Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Październik 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 3684 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miasto Kowal
2017 3685 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
2017 3686 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Warlubie
2017 3687 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr III/81/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 3688 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017
2017 3689 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/270/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka dotychczasowej drogi gminnej w miejscowości Przydatki Gołaszewskie
2017 3690 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Powiat Włocławski udostępnionych dla operatorów i  przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 3691 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 3692 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXX/218/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Strzelno dla części obrębów geodezyjnych: Markowice, Bożejewice, Żegotki, Sławsko Dolne, Stodoły, Strzelno Klasztorne, Młynice, Młyny, Kijewice, Wronowy
2017 3693 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 3694 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/17 Rady Gminy Rypin z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 rok.
2017 3695 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bartniczka.
2017 3696 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3697 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bartniczka
2017 3698 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/28/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok
2017 3699 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2018.
2017 3700 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2017 3701 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 3702 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec
2017 3703 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3704 2017-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 18 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 3705 2017-10-02 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.21.2017.ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie,
2017 3706 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/496/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 3707 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/243/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 3708 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wąbrzeskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz informacji o udzielonych ulgach
2017 3709 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 3710 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2017 3711 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2017 3712 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/236/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 3713 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.245.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017
2017 3714 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.249.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 3715 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/17 Rady Gminy Rypin z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 3716 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża.
2017 3717 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kiełbasinie.
2017 3718 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaliczenia odcinków drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim-Lniano-Drzycim-Świecie i drogi wojewódzkiej nr 238 Osie-Warlubie do kategorii dróg powiatowych
2017 3719 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko kategorii dróg powiatowych.
2017 3720 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2017 3721 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2017 3722 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 3723 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym
2017 3724 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2017 3725 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2017 rok.
2017 3726 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3727 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2017 3728 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/438/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 3729 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/440/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3730 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/439/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2017 3731 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/110/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2018.
2017 3732 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/109/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu
2017 3733 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Regulaminu Targowiska przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim
2017 3734 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim
2017 3735 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/209/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 3736 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy z terenu gminy Radomin
2017 3737 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2017.
2017 3738 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowywaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2018.
2017 3739 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego od 29 grudnia 2016 do 27 grudnia 2017roku.
2017 3740 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.66.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 3741 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.68.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 3742 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 25 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 3743 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 386/2017 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 3744 2017-10-03 Informacja Informacja nr OPO.4110.20.2017.ASz1, OPO.4110.21.2017.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2017 r. o decyzjach nr OPO.4110.20.2017.ASz1, OPO.4110.21.2017.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2017 r.
2017 3745 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/17 Rady Gminy Choceń z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 3746 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr LII/445/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018 – 2022”.
2017 3747 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 3748 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012 r.
2017 3749 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/47/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 3750 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/348/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 3751 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/339/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/238/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2017 w tym dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy
2017 3752 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 132/188/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 3753 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomin
2017 3754 2017-10-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28 marca 2017 r. z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w 2016 roku
2017 3755 2017-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.49.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 3756 2017-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 135/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia 29 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 3757 2017-10-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 1 października 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie przeprowadzonych w dniu 1 października 2017 r.
2017 3758 2017-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 91.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 3759 2017-10-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku
2017 3760 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/55/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy - miasto Grudziądz"
2017 3761 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 3762 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 217/1 w miejscowości Sławsko Dolne, gmina Strzelno
2017 3763 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/246/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2017 3764 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 3765 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 3766 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie
2017 3767 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie
2017 3768 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/240/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Cekcyn dotyczącego trybu i sposobu powoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 3769 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Cekcyn
2017 3770 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cekcyn, obręb geodezyjny Cekcyn.
2017 3771 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLII/219/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca Statut Gminy Gniewkowo
2017 3772 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLII/225/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania
2017 3773 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLII/226/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Gniewkowo na stałe okręgi wyborcze
2017 3774 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/1013/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Wyszogród" w Bydgoszczy
2017 3775 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/1015/17 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy w dniu 1 listopada 2017 r.
2017 3776 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/1016/17 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2017 3777 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/1018/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na stałe obwody głosowania
2017 3778 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/1019/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na okręgi wyborcze
2017 3779 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/1023/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (9)
2017 3780 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/1027/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Bydgoszczy przez inne niż Miasto Bydgoszcz osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 3781 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/1029/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/778/17 z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 2017-2021
2017 3782 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych”
2017 3783 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych realizujących zadania własne Gminy Miasta Lipna
2017 3784 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 września 2017 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku
2017 3785 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody z 5 drzew wchodzących w skład grupy pomników przyrody rosnących w zabytkowym parku dworskim w Grocholinie na terenie Gminy Kcynia
2017 3786 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017
2017 3787 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2017 3788 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/348/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2017 3789 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3790 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/354/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
2017 3791 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/356/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Zagople w Kruszwicy.
2017 3792 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/357/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanawiania i finansowania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
2017 3793 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/155/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2017 3794 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/157/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych
2017 3795 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017
2017 3796 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uregulowania nazewnictwa ulic w Jabłonowie Pomorskim
2017 3797 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim, dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, w ośmioletnią szkołę podstawową
2017 3798 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Góralach, dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, w ośmioletnią szkołę podstawową
2017 3799 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Płowężu, dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, w ośmioletnią szkołę podstawową
2017 3800 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2017 3801 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 3802 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Długiej i Topolowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia
2017 3803 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i zwalniania ich od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 3804 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 3805 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 3806 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, „Deklaracja na podatek od nieruchomości”, „Informacja w sprawie podatku rolnego”, „Deklaracja na podatek rolny”, „Informacja w sprawie podatku leśnego”, „Deklaracja na podatek leśny”
2017 3807 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Fabianki za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 3808 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok
2017 3809 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2017 3810 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2017 3811 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXX/218/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2018-2022
2017 3812 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Obrowo w latach 2018-2022
2017 3813 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr 38/1789/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017
2017 3814 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/17 Rady Gminy Lipno z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r.
2017 3815 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/388/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 3816 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/391/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części obrębu Mokre, Gmina Grudziądz
2017 3817 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/392/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w środkowej części obrębu Nowa Wieś, Gmina Grudziądz
2017 3818 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/393/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Nowa Wieś, Gmina Grudziądz
2017 3819 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/394/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 13/1, 44, 46/1, 46/2, 269/14, 269/15, 269/16, 269/17, 273/3 i 273/5, obręb Węgrowo, gmina Grudziądz
2017 3820 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/395/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2017 3821 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/396/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2017 3822 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/397/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2017 3823 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/398/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej
2017 3824 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/399/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Grudziądz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 3825 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/400/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze
2017 3826 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/401/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grudziądz
2017 3827 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 2 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017
2017 3828 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 3 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 3829 2017-10-05 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”,
2017 3830 2017-10-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 27 września 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 3831 2017-10-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
2017 3832 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zabytkami
2017 3833 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XL/276/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
2017 3834 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XL/278/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i  wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie
2017 3835 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 3836 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3837 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork
2017 3838 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXX/177/17 Rady Gminy Kowal z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok
2017 3839 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 261/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 3840 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/425/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Smolniki, gm. Szubin.
2017 3841 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/426/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin.
2017 3842 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/460/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin.
2017 3843 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/461/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok.
2017 3844 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.221.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 3845 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.224.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zbójno
2017 3846 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.227.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3847 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.228.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójno
2017 3848 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.229.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2017 r. w sprawie statutu gminy Zbójno
2017 3849 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/144/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok
2017 3850 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
2017 3851 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017
2017 3852 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/209/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 3853 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/214/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2017 3854 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/215/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3855 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr VII/95/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko.
2017 3856 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-93/17 Burmistrza Tucholi z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2017 r.
2017 3857 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 283/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 3858 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
2017 3859 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 3 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 3860 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 3861 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/184/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obwodów głosowania
2017 3862 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017
2017 3863 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 591/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017
2017 3864 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXI/174/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 3865 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego.
2017 3866 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok.
2017 3867 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 214/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 3868 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Trzebcz Szlachecki
2017 3869 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kijewo Królewskie
2017 3870 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy Kijewo Królewskie
2017 3871 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/133/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2017
2017 3872 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 594/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017
2017 3873 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2017 rok
2017 3874 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały
2017 3875 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały
2017 3876 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały
2017 3877 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały
2017 3878 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3879 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3880 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3881 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3882 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3883 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3884 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3885 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie gminy Brzuze liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2017 3886 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2017 3887 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 4 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Świekatowo
2017 3888 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 4 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2017 3889 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.
2017 3890 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 262/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 3891 2017-10-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.8.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2017 3892 2017-10-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.5.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole/placówce na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2017 3893 2017-10-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.7.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2017 3894 2017-10-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.6.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2017 3895 2017-10-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2017 3896 2017-10-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.11.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2017 3897 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 29 września 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 3898 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2017 Wójta Gminy Brodnica z dnia 29 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 3899 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 3900 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/132/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 3901 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 15 września 2017 r. w sprawie uznania terenu na obszarze Gminy Lubraniec za park miejski i nadanie mu nazwy "Park Miejski im. Krzysztofa Wrzesińskiego"
2017 3902 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 3903 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/275/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017
2017 3904 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/17 Rady Gminy Choceń z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2017
2017 3905 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017.
2017 3906 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 38/1700/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne”
2017 3907 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XL/795/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi w Bielawach do kategorii dróg gminnych
2017 3908 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XL/796/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Paterku
2017 3909 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XL/794/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli
2017 3910 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XL/797/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 1 szt. drzewa gatunku dąb bezszypułkowy, będącego pomnikiem przyrody na terenie Szkoły Podstawowej w Olszewce, działka nr 132/1 w obszarze Gminy Nakło nad Notecią.
2017 3911 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XL/789/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017
2017 3912 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 roku
2017 3913 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 3914 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/322/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2017 3915 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 3916 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego
2017 3917 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok
2017 3918 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr VII/93/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 3919 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 92.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 4 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 3920 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Wielka Nieszawka, teren przy ul. Toruńskiej, oznaczony numerem działki 112)
2017 3921 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania
2017 3922 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2017 3923 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 217/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 3924 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/ 2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ostaszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ostaszewie
2017 3925 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/205/ 2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Leona Filcka w Świerczynkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Leona Filcka w Świerczynkach
2017 3926 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/ 2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łysomicach
2017 3927 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/ 2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Turznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Turznie
2017 3928 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach
2017 3929 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/424/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok
2017 3930 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 604/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017
2017 3931 2017-10-12 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”,
2017 3932 2017-10-12 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”,
2017 3933 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.70.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 3934 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2017 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 29 września 2017 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 3935 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/RF/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017
2017 3936 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2017 3937 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.71.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 3938 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 6 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 3939 2017-10-12 Postanowienie Postanowienie nr 1007 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 3940 2017-10-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 9 października 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo przeprowadzonych w dniu 8 października 2017 r.
2017 3941 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 105/6-10 położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka
2017 3942 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/186/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2017 3943 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/183/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 września 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowie z siedzibą w Płowcach” oraz uchwalenia jej statutu
2017 3944 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/1028/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Miasta Bydgoszczy na lata 2017-2020"
2017 3945 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
2017 3946 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3947 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/110/2017 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bądkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 3948 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
2017 3949 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.
2017 3950 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 października 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Rojewo.
2017 3951 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo
2017 3952 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3953 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.275.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – użytku ekologicznego
2017 3954 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.280.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany granic wsi Boluminek i Wałdowo Królewskie oraz granic sołectw Bolumin i Wałdowo Królewskie
2017 3955 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.283.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nowy Dwór
2017 3956 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.284.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Boluminek
2017 3957 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.285.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bolumin
2017 3958 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.287.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.370.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Dąbrowa Chełmińska
2017 3959 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr xxv/190/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 9 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017
2017 3960 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 421/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2017 3961 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/159/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2017 3962 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabiszyn
2017 3963 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 11 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Łabiszynie
2017 3964 2017-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/138/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 3965 2017-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 48.2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2017 rok
2017 3966 2017-10-16 Postanowienie Postanowienie nr DTR-773-6/17 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2017 3967 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr 133/189/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 3968 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 3969 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 12 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2017 3970 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr 651/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r. w sprawie nadania Trasie Średnicowej Północnej nazwy Trasa Prezydenta Władysława Raczkiewicza.
2017 3971 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr 652/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy części ul. Adama Mickiewicza.
2017 3972 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr 654/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy zachodniej granicy miasta u zbiegu ulicy Szosa Bydgoska i trasy średnicowej w Toruniu.
2017 3973 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr 655/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Lelewela, Legionów i Wybickiego w Toruniu.
2017 3974 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr 662/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu.
2017 3975 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr 663/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki” w Toruniu.
2017 3976 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr 664/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu miejskiej instytucji kultury Toruńska Agenda Kulturalna.
2017 3977 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr 679/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017.
2017 3978 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr IV/82/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 3979 2017-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2017 3980 2017-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.74.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 3981 2017-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
2017 3982 2017-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 95.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 3983 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/97/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2017 rok.
2017 3984 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr 314/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 4 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 3985 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 3986 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 3987 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 11 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/83/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 2 sierpnia 2012  r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Papowo Biskupie
2017 3988 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2017 rok.
2017 3989 2017-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 10 października 2017 r. dotyczy zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017
2017 3990 2017-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.55.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 3991 2017-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 16 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
2017 3992 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 3993 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie: Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013r. i Nr XXXI/235/2013 z dnia 3 października 2013 r.
2017 3994 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 3995 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2017 3996 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka
2017 3997 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXV/186/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat.
2017 3998 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr 256/139/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2017 3999 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn
2017 4000 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gostycyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4001 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn i nadania jej statutu
2017 4002 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 4003 2017-10-20 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego zawarte w dniu 11 października 2017 r. w sprawie przejęcia wykonywania wszystkich funkcji zarządcy drogi o numerze 1242C Drzycim-Sulnówko-Świecie od km 10+780 do km 12+700 do końca roku 2022
2017 4004 2017-10-20 Porozumienie Porozumienie nr OR.031.4.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2017 4005 2017-10-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.10.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 14 września 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2017 4006 2017-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.34.2017 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 5 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 4007 2017-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 290/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 4008 2017-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 13 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 4009 2017-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Radomin z dnia 16 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/208/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 4010 2017-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 18 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017
2017 4011 2017-10-23 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jeziorach Wielkich.
2017 4012 2017-10-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół.
2017 4013 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2017 rok
2017 4014 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia jej wysokości i zasad poboru
2017 4015 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie
2017 4016 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 4017 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/401/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 4018 2017-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2017 Wójta Gminy Brodnica z dnia 12 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 4019 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII-142/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Nieszawa) dla osób pozbawionych schronienia, w tym osób bezdomnych
2017 4020 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/17 Rady Gminy Kowal z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok
2017 4021 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr L/219/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 4022 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Miasta Brodnicy
2017 4023 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 4024 2017-10-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2017 r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Jeżewo przeprowadzonych w dniu 22 października 2017 r.
2017 4025 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bytoń
2017 4026 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
2017 4027 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 4028 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym
2017 4029 2017-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-99/17 Burmistrza Tucholi z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2017 r.
2017 4030 2017-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.76.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 4031 2017-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 4032 2017-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 139/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia 19 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 4033 2017-10-25 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.36.2017.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku
2017 4034 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV-149/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu.
2017 4035 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017
2017 4036 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr 318/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 18 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 4037 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII.251.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017
2017 4038 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII.253.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na obwody głosowania
2017 4039 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII.254.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2017 4040 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 4041 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/617/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017
2017 4042 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/624/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łysomice
2017 4043 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/626/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 258 „Kłóbka”
2017 4044 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/407/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 4045 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/408/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 4046 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 4047 2017-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.35.2017 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 10 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 4048 2017-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 4049 2017-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 201/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 4050 2017-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/RF/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017.
2017 4051 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XLI/295/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 4052 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XLI/296/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 4053 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/382/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Inowrocławia na 2017 r.
2017 4054 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/383/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2017 4055 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/384/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 4056 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/391/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Janusza Kusocińskiego, ks. Władysława Demskiego, Ludwika Błażka i al. Niepodległości
2017 4057 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/174/2016 z dnia 12 października 2016  r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubianka.
2017 4058 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 4059 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 4060 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XL/300/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 4061 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XL/303/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryńsk.
2017 4062 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XL/304/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Ryńsk.
2017 4063 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 4064 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze
2017 4065 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania
2017 4066 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim
2017 4067 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4068 2017-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 58.2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na rok 2017
2017 4069 2017-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2017 4070 2017-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.77.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 4071 2017-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 293/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 4072 2017-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 57.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.
2017 4073 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok.
2017 4074 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik przyrody na terenie Gminy Brodnica
2017 4075 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Brodnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2017 4076 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2017 4077 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 4078 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Gminie Skrwilno
2017 4079 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Skrwilno
2017 4080 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 25 października 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2017 4081 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2017 4082 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno
2017 4083 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LI/220/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 4084 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LI/223/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 4085 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bukowiec
2017 4086 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej – budowie studni na terenie gminy Bukowiec oraz sposobu jej rozliczania
2017 4087 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Bukowiec, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych
2017 4088 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 4089 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Bukowiec
2017 4090 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego
2017 4091 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
2017 4092 2017-10-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 4093 2017-10-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
2017 4094 2017-10-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 25 października 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 4095 2017-10-31 Informacja Informacja nr OPO.4110.16.2017.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia Koncesjonariuszowi aktualnych warunków wykonywania działalności gospodarczej na wytwarzanie ciepła dla EDF Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu