017 1390 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 1391 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Kowal Nr XXVIII/196/2017 z dnia 28 lutego 2017r.
2017 1392 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.178.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 1393 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.180.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1394 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.181.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbójno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej oraz określenia liczby punktów przypisanych tym kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1395 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.182.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zbójno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1396 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 555/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Centrum” dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Chełmińska, Czerwona Droga, Aleja 700-lecia Torunia, Sportowa, Morcinka i Bema w Toruniu.
2017 1397 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 1398 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok
2017 1399 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/514/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017
2017 1400 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/516/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2017 1401 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/157/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Żnińskiego
2017 1402 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/177/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na zakup instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Dragacz zamieszkałych poza działkami ujętymi w projekcie budowy sieci kanalizacyjnej gminy Dragacz
2017 1403 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Dragacz, do nowego ustroju szkolnego oraz określenia granic obwodów tych szkół
2017 1404 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dragacz, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 1405 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 1406 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Dragacz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 1407 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Fletnowo – 1, gm. Dragacz
2017 1408 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Stare Marzy – 2, gm. Dragacz
2017 1409 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dragacz na lata 2017-2020
2017 1410 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz
2017 1411 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kikół
2017 1412 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kikół dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2017 1413 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i określenia inkasentów
2017 1414 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1415 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kikole oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1416 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/232/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Lniano oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2017 1417 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/224/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
2017 1418 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1419 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły podstawowej, dla których Gmina Książki jest organem prowadzącym.
2017 1420 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 1421 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno
2017 1422 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r.
2017 1423 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1424 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno
2017 1425 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno
2017 1426 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.
2017 1427 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 1428 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu targowiska gminnego w Lisewie.
2017 1429 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie opłaty targowej.
2017 1430 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Lisewo jest organem prowadzącym.
2017 1431 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
2017 1432 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 1433 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół.
2017 1434 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli oraz określenia zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2017 1435 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale NR VII / 38/ 2015 z dnia 24 czerwca 2015r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2018
2017 1436 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 1437 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Obrowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2017 1438 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXII/141/2009 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy
2017 1439 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/25/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz
2017 1440 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/26/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
2017 1441 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/27/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz
2017 1442 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/28/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową
2017 1443 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/29/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 1444 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/30/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1445 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 1446 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Wąbrzeźna
2017 1447 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 1448 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 1449 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno
2017 1450 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski
2017 1451 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1452 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 1453 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w środkowej części obrębu Węgrowo, Gmina Grudziądz
2017 1454 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w środkowej części obrębu Zakurzewo, Gmina Grudziądz
2017 1455 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 442/6, 442/7, 442/8, 442/9 położone w obrębie Nowa Wieś, gmina Grudziądz.
2017 1456 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/ 2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudziądz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1457 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1458 2017-04-05 Porozumienie Porozumienie nr 1.2017 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie współdziałania Gminy Miasto Radziejów i Gminy Radziejów w zakresie zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Broniewek
2017 1459 2017-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skrwilno za 2016 r.
2017 1460 2017-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017r.
2017 1461 2017-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Strzelno za 2016 rok
2017 1462 2017-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2016 rok.
2017 1463 2017-04-05 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć w granicach regionów wodnych: Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej oraz Jarft
2017 1464 2017-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
2017 1465 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/188/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 1466 2017-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050-220/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złotniki Kujawskie za 2016 r.
2017 1467 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/187/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1468 2017-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 242/2017 Wójta Gminy Osięciny z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2016 rok
2017 1469 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/347/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków
2017 1470 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/350/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żnin do nowego ustroju szkolnego
2017 1471 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/356/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok
2017 1472 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/360/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Żnin
2017 1473 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/281/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 1474 2017-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za 2016 r.
2017 1475 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie do nowego ustroju szkolnego
2017 1476 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu chełmińskiego
2017 1477 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/128/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2017 rok
2017 1478 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/130/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych mających wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego
2017 1479 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/132/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 1480 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/133/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu " Lubańska Edycja Ogólnopolskiej Karty Seniora"
2017 1481 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/134/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubanie, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe
2017 1482 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych po uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2017 1483 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Brzozie, liczby punktów przyznawanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1484 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1485 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1486 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1487 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1488 2017-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łubianka za 2016 rok, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za 2016 rok.
2017 1489 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obrowo do nowego ustroju szkolnego.
2017 1490 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
2017 1491 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Nowe jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1492 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bochlin
2017 1493 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gajewo
2017 1494 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mały Komorsk
2017 1495 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mątawy
2017 1496 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Milewko
2017 1497 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Morgi
2017 1498 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiny
2017 1499 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rychława
2017 1500 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tryl
2017 1501 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdrojewo
2017 1502 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 1503 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przyległych do nieruchomości wspólnej wspólnot mieszkaniowych, warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat przy zbywaniu tych nieruchomości
2017 1504 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2017 1505 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w placówkach, dla których Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem prowadzącym
2017 1506 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu nakielskiego
2017 1507 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na określonych wodach Powiatu Nakielskiego.
2017 1508 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Nakielskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2017 1509 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu nakielskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1510 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/221/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Więcbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół
2017 1511 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/220/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2017 1512 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/219/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1513 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka do nowego ustroju szkolnego
2017 1514 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka
2017 1515 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 1516 2017-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 30 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 1517 2017-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Zbójno
2017 1518 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/190/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 1519 2017-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 33.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za rok 2016
2017 1520 2017-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/17 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2016 rok.
2017 1521 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/402/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz.
2017 1522 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/407/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz
2017 1523 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Śliwice na stałe obwody głosowania
2017 1524 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Śliwice na okręgi wyborcze
2017 1525 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1526 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śliwice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1527 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Śliwice i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 1528 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trawałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowtnej w Śliwicach.
2017 1529 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1530 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kiełbasinie
2017 1531 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1532 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów w Gminie Chełmża do nowego ustroju szkolnego.
2017 1533 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.238.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
2017 1534 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.233.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1535 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.234.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przeszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1536 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.235.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1537 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bukowiec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1538 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1539 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1540 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/142/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1541 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo
2017 1542 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1543 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w: południowo-wschodniej części miejscowości Czarne Błoto, centralnej części miejscowości Górsk, centralnej części miejscowości Gutowo, wschodniej części miejscowości Rozgarty, południowo-zachodniej części miejscowości Rzęczkowo, centralnej i zachodniej części miejscowości Stary Toruń, południowej części miejscowości Zarośle Cienkie, północno-zachodniej części miejscowości Zławieś Mała, centralnej i zachodniej części miejscowości Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka
2017 1544 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXII/199/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy
2017 1545 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie
2017 1546 2017-04-07 Porozumienie Porozumienie nr 2.2017 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej we Włocławku sporządzenia opinii projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radziejów na lata 2016-2022”, zawarte pomiędzy gminą Włocławek a gminą miastem Radziejów
2017 1547 2017-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2016 rok
2017 1548 2017-04-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 26/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII/182/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w: południowo-wschodniej części miejscowości Czarne Błoto, centralnej części miejscowości Górsk, centralnej części miejscowości Gutowo, wschodniej części miejscowości Rozgarty, południowo-zachodniej części miejscowości Rzęczkowo, centralnej i zachodniej części miejscowości Stary Toruń, południowej części miejscowości Zarośle Cienkie, północno-zachodniej części miejscowości Zławieś Mała, centralnej i zachodniej części miejscowości Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka
2017 1549 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 208/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2016
2017 1550 2017-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 24 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 1551 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/39/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok
2017 1552 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek.
2017 1553 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/47/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miasto Włocławek, udostępnianych dla Operatorów i Przewoźników oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 1554 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/49/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2017 1555 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/52/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.
2017 1556 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/53/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Włocławek jest organem prowadzącym
2017 1557 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/54/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.
2017 1558 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/55/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1559 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/56/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego prowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 1560 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
2017 1561 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/151/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chełmiński.
2017 1562 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 1563 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno do nowego ustroju szkolnego.
2017 1564 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1565 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Chełmno jest organem prowadzącym.
2017 1566 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
2017 1567 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” lub „Zasłużony dla Miasta Chełmna”.
2017 1568 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2016
2017 1569 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 110/156/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 1570 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/220/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego obowiązujących na drugim etapie naboru do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski, w tym przyznania liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 1571 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/221/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1572 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/156/17 Rady Gminy Kowal z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie w  sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1573 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/157/17 Rady Gminy Kowal z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2017 1574 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/186/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 1575 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/187/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1576 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/188/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów
2017 1577 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/189/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów
2017 1578 2017-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2016 r.
2017 1579 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/144/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1580 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/147/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie gminnego obiektu użyteczności publicznej
2017 1581 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/148/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tego wymiaru na stanowiskach kierowniczych w gminnych szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/18 i 2018/19
2017 1582 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/149/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci gminnych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1583 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/158/17 Rady Gminy Kowal z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kowal
2017 1584 2017-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/17 Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębowa Łąka za 2016 rok
2017 1585 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/211/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie w Szkołę Filialną w Ojrzanowie
2017 1586 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/212/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1587 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/213/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi w Ojrzanowie
2017 1588 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/23/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Drogą Mazowiecką i granicą administracyjną miasta
2017 1589 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/31/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017
2017 1590 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XLI/173/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 1591 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XLI/175/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2017 1592 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XLI/176/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1593 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1594 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pruszcz, a zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1595 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Pruszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1596 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji obowiązujacych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuchowo, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1597 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuchowo, określenia liczby punktów za każde z tych krytriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2017 1598 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tłuchowo.
2017 1599 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tłuchowo
2017 1600 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie aktualizacji opisu okręgów wyborczych
2017 1601 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2017 1602 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1603 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 1604 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostycyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1605 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn, zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2017 1606 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1607 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 1608 2017-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
2017 1609 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1610 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dabrowa Biskupia, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1611 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia środków stanowiących fundusz sołecki
2017 1612 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 1613 2017-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/17 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2016 rok.
2017 1614 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy
2017 1615 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Lubiewo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1616 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1617 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/22/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1618 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/20/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 1619 2017-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.10.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2016 rok.
2017 1620 2017-04-07 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2016, położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy.
2017 1621 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/17 Rady Gminy Radomin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacjnego do pierwszych klas szkoł podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radomin, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1622 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/17 Rady Gminy Radomin z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji z budzetu Gminy Radomin dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Radomin
2017 1623 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/17 Rady Gminy Radomin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1624 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/17 Rady Gminy Choceń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1625 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/224/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1626 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/225/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gąsawa.
2017 1627 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/17 Rady Gminy Choceń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2017
2017 1628 2017-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 1629 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 1630 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 1631 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 1632 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Ryńsk do nowego ustroju szkolnego.
2017 1633 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryńsk oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1634 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryńsk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1635 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/236/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2017 1636 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/239/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1637 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/240/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach
2017 1638 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/241/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski
2017 1639 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2017 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1640 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych
2017 1641 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Czernikowo
2017 1642 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Czernikowo
2017 1643 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1644 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernikowo
2017 1645 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1646 2017-04-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią przeprowadzonych w dniu 2 kwietnia 2017 r.
2017 1647 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/131/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rogowo na lata 2017 - 2020"
2017 1648 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/184/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2017 rok.
2017 1649 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 189/2017 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2016 rok
2017 1650 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/17 Rady Miasta Rypin z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska.
2017 1651 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/17 Rady Miasta Rypin z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
2017 1652 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1653 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Świekatowo do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 1654 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Świekatowo
2017 1655 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Świekatowo
2017 1656 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1657 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Małe Łąkie
2017 1658 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Małe Łąkie
2017 1659 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Świekatowo
2017 1660 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017.
2017 1661 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 351/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2017 1662 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sępólnie Krajeńskim
2017 1663 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej do nowego ustroju szkolnego
2017 1664 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej
2017 1665 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre
2017 1666 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Dobre za wybitne osiągnięcia w nauce w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2017 1667 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1668 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/144//2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 1669 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/219/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2017 1670 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/847/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Bydgoszczy
2017 1671 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/848/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy wiaduktu na terenie Bydgoszczy
2017 1672 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/849/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2017 1673 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/850/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Bydgoszczy
2017 1674 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/854/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz oraz przyznania każdemu kryterium liczby punktów, a także określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2017 1675 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/855/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2017 1676 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/860/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 1677 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/861/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bydgoszczy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bydgoszczy
2017 1678 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/862/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Bydgoszczy
2017 1679 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/863/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze wodnym miasta Bydgoszczy na rok 2017
2017 1680 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/864/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (3).
2017 1681 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/879/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bydgoszczy
2017 1682 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jeżewo
2017 1683 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Jeżewo jest organem prowadzącym
2017 1684 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeżewo i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 1685 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1686 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo”
2017 1687 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1688 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, dla którego Gmina Miasto Radziejów jest organem prowadzącym
2017 1689 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Miasto Radziejów jest organem prowadzącym
2017 1690 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Radziejów
2017 1691 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXI/215/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 192 w Łabiszynie, gmina Łabiszyn
2017 1692 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1693 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kijewo Królewskie, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1694 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XVI/133/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2017
2017 1695 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 1696 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Lipna
2017 1697 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 1698 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.
