Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Luty 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 413 2016-02-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2016 414 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 415 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/95/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.
2016 416 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/101/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2016 rok
2016 417 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2016 418 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/87/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 22 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2016
2016 419 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/81/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok
2016 420 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/75/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2016 421 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/76/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/71/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 422 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/105/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok
2016 423 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/108/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pakość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 424 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/109/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Pakość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 425 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/110/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych
2016 426 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/195/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 427 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/198/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2016 428 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/86/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 429 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/3/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz
2016 430 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/4/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz
2016 431 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 432 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 433 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzytywanych jedynie przez część roku.
2016 434 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 435 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr X/27/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów Burmistrza, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2016 436 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016.
2016 437 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 438 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Kęsowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 439 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 440 2016-02-02 Porozumienie Porozumienie Powiatu Tucholskiego z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia gminie Tuchola wykonania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednicywem Miejskiej Biblioteki Publicznej Publicznej w Tucholi
2016 441 2016-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 442 2016-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Tucholskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Powiat Tucholski w 2016 roku
2016 443 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr X/66/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015
2016 444 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016
2016 445 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.3.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.
2016 446 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.4.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 447 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.13.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
2016 448 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 449 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2015 Rady Miejskiej Górznie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto i Gminę Górzno, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2016 450 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 451 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustaleniem stawki opłaty za pojemnik.
2016 452 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 453 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 454 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 455 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w placówkach, dla których Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem prowadzącym
2016 456 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy Więcbork wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych składanych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jednostki Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych podlegających obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości
2016 457 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2016 458 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 459 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 460 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/76/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie budżetu partycypacyjnego w Gminie Wielka Nieszawka na rok 2017
2016 461 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/77/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 462 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI.92.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na rok 2016.
2016 463 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2016 464 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 465 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Grudziądz
2016 466 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 stycznia 2016r. określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grudziądz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 467 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Grudziądz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 468 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
2016 469 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Grudziądz
2016 470 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI.125.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2016 471 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
2016 472 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/99/16 Rady Gminy Choceń z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czerniewice I
2016 473 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/100/16 Rady Gminy Choceń z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Choceń.
2016 474 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/178/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2016 475 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 476 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kcynia.
2016 477 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Kcynia na rzecz najemców.
2016 478 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia.
2016 479 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kcynia.
2016 480 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kcynia.
2016 481 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr 124/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
2016 482 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr 122/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Świecie, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników.
2016 483 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr IX/91/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których Gmina Dragacz jest organem prowadzącym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów
2016 484 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr IX/77/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok
2016 485 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr IX/81/2016 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2016 486 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach
2016 487 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/115/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 488 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/116/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.
2016 489 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/130/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zasad i warunków używania herbu, flagi i sztandaru Gminy Tuchola oraz insygniów w postaci łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej i łańcucha Burmistrza Tucholi.
2016 490 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/134/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 stycznia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w gminie Tuchola”
2016 491 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/70/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 492 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/72/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2016 493 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/74/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum dla których Gmina Książki jest organem prowadzącym.
2016 494 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVII.87.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 495 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 496 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki - Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie, powiat lipnowski - część B
2016 497 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/129/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tuchola
2016 498 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/6/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów zamiejscowych publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki, przyznania tym kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2016 499 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/7/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki.
2016 500 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/5/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Sadki lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnianych do udzielania tych ulg.
2016 501 2016-02-05 Porozumienie Porozumienie Starosty Rypińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rypinie oraz udzielania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy gminą miastem Rypin a powiatem rypińskim
2016 502 2016-02-05 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”)
2016 503 2016-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Tucholskiego z dnia 21 stycznia 2016r. z działności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 504 2016-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z dnia 29 stycznia 2016r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 505 2016-02-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bagno Mostki”
2016 506 2016-02-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Ciechocinek”
2016 507 2016-02-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Góra św. Wawrzyńca”
2016 508 2016-02-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Hedera”
2016 509 2016-02-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Las Piwnicki”
2016 510 2016-02-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Płutowo”
2016 511 2016-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 5.2016 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2016 rok
2016 512 2016-02-05 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-3(5)/2016/546/XV/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie
2016 513 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016
2016 514 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 515 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 516 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2016 517 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/424/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego obowiązujących na drugim etapie naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, w tym przyznania liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2016 518 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/426/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/497/12 Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zarządzenia na terenie miasta Bydgoszczy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 519 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/427/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze wodnym miasta Bydgoszczy na rok 2016
2016 520 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/436/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Bydgoszczy
2016 521 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/437/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2016 522 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/438/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2016 523 2016-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2015
2016 524 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/97/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 525 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/100/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2016
2016 526 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 527 2016-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego za 2015 rok
2016 528 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/121/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji z budżetu Gminy Radomin dla niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Radomin
2016 529 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/122/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
2016 530 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/123/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie
2016 531 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia regulaminu i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych powadzonych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i terminów składania tych dokumentów.
