Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Listopad 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 4096 2017-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wykazu spółek wodnych z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w 2017 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (III transza).
2017 4097 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 422/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2017 4098 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/622/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5
2017 4099 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/621/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja
2017 4100 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/620/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja
2017 4101 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 4102 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2017 4103 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r.
2017 4104 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogóźno
2017 4105 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 4106 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLII/119/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru opłaty targowej na terenie Grudziądza
2017 4107 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLII/118/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy - miasto Grudziądz
2017 4108 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem
2017 4109 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 w Trylu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 w Trylu
2017 4110 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/152/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 4111 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/269/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 października 2017 r. w sprawie użytków ekologicznych
2017 4112 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złotnikach Kujawskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Złotnikach Kujawskich
2017 4113 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Tucznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Tucznie
2017 4114 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gniewkowcu
2017 4115 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
2017 4116 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4117 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2017 4118 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na terenie Gminy Chełmża.
2017 4119 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 4120 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/304/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 4121 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.
2017 4122 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV/264/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok
2017 4123 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2017 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017
2017 4124 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 4125 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/331/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 4126 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 4127 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 i zwolnień podatkowych.
2017 4128 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 4129 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/132/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 4130 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 4131 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r.
2017 4132 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom i dyrektorom szkół oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński
2017 4133 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 251/XXXI/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (13)
2017 4134 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2017 4135 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4136 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 4137 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 4138 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2017 4139 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXX/158/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017r.
2017 4140 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2017 4141 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/96/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Górzno
2017 4142 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.209.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 4143 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.210.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2017 4144 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.211.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2017 4145 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2017.
2017 4146 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 616/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017
2017 4147 2017-11-02 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Lipna z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zapewnienia transportu dzieci zamieszkujących na terenie Miasta Lipna oraz Gminy Chrostkowo ze wskazanego miejsca do Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku, ul. Nowomiejska 21, 87-800 Włocławek oraz ustalenia zasad rozliczeń finansowych z tym związanych.
2017 4148 2017-11-02 ANEKS Aneks nr 2/2017 Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 października 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 9 grudnia 2016r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2017 4149 2017-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Bydgoskiego
2017 4150 2017-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróźnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2017 4151 2017-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski
2017 4152 2017-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 30 października 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią przeprowadzonych w dniu 29 października 2017 r.
2017 4153 2017-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 30 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 4154 2017-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 4155 2017-11-02 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.38.2017.ASp Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu,
2017 4156 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/326/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 4157 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/327/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2017 4158 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/328/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psa
2017 4159 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i przedszkola, dla których Gmina Mrocza nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2017 4160 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/332/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia-schroniskach udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 4161 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/229/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 4162 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 221/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 4163 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/115/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok
2017 4164 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/117/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek.
2017 4165 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/121/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2017 4166 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/122/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości obowiązujących w 2018 roku opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Miasta Włocławek na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów.
2017 4167 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/123/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek
2017 4168 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/125/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia w Mieście Włocławek obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy drogowe osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego
2017 4169 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/131/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla prowadzącego rodzinny dom dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Gminy Miasto Włocławek
2017 4170 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/164/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 4171 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady miasta
2017 4172 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 319/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 25 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 4173 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.
2017 4174 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 4175 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 4176 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/332/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 4177 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 267/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Sulnowa.
2017 4178 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/52/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 4179 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/55/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych boisk sportowych i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenach Gminy Sadki
2017 4180 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXX/196/17 Rady Gminy Sośno z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4181 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXX/195/17 Rady Gminy Sośno z dnia 26 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno
2017 4182 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/402/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 4183 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/411/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej
2017 4184 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/417/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudziądz
2017 4185 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok
2017 4186 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
2017 4187 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2017 4188 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/463/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin.
2017 4189 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/464/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i  placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szubin.
2017 4190 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/470/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2017 4191 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/472/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 4192 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/473/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 4193 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/474/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok.
2017 4194 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2017 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 27 października 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do dróg kategorii drogi gminnej.
2017 4195 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 4196 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 4197 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej na 2018 rok
2017 4198 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 4199 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Janowiec Wielkopolski na okręgi wyborcze.
2017 4200 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski w ramach pomocy de minimis
2017 4201 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2017 4202 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017
2017 4203 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr LIII/450/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 4204 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr LIII/451/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4205 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr LIII/452/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4206 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4207 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/293/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych
2017 4208 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 4209 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2017 4210 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. dra Stanisława Krzysia w Barcinie
2017 4211 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie
2017 4212 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/301/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie, w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka i Gimnazjum nr 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Piechcinie
2017 4213 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mamliczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mamliczu
2017 4214 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej
2017 4215 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji.
2017 4216 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Barcinie
2017 4217 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2017 4218 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4219 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2017 4220 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2017 4221 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/284/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017
2017 4222 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/427/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4223 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/428/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin
2017 4224 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/433/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Bożejewiczkach przy ul. Dębowej
2017 4225 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/442/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 4226 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/443/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok
2017 4227 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 4228 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV.292.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 4229 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 44/1986/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017
2017 4230 2017-11-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Brodnica z dnia 31 marca 2017 r. sprawozdanie z wykonania budżetu w 2016 roku
2017 4231 2017-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/2017 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 27 października 2017 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 4232 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/215/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowrocław”
2017 4233 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr L/1046/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Babia Wieś – Brda – Toruńska” w Bydgoszczy
2017 4234 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr L/1050/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 4235 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr L/1053/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2017 4236 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr L/1054/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Bydgoszcz lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.
2017 4237 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr L/1055/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego upoważnionych.
2017 4238 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr L/1060/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (10)
2017 4239 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr L/1061/17 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2017 4240 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.
2017 4241 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 4242 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.
2017 4243 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 4244 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 4245 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr 136/194/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 4246 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/231/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 4247 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/226/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową a Al. 3 Maja w Chełmnie
2017 4248 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/227/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2 terenów położonych w Chełmnie
2017 4249 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017
2017 4250 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia opłat na 2018 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 4251 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 4252 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Klonowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Klonowie
2017 4253 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rużu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rużu
2017 4254 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zbójnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Zbójnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zbójnie wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Zbójnie
2017 4255 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Działyniu im. Stefana Żeromskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Działyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Działyniu im. Stefana Żeromskiego wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Działyniu
2017 4256 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2017 4257 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/295/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2017 4258 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2017 4259 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rożno-Parcele
2017 4260 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Rudunki
2017 4261 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/215/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowrocław”
2017 4262 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/324/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielenia ulg
2017 4263 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/323/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 4264 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/499/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2017 4265 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/500/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4266 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/501/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2017 4267 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/510/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 4268 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 4269 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 4270 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontann miejskich w Golubiu-Dobrzyniu
2017 4271 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek
2017 4272 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru Medalu Honorowego Stanisława Staszica, zasad i trybu jego nadawania i wręczania
2017 4273 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 4274 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2017 4275 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Inowrocław instrumentem płatniczym.
2017 4276 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 4277 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 4278 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano
2017 4279 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/274/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
2017 4280 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/275/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 4281 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/276/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 4282 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/277/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4283 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/278/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Lniano na okręgi wyborcze
2017 4284 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/279/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Lniano na stałe obwody głosowania
2017 4285 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/289/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lniano w 2017 roku”.
2017 4286 2017-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 30 października 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 4287 2017-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/149/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 4288 2017-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050-281/2017 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok nr XXV/198/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 4289 2017-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.78.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 4290 2017-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2017 Wójta Gminy Brodnica z dnia 30 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 4291 2017-11-06 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.15.2017.ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy
2017 4292 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/230/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2017
2017 4293 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/807/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nakle nad Notecią
2017 4294 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/806/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Paterku
2017 4295 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/803/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4296 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/802/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017
2017 4297 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2017 4298 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/363/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
2017 4299 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/372/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Leśnej, w miejscowości Grodztwo, gmina Kruszwica.
2017 4300 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/375/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kruszwica przy ulicach Radziejowskiej i Grodzkiej.
2017 4301 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zarządzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i określenia inkasentów
2017 4302 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 4303 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok.
2017 4304 2017-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 295/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 4305 2017-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-109/17 Burmistrza Tucholi z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2017 r.
2017 4306 2017-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia 31 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 4307 2017-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 2 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017
2017 4308 2017-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 99.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 4309 2017-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 95/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie nieważności uchwały nr XXXV/224/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na terenie gminy Brzuze liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 4310 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII- 143/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa na 2017 rok”
2017 4311 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/233/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 października 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 4312 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/623/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja
2017 4313 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/229/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo
2017 4314 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2018
2017 4315 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/230/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 4316 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 231/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 4317 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/234/ 2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo
2017 4318 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/233/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4319 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Janowiec Wielkopolski na stałe obwody głosowania
2017 4320 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 4321 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2017 4322 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4323 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre
2017 4324 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobre
2017 4325 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 4326 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Dobre
2017 4327 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/216/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 4328 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jeżewo
2017 4329 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/40/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIV/250/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2017 4330 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.135.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota.
2017 4331 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.127.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 r.
2017 4332 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.131.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
2017 4333 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2017 4334 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z siłowni plenerowych stanowiących własność Gminy Rogowo
2017 4335 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków opłat oraz innych niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Rogowo instrumentem płatniczym.
2017 4336 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok
2017 4337 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/112/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2017 rok
2017 4338 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/116/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 4339 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/164/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2017 4340 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 224/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 4341 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/17 Rady Gminy Radomin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 20 sztuk drzew z gatunku buk zwyczajny z terenu gminy Radomin
2017 4342 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/17 Rady Gminy Radomin z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 roku
2017 4343 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie obwodów głosowania.
2017 4344 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Nowych Świerczynach
2017 4345 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Radoszkach
2017 4346 2017-11-09 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Sicienko z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Koronowo przez Gminę Sicienko zadania publicznego z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, zawarte pomiędzy gminą Sicienko a gminą Koronowo
2017 4347 2017-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2017 4348 2017-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.62.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 4349 2017-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 października 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 4350 2017-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Radomin z dnia 30 października 2017 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Radomin za III kwartał 2017 rok
2017 4351 2017-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 60.2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2017 rok
2017 4352 2017-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
2017 4353 2017-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.81.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 4354 2017-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 4355 2017-11-09 Postanowienie Postanowienie nr 7/2017 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 4356 2017-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 96/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach.
2017 4357 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 4358 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017.
2017 4359 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2017 4360 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 4361 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/281/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku
2017 4362 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/269/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4363 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/270/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4364 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/271/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 4365 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr VIII/98/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 4366 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr 39/17 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4367 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 4368 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2017 4369 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2017 4370 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4371 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2017 rok.
2017 4372 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4373 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2017 4374 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4375 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4376 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 4377 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/17 Rady Gminy Choceń z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2017.
2017 4378 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/17 Rady Gminy Choceń z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Choceń na lata 2017-2023.
2017 4379 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/17 Rady Gminy Choceń z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym.
2017 4380 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/17 Rady Gminy Choceń z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczenia podatku leśnego.
2017 4381 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2017 4382 2017-11-13 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.51.2017.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu „ELANA-ENERGETYKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła
2017 4383 2017-11-13 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dobrzyniu nad Wisłą
2017 4384 2017-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.37.2017 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 25 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 4385 2017-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/RF/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017.
2017 4386 2017-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 października 2017 r. dotyczy: zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017
2017 4387 2017-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 4388 2017-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 4389 2017-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 61.2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2017 rok
2017 4390 2017-11-13 Informacja Informacja nr OPO.4210.37.2017.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany warunków prowadzenia działalności w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla EDF Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu
2017 4391 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2017 rok
2017 4392 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Skępe oraz ustalenie stawek opłat za korzystanie z przystanków
2017 4393 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017.
2017 4394 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Zakrzewo w  2018 roku.
2017 4395 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku w 2018 roku.
2017 4396 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 4397 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4398 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4399 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/17 Rady Gminy Topólka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2018, na obszarze gminy Topólka
2017 4400 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/17 Rady Gminy Topólka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2018, na obszarze gminy Topólka
2017 4401 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/17 Rady Gminy Topólka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 i zwolnień w tym podatku
2017 4402 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/17 Rady Gminy Topólka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2018
2017 4403 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/17 Rady Gminy Topólka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 4404 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/17 Rady Gminy Topólka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 4405 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr LIV/458/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 4406 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/17 Rady Gminy Gruta z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2017 rok
2017 4407 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/17 Rady Gminy Gruta z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4408 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/287/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/232/17 Rady Miasta Rypin z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska.
2017 4409 2017-11-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1013/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 1 zaskarżonej uchwały nr XVIII/311/2016 Rady Miejskiej w Nakle n/Notecią z dnia 28 stycznia 2016 r. w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Nakło nad Notecią oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2017 4410 2017-11-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1502/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonego zarządzenia nr OR-I.2123.7.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 25 lutego 2016 r. w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szpitala
2017 4411 2017-11-15 Wyrok Wyrok nr II SA/ Bd 1352/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały nr XX/169/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 marca 2016 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2017 4412 2017-11-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1370/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały nr XIII/110/2016 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 lutego 2016 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2017 4413 2017-11-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 59/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/254/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w przedmiocie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
2017 4414 2017-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 4415 2017-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Brodnica z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 4416 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec.
2017 4417 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4418 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 4419 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psa
2017 4420 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr 227/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 4421 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/250/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
2017 4422 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/251/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 4423 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/252/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowch na 2018 rok.
2017 4424 2017-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2017 4425 2017-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.82.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 4426 2017-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 342/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
2017 4427 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 259/2017 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017.
2017 4428 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 623/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017
2017 4429 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr V/83/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok.
2017 4430 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr V/84/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4431 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr V/85/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 4432 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr V/87/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 8 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz.
2017 4433 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2017 4434 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII/298/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 4435 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/17 Rady Gminy Koneck z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 4436 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu.
2017 4437 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drzycim na 2017 rok.
2017 4438 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2017 4439 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2018 roku na terenie Gminy Drzycim.
2017 4440 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
2017 4441 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017
2017 4442 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/17 Rady Gminy Koneck z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 4443 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/17 Rady Gminy Koneck z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 4444 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/17 Rady Gminy Koneck z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 4445 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/17 Rady Gminy Koneck z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 4446 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 4447 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2017 4448 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Brzuze
2017 4449 2017-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 101.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 4450 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI-160/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2017 rok.
2017 4451 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr 322/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 8 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 4452 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4453 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr 432/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i  wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2017 4454 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 4455 2017-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.38.2017 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 4456 2017-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 299/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 4457 2017-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
2017 4458 2017-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 62.2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2017 rok
2017 4459 2017-11-20 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2017 r. o decyzji nr OPO.4110.30.2017.ASi oraz decyzji  nr OPO.4110.42.2017.ASi w sprawie zmian koncesji nr WCC/295/273/U/OT1/98/WF ze zm. i nr PCC/309/273/U/OT1/98/WF ze zm
2017 4460 2017-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/162/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 4461 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr 40/17 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 4462 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.
2017 4463 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2018 r.
2017 4464 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 4465 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 4466 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2017 4467 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2017 4468 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI-135/01 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 kwietnia 2001 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Zbrachlinie.
2017 4469 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI-136/01 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 kwietnia 2001 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Brudnowie.
2017 4470 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/361/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2018 w tym dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy
2017 4471 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/366/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 4472 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/364/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2017 4473 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.
2017 4474 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 4475 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Lisewo.
2017 4476 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo.
2017 4477 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/250/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa przez sołtysów
2017 4478 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa przez sołtysów
2017 4479 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2017 4480 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Cekcyn
2017 4481 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/259/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Cekcyn
2017 4482 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/260/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Cekcynek
2017 4483 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr 339/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (14)
2017 4484 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr 262/144/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2017 4485 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/17 Rady Gminy Osie z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
2017 4486 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/17 Rady Gminy Osie z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Osie
2017 4487 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/17 Rady Gminy Osie z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2017 4488 2017-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 4489 2017-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r.
2017 4490 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 224 /2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017
2017 4491 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/253/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych.
2017 4492 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Osiek.
2017 4493 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek
2017 4494 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4495 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4496 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 4497 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 4498 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2018
2017 4499 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 4500 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 4501 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2017 4502 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 4503 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.294.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 4504 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.296.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
2017 4505 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.300.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publiczno - Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz zmieniająca uchwałę Nr XXVI.185.05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczno - Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej
2017 4506 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.302.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dąbrowa Chełmińska
2017 4507 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.303.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Wałdowo Królewskie
2017 4508 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.304.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII.285.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bolumin
2017 4509 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.305.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII.284.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Boluminek
2017 4510 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.306.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 4
2017 4511 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.307.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 4512 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.308.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 4513 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/216/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody jednego drzewa z alei jednostronnej przydrożnej prawem chronionej w ciągu drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice uznanej za pomnik przyrody w miejscowości Wielkie Stwolno, numer rejestru wojewódzkiego 805, działka ewidencyjna nr 411, rejestr ewidencji gruntów 131
2017 4514 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/218/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2018
2017 4515 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/223/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2017 4516 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/224/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Dragacz
2017 4517 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017
2017 4518 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych
2017 4519 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2018r.
2017 4520 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2017 r. W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2018r.
2017 4521 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018r.
2017 4522 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2017 4523 2017-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 4524 2017-11-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 20 listopada 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim przeprowadzonych w dniu 19 listopada 2017 r.
2017 4525 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Brodnicy i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
2017 4526 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny.
2017 4527 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat.
2017 4528 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/33/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok.
2017 4529 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/36/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2017 4530 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/41/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 4531 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/42/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018r.
2017 4532 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/43/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 4533 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/44/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych
2017 4534 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2017 4535 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 4536 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.
2017 4537 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2017 4538 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2018 roku
2017 4539 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku
2017 4540 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2017 4541 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXII/217/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4542 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/2017 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania.
2017 4543 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2017 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jeziora Wielkie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4544 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2017 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2018r.
2017 4545 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/213/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny.
2017 4546 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/214/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 4547 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/215/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2018 rok.
2017 4548 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/216/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 4549 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/211/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 4550 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 4551 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego
2017 4552 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2018
2017 4553 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 4554 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 4555 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno
2017 4556 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 4557 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/313/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 4558 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/315/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 21 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie Zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Ryńsk.
2017 4559 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/316/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryńsk.
2017 4560 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr 436/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2017 4561 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego w 2018 roku
2017 4562 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4563 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4564 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/268/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Śliwice
2017 4565 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 630/2 w miejscowości Śliwice.
2017 4566 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Śliwice
2017 4567 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/280/17 Rady Gminy Radomin z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 roku
2017 4568 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 4569 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 4570 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie
2017 4571 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gostycyn
2017 4572 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 4573 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/409/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 4574 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/411/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4575 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/412/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 4576 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/413/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2018 r.
2017 4577 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/414/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4578 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie
2017 4579 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4580 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4581 2017-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2017 4582 2017-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 207/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 4583 2017-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 63.2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2017 rok
2017 4584 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 4585 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na obszarze Gminy Inowrocław.
2017 4586 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018r.
2017 4587 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/287/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018r.
2017 4588 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/288/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2018r.
2017 4589 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/299/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław.
2017 4590 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz stawki takiej opłaty
2017 4591 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/301/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 4592 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 4593 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu
2017 4594 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 268/40)
2017 4595 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/176/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury i nadania mu statutu
2017 4596 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 4597 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2018 r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
2017 4598 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4599 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/277/17 Rady Gminy Radomin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
2017 4600 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/278/17 Rady Gminy Radomin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny, na podatek od nieruchomości i podatek leśny
2017 4601 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2017 4602 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2017 4603 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rozgarty i Zarośle Cienkie
2017 4604 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 4605 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/336/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/280/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych Gminy Kcynia, które będą brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w roku szkolnym 2017/2018.
2017 4606 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/337/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/281/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Kcynia, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w roku szkolnym 2017/2018.
2017 4607 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/347/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 4608 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 4609 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4610 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgie.
2017 4611 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2017 4612 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2018 r.
2017 4613 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 4614 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 4615 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie
2017 4616 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków.
2017 4617 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/350/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2017 4618 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4619 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 4620 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie oraz nadania jednolitego tekstu Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
2017 4621 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok
2017 4622 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lubiewo
2017 4623 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lubiewo na stałe obwody głosowania
2017 4624 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Lubiewo na okręgi wyborcze
2017 4625 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubiewo
2017 4626 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4627 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 4628 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego w 2018 r. na terenie Gminy Lubiewo
2017 4629 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bukowiec
2017 4630 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania
2017 4631 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Bukowiec, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych
2017 4632 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2017 4633 2017-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/17 Wójta Gminy Chełmża z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2016 r.
2017 4634 2017-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-117/17 Burmistrza Tucholi z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2017 r.
2017 4635 2017-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2017 Wójta Gminy Brodnica z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 4636 2017-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2017 4637 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/183/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniającej uchwałę XVI/133/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Krolewskie na rok 2017
2017 4638 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/103/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 4639 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/105/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4640 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/112/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2017 4641 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 4642 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2017 4643 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2017 4644 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2017 4645 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie
2017 4646 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2017 4647 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/218/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2017 4648 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 4649 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/220/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2017 4650 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie
2017 4651 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2017 4652 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 4653 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 4654 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/327/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2018 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji
2017 4655 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/328/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku
2017 4656 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/330/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r.
2017 4657 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/342/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych
2017 4658 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/336/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 4659 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/335/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 4660 2017-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.88.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 4661 2017-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 4662 2017-11-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/17 Rady Gminy Radomin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2017 4663 2017-11-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
2017 4664 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
2017 4665 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4666 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 231/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 4667 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/419/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4668 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/420/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2017 4669 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/425/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części obrębu Lisie Kąty, gmina Grudziądz
2017 4670 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/428/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2017 4671 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/431/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z sal sportowych znajdujących się na terenie Gminy Grudziądz
2017 4672 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4673 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół
2017 4674 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Kikół oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 4675 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 4676 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
2017 4677 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 4678 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 4679 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 330/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 22 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 4680 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 273/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 4681 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/191/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 4682 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/193/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 4683 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/194/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2017 4684 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/200/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2017 4685 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/202/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2017 4686 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/203/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2017 4687 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Miasta I Gminy Łasin z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 4688 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/2017 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2018 r. za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Inowrocławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2017 4689 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
2017 4690 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 4691 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2017 4692 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 4693 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2018 r.
2017 4694 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/301/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2017 4695 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4696 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2017 4697 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2017 4698 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności
2017 4699 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola
2017 4700 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Tuchola instrumentem płatniczym
2017 4701 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/308/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 4702 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLI/329/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 4703 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLI/341/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 4704 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLI/334/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz
2017 4705 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego
2017 4706 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/313/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 4707 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z przyłączeniem budynków mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Barcin do miejskiej sieci ciepłowniczej w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków.
2017 4708 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/320/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 153/136 położonej przy ulicy Pakoskiej w Barcinie
2017 4709 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/62/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4710 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/63/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie sprostowania uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4711 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 4712 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach.
2017 4713 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Książki.
2017 4714 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
2017 4715 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX.216.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń skierowanych do ośrodków wsparcia oraz mieszkań chronionych
2017 4716 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX.228.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 4717 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2017 4718 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Łubianka.
2017 4719 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2017 4720 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/298/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2017 4721 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4722 2017-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Śliwice