2017 1699 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/174/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowej branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 1700 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/175/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2017 1701 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/176/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1702 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/179/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017
2017 1703 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/132/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 1704 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1705 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/119/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1706 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/315/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2017 1707 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/97/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2017 rok
2017 1708 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/100/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1709 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/165/17 Rady Gminy Sośno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1710 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 1711 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/342/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar.
2017 1712 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Koronowo
2017 1713 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/345/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1714 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/347/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Samociążek” położonego w Samociążku, gm. Koronowo
2017 1715 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Pomianowskiego w Koronowie.
2017 1716 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/349/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za Pilawą II” dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo.
2017 1717 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/350/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Nowodworskiej w Koronowie, gm. Koronowo.
2017 1718 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/343/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo
2017 1719 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 207/XXVI/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (3)
2017 1720 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 198/XXVI/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2017 1721 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 199/XXVI/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Bydgoskiego na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1722 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 271/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (4)
2017 1723 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przy przyjęciu do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i przyznania określonej liczby punktów.
2017 1724 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1725 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/223/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski Gminy Pakość na 2018r.”
2017 1726 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/224/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Węgierce, Gorzany, Kościelec i Rycerzewo.
2017 1727 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/227/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok
2017 1728 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/229/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 1729 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Gostycyn, Piła, Pruszcz i Wielki Mędromierz w Gminie Gostycyn
2017 1730 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu włocławskiego.
2017 1731 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/395/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia
2017 1732 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/396/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 1733 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/410/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 1734 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/17 Rady Gminy Radomin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radomin, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1735 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2017 1736 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1737 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2017 1738 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2017 1739 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1740 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1741 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe
2017 1742 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1743 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia
2017 1744 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/230/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 1745 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Barcin dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2018 roku”
2017 1746 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1747 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1748 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/250/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Barcin
2017 1749 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/180/17 Rady Gminy Lipno z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipno, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 1750 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/181/17 Rady Gminy Lipno z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lipno, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1751 2017-04-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2016 roku, położonych na obszarze gminy Toruń.
2017 1752 2017-04-10 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych, zawarte pomiędzy powiatem świeckim a powiatem bydgoskim
2017 1753 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 146/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 1754 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2016r.
2017 1755 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 261/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2016 r., informacji o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek.
2017 1756 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/2017 Wójta Gminy Bobrowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bobrowo za 2016 rok
2017 1757 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.10.2017 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tłuchowo za 2016 rok
2017 1758 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2016 rok.
2017 1759 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/F/2017 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 1760 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 1761 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Kowal za 2016 rok
2017 1762 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2016 rok.
2017 1763 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 18.2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na rok 2017
2017 1764 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
2017 1765 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1766 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Brodnica z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 1767 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2016 rok.
2017 1768 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
2017 1769 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 1770 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka
2017 1771 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 1772 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.34.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Białe Błota.
2017 1773 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.36.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 1774 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.41.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
2017 1775 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 1776 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1777 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/17 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów
2017 1778 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/162/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017
2017 1779 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/148/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1780 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/149//2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Drzycim jest organem prowadzącym.
2017 1781 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/150/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których Gmina Drzycim jest organem prowadzącym.
2017 1782 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/151/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drzycim.
2017 1783 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/155/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drzycim
2017 1784 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/156/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy Drzycim
2017 1785 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/159/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 382 drzew wchodzących w skład alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa - Drzycim.
2017 1786 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, obejmującego części wsi Bartlewo, Błachta, Kornatowo, Pniewite, Lisewo, Malankowo, Chrusty i Krusin w Gminie Lisewo.
2017 1787 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Radziejów dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2018 r.”
2017 1788 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/154/17 Rady Gminy Kowal z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok
2017 1789 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 1790 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński.
2017 1791 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński.
2017 1792 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.163.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1793 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.168.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1794 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.169.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1795 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.170.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2017 1796 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.175.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 1797 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/138/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1798 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/143/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocin
2017 1799 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/140/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2017 1800 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/297/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2017 1801 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/300/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1802 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/301/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kruszwica, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1803 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/302/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kruszwica, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1804 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1805 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/280/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych Gminy Kcynia, które będą brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w roku szkolnym 2017/2018.
