Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Lipiec 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 2231 2016-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 57/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/36/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadki, gmina Sadki – rejon ulicy Przemysłowej
2016 2232 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XV/92/16 Rady Gminy Koneck z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkole dla którego organem prowadzącym jest Gmina Koneck
2016 2233 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2016 rok
2016 2234 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Gniewkowo”.
2016 2235 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 141/XIX/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Bydgoskiego
2016 2236 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016
2016 2237 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Toruński, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad opłat za korzystanie z przystanków
2016 2238 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo
2016 2239 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2240 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2016 2241 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.
2016 2242 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla „nauczyciela wspomagającego”
2016 2243 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Jeżewo na okręgi wyborcze
2016 2244 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania
2016 2245 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2016 2246 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii drogi gminnej nr 030612C poprzez włączenie odcinka drogi zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 54 i 14/7 w Belnie
2016 2247 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo
2016 2248 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2249 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeżewo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2250 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/16 Rada Gminy w Pruszczu z dnia 24 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pruszcz na lata 2014-2018”
2016 2251 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby i zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2016 2252 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/204/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia
2016 2253 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/205/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2254 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/206/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2255 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2256 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/208/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 151316C ul. Magazynowej
2016 2257 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2258 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XX/105/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeziora Wielkie"
2016 2259 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 2260 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 123/75/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 2261 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Chełmża.
2016 2262 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody w miejscowości Zalesie, Gmina Chełmża.
2016 2263 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża.
2016 2264 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2265 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa.
2016 2266 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 26/932/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016
2016 2267 2016-07-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Lniano z dnia 30 marca 2016r. z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2015, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2021 oraz wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.
2016 2268 2016-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r.
2016 2269 2016-07-01 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-22(6)/2016/21412/IV/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia decyzji nr OPO-4210-22(6)/2016/21412/IV/JPI Przesa URE z dnia 29 czerwca 2016 r. dotyczacej zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne OPEC - SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu na przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem
2016 2270 2016-07-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 58/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/139/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Bobrowo dla działki nr 54/8
2016 2271 2016-07-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 59/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 pkt 15 oraz § 10 pkt 4 uchwały Nr XXIII/197/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń
2016 2272 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 Gmina Waganiec”.
2016 2273 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/28/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2016 rok
2016 2274 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/16 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno IX” dla terenów położonych w gminie Sośno.
2016 2275 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu konsultacji z mieszkańcami gminy Sośno.
2016 2276 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/16 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno I” dla terenów położonych w Gminie Sośno.
2016 2277 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/16 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno II” dla terenów położonych w Gminie Sośno.
2016 2278 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/71/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Włocławek.
2016 2279 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/72/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Włocławek na lata 2016-2019”
2016 2280 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/75/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek a także określenia granic obwodów
2016 2281 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/80/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Włocławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2016 2282 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/73/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszarów położonych w: rejonie Al. Jana Pawła II, ul. Skrajnej, ul. Mielęcińskiej, ul. Letniej, ul. Kaletniczej i Zakładu Karnego oraz ul. Cienistej, ul. Wilgi, ul. Łubinowej i ul. Ustronnej.
2016 2283 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/83/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok
2016 2284 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XV/113/16 Rady Gminy Gruta z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok
2016 2285 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX.166.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy, socjoterapeuty i nauczyciela wspomagającego zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
2016 2286 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2287 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2016 Rady Gminy Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok.
2016 2288 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2016 Rady Gminy Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowal
2016 2289 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2016 Rady Gminy Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2290 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2291 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Kowal oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2292 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/75/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2016 rok
2016 2293 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2016 2294 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016
2016 2295 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/144/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Śliwicach
2016 2296 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/145/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Śliwicach
2016 2297 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/147/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2298 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/148/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2299 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/149/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2300 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2016 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Śliwice obejmującego miejscowości: Lińsk, Lisiny, Okoniny, Okoniny Nadjeziorne oraz Śliwice.
2016 2301 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 2302 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok
2016 2303 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń
2016 2304 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r.
2016 2305 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogóźno
2016 2306 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2307 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2308 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2309 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rogóźno
2016 2310 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/267/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 czerwca 2016r. o zmianie Uchwały Nr VIII/97/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Złotorii
2016 2311 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.62.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Białe Błota.
2016 2312 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.63.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu.
2016 2313 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.67.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
2016 2314 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/98/16 Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osie na stałe obwody głosowania
2016 2315 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/99/16 Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osie na okręgi wyborcze
2016 2316 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/100/16 Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie
2016 2317 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/103/16 Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2318 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/153/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony z niektórych drzew z terenu gminy Radomin
2016 2319 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/20/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok
2016 2320 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/25/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2321 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 2322 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 czerwca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2323 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/101/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego
2016 2324 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 2325 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2016 2326 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI /159/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok
2016 2327 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2016 2328 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2016 2329 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/124/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 2330 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/128/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Książkach.
2016 2331 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/101/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2332 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/102/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2333 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2334 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2016 2335 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 2336 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2337 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/120/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec
2016 2338 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/121/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2339 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/122/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2340 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/123/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2341 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XII/124/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr XI/117/16 z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2342 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XII/125/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr XI/118/16 z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2343 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XII/126/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 2344 2016-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 czerwca 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 2345 2016-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 14 czerwca 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 2346 2016-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 2347 2016-07-05 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-28(5)/2016/21409/IV/ASp Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie decyzji nr OPO-4210-28(5)/2016/21409/IV/ASP Prezesa URE z dnia 30 czerwca 2016 r. dotyczacej zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne OPEC - INEKO sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, na wytwarzanie ciepła
2016 2348 2016-07-05 Informacja Informacja nr 1/2016 Starosty Toruńskiego z dnia 30 czerwca 2016r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2015 rok
2016 2349 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/25/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIX/126/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1136).
2016 2350 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/27/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/83/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Drzycim w ramach pomocy de minimis (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom poz. 1290).
2016 2351 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/28/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 129/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielonej Gminnej Spółce Wodnej w Świeciu z budżetu Gminy Świecie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom poz. 1327).
2016 2352 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XII/29/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/159/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Nakielskiego.
2016 2353 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/34/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/137/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej o charakterze de minimis (Dz. U. Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz. 590).
2016 2354 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/35/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 125/XVIII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Bydgoskiego.
2016 2355 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/85/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2356 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/89/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie nazwy ulicy w Brześciu Kujawskim
2016 2357 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/90/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Brześć Kujawski
2016 2358 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/92/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 2359 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 2360 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2361 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2020.
2016 2362 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Lipna.
2016 2363 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.
2016 2364 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2365 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr 137/XIX/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2016 2366 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr 140/XIX/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2016 2367 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok
2016 2368 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia.
2016 2369 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2370 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2371 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2016 2372 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2373 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 2374 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 2375 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2016 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2376 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XII/102/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 2377 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu konsultacji społecznych
2016 2378 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim
2016 2379 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kijewo Królewskie lub jej jednostkom podległym oraz w sprawie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2016 2380 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kijewo Królewskie przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2381 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/147/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Radomin w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2382 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/150/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Radomin
2016 2383 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/149/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2384 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/148/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radomin
2016 2385 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2386 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 2387 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2388 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 2389 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/113/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/143/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kowalewo Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2016 2390 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/116/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Kowalewo Pomorskie
2016 2391 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/119/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2016 2392 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/120/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2393 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/121/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2016 2394 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/122/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2395 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/123/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2396 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/125/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2397 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/111/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2016 2398 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
2016 2399 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVI/135/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sicienko
2016 2400 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVI/142/2016 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dąbrówka Nowa
2016 2401 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVI/139/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2402 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVI/130/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2016 2403 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Gostycynie
2016 2404 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym „Bajkowa Przystań” utworzonym przez gminę Gostycyn oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w takim klubie
2016 2405 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok
2016 2406 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2016 2407 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy
2016 2408 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 4 im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy
2016 2409 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2410 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2411 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Brodnicy
2016 2412 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2413 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 2414 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2415 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Okrężnej i gen. Władysława Sikorskiego do granic miasta z Gminą Brodnica oraz dla obszaru w części dotyczącej działek nr 2346/29 i 2349 w rejonie ul. Okrężnej
2016 2416 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brodnicy
2016 2417 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/103/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2016 2418 2016-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2015
2016 2419 2016-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/98/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 2420 2016-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2016r. w stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/101/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
2016 2421 2016-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 62/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2016 2422 2016-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 63/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2423 2016-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 64/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia.
2016 2424 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/93/16 Rady Gminy Koneck z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2425 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/39/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr IX/25/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIX/126/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
2016 2426 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIX/168/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu powiatu nakielskiego
2016 2427 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2016
2016 2428 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/41/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów w drodze inkasa
2016 2429 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/37/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina na odcinku położonym w terenie gminy Sadki
2016 2430 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/38/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadki
2016 2431 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/39/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 2432 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/129/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 2433 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/133/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 2434 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/134/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transport i utylizację nieczystości płynnych na terenie Miasta i Gminy Łasin
2016 2435 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2436 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad używania herbu, barw i hejnału Miasta Łasin
2016 2437 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr 197/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 2438 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/146/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cekcyn
2016 2439 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/147/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cekcyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2440 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/148/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2016 2441 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/149/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2016 2442 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/154/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cekcynek
2016 2443 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/155/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cekcynek
2016 2444 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/156/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cekcynek
2016 2445 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/157/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cekcynek
2016 2446 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/158/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Cekcynek
2016 2447 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/159/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cekcyn
2016 2448 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/150/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/09 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2016 2449 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziejów
2016 2450 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2016 2451 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/100/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2452 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/221/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kruszwica dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kruszwica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.
2016 2453 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/219/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2016 2454 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy uchwala co następuje:
2016 2455 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2456 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2457 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Świeciu nad Osą oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie nad Osą
2016 2458 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2459 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
2016 2460 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/101/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2461 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/99/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2462 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/98/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2463 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/97/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2016 2464 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXV/228/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Grudziądz
2016 2465 2016-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/16 Wójta Gminy Śliwice z dnia 29 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Śliwice za 2015 r.
2016 2466 2016-07-08 Informacja Informacja nr 1/2016 Starosty Nakielskiego z dnia 22 czerwca 2016r. Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2015 rok
2016 2467 2016-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2468 2016-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.
2016 2469 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/138/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kościelnej Wsi
2016 2470 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XII/93/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016
2016 2471 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIII/109/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 2472 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIII/110/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Topólka oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2473 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIII/111/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2474 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/161/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 2475 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/131/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2016 2476 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/132/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody
2016 2477 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/134/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 2478 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/129/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2016 2479 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2016 2480 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2481 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016.
2016 2482 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgodny na zorganizowanie dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola i szkół w przypadkach, w których gmina nie ma takiego obowiązku.
2016 2483 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/154/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2016 2484 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/16 Rady Gminy Choceń z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2016
2016 2485 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/16 Rady Gminy Choceń z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej oraz regulaminu targowiska
2016 2486 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/16 Rady Gminy Choceń z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2487 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/16 Rady Gminy Choceń z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń
2016 2488 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/138/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2016 2489 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/136/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Nowem
2016 2490 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/237/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji „WiK" spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie zadań własnych Gminy Żnin.
2016 2491 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/238/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego dla którego organem prowadzącym jest Gmina Żnin oraz nadania mu statutu
2016 2492 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/241/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie.
2016 2493 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/242/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin
2016 2494 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/245/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok
2016 2495 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/591/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (5)
2016 2496 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/593/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Bydgoszczy
2016 2497 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/598/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2016 2498 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/599/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzenia zgłoszenia przewozu oraz nakładania kar pieniężnych w razie naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego w publicznym transporcie zbiorowym
2016 2499 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/600/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2016 2500 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/606/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 2720)
2016 2501 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/610/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brdyujście – Wiślana" w Bydgoszczy
2016 2502 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/612/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Bydgoszczy
2016 2503 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego.
2016 2504 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/126/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2015
2016 2505 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 2506 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2016 2507 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/122/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016
2016 2508 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 2509 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2016 2510 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 179/1, 179/2, 168/7, 168/6, 168/4, 168/1, 162/1, 158, 154/1, 154/2, 154/3, 168/3, 166, 160, 3203/9, cz. działki nr 155 i cz. działki nr 3203/7 w obrębie Lisie Kąty, gmina Grudziądz
2016 2511 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 196/4, 210, 215/1, 215/2, 644/3, 644/4 i 644/7, obręb Nowa Wieś 0011, gmina Grudziądz
2016 2512 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/220/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grudziądz na lata 2016-2021
2016 2513 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI.115.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.
2016 2514 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI.121.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Zbójno.
2016 2515 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016
2016 2516 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XV/107/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Drzycim w ramach pomocy de minimis.
2016 2517 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XV/106/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2518 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XV/105/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2016 2519 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XV/104/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim.
2016 2520 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016r.
2016 2521 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie
2016 2522 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2523 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso, oraz terminów płatności dla inkasentów
2016 2524 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2525 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2526 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2016 2527 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2528 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2016 2529 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewidencyjnych 21/4 i 21/12 położonych w m. Bysław, obręb ewidencyjny Bysław, gm. Lubiewo.
2016 2530 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiewo
2016 2531 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubiewo.
2016 2532 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubiewo
2016 2533 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2534 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubiewo
2016 2535 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/142/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2016 2536 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
2016 2537 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.
2016 2538 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części wsi Dąbrówka, Płąchawy, Błędowo, Goryń, Wiewiórki w Gminie Płużnica
2016 2539 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr Nr XXI/156/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie pomników przyrody
2016 2540 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/129/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2016 2541 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/124/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.
2016 2542 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/127/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2543 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/130/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2544 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/126/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.
2016 2545 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/128/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek.
2016 2546 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2547 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2548 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 153/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 2549 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 154/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Świecie, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników.
2016 2550 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 155/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2551 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 156/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2552 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 157/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2553 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 158/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Świecie w zakresie ich nabywania i zbywania
2016 2554 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 159/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2016 2555 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/135/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok
2016 2556 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/141/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość
2016 2557 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/142/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2558 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/143/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2559 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/144/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2560 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/145/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2561 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII.118.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 5 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 2562 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII.117.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2016 2563 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII.116.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2564 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII.115.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 2565 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII.114.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2566 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII.113.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 2567 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 6 lipca 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 2568 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2016 2569 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąbrzeźno, terminów i miejsca składania deklaracji.
2016 2570 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2571 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2572 2016-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2016 Wójta Gminy Brodnica z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 2573 2016-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-51/16 Burmistrza Tucholi z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2016 r.
2016 2574 2016-07-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury i Turystyki w Pakości
2016 2575 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2576 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/115/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016.
2016 2577 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2578 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, obejmującego część wsi Trzebcz Szlachecki.
2016 2579 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII/157/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016r.
2016 2580 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 2581 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok
2016 2582 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XII/116/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2016 2583 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016.
2016 2584 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2016 2585 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2586 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze.
2016 2587 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2588 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzuze.
2016 2589 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzuze.
2016 2590 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy Brzuze.
2016 2591 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIII/165/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2016 2592 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIII/166/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Borówieńskiej - gminnej drogi publicznej w miejscowości Dobrcz.
2016 2593 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIII/167/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borówno.
2016 2594 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawieustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2595 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXII/119/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz nadania jej statutu
2016 2596 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/483/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2016 2597 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/486/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2598 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/485/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Nakło n.Not.
2016 2599 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/489/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Nakło nad Notecią
2016 2600 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/488/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Nakle nad Notecią oraz granic ich obwodów
2016 2601 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/490/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią
2016 2602 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/484/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2603 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/474/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016
2016 2604 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/480/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2016 2605 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 2606 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr Nr XVI/129/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bytoń
2016 2607 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Witowie wchodzącej w skład Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu oraz dokonania zmian w statucie Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu
2016 2608 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/133/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie.
2016 2609 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr Nr XXV/122/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazw miejscowości
2016 2610 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr Nr XXV/121/2016 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/62/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gminy Wąpielsk nieprowadzących działalności gospodarczej.
2016 2611 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXV/118/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 2612 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/125/16 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2613 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 6 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 2614 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/93/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2615 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/95/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brześć Kujawski
2016 2616 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/96/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2617 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/97/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 2618 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIV/98/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2619 2016-07-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 57/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2016r. wyrok nr II SA/Bd 57/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2016r.
2016 2620 2016-07-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 58/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2016r. wyrok nr II SA/Bd 58/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2016r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2016 2621 2016-07-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1426/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2016r. wyrok nr II SA/Bd 1426/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2016r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2016 2622 2016-07-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 158/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2015 rok
2016 2623 2016-07-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 56/2016 Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2016r. z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego za 2015 rok
2016 2624 2016-07-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 czerwca 2016r. sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/223/2001 Rady Gminy Łubianka w sprawie Statutu Gminy Łubianka.
2016 2625 2016-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 212/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 2626 2016-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok.
2016 2627 2016-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r.
2016 2628 2016-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 198/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok
2016 2629 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2016 2630 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXI/141/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski – Parku im. Jana Pawła II przy ul. Wojska Polskiego
2016 2631 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr X/83/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 2632 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr X/86/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2633 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr X/87/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
2016 2634 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr X/88/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2635 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr X/89/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2636 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr X/90/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2637 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr X/94/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie do prowadzenia postępowań z zakresu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 2638 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr X/98/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi Biskupice - Biskupice do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 2639 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr X/85/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2016 2640 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr X/95/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów
2016 2641 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrwilno
2016 2642 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/88/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2643 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/89/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2644 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/90/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 2645 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/91/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek
2016 2646 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2647 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2648 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty
2016 2649 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2016 rok.
2016 2650 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 8 lipca 2016r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.
2016 2651 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/114/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brodnica
2016 2652 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/111/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brodnica
2016 2653 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/112/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2016 2654 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/113/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2655 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 128/77/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 12 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 2656 2016-07-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie strefy ochronnej gminnego ujęcia wód podziemnych na terenie wsi Górna Grupa, gmina Dragacz, województwo kujawsko-pomorskie
2016 2657 2016-07-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 214/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 lipca 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 2658 2016-07-15 Postanowienie Postanowienie nr 12/16 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 2659 2016-07-15 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-27(8)/2016/250/XI/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
2016 2660 2016-07-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXII/266/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Szubin
2016 2661 2016-07-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXII/271/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2662 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XX/117/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej i północno-zachodniej części miejscowości Czarne Błoto – Gmina Zławieś Wielka.
2016 2663 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XX/119/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki położonej w zachodniej części miejscowości Czarnowo – Gmina Zławieś Wielka.
2016 2664 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/71/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia herbu, pieczęci i flagi Gminy Chrostkowo
2016 2665 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/72/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chrostkowo
2016 2666 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/79/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2667 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/236/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
2016 2668 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIII/163/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Strzelce Górne.
2016 2669 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIII/164/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Strzelce Górne.
2016 2670 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XX/107/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Szabda.
2016 2671 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/96/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechocin
2016 2672 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/97/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2673 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/98/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2674 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/99/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2016 2675 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/100/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 2676 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/89/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie
2016 2677 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/90/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
2016 2678 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/91/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2679 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/92/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2680 2016-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 67/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 pkt 3, § 16 pkt 3, § 19 oraz załącznika nr 1 do uchwały Nr XIX/120/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi BLIZNO-BLIZIENKO-KSIĄŻKI w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 1RM, 2RM, 3RM, 4RM
2016 2681 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka
2016 2682 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 2683 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 2684 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2685 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Zławieś Wielka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 2686 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2687 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 2688 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek położonych w centralnej części miejscowości Stary Toruń – Gmina Zławieś Wielka.
2016 2689 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka.
2016 2690 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXV/193/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 13 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 2691 2016-07-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Brodnica z dnia 25 marca 2015r. Sprawozdanie Wójta Gminy Brodnica z wykonania budżetu w 2015 roku
2016 2692 2016-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 23 Starosty Inowrocławskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
2016 2693 2016-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/107/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 2694 2016-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 21.2016 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2016 rok
2016 2695 2016-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 lipca 2016r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 2696 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bądkowo
2016 2697 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bądkowo
2016 2698 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/174/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gąsawa na stałe obwody głosowania.
2016 2699 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/176/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
2016 2700 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Gąsawa liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2016 2701 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/182/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Gąsawa na okręgi wyborcze.
2016 2702 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąpielsk”.
2016 2703 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk.
2016 2704 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2705 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2706 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2707 2016-07-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2708 2016-07-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 69/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z 17 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janikowo.
2016 2709 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XV/124/16 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Rynku w Łabiszynie
2016 2710 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XX/169/2016 Rady Gminy Raciążek z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2711 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr 79/116/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 2712 2016-07-22 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie nawiązania współpracy przez Miasto Bydgoszcz i Gminę Dabrowa Chełmińska w zakresie wykonywania zadań z zakresu użyteczności publicznej odnoszących się do zaopatrywania mieszkańców oraz podmiotów zlokalizowanych na terenie Gminy w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, przy wsparciu technicznym i infrastrukturalnym Miasta Bydgoszcz i spółki MWiK
2016 2713 2016-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016r.
2016 2714 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr 201/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 14 lipca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 2715 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2716 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2016 2717 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2016 2718 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr 24/16 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2016 2719 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 20 lipca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok
2016 2720 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki - Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie, powiat lipnowski - część B
2016 2721 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom szkół i placówek oświatowych, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2016 2722 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 2723 2016-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 70.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 2724 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/26/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2725 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/27/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.
2016 2726 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/28/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
2016 2727 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/30/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogowo
2016 2728 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/32/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2729 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/35/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo
2016 2730 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/36/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rogowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania
2016 2731 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/170/2016 Rady Gminy Raciążek z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2732 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 2733 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII/165/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2016 2734 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII/166/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2016 2735 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr 260/16 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 2736 2016-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 marca 2016r. w sprawie :sprawozdania rocznego z wykonania budzetu miasta Nieszawa za rok 2015 i informacji dotyczących budżetu oraz udzielonej pomocy.
2016 2737 2016-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Wąpielsku realizacji porozumienia dotyczącego utworzenia mieszkania interwencji kryzysowej oraz kosztów jego wyposażenia i bieżącego utrzymania zawartego w dniu 15 maja 2016 roku
2016 2738 2016-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 2739 2016-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 lipca 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 2740 2016-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20 lipca 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 2741 2016-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 lipca 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 2742 2016-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 lipca 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 2743 2016-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-52/16 Burmistrza Tucholi z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2016 r.
2016 2744 2016-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 19 lipca 2016r. dotyczy : zmian Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016
2016 2745 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Tłuchowo
2016 2746 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuchowo
2016 2747 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2748 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 2749 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XX/105/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2750 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XX/106/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobre oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2751 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XX/107/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2752 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XX/108/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
2016 2753 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XX/110/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2754 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.
2016 2755 2016-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 312/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
2016 2756 2016-07-27 Postanowienie Postanowienie nr 785/16 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie wygasnięcia mandatu radnego
2016 2757 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XIII/193/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Aleksandrowskiego”
2016 2758 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2016 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 2759 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr 115/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 2760 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016
2016 2761 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.
2016 2762 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XV/108/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2763 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XV/109/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rypin.
2016 2764 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XV/110/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Rypin.
2016 2765 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XV/111/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie gminy Rypin.
2016 2766 2016-07-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia 22 lipca 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 2767 2016-07-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 lipca 2016r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 2768 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
2016 2769 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XV/107/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin.
2016 2770 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XV/112/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 2771 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV.120.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2772 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV.121.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 2773 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok
2016 2774 2016-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr. 33.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok.
2016 2775 2016-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 24.2016 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2016 rok