Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wrzesień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 2610 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr 109/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 10 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 2611 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XVI/73/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 2612 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/49/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminy Warlubie
2015 2613 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/51/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie
2015 2614 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/72/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża.
2015 2615 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/73/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w Grzywnie.
2015 2616 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/78/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ido Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 2617 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr 113/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 2618 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/57/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 2619 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/58/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn.
2015 2620 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/62/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2621 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/98/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania
2015 2622 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/99/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2623 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr 35/55/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 2624 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2625 2015-09-02 Postanowienie Postanowienie nr 647 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
2015 2626 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XVII/63/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 2627 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XVII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/129/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 roku określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, zmienionej Uchwałą Nr V/23/07 z dnia 29 marca 2007r., Uchwałą Nr XXI/116/2012 z dnia 22 listopada 2012r. i Uchwałą Nr XXVII/160/2013 z dnia 18 czerwca 2013r.
2015 2628 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.86.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
2015 2629 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.88.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
2015 2630 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.94.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.
2015 2631 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.95.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowice.
2015 2632 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/104/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Małe Rudy i Trzcińcu obręb geodezyjny Zamość gm. Szubin
2015 2633 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/105/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 2634 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania.
2015 2635 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 2636 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/113/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 2637 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/117/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Witoldowo
2015 2638 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/118/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2015 2639 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/119/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2640 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2641 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/70/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu użyteczności publicznej Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Solcu Kujawskim
2015 2642 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/72/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2643 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/76/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatku energetycznego.
2015 2644 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 2645 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
2015 2646 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XIII/ 70 /2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Gniewkowie.
2015 2647 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do sejmu i senatu
2015 2648 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski
2015 2649 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 2650 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr 85/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2651 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
2015 2652 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 2653 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie ustaleń dotyczących czynnej ochrony użytków ekologicznych położonych na działce 3270/7 obręb Żółwiny i Wycinki
2015 2654 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wystąpienia Gminy Jeziora Wielkie ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło z siedzibą w Kruszwicy
2015 2655 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 2656 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 2657 2015-09-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Kowal z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal za 2015r.
2015 2658 2015-09-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 46.2015 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 2 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2015
2015 2659 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2015 2660 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
2015 2661 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/76/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin
2015 2662 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/369/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 2663 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bielawy I” w południowej części terenu górniczego, gmina Barcin
2015 2664 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bielawy I” w miejscowości Bielawy i Szeroki Kamień, gmina Barcin
2015 2665 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Janikowo.
2015 2666 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 2667 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo
2015 2668 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na 2015 rok
2015 2669 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2670 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2015 2671 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XIII/227/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią”
2015 2672 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XIII/229/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią w strukturze Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2015 2673 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XIII/233/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią
2015 2674 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XIII/234/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Nakło nad Notecią.
2015 2675 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XIII/235/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Nakło nad Notecią oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2015 2676 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XIII/236/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
2015 2677 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XIII/237/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Nakło nad Notecią na stałe obwody głosowania.
2015 2678 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XIII/238/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nakło nad Notecią w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
2015 2679 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015
2015 2680 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr 128/15 Rady Miasta Torunia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Watzenrodego, Grudziądzkiej i Polnej w Toruniu.
2015 2681 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr 129/15 Rady Miasta Torunia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 2682 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr 138/15 Rady Miasta Torunia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadania ulicy nazwy Stanisława Szymańskiego.
2015 2683 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2015 rok.
2015 2684 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński.
2015 2685 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr NR XI/65/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński.
2015 2686 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
2015 2687 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok
2015 2688 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium edukacyjnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Rojewo.
2015 2689 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr VI/51/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok.
2015 2690 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/136/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania.
2015 2691 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok
2015 2692 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek publicznych przedszkolach
2015 2693 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/76/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 2694 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/81/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miasto Włocławek, udostępnianych dla Operatorów i Przewoźników oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 2695 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/82/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 2696 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015
2015 2697 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Żagno
2015 2698 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 2699 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr VIII/43/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 2 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bartniczce.
2015 2700 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr VIII/44/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 2 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 2701 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 2 września 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 2702 2015-09-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.2.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2015 2703 2015-09-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.3.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2015 2704 2015-09-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 2 września 2015r. w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Wąbrzeskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin)
2015 2705 2015-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 226/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 2706 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/117/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania.
2015 2707 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/118/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 21 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2015 2708 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XI.53.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 2709 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XI.55.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2015 2710 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 2711 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/82/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2015 2712 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad sprawowania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebów poniesionych przez Gminę Mrocza
2015 2713 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Mrocza
2015 2714 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2715 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2015 2716 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr 42/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 2717 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok.
2015 2718 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 2 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2719 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 1 „Góra” w Żninie
2015 2720 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/90/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 2 „Bloki Wielorodzinne” w Żninie
2015 2721 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2722 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/100/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Żnin
2015 2723 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/104/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2015 2724 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 2725 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr IX/59/15 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 września 2015r. zmieniająca w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzuze
2015 2726 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
2015 2727 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sadki na rok 2015
2015 2728 2015-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 8 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/53/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sadki na rok 2015
2015 2729 2015-09-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.7.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, zawarte pomiędzy miastem i gminą Radzyń Chełmiński a gminą-miasto Grudziądz
2015 2730 2015-09-10 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-28(6)/2015/530/XI/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 września 2015r. w sprawie decyzji Prezesa URE nr OPO-4210-28(6)/2015/530/XI/ASI dotyczącej zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
2015 2731 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci, łańcuchów Gminy Kcynia.