2016 532 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie włączenia drogi lokalnej do drogi gminnej nr 130423C w Zrazimiu.
2016 533 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Płużnicy
2016 534 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.
2016 535 2016-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 536 2016-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2015,
2016 537 2016-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Tucholskiego z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, gm. Tuchola, Powiat Tucholski w 2016 roku.
2016 538 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza dla uczniów z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
2016 539 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
2016 540 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/84/16 Rady Gminy Sośno z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie inkasa niektórych podatków i opłat
2016 541 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko – Orlik 2012” w Warlubiu
2016 542 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/77/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2016 rok.
2016 543 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/124/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2016 544 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 545 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mrocza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania
2016 546 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/144/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy
2016 547 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/149/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Mrocza oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 548 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/150/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrocza i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2016 549 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/197/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 550 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/198/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubicz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 551 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr X/156/2016 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 4 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2016 552 2016-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Brodnica z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 553 2016-02-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 28 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015
2016 554 2016-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2016 rok Nr XVIII/77/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 555 2016-02-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sośno przeprowadzonych w dniu 7 lutego 2016 r.
2016 556 2016-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 5/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016r. o nieważności uchwał nr XVI/94/15 Rady Miejskiej w Ciechocinku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/144/12 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz uchwały Nr XVI/95/15 Rady Miejskiej w Ciechocinku z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/144/12 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2016 557 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XII/95/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 558 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 77/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 559 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/96/16 Rady Gminy Choceń z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2016
2016 560 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVII/196/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia.
2016 561 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016
2016 562 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Janikowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 563 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru dla kandydatów do publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Janikowo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 564 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2016 565 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 lutego 2016r. Zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2016 566 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/81/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji prowadzonych na terenie Powiatu Toruńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż powiat Toruński dla szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 567 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego
2016 568 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/88/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2016 569 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/90/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie
2016 570 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie cen biletów i ulg w komunikacji miejskiej
2016 571 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/268/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2005r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zwierząt i bagażu w środkach Komunikacji Miejskiej na terenie miasta i gminy Brodnica
2016 572 2016-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z dnia 27 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 573 2016-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 7 Starosty Inowrocławskiego z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2016 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
2016 574 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/311/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Nakło nad Notecią oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2016 575 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/305/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią
2016 576 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/306/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią
2016 577 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/313/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, wynagrodzenia inkasentów tej opłaty
2016 578 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/307/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2016 579 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 580 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
2016 581 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
2016 582 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rożno-Parcele
2016 583 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Rudunki
2016 584 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/105/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 585 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/98/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bytoń
2016 586 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/ 104 /2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie.
2016 587 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/101/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Bytoń na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2016 588 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/99/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Bytoń
2016 589 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 156/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 3 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 590 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/204/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin
2016 591 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/209/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin
2016 592 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/212/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze
2016 593 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/213/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzózki
2016 594 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/214/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chomętowo
2016 595 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/215/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ciężkowo
2016 596 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/216/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chraplewo
2016 597 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/217/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrówka Słupska
2016 598 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/218/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gąbin
2016 599 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/219/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Godzimierz
2016 600 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/220/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kołaczkowo
2016 601 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/221/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kornelin
2016 602 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/222/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kowalewo
2016 603 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/223/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Królikowo
2016 604 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/224/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łachowo
2016 605 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/225/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grzeczna Panna
2016 606 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/226/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Małe Rudy
2016 607 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/227/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mąkoszyn
2016 608 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/228/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2016 609 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/229/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2016 610 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016
2016 611 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 5 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 612 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII / 91 / 2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 9 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Brodnickiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Brodnicki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 613 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/81/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bartniczka
2016 614 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie upoważnienia organu gminnej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
2016 615 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy
2016 616 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
2016 617 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
2016 618 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
2016 619 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum
2016 620 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2016 621 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 622 2016-02-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Radziejowskiego z dnia 27 stycznia 2016r. Sprawozdanie Starosty Radziejowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2015 r.
2016 623 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV/52/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 8 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/133/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 04 lipca 2013 r. określającej przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie Gminy Wąpielsk oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 624 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/79/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
2016 625 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XII/63/16 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Papowo Biskupie
2016 626 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/136/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 627 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/78/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bartniczka.
2016 628 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/80/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Bartniczka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 629 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVII/177/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok
2016 630 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVII/182/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2016 631 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVII/183/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów dotyczących drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin.
2016 632 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVII/184/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających oraz doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin
2016 633 2016-02-17 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2016 634 2016-02-17 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych
2016 635 2016-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2016 rok Nr XVIII/77/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 636 2016-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2016 Rady Gminy Radomin z dnia 8 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XV/115/15 Rady Gminy Radomin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 637 2016-02-17 Informacja Informacja nr 1/2016 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 12 lutego 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2015 roku położonych na obszarze Gminy Gostycyn
2016 638 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI/3/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2016
2016 639 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 99/XV/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w 2016 roku na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2016 640 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 100/XV/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na wodach powierzchniowych Powiatu Bydgoskiego
2016 641 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 109/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2016 642 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIII/66/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie
2016 643 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIII/68/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 644 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVII/72/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 645 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rojewo.
2016 646 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XII/71/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz do pierwszej klasy publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzozie.
2016 647 2016-02-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Włocławski zawarte w dniu 29.10.2015r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn.: ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2015 – 2016’’, pomiędzy:
2016 648 2016-02-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Włocławski zawarte w dniu 29.10.2015r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn.: ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2015 – 2016’’, pomiędzy:
2016 649 2016-02-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Włocławski zawarte w dniu 29.10.2015r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn.: ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2015 – 2016’’, pomiędzy:
2016 650 2016-02-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Włocławski zawarte w dniu 05.11.2015 r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn.: ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2015 – 2016’’, pomiędzy:
2016 651 2016-02-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Włocławski zawarte w dniu 05.11.2015 r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn.: ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2015 – 2016’’, pomiędzy:
2016 652 2016-02-19 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 17 września 2015r. w sprawie powierzenia Nadleśniczemu prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną, z wyłączeniem możliwości wydawania decyzji administracyjnych, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Bydgoszcz
2016 653 2016-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Starosty Mogileńskiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na 2016 r.
2016 654 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 655 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XV/96/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 656 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr Nr XV/97/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świecki.
2016 657 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/79/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok.
2016 658 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/83/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brodnica, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 659 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/84/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych jakie winny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia
2016 660 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/85/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brodnica
2016 661 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr 81/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 662 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/321/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg wojewódzkich
2016 663 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/325/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” w roku szkolnym 2015/2016
2016 664 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/327/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2016 665 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum
2016 666 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2016 667 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIV/112/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy Alei 3 Maja w Nowem
2016 668 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIV/114/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2016 669 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIV/115/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 670 2016-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2016 671 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr IX/76/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2016 672 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr IX/78/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 673 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2016 Rady Gminy Kowal z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok.
2016 674 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XV/89/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Czernikowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży
2016 675 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 17 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 676 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XII/54/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 17 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/49/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 677 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XII/57/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świedziebnia
2016 678 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XII/58/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2016 679 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XII/59/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum
2016 680 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XV/80/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 681 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XV/75/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych gimnazjów oraz kryteriów rekrutacji do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
2016 682 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XII/104/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim i Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej – w jedną instytucję kultury.
2016 683 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/84/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 684 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XI/126/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmiany stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Siemkowie
2016 685 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XI/127/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Lniano oraz okreslenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryetriów.
2016 686 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 687 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/16 Starosty Nakielskiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych w Nakle nad Notecią w roku 2016.
2016 688 2016-02-25 Zestawienie Zestawienie nr 1/2016 Burmistrza Nowego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok.
2016 689 2016-02-25 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lutego 2016r. o decyzji nr WCC/295-ZTO-H/273/W/OPO/2016/ASz1
2016 690 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/84/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2016 rok Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku z późniejszymi zmianami.
2016 691 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/83/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia w Gminie Wąpielsk stawek dziennych opłaty targowej oraz ustalenia inkasentów dla poboru opłaty targowej i wynagrodzenia za pobór inkasa.
2016 692 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr IX/95/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński
2016 693 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIII/93/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Lipno granic pomiędzy miejscowościami Borek i Rumiankowo
2016 694 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIII/94/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie podziału sołectwa Lipno II i włączenia miejscowości Borek do sołectwa Białowieżyn
2016 695 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIII/98/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
2016 696 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIII/101/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 697 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIII/103/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów uczęszczajacych do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipno
2016 698 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIII/104/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok
2016 699 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo
2016 700 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok
2016 701 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XX/131/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 702 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVII/155/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław
2016 703 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVII/162/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 704 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVII/163/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 705 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska PLB040004
2016 706 2016-02-26 Informacja Informacja nr 1/2016 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze miasta Chełmna.
2016 707 2016-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł