Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Luty 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 487 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2017 488 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki za świadczenia udzielane dzieciom w wieku do lat 5 przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
2017 489 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski) dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych
2017 490 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 491 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi członków rodziny wielodzietnej, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
2017 492 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/179/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13.12.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 493 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 494 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/770/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań w zakresie rozwoju sportu przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
2017 495 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/771/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (1).
2017 496 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/773/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Gdańska - Krasińskiego - 3 Maja - rzeka Brda” w Bydgoszczy
2017 497 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/774/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brdyujście - Pilicka" w Bydgoszczy
2017 498 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/778/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 2017-2021
2017 499 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/810/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy
2017 500 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/3/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 501 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017
2017 502 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 503 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
2017 504 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy - zasiłki celowe, posiłki, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie się
2017 505 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/289/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 506 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego
2017 507 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/294/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2017 508 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/295/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez gminę Mogilno
2017 509 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/301/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia logo Gminy Mogilno oraz zasad używania logo Gminy Mogilno
2017 510 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/17 Rady Gminy Sośno z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola
2017 511 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/17 Rady Gminy Sośno z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2017 512 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Łasin
2017 513 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
2017 514 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok
2017 515 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 516 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno– wypoczynkowe
2017 517 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/163/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 518 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego
2017 519 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Górzno na lata 2017-2022
2017 520 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 521 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 522 2017-02-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2016 rok.
2017 523 2017-02-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 524 2017-02-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 525 2017-02-01 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2016 rok
2017 526 2017-02-01 Postanowienie Postanowienie nr 875/17 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2017 527 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr 182/XXIII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017
2017 528 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXV/136/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie szczególowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych
2017 529 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2017 rok.
2017 530 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII.166.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 531 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII.168.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zbójno
2017 532 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII.169.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie
2017 533 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/2/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
2017 534 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/3/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz
2017 535 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nakielskiego.
2017 536 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr 190/XXIV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (1)
2017 537 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr 186/XXIV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 roku
2017 538 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 539 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2017 540 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 158/17-18 położonych w miejscowości Papowo Toruńskie, Gmina Łysomice.
2017 541 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2017 542 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 543 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim, prowadzonym przez Gminę Łysomice.
2017 544 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI.157.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 545 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI.159.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Golub-Dobrzyń
2017 546 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2017 547 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/278/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 548 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/279/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudziądz
2017 549 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej
2017 550 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/213/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/342/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Solec Kujawski na lata 2014-2020”
2017 551 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/214/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/299/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad nadawania lub zmiany nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2017 552 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2017 553 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXX/378/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 554 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXX/379/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
2017 555 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu na 2017r.
2017 556 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXX/374/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2017 557 2017-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z dnia 4 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 558 2017-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/RF/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017.
2017 559 2017-02-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2017 560 2017-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństw a i Porządku za rok 2016
2017 561 2017-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 562 2017-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mogileńskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2016
2017 563 2017-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Brodnickiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2017 564 2017-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 565 2017-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 11.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 566 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/17 Rady Gminy Radomin z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 roku
2017 567 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr 202/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe osób środkami publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej, organizowanej przez gminę Świecie.
2017 568 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr 203/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Świecie.
2017 569 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr 205/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Świecie przedszkolach publicznych.
2017 570 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr 206/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym.
2017 571 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr 525/17 Rady Miasta Torunia z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
2017 572 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/357/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szubin
2017 573 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/358/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 574 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/359/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
2017 575 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI.219.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
2017 576 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr 187/XXIV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w 2017 roku na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2017 577 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/210/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 578 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017
2017 579 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Stolno
2017 580 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2017 581 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2017 582 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXV/163/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Bukowiec przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia
2017 583 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2017 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Jeziora Wielkie dla części obrębów geodezyjnych: Lenartowo, Siedlimowo, Wola Kożuszkowa, Kożuszkowo-Pomiany, Kuśnierz, Proszyska, Żółwiny i Wycinki
2017 584 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2017 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeziora Wielkie
2017 585 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2017 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jeziora Wielkie na lata 2017-2022
2017 586 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Brodnica
2017 587 2017-02-03 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. Powiat Bydgoski - ziemski powierza Miastu Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania.
2017 588 2017-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 11.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.
2017 589 2017-02-03 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2017 590 2017-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2017 roku
2017 591 2017-02-03 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lutego 2017 r. o decyzji nr OPO.4110.40.2016.2017.ASz1
2017 592 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/275/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2017 593 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/277/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kruszwica.
2017 594 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
2017 595 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2017 596 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie
2017 597 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne
2017 598 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu
2017 599 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XX/192/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z nich.
2017 600 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w punkcie przedszkolnym oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pruszcz
2017 601 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr 159/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 602 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rogowo.
2017 603 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Stolno
2017 604 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 605 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XVII/157/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok
2017 606 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XVII/165/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Górna Grupa gmina Dragacz
2017 607 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XVII/166/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dragacz gmina Dragacz
2017 608 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XVII/168/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dragacz oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2017 609 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2017 610 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/178/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 611 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Skępe
2017 612 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe
2017 613 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 614 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2017 615 2017-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 616 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/148/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Płużnica
2017 617 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.
2017 618 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Samorządowe Przedszkole „ Akademia Przedszkolaka” w Rojewie prowadzone przez Gminę Rojewo.
2017 619 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 620 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 621 2017-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-08/17 Burmistrza Tucholi z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2017 r.
2017 622 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka
2017 623 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części zachodniej i części wschodniej miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka.
2017 624 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2017
2017 625 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/210/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 626 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/157/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic.
2017 627 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/158/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Żalno
2017 628 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 629 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/317/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Żnin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2017 630 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/318/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków
2017 631 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/319/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2017 632 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/320/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie podziału dotychczasowego Sołectwa Kaczkowo-Kaczkówko w Gminie Żnin na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Kaczkowo i Sołectwo Kaczkówko
2017 633 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/321/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kaczkowo jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin
2017 634 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/322/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kaczkówko jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin
2017 635 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/324/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyznawania nagród Burmistrza Żnina zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym
2017 636 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/325/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2017 637 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/335/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Dworcową, Towarową, Ułańską i Zamkniętą w Żninie
2017 638 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/336/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrylewie
2017 639 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/337/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 55, 56, 57 położonych w miejscowości Gorzyce
2017 640 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/338/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sarbinowie
2017 641 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/340/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2017 642 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/343/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Żnin.
2017 643 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok
2017 644 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 645 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017
2017 646 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/270/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Aleksandrowski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 647 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/268/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 648 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 649 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr 254/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 650 2017-02-08 Porozumienie Porozumienie nr 3/2017 Gminy Miasto Włocławek z dnia 5 stycznia 2017 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2017 651 2017-02-08 Porozumienie Porozumienie nr 5/2017 Gminy Miasto Włocławek z dnia 5 stycznia 2017 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Powiatu Aleksnadrowskiego
2017 652 2017-02-08 Informacja Informacja nr 1/2017 Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego w okresie 1.05.2016 - 31.12.2016 r.
2017 653 2017-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2016.
2017 654 2017-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.4.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 655 2017-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/13/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 656 2017-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 657 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XV/133/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok
2017 658 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/593/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Nakielskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2017 659 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2017
2017 660 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Złotniki Kujawskie dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Helenowo, Mierzwin, Niszczewice, Złotniki Kujawskie, Gniewkówiec, Tupadły, Bronimierz.
2017 661 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Złotniki Kujawskie służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu
2017 662 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotniki Kujawskie
2017 663 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/163/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo
2017 664 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż Gmina Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 665 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/162/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej ul.Rynek w Gniewkowie poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
2017 666 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/164/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie
2017 667 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 668 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok
2017 669 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 670 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXI/193/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2017 671 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XLI/319/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 672 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XLI/321/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Koronowo
2017 673 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 674 2017-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2017 675 2017-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 676 2017-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 677 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2017
2017 678 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok
2017 679 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016.
2017 680 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kowal na lata 2017 – 2020”
2017 681 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XX/136/17 Rady Gminy Koneck z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 682 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/174/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 683 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 684 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wąpielsk oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
2017 685 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XX/140/17 Rady Gminy Koneck z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Koneck
2017 686 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
2017 687 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych po uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2017 688 2017-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 689 2017-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 690 2017-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 691 2017-02-10 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.46.2016.2017.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu Mondi Świecie S. A. z siedzibą w Świeciu
2017 692 2017-02-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z przekazywaniem w 2017 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2017 693 2017-02-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli
2017 694 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2017r.
2017 695 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr II/2/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/144/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2017 696 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr III/4/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia w części nieważności uchwały Nr XVIII/207/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.
2017 697 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr III/3/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIX/81/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadki przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 698 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/6/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego.
2017 699 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/7/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/129/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 247 ).
2017 700 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr 427/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017.
2017 701 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2017 702 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/138/17 Rady Gminy Rypin z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rypin na lata 2017-2021
2017 703 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII.203.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Baruchowo niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 704 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII.208.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017
2017 705 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Miasto i Gminę Chodecz
2017 706 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/194/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.
2017 707 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/102/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Osieku.
2017 708 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/104/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Osiek.
2017 709 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/106/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 710 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie.
2017 711 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie.
2017 712 2017-02-14 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
2017 713 2017-02-14 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”,
2017 714 2017-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/194/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2017 715 2017-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.60.2016 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016
2017 716 2017-02-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędów.
2017 717 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/167/17 Rady Gminy Choceń z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2017.
2017 718 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/171/17 Rady Gminy Choceń z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 719 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/168/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.
2017 720 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/169/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne.
2017 721 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/173/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie Waganiec oraz nadania im statutów.
2017 722 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/206/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 723 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/208/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łabiszynie
2017 724 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/195/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cekcyn w latach 2017-2021
2017 725 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/196/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cekcyn
2017 726 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/201/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cekcyn”
2017 727 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 728 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/144/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 729 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 3/17 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji publicznemu przedszkolu, prowadzonemu przez Stowarzyszenie Kreatywni Dębowa Łąka
2017 730 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 731 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/146/17 Rady Gminy Topólka z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest gmina Topólka
2017 732 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXI/138/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Bartniczka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 733 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXI/139/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2017 734 2017-02-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Grudziądz zawarte w dniu 1 lutego 2017 r. pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Grudziądzu, zwanym dalej „Naczelnikiem” i Wójtem Gminy Grudziądz, zwanym dalej „Wójtem”, w sprawie powierzenia Wójtowi zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanych dalej „opłatami”.
2017 735 2017-02-16 ANEKS Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 2 stycznia 2017 r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Dąbrowa Chełmińska przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2017 736 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Brzozie z dnia 31 stycznia 2017 r. dotyczy : zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017
2017 737 2017-02-16 Postanowienie Postanowienie nr 879/17 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2017 738 2017-02-16 Informacja Informacja nr 1/2017 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2016 roku położonych na obszarze Gminy Gostycyn
2017 739 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
2017 740 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017.
2017 741 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie obwodów głosowania
2017 742 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/166/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 743 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/132/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 744 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dąbrowa
2017 745 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXII/162/17 Rady Gminy Lipno z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy Armii Czerwonej
2017 746 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXII/163/17 Rady Gminy Lipno z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat w przedszkolach publicznych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lipno za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawę programową
2017 747 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXII/165/17 Rady Gminy Lipno z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Lipno do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 748 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXII/170/17 Rady Gminy Lipno z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017r.
2017 749 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
2017 750 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie włączenia drogi lokalnej w Bielawach, Gączu i Flantrowie do kategorii dróg gminnych.
2017 751 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2017 752 2017-02-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Tucholskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 753 2017-02-17 ANEKS Aneks nr 1/2017 Starosty Chełmińskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. do porozumienia z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie skierowania mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie działającego na zlecenie Powiatu Chełmińskiego,
2017 754 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Radziejowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski
2017 755 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 255/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 8 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 756 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XVII/116/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok
2017 757 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XVII/120/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmno
2017 758 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/113/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Papowie Biskupim.
2017 759 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2017 760 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/178/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wielgie
2017 761 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielgie, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 762 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wielgie
2017 763 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród za osiągnięcia sportowe w Gminie Wielgie
2017 764 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2017 rok.
2017 765 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia gruntów i najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz określania wysokości czynszu za dzierżawę i najem
2017 766 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 767 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2017 768 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 769 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2017 770 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Brodnica z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 771 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 772 2017-02-20 Informacja Informacja nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze gminy Nakło nad Notecią
2017 773 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 774 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/111/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno
2017 775 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
2017 776 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przez Radę Gminy Boniewo oraz Wójta Gminy Boniewo konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Boniewo
2017 777 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr I/6/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 778 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr I/11/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających
2017 779 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr I/12/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar.
2017 780 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr I/16/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 781 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr I/17/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Osielsko
2017 782 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 783 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Obrowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2017 784 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Obrowo i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2017 785 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 786 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryńsk na lata 2017 – 2021.
2017 787 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Ryńsk dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryńsk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 788 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XX/182/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 789 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XX/184/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2017 790 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 791 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Bukowiec przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia
2017 792 2017-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2016 rok.
2017 793 2017-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.7.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 794 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/194/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Cekcyn na lata 2017-2021
2017 795 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Tłuchowo Przedszkolu Publicznym im. "BAJKOWA KRAINA" w Tłuchowie
2017 796 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 797 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kikole oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 798 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/173/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/91/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2017 799 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 199/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 800 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/193/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy, liczby punktów przyznawanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 801 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/192/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2017 802 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 803 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/198/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy
2017 804 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego
2017 805 2017-02-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2017 806 2017-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania.
2017 807 2017-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy
2017 808 2017-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2017 809 2017-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osie
2017 810 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr I/1/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 811 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/225/17 Rady Miasta Rypin z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Miasta Rypin na stałe obwody głosowania
2017 812 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/224/17 Rady Miasta Rypin z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Miasta Rypin na stałe okręgi wyborcze.
2017 813 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/223/17 Rady Miasta Rypin z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2017 814 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/221/17 Rady Miasta Rypin z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 815 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXII/195/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 816 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/133/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2017 817 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/135/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 818 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2017 819 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/219/17 Rady Gminy Radomin z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 820 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5
2017 821 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 822 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017
2017 823 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/509/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
2017 824 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 rok.
2017 825 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lisewo na lata 2017 – 2021.
2017 826 2017-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Mogileńskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na 2017 r.
2017 827 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXX/217/17 Rady Gminy Radomin z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Radomin
2017 828 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 195/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 829 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zasad, trybu i rodzajów przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych
2017 830 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok.
2017 831 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIX.175.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 832 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XX/142/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy
2017 833 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XX/139/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 834 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXII/143//2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 835 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/195 /2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubianka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad oraz opłat za korzystanie z przystanków
2017 836 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.
2017 837 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tłuchowo
2017 838 2017-02-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie zmiany nazwy i celu ochrony rezerwatu przyrody „Czapliniec Ostrowo”
2017 839 2017-02-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie zlikwidowania rezerwatu przyrody „Czapliniec Koźliny”
2017 840 2017-02-24 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.53.2016.2017.ASp.ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kruszwicy
2017 841 2017-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Rypińskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2017 842 2017-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2017 Starosty Rypińskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2017 843 2017-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 rok.
2017 844 2017-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 845 2017-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 846 2017-02-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.
2017 847 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XIX/4/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok.
2017 848 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 849 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Rogóźno
2017 850 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, warunków i sposobu jej przyznawania
2017 851 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r.
2017 852 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/18/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 853 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017
2017 854 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2017-2021
2017 855 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 856 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr 106/149/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 857 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr 202/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 858 2017-02-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia gminie Tuchola wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznejw Tucholi
2017 859 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Radomin z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/208/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 860 2017-02-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Rypińskiego z dnia 15 lutego 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 861 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 9 Starosty Inowrocławski z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2017 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
2017 862 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2017 863 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2017 864 2017-02-27 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2017 r. REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY SADKI PRZED UPŁYWEM KADENCJI ZARZĄDZONE NA 26 LUTEGO 2017 R.
2017 865 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/196/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dobrcz na lata 2016-2019.
2017 866 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XX/138/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego w miejscowości Brzezie
2017 867 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/303/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 868 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/306/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mogilno
2017 869 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/309/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Mogilno
2017 870 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr Nr XXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 871 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2017 872 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu
2017 873 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/169/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 874 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017
2017 875 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Książki.
2017 876 2017-02-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 12 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego za 2016 rok.
2017 877 2017-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 878 2017-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2017 r.
2017 879 2017-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w 2017 r.
2017 880 2017-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Starosty Inowrocławski z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2017 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2017 881 2017-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/17 Starosty Nakielskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Szubinie w roku 2017
2017 882 2017-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Starosty Radziejowskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2017 r. w placówce opiekuńczo- wychowawczej, tj w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski
2017 883 2017-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2017 Starosty Nakielskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych w Nakle nad Notecią w roku 2017.