Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Czerwiec 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1734 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr III/37/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 1735 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/18/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2015.
2015 1736 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr IX/63/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2015 1737 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr IX/ 66 /15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce dla zamieszkałych na terenie gminy Mogilno uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów
2015 1738 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2015
2015 1739 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego oraz określenia regulaminu jej działania
2015 1740 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/141/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie
2015 1741 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/143/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2015r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem
2015 1742 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr IV/41/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/37/2015 z dnia 17.03.2015 r. w sprawie budżetu na 2015 r
2015 1743 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2015 1744 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych w Więcborku
2015 1745 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr IX/47/2014 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 maja 2015r. zmieniającą uchwałę nr XX/127/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 października 2012 roku zmieniającą uchwałę XIII/77/2011 Rady Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Straży Międzygminnej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. Nr 236)
2015 1746 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 12/15 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia wymagań dla lokalizacji pasiek stacjonarnych i wędrownych na terenie Gminy Dębowa Łąka
2015 1747 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 1748 2015-06-02 Postanowienie Postanowienie nr 595 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 1749 2015-06-02 Postanowienie Postanowienie nr 596 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 1750 2015-06-02 Informacja Informacja Starosty Włocławskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych dotyczących budynków i lokali
2015 1751 2015-06-02 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-8(4)/2015/21409/III/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu OPEC-INEKO sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu posiadającemu koncesje na wytwarzanie ciepła
2015 1752 2015-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 53/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 24 pkt 12 uchwały Nr VIII/80/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sportowa – Kotomierska – Przemysłowa” dla terenu położonego w Koronowie.
2015 1753 2015-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 54/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/40/15 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miasto Włocławek.
2015 1754 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Lipno z dnia 21 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 r.
2015 1755 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 7 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015
2015 1756 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/47/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 maja 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 1757 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnych Placów Zabaw
2015 1758 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/49/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Placu Zabaw w miejscowości Osięciny
2015 1759 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr 73/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 12 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 1760 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015
2015 1761 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/87/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 1762 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/92/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zacisze” dla terenu położonego w Koronowie.
2015 1763 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/93/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lipkusz 1" dla terenu położonego w Koronowie.
2015 1764 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/94/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty
2015 1765 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 1766 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1767 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 1768 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.41.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 1769 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/35/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
2015 1770 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.63.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Murowaniec.
2015 1771 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.68.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.
2015 1772 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.69.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1773 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015
2015 1774 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 1775 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr 62/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.
2015 1776 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/65/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lat lub czas nieoznaczony.
2015 1777 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 maja 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno
2015 1778 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 maja 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1779 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 1780 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 1781 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
2015 1782 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany statutu jednostki organizacyjnej o nazwie "Zakład Usług Komunalnych w Górznie”
2015 1783 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 czerwca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 1784 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2015 1785 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie Zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2015 1786 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu.
2015 1787 2015-06-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 1 czerwca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bukowiec przeprowadzonych w dniu 31 maja 2015 r.
2015 1788 2015-06-05 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Starosty Żniński z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2015 1789 2015-06-05 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2015 Starosty Żniński z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2015 1790 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2014 rok
2015 1791 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2015r. w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Zbiczno.
2015 1792 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno
2015 1793 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2015 1794 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław
2015 1795 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowrocław
2015 1796 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław
2015 1797 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XII/161/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2015 1798 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XII/163/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. w sprawie powołania Bydgoskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2015 1799 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XII/167/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/499/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2015 1800 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XII/168/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok (4)
2015 1801 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XII/179/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 1802 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XII/181/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2015 1803 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XII/185/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Dworcowa - Zduny" w Bydgoszczy
2015 1804 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XII/186/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo – Hermana Frankego" w Bydgoszczy
2015 1805 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XII/187/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Bydgoszczy
2015 1806 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XII/188/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Bydgoszczy
2015 1807 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 1808 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/15 Rady Gminy Radomin z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/239/13 Rady Gminy Radomin z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz ustalenia pierwszeństwa w nabywaniu tych lokali
2015 1809 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/60/15 Rady Gminy Radomin z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w spraawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 1810 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Szubin
2015 1811 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającym w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Szubinie
2015 1812 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rynarzewo gm. Szubin
2015 1813 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 1814 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2015 1815 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr X/197/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zaliczenia ulicy Księdza Ignacego Klimackiego do kategorii dróg gminnych
2015 1816 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 1817 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w miejscowości Arturowo i Karczyn.
2015 1818 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kruszwica.
2015 1819 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr X/35/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2015 1820 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr X/36/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
2015 1821 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr X/37/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 1822 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr X/38/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VII/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 1823 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/64/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 1824 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/65/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej w 2015 roku
2015 1825 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/67/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 1 drzewa z gatunku jarząb szwedzki z alei jarzębów szwedzkich, w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz
2015 1826 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1827 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w Barcinie
2015 1828 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Barcin.
2015 1829 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Barcinie oraz nadania jej statutu.
2015 1830 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/43/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Programu „Karta Dużej Rodziny w Jabłonowie Pomorskim”
2015 1831 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 1832 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Czernikowo
2015 1833 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/51/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2015 1834 2015-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz ze sprawozdaniem z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 r., informacji o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek.
2015 1835 2015-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2014
2015 1836 2015-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 34.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 22 maja 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2015
2015 1837 2015-06-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie jednolitego tekstu uchwały Nr XLI/352/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 kwietnia 2014 r.
2015 1838 2015-06-10 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-5(8)/2015/21412/III/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie decyzji Prezesa URE dotyczącej zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem
2015 1839 2015-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 57/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie orzekania o nieważności uchwały Nr IV/35/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Dobrcz
2015 1840 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/34/15 Rady Gminy Choceń z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2015
2015 1841 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/42/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 1842 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/49/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2015 1843 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/51/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 r.
2015 1844 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 1845 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr 62/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Świecie na temat budżetu gminy Świecie w 2016 roku.
2015 1846 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr 68/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 1847 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 maja 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia.
2015 1848 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drzycim.
2015 1849 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015
2015 1850 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr X/32/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dla dróg gminnych w Mieście Golub-Dobrzyń.
2015 1851 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 1852 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/38/15 Rady Gminy Choceń z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2015
2015 1853 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/39/15 Rady Gminy Choceń z dnia 29 maja 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2015 1854 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/40/15 Rady Gminy Choceń z dnia 29 maja 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2015 1855 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/42/15 Rady Gminy Choceń z dnia 29 maja 2015r. w sprawie opłaty targowej oraz regulaminu targowiska.
2015 1856 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Górznie
2015 1857 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 1858 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1859 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
2015 1860 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1861 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 maja 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
2015 1862 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2015 1863 2015-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Kowal z dnia 30 marca 2015r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
2015 1864 2015-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Kowal z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 1865 2015-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Kowal z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 1866 2015-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Kowal z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 1867 2015-06-11 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-6(7)/2015/1333/XIV/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawiedecyzji Prezesa URE dotyczącej zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo EDF Toruń S. A. z siedzibą w Toruniu, posiadające koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem
2015 1868 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/42/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2015 1869 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonach ulic: al. Niepodległości, Studziennej, Najświętszej Marii Panny, Jagiellońskiej, Jacewskiej oraz Grochowej
2015 1870 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami
2015 1871 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2015 1872 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 1873 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2015 rok.
2015 1874 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 maja 2015r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2015 1875 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 3 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015.
2015 1876 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 3 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2015 1877 2015-06-12 Porozumienie Porozumienie nr OR.031.6.2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie przekazania Gminie Barcin do realizacji zadania własnego Powiatu Żnińskiego, polegającego na założeniu i prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie
2015 1878 2015-06-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wykonania budżetu za 2014 r.
2015 1879 2015-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 2 czerwca 2015r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 1880 2015-06-12 Informacja Informacja nr 1/2015 Starosty Nakielskiego z dnia 3 czerwca 2015r. Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2014 rok
2015 1881 2015-06-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Tucholskiego z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2015 1882 2015-06-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 9 czerwca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2015 r.
2015 1883 2015-06-12 Postanowienie Postanowienie nr 7/15 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 1884 2015-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 27.2015 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2015
2015 1885 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stolno oraz określenia granic ich obwodów
2015 1886 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/55/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stolno oraz określenia granic ich obwodów
2015 1887 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr 48/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 10 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015
2015 1888 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr 26/37/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 1889 2015-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 maja 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2015 1890 2015-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Kowal z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 1891 2015-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 11 czerwca 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 1892 2015-06-16 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
2015 1893 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 1894 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/55/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina.
2015 1895 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/57/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rypińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 1896 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/59/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypin.
2015 1897 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/60/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach oraz wprowadzenia nowych zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
2015 1898 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/63/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 1899 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/67/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2015 1900 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/52/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 1901 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 1902 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 czerwca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2015 r.
2015 1903 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 238/4 w Lisewie.
2015 1904 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków oraz zasad opłat za korzystanie z przystanków
2015 1905 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/52/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2015 1906 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/53/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1907 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/55/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Regulaminu Targowiska przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim
2015 1908 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/59/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Solec Kujawski
2015 1909 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie Statutu Gminy Bartniczka.
2015 1910 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartniczka na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków
2015 1911 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1912 2015-06-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr DTR-772-5/15 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 15 czerwca 2015r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Unisław przeprowadzonych w dniu 14 czerwca 2015 r.
2015 1913 2015-06-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 15 czerwca 2015r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Lipnie przeprowadzonych w dniu 14 czerwca 2015 r.
2015 1914 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rypiński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 1915 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/50/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 1916 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr 82/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 1917 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr 84/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 9 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 1918 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr V/37/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
2015 1919 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
2015 1920 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Radziejów, których właścicielem jest Gmina Miasto Radziejów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1921 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia w części miasta Radziejów objętej ulicami Rynek, Pułaskiego, Przesmyk, Kilińskiego, Zachodnia, Rzemieślnicza, Toruńska, Dolna, Kościuszki czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych.
2015 1922 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/47/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok.
2015 1923 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
2015 1924 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2015 rok.
2015 1925 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 2 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 1926 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Zbiczno.
2015 1927 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zbiczno.
2015 1928 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Zbiczno.
2015 1929 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zbiczno.
2015 1930 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zbiczno
2015 1931 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 1932 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1933 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1934 2015-06-22 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-9(6)/2015/1249/XIII-1253/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie decyzji Prezesa URE dotyczacej zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy posiadającego koncesje na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
2015 1935 2015-06-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe ma terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2015 1936 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/41/15 Rady Gminy Choceń z dnia 29 maja 2015r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1937 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/43/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 1938 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/45/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony 3 drzew gatunku kasztanowiec zwyczajny - uznanych za pomnik przyrody w miejscowości Czarne
2015 1939 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/46/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Wielgiem
2015 1940 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok
2015 1941 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.
2015 1942 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 – 2018”.
2015 1943 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Lubień Kujawski.
2015 1944 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/63/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 1945 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/64/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1946 2015-06-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2015r. z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2014 rok
2015 1947 2015-06-24 Porozumienie Porozumienie nr OR.33.20.2015 Starosty Świeckiego z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Świecie wykonania części zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego
2015 1948 2015-06-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jeziorach Wielkich przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2015 r.
2015 1949 2015-06-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 58/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/29/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo dla działki nr 116 położonej w miejscowości Jania Góra, gmina Świekatowo
2015 1950 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr V/6/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.
2015 1951 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 8 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015
2015 1952 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników
2015 1953 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego "Mój Rynek"
2015 1954 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1955 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VI/53/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Rypin na lata 2015-2020
2015 1956 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2015 1957 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr V/45/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1958 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/41/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2015 1959 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/42/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1960 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/43/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów
2015 1961 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/47/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
2015 1962 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/49/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 rok
2015 1963 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 86/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wąska-Boczna” dla obszaru położonego przy ul. św. Józefa w Toruniu.
2015 1964 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 93/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2015 1965 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 95/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2015 – 2019”.
2015 1966 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 96/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.
2015 1967 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2015 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia woli powierzenia bibliotece publicznej, której organizatorem jest Gmina Gniewkowo, wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej
2015 1968 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr X/71/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2015 1969 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr X/75/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia flagi i herbu Gminy Mogilno
2015 1970 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr X/79/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Mogilno odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum
2015 1971 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr IX.63.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015
2015 1972 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr IX.66.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Baruchowo niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 1973 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr IX.67.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1974 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestry żłobków i klubów dziecięcych
2015 1975 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/57/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze gminy Śliwice
2015 1976 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/51/15 Rady Gminy Unisław z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Gołoty
2015 1977 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Unisław z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Stablewice
2015 1978 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Górzno na okres od dnia 1 lipca 2015r. do dnia 30 czerwca 2016r.
2015 1979 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr V/12/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2015 rok
2015 1980 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Papowo Toruńskie - Lipniczki
2015 1981 2015-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2015 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2014 rok
2015 1982 2015-06-26 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 czerwca 2015r. o decyzji nr WCC/113-ZTO-D/250/W/OPO/2015/ASz1
2015 1983 2015-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Kowal z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 1984 2015-06-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 59/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/27/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Moczadła
2015 1985 2015-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2015 1986 2015-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2015r. ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.
2015 1987 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 1988 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Mrocza
2015 1989 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2015 1990 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Mrocza
2015 1991 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie - określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze – w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy; - przyznania zwolnienia nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć; - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2012r. poz. 2258).
2015 1992 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/77/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład skupiska drzew będącego pomnikiem przyrody rosnącego w parku dworskim w miejscowości Brzemiona w gminie Lniano.
2015 1993 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/78/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2015 1994 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/79/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania z świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia znajdujących się w sołectwach na terenie Gminy Lniano.
2015 1995 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/80/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z komunalnych placów zabawna terenie Gminy Lniano.
2015 1996 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/81/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie „Regulaminów korzystania z gminnych boisk wielofunkcyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lniano”.
2015 1997 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/82/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie „Regulaminu korzystania z gminnych boisk sportowych piłkarskich zlokalizowanych na terenie Gminy Lniano”
2015 1998 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok
2015 1999 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr 49/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego
2015 2000 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr 50/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bydgoskiego
2015 2001 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr 51/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i warunków wykorzystywania herbu i flagi Powiatu Bydgoskiego
2015 2002 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015
2015 2003 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/96/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Aleksandrowskim
2015 2004 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/99/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015
2015 2005 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015
2015 2006 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 czerwca 2015r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w celu przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 r.
2015 2007 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/82/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz.
2015 2008 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/83/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 2009 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku.
2015 2010 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko
2015 2011 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/57/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 19 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.
2015 2012 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII.46.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok.
2015 2013 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXXII.144.2013 Rady Gminy Zbójno z dn. 28.10.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.
2015 2014 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII.55.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2015 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII.56.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zbójno, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.
2015 2016 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/41/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 2017 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/44/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zabiegów sanitarno – pielęgnacyjnych drzew w alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1257 C Michale – Sartowice uznanej za pomnik przyrody w miejscowości Wielkie Stwolno, numer rejestru wojewódzkiego 805, działka ewidencyjna nr 411, rejestr ewidencji gruntów 131 oraz 1 drzewa gatunek dąb szypułkowy usytuowany na działce nr 103/1, rejestr ewidencji gruntów 235 w miejscowości Michale, uznanego za pomnik przyrody zarejestrowany pod numerem rejestru wojewódzkiego 1352
2015 2018 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/50/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 2019 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015
2015 2020 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Brodnicy