Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Grudzień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 4255 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XX/141/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 4256 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 231/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 23 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 4257 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 4258 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2016 r.
2016 4259 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017r.
2016 4260 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4261 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 4262 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4263 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/ 2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 listopada 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych na terenie Gminy Grudziądz
2016 4264 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury o nazwie „ Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku” i nadania jej statutu
2016 4265 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok
2016 4266 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wielgie.
2016 4267 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 4268 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2017 r.
2016 4269 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 4270 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4271 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4272 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/16 Rady Gminy Rypin z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4273 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/16 Rady Gminy Rypin z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie podatku rolnego na 2017 rok
2016 4274 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/16 Rady Gminy Rypin z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 4275 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
2016 4276 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2016 4277 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.
2016 4278 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 4279 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2017 na obszarze Gminy Inowrocław.
2016 4280 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017r.
2016 4281 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2017r.
2016 4282 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/186/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 4283 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/193/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jacewo
2016 4284 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 4285 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 4286 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XX/178/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 4287 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XX/179/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 4288 2016-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 4289 2016-12-01 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038
2016 4290 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/105/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2016 4291 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/133/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 4292 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.
2016 4293 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2016 4294 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
2016 4295 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale o podziale gminy Warlubie na stałe obwody głosowania
2016 4296 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa
2016 4297 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4298 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2016 4299 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych oraz sposobu jej rozliczania
2016 4300 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości, przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2016 4301 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/67/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sadki na stałe obwody głosowania
2016 4302 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/63/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 4303 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/66/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadki, gmina Sadki – rejon ulicy Przemysłowej
2016 4304 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/68/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sadki na okręgi wyborcze
2016 4305 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/64/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4306 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016
2016 4307 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4308 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2016 4309 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4310 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 4311 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 4312 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 465/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czerniewice – Przy Torze” w Toruniu.
2016 4313 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 469/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2016 4314 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 472/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń, na rok 2017.
2016 4315 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 473/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu.
2016 4316 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 474/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.
2016 4317 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 476/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.
2016 4318 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIII.200.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 4319 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIII.201.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 4320 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIII.202.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 4321 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 4322 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 4323 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2016 4324 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki tej opłaty
2016 4325 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 4326 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/127/12 z 15 maja 2012 r.
2016 4327 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/135/16 Rady Gminy Sośno z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sośnie
2016 4328 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Lubiewo.
2016 4329 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Lubiewo
2016 4330 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 4331 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lubiewo na stałe obwody głosowania poprzez wyznaczenie dodatkowej siedziby obwodu dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2016 4332 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego w 2017 r. na terenie Gminy Lubiewo
2016 4333 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4334 2016-12-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.
2016 4335 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/554/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016
2016 4336 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/555/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4337 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/556/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany do uchwały nr XVI/269/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 4338 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/99/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 4339 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/98/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4340 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/97/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 4341 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/95/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2016 rok
2016 4342 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/100/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2016 4343 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV.182.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz formy poboru podatku
2016 4344 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV.183.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz formy poboru podatku
2016 4345 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV.184.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego oraz formy poboru podatku
2016 4346 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV.185.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 4347 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV.189.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2016 4348 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.
2016 4349 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2017 rok
2016 4350 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2017 r.
2016 4351 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2017 r.
2016 4352 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Samorządowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji i utworzenia Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie
2016 4353 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Łowin, Nieciszewo, Łowinek, Brzeźno, Mirowice, Gołuszyce, Łaszewo, Pruszcz do kategorii dróg gminnych
2016 4354 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.
2016 4355 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2017 roku
2016 4356 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku
2016 4357 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2017 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji
2016 4358 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 4359 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017-2021
2016 4360 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/114/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego
2016 4361 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/115/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2016 4362 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/116/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2016 4363 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 4364 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 4365 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/178/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
2016 4366 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2016 4367 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2016 4368 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie w 2017 roku
2016 4369 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2016 4370 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny oraz wzory formularzy zawierające dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
2016 4371 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2016 4372 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 4373 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Kowalewo Pomorskie i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2016 4374 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/124/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku
2016 4375 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/123/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2017 roku
2016 4376 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/125/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2016 4377 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/132/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2016 4378 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 4379 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2017 r.
2016 4380 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
2016 4381 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 4382 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII.145.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4383 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII.146.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4384 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII.147.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 4385 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku
2016 4386 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2016 4387 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określania wysokości jej dziennej stawki
2016 4388 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalania zasad poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 4389 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4390 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/16 Rady Gminy Radomin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 4391 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/129/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 4392 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/127/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2017 rok.
2016 4393 2016-12-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2016 4394 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/150/2016 Rady Gminy Choceń z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2016.
2016 4395 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2016 rok.
2016 4396 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny na 2017 rok
2016 4397 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/156/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2017 rok
2016 4398 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/158/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 4399 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/160/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 4400 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII.197.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowosci Gzin
2016 4401 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/149/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 4402 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/150/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2017
2016 4403 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/570/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nakło nad Notecią na lata 2017 - 2021"
2016 4404 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016
2016 4405 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Złotniki Kujawskie służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu
2016 4406 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr 179/2016 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016
2016 4407 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/94/16 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4408 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/95/16 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4409 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 4410 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2016 4411 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 4412 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów na terenie Golubsko – Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego
2016 4413 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2016 4414 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4415 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/250/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4416 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2016 4417 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/472/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 4418 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/465/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
2016 4419 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie poboru opłat w drodze inkasa
2016 4420 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
2016 4421 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2016 rok.
2016 4422 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo
2016 4423 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr 169/96/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 4424 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 4425 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 4426 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/132/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok
2016 4427 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/ 113 /2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok
2016 4428 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 4429 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 187/16 Rady Gminy Radomin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
2016 4430 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/16 Rady Gminy Radomin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 4431 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/16 Rady Gminy Radomin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa
2016 4432 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/16 Rady Gminy Radomin z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2016 4433 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/119/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2017 roku
2016 4434 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/120/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku.
2016 4435 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/121/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2017 roku.
2016 4436 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/126/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce.
2016 4437 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/127/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bartniczka”
2016 4438 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu
2016 4439 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4440 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4441 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 r.
2016 4442 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 4443 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/105/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 4444 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/106/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego
2016 4445 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/111/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok
2016 4446 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4447 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ii Sportu w Łasinie oraz zmiany w statucie
2016 4448 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 4449 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia na 2017 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 4450 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/202/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2016 4451 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/203/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2016 4453 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/139/16 Rady Gminy Unisław z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2016 4454 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/140/16 Rady Gminy Unisław z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej oraz aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2016 4455 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/141/16 Rady Gminy Unisław z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Unisław dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Unisław
2016 4456 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/142/16 Rady Gminy Unisław z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4457 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/143/16 Rady Gminy Unisław z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4458 2016-12-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 marca 2016r. z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2015 (zatwierdzone na sesji Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 23 czerwca 2016 r.)
2016 4459 2016-12-05 ANEKS Aneks nr 2 Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 lipca 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2015r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2016 4460 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2016 Wójta Gminy Radomin z dnia 22 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XV/115/15 Rady Gminy Radomin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 4461 2016-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2016 Starosty Toruńskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych
2016 4452 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/204/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 4462 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2016 Rady Gminy Raciążek z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie podstawy obliczenia podatku rolnego.
2016 4463 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/2016 Rady Gminy Raciążek z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 4464 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII /198/2016 Rady Gminy Raciążek z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
2016 4465 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 4466 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4467 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2017 r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
2016 4468 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiewo.
2016 4469 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/183/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 4470 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4471 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki
2016 4472 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok
2016 4473 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 4474 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki
2016 4475 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
2016 4476 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, „Deklaracja na podatek od nieruchomości”, „Informacja w sprawie podatku rolnego”, „Deklaracja na podatek rolny”, „Informacja w sprawie podatku leśnego”, „Deklaracja na podatek leśny”
2016 4477 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb pobierania opłat za korzystanie z tych usług
2016 4478 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4479 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4480 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Fabianki oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 4481 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016
2016 4482 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 4483 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/172/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowo
2016 4484 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/175/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 4485 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/176/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 4486 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/181/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 4487 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016
2016 4488 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 4489 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4490 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 4491 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe
2016 4492 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2016 4493 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/190/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok
2016 4494 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/192/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4495 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/193/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2017r
2016 4496 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/194/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej.
2016 4497 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/195/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 4498 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/123/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2016r. uchylająca Uchwałę Nr X/45/2003 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 października 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
2016 4499 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/128/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radziejów
2016 4500 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/129/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radziejów.
2016 4501 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/132/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 4502 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/131/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radziejów
2016 4503 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/130/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radziejów
2016 4504 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/16 Rady Gminy Radomin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 4505 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/143/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2016 4506 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/152/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zabiegów sanitarno – pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie Gminy Dragacz
2016 4507 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/139/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2016 4508 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/140/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4509 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/141/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2017
2016 4510 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/287/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 4511 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/288/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 4512 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/290/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psa
2016 4513 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/296/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2016 4514 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Koronowo.
2016 4515 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4516 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 4517 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/172/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 4518 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/173/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4519 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/174/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 4520 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/175/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2016 4521 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/176/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 4522 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/178/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali
2016 4523 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/177/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2016 4524 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Książki.
2016 4525 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 4526 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie opłaty targowej.
2016 4527 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i informacji o lasach od osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny i podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie mających osobowości prawnej.
2016 4528 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.
2016 4529 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/119/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 4530 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/120/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 4531 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/121/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat.
2016 4532 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/126/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu przy ul. Chełmińskiej.
2016 4533 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 187/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie.
2016 4534 2016-12-06 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.36.2016.ASp Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie decyzji nr OPO.4210.36.2016.ASP Prezesa URE dotycącej zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipnie, na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
2016 4535 2016-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2016 Wójta Gminy Książki z dnia 2 grudnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 4536 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 oraz zwolnień od podatku.
2016 4537 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.
2016 4538 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.
2016 4539 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4540 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Ciechocinka, określenia wysokości stawki opłaty, zwolnienia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 4541 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 4542 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miejskiej Ciechocinek za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2016 4543 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.
2016 4544 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2016 4545 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości obowiązujących w 2017 roku opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Miasta Włocławek na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów.
2016 4546 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek, na okres dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą, po umowie zawartej na czas oznaczony
2016 4547 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek oraz pomieszczeń tymczasowych.
2016 4548 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2017-2021.
2016 4549 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek
2016 4550 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek zarządzane przez Administrację Zasobów Komunalnych.
2016 4551 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4552 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psa
2016 4553 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4554 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2016 4555 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 listopada 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016
2016 4556 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2017 r.
2016 4557 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 4558 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 4559 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzuze
2016 4560 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 4561 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
2016 4562 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z budynku wielolokalowego nr 1 w Ostrowitem oraz z budynku wielolokalowego nr 26 w Ugoszczu stanowiących własność Gminy Brzuze
2016 4563 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/121/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017
2016 4564 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/151/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2016 4565 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/150/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 4566 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/152/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
2016 4567 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/153/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.
2016 4568 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/155/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 4569 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/154/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.
2016 4570 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/157/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2016 4571 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/156/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2016 4572 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/147/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.
2016 4573 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie.
2016 4574 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/16 Rady Gminy Radomin z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4575 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/170/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy
2016 4576 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/171/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z szaletów miejskich
2016 4577 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/166/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4578 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 4579 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/169/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4580 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/172/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brodnicy
2016 4581 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/174/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brodnicy oraz o zmianie uchwały w sprawie nazwania ulic w Brodnicy
2016 4582 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/173/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nazwania ronda w Brodnicy
2016 4583 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/179/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 4584 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/165/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4585 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/167/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 4586 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2016 4587 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego " Mój Rynek " w Wąbrzeźnie
2016 4588 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4589 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4590 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 4591 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Wąbrzeźna
2016 4592 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/179/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Osówcu.
2016 4593 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/177/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 4594 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/176/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.
2016 4595 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/173/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parków wiejskich, miejsc rekreacji, skwerów i zieleńców położonych w Gminie Sicienko
2016 4596 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2016 4597 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Książkach.
2016 4598 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 4599 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.
2016 4600 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4601 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4602 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 4603 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 4604 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowch na 2017 rok.
2016 4605 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych.
2016 4606 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 4607 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/69/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 4608 2016-12-07 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie przekazania w zarząd drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Rogowo – działka nr 136 obręb Cegielnia celem realizacji inwestycji pn.: „PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM I GNIEŹNIEŃSKIM”.
2016 4609 2016-12-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.53.2016 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 18 listopada 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016
2016 4610 2016-12-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 24 listopada 2016r. dotyczy : zmian Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016
2016 4611 2016-12-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.74.2016 Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016 r.
2016 4612 2016-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 5 grudnia 2016r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Lubrańca przeprowadzonych w dniu 4 grudnia 2016 r.
2016 4613 2016-12-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 424/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tłuchowo
2016 4614 2016-12-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 105/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/83/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Zamkowej.
2016 4615 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Kujawską, Kolegiacką, Folwarczną, Cichą i Zacisze w miejscowości Kruszwica.
2016 4616 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2016 4617 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/245/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kruszwica na 2017r.
2016 4618 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 4619 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2016 4620 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/16 Rady Gminy Radomin z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2016 4621 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/87/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4622 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/88/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4623 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/91/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grudziądzkiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
2016 4624 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/93/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Waryńskiego
2016 4625 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/94/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką
2016 4626 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/95/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego
2016 4627 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/712/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgnowo – Edmunda Matuszewskiego" w Bydgoszczy
2016 4628 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/714/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2016 4629 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/730/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Bydgoszczy przez inne niż Miasto Bydgoszcz osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4630 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/732/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (9)
2016 4631 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/734/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bydgoszczy
2016 4632 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI.145.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok
2016 4633 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI.148.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 4634 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI.153.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 4635 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI.154.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2016 4636 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI.155.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4637 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 4638 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4639 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 4640 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 4641 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4642 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 4643 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
2016 4644 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2016 4645 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 237/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 4646 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 369/16 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 4647 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaskocz.
2016 4648 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Książki.
2016 4649 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osieczek.
2016 4650 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łopatki.
2016 4651 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczuplinki.
2016 4652 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brudzawki.
2016 4653 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Blizienko.
2016 4654 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Blizno.
2016 4655 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 370/16 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 4656 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 5 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2016 4657 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2017 roku.
2016 4658 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na terenie gminy Wąpielsk w 2017 roku.
2016 4659 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok na terenie gminy Wąpielsk.
2016 4660 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 4661 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wąpielsk w 2017 roku
2016 4662 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie gminy Wąpielsk w 2017 r.
2016 4663 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.113.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2017 rok
2016 4664 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.126.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka
2016 4665 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XIX/134/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4666 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XIX/135/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 4667 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
2016 4668 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 4669 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4670 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 4671 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Górzno
2016 4672 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Górznie
2016 4673 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie Statutu Gminy Gniewkowo
2016 4674 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniewkowo na lata 2017-2021
2016 4675 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/16 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 4676 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/16 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2016 4677 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/16 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2016 4678 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/16 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4679 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 4680 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2016 4681 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/202/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrocza, udostępnionych przewoźnikom i operatorom, zasad korzystania z nich oraz opłat za korzystanie
2016 4682 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 4683 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/247/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mrocza na lata 2017-2021”
2016 4684 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/171/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016r.
2016 4685 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 4686 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 4687 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2017 rok
2016 4688 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r.
2016 4689 2016-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/RF/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 listopada 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2016.
2016 4690 2016-12-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2016 4691 2016-12-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2016 4692 2016-12-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin
2016 4693 2016-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-85/16 Burmistrza Tucholi z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2016 r.
2016 4694 2016-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/172/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 4695 2016-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 47.2016 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2016
2016 4696 2016-12-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 106/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXV/273/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo w zakresie terenu oznaczonego symbolem RU.
2016 4697 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/159/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prowidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4698 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/150/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/143/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie obwodów głosowania
2016 4699 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/149/2016 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 4700 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 4701 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/354/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.
2016 4702 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/344/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo.
2016 4703 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/346/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek
2016 4704 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/347/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
2016 4705 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/348/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabowiec
2016 4706 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/353/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 4707 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/345/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej
2016 4708 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 140/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 4709 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 4710 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4711 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie podatku od środków transportowych
2016 4712 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 4713 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty miejscowej
2016 4714 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/77/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015 r.
2016 4715 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 94/136/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 4716 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/108/2016 Rady Gminy Czernikowo z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2016 4717 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/16 z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 4718 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/16 Rady Gminy Koneck z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym: przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Koneck
2016 4719 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2016 rok
2016 4720 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Białe Błota
2016 4721 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX.148.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 4722 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX.149.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Golub-Dobrzyń i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2016 4723 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2016 4724 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości
2016 4725 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2016 4726 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 4727 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/102/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Gmina Kikół osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 4728 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2016 r.
2016 4729 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2016 4730 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych
2016 4731 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 4732 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4733 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIi/290/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2017 rok
2016 4734 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/291/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia na 2017 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2016 4735 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/292/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2017
2016 4736 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIi/293/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2016 4737 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIi/294/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. uchylająca Uchwałę Nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów
2016 4738 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/295/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 4739 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/297/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Żnin przez inne niż Gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 4740 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego od 29 grudnia 2016 r. do 27 grudnia 2017 r.
2016 4741 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Mogileńskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystywania
2016 4742 2016-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.
2016 4743 2016-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2016 Wójta Gminy Brodnica z dnia 30 listopada 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 4744 2016-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 377/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 5 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 4745 2016-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Książki z dnia 7 grudnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 4746 2016-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 7 grudnia 2016r. dotyczy : zmian Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016
2016 4747 2016-12-13 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.45.2016.ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
2016 4748 2016-12-13 Postanowienie Postanowienie nr 28/2016 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 4749 2016-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 101.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 4750 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/ 154 /16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016.
2016 4751 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/162/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 4752 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2016 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 listopada 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2016 4753 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/158/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 4754 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/157/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4755 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/151/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 4756 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2017 rok.
2016 4757 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 grudnia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 4758 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2017 r.
2016 4759 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 grudnia 2016r. zmieniająca Statut Gminy Wąbrzeźno.
2016 4760 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy i Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.
2016 4761 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Komunalnego Zakładu Budżetowego Gminy Wąbrzeźno.
2016 4762 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 4763 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryńsk, terminów i miejsca składania deklaracji.
2016 4764 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/71/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4765 2016-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.76.2016 Wójta Gminy Lubicz z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016 r.
2016 4766 2016-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pruszcz przeprowadzonych w dniu 11 grudnia 2016 r.
2016 4767 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/146/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016
2016 4768 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2016 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 4 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016
2016 4769 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie
2016 4770 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym.
2016 4771 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 4772 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Gminy Miasta Chełmna oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników.
2016 4773 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/159/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 4774 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2017 rok
2016 4775 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/16 Rady Gminy Koneck z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/118/16 Rady Gminy Koneck z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4776 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 4777 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania
2016 4778 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/16 Rady Gminy Koneck z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 4779 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4780 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wielgie oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2016 4781 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI.192.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
2016 4782 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI.193.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a położonych na terenie Gminy Baruchowo
2016 4783 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2017 rok
2016 4784 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 4785 2016-12-15 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.57.2016.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
2016 4786 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/288/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie nadania statutu Gminie Żnin
2016 4787 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna
2016 4788 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX-115/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2016 4789 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX-116/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2016 4790 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX-117/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transpostowych obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2016 4791 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX-118/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2016 4792 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX-122/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Nieszawa
2016 4793 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX-126/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nieszawa na lata 2017-2021
2016 4794 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX-123/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2016 4795 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX-119/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 4796 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/327/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie nadania statutu Szubińskiemu Domowi Kultury
2016 4797 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/330/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4798 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/336/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2016 4799 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/337/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 4800 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/339/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2016 4801 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/296/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok
2016 4802 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/302/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 1 sołectwo Skarbienice
2016 4803 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/303/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 3 sołectwo Chomiąża Księża
2016 4804 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/306/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2007 r. Nr XII/74/2007 nadającej akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Żnińskiego Domu Kultury.
2016 4805 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 174 / 99 / 2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 13 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 4806 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/104/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2016 4807 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/283/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych formy wychowania przedszkolnego
2016 4808 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/284/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Mogilno oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2016 4809 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4810 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasta Lipna na rok 2017
2016 4811 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/154/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2016 4812 2016-12-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XXIX/61/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2016r. w ​sprawie ​stwierdzenia ​nieważności ​w części ​Uchwały ​Nr ​XXVI/317/16 ​Rady ​Miejskiej ​w Szubinie ​z dnia ​3 ​listopada ​2016 r. ​w sprawie ​określenia ​rocznych ​stawek ​podatku ​od ​środków ​transportowych ​na ​2017 ​rok
2016 4813 2016-12-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.
2016 4814 2016-12-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 grudnia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 4815 2016-12-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 grudnia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 4816 2016-12-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.
2016 4817 2016-12-16 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Leniec w Barbarce PLH040043
2016 4818 2016-12-16 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Leniec w Chorągiewce PLH040044
2016 4819 2016-12-16 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty
2016 4820 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/276/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 4821 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/278/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2016 4822 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/281/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mogilno
2016 4823 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/288/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 4824 2016-12-19 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.10.6.2016.ARY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku
2016 4825 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/192/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, jak również tryb ich pobierania.
2016 4826 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Gmina Kikół osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 4827 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 4828 2016-12-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.11.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2016 4829 2016-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 4830 2016-12-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2/2016 Wójta Gminy Łubianka z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Łubianka pełnienia zadania organizatora w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami
2016 4831 2016-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 61.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok
2016 4832 2016-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Brodnica z dnia 12 grudnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 4833 2016-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 4834 2016-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 50.2016 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2016 rok
2016 4835 2016-12-20 Postanowienie Postanowienie nr 14/16 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 4836 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr 171/XXII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 4837 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/304/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 5 sołectwo Wójcin
2016 4838 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/102/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 4839 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr 96/139/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 4840 2016-12-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-86/16 Burmistrza Tucholi z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2016 r.
2016 4841 2016-12-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2016. Wójta Gminy Dobrcz z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r.
2016 4842 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2017.
2016 4843 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2016 4844 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 4845 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016
2016 4846 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”
2016 4847 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXI/152/16 Rady Gminy Lipno z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 4848 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXI/154/16 Rady Gminy Lipno z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Gminy
2016 4849 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXI/155/16 Rady Gminy Lipno z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Lipno
2016 4850 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXI/156/16 Rady Gminy Lipno z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2016 4851 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXI/158/16 Rady Gminy Lipno z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016r.
2016 4852 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXI/161/16 Rady Gminy Lipno z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2017
2016 4853 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2017.
2016 4854 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2016 4855 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXII/208/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4856 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXII/209/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski
2016 4857 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr 147/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 4858 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XIX/257/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2016 4859 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2016 4860 2016-12-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 41/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2016r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Nr II SA/Bd 41/16
2016 4861 2016-12-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1455/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2016r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Nr II SA/BD 1455/15
2016 4862 2016-12-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 472/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2016r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Nr II SA/BD 472/16
2016 4863 2016-12-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 489/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2016r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Nr II SA/Bd 489/16
2016 4864 2016-12-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 522/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2016r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Nr II SA/Bd 522/16
2016 4865 2016-12-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2016 Wójta Gminy Książki z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 4866 2016-12-22 Postanowienie Postanowienie nr 36/2016 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2016 4867 2016-12-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 20 grudnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubrańcu przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2016 r.
2016 4868 2016-12-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 103.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 4869 2016-12-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 438/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kijewo Królewskie
2016 4870 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXI/158/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.
2016 4871 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXI/159/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2017.
2016 4872 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXI/169/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 4873 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXI/162/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2016 4874 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych formy wychowania przedszkolnego
2016 4875 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XX/129/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/71/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 4876 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XX/132/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2017 rok
2016 4877 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 487/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016.
2016 4878 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta na rok 2017.
2016 4879 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 499/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2016 4880 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 501/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2016 4881 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 503/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Toruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miasta Toruń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 4882 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 504/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 4883 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały
2016 4884 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
2016 4885 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2017 rok
2016 4886 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXII/199/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 4887 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/50/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2017
2016 4888 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jeziora Wielkie w ramach pomocy de minimis
2016 4889 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2016 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017r.
2016 4890 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016
2016 4891 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017
2016 4892 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/492/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubicz
2016 4893 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/491/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kowalewo Pomorskie
2016 4894 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/490/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe
2016 4895 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/489/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Janowiec Wielkopolski
2016 4896 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XX/208/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lniano
2016 4897 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XX/198/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2017 rok
2016 4898 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XX/206/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lniano
2016 4899 2016-12-23 Sprawozdanie Sprawozdanie nr OR.5511.5.2016 Starosty Grudziądzkiego z dnia 16 grudnia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016
2016 4900 2016-12-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 17/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły
2016 4901 2016-12-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.
2016 4902 2016-12-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 4903 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/314/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szubin na lata 2016-2019
2016 4904 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/123/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niz trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
2016 4905 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/56/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok.
2016 4906 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2017
2016 4907 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2016 4908 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok
2016 4909 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchola.
2016 4910 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 4911 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/16 Rady Gminy Radomin z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2016 4912 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV/260/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2017
2016 4913 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV/266/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2016r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” w Inowrocławiu
2016 4914 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016
2016 4915 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XX/157/16 Rady Gminy Unisław z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2017 r.
2016 4916 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XX/159/16 Rady Gminy Unisław z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Unisław
2016 4917 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXX/146/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2017.
2016 4918 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Obrowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 4919 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXI/186/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 4920 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXI/183/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wądzyn
2016 4921 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXI/182/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Bobrowo i Chojno w Gminie Bobrowo
2016 4922 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXI/188/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na rok 2017
2016 4923 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/126/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
2016 4924 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/128/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 4925 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/131/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017 rok.
2016 4926 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/31/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2017 rok
2016 4927 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/32/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na lata 2017-2020
2016 4928 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 4929 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nakielskiego.
2016 4930 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2017
2016 4931 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2017 rok
2016 4932 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Szynych, gmina Grudziądz
2016 4933 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2016 4934 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowiec
2016 4935 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017
2016 4936 2016-12-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2016 Wójta Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 4937 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/142/16 Rady Gminy Kowal z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kowal dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Kowal
2016 4938 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016
2016 4939 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017
2016 4940 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XIX/129/16 Rady Gminy Rypin z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rypin
2016 4941 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2017r.
2016 4942 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
2016 4943 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr 44/16 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dębowa Łąka
2016 4944 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr VIII/87/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 4945 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Osielsko dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4946 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2017 rok.
2016 4947 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego części działek nr 22329, 22328, 22327, 22323, 22322, 22321 położonych w Osielsku oraz działek nr 22320, 22319, 22318, 22303, 22317, 22302, 22301/1, 22300/1, 41/1, 109/6, 109/5, 80, 81 położonych w Jarużynie.
2016 4948 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr VIII/100/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk
2016 4949 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr 49/16 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017 rok
2016 4950 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2016 4951 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2016 4952 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/187/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2016 4953 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2016 4954 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 4955 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4956 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Dąbrowie Biskupiej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 4957 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniająca regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia
2016 4958 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 4959 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2016 4960 2016-12-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.54.2016 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 6 grudnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016
2016 4961 2016-12-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r.
2016 4962 2016-12-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.
2016 4963 2016-12-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2016 Wójta Gminy Książki z dnia 23 grudnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
2016 4964 2016-12-29 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie decyzji OPO-4110-1(17)/2016/566/ASi
2016 4965 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 4966 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2017.
2016 4967 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2016 4968 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
2016 4969 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.194.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2016 4970 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.195.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2017
2016 4971 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.199.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Baruchowo niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 4972 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.200.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2016 4973 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2017
2016 4974 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 4975 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XX/124/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Świekatowo
2016 4976 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XX/126/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określania wysokości jej dziennej stawki i sposobu jej poboru
2016 4977 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 190/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2016 4978 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2016 4979 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 508/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń.
2016 4980 2016-12-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 108/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/66/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadki, gmina Sadki – rejon ulicy Przemysłowej
2016 4981 2016-12-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 109/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5, § 6 w zakresie wyrazów: „przed dniem zawarcia aktu notarialnego”, § 9 uchwały nr XXIV/185/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Złotniki Kujawskie służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu.
2016 4982 2016-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 4983 2016-12-30 Komunikat Komunikat nr 1/2016 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu Bydgoskiego uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Bydgoskiego na lata 2017 - 2023
2016 4984 2016-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.78.2016 Wójta Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016 r.
2016 4985 2016-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 51.2016 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2016 rok
2016 4986 2016-12-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Planu utrzymania wód w regionie wodnym Dolnej Wisły