2015 2732 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2015 2733 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2015 2734 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr VII/43/15 Rady Gminy Osie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 2735 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr VII/44/15 Rady Gminy Osie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w Osiu
2015 2736 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/78/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr VIII/56/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz
2015 2737 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/82/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 2738 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielenia ulg
2015 2739 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/84/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXX/169/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 2740 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/88/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania będącego przedmiotem dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2015 2741 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.
2015 2742 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi.
2015 2743 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr X/73 /2015 Rady Gminy Stolno z dnia 4 września 2015r. w/s zasad usytuowania na terenie Gminy Stolno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 2744 2015-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Osiek z dnia 4 września 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 2745 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr VIII/49/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2015.
2015 2746 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia".
2015 2747 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr X/89/15 Rady Miasta Rypin z dnia 1 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 2748 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr X/87/15 Rady Miasta Rypin z dnia 1 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2749 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XVI/239/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 2 września 2015r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIII/231/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na stałe obwody głosowania
2015 2750 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XVI/240/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 2 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2751 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XVI/241/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 2 września 2015r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na stałe obwody głosowania
2015 2752 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XVI/243/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 2 września 2015r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2015 2753 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XVI/244/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 2 września 2015r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg w Bydgoszczy kategorii dróg powiatowych
2015 2754 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr X/98/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2015 2755 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok
2015 2756 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 4 września 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Stolno
2015 2757 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr VI/58/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego
2015 2758 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr VI/64/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 września 2015r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 1643C Brzozowo – Grubno (Południowa obwodnica miasta Chełmna) kategorii drogi powiatowej i zaliczenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno – Unisław do kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia jej przebiegu
2015 2759 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 8 września 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 2760 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2761 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/94/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 2762 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2015 2763 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/97/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 września 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Mogilno niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia.
2015 2764 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/102/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 września 2015r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Mogilno odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2765 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej i wyznaczenia lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2015 2766 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 10 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Świekatowo na stałe obwody głosowania
2015 2767 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 10 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kęsowo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2015 2768 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 10 września 2015r. w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Kęsowie.
2015 2769 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr IX/53/15 Rady Gminy Sośno z dnia 10 września 2015r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych
2015 2770 2015-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2015 2771 2015-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Kowal z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 2772 2015-09-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 2 września 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026
2015 2773 2015-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 września 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2015 2774 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr XII/96/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Pruszcz w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2775 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2776 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 2777 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 2778 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr X/79/15 Rady Gminy Radomin z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radomin
2015 2779 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr X/84/15 Rady Gminy Radomin z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 2780 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/91/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 9 września 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – miasto Grudziądz
2015 2781 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/92/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 9 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz
2015 2782 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 września 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chrostkowo na lata 2015-2019.
2015 2783 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chrostkowo, warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich.
2015 2784 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 9 września 2015r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dąbrowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dąbrowie
2015 2785 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 9 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr II/13/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2015
2015 2786 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 10 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2787 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr X/70/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec
2015 2788 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr X/78/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2015 2789 2015-09-18 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2015 2790 2015-09-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.5.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2015 2791 2015-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 2 września 2015r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 2792 2015-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Brodnica z dnia 9 września 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 2793 2015-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2015 Wójta Gminy Osiek z dnia 10 września 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 2794 2015-09-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 14 września 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Grudziądz
2015 2795 2015-09-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 14 września 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Gruta
2015 2796 2015-09-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 14 września 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Łasin
2015 2797 2015-09-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 14 września 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Radzyń Chełmiński
2015 2798 2015-09-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 14 września 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Świecie nad Osą
2015 2799 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2015.
2015 2800 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV/49/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 8 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 2801 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/49/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 2802 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/50/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 września 2015r. o zmianie uchwały w sprawie obwodów głosowania
2015 2803 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/51/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 września 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VII/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 2804 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2015 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 10 września 2015r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Golubia- Dobrzynia
2015 2805 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia odpłatności i tryb pobierania opłat
2015 2806 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 11 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2015
2015 2807 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015
2015 2808 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr VII/93/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 14 września 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2809 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI.80.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015
2015 2810 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI.82.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2811 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI.83.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo
2015 2812 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2813 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 2814 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr X/45/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2815 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI.65.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 września 2015r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok.
2015 2816 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI.70.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zbójno, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2015 2817 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr VII/58/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok
2015 2818 2015-09-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1242C Drzycim – Sulnówko – Świecie na odcinku od km 15+620 do km 15+920 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2015 2819 2015-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015 Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.
2015 2820 2015-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 8 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015 Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.
2015 2821 2015-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2015 Wójta Gminy Kowal z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 2822 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr VI/13/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.
2015 2823 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi
2015 2824 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2825 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/146/2012 Rady Miasta Chełmna w sprawie okręgów wyborczych zmienionej uchwałą nr XLIV/287/2014
2015 2826 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/175/2012 w sprawie obwodów głosowania zmienionej uchwałą Nr XLIV/286/2014
2015 2827 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/58/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2015 2828 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/59/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 września 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku i nadania jej statutu
2015 2829 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/63/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miejskiej Ciechocinek
2015 2830 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/64/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2015 2831 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/61/15 Rady Gminy Gruta z dnia 16 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2015
2015 2832 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2833 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2834 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 2835 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały VI/19/2015 z dnia 26 lutego 2015r. Rady Gminy Jeżewo w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czersku Świeckim w filię Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Jeżewie
2015 2836 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/83/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 września 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 2837 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/88/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 września 2015r. zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności
2015 2838 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 2839 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2840 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VII/113/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 września 2015r. w sprawie pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski, Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski.
2015 2841 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VII/114/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 września 2015r. w sprawie pozbawienia drogi publicznej kategorii drogi powiatowej przebiegającej przez Gminę Miejską Nieszawa.
2015 2842 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VII/118/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015
2015 2843 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XIII/54/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 2844 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony 9 drzew gatunku kasztanowiec zwyczajny - uznanych za pomnik przyrody w miejscowości Czarne
2015 2845 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015r. w sprawie zasad realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielgie
2015 2846 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr X/51/15 Rady Gminy Choceń z dnia 16 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2015 2847 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr X/54/15 Rady Gminy Choceń z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 2848 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr X/57/15 Rady Gminy Choceń z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej oraz regulaminu targowiska
2015 2849 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/71/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrcz
2015 2850 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/74/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu.
2015 2851 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/75/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2852 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VII/56/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
2015 2853 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr 38/59/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 2854 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2855 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 2856 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok
2015 2857 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 września 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Łasin
2015 2858 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 września 2015r. w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 2859 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 września 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łasin
2015 2860 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2861 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 18 września 2015r. w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Radziejów ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło z siedzibą w Kruszwicy
2015 2862 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 18 września 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Brzeskiej, Dolnej i odcinka ul. Objezdnej w Radziejowie
2015 2863 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VII/56/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2864 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VIII/82/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Bobrowo
2015 2865 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VIII/83/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2866 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VII65/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 22 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/18/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2015.
2015 2867 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr X / 81 / 15 Rady Gminy Chełmża z dnia 22 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa.
2015 2868 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr X / 82 / 15 Rady Gminy Chełmża z dnia 22 września 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Chełmża.
2015 2869 2015-09-25 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 1063/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2013r. W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2015 2870 2015-09-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 24 marca 2015r. z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w 2014 roku
2015 2871 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/48/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 7 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego "Mój Rynek"
2015 2872 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr 61/X/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 września 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2015 2873 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr 62/X/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne ze szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2015 2874 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr 64/X/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2015 2875 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 18 września 2015r. w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury -Wiejska Świetlica Środowiskowa w Kamiennej i nadania jej Statutu
2015 2876 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 2877 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XVII/75/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 2878 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XVII/77/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 2879 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2880 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2015 2881 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Sikorowo.
2015 2882 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/104/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław
2015 2883 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/105/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Inowrocław
2015 2884 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/106/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
2015 2885 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 września 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, boisk sportowych oraz kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik - 2012" zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechocin
2015 2886 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr x/50/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 września 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 2887 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 22 września 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 8 września 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sadki na rok 2015
2015 2888 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 22 września 2015r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz za znaczące osiągnięcia sportowe.
2015 2889 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr 148/15 Rady Miasta Torunia z dnia 24 września 2015r. w sprawie ustanowienia okolicznościowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2015 2890 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2015 2891 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 2892 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 25 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/187/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzozie oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu
2015 2893 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 września 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 2894 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 2895 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/180/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąbrzeźno, warunków i zasad korzystania z przystanków.
2015 2896 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2015 2897 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/275/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej odcinków drogi powiatowej
2015 2898 2015-09-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
2015 2899 2015-09-29 Porozumienie Porozumienie nr 9/UM/DIF/2015 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania przez Województwo Pomorskie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego na odcinku linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim
2015 2900 2015-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 września 2015r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 2901 2015-09-29 Informacja Informacja nr 1 Starosty Radziejowskiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatur na członka do prac w powiatowej społecznej radzie do spraw osób niepełnosprawnych
2015 2902 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/43/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2015 2903 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2015 2904 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwośi i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2905 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2906 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2907 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2908 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/85/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 2909 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/53/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu "Budżet Obywatelski" w Jabłonowie Pomorskim
2015 2910 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/54/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
2015 2911 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/56/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. „Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jabłonowie Pomorskim” i nadania statutu „Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim”
2015 2912 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/64/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie
2015 2913 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr VII/46/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 2914 2015-09-30 Postanowienie Postanowienie nr 174/2015 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 14 września 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 2915 2015-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 50.2015 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na rok 2015
2015 2916 2015-09-30 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-25(9)/2015/9426/IX/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 września 2015r. w sprawie zatwierdzienia teryfy dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego ELANA-ENERGETYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu