Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Październik 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 3316 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVII/118/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016.
2016 3317 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/102/16 Rady Gminy Koneck z dnia 13 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IV/32/07 Rady Gminy Koneck z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Konecku i utworzeniu samorządowej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Konecku
2016 3318 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/143/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 15 września 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach
2016 3319 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/142/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 15 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osięciny lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2016 3320 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/89/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 16 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016.
2016 3321 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/224/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2016 3322 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/225/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego instrumentem płatniczym
2016 3323 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XX/187/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2016 3324 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XX/188/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2016 3325 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XX/189/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2016 3326 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Michelin pomiędzy granicą miasta, ul. Wiewiórczą, Al. Jana Pawła II, granicą terenów leśnych
2016 3327 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/109/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok
2016 3328 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVII/174/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 26 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Słonecznej w miejscowości Lniano.
2016 3329 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVII/175/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 26 września 2016r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnych będących pomnikami przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2016 3330 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVII/177/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 26 września 2016r. w sprawie sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Błądzim
2016 3331 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 3332 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgie w latach 2016 – 2020.
2016 3333 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów i psychologów szkolnych
2016 3334 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice.
2016 3335 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim - Świecie w miejscowości Krąplewice
2016 3336 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Oską, Ogrodową, Szkolną i Polną we wsi Laskowice
2016 3337 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Taszewskie Pole, obejmującego działkę nr 130
2016 3338 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016
2016 3339 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 3340 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/16 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin
2016 3341 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI.134.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 3342 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 3343 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 3344 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie odwołania Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Koronowa i Pieczysk, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania
2016 3345 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 3346 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 318/16 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 3347 2016-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr NR 268 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku.
2016 3348 2016-10-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.6.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2016 3349 2016-10-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.7.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 września 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2016 3350 2016-10-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.8.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 8 września 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2016 3351 2016-10-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2016 Wójta Gminy Łubianka z dnia 16 września 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Łubianka pełnienia zadania organizatora w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami
2016 3352 2016-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 282/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 września 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 3353 2016-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r.
2016 3354 2016-10-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie
2016 3355 2016-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 33.2016 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na rok 2016
2016 3356 2016-10-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 86/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/497/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2016 3357 2016-10-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 87/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/501/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w części dotyczącej § 3 ust. 1 pkt 1, 2, § 3 ust. 3 pkt 1 i 2, § 3 ust. 2 i ust. 4, § 5 ust. 1, § 10 ust. 5, § 11 ust. 5 oraz załącznika nr 4 do przedmiotowej uchwały.
2016 3358 2016-10-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/502/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej § 5 pkt 2 i pkt 3.
2016 3359 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XIII/37/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok.
2016 3360 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 3361 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 3362 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/221/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2016 3363 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/222/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu ręcznego w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej w Inowrocławiu
2016 3364 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/224/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rąbińskiej i Łubinowej
2016 3365 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/227/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Toruńskiej, Rzemieślniczej, Dojazdowej, Stolarskiej i Obwodowej
2016 3366 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok.
2016 3367 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 3368 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/136/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania.
2016 3369 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr 37/1525/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016
2016 3370 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie.
2016 3371 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XV/102/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok
2016 3372 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Nakielskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2016 3373 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XX/141/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień w miejscowości Tryl
2016 3374 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XX/142/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sposobu jej rozliczania
2016 3375 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.134.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2016r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.
2016 3376 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.136.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Zbójno.
2016 3377 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.137.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej w miejscowości Zbójno.
2016 3378 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXI/180/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 3379 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXI/182/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 3380 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 września 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia
2016 3381 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/163/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany statutów sołectw
2016 3382 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/167/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Śliwice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 3383 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr Nr XVII/123/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok
2016 3384 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/137/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 3385 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania
2016 3386 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 3387 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/48/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 3388 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016
2016 3389 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 września 2016r. w sprawie: zmian w statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego
2016 3390 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/202/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie
2016 3391 2016-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 września 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 3392 2016-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2016 Wójta Gminy Książki z dnia 29 września 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 3393 2016-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 września 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 3394 2016-10-06 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 października 2016r. w sprawie decyzji nr OPO-4110-19(10)/2016/429/ASi
2016 3395 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXX/136/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 3396 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/174/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok.
2016 3397 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 3398 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2016 3399 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zbiczno.
2016 3400 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/16 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2016 3401 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/70/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kossaka
2016 3402 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr 215/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 28 września 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 3403 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gniewkowo na lata 2016-2019„
2016 3404 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr 154/2016 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016.
2016 3405 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/635/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Park Akademicki" w Bydgoszczy
2016 3406 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/638/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Bazylika pw. św. Wincentego a Paulo” w Bydgoszczy
2016 3407 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/640/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2016r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy w dniu 1 listopada 2016 r.
2016 3408 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/641/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2016 3409 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/649/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2016 3410 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/652/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2016r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
2016 3411 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/653/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy
2016 3412 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/670/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (7)
2016 3413 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 września 2016r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Lubiewo.
2016 3414 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2016 3415 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr 166/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2016 3416 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 3417 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kamień Krajeński i wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie.
2016 3418 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.
2016 3419 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/167/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok.
2016 3420 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych części drogi publicznej powiatowej nr 1133C relacji Więcbork – Wielowicz, na odc. o dł. 1,314 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+314 jej przebiegu
2016 3421 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym
2016 3422 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
2016 3423 2016-10-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 161/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2016r. WYROK NR II SA/Bd 57/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W BYDGOSZCZY
2016 3424 2016-10-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 144/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2016r. WYROK NR II SA/Bd 144/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W BYDGOSZCZY
2016 3425 2016-10-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 268/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2016r. WYROK NR II SA/Bd 268/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W BYDGOSZCZY
2016 3426 2016-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia 4 października 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 3427 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr V/24/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska.
2016 3428 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 12 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016.
2016 3429 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/142/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 3430 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/304/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie
2016 3431 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/305/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin
2016 3432 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/306/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Łachowie, Kornelinie i Rynarzewie gm. Szubin oraz ulicy położonej w Trzcińcu gm. Szubin
2016 3433 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/308/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
2016 3434 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/309/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3435 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/310/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2016 3436 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XVII/125/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 września 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gruta
2016 3437 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 3438 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/112/16 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Topólka
2016 3439 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/114/16 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Topólka oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3440 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/115/16 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a położonych na terenie Gminy Topólka
2016 3441 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/119/16 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 3442 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/118/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno
2016 3443 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/119/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3444 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/120/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3445 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/121/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z terenu Gminy Sośno
2016 3446 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016
2016 3447 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 169/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania, niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania.
2016 3448 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 170/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 września 2016r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym z budżetu gminy Świecie
2016 3449 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 171/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 3450 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 173/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą krajową nr 5 w Świeciu oraz w miejscowości Sulnowo, gmina Świecie.
2016 3451 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej powiatowej nr 1133C relacji Więcbork – Wielowicz, na odc. o dł. 1,314 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+314 jej przebiegu
2016 3452 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2016r. w sprawie sposobu uregulowania stanu spraw majątkowych w odniesieniu do nieruchomości gruntowych wchodzących w zasób pasów drogowych ulicy I Armii Wojska Polskiego i Krótkiej w Więcborku
2016 3453 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3454 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 3455 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/230/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 3456 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2016r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
2016 3457 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych w obrębie terenów koncentracji funkcji komercyjnych na terenie gminy Płużnica
2016 3458 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2016r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.
2016 3459 2016-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 283/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 września 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 3460 2016-10-12 ANEKS Aneks Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie użyczenia Wojewodzie pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej budynku „C” Urzędu Miasta Bydgoszczy, przy ul. Grudziądzkiej 9-15, które zostały zaadaptowane na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego zwanego dalej „Centrum” i Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112, zwanej dalej „OST 112” oraz zabezpieczenia warunków do bieżącej eksploatacji infrastruktury technicznej i urządzeń przygotowanych na potrzeby Centrum, zawarty pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a miastem Bydgoszcz
2016 3461 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 września 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrostkowo
2016 3462 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 września 2016r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 3463 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016
2016 3464 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/306/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Drugi (rejon kościoła i drogi do Ciechocina)
2016 3465 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/307/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek
2016 3466 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/309/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny
2016 3467 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/308/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo
2016 3468 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r.
2016 3469 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 4 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo obejmującego obszar części wsi Bobrowo dla działki nr 54/8
2016 3470 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 4 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo obejmującego obszar części wsi Bobrowo
2016 3471 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 4 października 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Bobrowo
2016 3472 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 4 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 3473 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 4 października 2016r. w sprawie uchwalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
2016 3474 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 4 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016.
2016 3475 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 4 października 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty.
2016 3476 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/171/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 5 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 904/1 w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn
2016 3477 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/173/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 5 października 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3478 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 6 października 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Gostycyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 3479 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 6 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok
2016 3480 2016-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 września 2016r. dotyczy zmian Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016
2016 3481 2016-10-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2016 3482 2016-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.
2016 3483 2016-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 47.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok
2016 3484 2016-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 5 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r.
2016 3485 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/157/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olimpin”
2016 3486 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/162/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 września 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki dla uczniów szkół na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
2016 3487 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/539/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 września 2016r. w sprawie zasad i warunków używania herbu oraz flagi miasta Nakło nad Notecią.
2016 3488 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/538/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016
2016 3489 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/16 Rady Miasta Rypin z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Rypin.
2016 3490 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII/103/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 3491 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII/106/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszarów położonych w miejscowości Pikutkowo
2016 3492 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII/108/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 października 2016r. zmieniająca uchwalę Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2012 r.
2016 3493 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII/109/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/104/2008 Rady Miejskiej z dnia 9 czerwca 2008 r.
2016 3494 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/121/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 6 października 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie gminy Brodnica
2016 3495 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/116/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 6 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok.
2016 3496 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 416/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2016 3497 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 422/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów.
2016 3498 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 423/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 1 – Podgórz będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3499 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 424/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 2 – Stawki będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3500 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 425/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 3 – Rudak będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3501 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 426/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 4 – Czerniewice będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3502 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 427/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 5 – Kaszczorek będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3503 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 428/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 6 – Bielawy-Grębocin będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3504 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 429/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 7 – Skarpa będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3505 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 430/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 8 – Rubinkowo będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3506 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 431/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 9 – Jakubskie-Mokre będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3507 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 432/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 10 - Wrzosy będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3508 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 433/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 11 - Chełmińskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3509 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 434/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 12 - Staromiejskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3510 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 435/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 13 - Bydgoskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2016 3511 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XX/110/16 Rady Gminy Kowal z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok
2016 3512 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 152/87/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 10 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 3513 2016-10-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXVI/13/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Nakle nad Notecią oraz granic ich obwodów
2016 3514 2016-10-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXVI/15/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie założenia Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią oraz określenia jego obwodu
2016 3515 2016-10-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXVI/16/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie założenia Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią oraz określenia jego obwodu
2016 3516 2016-10-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXVI/17/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2016 3517 2016-10-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXVI/14/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Nakło n. Notecią
2016 3518 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 84.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 3519 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r
2016 3520 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.
2016 3521 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/RF/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 września 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2016.
2016 3522 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2016 Wójta Gminy Radomin z dnia 4 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XV/115/15 Rady Gminy Radomin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 3523 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 284/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 3524 2016-10-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 89/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 10 ust. 1 pkt 3 w zakresie „zgodnie z potrzebami” uchwały Nr XXV/63/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Rataja, osiedlem Ceynowy, osiedlem Mniszek, lasem i ulicą Południową
2016 3525 2016-10-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 90/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIX/144/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
2016 3526 2016-10-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2016r. o wykreśleniu Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło z siedzibą w Kruszwicy
2016 3527 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 410/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Legionów, Rondzie Czadcy i ul. Wielki Rów w Toruniu.
2016 3528 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr NR 411/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wieży ciśnień przy ul. Akacjowej w Toruniu.
2016 3529 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 412/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Jakubskie Przedmieście” położonego w rejonie ulic: Żółkiewskiego, Szosa Lubicka, Targowa i Lubicka.
2016 3530 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 413/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wiązowej i ul. Podgórnej w Toruniu.
2016 3531 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XVII/169/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3532 2016-10-14 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
2016 3533 2016-10-14 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
2016 3534 2016-10-14 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2016r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
2016 3535 2016-10-14 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
2016 3536 2016-10-14 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2016 3537 2016-10-14 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2016r. w sprawieSzczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2016 3538 2016-10-14 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
2016 3539 2016-10-14 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
2016 3540 2016-10-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.9.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 8 września 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, zawarte pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a powiatem grudziądzkim
2016 3541 2016-10-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.10.2016 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 5 października 2016r. w sprawie powierzenia gminie-miasto Grudziądz przez Gminę Grudziądz wykonywania zadania w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zawarte pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Grudziądz
2016 3542 2016-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/153/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 3543 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/229/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mrocza na lata 2017-2021”.
2016 3544 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/262/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016r. w sprawie podziału Osiedla Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie na dwa odrębne osiedla jako jednostki pomocnicze Gminy Żnin
2016 3545 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/263/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016r. w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie
2016 3546 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/264/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016r. w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 3 "Żnin - Południowy-Zachód" w Żninie
2016 3547 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/265/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016r. w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin
2016 3548 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/266/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 4 "Krzyckówko" w Żninie
2016 3549 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/267/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016r. w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin
2016 3550 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/268/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 5 "Żnin - Stare Miasto" w Żninie
2016 3551 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/270/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok
2016 3552 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016-2030
2016 3553 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2016 3554 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3555 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 3556 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/147/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 3557 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr 332/16 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 3558 2016-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/16 Wójta Gminy Chełmża z dnia 29 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2015 r
2016 3559 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 218/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 11 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 3560 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 3561 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/105/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3562 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/106/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3563 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/107/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Radziejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
2016 3564 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/108/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
2016 3565 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/109/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
2016 3566 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/110/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie gminy Radziejów.
2016 3567 2016-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Brodnica z dnia 10 października 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 3568 2016-10-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 października 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dolina Rzeki Brdy”
2016 3569 2016-10-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 października 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kępa Bazarowa”
2016 3570 2016-10-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 października 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Osiny”
2016 3571 2016-10-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 października 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”
2016 3572 2016-10-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 października 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Wiosło Duże”
2016 3573 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr V/22/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
2016 3574 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.
2016 3575 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium sportowego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo.
2016 3576 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium artystycznego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo.
2016 3577 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXX/143/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 13 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 3578 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXX/145/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 13 października 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąpielsk.
2016 3579 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXIV.175.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2016 3580 2016-10-21 Postanowienie Postanowienie nr 17/2016 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 20 października 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 3581 2016-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.45.2016 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 września 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016
2016 3582 2016-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-72/16 Burmistrza Tucholi z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2016 r.
2016 3583 2016-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-74/16 Burmistrza Tucholi z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120-65/16 Burmistrza Tucholi z dnia 12 września 2016 r.
2016 3584 2016-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 października 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2016 r.
2016 3585 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały XXIV/155/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie.
2016 3586 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XX/175/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 3587 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 18 października 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2017.
2016 3588 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy
2016 3589 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 18 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 3590 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 18 października 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brodnickiego do 03.02.2018 r.
2016 3591 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr VI/69/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku
2016 3592 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 18 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno
2016 3593 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 18 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3594 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXII/108/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 października 2016r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury Wąbrzeskiemu Domowi Kultury w Wąbrzeźnie
2016 3595 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXII/109/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno
2016 3596 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXII/110/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 października 2016r. w sprawie określenia kryteriów wyboru inwestycji, zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinasowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2016 3597 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 3598 2016-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 91/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Unisław z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3599 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2016 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 3600 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Ignacego Danielewskiego i Grzegorza Gorczyckiego w Chełmnie.
2016 3601 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016
2016 3602 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 13 października 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2016 r.
2016 3603 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
2016 3604 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXII.192.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od śordków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2016 3605 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXII.193.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 3606 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 października 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu szkolnego dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego prowadzonych przez Miasto i Gminę Chodecz
2016 3607 2016-10-25 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 326/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 2 sierpnia 2016r. wyrok Nr I SA/BD 326/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W BYDGOSZCZY
2016 3608 2016-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 302/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 3609 2016-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 14 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r.
2016 3610 2016-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.62.2016 Wójta Gminy Lubicz z dnia 14 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016r.
2016 3611 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 121/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 3612 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 128/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 3613 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXI/161/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 września 2016r. w sprawie jednorazowych stypendiów, nagród i wyróżnień Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka przyznawanych w dziedzinie sportu zawodnikom i trenerom za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym
2016 3614 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 3615 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wysokości opłat na 2017 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 3616 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 130/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 5 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 3617 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XIV/104/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 10 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016
2016 3618 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XIV/106/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 10 października 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo
2016 3619 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XIV/107/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 10 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3620 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XIX/135/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 października 2016r. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016.
2016 3621 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XX/169/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.
2016 3622 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/251/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 3623 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/253/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kunowo i sołectwa Strzelce, dotyczących zmiany przynależności miejscowości Góra z sołectwa Kunowo do sołectwa Strzelce
2016 3624 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 163/2016 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016.
2016 3625 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 41/1632/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016
2016 3626 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/71/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 3627 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 października 2016r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2016 3628 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXII/168/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie w nadania nazw ulic we wsi Kobylarnia
2016 3629 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXII/169/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w Kobylarni
2016 3630 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXII/171/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 października 2016r. w sprawie uchylenia uchwały sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej
2016 3631 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 3632 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXI/196/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2016 3633 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 21 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok
2016 3634 2016-10-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Torunia w sprawie powierzenia Gminie Miasta Toruń zaopatrzenia Gminy Miejskiej Ciechocinek w wodę.
2016 3635 2016-10-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 3636 2016-10-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 października 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 3637 2016-10-27 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-11(18)/2016/24416/I/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 października 2016r. w sprawie decyzji nr OPO-4210-11(18)/2016/24416/I/JPI Prezesa URE z dnia 24 października 2016 r. dotyczacej zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy na wytwarzanie ciepła
2016 3638 2016-10-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 24 października 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia przeprowadzonych w dniu 23 października 2016 r.
2016 3639 2016-10-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 40.2016 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na rok 2016
2016 3640 2016-10-27 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.42.2016.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 października 2016r. w sprawie taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego "ELANA-ENERGETYKA" Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
2016 3641 2016-10-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia 25 października 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 3642 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/174/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 października 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubianka.
2016 3643 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 19 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 3644 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/179/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 3645 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 października 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola
2016 3646 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok
2016 3647 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 3648 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statutach Sołectw Gminy Tuchola.
2016 3649 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Białowieża.
2016 3650 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi
2016 3651 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXV/120/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok
2016 3652 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXV/122/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 3653 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom, placom publicznym i innym obiektom
2016 3654 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.
2016 3655 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XVII/113/16 Rady Gminy Koneck z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 3656 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XVII/112/16 Rady Gminy Koneck z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 3657 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 października 2016r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego.
2016 3658 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Brodnicy.
2016 3659 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 3660 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 października 2016r. w sprawie zasad sprzedaży budynków mieszkalnych jednorodzinnych na rzecz najemców
2016 3661 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Lubiewo
2016 3662 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 3663 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Nakielskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2016 3664 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2016 3665 2016-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 54.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok