Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sierpień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 2448 2015-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 83/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Cekcyn z dnia 24 czerwca 2015 r. Nr VI/50/15 w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Cekcyn”
2015 2449 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok
2015 2450 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Rojewo oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2015 2451 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2015 2452 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium edukacyjnego, sportowego i artystycznego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Rojewo.
2015 2453 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu Gminy Ciechocin
2015 2454 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
2015 2455 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 2456 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Ciechocin
2015 2457 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 2458 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 2459 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 2460 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody oraz zniesienia formy ochrony dla drzew uznanych za pomniki przyrody
2015 2461 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2015 2462 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr X.51.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach
2015 2463 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr X.52.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 31 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 2464 2015-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 4 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za rok 2014
2015 2465 2015-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2014.
2015 2466 2015-08-05 Porozumienie Porozumienie . z dnia 29 maja 2015r. INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - USŁUGI W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w sprawie wzajemnego udostępniania danych i usług przestrzennych
2015 2467 2015-08-05 Postanowienie Postanowienie nr 629 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 2468 2015-08-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2015 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 2469 2015-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 28 lipca 2015r.
2015 2470 2015-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2015 Wójta Gminy Osiek z dnia 31 lipca 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 2471 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VII/41/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015
2015 2472 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/48/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skrwilno i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2015 2473 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/52/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 2474 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr IX.59.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok.
2015 2475 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin
2015 2476 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2477 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 2478 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok
2015 2479 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr XV/69/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 2480 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VII/62/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2015 2481 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 sierpnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2015 r.
2015 2482 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipienek.
2015 2483 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/67/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 5 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełmża, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad oraz opłat za korzystanie z przystanków
2015 2484 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/68/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnym publicznym transporcie zbiorowym
2015 2485 2015-08-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2015r. w sprawie przejęcia realizacji zadań w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej, na liniach komunikacyjnych łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy lub przebiegających na obszarze Gminy, wykonywanych w ramach komunikacji miejskiej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Nowa Wieś Wielka
2015 2486 2015-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 204/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 2487 2015-08-07 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-22(7)/2015/256/XIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o. z siedzibą w Tucholi
2015 2488 2015-08-07 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-23(6)/2015/15911/V/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipnie
2015 2489 2015-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 86/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 8 w zakresie „budowlanej”; § 20 pkt 8 lit. d tiret czwarte w zakresie „budowlanej”, uchwały Nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 54 położonej w miejscowości Rydlewo
2015 2490 2015-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 87/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 2 pkt 9 w zakresie „budowlanej”; § 9 pkt 6 w zakresie „budowlanej”; § 17 pkt 8 lit. c tiret czwarte w zakresie „budowlanej”, uchwały Nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Góra” dla terenu położonego przy ul. Kl. Janickiego
2015 2491 2015-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, ETAP I – sołectwo Wójcin.
2015 2492 2015-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 89/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr V/58/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrcz.
2015 2493 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr XV/237/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok (6).
2015 2494 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 5 sierpnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli
2015 2495 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 5 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2015 2496 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 2497 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2498 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym: przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Żnin.
2015 2499 2015-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 201/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta.
2015 2500 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.
2015 2501 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Centrum Rekreacji Publicznej i Wypoczynku w miejscowości Bartłomiejowice
2015 2502 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu boisk sportowych w miejscowości Jarantowice
2015 2503 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu boisk sportowych w miejscowości Kościelna Wieś
2015 2504 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osięciny
2015 2505 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach
2015 2506 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr 36/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 2507 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2508 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr IV/43/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2015 2509 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr V/49/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IV/43/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2015 2510 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 sierpnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 2511 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr X/88/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2512 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/52/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2015 2513 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/53/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechocinek, sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia ich wysokości
2015 2514 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/54/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek
2015 2515 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 sierpnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 2516 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2015 2517 2015-08-12 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-7(12)/2015/138/IX/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu
2015 2518 2015-08-12 Postanowienie Postanowienie nr 168/2015 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 2519 2015-08-12 Komunikat Komunikat nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2015r. ogłoszenie o naborze na IV kadencję Wojewódzkiej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych
2015 2520 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2015.
2015 2521 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr XIII/48/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 2522 2015-08-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015 Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.
2015 2523 2015-08-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Osiek z dnia 5 sierpnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 2524 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 r.
2015 2525 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr V/51/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 2526 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr X.73.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015
2015 2527 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr X.75.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo
2015 2528 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr X.77.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Skrzyneckim
2015 2529 2015-08-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 2530 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Powiatu Lipnowskiego z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski
2015 2531 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr 63/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 5 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015
2015 2532 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr 33/49/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 2533 2015-08-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz.
2015 2534 2015-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2015 Wójta Gminy Kowal z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 2535 2015-08-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 18/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Krzywe Błota” we Włocławku
2015 2536 2015-08-20 ANEKS Aneks nr 1 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 sierpnia 2015r. Do porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 sierpnia 2014 r., zawarte pomiędzy Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, Gminą Miasto Golub-Dobrzyń, Gminą Golub-Dobrzyń, Gminą Ciechocin, Gminą Radomin, Gminą Zbójno
2015 2537 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr XI/49/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w centralnej części miejscowości Siemoń oraz dla działek położonych w północno-zachodniej części miejscowości Stary Toruń oraz dla działek położonych w centralnej i wschodniej części miejscowości Zławieś Mała oraz dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Gutowo – gmina Zławieś Wielka.
2015 2538 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 2539 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu gminy Bytoń.
2015 2540 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VII/ 50 /2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 2541 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr Nr VII/46/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/87/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 września 2012 roku w sprawie obwodów głosowania.
2015 2542 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 5 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
2015 2543 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 2544 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 18 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 2545 2015-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015 Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.
2015 2546 2015-08-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2015 2547 2015-08-24 Postanowienie Postanowienie nr 172/2015 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2015 2548 2015-08-24 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Starosty Grudziądzkiego z dnia 20 sierpnia 2015r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społeczenej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Grudziądzkiego
2015 2549 2015-08-24 Informacja Informacja nr OPO-4110-26(10)/2015/12640/ASi, OPO-4110-27(10)/20 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2015r. o przedsiębiorcy INFRATECH sp. z o.o. spółka komandytowa ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki promes koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła oraz w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła
2015 2550 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/229/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
2015 2551 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/230/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2015 2552 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/231/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich
2015 2553 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/232/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2015 2554 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/233/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki
2015 2555 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/234/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki
2015 2556 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/235/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich
2015 2557 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/236/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich
2015 2558 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/237/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2015 2559 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/238/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich
2015 2560 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/239/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia
2015 2561 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/240/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi
2015 2562 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/241/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie”
2015 2563 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/242/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie
2015 2564 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/243/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie
2015 2565 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/244/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy
2015 2566 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/245/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie
2015 2567 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/246/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich
2015 2568 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/247/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich
2015 2569 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/248/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich
2015 2570 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/249/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich
2015 2571 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/250/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia
2015 2572 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/251/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie
2015 2573 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/252/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej
2015 2574 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/253/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły
2015 2575 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej
2015 2576 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/255/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy
2015 2577 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/256/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego
2015 2578 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/257/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno
2015 2579 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/258/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie
2015 2580 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/259/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2015 2581 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/260/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy
2015 2582 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/76/15 Rady Gminy Radomin z dnia 14 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 2583 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr X/91/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 2584 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr X/94/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
2015 2585 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr X/95/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2586 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr X/103/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 20 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.
2015 2587 2015-08-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 sierpnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubiewo przeprowadzonych w dniu 23 sierpnia 2015 r.
2015 2588 2015-08-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 sierpnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żninie przeprowadzonych w dniu 23 sierpnia 2015 r.
2015 2589 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr X/261/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Złotniki Kujawskie
2015 2590 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr X/262/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łysomice
2015 2591 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr X/263/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2015 2592 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr X/264/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2015 2593 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr X/266/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2015 2594 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr X/267/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 2595 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr X/269/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015 2596 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr X.63.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 sierpnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok.
2015 2597 2015-08-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 2598 2015-08-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Włocławskiego z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku
2015 2599 2015-08-28 Informacja Informacja nr 1/2015 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy: Kowalewo Pomorskie
2015 2600 2015-08-28 Informacja Informacja nr 2/2015 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy: Golub-Dobrzyń
2015 2601 2015-08-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia zmian do rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2015 2602 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 sierpnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok
2015 2603 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VII/72/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko
2015 2604 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VII/74/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale Nr IV/26/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawietrybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 2605 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2606 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
2015 2607 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 2608 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Sępólno Krajeńskie, udzielających schronienia osobom pozbawionym schronienia, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
2015 2609 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok