Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Lipiec 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 2021 2015-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 60/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015r. o nieważności uchwały Nr IX/66/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce dla zamieszkałych na terenie gminy Mogilno uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów
2015 2022 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Balin.
2015 2023 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Borzymin.
2015 2024 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Cetki.
2015 2025 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Czyżewo.
2015 2026 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dębiany.
2015 2027 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dylewo.
2015 2028 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/41/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Głowińsk.
2015 2029 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/42/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Godziszewy.
2015 2030 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Jasin.
2015 2031 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/44/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kowalki.
2015 2032 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/45/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Linne.
2015 2033 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/46/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Marianki.
2015 2034 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/47/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowe Sadłowo.
2015 2035 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/48/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Podole.
2015 2036 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/49/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Puszcza Rządowa.
2015 2037 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/50/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rusinowo.
2015 2038 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/51/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rypałki Prywatne.
2015 2039 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/52/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sadłowo.
2015 2040 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/53/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sikory.
2015 2041 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/54/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Starorypin Prywatny.
2015 2042 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/55/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Starorypin Rządowy.
2015 2043 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/56/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Stawiska.
2015 2044 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/57/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Stępowo.
2015 2045 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/58/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zakrocz.
2015 2046 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/60/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2015 2047 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr X/35/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 2048 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 2049 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015
2015 2050 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/52/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rypin na lata 2015-2018
2015 2051 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2052 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2015 2053 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Balczewo.
2015 2054 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej o numerze 150116C
2015 2055 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym.
2015 2056 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr X/53/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 września 2011 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2015 2057 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich
2015 2058 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/43/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VII/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 2059 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/46/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2060 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Włocławek, w granicach jednostki strukturalnej Włocławek Zachód Przemysłowy
2015 2061 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Włocławek, w granicach wyznaczonych przez ul. Papieżka, działkę nr 42 KM 102, działkę nr 51/5 KM 102, działkę nr 3/45 KM 114, działkę nr 3/63 KM 114, działkę nr 3/52 KM 114, działkę nr 3/50 KM 114, działkę nr 55/6 KM 102, działkę nr 46/14 KM 102, działkę nr 44/16 KM 102 i działkę nr 4/3 KM 102
2015 2062 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Włocławek
2015 2063 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok
2015 2064 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Polną, Zielną i Papieżka oraz terenami bocznicy kolejowej.
2015 2065 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek
2015 2066 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasto Włocławek
2015 2067 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2068 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.
2015 2069 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/40/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 2070 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok
2015 2071 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Łasin
2015 2072 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2073 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/49/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 2074 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
2015 2075 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 2076 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie
2015 2077 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz sposobu ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć przy łączeniu różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2015 2078 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/40/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2079 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/41/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2015 2080 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr V /47 /2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 2081 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
2015 2082 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym.
2015 2083 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2015 2084 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze gminy Gostycyn
2015 2085 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 2086 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r.
2015 2087 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2015 rok
2015 2088 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr 38/27/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015
2015 2089 2015-07-01 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
2015 2090 2015-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015 Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.
2015 2091 2015-07-01 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 27 maja 2015r. z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2014 r.
2015 2092 2015-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015 Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.
2015 2093 2015-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015 Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.
2015 2094 2015-07-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze
2015 2095 2015-07-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
2015 2096 2015-07-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 maja 2015 r. Nr VIII/46/2015 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego oraz określenia regulaminu jej działania w zakresie § 4 ust. 1 pkt 3.
2015 2097 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
2015 2098 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015
2015 2099 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/149/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015
2015 2100 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/156/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzoza
2015 2101 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/157/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chełmno
2015 2102 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/158/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mrocza
2015 2103 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/159/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świecie – Bukowiec
2015 2104 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/160/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Radziejów
2015 2105 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/161/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gniewkowo
2015 2106 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/162/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żnin
2015 2107 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/163/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Janowiec Wielkopolski
2015 2108 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/164/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rogowo
2015 2109 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/165/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skępe
2015 2110 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/166/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Barcin
2015 2111 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/167/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobre
2015 2112 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/168/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sicienko - Wojnowo
2015 2113 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/169/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łabiszyn
2015 2114 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/170/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Aleksandrów Kujawski
2015 2115 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Włocławek
2015 2116 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/226/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”
2015 2117 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok
2015 2118 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca Statut Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości
2015 2119 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Pakość w miejscowościach Ludkowo, Łącko, Rybitwy oraz Wielowieś.
2015 2120 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 226/2 w miejscowości Łąkie, gmina Strzelno
2015 2121 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 192 w miejscowości Stodoły, gmina Strzelno
2015 2122 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2123 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie
2015 2124 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/48/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 2125 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi
2015 2126 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum.
2015 2127 2015-07-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2015 2128 2015-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 30.2015 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2015
2015 2129 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 2130 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2015 2131 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego w Morzycach
2015 2132 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”
2015 2133 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr V/63/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług Osielsko – Niemcz
2015 2134 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VI/47/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Radziejów
2015 2135 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
2015 2136 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2137 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015
2015 2138 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 2139 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
2015 2140 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2141 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 2142 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 128 i 137, obręb Mały Rudnik 0009, gmina Grudziądz
2015 2143 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Grudziądz.
2015 2144 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Grudziądz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 2145 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
2015 2146 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr Xi/82/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudziądz
2015 2147 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2015 2148 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/99/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 2149 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/101/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lipkusz 2" dla terenu położonego w Koronowie.
2015 2150 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/104/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 wrzesnia 2015 r.
2015 2151 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/58/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 2152 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/79/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”
2015 2153 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/83/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz w referendum ogólnokrajowym
2015 2154 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VI/50/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Cekcyn"
2015 2155 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VI/51/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu targowiska gminnego w Cekcynie
2015 2156 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno dla działki nr 255/4 położonej w miejscowości Bachotek.
2015 2157 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok
2015 2158 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/50/15 Rady Gminy Gruta z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok
2015 2159 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Gminy Gruta z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie
2015 2160 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/54/15 Rady Gminy Gruta z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę nr VII/47/03 Rady Gminy Gruta z dnia 16 września 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 2161 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia.
2015 2162 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/52/15 Rady Gminy Gruta z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 2163 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 80/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.
2015 2164 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2015 2165 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr II/13/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2015
2015 2166 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kcynia.
2015 2167 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX.71.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska.
2015 2168 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 2169 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 2170 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kruszwica dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kruszwica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.
2015 2171 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Kruszwica.
2015 2172 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
2015 2173 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utowrzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2174 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 2175 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudziądz
2015 2176 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/62/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7
2015 2177 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2178 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 2179 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Świecie nad Osą.
2015 2180 2015-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/15 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
2015 2181 2015-07-03 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2015 Rady Gminy Cekcyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cekcyn
2015 2182 2015-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 62/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 28 pkt 3 uchwały Nr X/93/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipkusz 1” dla terenu położonego w Koronowie
2015 2183 2015-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 63/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/39/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno
2015 2184 2015-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 64/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/47/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę nr XX/127/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 października 2012 r. zmieniającą uchwałę XIII/77/2011 Rady Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Straży Międzygminnej (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2012 r. Nr 236).
2015 2185 2015-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia.
2015 2186 2015-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części do uchwały Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w miejscowości Arturowo i Karczyn w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 1ZL, 2ZL.
2015 2187 2015-07-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2015r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą „Razem bezpieczniej”.
2015 2188 2015-07-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą „Razem bezpieczniej”.
2015 2189 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/154/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia sposobu i terminu ubiegania się przez doktorantów o stypendia naukowe, określenia maksymalnej wysokości przyznawanego wsparcia oraz sposobu wyłaniania stypendystów w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja” w roku akademickim 2015/2016
2015 2190 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo”
2015 2191 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2018
2015 2192 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
2015 2193 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 2194 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/77/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.
2015 2195 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 90/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 2196 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr IV/40/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok
2015 2197 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/129/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 25 czerwca 2013 roku.
2015 2198 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr X/76/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2015 2199 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr X/79/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania
2015 2200 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr X/80/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2201 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr X/81/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 2202 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/47/15 Rady Gminy Choceń z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenie inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzanie ścieków
2015 2203 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/49/15 Rady Gminy Choceń z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2204 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/219/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawach
2015 2205 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/220/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nakle nad Notecią
2015 2206 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/218/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym działającym w Przedszkolu nr 2 w Nakle nad Notecią
2015 2207 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/224/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nakło nad Notecią w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2208 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/217/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/544/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2209 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/69/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch drzew alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień w miejscowości Tryl.
2015 2210 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/39/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze zlokalizowanej w miejscowości Szabda
2015 2211 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/37/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze zlokalizowanej w miejscowości Kominy
2015 2212 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/38/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Szabda
2015 2213 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/40/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 2214 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/41/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu korzystania z budynku świetlicy wiejskiej będącej własnością Gminy Brodnica.
2015 2215 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 2216 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2015 2217 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2218 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
2015 2219 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2220 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomosci połozonych na terenie Gminy Rogowo
2015 2221 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2015 2222 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 2223 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2015 2224 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2015 2225 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/60/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 2226 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Laskowicach.
2015 2227 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/67/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński.
2015 2228 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/69/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 2229 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/68/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2015 2230 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/66/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
2015 2231 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/69/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2232 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/70/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rypińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 2233 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/74/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 2234 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Janowiec Wielkopolski.
2015 2235 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
2015 2236 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015.
2015 2237 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2238 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 2239 2015-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XI/12/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2015 2240 2015-07-06 Postanowienie Postanowienie nr 8/15 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2015 2241 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/47/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Golubiu-Dobrzyniu.
2015 2242 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Brzozie.
2015 2243 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Pruszcz w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2244 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/71/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania będącego przedmiotem dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2015 2245 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/74/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2246 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/80/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w domu pomocy społecznej, szpitalu i zakładzie karnym w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2247 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/82/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg kategorii gminnej na terenie Miasta Inowrocławia
2015 2248 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/92/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 2249 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 67/15 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.
2015 2250 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie podziału Sołectwa Marcinkowo Górne na dwa odrębne sołectwa.
2015 2251 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Piastowo, gmina Gąsawa.
2015 2252 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/72/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu placów zabaw.
2015 2253 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/73/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowej w Gąsawie.
2015 2254 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni plenerowych na terenie gminy Gąsawa.
2015 2255 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z gminnego stadionu w Gąsawie.
2015 2256 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/78/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2015 2257 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 2258 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 2259 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/64/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2260 2015-07-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/15 Rady Gminy Radomin z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2015 2261 2015-07-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 67/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenbia nieważności § 6 ust. 1 pkt 7 lit. c, § 6 ust. 2 pkt 7 lit. c, § 7 ust. 2 oraz załącznika nr 3 do uchwały Nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonach ulic: al. Niepodległości, Studziennej, Najświętszej Maryi Panny, Jagiellońskiej, Jacewskiej oraz Grochowej w zakresie terenu oznaczonym symbolem UO
2015 2262 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/44/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 2263 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo
2015 2264 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr V/58/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrcz
2015 2265 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr V/59/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2266 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr V/60/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Dobrcz.
2015 2267 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr V/61/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/419/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dobrcz dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych na terenie Gminy Dobrcz oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 2268 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/53/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/18/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2015.
2015 2269 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2270 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zasad wydzierżawienia i wynajmowania, nieruchomości stanowiących własność Gminy Drzycim.
2015 2271 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Drzycim i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2015 2272 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015
2015 2273 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania nr 5.
2015 2274 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX.39.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 2275 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX.41.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2276 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX.44.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2015 2277 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/40/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lubanie
2015 2278 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015
2015 2279 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe
2015 2280 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wioska
2015 2281 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr 29/40/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 2282 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok
2015 2283 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Żnina dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne
2015 2284 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Żnin przez inne niż Gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 2285 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 54 położonej w miejscowości Rydlewo
2015 2286 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Góra” dla terenu położonego przy ul. Kl. Janickiego
2015 2287 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, ETAP I - sołectwo Wójcin
2015 2288 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2289 2015-07-08 Informacja Informacja nr 1/2015 Starosty Toruńskiego z dnia 3 lipca 2015r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2014 rok
2015 2290 2015-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 2291 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XIII/217/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego obowiązującego na drugim etapie rekrutacji do Pałacu Młodzieży oraz młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, w tym przyznania liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 2292 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XIII/218/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce
2015 2293 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XIII/219/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Parku Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy oraz urządzeń znajdujących się na tym terenie
2015 2294 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XIII/220/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Miasto Bydgoszcz
2015 2295 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XIII/231/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na stałe obwody głosowania
2015 2296 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XIII/232/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2297 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/60/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2298 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie nazewnictwa ulic w Barcinie i Piechcinie
2015 2299 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji.
2015 2300 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin.
2015 2301 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 2302 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania jej statutu.
2015 2303 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Józefinka
2015 2304 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Knieja
2015 2305 2015-07-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2015 2306 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/73/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pruszcz w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz
2015 2307 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/63/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.
2015 2308 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr 56/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015
2015 2309 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/73/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 2310 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/48/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 2311 2015-07-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 7 lipca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowniki przeprowadzonych w dniu 5 lipca 2015 r.
2015 2312 2015-07-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 7 lipca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osięciny przeprowadzonych w dniu 5 lipca 2015 r.
2015 2313 2015-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Łubianka z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie: ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Łubianka
2015 2314 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr XIII/212/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok (5)
2015 2315 2015-07-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 70/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr VIII/73/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w części dotyczącej § 3.
2015 2316 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr X/95/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.
2015 2317 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/39/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 maja 2015r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
2015 2318 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr XI/51/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka
2015 2319 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Zławieś Wielka, a realizujących zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Zławieś Wielka oraz trybu pobierania opłat za pobyt w ośrodku wsparcia
2015 2320 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2015 2321 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2015r. Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
2015 2322 2015-07-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr X/48/2015 Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2015r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego za 2014 rok
2015 2323 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina Barcin
2015 2324 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/59/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2325 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/60/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2326 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/64/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2015 2327 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/65/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie stawek za umieszczanie plakatów i ogłoszeń na miejskich słupach ogłoszeniowych
2015 2328 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/66/15 Rady Gminy Radomin z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 2329 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.81.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.
2015 2330 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.82.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę Białe Błota oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat.
2015 2331 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.83.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.
2015 2332 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/41/15 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 10 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
2015 2333 2015-07-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Lniano częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2015 2334 2015-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 178/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 2335 2015-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015 Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.
2015 2336 2015-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2015 Wójta Gminy Kowal z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 2337 2015-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2015 Wójta Gminy Kowal z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 2338 2015-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 10 lipca 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 2339 2015-07-14 Informacja Informacja Starosty Nakielskiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Szubin
2015 2340 2015-07-14 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lipca 2015r. o decyzjach nr WCC/1168G/13971/W/OPO/2015/JPi i nr PCC/1144D/13971/W/OPO/2015/JPi
2015 2341 2015-07-14 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”)
2015 2342 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/60/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka Północ I”
2015 2343 2015-07-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 67 /2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/50/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka Północ I”.
2015 2344 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 2345 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego w mieście Brześć Kujawski
2015 2346 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/56/15 Rady Gminy Topólka z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty z tytułu posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2347 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/58/15 Rady Gminy Topólka z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 2348 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/60/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin dla nauczyciela przedszkola lub szkoły podstawowej, prowadzącego zajęcia wychowania przedszkolnego w oddziale łączonym
2015 2349 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok
2015 2350 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 2351 2015-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 36.2015 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo
2015 2352 2015-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2015 2353 2015-07-16 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-13(7)/2015/250/X/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lipca 2015r. o decyzji Prezesa URE zatwierdzającej taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
2015 2354 2015-07-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lipca 2015r. o sprostowaniu błędów.
2015 2355 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego przy ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim
2015 2356 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 2357 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2358 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 3 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
2015 2359 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 105/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic M. Skłodowskiej-Curie i Równinnej w Toruniu.
2015 2360 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 106/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym.
2015 2361 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 107/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.
2015 2362 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 109/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie ustanowienia okolicznościowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2015 2363 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 13 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2015 2364 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/96/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 13 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania
2015 2365 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/97/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zespole sanatoryjno-szpitalnym i sanatoriach w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2366 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 lipca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2015 r.
2015 2367 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2368 2015-07-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2/2015 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Lniano częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zawarte pomiędzy gminą Cekcyn a gminą Lniano
2015 2369 2015-07-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 692/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 września 2014r. Sygn. akt II SA/Bd 692/14
2015 2370 2015-07-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 622/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 października 2014r. Sygn. akt II SA/Bd 622/14
2015 2371 2015-07-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1297/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2014r. Sygn. akt II SA/Bd 1297/14
2015 2372 2015-07-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 964/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014r. Sygn. akt II SA/Bd 964/14
2015 2373 2015-07-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1237/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2015r. Sygn. akt II SA/Bd 1237/14
2015 2374 2015-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/W/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 13 lipca 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 2375 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 maja 2015r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso .
2015 2376 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso .
2015 2377 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2378 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X/94/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Lubicz.
2015 2379 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.78.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota.
2015 2380 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.79.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota.
2015 2381 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej i torach kolejowych w Małej Nieszawce.
2015 2382 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie budżetu partycypacyjnego w Gminie Wielka Nieszawka na rok 2016.
2015 2383 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015
2015 2384 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania
2015 2385 2015-07-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie wykazu spółek wodnych z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z rezerwy celowej budżetu państwa w 2015 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2015 2386 2015-07-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia miejskiego wód podziemnych w Aleksandrowie Kujawskim, woj. kujawsko - pomorskie
2015 2387 2015-07-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 20 marca 2015r. z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2014, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021 oraz wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.
2015 2388 2015-07-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2015 Wójta Gminy Kowal z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 2389 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północno – zachodniej części miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka.
2015 2390 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 2391 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/56/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 2392 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/60/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2015 2393 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2015 rok.
2015 2394 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr X/80/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.
2015 2395 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VI/48/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży przyjmowanego w drodze konsultacji społecznych.
2015 2396 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VI/51/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
2015 2397 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lipca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 2398 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.
2015 2399 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania.
2015 2400 2015-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 74/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 13 pkt 3 oraz § 14 pkt 4 uchwały Nr XI/101/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipkusz 2” dla terenu położonego w Koronowie
2015 2401 2015-07-23 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/15 Wójta Gminy Osie z dnia 30 marca 2015r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2014 ROK
2015 2402 2015-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/15 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 2403 2015-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Osiek z dnia 14 lipca 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 2404 2015-07-23 Informacja Informacja nr 1/2015 Starosty Brodnickiego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania numerycznej mapy ewidencyjnej pełnej treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie kart budynkowych i lokalowych, utworzenie obiektowej mapy numerycznej budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych, dla części obszaru Powiatu Brodnickiego dla jednostek ewidencyjnych: Jabłonowo Pomorskie, Bobrowo, Zbiczno, Bartniczka, Górzno, Świedziebnia, Osiek.
2015 2405 2015-07-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych we Włocławku
2015 2406 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2015 rok
2015 2407 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr XI/99/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.
2015 2408 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr XII/48/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2409 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr XII/50/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 17 lipca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 2410 2015-07-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych.
2015 2411 2015-07-24 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-16(10)/2015/388/XIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie decyzji Prezesa URE zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu - Dobrzyniu na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
2015 2412 2015-07-24 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-17(7)/2015/415/XIV/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie decyzji Prezesa URE zatwierdzjącej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „WODBAR” sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
2015 2413 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w zachodniej i północnej części miejscowości Górsk, gmina Zławieś Wielka
2015 2414 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bieganowie
2015 2415 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr V/42/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Radziejów
2015 2416 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2015 rok.
2015 2417 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr 65/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 15 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015
2015 2418 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr XII/45/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 2419 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok
2015 2420 2015-07-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.
2015 2421 2015-07-28 ANEKS Aneks nr 1 Powiatu Tucholskiego z dnia 13 marca 2015r. do Porozumienia z dnia 26.01.2015 r. w sprawie powierzenia gminie Tuchola wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi
2015 2422 2015-07-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/15 Burmistrza Mogilna z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji do spraw referendum
2015 2423 2015-07-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 44.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2015
2015 2424 2015-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 77/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica
2015 2425 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/55/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 2426 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lubień Kujawski na stałe obwody głosowania.
2015 2427 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 2428 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 31/44/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 2429 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/70/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 2430 2015-07-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Brodnica z dnia 31 marca 2015r. Sprawozdanie Wójta Gminy Brodnica z wykonania budżetu w 2014 roku
2015 2431 2015-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 lipca 2015r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 2432 2015-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Radomin z dnia 23 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/22/14 Rady Gminy Radomin z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 2433 2015-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 39.2015 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na rok 2015
2015 2434 2015-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 2435 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/ 54/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2015 2436 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/98/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w pasie terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 p nom 8Mpa.
2015 2437 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/100/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo.
2015 2438 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr IX/80/15 Rady Miasta Rypin z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rypińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 2439 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzuze
2015 2440 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
2015 2441 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/35/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015.
2015 2442 2015-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/15 Burmistrza Mogilna z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji do spraw referendum
2015 2443 2015-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 78/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego przy ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim.
2015 2444 2015-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 79/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego w mieście Brześć Kujawski
2015 2445 2015-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 80/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/53/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno dla działki nr 255/4 położonej w miejscowości Bachotek
2015 2446 2015-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 81/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 ust. 3 pkt 10 uchwały Nr IX.71.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska
2015 2447 2015-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 82/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Pakość w miejscowościach Ludkowo, Łącko, Rybitwy oraz Wielowieś