2017 1806 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Kcynia, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w roku szkolnym 2017/2018.
2017 1807 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017
2017 1808 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 1809 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 175/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 1810 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 1811 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Radziejowskiego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 1812 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/151/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziejów.
2017 1813 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/154/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Radziejów do nowego ustroju szkolnego
2017 1814 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/155/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejów
2017 1815 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/156/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1816 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy Pruszcz
2017 1817 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/138/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrostkowo, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1818 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/139/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrostkowo i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 1819 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/140/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1820 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.237.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2017 1821 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/157/17 Rady Gminy Gruta z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2017 rok
2017 1822 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/160/17 Rady Gminy Gruta z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Gruta dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta
2017 1823 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/162/17 Rady Gminy Gruta z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 1824 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/163/17 Rady Gminy Gruta z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gruta, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 1825 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/164/17 Rady Gminy Gruta z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 1826 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/165/17 Rady Gminy Gruta z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2017 1827 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.
2017 1828 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Waganiec.
2017 1829 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1830 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/43/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2017 1831 2017-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 200/2017 Burmistrza Pakości z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość
2017 1832 2017-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.22.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2016
2017 1833 2017-04-11 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska
2017 1834 2017-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 1835 2017-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.28.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 1836 2017-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 17/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2017 1837 2017-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Radomin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radomin oraz informacji o stanie mienia Gminy Radomin za 2016 rok
2017 1838 2017-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Radomin z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/208/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 1839 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2017 1840 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2017 1841 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XX/189/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Osięciny na lata 2017-2020
2017 1842 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej ul.Rynek w Gniewkowie poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
2017 1843 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/173/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo
2017 1844 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1845 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1846 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1847 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 1848 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 1849 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1850 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1851 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1852 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 222/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 1853 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 223/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie”
2017 1854 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 224/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1855 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 226/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 1856 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 229/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Sulnowa.
2017 1857 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1858 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 1859 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXII/285/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
2017 1860 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXII/287/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego, usytuowanych przy drogach powiatowych oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 1861 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXII/275/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 1862 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę Tuchola
2017 1863 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr 1628  położonej w Tucholi przy ulicy Plaskosz
2017 1864 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 1865 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2017 1866 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, socjoterapeuty, nauczyciela wspomagającego i asystenta nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzuze.
2017 1867 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu placu zabaw"
2017 1868 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXX/153/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sępoleńskiego.
2017 1869 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXI/11/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1870 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXI/12/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Rogowo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1871 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXI/13/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1872 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXI/14/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, pedagogom, psychologom i logopedom, doradcom zawodowym zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rogowo
2017 1873 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXI/17/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 1874 2017-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2016 r.
2017 1875 2017-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2016 r.
2017 1876 2017-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 183/2017 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego za 2016 rok
2017 1877 2017-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 185/2017 Burmistrza Nowego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok
2017 1878 2017-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr OA.0050.24.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2016 r.
2017 1879 2017-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 171/17 Wójta Gminy Osie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2016 r., informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za 2016 rok
2017 1880 2017-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 1881 2017-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 1882 2017-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.11.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 1883 2017-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 1884 2017-04-12 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bydgoskim
2017 1885 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2017 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1886 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2017 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5.
2017 1887 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego
2017 1888 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
2017 1889 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Zławieś Wielka instrumentem płatniczym
2017 1890 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1891 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/17 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1892 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/17 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka
2017 1893 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/17 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 1894 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 1895 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąpielsk
2017 1896 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Wąpielsk, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2017 1897 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały.
2017 1898 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z Hali Sportowej w Radzikach Dużych oraz Zespołu Boisk Orlik w Wąpielsku
2017 1899 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych.
2017 1900 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1901 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie  są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmża
2017 1902 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017
2017 1903 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1904 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/369/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1905 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/370/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szubin
2017 1906 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/371/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szubin
2017 1907 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/381/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
2017 1908 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża.
2017 1909 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017.
2017 1910 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzewo
2017 1911 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzewo, dotyczących kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 1912 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 1913 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janikowo
2017 1914 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janikowo
2017 1915 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1916 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017
2017 1917 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Janikowo dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Ludzisko, Sielec.
2017 1918 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 1919 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie  są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmża.
2017 1920 2017-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie opracowania i przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za rok 2016.
2017 1921 2017-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Janikowo.
2017 1922 2017-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2017 1923 2017-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 1924 2017-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2016 rok
2017 1925 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 1926 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017.
2017 1927 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół – szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1928 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/697/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi w Karnowie do kategorii dróg gminnych
2017 1929 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/690/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1930 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/698/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia ulicy Rynek do kategorii dróg gminnych
2017 1931 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/687/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017
2017 1932 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/696/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią
2017 1933 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/689/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 580/2 w obrębie Występ położonej przy ulicach Wiejskiej i Różanej w Występie
2017 1934 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu lipnowskiego.
2017 1935 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII/117/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, obejmującego części wsi Zegartowice, Papowo Biskupie, Folgowo, Nowy Dwór Królewski, Niemczyk, gmina Papowo Biskupie.
2017 1936 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/247/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017.
2017 1937 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 1938 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/17 Rady Gminy Radomin z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 roku
2017 1939 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/139/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1940 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/137/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
2017 1941 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok
2017 1942 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Fabianki dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych
2017 1943 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/118/2016 z dnia 8 września 2016 r.
2017 1944 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.
2017 1945 2017-04-14 Informacja Informacja nr 1 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 26 stycznia 2017 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU ZA 2016 ROK
2017 1946 2017-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 1947 2017-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 43.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2017 1948 2017-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/RF/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2016 rok.
2017 1949 2017-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 1950 2017-04-14 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.5.2017.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Veolia Industry Polska sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu
2017 1951 2017-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 11 kwietnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boniewo przeprowadzonych w dniu 9 kwietnia 2017 r.
2017 1952 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/19/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności  uchwały Nr XXIX/168/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2017, poz. 951).
2017 1953 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XX/160/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Drzycim
2017 1954 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 - 2020 dla Gminy Jeżewo"
2017 1955 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Rypińskiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1956 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu używania Herbu Powiatu Rypińskiego
2017 1957 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w Ciechocinku
2017 1958 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku i nadania jej statutu
2017 1959 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Ciechocinka
2017 1960 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/186/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonego parkingu przy ul. Wołuszewskiej w Ciechocinku oraz określenia zasad ustalania opłat za korzystanie z tego parkingu
2017 1961 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonego parkingu przy ul. Kolejowej w Ciechocinku oraz określenia zasad ustalania opłat za korzystanie z tego parkingu
2017 1962 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechocinek, sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2017 1963 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr 356/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2017 1964 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych wchodzących w skład Stadionu Miejskiego w Łasinie
2017 1965 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok
2017 1966 2017-04-19 Porozumienie Porozumienie nr 4/2017 Gminy Miasto Włocławek z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2017 1967 2017-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz działających na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.
2017 1968 2017-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050122017 Wójta Gminy Topólka z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z inoirmacją o stanie mienia komunalnego
2017 1969 2017-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 1970 2017-04-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r. Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RYPIŃSKIEGO ZA 2016 ROK
2017 1971 2017-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.16.2017 Wójta Gminy Unisław z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.
2017 1972 2017-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 154/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 1973 2017-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/48/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 1974 2017-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Radomin z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/208/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 1975 2017-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 14 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 1976 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych oraz dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w imieniu burmistrza
2017 1977 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 1978 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017 r. o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego, oddziałów przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubraniec i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 1979 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017 r. o określeniu kryteriównaboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubraniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1980 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubraniec na lata 2017 - 2021
2017 1981 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/372/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego rodzaj świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
2017 1982 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2017 1983 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXII/229/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 1984 2017-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Lubrańca z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 1985 2017-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2016 rok
2017 1986 2017-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 809/17 Burmistrza Świecia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2016, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
2017 1987 2017-04-20 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.47.2016.2017.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Veolia Północ sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu
2017 1988 2017-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 18 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017
2017 1989 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 12/471/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne”
2017 1990 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/182/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 1991 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/198/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1992 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/199/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski.
2017 1993 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/200/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski.
2017 1994 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2017 1995 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/10/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok.
2017 1996 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/239/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski
2017 1997 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 1998 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/339/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 1999 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/340/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno
2017 2000 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/341/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi Gminy Mogilno
2017 2001 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/342/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Padniewko
2017 2002 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2017 2003 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/193/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2004 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 172 /2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brodnickiego do 03.02.2018r.
2017 2005 2017-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
2017 2006 2017-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
2017 2007 2017-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-34/17 Burmistrza Tucholi z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2017 r.
2017 2008 2017-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 14 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 2009 2017-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2017 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 18 kwietnia 2017 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 2010 2017-04-24 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania Wójta gminy Dobrcz przed upływem kadencji zarządzone na 23 kwietnia 2017 r.
2017 2011 2017-04-24 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania Rady Gminy Dobrcz przed upływem kadencji zarządzone na 23 kwietnia 2017 r.
2017 2012 2017-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Inowrocławia
2017 2013 2017-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 33/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 19/2017 z dnia 7 marca 2017 r., znak: WIR.II.743.4.19.2017.JS stwierdzającym nieważność w części uchwały Nr XXVI/200/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Złotniki Kujawskie dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Helenowo, Mierzwin, Niszczewice, Złotniki Kujawskie, Gniewkówiec, Tupadły, Bronimierz
2017 2014 2017-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 34/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 18/2017 z dnia 7 marca 2017 r., znak: WIR.II.743.4.18.2017.JS stwierdzającym nieważność w części uchwały Nr XXV/140/2017 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Jeziora Wielkie dla części obrębów geodezyjnych: Lenartowo, Siedlimowo, Wola Kożuszkowa, Kożuszkowo-Pomiany, Kuśnierz, Proszyska, Żółwiny i Wycinki
2017 2015 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/149/17 Rady Gminy Koneck z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 2016 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/154/17 Rady Gminy Koneck z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 2017 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/155/17 Rady Gminy Koneck z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Koneck
2017 2018 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXII/158/17 Rady Gminy w Konecku z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Koneck
2017 2019 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXII/159/17 Rady Gminy Koneck z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 2020 2017-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Brzozie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2016 rok.
2017 2021 2017-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
2017 2022 2017-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Brzozie z dnia 5 kwietnia 2017 r. dotyczy : zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017
2017 2023 2017-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RO.0050.24.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2016 r.
2017 2024 2017-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017
2017 2025 2017-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 23.2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na rok 2017
2017 2026 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/116/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uwzględnienia dodatkowych liczników wodomierzowych przy naliczaniu opłat za ścieki.
2017 2027 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/115/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2028 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017.
2017 2029 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2017 2030 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stolno
2017 2031 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017r.
2017 2032 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działki nr 122 i działkę nr 123, obręb geodezyjny Grubno 0003, gmina Stolno
2017 2033 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/294/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Aleksandrowskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu jej noszenia
2017 2034 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/306/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 2035 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/538/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchola
2017 2036 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/535/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
2017 2037 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017
2017 2038 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/518/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020”
2017 2039 2017-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/17 Wójta Gminy Rypin z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 2040 2017-04-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 marca 2017 r. opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok.
2017 2041 2017-04-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Książkach przeprowadzonych w dniu 23 kwietnia 2017 r.
2017 2042 2017-04-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk przeprowadzonych w dniu 23 kwietnia 2017 r.
2017 2043 2017-04-27 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 kwietnia 2017 r. o decyzji nr OPO.4110.4.2017.ASi o zmianie koncesji nr WCC/824/81/W/3/99/ALK i decyzji nr OPO.4110.5.2017.ASi o zmianie koncesji nr PCC/870/81/W/3/99/ALK
2017 2044 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 37/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/177/17 Rady Gminy Unisław z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2045 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/22/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w części dotyczącej § 6.
2017 2046 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 39/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/243/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kiełbasinie
2017 2047 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 40/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 uchwały Nr XXXVI/179/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2048 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 41/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenioa nieważności uchwały nr XXI/211/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie w Szkołę Filialną w Ojrzanowie w części dotyczącej § 4 ust. 1.
2017 2049 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 42/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/212/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2050 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stolno
2017 2051 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr 361/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2017 2052 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kowalu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2053 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/126/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok
2017 2054 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 2055 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 2056 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr 12/17 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące
2017 2057 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny oraz wysokości stawek procentowych tej bonifikaty.
2017 2058 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2059 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2017 rok.
2017 2060 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/263/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 2061 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr 317/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017
2017 2062 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr 16/696/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017
2017 2063 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/17 Rady Gminy Rypin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2064 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 2065 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2017 2066 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 2067 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”
2017 2068 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie się
2017 2069 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 2070 2017-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2016
2017 2071 2017-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.