Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wrzesień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 2944 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016
2016 2945 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe
2016 2946 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2947 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 2948 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2949 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 2950 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
2016 2951 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 2952 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 2953 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 2954 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr 206/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 24 sierpnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 2955 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXV/213/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 2956 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2957 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 2958 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXV/294/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 sierpnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.
2016 2959 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie GminyJeziora Wielkie
2016 2960 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2016 2961 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr II/3/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 2962 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr III/24/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 2963 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr IV/37/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 2964 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/115/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016
2016 2965 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/125/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego
2016 2966 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/216/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia
2016 2967 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/301/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2016 2968 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/500/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, jak również tryb ich pobierania.
2016 2969 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/503/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 2970 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/501/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2016 2971 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/502/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2972 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/497/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2016 2973 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/514/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej i wschodniej części gminy Nakło nad Notecią
2016 2974 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/512/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Jackowskiego, Gimnazjalną, Placem Szkolnym a linią kolejową w Nakle nad Notecią
2016 2975 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/510/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Szubińską i Łąkową w Paterku
2016 2976 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/511/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Nakielską, Długą i Kazińską a projektowaną obwodnicą w miejscowości Ślesin, gmina Nakło nad Notecią
2016 2977 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/496/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016
2016 2978 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2016 2979 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i prowadzących zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
2016 2980 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/169/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lniano".
2016 2981 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/171/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lniano
2016 2982 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/186/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Barcin Wieś.
2016 2983 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/187/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrówka Barcińska.
2016 2984 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kania.
2016 2985 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krotoszyn.
2016 2986 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mamlicz.
2016 2987 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/191/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Młodocin.
2016 2988 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piechcin.
2016 2989 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/193/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pturek.
2016 2990 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/194/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sadłogoszcz.
2016 2991 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/195/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szeroki Kamień.
2016 2992 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/196/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wolice.
2016 2993 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/197/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zalesie Barcińskie.
2016 2994 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/198/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Złotowo.
2016 2995 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz
2016 2996 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 sierpnia 2016r. zmieniająca załącznik do uchwały Nr XXX/169/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 2997 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2016 2998 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrostkowo
2016 2999 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3000 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 3001 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 3002 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 3003 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – wykorzystywane jedynie przez część roku
2016 3004 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a położonych na terenie Gminy Chrostkowo.
2016 3005 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/107/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 3006 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/413/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2016 3007 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
2016 3008 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016
2016 3009 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr Nr XXI/126/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.
2016 3010 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/126/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
2016 3011 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/132/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2016 3012 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/38/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo.
2016 3013 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/39/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3014 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/40/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Rogowo
2016 3015 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XVII/166/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku
2016 3016 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XVII/180/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Włocławskiego.
2016 3017 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XVII/182/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 3018 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/114/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2016 3019 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/120/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej drogi powiatowej nr 1214C Osie – Miedzno kategorii dróg powiatowych
2016 3020 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXX/264/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 3021 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok
2016 3022 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 3023 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2016 3024 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2016 3025 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV.125.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 3026 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3027 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2016 3028 2016-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-60/16 Burmistrza Tucholi z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2016 r.
2016 3029 2016-09-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie jednolitego tekstu uchwały Nr XXXII/270/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin
2016 3030 2016-09-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie tekstu jednolitego jednolity uchwały Nr XLIII/369/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 3031 2016-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2016.
2016 3032 2016-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/134/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku
2016 3033 2016-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 28.2016 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na rok 2016
2016 3034 2016-09-06 Postanowienie Postanowienie nr 803/16 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 września 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 3035 2016-09-06 Postanowienie Postanowienie nr 804/16 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 września 2016r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2016 3036 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2016 3037 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/97/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek.
2016 3038 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/98/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek
2016 3039 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok
2016 3040 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały
2016 3041 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3042 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.88.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.
2016 3043 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.86.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
2016 3044 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 3045 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu targowiska należącego do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
2016 3046 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 3047 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janikowo
2016 3048 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII.132.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.
2016 3049 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII.133.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Zbójno.
2016 3050 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXII/147/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic
2016 3051 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 3052 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2016 3053 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 3054 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego i wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie
2016 3055 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3056 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr 33/1318/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016
2016 3057 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej
2016 3058 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/103/16 Rady Gminy Kowal z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok
2016 3059 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2016 3060 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/46/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sadki
2016 3061 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/42/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 3062 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposonu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilprawny przypadających Gminie Kijewoe Krolewskie lub jej jednostkom podległym oraz w sprawie warunkow dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2016 3063 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie
2016 3064 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr 141/82/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 3065 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 3066 2016-09-08 Porozumienie Porozumienie nr 11/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 22 lipca 2016r. dotyczące przekazania w zarząd części drogi powiatowej nr 2355 C oraz współfinansowania zadania pn.:”Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim
2016 3067 2016-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 sierpnia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 3068 2016-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r.
2016 3069 2016-09-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek
2016 3070 2016-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Brodnica z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 3071 2016-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 3072 2016-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 września 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 3073 2016-09-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 września 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gąsawie przeprowadzonych w dniu 4 września 2016 r.
2016 3074 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 3075 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3076 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
2016 3077 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/219/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ewidencyjnej nr 27 oraz części działki ewidencyjnej nr 29 poł. w obrębie ewidencyjnym Modrakowo, gmina Mrocza
2016 3078 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 3079 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016
2016 3080 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/16 Rady Gminy Radomin z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2016 3081 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/16 Rady Gminy Radomin z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony z niektórych drzew z terenu gminy Radomin
2016 3082 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/16 Rady Gminy Radomin z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilczewko, gmina Radomin
2016 3083 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXV/63/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Rataja, osiedlem Ceynowy, osiedlem Mniszek, lasem i ulicą Południową
2016 3084 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/16 Rady Gminy Lipno z dnia 31 sierpnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3085 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/16 Rady Gminy Lipno z dnia 31 sierpnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3086 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/16 Rady Gminy Lipno z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3087 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/16 Rady Gminy Lipno z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3088 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/16 Rady Gminy Lipno z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 r.
2016 3089 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rypiński
2016 3090 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 3091 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
2016 3092 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok.
2016 3093 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Waganiec.
2016 3094 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 3095 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru
2016 3096 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr 165/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 września 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Świecia, wysokości stawek opłaty za parkowanie oraz określenia sposobu pobierania opłaty.
2016 3097 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XiX/145/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 6 września 2016r. w sprawie regulaminu konsultacji z mieszkańcami Gminy Stolno
2016 3098 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 3099 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/134/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 3100 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr 31/16 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 7 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji publicznemu przedszkolu, prowadzonemu przez Stowarzyszenie KREATYWNI Dębowa Łąka
2016 3101 2016-09-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.2.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole/placówce na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2016 3102 2016-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 144/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie przekazania informacji dotyczących wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2016 r.
2016 3103 2016-09-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.4.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2016 3104 2016-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.54.2016 Wójta Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016 r.
2016 3105 2016-09-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2016 Rady Gminy Radomin z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radomin
2016 3106 2016-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.
2016 3107 2016-09-09 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 września 2016r. w sprawie decyzji nr WCC/1202C/15911/W/OPO/2016/ASi
2016 3108 2016-09-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Brześć Kujawski
2016 3109 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/632/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (6)
2016 3110 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.
2016 3111 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy na terenie miasta Lipna
2016 3112 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/115/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29.01.2004r. w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Gniewkowa.
2016 3113 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 134/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na obszarze miasta Gniewkowa
2016 3114 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec.
2016 3115 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016
2016 3116 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 145/83/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 3117 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 29/16 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 7 września 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dębowa Łąka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 3118 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 września 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 3119 2016-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 191/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta.
2016 3120 2016-09-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.
2016 3121 2016-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.
2016 3122 2016-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.58.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2016 r.
2016 3123 2016-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 253/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 3124 2016-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.55.2016 Wójta Gminy Lubicz z dnia 2 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016 r.
2016 3125 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3126 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, a także odpowiednio w ich zespołach prowadzonych przez Gminę Zławieś Wielka
2016 3127 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 6 września 2016r. w sprawie regulaminu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Stolno
2016 3128 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr 389/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej Toruńska Orkiestra Symfoniczna w Toruniu.
2016 3129 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr 391/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych i wyłączenia z użytkowania wskazanych ulic w Toruniu.
2016 3130 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr 382/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016.
2016 3131 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXI/110/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowywaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2017.
2016 3132 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 września 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Świekatowo na okręgi wyborcze
2016 3133 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 września 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Świekatowo na stałe obwody głosowania
2016 3134 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Małe Łąkie
2016 3135 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
2016 3136 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Janowiec Wielkopolski.
2016 3137 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/16 Rady Gminy Unisław z dnia 12 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 3138 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 września 2016r. w sprawie zaliczenie niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 3139 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XIX/139/16 Rady Gminy Lipno z dnia 13 września 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok
2016 3140 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XV/218/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/147/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2016 w tym dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy
2016 3141 2016-09-15 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Bydgoszczy do trójstronnego porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 27 maja 2016r. pomiędzy miastem Bydgoszcz, gminą Osielsko i gminą Dobrcz
2016 3142 2016-09-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz, gminą Osielsko oraz gminą Dobrcz
2016 3143 2016-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r.
2016 3144 2016-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r.
2016 3145 2016-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/135/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 3146 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 144/2016 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016.
2016 3147 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 148/2016 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016.
2016 3148 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIV/108/16 Rady Gminy Osie z dnia 7 września 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osiu
2016 3149 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIV/112/16 Rady Gminy Osie z dnia 7 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Uroczysko Niedźwiedź"
2016 3150 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIV/114/16 Rady Gminy Osie z dnia 7 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi Osie – Miedzno do kategorii dróg gminnych
2016 3151 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok
2016 3152 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Fabianki w roku 2016
2016 3153 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIII/88/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2016 rok
2016 3154 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVII/166/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 9 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cekcyn
2016 3155 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVII/169/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 9 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Cekcyn na okręgi wyborcze
2016 3156 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVII/170/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 9 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Cekcyn na stałe obwody głosowania
2016 3157 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski.
2016 3158 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVI/158/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 września 2016r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Lubień Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2016 3159 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/315/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia
2016 3160 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/16 Rady Miasta Rypin z dnia 12 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2016 3161 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe
2016 3162 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3163 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Skępe
2016 3164 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 3165 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 3166 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIV/26/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok
2016 3167 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIV/31/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2016
2016 3168 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIV/32/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu grudziądzkiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2016 3169 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIV/33/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Kuchnia
2016 3170 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIV/34/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Łasin Duże Zamkowe
2016 3171 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania, zasad przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2016 3172 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/109/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad określania obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów.
2016 3173 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/247/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 września 2016r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Żnin oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2016 3174 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/248/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok
2016 3175 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/250/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 września 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2016 3176 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/254/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Plac Wolności 19 w Żninie
2016 3177 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 9 września 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2016 r.
2016 3178 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
2016 3179 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 3180 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 września 2016r. w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami .
2016 3181 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 3182 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XVI/100/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 3183 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r.
2016 3184 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
2016 3185 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr 147/84/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 3186 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr 148/84/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 3187 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr 149/84/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 3188 2016-09-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.5.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2016 3189 2016-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XXI/50/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXIII/285/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin.
2016 3190 2016-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XXI/49/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/102/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Bartniczka na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2016 3191 2016-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia 5 września 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 3192 2016-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 365/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pruszcz
2016 3193 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
2016 3194 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XV/110/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016
2016 3195 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 września 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 3196 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2016 3197 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 3198 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 3199 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 września 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 3200 2016-09-20 Porozumienie Porozumienie Powiatu Lipnowskiego Powiatem Lipnowskim, z siedzibą przy ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
2016 3201 2016-09-20 Porozumienie Porozumienie nr SG.0310.1.2016 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2016r. w zakresie powierzenia do realizacji Gminie Białe Błota zadania publicznego polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Sicienko opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu
2016 3202 2016-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 3203 2016-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 267/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 września 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 3204 2016-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia 13 września 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 3205 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2016 rok
2016 3206 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/116/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 września 2016r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3207 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/113/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Skrwilno instrumentem płatniczym.
2016 3208 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/114/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 września 2016r. w sprawie terminy, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3209 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/115/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrwilno.
2016 3210 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 3211 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
2016 3212 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr 213/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 14 września 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 3213 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XV/76/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 14 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/49/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 3214 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2016 3215 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.
2016 3216 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/104/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
2016 3217 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/106/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 14 września 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2016-2021
2016 3218 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr 300/16 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 3219 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII.173.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2016 3220 2016-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-65/16 Burmistrza Tucholi z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2016 r.
2016 3221 2016-09-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2016 3222 2016-09-21 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 września 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dolina Osy”
2016 3223 2016-09-21 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 września 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Gościąż”
2016 3224 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXV\156\2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipno na lata 2016-2020
2016 3225 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w centralnej części miejscowości Stary Toruń - gmina Zławieś Wielka.
2016 3226 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3227 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIX/138/16 Rady Gminy Choceń z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2016.
2016 3228 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIX/141/16 Rady Gminy Choceń z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 3229 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIX/145/16 Rady Gminy Choceń z dnia 14 września 2016r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom, określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży
2016 3230 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XIX/148/16 Rady Gminy Choceń z dnia 14 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania.
2016 3231 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XV/151/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 3232 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XV/152/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok
2016 3233 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XV/156/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość
2016 3234 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XV/157/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3235 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XV/91/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 16 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2016 3236 2016-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.
2016 3237 2016-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.57.2016 Wójta Gminy Lubicz z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016 r.
2016 3238 2016-09-22 Postanowienie Postanowienie nr 10/2016 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 20 września 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 3239 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr V/53/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 3240 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr V/57/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 13 września 2016r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2016 3241 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.
2016 3242 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków oraz zasad opłat za korzystanie z przystanków.
2016 3243 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2016 3244 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo.
2016 3245 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3246 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3247 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3248 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 3249 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2016 3250 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 września 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 3251 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 września 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2016 3252 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 3253 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 września 2016r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.
2016 3254 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/134/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 3255 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/138/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 września 2016r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Książkach.
2016 3256 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016
2016 3257 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XVII/106/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bartniczka.
2016 3258 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XVII/107/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Bartniczka na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 3259 2016-09-23 Postanowienie Postanowienie nr 11/2016 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 22 września 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Lubrańca
2016 3260 2016-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
2016 3261 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.
2016 3262 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Włocławek za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania.
2016 3263 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/208/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2016 3264 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2016r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włocławek”.
2016 3265 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2016 rok.
2016 3266 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 września 2016r. w sprawie ustalenia na terenie gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy.
2016 3267 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 września 2016r. w sprawie uchylenia uchwały dot. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3268 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3269 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXV/134/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Ciechocinka
2016 3270 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXV/133/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.
2016 3271 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/191/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 3272 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 20 września 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Strzelno na stałe obwody głosowania
2016 3273 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 20 września 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Strzelno na okręgi wyborcze
2016 3274 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 20 września 2016r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelno
2016 3275 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok
2016 3276 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016r.
2016 3277 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2016r. w sprawie Statutu Gminy Miasta Brodnicy.
2016 3278 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób przebywających na terenie Gminy Miasta Brodnicy.
2016 3279 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 3280 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr 86/128/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 3281 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Żnińskiego instrumentem płatniczym
2016 3282 2016-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
2016 3283 2016-09-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 372/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubrańcu
2016 3284 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 września 2016r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019
2016 3285 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XVI/132/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 3286 2016-09-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Brodnica z dnia 21 września 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 3287 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Zamek Bierzgłowski
2016 3288 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie nazwy ulicy w sołectwie Łubianka
2016 3289 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łubianka
2016 3290 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XIX/167/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3291 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XIX/168/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 3292 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XVI/101/16 z dnia 13 września 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koneck
2016 3293 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XV/141/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 15 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2016 rok.
2016 3294 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XX/123/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 września 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016
2016 3295 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr 315/16 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 3296 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XIV/171/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych.
2016 3297 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XIV/176/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrcz
2016 3298 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 września 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Tuchola dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Tuchola przez inne niż Gmina Tuchola osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonej przez Gminę Tuchola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 3299 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok
2016 3300 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 23 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gródek
2016 3301 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 23 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016
2016 3302 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/440/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Osięciny
2016 3303 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016
2016 3304 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/441/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Golub-Dobrzyń
2016 3305 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/436/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej
2016 3306 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/435/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2016 3307 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/434/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2016 3308 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/433/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia ich do kategorii drogi powiatowej
2016 3309 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok
2016 3310 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom szkół i placówek oświatowych, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
2016 3311 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wielgie.
2016 3312 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/109/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 3313 2016-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20 września 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 3314 2016-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Książki z dnia 26 września 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.
2016 3315 2016-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 września 2016r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.