Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Grudzień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 4723 2017-12-04 ANEKS Aneks nr 1/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 26.09.2017 r. pomiędzy Wojewoda Kujawsko-Pomorskim i Miastem Bydgoszcz, w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej”
2017 4724 2017-12-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a miastem Bydgoszcz
2017 4725 2017-12-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” , zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a powiatem tucholskim
2017 4726 2017-12-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Gniewkowo
2017 4727 2017-12-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a gminą Cekcyn
2017 4728 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/220/17 Rady Gminy Lipno z dnia 26 października 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 rok
2017 4729 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/239/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2017 4730 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/244/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 października 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 4731 2017-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2017 4732 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.
2017 4733 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska
2017 4734 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4735 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej.
2017 4736 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/17 Rady Gminy Lipno z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 4737 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/17 Rady Gminy Lipno z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 4738 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/17 Rady Gminy Lipno z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok i zwolnień w tym podatku
2017 4739 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/17 Rady Gminy Lipno z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r.
2017 4740 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 680/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 4741 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 681/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 4742 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 682/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.
2017 4743 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 683/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Strefy Staromiejskiej.
2017 4744 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 684/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.
2017 4745 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 685/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
2017 4746 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 686/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.
2017 4747 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 724/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od ulicy Szosa Bydgoska i na zachód od oczyszczalni ścieków w Toruniu.
2017 4748 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 725/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bielawy dla obszaru położonego przy ul. Olsztyńskiej i Suwalskiej oraz przy ul. Szczecińskiej i Koszalińskiej w Toruniu.
2017 4749 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 726/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Szosa Bydgoska i ulicą Łukasiewicza w Toruniu.
2017 4750 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 733/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń.
2017 4751 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 734/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń na rok 2018.
2017 4752 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 739/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Torunia.
2017 4753 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 747/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych.
2017 4754 2017-12-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 64/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu.
2017 4755 2017-12-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 65/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu.
2017 4756 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 140/202/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 4757 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
2017 4758 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2017 4759 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
2017 4760 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4761 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2017 4762 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 4763 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Warlubie
2017 4764 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2017 4765 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 4766 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2017 4767 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4768 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017
2017 4769 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017
2017 4770 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2018
2017 4771 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2018
2017 4772 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/17 Rady Gminy Lipno z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 4773 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII /217/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo
2017 4774 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.
2017 4775 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2018 rok
2017 4776 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2018 r.
2017 4777 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2018 r.
2017 4778 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 4779 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2017 4780 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie oraz nadania jej statutu
2017 4781 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 4782 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/335/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 4783 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/336/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2017 4784 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/337/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2017 4785 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/338/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2017 4786 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/523/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Renesansowa” w miejscowości Mierzynek.
2017 4787 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2017 4788 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 4789 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 4790 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 4791 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4792 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/636/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
2017 4793 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/635/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku
2017 4794 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/637/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
2017 4795 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/634/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
2017 4796 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 4797 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 4798 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2017 4799 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/41/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/212/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski w ramach pomocy de minimis. (Dz. U. Woj. Kuj-Pom 2017, poz. 4200)
2017 4800 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/42/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXVIII/210/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 4801 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/43/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXVII/169/2017 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 4802 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrostkowo
2017 4803 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4804 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4805 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej
2017 4806 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXIX/217/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4807 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 4808 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4809 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo
2017 4810 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i  zwolnień w tym podatku
2017 4811 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2018 rok.
2017 4812 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4813 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4814 2017-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 4815 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
2017 4816 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/192/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 4817 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/193/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 4818 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/194/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 4819 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 4820 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego
2017 4821 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4822 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4823 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4824 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2017 4825 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2017 4826 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2017 4827 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4828 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2017 4829 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/258/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 4830 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/259/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4831 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/260/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4832 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/269/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2017 4833 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/268/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 4834 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 4835 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2017 4836 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/254/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określania zasad nabycia, zbycia, i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata
2017 4837 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/251/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2017 4838 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i  informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na terenie gminy Wąpielsk
2017 4839 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 4840 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2017 4841 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk na 2018 rok
2017 4842 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 4843 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 4844 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/381/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kruszwica na 2018 r.
2017 4845 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/382/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 4846 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/383/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2017 4847 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Bytoń.
2017 4848 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/225/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 4849 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/227/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2018 r.
2017 4850 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/229/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 4851 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 4852 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4853 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4854 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad  poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2017 4855 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,  podatku leśnego i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 4856 2017-12-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Wąbrzeźnie
2017 4857 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/218/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
2017 4858 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
2017 4859 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XVIII/151/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Bytoń
2017 4860 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń
2017 4861 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń
2017 4862 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 278/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 4863 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/120/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2017 4864 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości
2017 4865 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2017 4866 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2017 4867 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 4868 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 4869 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 4870 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 4871 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.
2017 4872 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.
2017 4873 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2017 4874 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2017 4875 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
2017 4876 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.
2017 4877 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2017 4878 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4879 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2017 4880 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2017 4881 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek.
2017 4882 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.
2017 4883 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4884 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.
2017 4885 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 4886 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/521/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz
2017 4887 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/522/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 4888 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/530/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2017 4889 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/531/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 4890 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2017 4891 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/17 Rady Gminy Kowal z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowal
2017 4892 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/17 Rady Gminy Kowal z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Kowal oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 4893 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/17 Rady Gminy Kowal z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4894 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2017 4895 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2017 4896 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 4897 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/395/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2017 4898 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/409/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i al. 800-lecia Inowrocławia
2017 4899 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/411/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ul. Świętego Ducha
2017 4900 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/415/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla północnego obszaru „Osiedla Uzdrowiskowego”
2017 4901 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/17 Rady Gminy Kowal z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego
2017 4902 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/17 Rady Gminy Kowal z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2017 4903 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/17 Rady Gminy Kowal z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok
2017 4904 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego
2017 4905 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2017 4906 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie
2017 4907 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
2017 4908 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2017 rok
2017 4909 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 4910 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2018 roku
2017 4911 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
2017 4912 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 4913 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2017 4914 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 4915 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.
2017 4916 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr xxxix/219/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2017 4917 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/220/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny
2017 4918 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/221/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2017 4919 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/222/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4920 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 4921 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4922 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku
2017 4923 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2017 4924 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Świekatowo
2017 4925 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Świekatowo
2017 4926 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/225/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny
2017 4927 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2017 4928 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 4929 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości
2017 4930 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2018 roku.
2017 4931 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/17 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 4932 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/17 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podatku rolnego na 2018 rok
2017 4933 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/17 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 4934 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/17 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2018 rok
2017 4935 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/17 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 rok.
2017 4936 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2017 4937 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzajacy rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
2017 4938 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie  określenia wysokości stawek opłaty targowej
2017 4939 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4940 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr LV/460/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 4941 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr LV/461/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4942 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr LV/465/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 4943 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr LV/466/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tryszczyn
2017 4944 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr LV/468/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Lipinki oraz Iwickowo w Koronowie, gm. Koronowo.
2017 4945 2017-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 4946 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2018 rok.
2017 4947 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamień Krajeński lub jednostkom podległym.
2017 4948 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych oraz sposobu jej rozliczania.
2017 4949 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński
2017 4950 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 4951 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamień Krajeński na lata 2018-2022
2017 4952 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4953 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4954 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 r
2017 4955 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 4956 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/137/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018r.
2017 4957 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 4958 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 4959 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 4960 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 4961 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 4962 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 4963 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
2017 4964 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą.
2017 4965 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bursztynowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bursztynowie.
2017 4966 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Linowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w Linowie.
2017 4967 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Lisnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Lisnowie.
2017 4968 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4969 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/198/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radziejów
2017 4970 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/196/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radziejów.
2017 4971 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII /195/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radziejów
2017 4972 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/197/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radziejów
2017 4973 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/199/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4974 2017-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 4975 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 272/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 4976 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 278/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 4977 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 280/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 4978 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 286/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 4979 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
2017 4980 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego.
2017 4981 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4982 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy
2017 4983 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 4984 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2017 rok
2017 4985 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/477/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szubin-Wieś, gm. Szubin.
2017 4986 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/478/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Gąbin, gm. Szubin.
2017 4987 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/479/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szubin, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 4988 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/480/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2018 rok.
2017 4989 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/481/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową.
2017 4990 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/483/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok.
2017 4991 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 4992 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/293/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania z terenu przy fontannie w Gminie Miasta Rypin
2017 4993 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/294/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: uchylenia uchwały
2017 4994 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/296/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2017 4995 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
2017 4996 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
2017 4997 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr VI/93/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 4998 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/183/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2017 4999 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5000 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/184/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 5001 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 5002 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/234/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2017 5003 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/185/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 5004 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/293/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017
2017 5005 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 5006 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 5007 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2018 rok
2017 5008 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości
2017 5009 2017-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.66.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 5010 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/186/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5011 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/97/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziejów
2017 5012 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/17 Rady Gminy Unisław z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 5013 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/17 Rady Gminy Unisław z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 5014 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 5015 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 5016 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 5017 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie
2017 5018 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/297/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
2017 5019 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu.
2017 5020 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu.
2017 5021 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/301/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 5022 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/304/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 77 i nr 72/2 obręb Trzciany gm. Sępólno Krajeńskie.
2017 5023 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/228/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 i  zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
2017 5024 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.255.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017
2017 5025 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.258.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz formy poboru podatku
2017 5026 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.259.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz formy poboru podatku
2017 5027 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.260.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego oraz formy poboru podatku
2017 5028 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.261.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 5029 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/313/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Chełmża instrumentem płatniczym.
2017 5030 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chełmża
2017 5031 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5032 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 48/2194/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017
2017 5033 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/227/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 5034 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/230/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2018
2017 5035 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/231/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2017 5036 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/283/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kruszyniec
2017 5037 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/282/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 5038 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/277/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2017 5039 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/278/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2017 5040 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/276/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.
2017 5041 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/279/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 5042 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu nakielskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 5043 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 5044 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej.
2017 5045 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 5046 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 5047 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2017 5048 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok.
2017 5049 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/273/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 5050 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 5051 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2018 r.
2017 5052 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 5053 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/277/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 5054 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2017 5055 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2017 5056 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 5057 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 5058 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 5059 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/257/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 5060 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 5061 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
2017 5062 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 5063 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 5064 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 5065 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2017 5066 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa
2017 5067 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 5068 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2017 5069 2017-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/2017 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 5070 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok
2017 5071 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/279/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość.
2017 5072 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/280/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 5073 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
2017 5074 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/446/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok
2017 5075 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/447/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia na 2018 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2017 5076 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/448/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2018
2017 5077 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/449/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok
2017 5078 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie przyznawania nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym
2017 5079 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/464/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2017 5080 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2018 r.
2017 5081 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 5082 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 5083 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2017 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 5084 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/173/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 5085 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty albo rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Włocławek jak również jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2017 5086 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Włocławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2017 5087 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.157.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota.
2017 5088 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.142.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2018 rok.
2017 5089 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.143.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 r.
2017 5090 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.144.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
2017 5091 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.146.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody.
2017 5092 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.147.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody.
2017 5093 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.149.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
2017 5094 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.150.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
2017 5095 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.151.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
2017 5096 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.152.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lisi Ogon.
2017 5097 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.153.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łochowice.
2017 5098 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.154.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kruszyn Krajeński.
2017 5099 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.155.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Ciele.
2017 5100 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.156.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łochowo.
2017 5101 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.158.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Murowaniec.
2017 5102 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.161.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Trzciniec.
2017 5103 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.162.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zielonka.
2017 5104 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.165.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2017 5105 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.167.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.
2017 5106 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/291/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg położonych na obszarze powiatu włocławskiego na parking strzeżony oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 r.
2017 5107 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/120/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 5108 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/121/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 5109 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/122/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2017 5110 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/123/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2017 5111 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/125/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy - miasto Grudziądz
2017 5112 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/126/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/118/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 października 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy- miasto Grudziądz
2017 5113 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/128/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 5114 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/134/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich
2017 5115 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/135/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy Alei Sportowców
2017 5116 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/136/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego
2017 5117 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/143/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami
2017 5118 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/32/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok
2017 5119 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 5120 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 5121 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.159.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Prądki.
