Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Styczeń 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1 2016-01-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 124/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważnośćci w części uchwały nr XIII/133/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin w zakresie § 22 wyrazów „i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r.”
2016 2 2016-01-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 125/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kcynia w części dotyczącej § 2 „w celu poznania opinii mieszkańców o sprawie poddanej konsultacji”, § 7, § 8.
2016 3 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/77/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 września 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dotacji.
2016 4 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016.
2016 5 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016.
2016 6 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/72/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
2016 7 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/77/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
2016 8 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/94/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016 – 2019 dla Gminy Bukowiec”
2016 9 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI.83.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2015 rok
2016 10 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy LUBIEWO na rok 2016
2016 11 2016-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 154/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2016 12 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2016 rok
2016 13 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Lubień Kujawski jest organem prowadzącym.
2016 14 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok.
2016 15 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 16 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 17 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork
2016 18 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2016
2016 19 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świekatowo
2016 20 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr X/118/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lniano na lata 2016-2020.
2016 21 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/156/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół , placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 22 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/154/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie likwidacji Filii Pedagogicznej Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu znajdującej się przy ul. Chełmińskiej 104 (w budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej) oraz zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu
2016 23 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 24 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/155/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy - miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2016
2016 25 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/59/15 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2016
2016 26 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/61/15 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
2016 27 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr X/30/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2015 rok
2016 28 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr X/33/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok.
2016 29 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2016 30 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Brodnicy na lata 2016 - 2020”
2016 31 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2016 32 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy instrumentem płatniczym.
2016 33 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/93/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok
2016 34 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/91/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 35 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r.
2016 36 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody -pomnika przyrody.
2016 37 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na rok 2016.
2016 38 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/82/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015
2016 39 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XIII/107/2015 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 40 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2015 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2016 r. za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu inowrocławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym.
2016 41 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sadki.
2016 42 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/77/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/68/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sadki na rok 2015
2016 43 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVII/78/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2016 44 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielgie, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 45 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok
2016 46 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 47 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Gąsawa na 2016 rok.
2016 48 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr 136/15 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.
2016 49 2016-01-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Wąbrzeźno w sprawie powierzenia przez Gminę Miasto Wąbrzeźno Gminie Wąbrzeźno do realizacji zadanie publiczne polegające na objęciu mieszkańców Gminy Miasto Wąbrzeźno opieką i usługami świadczonymi przez ŚDS
2016 50 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
2016 51 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających status zawodnika uprawnionego do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
2016 52 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2016
2016 53 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2016 54 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/132/15 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały
2016 55 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/130/15 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2016 rok.
2016 56 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/85/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji
2016 57 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2015 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok
2016 58 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV.88.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok.
2016 59 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/95/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2016
2016 60 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/102/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany statutów sołectw
2016 61 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.147.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2016 rok.
2016 62 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.153.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
2016 63 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.154.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
2016 64 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 65 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok
2016 66 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2016 67 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/90/15 Rady Gminy Choceń z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom z terenu gminy Choceń
2016 68 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 69 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/65/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2016 70 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/67/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 71 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 72 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z placu zabaw oraz siłowni terenowej w parku im. T. Kościuszki w Strzelnie
2016 73 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2016 rok
2016 74 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/84/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 75 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/112/15 Rady Gminy Radomin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony z niektórych drzew z terenu gminy Radomin
2016 76 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/86/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok
2016 77 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2016 78 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 79 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2016 80 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 81 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/88/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2016 rok
2016 82 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015
2016 83 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru
2016 84 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/90/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze słupów i tablic informacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe
2016 85 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016.
2016 86 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2016.
2016 87 2016-01-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 marca 2015r. z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2014 (zatwierdzone na sesji Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 18 czerwca 2015r.)
2016 88 2016-01-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 50/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 sierpnia 2015r. z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku
2016 89 2016-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2015 Wójta Gminy Kowal z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2016 90 2016-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2015 Wójta Gminy Brodnica z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2016 91 2016-01-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Grudziądzkiego z dnia 4 stycznia 2016r. z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2015
2016 92 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 93 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr X/86/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce
2016 94 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr X/88/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 95 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr X/91/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2016 96 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr X/110/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2016 rok.
2016 97 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr X/75/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 98 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr X/81/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 99 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr X/84/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2016 100 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2016.
2016 101 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/89/2025 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kęsowo”
2016 102 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez gminę Kęsowo dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę Kęsowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 103 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/94/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwalę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2016 104 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIII/63/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015.
2016 105 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/167/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2016 106 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/169/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2016.
2016 107 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VII/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok.
2016 108 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr IX/119/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dobrcz dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Dobrcz oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2016 109 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr IX/103/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r.
2016 110 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr IX/108/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Dobrcz, udzielających schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, w tym osobom bezdomnym, dla których Gmina Dobrcz jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały.
2016 111 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa gatunku Klon pospolity rosnącego w alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Koronowo-Trzeciewiec w miejscowości Sienno.
2016 112 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr IX/115/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2016 113 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/115/15 Rady Gminy Radomin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 roku
2016 114 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/113/15 Rady Gminy Radomin z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2016 115 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XI/93/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Sicienko
2016 116 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XI/97/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 117 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XI/98/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sicienko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 118 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XI/102/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko
2016 119 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XI/103/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 120 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2016 121 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/58/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2016 122 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XX/ 95/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż gmina Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 123 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/398/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok (10)
2016 124 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/404/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2016 125 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/405/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień, do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2016 126 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/406/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2016 127 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/407/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2016 128 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/408/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody rosnących w Bydgoszczy: czterech kasztanowców czerwonych, trzech jarzębów szwedzkich i wiązu szypułkowego
2016 129 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2016 rok
2016 130 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 131 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2016 132 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2016r.
2016 133 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 134 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr NR XI/73/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016
2016 135 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/119/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.
2016 136 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2016 137 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/117/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok.
2016 138 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI /101/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok.
2016 139 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr IX/65/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 140 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr Nr IX/62/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2016 rok
2016 141 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok
2016 142 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/93/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2016 143 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/95/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/87/2015 Rady Miejskie Dobrzyń nad Wisłą w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru
2016 144 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr IX/60/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2015 rok
2016 145 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr 54/84/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2016 146 2016-01-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2015 r.
2016 147 2016-01-08 Postanowienie Postanowienie nr 2/16 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 148 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/94/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2016 149 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/95/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2016 150 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/96/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2016 151 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/85/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2016-2025.
2016 152 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/86/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego "Północnym" wyodrębnionego z obszaru strefy "A" ochrony uzdrowiskowej
2016 153 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/99/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 154 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/125/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2016 155 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/126/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2016 156 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/130/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 157 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 150/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2016 158 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Janikowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 159 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2016 160 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty.
2016 161 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015
2016 162 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016
2016 163 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/68/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 164 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/63/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016
2016 165 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 166 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/85/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Żniński oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 167 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/86/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2016 168 2016-01-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr VIII/83/2015 Starosty Żnińskiego z dnia 29 grudnia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 169 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/68/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok.
2016 170 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/74/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Karbowo
2016 171 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.
2016 172 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/87/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy miasta Chełmży przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 173 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/88/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy miasta Chełmża.
2016 174 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI.114.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2016
2016 175 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI.117.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska – NR 2.
2016 176 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI.122.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2016 177 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI.125.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/03 z dnia 24 września 2003 r.
2016 178 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/133/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2016 179 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 180 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/78/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów i przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 181 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/79/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 182 2016-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015 Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.
2016 183 2016-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Unisław.
2016 184 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/65/15 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
2016 185 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/99/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości i zasad pobierania opłaty targowej oraz w sprawie zwolnień z opłaty targowej
2016 186 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/103/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2016
2016 187 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XXII/93/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2016 188 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Obrowo przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 189 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/107/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2016 r.
2016 190 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/112/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.
2016 191 2016-01-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001
2016 192 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/72/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 193 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2016
2016 194 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/95/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2016.
2016 195 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/97/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Jeżewo jest organem prowadzącym.
2016 196 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/99/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 197 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2016 rok.
2016 198 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/93/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kęsowo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2016 199 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr X/84/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/18/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie w uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2015.
2016 200 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/176/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2016 201 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/181/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Koronowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 202 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/182/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego we Wtelnie
2016 203 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/183/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Koronowo.
2016 204 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/184/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 205 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
2016 206 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na rok 2016
2016 207 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/92/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016
2016 208 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2016 rok.
2016 209 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Janowca Wielkopolskiego.
2016 210 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2016.
2016 211 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok
2016 212 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 rok
2016 213 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/167/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2016 214 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/172/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szubin
2016 215 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/178/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nadkanale
2016 216 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/179/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pińsko
2016 217 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/180/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Retkowo
2016 218 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/181/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rynarzewo
2016 219 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/182/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Samoklęski Duże
2016 220 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/183/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Samoklęski Małe
2016 221 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/184/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skórzewo
2016 222 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/185/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słonawy
2016 223 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/186/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słupy
2016 224 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/187/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Smolniki
2016 225 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/188/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stary Jarużyn
2016 226 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/189/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szaradowo
2016 227 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/190/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szkocja
2016 228 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/191/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szubin-Wieś
2016 229 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/192/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tur
2016 230 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/193/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wąsosz
2016 231 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/194/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wolwark
2016 232 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/195/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wrzosy
2016 233 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/196/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zalesie
2016 234 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/197/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zamość
2016 235 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/198/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żędowo
2016 236 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/199/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żurczyn
2016 237 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/200/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2016 238 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/202/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2016 239 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 219/15 Rady Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Podgórskiej, Okólnej, Grzybowej, Dwernickiego i Starej Drogi w Toruniu.
2016 240 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 225/15 Rady Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2016 241 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok
2016 242 2016-01-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 31 grudnia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego za 2015 rok
2016 243 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Brześć Kujawski
2016 244 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr IX/70/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2016
2016 245 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr IX/148/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia logo Powiatu Aleksandrowskiego oraz zasad jego używania
2016 246 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr IX/151/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015
2016 247 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2016 248 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016
2016 249 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok
2016 250 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XV.117.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015
2016 251 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XV.121.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2016 252 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janikowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 253 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XIX/179/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 254 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XV/108/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 255 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XII/82/15 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów
2016 256 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Palcówek Oświatowych Gminy Lipno
2016 257 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XII/84/15 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach" oraz uchwalenia jej statutu
2016 258 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XII/85/15 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2015r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 r.
2016 259 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XII/92/15 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok
2016 260 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2016.
2016 261 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2016 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasta Lipna
2016 262 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2016
2016 263 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2016 rok.
2016 264 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 265 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XI/92/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 266 2016-01-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2015r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą „Razem bezpieczniej”, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a miastem Bydgoszcz
2016 267 2016-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 379/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2016 268 2016-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 156/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2015r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2016 269 2016-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/15 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015 Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.
2016 270 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2015.
2016 271 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 272 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu Gminy Miasta Chełmna dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasto Chełmno
2016 273 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/81/15 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 274 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok
2016 275 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/84/15 Rady Gminy Choceń z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2015
2016 276 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/75/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2016 277 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/76/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2016 - 2026
2016 278 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/77/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r.
2016 279 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2016 280 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki
2016 281 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 282 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2015 rok
2016 283 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
2016 284 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016
2016 285 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/105/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2016
2016 286 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 75/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2016 287 2016-01-18 Porozumienie Porozumienie Starosty Toruńskiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie zapewnienia sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w Powiecie Toruńskim w 2016 r.
2016 288 2016-01-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2016r. o możliwości zgłaszania kandydatów do składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy
2016 289 2016-01-18 Informacja Informacja Starosty Chełmińskiego z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gmin: Kijewo Królewskie, Stolno i Unisław.
2016 290 2016-01-18 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-40(10)/2015/2016/81/XI/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu Brun - Pol Pomorze Kujawy sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
2016 291 2016-01-18 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-11(17)/2015/2016/13859/V/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2016 292 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/107/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2016 r.
2016 293 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chrostkowo
2016 294 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 295 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016
2016 296 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/77/15 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 297 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/89/2015 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiegona 2016 rok
2016 298 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/115/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 299 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/117/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.
2016 300 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/119/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na rok 2016
2016 301 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/120/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Włocławskiego na parking strzeżony oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2016 r.
2016 302 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/189/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubicz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 303 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr NR XI/75/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015
2016 304 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/91/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Bytoń
2016 305 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Bytoniu i nadania jej statutu
2016 306 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/97/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Bytoń na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2016 307 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2016 308 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/128/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 11 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2016 309 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/1/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Zagajewskiego i Celulozowej, pomiędzy ulicami: Polną, Zagajewskiego, Stodólną, Składową, Łęgską, Płocką, Barską oraz Celulozową.
2016 310 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV / 2 / 2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku
2016 311 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV / 3 / 2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.
2016 312 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV / 4 / 2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
2016 313 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/158/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 314 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/164/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie zmiany regulaminu stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2016 315 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 316 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr xvi/149/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 15 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg kategorii gminnej na terenie Miasta Inowrocławia
2016 317 2016-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 188/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2016 318 2016-01-20 Informacja Informacja nr 2/2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyłożonego do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla północno-wschodniego obszaru miasta Grudziądza
2016 319 2016-01-20 Informacja Informacja nr GEG.6620.2.2015 Starosty Toruńskiego z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych nr 14, 15, 16 i 17 miasta Chełmża.
2016 320 2016-01-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bagna nad Stążką”
2016 321 2016-01-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jeziorka Kozie”
2016 322 2016-01-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Zdręczno”
2016 323 2016-01-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Skarpy Ślesińskie”
2016 324 2016-01-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Śnieżynka”
2016 325 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XI/78/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Chodecz
2016 326 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XI/77/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 327 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2016
2016 328 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr 92/XIV/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016
2016 329 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/90/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
2016 330 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok.
2016 331 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/94/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XVII/144/12 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2016 332 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/95/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XVII/144/12 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2016 333 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/98/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 334 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok
2016 335 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Ogniową, Stodólną, Okrężną, Łęgską, Płocką oraz brzegiem rzeki Wisły
2016 336 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr 113/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2016.
2016 337 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr X/82/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2016
2016 338 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr IX/76/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2016 rok
2016 339 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Waganiec, nie stanowiącym jej wyłącznej własności
2016 340 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok
2016 341 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2015 rok.
2016 342 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na rok 2016.
2016 343 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2016 rok.
2016 344 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016
2016 345 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/396/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok
2016 346 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Statutu Gminy Kowal.
2016 347 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr IX/78/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 348 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 349 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr X/78/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radziejów na 2016 rok
2016 350 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2016 351 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr 144/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 352 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.
2016 353 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lisewo oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2016 354 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIII/123/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 12 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 355 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016.
2016 356 2016-01-22 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zawarte w dniu 30.11.2015 r. w sprawie partycypacji w kosztach budowy chodnika rzy drodze powiatowej Nr 2127C Golub-Dobrzyń - Dulsk - Radomin
2016 357 2016-01-22 ANEKS Aneks nr 1/2015 Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 września 2015r. do porozumienia zawartego dnia 19 grudnia 2015r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2016 358 2016-01-22 Porozumienie Porozumienie nr 1.2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie współdziałania Gminy Miasto Radziejów i Gminy Radziejów w zakresie zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Broniewek
2016 359 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/88/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany i nadania nazwy ulicom w miejscowości Odolion
2016 360 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na lata 2016r.
2016 361 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XI/73/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2015.
2016 362 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XI/84/15 Rady Gminy Rypin z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2016 rok.
2016 363 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XII/121/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 364 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XV.123.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Baruchowo na lata 2016-2019
2016 365 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/292/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
2016 366 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015
2016 367 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr X/71/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Boniewo na lata 2016 -2020
2016 368 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr X/76/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2016 369 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr X/82/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2015 rok
2016 370 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XI /89/ 2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2016 rok.
2016 371 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2016 Rady Gminy Czernikowo z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Czernikowo przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia
2016 372 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2016 Rady Gminy Czernikowo z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 373 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/175/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
2016 374 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/174/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Żnin
2016 375 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 148/16 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 376 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/193/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/156/03 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2003 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń w obrocie i używaniu artykułów pirotechnicznych na terenie Gminy Koronowo
2016 377 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016.
2016 378 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI / 88 / 2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Brodnickiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Brodnicki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 379 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 234/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2016 380 2016-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 156a/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2015r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2016 381 2016-01-25 Postanowienie Postanowienie nr 680/16 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 382 2016-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2016 Starosty Inowrocławskiego z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2016 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
2016 383 2016-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 stycznia 2016r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 384 2016-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2016 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2016 385 2016-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
2016 386 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu nakielskiego"
2016 387 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016
2016 388 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.
2016 389 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok
2016 390 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/110/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2016
2016 391 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/114/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2016 392 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/126/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski
2016 393 2016-01-27 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2015r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
2016 394 2016-01-27 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
2016 395 2016-01-27 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
2016 396 2016-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 1/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 16 ust. 3 pkt 7 w zakresie „budowlanej”, § 17 ust. 3 pkt 3 w zakresie „budowlanej”, § 18 ust. 3 pkt 7 w zakresie „budowlanej”, § 19 ust. 3 pkt 6 w zakresie „budowlanej”, § 20 ust. 3 pkt 7 w zakresie „budowlanej”, § 23 ust. 3 pkt 6 w zakresie „budowlanej” § 24 ust. 3 pkt 6 w zakresie „budowlanej” § 25 ust. 3 pkt 6 w zakresie „budowlanej” § 26 ust. 4 pkt 5 w zakresie „budowlanej”, uchwały Nr XV/86/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej.
2016 397 2016-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 2/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzaenia nieważności w części uchwały nr XV/164/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin w zakresie § 11 wyrazów „z mocą od dnia 1 lutego 2016 r.
2016 398 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr VII/65/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 2 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.
2016 399 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.
2016 400 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 401 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XII/81/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016.
2016 402 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr 231/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Grudziądzką, ul. Pod Dębową Górą i Trasą Średnicową w Toruniu.
2016 403 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr 232/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kaszczorek w Toruniu, dla terenów położonych w rejonie: ul. Szczęśliwej, ul. Kubusia Puchatka, ul. Balladyny oraz ul. Sindbada.
2016 404 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr 233/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 405 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 406 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Łasin
2016 407 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XII/76/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki
2016 408 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XII/77/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2016 rok
2016 409 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich
2016 410 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/101/16 Rady Gminy Unisław z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolu gminnym prowadzonym przez Gminę Unisław
2016 411 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/102/16 Rady Gminy Unisław z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Unisław, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 412 2016-01-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 25 stycznia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Łubiance przeprowadzonych w dniu 24 stycznia 2016 r.