Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kwiecień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1113 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/38/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVIII/247/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r. w sprawie podejmowania przez Prezydenta działań związanych z utwardzeniem osiedlowych dróg gruntowych.
2016 1114 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/39/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały VIII/47/15 Rady Gminy Osie z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Osie w ramach pomocy de minimis.
2016 1115 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/40/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XII/65/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/325/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2016 1116 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/42/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 1117 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/41/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2016 1118 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/45/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIII/109/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 1119 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/46/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2016 1120 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/47/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2016 1121 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/48/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XIII/108/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 1122 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/49/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XV/123/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok i zwolnień w tym podatku.
2016 1123 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr I/3/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XI/63/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. Rady Gminy Świekatowo w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2016 1124 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr II/5/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/79/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 1125 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr II/6/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/101/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 1126 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr II/7/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr IX/74/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 1127 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr II/8/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XI/85/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2016 1128 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr II/9/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/90/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
2016 1129 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr III/13/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XI/87/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy miasta Chełmży przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 172).
2016 1130 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr III/14/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Janikowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 158).
2016 1131 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr III/15/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 160).
2016 1132 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/16/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 315).
2016 1133 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/17/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Nr XVI/156/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2016 r. poz. 21).
2016 1134 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/19/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XV/81/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji prowadzonych na terenie Powiatu Toruńskiego przez osoby fizyczne i prawne inne niż powiat Toruński dla szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom poz. 566).
2016 1135 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/20/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 124/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom poz. 481).
2016 1136 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX/126/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
2016 1137 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zławieś Wielka
2016 1138 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XX/115/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Lipna
2016 1139 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr X/94/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 1140 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Zbiczno
2016 1141 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 1142 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIV/135/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok
2016 1143 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVIII.101.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 marca 2016r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.
2016 1144 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVIII.106.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
2016 1145 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XV/78/2016 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 marca 2016r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1146 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XV/79/2016 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 marca 2016r. w sprawie : nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo
2016 1147 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 1148 2016-04-01 Informacja Informacja nr 1/2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 marca 2016r. w sprawie stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015, położonych na obszarze gminy-miasta Grudziądz
2016 1149 2016-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2016 Burmistrza Nowego z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok
2016 1150 2016-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2015 r.
2016 1151 2016-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2016 Wójta Gminy Bobrowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bobrowo za 2015 rok.
2016 1152 2016-04-01 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonego na obszarze Gminy Solec Kujawski za 2015 rok
2016 1153 2016-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2015 r.
2016 1154 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/104/16 Rady Gminy Choceń z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2016
2016 1155 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015
2016 1156 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r.
2016 1157 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rogóźno
2016 1158 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rogóźnie
2016 1159 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIII/99/16 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok
2016 1160 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIII/103/16 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 1161 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 1162 2016-04-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Chełmińskiego z dnia 16 stycznia 2016r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmińskim za 2015 rok
2016 1163 2016-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Zbójno z dnia 22 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zbójno za 2015 rok, informacji o stanie mienia gminy Zbójno oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zbójno.
2016 1164 2016-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/16 Wójta Gminy Choceń z dnia 23 marca 2016r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok
2016 1165 2016-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Łubianka z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łubianka za 2015 rok, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za 2015 rok.
2016 1166 2016-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.17.2016 Wójta Gminy Topólka z dnia 25 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2016 1167 2016-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-26/16 Burmistrza Tucholi z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia
2016 1168 2016-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
2016 1169 2016-04-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr I/2016 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależacych do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części
2016 1170 2016-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2015 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia za 2015 r.