2017 5122 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.160.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Przyłęki.
2017 5123 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/36/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2017 5124 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/33/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 5125 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 5126 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/384/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2017 5127 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/386/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2017 5128 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/387/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2017 5129 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/388/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.
2017 5130 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/389/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2017 5131 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/1068/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2017 5132 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/1069/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych
2017 5133 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/1072/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy lub ich części, na rzecz właścicieli lokali
2017 5134 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/1073/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy lub ich części, na rzecz właścicieli lokali
2017 5135 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/1083/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 5136 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/1084/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia na terenie Miasta Bydgoszczy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 5137 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/1085/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XXVII/498/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego pobieranego w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 5138 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/1086/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
2017 5139 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/1153/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (11)
2017 5140 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/1156/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy parku na terenie Bydgoszczy
2017 5141 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok.
2017 5142 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/190/ 2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów
2017 5143 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/191/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 5144 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bytoń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5145 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bytoń
2017 5146 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bytoń
2017 5147 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bytoń na lata 2018-2022
2017 5148 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/58/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny
2017 5149 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/57/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 5150 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/60/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 5151 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 5152 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zbiczno.
2017 5153 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
2017 5154 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 5155 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2017 5156 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 5157 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/223/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty miejscowej
2017 5158 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno.
2017 5159 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/227/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno.
2017 5160 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 5161 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie Gminy Zbiczno oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2017 5162 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Zbiczno.
2017 5163 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2017 5164 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2017 rok
2017 5165 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok
2017 5166 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży 1 m3 drewna dla potrzeb obliczenia wymiaru podatku leśnego na rok 2018 na obszarze Gminy Rogowo
2017 5167 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogowo na lata 2018-2022
2017 5168 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2018 rok na obszarze Gminy Rogowo
2017 5169 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 5170 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Rogowo na stałe obwody głosowania
2017 5171 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/167/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego
2017 5172 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/168/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2017 5173 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/169/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2017 5174 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/170/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2017 5175 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2017 5176 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 5177 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 5178 2017-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dury”
2017 5179 2017-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Rezerwat cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko”
2017 5180 2017-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Osiny”
2017 5181 2017-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ciechocinek”
2017 5182 2017-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dury”
2017 5183 2017-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwatu cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko”
2017 5184 2017-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Osiny”
2017 5185 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 r.
2017 5186 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i warunków wykorzystywania herbu i flagi Powiatu Bydgoskiego
2017 5187 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2017 5188 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 281/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 5189 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2017 Rady Gminy Sośno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5190 2017-12-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 323/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 5191 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 256/XXXII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2017 5192 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 264/XXXII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (15)
2017 5193 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 271/XXXII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 roku
2017 5194 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 5195 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok
2017 5196 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Chełmno w latach 2018-2022
2017 5197 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obwodów głosowania
2017 5198 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/207/17 Rady Gminy Koneck z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2017 5199 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/405/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami" dla Miasta Inowrocławia na lata 2017-2021
2017 5200 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r.
2017 5201 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2017 rok
2017 5202 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jeżewo
2017 5203 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 5204 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 5205 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania Gminnej Spółce Wodnej Jeżewo dotacji z budżetu Gminy Jeżewo oraz sposób jej rozliczania
2017 5206 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 5207 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 5208 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 5209 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/240/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5210 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Gniewkowo
2017 5211 2017-12-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 145/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 5212 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 270/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz określenia wzoru informacji i deklaracji w tym podatku.
2017 5213 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 271/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie.
2017 5214 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 289/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 5215 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/305/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 5216 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017
2017 5217 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Toruński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 5218 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017.
2017 5219 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 268/147/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2017 5220 2017-12-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 406/2017 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 5221 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 5222 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/421/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 5223 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 5224 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 5225 2017-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 97/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/232/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubraniec
2017 5226 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubraniec
2017 5227 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/255/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 5228 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII-178/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Nieszawa
2017 5229 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII-180/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X-61/04 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie założenia Zespołu Szkół w Nieszawie – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
2017 5230 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 234/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 5231 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017
2017 5232 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat na 2018 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 5233 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2017 5234 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 5235 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2017 5236 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/276/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica
2017 5237 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/277/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5238 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/278/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 5239 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/279/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
2017 5240 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/280/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płużnica
2017 5241 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/281/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2017 5242 2017-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 5243 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII-174/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2017 5244 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII-175/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru
2017 5245 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII-171/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2017 5246 2017-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 5247 2017-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
2017 5248 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic „Sosnowa” i „Weterynaryjna” w Więcborku
2017 5249 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Leśna” w Wituni
2017 5250 2017-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 64.2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2017 rok
2017 5251 2017-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 5252 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lubiewo
2017 5253 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 5254 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 639/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017
2017 5255 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.
2017 5256 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 440/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2017 5257 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/810/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 5258 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/809/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017
2017 5259 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.
2017 5260 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Waganiec.
2017 5261 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty dla gminy Waganiec.
2017 5262 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad nadawania honorowego tytułu „Zasłużona/y dla Gminy Waganiec.
2017 5263 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2017 5264 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 442/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2017 5265 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2018 r.
2017 5266 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury Gminy Kikół i nadania jej statutu.
2017 5267 2017-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/RF/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017
2017 5268 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 375/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5269 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 376/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5270 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 377/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5271 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 378/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5272 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 379/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5273 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 380/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5274 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 381/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5275 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 382/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2017 5276 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 383/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5277 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 384/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2017 5278 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 385/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5279 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 386/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5280 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 387/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5281 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/97/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2017 rok.
2017 5282 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupy żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 5283 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2017 5284 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały.
2017 5285 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/815/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.
2017 5286 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII-177/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi, chorągwi i pieczęci Miasta Nieszawa.
2017 5287 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII-176/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Miejskiej Nieszawa
2017 5288 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII-172/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa wymiaru podatku leśnego na 2018 rok
2017 5289 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII-179/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół w Nieszawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową
2017 5290 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr LIII/232/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 5291 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr LIII/233/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2018
2017 5292 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi w Szczepanowie do kategorii dróg gminnych
2017 5293 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbrowa
2017 5294 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 5295 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dąbrowa
2017 5296 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/132/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 5297 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2018 rok
2017 5298 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe
2017 5299 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5300 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX256/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2017 5301 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żagno, gmina Skępe
2017 5302 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2017 5303 2017-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-120/17 Burmistrza Tucholi z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2017 r.
2017 5304 2017-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.43.2017 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 5305 2017-12-13 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.53.2017.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o. z siedzibą w Tucholi
2017 5306 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzozie.
2017 5307 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jajkowo.
2017 5308 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janówko.
2017 5309 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małe Leźno.
2017 5310 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mały Głęboczek.
2017 5311 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sugajno.
2017 5312 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świecie.
2017 5313 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trepki.
2017 5314 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielkie Leźno.
2017 5315 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielki Głęboczek.
2017 5316 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zembrze.
2017 5317 2017-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-121/17 Burmistrza Tucholi z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2017 r.
2017 5318 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr 142/205/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 5319 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/343/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 5320 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/344/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/336/2017 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2017 5321 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 5322 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Mogileńskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2017 5323 2017-12-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 323/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy
2017 5324 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2017 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Raciążek innym instrumentem płatniczym
2017 5325 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/193/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia stref ochronnych wokół ujęć wody
2017 5326 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie uznania terenu na obszarze Gminy Lubraniec za park miejski i nadanie mu nazwy "Park Miejski im. Krzysztofa Wrzesińskiego"
2017 5327 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXX/206/17 Rady Gminy Koneck z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok.
2017 5328 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 5329 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 5330 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5331 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5332 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy
2017 5333 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.94.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 5334 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr 333/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 6 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 5335 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2017 5336 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/253/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 5337 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 209/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 5338 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 5339 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z wyłączeniem Mieszkania Chronionego w Nowej Wsi Wielkiej
2017 5340 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2017 5341 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew zlokalizowanych na działce nr 39/13 w miejscowości Taszewo
2017 5342 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jeżewo
2017 5343 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jeżewo na lata 2018-2022
2017 5344 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania
2017 5345 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Jeżewo na okręgi wyborcze
2017 5346 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2017 Wójta Gminy Brodnica z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 5347 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLI/286/17 Rady Gminy Radomin z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 rok
2017 5348 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 65.2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2017
2017 5349 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 5350 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 336/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 5351 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2017 rok.
2017 5352 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki oraz trybu postępowania.
2017 5353 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2017 5354 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 5355 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XIV/38/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2018 rok
2017 5356 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/147/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2017 5357 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr 237/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 5358 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 66.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na rok 2017
2017 5359 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 108.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 5360 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/224/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentami płatniczymi podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kęsowo.
2017 5361 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr LVI/472/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 5362 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2017 5363 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bagno Głusza”
2017 5364 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Borek”
2017 5365 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego”
2017 5366 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jamy”
2017 5367 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jar Brynicy”
2017 5368 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jar grądowy Cielęta”
2017 5369 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Łyse”
2017 5370 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Piaseczno”
2017 5371 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Wieleckie”
2017 5372 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kulin”
2017 5373 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Las Mariański”
2017 5374 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Las Minikowski”
2017 5375 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Rogóźno Zamek”
2017 5376 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Stary Zagaj”
2017 5377 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Źródła Gąsawki”
2017 5378 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 5379 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie: Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013r., Nr XXXI/235/2013 z dnia 3 października 2013 r. i Nr XXXIII/198/2017 z dnia 9 października 2017 r.
2017 5380 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XLI/358/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2017 5381 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego od dnia 28 grudnia 2017 do 31 grudnia 2018 r.
2017 5382 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 5383 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2017 5384 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/311/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2017 5385 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5386 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XL.229.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 5387 2017-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 63.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.
2017 5388 2017-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 5389 2017-12-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 5390 2017-12-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 18 grudnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tłuchowo przeprowadzonych w dniu 17 grudnia 2017 r.
2017 5391 2017-12-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 390/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5392 2017-12-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 391/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5393 2017-12-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 392/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5394 2017-12-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 393/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5395 2017-12-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 394/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5396 2017-12-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 395/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5397 2017-12-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 396/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5398 2017-12-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 397/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5399 2017-12-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 398/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5400 2017-12-21 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 399/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5401 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2017 - 2020
2017 5402 2017-12-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-123/17 Burmistrza Tucholi z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2017 r.
2017 5403 2017-12-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2017 5404 2017-12-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/RF/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017
2017 5405 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2018
2017 5406 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr X/117/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 5407 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr X/123/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2017 5408 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr X/124/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2017 5409 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLI/352/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok
2017 5410 2017-12-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 5411 2017-12-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2017 Rady Gminy Radomin z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/208/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 5412 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/17 Rady Gminy Gruta z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2017 rok
2017 5413 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/17 Rady Gminy Gruta z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok
2017 5414 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/331/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z przyłączeniem budynków mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Barcin do miejskiej sieci ciepłowniczej w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków.
2017 5415 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/376/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2018 w tym dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy
2017 5416 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/382/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Aleksandrowski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 5417 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2017 5418 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/377/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 5419 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2018 rok
2017 5420 2017-12-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/RF/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017.
2017 5421 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLII/318/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 5422 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryńsk na 2018 r.
2017 5423 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2017 5424 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
2017 5425 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
2017 5426 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok
2017 5427 2017-12-22 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
2017 5428 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 283/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 5429 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2018 rok
2017 5430 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 5431 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/232/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2018.
2017 5432 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/231/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.
2017 5433 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr X/120/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2017 5434 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI.313.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV.214.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
2017 5435 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI.314.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5436 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI.324.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie.
2017 5437 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 752/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2017 5438 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 753/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2017 5439 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 754/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu.
2017 5440 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 762/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2018 r.
2017 5441 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 763/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu.
2017 5442 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2018.
2017 5443 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/672/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu
2017 5444 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/671/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
2017 5445 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/665/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia go do kategorii drogi powiatowej
2017 5446 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/680/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 195  „Orłowo”
2017 5447 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/662/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017
2017 5448 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/421/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018
2017 5449 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/424/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Inowrocławia oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2017 5450 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/425/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 5451 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/426/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Inowrocławia na okręgi wyborcze
2017 5452 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/427/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania
2017 5453 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/430/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Józefa Kościelskiego i Szymborskiej oraz granicy administracyjnej miasta
2017 5454 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/291/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2018 rok
2017 5455 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/297/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lniano w 2018 roku”.
2017 5456 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/296/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 5457 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok.
2017 5458 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok
2017 5459 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania
2017 5460 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2017 5461 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/17 Rady Gminy Lipno z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017r.
2017 5462 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/17 Rady Gminy Lipno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych.
2017 5463 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/17 Rady Gminy Lipno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2018
2017 5464 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2018r.
2017 5465 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/423/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 5466 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/425/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2017 5467 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/428/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności
2017 5468 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/429/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
2017 5469 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/430/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w Mogilnie
2017 5470 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2018
2017 5471 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018
2017 5472 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 5473 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLV/242/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
2017 5474 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2017 5475 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLV/245/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
2017 5476 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLV/246/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gniewkowo
2017 5477 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.
2017 5478 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.
2017 5479 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokosci opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2017 5480 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Lisewo polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Lisewo.
2017 5481 2017-12-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017
2017 5482 2017-12-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.44.2017 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 5483 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 292/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 5484 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 5485 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2017 5486 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/299/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2018 r.
2017 5487 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/296/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017
2017 5488 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/298/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018.
2017 5489 2017-12-29 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.101.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 5490 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2018
2017 5491 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2017
2017 5492 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński
2017 5493 2017-12-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.68.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 5494 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 449/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2017 5495 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2017 5496 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLI/231/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2018.
2017 5497 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/236/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2017
2017 5498 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/239/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018
2017 5499 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/258/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 5500 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/260/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na rok 2018
2017 5501 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018
2017 5502 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok
2017 5503 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania
2017 5504 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2017 5505 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/257/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki
2017 5506 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5507 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok.
2017 5508 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2017 rok.
2017 5509 2017-12-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 210/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 5510 2017-12-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2017 Wójta Gminy Radomin z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/208/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
2017 5511 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/221/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 5512 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/225/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2017 5513 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/228/2017 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018.
2017 5514 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2018 rok
2017 5515 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
2017 5516 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 5517 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2017 5518 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Warlubie
2017 5519 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia
2017 5520 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 5521 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2017 5522 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
2017 5523 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 5524 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 5525 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2017 5526 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/257/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2017 5527 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/262/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego
2017 5528 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/263/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2017 5529 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 51/2364/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017
2017 5530 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/265/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017
2017 5531 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/266/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Tucholskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2017 5532 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/267/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 5533 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok.
2017 5534 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok.
2017 5535 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Brodnica jest organem rejestrującym
2017 5536 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Brodnica jest organem rejestrującym
2017 5537 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/347/2017 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2017 5538 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 273/XXXIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2017 5539 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 276/XXXIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (16)
2017 5540 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 278/XXXIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018
2017 5541 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/184/2017 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018r.
2017 5542 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 5543 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 5544 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2018 rok
2017 5545 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/262/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2018 rok.
2017 5546 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/269/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 5547 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/273/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 5548 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/270/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z krytego basenu kąpielowego i szkolnych sal sportowych w Brodnicy
2017 5549 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5550 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/276/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego
2017 5551 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017r.
2017 5552 2017-12-29 Informacja Informacja nr OPO.4110.48.2017.ASi i OPO.4110.49.2017.ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2017 r. o decyzji nr OPO.4110.48.2017.ASi oraz decyzji  nr OPO.4110.49.2017.ASi w sprawie wygaśnięcia koncesji nr WCC/290/546/U/OT1/98/KK ze zm. i nr PCC/303/546/U/OT1/98/KK ze zm
2017 5553 2017-12-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
2017 5554 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018
2017 5555 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bukowiec w latach 2018 – 2022
2017 5556 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LIV/234/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 5557 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LIV/235/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2017 5558 2017-12-29 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły
2017 5559 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/154/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz
2017 5560 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/155/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz