Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Listopad 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 3666 2016-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 390/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielgie
2016 3667 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania statutu ośrodkowi wsparcia pn. Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Grążawach.
2016 3668 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 26 października 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Grążawach.
2016 3669 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób przebywających na terenie Gminy Bartniczka.
2016 3670 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2016 Rady Miasta I Gminy Łasin z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 3671 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/121/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu i nadania jej statutu.
2016 3672 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 rok.
2016 3673 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII.138.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 3674 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 3675 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV/180/ 2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim
2016 3676 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie
2016 3677 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie oraz zasad jego ustalania
2016 3678 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie
2016 3679 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XIX/169/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 28, 29/1, 29/2, 30, 31, 34/7, 102/1, 102/5, 102/6, 102/8, 102/9, 102/10 i 89 w miejscowości Sicienko
2016 3680 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 października 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2016 3681 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3682 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3683 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/237/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Macieja Wierzbińskiego, Rąbińskiej i Grochowej
2016 3684 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ul. Józefa Chociszewskiego
2016 3685 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ul. Toruńskiej
2016 3686 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 24 października 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Lniano na stałe obwody głosowania
2016 3687 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 24 października 2016r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Lniano na okręgi wyborcze
2016 3688 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Lniano” i przyjęcia regulaminu jego nadawania.
2016 3689 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV.140.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 października 2016r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.
2016 3690 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV.143.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 października 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu świetlicy wiejskiej w miejscowości Działyń oraz Regulaminu uczestnika zajęć w świetlicy.
2016 3691 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV.144.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII.84.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016–2020.
2016 3692 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.98.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 r.
2016 3693 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.99.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 r.
2016 3694 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.100.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 6 drzew uznanych za pomniki przyrody.
2016 3695 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.101.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.
2016 3696 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.110.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
2016 3697 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.111.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
2016 3698 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.
2016 3699 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 października 2016r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z trzech drzew pomnikowych w alei przydrożnej przy ulicy Bąkowskiej w miejscowości Warlubie
2016 3700 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XIX/140/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.
2016 3701 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XIX/141/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Włocławek”.
2016 3702 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XIX/142/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek”.
2016 3703 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XIX/145/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Włocławek.
2016 3704 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok
2016 3705 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 3706 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVI/162/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok
2016 3707 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/140/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 3708 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/141/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2016r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 3709 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/142/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2017 roku na terenie gminy Bukowiec
2016 3710 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/145/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2016 3711 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/146/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec
2016 3712 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gostycyn
2016 3713 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok
2016 3714 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/189/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 października 2016r. w sprawie zaliczenia wsi Kiełbasin do II okręgu podatkowego.
2016 3715 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/188/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3716 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/187/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 3717 2016-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.59.2016 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016 r.
2016 3718 2016-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 r.
2016 3719 2016-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
2016 3720 2016-11-02 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-25(15)/ 2016/12640/V/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 października 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego INFRATECH spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chełmnie
2016 3721 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr 159/89/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 3722 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/690/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania kategorii drogi publicznej, niektórym ulicom w Bydgoszczy
2016 3723 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/694/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 3724 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/699/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3725 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/700/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3726 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/702/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (8)
2016 3727 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/704/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bydgoszczy
2016 3728 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/81/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania przez Prezydenta Grudziądza akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego
2016 3729 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/82/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2017
2016 3730 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/83/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Zamkowej
2016 3731 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/85/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2016 3732 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/86/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość w szkołach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz
2016 3733 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 października 2016r. w sprawie sposobu uregulowania stanu spraw majątkowych w odniesieniu do nieruchomości gruntowych wchodzących w zasób pasów drogowych ulicy I Armii Wojska Polskiego i Krótkiej w Więcborku
2016 3734 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/133/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 3735 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zamieszkania posiadały na terenie Gminy Brzozie
2016 3736 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/128/16 Rady Gminy Sośno z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3737 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/129/16 Rady Gminy Sośno z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 3738 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3739 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty miejscowej
2016 3740 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3741 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2017r.
2016 3742 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2016 3743 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3744 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
2016 3745 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/150/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
2016 3746 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/149/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 3747 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/147/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2016r. w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.
2016 3748 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/148/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2017 r.
2016 3749 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/151/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazw ulic w Janowcu Wielkopolskim.
2016 3750 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/146/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 3751 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3752 2016-11-03 ANEKS Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2016r. do Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 8 kwietnia 2014r.
2016 3753 2016-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.
2016 3754 2016-11-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 31 października 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim przeprowadzonych w dniu 30 października 2016 r.
2016 3755 2016-11-03 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.37.2016.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 października 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim,
2016 3756 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr VI/64/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 3757 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXX/143/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 3758 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXX/ 144/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 3759 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXX/ 145/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2017.
2016 3760 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XVII/115/16 Rady Gminy Koneck z dnia 25 października 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 3761 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/180/16 Rady Gminy Radomin z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2016 3762 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 220/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 26 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 3763 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
2016 3764 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 240/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016
2016 3765 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia
2016 3766 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu.
2016 3767 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 3768 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 27 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/49/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 3769 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kcynia.
2016 3770 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 października 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Kcynia na okręgi wyborcze.
2016 3771 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 października 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Kcynia na stałe obwody głosowania.
2016 3772 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/137/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016
2016 3773 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/136/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Konojadach, podlegającej Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonowie Pomorskim oraz w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim
2016 3774 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/135/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jabłonowie Pomorskim
2016 3775 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XIX/194/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych na parking strzeżony oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2017 r.
2016 3776 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części wsi Turznice, Kobylanka w Gminie Grudziądz
2016 3777 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych
2016 3778 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, stanowiących własność Gminy Grudziądz oraz określenia warunków udzielenia bonifikat
2016 3779 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat na 2017 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 3780 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego
2016 3781 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/56/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3782 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/55/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3783 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/53/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 3784 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 186/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gruczna.
2016 3785 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XIX/171/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 3786 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 90/131/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 3787 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/458/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Fabianki
2016 3788 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/456/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bydgoszcz
2016 3789 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/455/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka
2016 3790 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/457/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zławieś Wielka
2016 3791 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/459/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Cekcyn
2016 3792 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/454/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielka Nieszawka
2016 3793 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/453/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koronowo
2016 3794 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/452/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jeżewo
2016 3795 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 października 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 3796 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3797 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 października 2016r. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych
2016 3798 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 3799 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2016 3800 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016
2016 3801 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe
2016 3802 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3803 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miejscowości Józefkowo
2016 3804 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Wólka
2016 3805 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miejscowości Szczekarzewo
2016 3806 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miejscowości Łąkie
2016 3807 2016-11-04 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 października 2016r. o decyzji nr OPO-4110-21(13 )/2016/21033/ASi w sprawie zmiany koncesji nrWCC/1232/21033/W/OPO/2012/AJ
2016 3808 2016-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 października 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 3809 2016-11-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 października 2016r. w sprawie jednolitego tekstu uchwały Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2016 3810 2016-11-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 października 2016r. w sprawie jednolitego tekstu uchwały Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2016 3811 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 95/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 pkt 2 lit. c część druga (po przecinku) uchwały Nr XXII/227/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Toruńskiej, Rzemieślniczej, Dojazdowej, Stolarskiej i Obwodowej
2016 3812 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 96/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 8 ust. 1 pkt 11 w zakresie „budowlanej”, § 8 ust. 1 pkt 22, § 8 ust. 2 pkt 6 w zakresie „budowlanej”, § 8 ust. 2 pkt 14. § 8 ust. 3 pkt 6 w zakresie „liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki”, § 8 ust. 3 pkt 7 w zakresie „budowlanej”, § 8 ust. 3 pkt 15, § 8 ust. 7 pkt 3 w zakresie „na warunkach zarządcy drogi”, § 8 ust. 8 pkt 3 w zakresie „na warunkach zarządcy drogi”, § 8 ust. 9 pkt 3 w zakresie „na warunkach zarządcy drogi”, § 10 ust. 2 oraz załącznika nr 2 do uchwały Nr XXI/157/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olimpin” w zakresie danych osobowych podmiotów, którzy złożyli uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2016 3813 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 97/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/107/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Radziejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
2016 3814 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 98/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/108/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
2016 3815 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 99/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/109/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.
2016 3816 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 100/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/110/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie gminy Radziejów.
2016 3817 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 3818 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski instrumentem płatniczym
2016 3819 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 3820 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
2016 3821 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3822 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3823 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie: „Gminny Zespół Obsługi Szkół z/s Aleksandrów Kujawski”
2016 3824 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
2016 3825 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Obrowo
2016 3826 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/143/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 października 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości
2016 3827 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/145/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
2016 3828 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 października 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Łęk-Osiek w sprawie zmiany urzędowej nazwy tej miejscowości na Łęg-Osiek
2016 3829 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 440/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany statutu Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.
2016 3830 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 446/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Aleksandrowskiej i ul. Włocławskiej w Toruniu.
2016 3831 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 453/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3832 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 454/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 3833 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 455/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 3834 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 456/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2017 r.
2016 3835 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 459/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2016 3836 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 3837 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2016 3838 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017.
2016 3839 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016.
2016 3840 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym - nagroda Wójta Gminy Brzozie, formy oraz trybu postępowania w sprawach jej udzielania.
2016 3841 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/196/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 3842 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2016r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2016 3843 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3844 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2016 rok
2016 3845 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 3846 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3847 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3848 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2016 3849 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchylenia uchwały dot. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 3850 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 3851 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty
2016 3852 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 r.
2016 3853 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 3854 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2016 3855 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psa
2016 3856 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2016 3857 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2016r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2016 3858 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2017
2016 3859 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2017
2016 3860 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/335/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.
2016 3861 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/320/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2016 3862 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/321/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2016 3863 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/322/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 3864 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 31/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów.
2016 3865 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 32/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 1 – Podgórz będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3866 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 33/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 2 – Stawki będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3867 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 34/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 3 – Rudak będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3868 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 35/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 4 – Czerniewice będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3869 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 36/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 5 – Kaszczorek będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3870 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 37/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 6 – Bielawy-Grębocin będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3871 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 38/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w spraiwe ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 7 – Skarpa będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3872 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 39/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 8 – Rubinkowo będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3873 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 40/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 9 – Jakubskie-Mokre będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3874 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 41/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 10 - Wrzosy będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3875 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 42/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 11 – Chełmińskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3876 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 43/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 12 – Staromiejskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3877 2016-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 44/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 13 – Bydgoskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3878 2016-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2016 Wójta Gminy Brodnica z dnia 27 października 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 3879 2016-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 309/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok
2016 3880 2016-11-08 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Śliwicach PLH040034
2016 3881 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XVII/118/16 Rady Gminy Koneck z dnia 25 października 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 3882 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 października 2016r. w sprawie zapewnienia dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola i szkół na terenie gminy Bądkowo
2016 3883 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 3884 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3885 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo
2016 3886 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie
2016 3887 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/279/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tryszczyn
2016 3888 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3889 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo
2016 3890 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3891 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obwodnica I” dla terenów położonych w Tryszczynie, gmina Koronowo
2016 3892 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/549/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016
2016 3893 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/552/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawach
2016 3894 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/551/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3895 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/550/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3896 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/144/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3897 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr 40/16 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 28 października 2016r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości
2016 3898 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr 39/16 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3899 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr 38/16 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3900 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo
2016 3901 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XVII/238/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2017 w tym dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy
2016 3902 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XVII/237/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2016 3903 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XVII/243/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2016 3904 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XVII/245/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2016r. zmianiająca uchwałę Nr XVI/225/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 września 2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego instrumentem płatniczym
2016 3905 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3906 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2016r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.
2016 3907 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 października 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016
2016 3908 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 października 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony z alei jarzębów szwedzkich, w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz
2016 3909 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 października 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 6 drzew- pomników przyrody z alei dębów szypułkowych, w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz
2016 3910 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/112/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 3911 2016-11-09 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Starosty Brodnickiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie prowadzenie zadania polegającego na obsłudze prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz uchwały Nr XXIV/124/2016 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie prowadzenia przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie zadania polegającego na obsłudze baz danych ewidencji gruntów i budynków
2016 3912 2016-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 316/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 3913 2016-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r.
2016 3914 2016-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XXVI/56/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 października 2016r. w ​sprawie ​stwierdzenia ​nieważności w części ​uchwały ​Nr ​XXV/305/16 ​Rady ​Miejskiej ​w Szubinie z dnia ​29 ​września ​2016 r. w sprawie ​wysokości ​i zasad ​udzielania ​dotacji ​celowej ​dla ​podmiotów ​prowadzących ​żłobki ​na ​terenie ​Gminy ​Szubin.
2016 3915 2016-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XXVI/57/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 października 2016r. w ​sprawie ​stwierdzenia ​nieważności ​w części ​uchwały ​Nr ​XVIII/157/16 ​Rady ​Gminy ​Sicienko ​z dnia ​31 sierpnia ​2016 r. ​w sprawie ​przyjęcia ​zasad ​udzielania ​i rozliczania ​dotacji ​celowej ​na ​dofinansowanie ​realizacji ​przez ​mieszkańców ​gminy ​Sicienko ​przydomowych ​oczyszczalni ​ścieków ​i przyłączy ​ciśnieniowych ​do ​sieci ​kanalizacji ​sanitarnej. ​
2016 3916 2016-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.
2016 3917 2016-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/158/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 3918 2016-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 43.2016 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2016
2016 3919 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 października 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo
2016 3920 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3921 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 3922 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 października 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3923 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bądkowo i zwolnień w tym podatku.
2016 3924 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 3925 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/316/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2017 rok
2016 3926 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/317/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 3927 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/318/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 3928 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/319/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
2016 3929 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/322/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szubin
2016 3930 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/324/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2016 3931 2016-11-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-78/16 Burmistrza Tucholi z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2016 r.
2016 3932 2016-11-10 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Hedera”
2016 3933 2016-11-10 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jar Brynicy”
2016 3934 2016-11-10 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jar grądowy Cielęta”
2016 3935 2016-11-10 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Łyse”
2016 3936 2016-11-10 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Skarpy Ślesińskie”
2016 3937 2016-11-10 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wronie”
2016 3938 2016-11-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 101/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 11 ust. 1 w zakresie „w odniesieniu do terenów o różnym przeznaczeniu”, § 11 ust. 2 w zakresie „w odniesieniu do terenów o różnym przeznaczeniu”, § 20 ust. 10 pkt 2 i 3, § 21 ust. 10 pkt 2 część druga (po przecinku), § 22 ust. 8 część druga (po przecinku), § 23 ust. 11 część druga (po przecinku), § 24 ust. 8 część druga (po przecinku) oraz § 25 ust. 6 uchwały Nr XVII/106/2016 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszarów położonych w miejscowości Pikutkowo.
2016 3939 2016-11-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie wykazu spółek wodnych z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z rezerwy celowej budżetu państwa w 2016 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2016 3940 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 października 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach
2016 3941 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3942 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 170/2016 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016
2016 3943 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016
2016 3944 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2016 3945 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3946 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre
2016 3947 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego
2016 3948 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zamieszkania posiadały na terenie Gminy Osiek
2016 3949 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3950 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3951 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Osiek
2016 3952 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 3953 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/273/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo.
2016 3954 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/274/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina – etap 2.
2016 3955 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/278/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin
2016 3956 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/279/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/196/1999 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 1 Zarządu Miejskiego w Żninie z dnia 9 grudnia 1999 r.
2016 3957 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/280/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2016 3958 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/284/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2016 3959 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/285/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok
2016 3960 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/45/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 4 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na sektory
2016 3961 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3962 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 3963 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jeżewo
2016 3964 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 3965 2016-11-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 . z dnia 28 września 2016r. w sprawie powierzenia przez powiat na rzecz gminy zadania publicznego, zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Brodnickiego, a gminą Miasta Brodnicy
2016 3966 2016-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2016 Wójta Gminy Książki z dnia 9 listopada 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 3967 2016-11-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber)
2016 3968 2016-11-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber)
2016 3969 2016-11-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”
2016 3970 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2016 rok.
2016 3971 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXI/129/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok.
2016 3972 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek
2016 3973 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/49/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok.
2016 3974 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/50/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 3975 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/51/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2016 3976 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/52/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017r.
2016 3977 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/53/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 3978 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 3979 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXI/99/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3980 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXI/100/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017
2016 3981 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016.
2016 3982 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zakrzewo na 2017 r.
2016 3983 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2017r.
2016 3984 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 3985 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.
2016 3986 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 3987 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/177/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 9 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3988 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 3989 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2017
2016 3990 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 3991 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/160/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016
2016 3992 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/163/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2017r.
2016 3993 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017r.
2016 3994 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/165/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2017r.
2016 3995 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/166/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 3996 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 225/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 9 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 3997 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego
2016 3998 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3999 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4000 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2016 4001 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmiany we wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 4002 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych formy wychowania przedszkolnego
2016 4003 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Złotniki Kujawskie.
2016 4004 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/148/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 4005 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXX/252/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 10 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 4006 2016-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/RF/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 października 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy na rok 2016
2016 4007 2016-11-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Miasta i Gminy Skępe z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Miasto i Gminę Skępe
2016 4008 2016-11-17 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie decyzji OPO.4110.30.2016.ASi dotyczącej zmiany koncesji nr WCC/540/254/U/2/98/PK
2016 4009 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/133/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2016 4010 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/134/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego
2016 4011 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/135/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4012 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/136/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2016 4013 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4014 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2016 4015 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2016 4016 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2016 4017 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 10 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016
2016 4018 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2016 4019 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drzycim, w latach 2017-2021.
2016 4020 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2016 4021 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2017 roku na terenie Gminy Drzycim.
2016 4022 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 10 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2016 r.
2016 4023 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2016 4024 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 4025 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2017 rok na obszarze Gminy Rogowo
2016 4026 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok
2016 4027 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 4028 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2016 4029 2016-11-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15 marca 2016r. w sprawie w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Gminy Czernikowo z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Gminę Czernikowo
2016 4030 2016-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.49.2016 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 25 października 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016
2016 4031 2016-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2016r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 4032 2016-11-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze szkolnych boisk sportowych
2016 4033 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 157/XXI/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego
2016 4034 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/111/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bogusławice
2016 4035 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/112/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czerniewiczki
2016 4036 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/113/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrówka
2016 4037 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/114/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębniaki
2016 4038 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/115/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobrzelewice
2016 4039 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/116/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dziardonice
2016 4040 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/117/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gołaszewo
2016 4041 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/118/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabkowo
2016 4042 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/119/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grodztwo
2016 4043 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/120/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kępka Szlachecka
2016 4044 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/121/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krzewent
2016 4045 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/122/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nakonowo
2016 4046 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/123/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przydatki Gołaszewskie
2016 4047 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/124/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rakutowo
2016 4048 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/125/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzały
2016 4049 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/126/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Unisławice
2016 4050 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/127/16 Rady Gminy Kowal z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Więsławice- Parcele
2016 4051 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/120/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2017 na obszarze Gminy Topólka
2016 4052 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/121/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie: obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2017 na obszarze Gminy Topólka
2016 4053 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/122/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 i zwolnień w tym podatku
2016 4054 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/123/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2017
2016 4055 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/124/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 4056 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/126/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 4057 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/127/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy „informacja o gruntach” oraz „deklaracja na podatek rolny”
2016 4058 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/128/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy „informacja o lasach” oraz „deklaracja na podatek leśny”
2016 4059 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/129/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy „informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” oraz „deklaracja na podatek od nieruchomości”
2016 4060 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/132/16 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 4061 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
2016 4062 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 4063 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/154/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2017
2016 4064 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 4065 2016-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 318/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 4066 2016-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 44.2016 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2016 rok
2016 4067 2016-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2016 Wójta Gminy Książki z dnia 17 listopada 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.
2016 4068 2016-11-22 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.38.2016.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o. z siedzibą w Tucholi
2016 4069 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/123/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
2016 4070 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/124/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2016 4071 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/126/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
2016 4072 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo
2016 4073 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 i zwolnień w tym podatku
2016 4074 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2016 4075 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2017 rok.
2016 4076 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 4077 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 8 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuchowo
2016 4078 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 8 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016
2016 4079 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/118/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Kijewie Królewskim oraz nadania statutu
2016 4080 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/119/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2016 4081 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/120/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4082 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/121/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2017 rok
2016 4083 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/122/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4084 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/123/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 16 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2016
2016 4085 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/176/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa przez sołtysów
2016 4086 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/177/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa przez sołtysów
2016 4087 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/178/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2016 4088 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/182/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmian statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Cekcynie
2016 4089 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr 180/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2016 4090 2016-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.68.2016 Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016r.
2016 4091 2016-11-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 16 listopada 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły
2016 4092 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/125/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 4093 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/121/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2016 rok
2016 4094 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/111/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016
2016 4095 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/113/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2016 4096 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/114/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 4097 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/115/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
2016 4098 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/117/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 4099 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/118/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2016 4100 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Bytoń.
2016 4101 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX/198/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 4102 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX/199/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Włocławskiego
2016 4103 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń .
2016 4104 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
2016 4105 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń
2016 4106 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń
2016 4107 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Bytoń
2016 4108 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat , jak również trybu ich pobierania.
2016 4109 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie.
2016 4110 2016-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r.
2016 4111 2016-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r.
2016 4112 2016-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.71.2016 Wójta Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016r.
2016 4113 2016-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r.
2016 4114 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/148/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 8 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 4115 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XX/140/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 4116 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XX/142/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok i zwolnień w tym podatku
2016 4117 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XX/143/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 4118 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XX/144/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Lipno
2016 4119 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XX/147/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określania wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2016 4120 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XX/150/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 r.
2016 4121 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIX/187/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4122 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIX/188/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano.
2016 4123 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIX/194/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 193/1 i 193/2 położonych w miejscowości Mszano, gmina Lniano.
2016 4124 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIX/193/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2016 4125 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIX/192/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej.
2016 4126 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/136/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2017 rok.
2016 4127 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/137/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 4128 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/138/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie
2016 4129 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4130 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 i zwolnień podatkowych.
2016 4131 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 roku.
2016 4132 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr VII/78/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4133 2016-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2016 Wójta Gminy Książki z dnia 21 listopada 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 4134 2016-11-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Reptowo”
2016 4135 2016-11-25 Postanowienie Postanowienie nr 26/2016 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej
2016 4136 2016-11-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Ciche”
2016 4137 2016-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 listopada 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 4138 2016-11-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 103/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/115/16 Rady Gminy Koneck z dnia 25 października 2016 r. w sprawie trybui sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2016 4139 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XV/128/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Przemysłowej i ul. o. Artura Zapaśnika w Radziejowie
2016 4140 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XV/120/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów w rejonie ulicy Kujawskiej i Armii Krajowej
2016 4141 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 4142 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 4143 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2016 4144 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/125/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 4145 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/124/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 4146 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/121/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 4147 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/120/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 4148 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/123/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 4149 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/122/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 4150 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/152/16 Rady Gminy Choceń z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2016 4151 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/153/16 Rady Gminy Choceń z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym.
2016 4152 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/154/16 Rady Gminy Choceń z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczenia podatku leśnego.
2016 4153 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/156/16 Rady Gminy Choceń z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 4154 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/158/16 Rady Gminy Choceń z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania
2016 4155 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 22 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty.
2016 4156 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XV/38/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok
2016 4157 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XV/41/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 4158 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 rok.
2016 4159 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 4160 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 4161 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisewo.”
2016 4162 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lisewo.
2016 4163 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 4164 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 4165 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 4166 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej
2016 4167 2016-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2016 Wójta Gminy Brodnica z dnia 21 listopada 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 4168 2016-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 listopada 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 4169 2016-11-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 93/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/151/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Taszewskie Pole, obejmującego działkę nr 130
2016 4170 2016-11-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 94/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/224/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rąbińskiej i Łubinowej
2016 4171 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego
2016 4172 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 4173 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016
2016 4174 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XV/107/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 4175 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 4176 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XV/109/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 4177 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4178 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 4179 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIV/122/ 2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów
2016 4180 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/149/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2016 4181 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/150/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzajacy rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.
2016 4182 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Waganiec za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania.
2016 4183 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Waganiec, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w których udzielane są osobom pozbawionym schronienia, w tym osobom bezdomnym, dla których Gmina Waganiec jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, świadczenia w formie schronienia, posiłku oraz ubrania.
2016 4184 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok
2016 4185 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 4186 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2017 r.
2016 4187 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 4188 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 4189 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IV/43/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2016 4190 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2016 4191 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/257/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 4192 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/260/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4193 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/261/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 4194 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/262/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2017 r.
2016 4195 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/275/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 4196 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2016 4197 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2016 4198 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4199 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 4200 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4201 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 4202 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań”
2016 4203 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok
2016 4204 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 4205 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4206 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 2017 roku
2016 4207 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kamień Krajeński i wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie.
2016 4208 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2016 4209 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 4210 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
2016 4211 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej.
2016 4212 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 4213 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2016 4214 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4215 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
2016 4216 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4217 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4218 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 4219 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2016 4220 2016-11-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2015 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Gminy Miasta Lipna z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Gminę Miasta Lipna,
2016 4221 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/161/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4222 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/162/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 4223 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/166/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2016 4224 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr VII/75/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 4225 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr VII/83/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2016 4226 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2016 4227 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2016 4228 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2016 4229 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lisewo.
2016 4230 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2016 4231 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie okreśelnia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4232 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 4233 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2016 4234 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2016 4235 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 46/1823/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016
2016 4236 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 4237 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4238 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 4239 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/185/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2016 4240 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr xxi/186/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
2016 4241 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/188/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 4242 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/189/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 4243 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/190/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4244 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/192/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 4245 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/183/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2017 r.
2016 4246 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/184/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2016 4247 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/185/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4248 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/186/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2016 4249 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/190/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 4250 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/187/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 4251 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/188/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok
2016 4252 2016-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 353/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 4253 2016-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r.
2016 4254 2016-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia 25 listopada 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.