2016 1171 2016-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 32.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za rok 2015
2016 1172 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 19/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/210/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino
2016 1173 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 20/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzam nieważności w części uchwały Nr XVIII/209/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
2016 1174 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 21/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/208/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa
2016 1175 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 22/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/207/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny
2016 1176 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 23/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 6 pkt 6 lit. e w zakresie „budowlanej” i § 6 pkt 8 lit. a w zakresie „budowlanej”, uchwały nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia
2016 1177 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 24/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 pkt 6 lit. f w zakresie „budowlanej” i § 6 pkt 8 lit. a w zakresie „budowlanej” uchwały nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz
2016 1178 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 25/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XVIII/213/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo
2016 1179 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/207/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny.
2016 1180 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/208/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa.
2016 1181 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/209/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.
2016 1182 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/210/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino.
2016 1183 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia.
2016 1184 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek.
2016 1185 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/213/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo.
2016 1186 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XII/84/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 marca 2016r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim
2016 1187 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016
2016 1188 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX.100.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 1189 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/210/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 1190 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/211/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową
2016 1191 2016-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2015 rok
2016 1192 2016-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 1193 2016-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr OA.0050.17.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2015 r.
2016 1194 2016-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2015 rok.
2016 1195 2016-04-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 6/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XVI/175/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej w zakresie § 13 ust. 1, § 19 i § 21 ust. 1 „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żnin”, stanowiącego załącznik nr 3 do ww. uchwały.
2016 1196 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/ 107/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubianka w latach 2016 – 2020.
2016 1197 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2016 Powiatu Lipnowskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2016 1198 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/16 Rady Gminy Radomin z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2016 1199 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
2016 1200 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/134/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie Statutu Gminy Gąsawa.
2016 1201 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/54/2003 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 października 2003 roku w sprawie nadania jednostkom pomocniczym Gminy Gąsawa - sołectwom statutów
2016 1202 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/136/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Annowo.
2016 1203 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupin.
2016 1204 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chomiąża Szlachecka.
2016 1205 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drewno
2016 1206 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gąsawa.
2016 1207 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/141/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głowy.
2016 1208 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/142/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Godawy.
2016 1209 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/143/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gogółkowo.
2016 1210 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/144/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Komratowo.
2016 1211 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/145/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Laski Wielkie.
2016 1212 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/146/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łysinin.
2016 1213 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowawieś Pałucka.
2016 1214 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Obudno.
2016 1215 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/149/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Oćwieka.
2016 1216 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/150/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piastowo.
2016 1217 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pniewy
2016 1218 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/152/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ryszewko.
2016 1219 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/153/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szelejewo.
2016 1220 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i tryb pobierania opłat
2016 1221 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/156/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/214/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 marca 2014r. upoważniającej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2016 1222 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.28.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.
2016 1223 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.30.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 1224 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.31.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 1225 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.32.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 1226 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.33.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 1227 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.35.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
2016 1228 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.36.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
2016 1229 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.37.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
2016 1230 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.40.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota .
2016 1231 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.44.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.
2016 1232 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX/80/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 1233 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/97/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”.
2016 1234 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/98/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1235 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIV/111/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.
2016 1236 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIV/114/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.
2016 1237 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/113/16 Rady Gminy Unisław z dnia 31 marca 2016r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2016 1238 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/114/16 Rady Gminy Unisław z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy obywatel Gminy Unisław”
2016 1239 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/116/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy
2016 1240 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/113/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy Miasta Brodnicy służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu
2016 1241 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/115/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brodnicy
2016 1242 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/118/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 1243 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2016 1244 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/112/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Brodnicy"
2016 1245 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 marca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla instytucji kultury.
2016 1246 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Świecie nad Osą,
2016 1247 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest gmina Świecie nad Osą,
2016 1248 2016-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 1249 2016-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/16 Wójta Gminy Lipno z dnia 25 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2015 r.
2016 1250 2016-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/16 Wójta Gminy Dragacz z dnia 29 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 1251 2016-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2016 Burmistrza Miasta Chełmno z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmna za 2015 rok.
2016 1252 2016-04-06 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 16/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2016r. z wykonania budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2016 1253 2016-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2015.
2016 1254 2016-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/16 Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębowa Łąka za 2015 rok.
2016 1255 2016-04-06 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2016r. W SPRAWIE STAWKI CZYNSZU ZA 1m2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU ODNOTOWANE W I i II PÓŁROCZU 2015r. NA TERENIE GMINY WIĘCBORK
2016 1256 2016-04-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 4 kwietnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Unisław przeprowadzonych w dniu 3 kwietnia 2016 r.
2016 1257 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 196/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2016 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2016 1258 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/493/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (2).
2016 1259 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/497/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego o nazwie „Stanisław”, rosnącego na terenie Lasu Gdańskiego w Bydgoszczy
2016 1260 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/498/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego o nazwie „Tadeusz”, rosnącego na terenie Lasu Gdańskiego w Bydgoszczy
2016 1261 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/499/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych i jej przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2016 1262 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/501/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 1263 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/502/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon: Zofin, Niepodległości i Łoskoń- część południowa" w Bydgoszczy
2016 1264 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/506/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Bydgoszczy
2016 1265 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XX/157/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszczu
2016 1266 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 1267 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/120/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń
2016 1268 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 marca 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych
2016 1269 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/105/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Janowiec Wielkopolski niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Janowiec Wielkopolski
2016 1270 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/106/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 1271 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/107/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 1272 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/F/2016 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wyknania budżetu gminy za 2015 r.
2016 1273 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/22/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza
2016 1274 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1275 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1276 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 1277 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 1278 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr 13/411/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016
2016 1279 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr 109/XVII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego
2016 1280 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.
2016 1281 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu
2016 1282 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 1283 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 marca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2016 1284 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 marca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy Świecie nad Osą
2016 1285 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Partęczyny I” w gminie Świecie nad Osą
2016 1286 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/49/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1287 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/92/16 Rady Gminy Sośno z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
2016 1288 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XII/87/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016
2016 1289 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XII/79/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – użytku ekologicznego tj. łąka o powierzchni 1,82 ha zlokalizowanego na działce nr 3315/1 obręb Bedlenki, gmina Drzycim, powiat Świecki, ustanowionego rozporządzeniem nr 1/2004 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne.
2016 1290 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XII/83/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Drzycim w ramach pomocy de minimis.
2016 1291 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XII/100/16 Rady Gminy Topólka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 1292 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XII/101/16 Rady Gminy Topólka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punków oraz dokumentów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka
2016 1293 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/69/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 31 marca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół
2016 1294 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/21/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 1295 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2016 1296 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.137.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego wraz z pomieszczaniami przynależnymi
2016 1297 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/193/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kruszwica, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz niezbędnych dokumentów potwierdzających kryteria.
2016 1298 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Kruszwica działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 1299 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.138.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2016 1300 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/175/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej
2016 1301 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 1 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 1302 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2016 rok Nr XVIII/77/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 1303 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 24 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2015 rok
2016 1304 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.42.2016 Burmistrza Szubina z dnia 25 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2015rok
2016 1305 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.29.2016 BURMISTRZA WĄBRZEŹNA z dnia 25 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2015 r.
2016 1306 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 25 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2015 rok
2016 1307 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Książki z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
2016 1308 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Dąbrowa Biskupia
2016 1309 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2016 rok Nr XVIII/77/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 1310 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2015 rok
2016 1311 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/16 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2015 rok.
2016 1312 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia 31 marca 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 1313 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 33.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 1314 2016-04-07 Postanowienie Postanowienie nr 2/2016 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 1315 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/92/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuchowo
2016 1316 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/220/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Koronowo na lata 2016 – 2019”
2016 1317 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/96/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 1318 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/97/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2016 1319 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/104/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr IX/71/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny oraz wzory formularzy zawierające dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym.
2016 1320 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/100/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 1321 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/103/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2016 1322 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr 12/16 Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2015.
2016 1323 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 1324 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/153/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Barcin dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2017 roku”
2016 1325 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/125/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Inowrocław
2016 1326 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/126/ 2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.
2016 1327 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr 129/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej Gminnej Spółce Wodnej w Świeciu z budzetu gminy Świecie
2016 1328 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/74/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
2016 1329 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/75/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych
2016 1330 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/120/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotniki Kujawskie
2016 1331 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr 171/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 1332 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/143/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 1333 2016-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Rypinie z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2015 rok
2016 1334 2016-04-11 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2016 1335 2016-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050-133/2016 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Złotniki Kujawskie za 2015 rok.
2016 1336 2016-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2015 r.
2016 1337 2016-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.13.2016 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tłuchowo za 2015 rok
2016 1338 2016-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.10.2016 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 1339 2016-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.11.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2015 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo za 2015 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2015 rok
2016 1340 2016-04-11 Informacja Informacja nr 1/2016 Wójta Gminy Choceń z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 r. położonych na obszarze Gminy Choceń
2016 1341 2016-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 1342 2016-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 29/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 19 ust. 7 pkt 4 w zakresie terenu oznaczonego symbolem 5RM oraz załącznika nr 1 do uchwały Nr XVI/88/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi ŁOPATKI–ZASKOCZ–KSIĄŻKI w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 5RM oraz 9RM.
2016 1343 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XI/97/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 1344 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr 97/62/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 1345 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016
2016 1346 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubraniec, dla uczniów spoza obwodu szkoły
2016 1347 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego i oddziałów przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Lubraniec
2016 1348 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIX/100/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska.
2016 1349 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016
2016 1350 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Toruńskiego instrumentem płatniczym
2016 1351 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 1352 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV/107/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 1353 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV/114/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr LV/271/10 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek, a także przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Golubsko – Dobrzyński
2016 1354 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV/115/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XII/83/2011 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko – Dobrzyński
2016 1355 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XI/90/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
2016 1356 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XX/447/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2016 1357 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XX/450/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej
2016 1358 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XX/444/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2016 1359 2016-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 166/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz ze sprawozdaniem z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 r., informacji o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek.
2016 1360 2016-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie za 2015r.
2016 1361 2016-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2016r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 1362 2016-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 30 marca 2016r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015r.
2016 1363 2016-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sprawie zmiany budżetu na 2016r.
2016 1364 2016-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Brodnica z dnia 31 marca 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 1365 2016-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2015 rok
2016 1366 2016-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.
2016 1367 2016-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 marca 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 1368 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XI/88/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2016 rok
2016 1369 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/92/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2016 rok Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku z późniejszymi zmianami.
2016 1370 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/102/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Wąpielsk jest organem prowadzącym.
2016 1371 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/103/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz określenia granic ich obwodów.
2016 1372 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo.
2016 1373 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 123/2, obręb ewidencyjny Płazowo, gm. Lubiewo.
2016 1374 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/446/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Nakło nad Notecią oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
2016 1375 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr IX/73/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 1376 2016-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego za 2015 rok
2016 1377 2016-04-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr Fn. 3035.1.27.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2016r. z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2015 rok
2016 1378 2016-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2016 rok Nr XVIII/77/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 1379 2016-04-13 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 kwietnia 2016r. o decyzji nr WCC/113-ZTO-E/250/W/OPO/2016/ASz1
2016 1380 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu rypińskiego
2016 1381 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2016 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z terenu rekreacyjnego „PODOLE”, w miejscowości Podzamcze.
2016 1382 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XI/94/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok.
2016 1383 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1384 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 1385 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.
2016 1386 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 192/16 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 1387 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Toruńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż powiat Toruński oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1388 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
2016 1389 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki
2016 1390 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki
2016 1391 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2016 rok.
2016 1392 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 1393 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 102/63/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 1394 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/201/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2016 1395 2016-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2015 rok
2016 1396 2016-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-28/16 Burmistrza Tucholi z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2016 r.
2016 1397 2016-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr F.N.0050.16.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2015 rok.
2016 1398 2016-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
2016 1399 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XII/106/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2016 rok.
2016 1400 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/91/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Radziejów dotyczących realizacji projektu pn. "Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2017 r."
2016 1401 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/93/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 1402 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bytoń" oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Bytoń"
2016 1403 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 66/97/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 1404 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 260/16 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Szosa Bydgoska i ulicą Łukasiewicza w Toruniu.
2016 1405 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 268/16 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.
2016 1406 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 269/16 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2016 1407 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 kwietnia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 1408 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2016 Burmistrza Lubrańca z dnia 22 marca 2016r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
2016 1409 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/16 Wójta Gminy Rypin z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 1410 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2016 Burmistrza Pakości z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość
2016 1411 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/107/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny
2016 1412 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/110/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 1413 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/114/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Osięciny
2016 1414 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 9 marca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2016 r.
2016 1415 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/95/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok
2016 1416 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/98/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Piaseczno, Czarne, Czerskie Rumunki, gmina Wielgie
2016 1417 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/104/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Płonczyn, gmina Wielgie
2016 1418 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2016 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji
2016 1419 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 1420 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 95/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 1421 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 112/XVII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Bydgoskiego"
2016 1422 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna.
2016 1423 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu osiedla Nr 1.
2016 1424 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/111/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2016 1425 2016-04-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr z 24 lutego 2016 r. Wójta Gminy Brodnica w sprawie powierzenia Gminie Miasta Brodnicy, przez Gminę Brodnica do realizacji w terminie do 30 czerwca 2016 roku, zadania własnego Gminy Brodnica w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami na terenie Karbowa
2016 1426 2016-04-18 ANEKS Aneks nr 1 Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2016r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim
2016 1427 2016-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.27.2016 Wójta Gminy Łysomice z dnia 29 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2015 r.
2016 1428 2016-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/16 Wójta Gminy Osie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2015 rok
2016 1429 2016-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 455/16 Burmistrza Świecia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2015, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.
2016 1430 2016-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
2016 1431 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016.
2016 1432 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/108/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1433 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/107/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1434 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/105/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/159/13 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 23 kwietnia 2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Chodecz
2016 1435 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/106/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
2016 1436 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/104/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1437 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/103/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2016 1438 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XII/64/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2016 rok.
2016 1439 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XIV/99/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016.
2016 1440 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/183/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 1441 2016-04-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 122/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 marca 2016r. z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2015
2016 1442 2016-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 1443 2016-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2015 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Janikowo.
2016 1444 2016-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 1445 2016-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 724/16 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 1446 2016-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska przeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2016 r.
2016 1447 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr 91/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2015- 2026 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.
2016 1448 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubraniec na lata 2016 - 2019
2016 1449 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr X/58/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Chrostkowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1450 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr X/60/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 1451 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr X/64/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania oraz zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze
2016 1452 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XII/99/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1453 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1454 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XX/449/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 2 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy, będących pomnikami przyrody przy ul. Hallera na terenie Gminy Nakło nad Notecią.
2016 1455 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XI/81/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016
2016 1456 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XI/84/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boniewo na lata 2016-2020
2016 1457 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XI/89/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2016 1458 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie.
2016 1459 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XI/108/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Starosty Żnińskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami Powiatu Żnińskiego
2016 1460 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XI/106/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Żnińskiego, w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno wypoczynkowe
2016 1461 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XIII/113/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabiszyn
2016 1462 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr 176/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 13 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016
2016 1463 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XV/94/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
2016 1464 2016-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 25 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2015 rok.
2016 1465 2016-04-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2016 1466 2016-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 40.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 1467 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XX/100/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Wielgie, Bętlewo, Tupadły, gmina Wielgie
2016 1468 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XX/102/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Zakrzewo, gmina Wielgie
2016 1469 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XX/106/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Oleszno, Zaduszniki, gmina Wielgie
2016 1470 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 1471 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie.
2016 1472 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 19 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2016 r.
2016 1473 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok
2016 1474 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie
2016 1475 2016-04-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1178/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2016 1476 2016-04-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1179/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2015r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2016 1477 2016-04-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1316/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2015r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2016 1478 2016-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
2016 1479 2016-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/ RF/ 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2015 rok.
2016 1480 2016-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 13.2016 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na rok 2016
2016 1481 2016-04-22 Postanowienie Postanowienie nr 3/2016 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2016 1482 2016-04-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2016 1483 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia inkasenta i ustalenia inkasa za opróżnianie bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne
2016 1484 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Bytoń
2016 1485 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 112/2016 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016.
2016 1486 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/130/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odapadami komunalnymi
2016 1487 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/131/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi członków rodziny wielodzietnej, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
2016 1488 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/132/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1489 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/188/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2016 1490 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 131/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2016 1491 2016-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/16 Burmistrza Mogilna z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za rok 2015 gminnych instytucji kultury
2016 1492 2016-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
2016 1493 2016-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kęsowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 r.
2016 1494 2016-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2015 rok.
2016 1495 2016-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 30 marca 2016r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Kowal za 2015 rok
2016 1496 2016-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/16 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2015 rok
2016 1497 2016-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2016 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: inforamcji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2015 rok.
2016 1498 2016-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2016 rok nr XVIII/77/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 1499 2016-04-26 Postanowienie Postanowienie nr 8/16 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 1500 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIII/112/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1501 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmno.
2016 1502 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/106/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 1503 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIV/ 96/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 1504 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVIII.155.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Dąbrowa Chełmińska, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia w formie schronienia, posiłku oraz ubrania
2016 1505 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVIII.156.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parków wiejskich, miejsc rekreacji, skwerów i zieleńców położonych w Gminie Dąbrowa Chełmińska
2016 1506 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX.107.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.
2016 1507 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 206/16 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 1508 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/247/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o numerze 806 w obrębie Szubina, gmina Szubin
2016 1509 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/248/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo – usługowej w południowej części miasta Szubina, gmina Szubin
2016 1510 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/250/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Szkocja gm. Szubin
2016 1511 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/251/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Szubinie oraz nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mostowej 14 w Szubinie
2016 1512 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/252/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania
2016 1513 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/254/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1514 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/255/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2016 1515 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XV/145/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/373/14 w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski
2016 1516 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XV/146/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2016 1517 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/147/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 1737/12, w obrębie ewidencyjnym Tuchola
2016 1518 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/148/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2014 – 2018
2016 1519 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/151/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok
2016 1520 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XV/143/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 1521 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lniano.
2016 1522 2016-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2015 rok
2016 1523 2016-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 31 marca 2016r. dotyczy : zmian Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016 Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
2016 1524 2016-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016 rok.
2016 1525 2016-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia 25 kwietnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 1526 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2016
2016 1527 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/146/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1528 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/147/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypin.
2016 1529 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/148/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1530 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/149/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.
2016 1531 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/150/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Rypin
2016 1532 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/138/16 Rady Gminy Radomin z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat
2016 1533 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/139/16 Rady Gminy Radomin z dnia 20 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 rok
2016 1534 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XII/81/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1535 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016
2016 1536 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/349/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu
2016 1537 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/179/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów konserwatorsko-pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Miasta Inowrocławia
2016 1538 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla „Uzdrowiskowe” w Inowrocławiu
2016 1539 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/129/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Śliwice
2016 1540 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/130/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2016r. sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śliwice
2016 1541 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok
2016 1542 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Bętlewo, Tupadły, Płonczyn, Płonczynek, gmina Wielgie
2016 1543 2016-04-29 Informacja Informacja nr 1 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 29 stycznia 2016r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU ZA 2015 ROK
2016 1544 2016-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2016 Burmistrza Żnina z dnia 29 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żnin za 2015 rok i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
2016 1545 2016-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016