Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Styczeń 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach
2017 2 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII.141.2016 Rady Gminy Kowal z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok
2017 3 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2017
2017 4 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/130/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016
2017 5 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/132/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 6 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 7 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017.
2017 8 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII/185/2016 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 r. za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu inowrocławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym.
2017 9 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2016 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego przez inne niż Powiat Inowrocławski osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 10 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XVII/59/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 11 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXX.150.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2017 12 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXX.153.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń za szczególne osiągnięcia w nauce uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Golub-Dobrzyń oraz przyznawania nagród rzeczowych
2017 13 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/168/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach oraz nadania jej Statutu.
2017 14 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/171/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Książki oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty.
2017 15 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok
2017 16 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin
2017 17 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2017 18 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/107/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 19 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/109/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy - miasto Grudziądz
2017 20 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/112/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół , placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 21 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/162/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2017.
2017 22 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/164/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2017 23 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo w czasie przekraczającym wymiar zajęć niezbędnych do realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
2017 24 2017-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 92/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 15 pkt 4 lit. a w zakresie „budowlanej”, § 15 pkt 4 lit. b w zakresie „terenu inwestycji” § 16 pkt 4 lit. a w zakresie „budowlanej”, § 16 pkt 4 lit. b w zakresie „terenu inwestycji”, § 17 pkt 4 lit. a w zakresie „budowlanej”, § 17 pkt 4 lit. b w zakresie „terenu inwestycji”, § 18 pkt 3 lit. a w zakresie „budowlanej”, § 18 pkt 3 lit. b w zakresie „terenu inwestycji” uchwały Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Oską, Ogrodową, Szkolną i Polną we wsi Laskowice.
2017 25 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/130/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017 r.
2017 26 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok
2017 27 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 28 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 29 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/122/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 30 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 31 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2017 32 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 33 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/113/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok
2017 34 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/115/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2017
2017 35 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2016 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 36 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok
2017 37 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2017 38 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok
2017 39 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/185/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych
2017 40 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.
2017 41 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.
2017 42 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/107/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2017 43 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk.
2017 44 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2017 rok na terenie Gminy Wąpielsk.
2017 45 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2017 46 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/275/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2017 47 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2017-2021
2017 48 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 49 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 50 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok
2017 51 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr 176/102/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2017 52 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2017 53 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Ryńsk dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryńsk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 54 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2017 55 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/154/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2017 56 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/155/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek, a także przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński
2017 57 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/156/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2017
2017 58 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/158/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2017 59 2017-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/RF/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2016.
2017 60 2017-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 400/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 23 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2017 61 2017-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2016 Wójta Gminy Książki z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
2017 62 2017-01-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 1/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVI/252/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Kujawską, Kolegiacką, Folwarczną, Cichą i Zacisze w miejscowości Kruszwica
2017 63 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXII/134/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie.
2017 64 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXII/136/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 65 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr IX/32/16 Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2017
2017 66 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/494/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja
2017 67 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/493/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
2017 68 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/134/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały
2017 69 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/142/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2017 70 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 71 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kujawski na 2017 rok.
2017 72 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
2017 73 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr Nr XXIV/128/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoiści ich pobierania i wykorzystania
2017 74 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Pod Młynik z obwodnicą miasta
2017 75 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno
2017 76 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
2017 77 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 78 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/185/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
2017 79 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/188/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany "Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cekcyn"
2017 80 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/189/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cekcynek, obręb geodezyjny Cekcyn
2017 81 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/191/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2017
2017 82 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gniewkowo
2017 83 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/186/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śliwice na lata 2017-2021
2017 84 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/180/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2017
2017 85 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XX/118/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2017 rok
2017 86 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XIX/133/16 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koneck
2017 87 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XIX/134/16 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/127/16 Rady Gminy Koneck w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 88 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XX/150/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 publicznym przedszkolu w Mełnie oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta
2017 89 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XX/143/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok
2017 90 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XX/145/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok
2017 91 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/199/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2017 92 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXX/258/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/464/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kcynia.
2017 93 2017-01-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 238/2016 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za I półrocze 2016 roku
2017 94 2017-01-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2017 95 2017-01-04 Postanowienie Postanowienie nr 856/16 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2017 96 2017-01-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw
2017 97 2017-01-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 22/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
2017 98 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Obórki działka nr 115/7 oraz cz. działki nr 115/8.
2017 99 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/98/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Smukalskiej i Tadeusza Kościuszki w Niemczu, gmina Osielsko
2017 100 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/198/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu ,,Senior WIGOR’’ w Żalinowie.
2017 101 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/199/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 102 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/195/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.
2017 103 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2017 rok
2017 104 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/253/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2017 105 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2017 106 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/256/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
2017 107 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.131.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Białe Błota miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2017 108 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.135.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 109 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.137.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec
2017 110 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.141.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 rok
2017 111 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.139.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ku Wiatrakom i Chabrowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota.
2017 112 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.140.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.
2017 113 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIX/163/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 114 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIX/169/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 115 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIX/172/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie
2017 116 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIX/175/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 117 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIX/164/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmującego lata 2017-2021
2017 118 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok
2017 119 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania
2017 120 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w 2017 roku
2017 121 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 122 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/140/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 123 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/139/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 124 2017-01-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr XV/138/2016 Starosty Żniński z dnia 28 grudnia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 125 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII.165.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 126 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII.164.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok
2017 127 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
2017 128 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 129 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2017 130 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2017 131 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 132 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XX/96/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2017 r.
2017 133 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XX/99/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2017 134 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2017
2017 135 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XX/121/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r.
2017 136 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2017 rok
2017 137 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2017 138 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.
2017 139 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2017 140 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
2017 141 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych z budżetu gminy miasta Chełmża dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż gmina miasto Chełmża.
2017 142 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę miasto Chełmża oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
2017 143 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/72/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2017
2017 144 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/81/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadki przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 145 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/80/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sadki
2017 146 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/74/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2017 147 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Miasta Lipna na 2017 rok.
2017 148 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXV/214/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Chełmża dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Chełmża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 149 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXV/213/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Chełmża dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Chełmża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania, wykorzystywania i rozliczenia.
2017 150 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 98/141/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2017 151 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2017.
2017 152 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/98/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Świeciu nad Osą oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie nad Osą
2017 153 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 154 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIX/203/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 155 2017-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 3/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/126/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Chełmińskiej, w całości.
2017 156 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVII/122/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016
2017 157 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
2017 158 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2016 Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2017 rok
2017 159 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2017
2017 160 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 161 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 243/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2017 162 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok
2017 163 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/119/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechocin
2017 164 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/121/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechocin
2017 165 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2017 166 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre
2017 167 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/42/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok
2017 168 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/48/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych
2017 169 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/47/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2017
2017 170 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/45/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok
2017 171 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/49/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru Powiatu Grudziądzkiego”
2017 172 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/300/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2017 173 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017.
2017 174 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/184/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2017 rok
2017 175 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2017 176 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/194/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej nr 130103C
2017 177 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr xix/195/16 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2017 178 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Obrowo przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 179 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2017 180 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017 roku
2017 181 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Miasto Radziejów
2017 182 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVII/58/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016r.
2017 183 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2017 rok.
2017 184 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2017 185 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 51/2037/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016
2017 186 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/131/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 187 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/133/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Bartniczka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 188 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2016 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017.
2017 189 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV.212.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gzin
2017 190 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV.213.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
2017 191 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV.214.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
2017 192 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Gąsawa na 2017 rok.
2017 193 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2017 rok.
2017 194 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 195 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2017 196 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Janowiec Wielkopolski na stałe obwody głosowania.
2017 197 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2017
2017 198 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/264/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2017 199 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku.
2017 200 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/267/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2017 201 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kruszwica dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kruszwica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2017 202 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Lipna
2017 203 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz okreslenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2017 204 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/199/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok
2017 205 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok
2017 206 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/207/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2017 207 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2017
2017 208 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2017 209 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.
2017 210 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/132/16 Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 rok.
2017 211 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok
2017 212 2017-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2016 Wójta Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2017 213 2017-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.
2017 214 2017-01-10 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Gminy Miasto Włocławek z dnia 26 września 2016r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowegow Zielonej Górze
2017 215 2017-01-10 Postanowienie Postanowienie nr 857/17 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 stycznia 2017r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Sadki przed upływem kadencji
2017 216 2017-01-10 Postanowienie Postanowienie nr 30/2016 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej
2017 217 2017-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
2017 218 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/743/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie aktualizacji podziału miasta Bydgoszczy na okręgi wyborcze
2017 219 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/744/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na stałe obwody głosowania
2017 220 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/745/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz
2017 221 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/746/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z wiązu szypułkowego rosnącego przy ul. Cichej w Bydgoszczy
2017 222 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/754/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2017 223 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/755/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (10)
2017 224 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/105/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2016
2017 225 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół”.
2017 226 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017.
2017 227 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2016 rok
2017 228 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 229 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki
2017 230 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 231 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 232 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/126/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017
2017 233 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/129/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 234 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/130/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Osie
2017 235 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016
2017 236 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 237 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016
2017 238 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017
2017 239 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016
2017 240 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 241 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
2017 242 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 243 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.
2017 244 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017
2017 245 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/133/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2017
2017 246 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2016
2017 247 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2017 248 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kijewo Królewskie
2017 249 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/252/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok
2017 250 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/154/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2017 251 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/157/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zbiczno
2017 252 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV.209.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2017
2017 253 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 265/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016
2017 254 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/364/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Lubicz przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych
2017 255 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 256 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/172/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawiew sprawie ustalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowych w Morzycach
2017 257 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/169/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2016r. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 258 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok
2017 259 2017-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-96/16 Burmistrza Tucholi z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2016 r.
2017 260 2017-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/188/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2017 261 2017-01-11 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Brodnicka PLH040036
2017 262 2017-01-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 263 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia „ Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Łubianka”
2017 264 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2017 265 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2017 266 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2016 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok
2017 267 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX-129/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2017 268 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016
2017 269 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017
2017 270 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017.
2017 271 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2017 rok.
2017 272 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/105/16 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2017
2017 273 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/107/16 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Papowo Biskupie na lata 2017-2021
2017 274 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 150/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2017 275 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2017 276 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017.
2017 277 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 193/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2017.
2017 278 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 196/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Świecie w latach 2017 - 2021.
2017 279 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
2017 280 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/344/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 281 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/345/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania
2017 282 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/346/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze
2017 283 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/347/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki o numerach: 58/1, 59/1 i 59/2 w miejscowości Łachowo, gmina Szubin
2017 284 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/348/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 549/47 w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin
2017 285 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/351/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2017 286 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 510/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016.
2017 287 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 513/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia.
2017 288 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 515/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2017 289 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 519/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.
2017 290 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 520/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2017 291 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na rok 2017
2017 292 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/158/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na rok 2017
2017 293 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/160/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok
2017 294 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/173/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/118/2016 z dnia 8 września 2016 r.
2017 295 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/176/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 296 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/177/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki
2017 297 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/178/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania
2017 298 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXX/582/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia hejnału miasta Nakło nad Notecią
2017 299 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXX/583/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią
2017 300 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXX/579/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016
2017 301 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXX/584/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Nakło nad Notecią oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
2017 302 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXX/588/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/570/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nakło nad Notecią na lata 2017 - 2021".
2017 303 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/191/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński.
2017 304 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/189/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 305 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/109/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok
2017 306 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/185/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok.
2017 307 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/114/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na terenie Gminy Chełmno
2017 308 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.
2017 309 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 116/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok
2017 310 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego.
2017 311 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/355/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na przygotowanie i realizację dróg dla rowerów w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów"
2017 312 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/365/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.
2017 313 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok.
2017 314 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych jakie winny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia
2017 315 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2017 316 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/166/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 317 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/165/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2017 rok.
2017 318 2017-01-13 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2016r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
2017 319 2017-01-13 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
2017 320 2017-01-13 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
2017 321 2017-01-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 405/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2017 322 2017-01-13 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 stycznia 2017r. o decyzji nr OPO.4110.34.2016.2017.JPi
2017 323 2017-01-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 4 stycznia 2017r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 324 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boniewo.
2017 325 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVII/163/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 326 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2017 rok
2017 327 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
2017 328 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/183/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 329 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/16 Rady Gminy Kowal z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok.
2017 330 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakrzewo
2017 331 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych
2017 332 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.
2017 333 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar.
2017 334 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016
2017 335 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017
2017 336 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Drzycim na okręgi wyborcze.
2017 337 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Drzycim na stałe obwody głosowania.
2017 338 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą Świetlica Gminna w Drzycimiu.
2017 339 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2017 rok.
2017 340 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Janowiec Wielkopolski na okręgi wyborcze.
2017 341 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec.
2017 342 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/164/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie Waganiec oraz nadania im statutów.
2017 343 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2017 rok
2017 344 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/140/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radziejów
2017 345 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki realizowanych przez samorządowe przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Ciechocinek, a także określenia wysokości opłat za świadczenia samorządowych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
2017 346 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 347 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.
2017 348 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok.
2017 349 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2017.
2017 350 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok.
2017 351 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/142/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 352 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 rok
2017 353 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/127/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nazwy ulicy w Brześciu Kujawskim
2017 354 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/131/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2017 355 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/136/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2017
2017 356 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na rok 2017
2017 357 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2016 rok
2017 358 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2016 rok.
2017 359 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bądkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 360 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na rok 2017
2017 361 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/106/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2016 rok
2017 362 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/307/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok
2017 363 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/309/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
2017 364 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/310/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 365 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/311/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin
2017 366 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/312/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 367 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Izbica Kujawska przedszkolu publicznym.
2017 368 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 177/103/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 10 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2017 369 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 193/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 12 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 370 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 154/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.
2017 371 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2017 372 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 66.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok.
2017 373 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 10 stycznia 2017r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 374 2017-01-17 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2017r. o decyzji nr OPO.4110.41.2016.2017.JPi
2017 375 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2017 rok
2017 376 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/16 Rady Gminy Kowal z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok
2017 377 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/213/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017
2017 378 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/215/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2017 379 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/216/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej w gminie Brześć Kujawski kategorii drogi powiatowej i zaliczenia go do kategorii drogi gminnej.
2017 380 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/217/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na rok 2017
2017 381 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Bobrowniki
2017 382 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016
2017 383 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 384 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017.
2017 385 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 386 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2016 r.
2017 387 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/165/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Waganiec.
2017 388 2017-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/RF/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2016.
2017 389 2017-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r.
2017 390 2017-01-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 5/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności przepisów § 30 ust. 1 i 3 oraz § 44 Statutu Gminy Mogilno, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/281/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mogilno
2017 391 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rypińskiego
2017 392 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr 183/2016 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016
2017 393 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr 188/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 394 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 5 stycznia 2017r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 395 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 396 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr I/1/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2017r. w ​sprawie ​stwierdzenia ​nieważności ​w ​części ​uchwały ​nr ​XXVII/297/2016 ​Rady ​Miejskiej ​w ​Żninie ​z ​dnia ​9 ​grudnia ​2016 ​r. ​w ​sprawie ​trybu ​udzielania ​i ​rozliczania ​dotacji ​dla ​przedszkoli, ​innych ​form ​wychowania ​przedszkolnego, ​szkół ​i ​placówek ​oświatowych ​prowadzonych ​na ​terenie ​Gminy ​Żnin ​przez ​inne ​niż ​Gmina ​Żnin ​osoby ​prawne ​i ​osoby ​fizyczne ​oraz ​trybu ​i ​zakresu ​kontroli ​prawidłowości ​ich ​wykorzystywania.
2017 397 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Świekatowo
2017 398 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świekatowo
2017 399 2017-01-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XXXI/65/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2016r. w ​sprawie ​stwierdzenia ​nieważności ​w części ​uchwały ​Nr ​XXV/180/2016 ​Rady ​Miejskiej ​w Więcborku ​z dnia ​23 ​listopada ​2016 r. ​w sprawie ​określenia ​wysokości ​stawek ​podatku ​od ​środków ​transportowych.
2017 400 2017-01-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XXXI/66/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2016r. w ​sprawie ​stwierdzenia ​nieważności ​w ​części ​Uchwały ​Nr ​XXVII/242/2016 ​Rady ​Miejskiej ​w ​Mroczy ​z ​dnia ​30 ​listopada ​2016 ​r. w ​sprawie ​określenia ​stawek ​podatku ​od ​środków ​transportowych ​i ​zwolnień ​w ​tym ​podatku.
2017 401 2017-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/RF/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2016.
2017 402 2017-01-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XXXII/67/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2016r. w ​sprawie ​stwierdzenia ​nieważności ​w ​części ​uchwały ​nr ​XXVI/132/2016 ​z ​dnia ​25 ​listopada ​2016 ​r. ​w ​sprawie ​wysokości ​stawek ​opłat ​za ​zajęcie ​pasa ​drogowego ​dróg, ​których ​zarządcą ​jest ​Zarząd ​Powiatu ​w ​Sępólnie ​Krajeńskim
2017 403 2017-01-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XXXII/69/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2016r. w ​sprawie ​stwierdzenia ​nieważności ​w ​części ​Uchwały ​Nr ​XVIII/184/2016 ​Rady ​Gminy ​Dobrcz ​z ​dnia ​9 ​grudnia ​2016 ​r. ​w ​sprawie ​zwolnień ​w ​podatku ​od ​nieruchomości. ​
2017 404 2017-01-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XXXII/70/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2016r. w ​sprawie ​stwierdzenia ​nieważności ​w ​części ​Uchwały ​Nr ​XVIII/186/2016 ​Rady ​GminyDobrcz ​z ​dnia ​9 ​grudnia ​2016 ​r. ​w ​sprawie ​określenia ​rocznych ​stawek ​podatku ​od ​środków ​transportowych.
2017 405 2017-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
2017 406 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 407 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016
2017 408 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 409 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2017 410 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/575/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017
2017 411 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 rok
2017 412 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XX/102/16 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 413 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/126/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Statutu Gminy Brześć Kujawski
2017 414 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lipnowskiego
2017 415 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/142/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów oraz uchwały ją zmieniającej
2017 416 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza
2017 417 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/407/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mrocza
2017 418 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/314/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 419 2017-01-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2017 r.
2017 420 2017-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 6/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie nieważności uchwały Nr XXII/134/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie.
2017 421 2017-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 7/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie nieważności uchwały Nr XXII/136/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 422 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Złejwsi Małej i Punkcie Przedszkolnym „Słoneczko” w Siemoniu
2017 423 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2016 Rady Gminy Choceń z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2016
2017 424 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/162/16 Rady Gminy Choceń z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 425 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/164/16 Rady Gminy Choceń z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego
2017 426 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr 155/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 427 2017-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 28 grudnia 2016r. dotyczy: zmian Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016
2017 428 2017-01-24 Porozumienie Porozumienie nr IF-III-T.041.115.2016 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2017r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu zawarte w dniu 28 grudnia 2016 roku w Toruniu pomiędzy:
2017 429 2017-01-24 Postanowienie Postanowienie nr 1/2017 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej
2017 430 2017-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 18 stycznia 2017r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 431 2017-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Brodnickiego z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2017 432 2017-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Książkach
2017 433 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/356/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 434 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/12/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok.
2017 435 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/15/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek publicznych przedszkolach
2017 436 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 249/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 437 2017-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2017 438 2017-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-03/17 Burmistrza Tucholi z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2017 r.
2017 439 2017-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr ZZ.021.1.2017 PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu
2017 440 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/16 Rady Gminy Koneck z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 441 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017.
2017 442 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/128/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2017 443 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 444 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Chojnickiej w obrębie ewidencyjnym Miasto Tuchola.
2017 445 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2017 446 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 447 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności
2017 448 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 449 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.
2017 450 2017-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 24 stycznia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielgie przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2017 r.
2017 451 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oaz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 452 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2016 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Chodecz
2017 453 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia z opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kowal.
2017 454 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2017
2017 455 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Obrowo
2017 456 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Obrowo przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 457 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/273/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Inowrocław oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2017 458 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/141/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 459 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.4.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
2017 460 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.9.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.
2017 461 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2017 462 2017-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 463 2017-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 464 2017-01-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Radziejowskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. Sprawozdanie Starosty Radziejowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2016 r.
2017 465 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk
2017 466 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie budżetu na 2016 rok
2017 467 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 468 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/2/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok.
2017 469 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/16/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2017 470 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr 178/2017 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017.
2017 471 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr 418/17 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017.
2017 472 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/100/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 września 2012r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Obrowo w latach 2013 - 2017
2017 473 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 474 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych w granicach Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
2017 475 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rzecz najemców
2017 476 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2017 477 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/163/17 Rady Gminy Unisław z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolu gminnym prowadzonym przez Gminę Unisław
2017 478 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/164/17 Rady Gminy Unisław z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Unisław, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 479 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych, niebędącym jednostką organizacyjną gminy Więcbork, a realizującym zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Więcbork
2017 480 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2017 481 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2017 482 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Starosty Sępoleńskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego
2017 483 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Sępoleńskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego.
2017 484 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Powiat Tucholski w 2017 roku.
2017 485 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Starosty Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, gm. Tuchola, Powiat Tucholski w 2017 roku.
2017 486 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2017 roku