Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kwiecień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1007 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 marca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 1008 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1009 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wielgie.
2015 1010 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1011 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 1012 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 1013 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/57/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 10 maja 2015 r.
2015 1014 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2015 1015 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1016 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1017 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/62/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1018 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1019 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/65/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mąkowarsko.
2015 1020 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Lubiewo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1021 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/2011 z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich oraz sprzętu stanowiącego ich wyposażenie
2015 1022 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/198/2013r. z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z Domu Kultury w Lubiewie oraz sprzętu stanowiącego jego wyposażenie
2015 1023 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Bysław, gm. Lubiewo
2015 1024 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych w podziale gminy Lubiewo na stałe obwody głosowania
2015 1025 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1026 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gniewkowo
2015 1027 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/29/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Jabłonowie Pomorskim
2015 1028 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński na rzecz ich najemców.
2015 1029 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1030 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2015r. w sprawie okręgów wyborczych
2015 1031 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2015r. w sprawie obwodów głosowania
2015 1032 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody, wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Obrowo
2015 1033 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok
2015 1034 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2015 1035 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1036 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 1037 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1038 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/52/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.
2015 1039 2015-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Ciechocin
2015 1040 2015-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/15 Wójta Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 1041 2015-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie za 2014r.
2015 1042 2015-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr X/2015 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 23 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Papowo Biskupie za rok 2014
2015 1043 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 1044 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 13 marca 2015r. w sprawie sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1045 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania
2015 1046 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1047 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 1048 2015-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2014 r.
2015 1049 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dąbrowa
2015 1050 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr II/13/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2015
2015 1051 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeżewo i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.
2015 1052 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jeżewo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2015 1053 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Jeżewie i Nr 4 w Laskowicach na czas przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1054 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr III/19/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy na stałe obwody głosowania
2015 1055 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr III/20/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Osielsko służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców
2015 1056 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 1057 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1058 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Strzelno oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1059 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr 54/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2015 1060 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr 55/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2015 1061 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
2015 1062 2015-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.13.2015 Wójta Gminy Topólka z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2015 1063 2015-04-02 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław.
2015 1064 2015-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/15 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2014 rok.
2015 1065 2015-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za rok 2014.
2015 1066 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015 rok.
2015 1067 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Janowiec Wielkopolski na stałe obwody głosowania.
2015 1068 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1069 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 1070 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok
2015 1071 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 1072 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia obwodów dla szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna.
2015 1073 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1074 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 51/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bema i Gałczyńskiego w Toruniu.
2015 1075 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 53/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 1076 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 57/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń służebnościami gruntowymi i przesyłu.
2015 1077 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 60/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Torunia.
2015 1078 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok
2015 1079 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr III/23/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko.
2015 1080 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/131/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nakło nad Notecią w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1081 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/135/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.
2015 1082 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania.
2015 1083 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Barcin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 1084 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Barcin dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2016 roku”
2015 1085 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 1086 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok.
2015 1087 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/32/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.
2015 1088 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/32/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa.
2015 1089 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/38/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 1090 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/12/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom i placom
2015 1091 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/18/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Włocławek jest organem prowadzącym
2015 1092 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/52/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 marca 2015r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2015 1093 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/53/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia  kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Nowe jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 1094 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/56/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 marca 2015r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2015 1095 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015
2015 1096 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Miasta Radziejów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 1097 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/32/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1098 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze – za 2014 rok
2015 1099 2015-04-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 11/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.
2015 1100 2015-04-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 12/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.
2015 1101 2015-04-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 13/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2015 1102 2015-04-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 14/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.
2015 1103 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/15 Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębowa Łąka za 2014 rok
2015 1104 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 18.2015 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2015
2015 1105 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 1106 2015-04-07 Informacja Informacja Starosty Chełmińskiego z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gmin: Chełmno i Papowo Biskupie.
2015 1107 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/24/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Chełmża na lata 2015–2018".
2015 1108 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubianka
2015 1109 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/43/15 Rady Gminy Radomin z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w spraawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 1110 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 1111 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1112 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1113 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – miasto Grudziądz
2015 1114 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego
2015 1115 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
2015 1116 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu
2015 1117 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
2015 1118 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/45/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Grudziądzu
2015 1119 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/47/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Waryńskiego, Lipową, linią kolejową i terenami na wysokości ulicy Granicznej
2015 1120 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/52/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz
2015 1121 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/53/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego
2015 1122 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie Regulaminu wypożyczalni sprzętu Przystani Powiat Nakielski
2015 1123 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie Regulaminu Przystani Powiat Nakielski
2015 1124 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie Regulaminu bazy noclegowej Przystani Powiat Nakielski
2015 1125 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015r. w sprawie podziału sołectwa Czaple i utworzenia sołectwa Bartoszewice i nadania statutu sołectwa Bartoszewice
2015 1126 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czaple
2015 1127 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1128 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie płużnica oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2015 1129 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1130 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 1131 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 1132 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.38.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na okręgi wyborcze.
2015 1133 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.39.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania.
2015 1134 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.40.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnetrznych stanowiących własnosć Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2015 1135 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/22/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 1136 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2015 1137 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 1138 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Rogowo.
2015 1139 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/44/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Pruszcz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 1140 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2015 1141 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2015 1142 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Łojewo
2015 1143 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty
2015 1144 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 1145 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
2015 1146 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2015 1147 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 1148 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 1149 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Chrostkowo.
2015 1150 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2015
2015 1151 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gruta na lata 2011 – 2017.
2015 1152 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2015 1153 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej i nadania jej Statutu.
2015 1154 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 52/16, obręb Pokrzywno, gmina Gruta.
2015 1155 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 701, obręb geodezyjny Gruta, gmina Gruta.
2015 1156 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina.
2015 1157 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/40/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1158 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/44/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy skwerowi
2015 1159 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/49/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru
2015 1160 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/14/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 1161 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/17/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015r. w sprawie powołania Włocławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.
2015 1162 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/21/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych Gminy Miasto Włocławek
2015 1163 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek.
2015 1164 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 1165 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek
2015 1166 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1167 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2015r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego
2015 1168 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Brodnicy lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2015 1169 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dragacz
2015 1170 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/29/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których Gmina Dragacz jest organem prowadzącym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów
2015 1171 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/31/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2015 1172 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 1173 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 1174 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.26.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 1175 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.30.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 1176 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
2015 1177 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 1178 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Zbójno z dnia 25 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zbójno za 2014 rok, informacji o stanie mienia gminy Zbójno oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zbójno.
2015 1179 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2015r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2014 rok.
2015 1180 2015-04-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Bydgoskiego
2015 1181 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2014 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2014 r. oraz informacji o stanie mienia za 2014 r.
2015 1182 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Bobrowo z dnia 30 marca 2015r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bobrowo za 2014 rok
2015 1183 2015-04-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009
2015 1184 2015-04-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003
2015 1185 2015-04-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Wisła PLH220033
2015 1186 2015-04-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 28/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 8 pkt 11, § 10 pkt 5, § 14 pkt 3, § 26 pkt 10, § 27 pkt 13, § 28 pkt 2, § 30 pkt 7 (drugiego) oraz § 30 pkt 8 uchwały nr VI/111/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Nakło nad Notecią w rejonie ulic Armii Krajowej, Mroteckiej i północnej obwodnicy miasta
2015 1187 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej oraz regulaminu określającego szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2015 1188 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2015 1189 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IX/104/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na stałe obwody głosowania
2015 1190 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IX/105/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1191 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IX/106/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok (2)
2015 1192 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IX/108/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg położonych na terenie miasta Bydgoszczy do kategorii dróg powiatowych
2015 1193 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IX/109/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2015r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg położonych na terenie miasta Bydgoszczy kategorii dróg powiatowych
2015 1194 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IX/113/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze wodnym miasta Bydgoszczy na rok 2015
2015 1195 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IX/131/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Bydgoszczy
2015 1196 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IX/132/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy dla mostu na terenie Bydgoszczy
2015 1197 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok
2015 1198 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe.
2015 1199 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zbiczno.
2015 1200 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zbiczno.
2015 1201 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr III/22/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok
2015 1202 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1203 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów dotyczących drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janikowo
2015 1204 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015
2015 1205 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/ 16 /15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 1206 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Topólce
2015 1207 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/ 25 /15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Topólka
2015 1208 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 1209 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2015r. w sprawie szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Mrocza
2015 1210 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskie w Mroczy dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2015 1211 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/45/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
2015 1212 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.
2015 1213 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/49/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
2015 1214 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/48/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński.
2015 1215 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/107/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015
2015 1216 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/110/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023"
2015 1217 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/112/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Unisław
2015 1218 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/118/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
2015 1219 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Przedszkola Publicznego „Słoneczko”, dla którego Gmina Raciążek jest organem prowadzącym
2015 1220 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr III/27/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
2015 1221 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy.
2015 1222 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IX/30/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 1223 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/20/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru ograniczonego ulicami: Wiewiórczą, Kościelną, Szpalerową, Bluszczową, Świetlaną oraz rzeką Lubieńką i granicą miasta.
2015 1224 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
2015 1225 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1226 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 33/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 31 marca 2015r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2014
2015 1227 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015
2015 1228 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r.
2015 1229 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy Miasto Radziejów służebnościami gruntowymi i przesyłu
2015 1230 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 1231 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/22/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Rojewo, gmina Rojewo.
2015 1232 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok
2015 1233 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.31.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 1234 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.32.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 1235 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1236 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1237 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2015 1238 2015-04-09 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
2015 1239 2015-04-09 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
2015 1240 2015-04-09 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
2015 1241 2015-04-09 Postanowienie Postanowienie nr 3/2015 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 1242 2015-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 21.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 16 marca 2015r. w sprawie: opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2014 rok.
2015 1243 2015-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 20 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2014 rok
2015 1244 2015-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmna za 2014 rok
2015 1245 2015-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2014.
2015 1246 2015-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2014 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Janikowo.
2015 1247 2015-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Osiek z dnia 30 marca 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 1248 2015-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 1249 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/156/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo
2015 1250 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/153/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1251 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 4 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie Gminy Boniewo
2015 1252 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2015.
2015 1253 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zakrzewo
2015 1254 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Rozgarty
2015 1255 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015
2015 1256 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 marca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytoń
2015 1257 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 1258 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 50/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Inowrocławską, Okólną i Gen W. Andersa w Toruniu.
2015 1259 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV/74/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Aleksandrowskiego
2015 1260 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV/75/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015
2015 1261 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/113/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Inowrocław
2015 1262 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/114/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jabłonowo Pomorskie
2015 1263 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/115/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nakło nad Notecią
2015 1264 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 1265 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015r. w sprawie Zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2015 1266 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015
2015 1267 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wólka
2015 1268 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 1269 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1270 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1271 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VI.32.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok.
2015 1272 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VI.35.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zbójno.
2015 1273 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VI.38.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z placu zabaw przy Zespole Szkół w Działyniu.
2015 1274 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 4 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015
2015 1275 2015-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 30 /I/ 2015 Wójta Gminy Bytoń z dnia 19 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2014 rok
2015 1276 2015-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2015 Rady Gminy Radomin z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radominie
2015 1277 2015-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.21.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2014
2015 1278 2015-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2014 rok.
2015 1279 2015-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia bibliotek i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie.
2015 1280 2015-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2014 rok
2015 1281 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osięciny
2015 1282 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowniki
2015 1283 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2015
2015 1284 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr III/36/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/136/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania.
2015 1285 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zarządzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i określenia inkasentów
2015 1286 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VIII/28/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 1287 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015
2015 1288 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
2015 1289 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/44/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1290 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 1 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 1291 2015-04-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 621/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 września 2014r. Sygn. akt II SA/Bd 621/14
2015 1292 2015-04-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 780/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 września 2014r. sygn. akt II SA/Bd 780/14
2015 1293 2015-04-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 781/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 września 2014r. sygn. akt II SA/Bd 781/14
2015 1294 2015-04-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 782/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 września 2014r. sygn. akt II SA/Bd 782/14
2015 1295 2015-04-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1271/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2014r. Sygn. akt II SA/Bd 1271/14
2015 1296 2015-04-13 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2015 1297 2015-04-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 272.1.26.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Mrocza polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
2015 1298 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Kowal z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 1299 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2015 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łubianka za 2014 rok, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za 2014 rok
2015 1300 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2014 rok
2015 1301 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
2015 1302 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Wójta Gminy Kowal z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015 r.
2015 1303 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.16.2015 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2014 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo za 2014 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2014 rok
2015 1304 2015-04-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania.
2015 1305 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr F.N.0050.21.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
2015 1306 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2014 rok
2015 1307 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2015 Burmistrza Nowego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy
2015 1308 2015-04-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr V/33/2015 Starosty Rypińskiego z dnia 1 kwietnia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 1309 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr V/25/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym
2015 1310 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 13 marca 2015r. zmiana uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1311 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 1312 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
2015 1313 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1314 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1315 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
2015 1316 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2015 rok
2015 1317 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1318 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 1319 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 1320 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wysokości opłaty targowej
2015 1321 2015-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2015 Wójta Gminy Osięciny z dnia 24 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2014 rok
2015 1322 2015-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.37.2015 BURMISTRZA WĄBRZEŹNA z dnia 27 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2014 r.
2015 1323 2015-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2014 r.
2015 1324 2015-04-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr Fn.3035.1.23.2014/2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2015r. z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2014 rok
2015 1325 2015-04-14 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska
2015 1326 2015-04-14 Postanowienie Postanowienie nr 17/2015 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 1327 2015-04-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły
2015 1328 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 1/I/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr II/15/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 1329 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 2/I/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr II/16/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2015 1330 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 3/I/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr II/17/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
2015 1331 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 4/I/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr II/18/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek.
2015 1332 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 5/I/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr II/19/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2015 1333 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 8/II/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III.21.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
2015 1334 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 12/V/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr IV/40/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 1335 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 13/V/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/21/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 1336 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 14/V/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/20/2015 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 1337 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 15/VI/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/246/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Mrocza (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 3849).
2015 1338 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/22/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
2015 1339 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IX/25/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 39/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1340 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/46/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/379/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Tuchola na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2015 1341 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/47/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLVI.292.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
2015 1342 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2015
2015 1343 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektow pływających
2015 1344 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zakrzewo
2015 1345 2015-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2015r. w sprawie opracowania i przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za rok 2014.
2015 1346 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami gminy Kowal.
2015 1347 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1348 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Kopernika a ul. Jana Pawła II.
2015 1349 2015-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2015 1350 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1351 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrwilno.
2015 1352 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrwilno.
2015 1353 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Skrwilno.
2015 1354 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 1355 2015-04-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Lipnowskiego z dnia 6 marca 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 1356 2015-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.12.2015 Wójta Gminy Lubanie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 1357 2015-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2015 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 25 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Strzelno za 2014 rok.
2015 1358 2015-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.39.2015 Burmistrza Szubina z dnia 25 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2014 rok
2015 1359 2015-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Radomin z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/22/14 Rady Gminy Radomin z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2015 1360 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
2015 1361 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej nr 050706C w Olimpinie.
2015 1362 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/42/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
2015 1363 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr IV/1/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.
2015 1364 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 14 kwietnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 1365 2015-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 kwietnia 2015r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 1366 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy LUBIEWO na rok 2015
2015 1367 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr IV-25/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1368 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2015–2018”.
2015 1369 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VIII/27/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Gutowo
2015 1370 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26 marca 2015r. w sprawie usług opiekuńczych
2015 1371 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1372 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Sośno oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1373 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/132/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
2015 1374 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Rypin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rypin
2015 1375 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Rypin na lata 2015-2020
2015 1376 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 1377 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2015 1378 2015-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2015 Burmistrza Pakości z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość
2015 1379 2015-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/15 Wójta Gminy Rypin z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 1380 2015-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2014 rok
2015 1381 2015-04-21 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2015r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2014 położonych na obszarze Gminy Warlubie
2015 1382 2015-04-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 32/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/33/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Piastowo, gmina Gąsawa
2015 1383 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2014, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie, informacji o stanie mienia Powiatu Wąbrzeskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi w roku budżetowym w kwocie przewyższającej 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis
2015 1384 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radziejów na lata 2015-2019.
2015 1385 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015
2015 1386 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 60/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 8 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 1387 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 37/15 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 16 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.
2015 1388 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 62/15 Rady Miasta Torunia z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piekarskie Góry” dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Kraszewskiego, Matejki, Słowackiego i Sienkiewicza w Toruniu.
2015 1389 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 63/15 Rady Miasta Torunia z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Szosa Chełmińska, Żwirki i Wigury oraz św. Józefa.
2015 1390 2015-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 12 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
2015 1391 2015-04-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grudziądzu
2015 1392 2015-04-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 20 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Osięciny przeprowadzonych w dniu 19 kwietnia 2015 r.
2015 1393 2015-04-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 20 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej Nieszawa przeprowadzonych w dniu 19 kwietnia 2015 r.
2015 1394 2015-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2014 rok
2015 1395 2015-04-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Świeciu przeprowadzonych w dniu 19 kwietnia 2015 r.
2015 1396 2015-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 34/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwały Nr VIII/27/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Gutowo
2015 1397 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr 19/27/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 1398 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/61/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Lniano
2015 1399 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/69/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1400 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/68/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład skupiska drzew będącego pomnikiem przyrody rosnącego w parku dworskim w miejscowości Brzemiona w gminie Lniano.
2015 1401 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1402 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr V/41/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w rejonie wsi Kończewice.
2015 1403 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/42/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 1404 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z terenu rekreacyjnego przy Jeziorze Branickim w miejscowości Branica
2015 1405 2015-04-24 Informacja Informacja nr 1 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 18 lutego 2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU ZA 2014 ROK
2015 1406 2015-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2015 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
2015 1407 2015-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tłuchowo za 2014 rok
2015 1408 2015-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2014 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2014 r. oraz informacji o stanie mienia za 2014 r.
2015 1409 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr 4/65/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015 1410 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 1411 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Czamanin
2015 1412 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Czamanin - Kolonia
2015 1413 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Czamaninek
2015 1414 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Galonki
2015 1415 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Głuszynek
2015 1416 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kamieniec
2015 1417 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/37/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kamieńczyk.
2015 1418 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/38/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kozjaty.
2015 1419 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/39/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Miłachówek
2015 1420 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/40/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Orle
2015 1421 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/41/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Paniewek
2015 1422 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/42/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Paniewo
2015 1423 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/43/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Sadłóg
2015 1424 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/44/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Sadłużek
2015 1425 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/45/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Świerczyn
2015 1426 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/46/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Świerczynek
2015 1427 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/47/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Sierakowy
2015 1428 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/48/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Topólka
2015 1429 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/49/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Torzewo
2015 1430 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/50/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Wola Jurkowa
2015 1431 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/51/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Znaniewo
2015 1432 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/51/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2015 1433 2015-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/15 Burmistrza Świecia z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2014, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.
2015 1434 2015-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/3/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochochronnych dla obszaru Natura 2000 Żwirownia Skoki PLB040005
2015 1435 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 11/2015 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015.
2015 1436 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 13/385/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne”
2015 1437 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz doradców metodycznych i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tuchola.
2015 1438 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/56/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na terenie miasta Tuchola
2015 1439 2015-04-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Chełmińskiego z dnia 16 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmińskim za 2014 rok
2015 1440 2015-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr RO.0050.34.2015 Wójta Gminy Sośno z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2014 r.
2015 1441 2015-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 37/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr VI/47/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Waryńskiego, Lipową, linią kolejową i terenami na wysokości ulicy Granicznej.
2015 1442 2015-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 11 pkt 12 w zakresie zapisu „[…] zakazuje się wprowadzania paliw stałych”, § 28 pkt 10, § 29 pkt 10 oraz § 35 pkt 4 uchwały nr VI/46/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla pięciu terenów położonych w rejonach ulic: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Józefa Krzymińskiego, Gen. Franciszka Kleeberga, Jakuba Jasińskiego i Macieja Wierzbińskiego, Świętego Ducha i Mieszka I, Warsztatowej, Wojska Polskiego i linii kolejowej Herby Nowe – Gdynia, Budowlanej, Staropoznańskiej i linii kolejowej Herby Nowe – Gdynia oraz ul. Plebanka.
2015 1443 2015-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 39/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 pkt 15 oraz § 21 pkt 8 uchwały nr VI/42/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ul. Pakoskiej i linii kolejowej Inowrocław – Poznań.
2015 1444 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr V-37/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie udzielenia bonifikaty od wartości lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Nieszawa zbywanych na rzecz najemców
2015 1445 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015 r.
2015 1446 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 1447 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu
2015 1448 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/29/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
2015 1449 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/31/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszarów położonych pomiędzy ulicą ks. Józefa Tischnera, a  ul. Witalisa Szlachcikowskiego oraz przy ul. Generała Pruszyńskiego i ul. Przepiórczej w  Wąbrzeźnie
2015 1450 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr Vii/32/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Towarzystwa Jaszczurczego w Wąbrzeźnie
2015 1451 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/50/15 Rady Gminy Radomin z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w spraawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 1452 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/121/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015
2015 1453 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/136/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Śliwice
2015 1454 2015-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Kowal z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 1455 2015-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Osiek z dnia 21 kwietnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 1456 2015-04-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 27 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2015 r.
2015 1457 2015-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Lipnie w okręgu wyborczym Nr 15
2015 1458 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr IV-21/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2015 1459 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015
2015 1460 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawi: nadania Statutu Sołectwu Bielki
2015 1461 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Borek
2015 1462 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Topólka z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chalno
2015 1463 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 20 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie
2015 1464 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z gminnych siłowni zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Stolno
2015 1465 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/58/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1466 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/59/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
2015 1467 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sadki, na lata 2015 – 2020.
2015 1468 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 1469 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/42/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
2015 1470 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/43/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe, lub na innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
2015 1471 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/44/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1472 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/45/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowo
2015 1473 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/47/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bobrowo
2015 1474 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/51/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 27 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 1475 2015-04-30 Obwieszczenie Obwieszczenie RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1476 2015-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/F/2015 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
2015 1477 2015-04-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2015 1478 2015-04-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2015 1479 2015-04-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2015 1480 2015-04-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków