Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marzec 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 578 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szubin
2015 579 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Chełmna
2015 580 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej dla których Gmina Miasta Chełmno jest organem prowadzącym.
2015 581 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmian opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam i stolików letnich, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.
2015 582 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr 30/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 18 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 583 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2015 584 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę-Miasto Grudziądz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 585 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz
2015 586 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 587 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 588 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2015 589 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 590 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr VII/23/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 591 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 592 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2015 593 2015-03-02 Porozumienie Porozumienie Starosty Mogileńskiego z dnia 14 lipca 2014r. na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego, zawarte pomiędzy gminą Mogilno, gminą Strzelno, gminą Jeziora Wieliie, gminą Dąbrowa, powiatem mogileńskim
2015 594 2015-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Rypińskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2015 595 2015-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Rypińskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2015 596 2015-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Miejskiej Nieszawa w okręgu wyborczym nr 2
2015 597 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 598 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo
2015 599 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gąsawie.
2015 600 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Gąsawie oraz nadania jej statutu.
2015 601 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów dotyczących drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gąsawa.
2015 602 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 603 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2015 604 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2015 605 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 606 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/20/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
2015 607 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
2015 608 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 609 2015-03-03 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Sicienko z dnia 11 lutego 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Sicienko.
2015 610 2015-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 13.2015 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za rok 2014
2015 611 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok
2015 612 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/9/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2015
2015 613 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2015 614 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grucie
2015 615 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2015 616 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gruta”.
2015 617 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 618 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Pruszcz
2015 619 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/36/15 Rady Gminy Radomin z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomin
2015 620 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/37/15 Rady Gminy Radomin z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radomin
2015 621 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/15/15 Rady Gminy Osie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie.
2015 622 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/19/15 Rady Gminy Osie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 623 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/20/15 Rady Gminy Osie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 624 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/14/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 625 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/15/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sadki.
2015 626 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sadki, na lata 2015 – 2020”.
2015 627 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów zamiejscowych publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki, przyznania tym kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2015 628 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie Gminy Książki.
2015 629 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie w sprawie określenia lokalnych kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie do Publicznego Przedszkola w Gostycynie, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostycyn
2015 630 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
2015 631 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarownaie odpadami komunlanymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gostycyn
2015 632 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 633 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 634 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 635 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 636 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok
2015 637 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2015 638 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe.
2015 639 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/37/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, niewymienionym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, na terenie miasta Tuchola.
2015 640 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/38/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Tuchola.
2015 641 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/39/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola
2015 642 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/42/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Tuchola.
2015 643 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/44/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 644 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 2 marca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 645 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 2 marca 2015r. w sprawie poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 646 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/24/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 647 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/25/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 648 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 649 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII/27/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkole i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2015 650 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 651 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.21.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
2015 652 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/31/15 Rady Gminy Radomin z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w spraawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 653 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/18/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2015 654 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/22/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cekcyn w latach 2015-2019
2015 655 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/23/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Cekcyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 656 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 657 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
2015 658 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu użytkowania budynku zaplecza obsługi plaży nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim.
2015 659 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2015 660 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/19/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czersku Świeckim w filię Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Jeżewie
2015 661 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia kryteriów lokalnych stosowanych na drugim etapie rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna.
2015 662 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 663 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 2 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kruszwica, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 664 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 2 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z hali sportowo – rekreacyjnej w Woli Wapowskiej.
2015 665 2015-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 2 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015 r.
2015 666 2015-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 2 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Górznie przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015 r.
2015 667 2015-03-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 15/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 marca 2015r. w sprawie orzekania o nieważności uchwały nr 23/V/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bydgoskiego
2015 668 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 13/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 669 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru oferty
2015 670 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre
2015 671 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobre
2015 672 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobre
2015 673 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Dobre
2015 674 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V.31.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 675 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V.32.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 676 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V.34.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przeszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
2015 677 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V.19.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok.
2015 678 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V.20.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw przy Zespole Szkół w Działyniu.
2015 679 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V.25.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2015 680 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 37/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie”.
2015 681 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 38/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 682 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 39/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 683 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 40/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 684 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 45/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 32/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.
2015 685 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica
2015 686 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 687 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 688 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 689 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów, uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Płużnicy, dla których Gmina Płużnica jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 690 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 691 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr III/12/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 692 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr III/18/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia tej stawki opłaty na obszarze Gminy.
2015 693 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrocza i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2015 694 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie podziału sołectwa Józefinka i utworzenia dwóch odrębnych jednostek pomocniczych - sołectwa Knieja i sołectwa Józefinka
2015 695 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin
2015 696 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
2015 697 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto i Gminę Górzno, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 698 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Górznie.
2015 699 2015-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 stycznia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2015 700 2015-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek
2015 701 2015-03-06 Informacja Informacja nr 1/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze miasta Chełmna.
2015 702 2015-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.
2015 703 2015-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie jednolitego tekstu uchwały dotyczącego określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Barcin
2015 704 2015-03-06 Informacja Informacja nr 1/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2014 r., położonych na obszarze Gminy Miasto Włocławek.
2015 705 2015-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bukowiec
2015 706 2015-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 14/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 marca 2015r. o nieważności uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Bytoniu oraz nadania jej statutu.
2015 707 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Bytoniu oraz nadania jej statutu.
2015 708 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica
2015 709 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 710 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 lutego 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 711 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 712 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalania wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2015 713 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 marca 2015r. w sprawie poboru podatku podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty od posiadania psa od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 714 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Bobrowniki
2015 715 2015-03-09 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-1(6)/2015/546/XV/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrot ciepłem
2015 716 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/37/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 717 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/38/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 718 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/77/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja” na rok 2015
2015 719 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/79/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015
2015 720 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/84/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wzynaczenia aglomeracji Rypin
2015 721 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/85/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czernikowo
2015 722 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/86/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Izbica Kujawska
2015 723 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/87/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Potulice
2015 724 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/88/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubanie
2015 725 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/89/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Waganiec
2015 726 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/90/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wąbrzeźno
2015 727 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/91/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kcynia
2015 728 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/92/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubicz
2015 729 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/93/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Papowo Biskupie
2015 730 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV-22/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 731 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV-23/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty
2015 732 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV-24/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 733 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV-29/2015 Rady Miasta Nieszawa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.
2015 734 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV-31/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Nieszawa i jej jednostkom podległym
2015 735 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 736 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie
2015 737 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej , zasad korzystania z placów handlowych oraz ich wykazu
2015 738 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 44/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 739 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobre
2015 740 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/111/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Nakło nad Notecią w rejonie ulic Armii Krajowej, Mroteckiej i północnej obwodnicy miasta.
2015 741 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 742 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2015 743 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2015
2015 744 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zasad udzielania jednorazowych stypendiów dla uczniów
2015 745 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik.
2015 746 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Janowiec Wielkopolski” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Janowiec Wielkopolski”.
2015 747 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody.
2015 748 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 18/15 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.
2015 749 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrownikach" oraz uchwalenia jej Statutu.
2015 750 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr V/46/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 751 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr V/38/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 4 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2015 752 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/23/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 753 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 35/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ustanowienia okolicznościowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2015 754 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 6 marca 2015r. w sprawie kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Bukowiec
2015 755 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 marca 2015r. zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic
2015 756 2015-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m kw powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2014 roku, położonych na obszarze gminy Toruń.`
2015 757 2015-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 758 2015-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr . Starosty Sępoleńskiego z dnia 30 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2014,
2015 759 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2015 760 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
2015 761 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
2015 762 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Aleja 700-lecia, na Aleja Jana Pawła II.
2015 763 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
2015 764 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 7/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2015 765 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 8/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 766 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 9/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu gminnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Miasta Toruń.
2015 767 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 10/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu.
2015 768 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku przeprowadzonych w dniu 8 marca 2015 r.
2015 769 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gąsawie przeprowadzonych w dniu 8 marca 2015 r.
2015 770 2015-03-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 17/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 1 pkt 6 w zakresie zapisów „i W” oraz § 7 pkt 3 lit. d uchwały Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sulinowie
2015 771 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VIII/48/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2015 772 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VIII/49/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2015 773 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VIII/50/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2015 774 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VIII/51/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat
2015 775 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VIII/52/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok (1)
2015 776 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VIII/54/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 777 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VIII/57/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego obowiązujących na drugim etapie naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, w tym przyznania liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 778 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VIII/84/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szwederowo-Orla" w Bydgoszczy
2015 779 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/26/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 3 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 780 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/50/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 6 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 781 2015-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.
2015 782 2015-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku
2015 783 2015-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Lubicz.
2015 784 2015-03-12 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2014r. Powiat Bydgoski powierza Miastu Bydgoszcz prowadzenie zadania publicznego w zakresie wydawania kart parkingowych osobom zamieszkałym na terenie jego działania
2015 785 2015-03-12 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz prowadzenia zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim
2015 786 2015-03-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2015 r.
2015 787 2015-03-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2015 r.
2015 788 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2015 Starosty Inowrocławskiego z dnia 4 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2015 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2015 789 2015-03-12 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy
2015 790 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
2015 791 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2015 Starosty Tucholskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, gm. Tuchola, Powiat Tucholski w 2015 roku.
2015 792 2015-03-12 Informacja Informacja Burmistrza Koronowa z dnia 10 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Koronowo.
2015 793 2015-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 10 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Fabianki przeprowadzonych w dniu 8 marca 2015 r.
2015 794 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Starosty Mogileńskiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na 2015 r.
2015 795 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Osięciny w okręgach wyborczych Nr 4 i Nr 5
2015 796 2015-03-13 Postanowienie Postanowienie nr 7/2015 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 797 2015-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 6/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń.
2015 798 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 22 Starosty Inowrocławskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2015 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
2015 799 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2015 Starosty Brodnickiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2015 800 2015-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 18/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr IV/14/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej i torach kolejowych w Małej Nieszawce.
2015 801 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr II/22/14 Rady Gminy Unisław z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2015 r.
2015 802 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 16/IV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2015
2015 803 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr I/11/15 Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2015
2015 804 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Lipno z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujacych się na terenie Gminy Lipno nie stanowiacych jej wyłącznej własności
2015 805 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2015 806 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Skórzewo i ulicy położonej w Łachowie gm. Szubin
2015 807 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 808 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 809 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/37/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 810 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 9 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2015.
2015 811 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 9 marca 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 812 2015-03-16 ANEKS Aneks nr 2/2014 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2014r. do porozumienia zawartego dnia 27 grudnia 2013r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2015 813 2015-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo
2015 814 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czernikowo
2015 815 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XIX/125/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2015 816 2015-03-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO ZA 2014 ROK
2015 817 2015-03-17 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Torunia w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2015 roku oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w roku 2015 w Toruniu.
2015 818 2015-03-17 Zestawienie Zestawienie nr 1/2015 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze gminy miasta Chełmży
2015 819 2015-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2015 820 2015-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2015 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2015 821 2015-03-17 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 marca 2015r. o decyzji nr WCC/540-ZTO-D/254/W/OPO/2015/ASi Prezesa URE z dnia 13 marca 2015 r. dotyczącej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła
2015 822 2015-03-17 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 marca 2015r. o decyzji nr WCC/4-ZTO-B/138/W/OPO/2015/ASi Prezesa URE z dnia 13 marca 2015 r., którą na wniosek „Zakładu Energetyki Cieplnej” sp. Z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności koncesjonariusza, określony w koncesji na wytwarzanie ciepła
2015 823 2015-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2015 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
2015 824 2015-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2015 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem
2015 825 2015-03-17 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Lidzbarska PLH280012
2015 826 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 827 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rojewo na lata 2015-2018.
2015 828 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 829 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmieniająca uchwały: 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. nr VII/67/03 w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych, 2) z dnia 10 czerwca 2011 r. nr VI/49/11 w sprawie podziału sołectwa Kiełpiny na sołectwo Kiełpiny i sołectwo Piątkowo.
2015 830 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 831 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2015 832 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie.
2015 833 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie wsi Mlewiec w gminie Kowalewo Pomorskie
2015 834 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 26/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 11 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015
2015 835 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Wójta Gminy Wielgie z dnia 11 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielgie za 2014 r.
2015 836 2015-03-18 Informacja Informacja nr 1/2015 Starosty Rypińskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Rogowo
2015 837 2015-03-18 Informacja Informacja nr 2/2015 Starosty Rypińskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Skrwilno
2015 838 2015-03-18 Informacja Informacja nr 3/2015 Starosty Rypińskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Wąpielsk
2015 839 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2015 Starosty Grudziądzkiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2015 840 2015-03-18 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-2(7)/2015/15874/IV/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 marca 2015r. o decyzji Prezesa URE zatwierdzającej taryfę dla ciepła Veolia Industry Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu
2015 841 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 9 marca 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 842 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 marca 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2015 843 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 844 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2015 845 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2015 846 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
2015 847 2015-03-19 Informacja Informacja Prezydenta Grudziądza z dnia 2 marca 2015r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2014 położonych na obszarze gminy-miasta Grudziądz
2015 848 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/15 Starosty Włocławskiego z dnia 6 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2015 849 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/15 Starosty Włocławskiego z dnia 6 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2015 850 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/15 Starosty Nakielskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych w Nakle nad Notecią w roku 2015.
2015 851 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Starosty Chełmińskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2015 852 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2015 Starosty Chełmińskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2015 853 2015-03-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Pakości z dnia 12 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014r.
2015 854 2015-03-19 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Brodnicy z dnia 16 marca 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok, położonych na obszarze Gminy Miasta Brodnicy
2015 855 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Rypińskiego z dnia 17 marca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2015 856 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr III/19/15 Rady Gminy Koneck z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koneck
2015 857 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr III/23/15 Rady Gminy Koneck z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komuanlnymi
2015 858 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr II/10/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko
2015 859 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/20/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubanie
2015 860 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 marca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 861 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr III/33/15 Rady Gminy Unisław z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolu gminnym prowadzonym przez Gminę Unisław
2015 862 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Starosty Lipnowskiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w 2015 roku.
2015 863 2015-03-20 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014r. położonych na obszarze gminy Inowrocław
2015 864 2015-03-20 Informacja Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków.
2015 865 2015-03-20 Informacja Informacja Starosty Radziejowskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na ”Uzupełnieniu ewidencji gruntów i budynków, dystrybucji zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury na terenie gmin - Osięciny, Piotrków Kuj., Topólka.”
2015 866 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2015 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 17 marca 2015r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
2015 867 2015-03-20 Informacja Informacja Burmistrza Tucholi z dnia 18 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Tuchola
2015 868 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V.30.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2015 869 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VIII/22/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2015 870 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 871 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VII/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 872 2015-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2015 Starosty Lipnowskiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2015 roku.
2015 873 2015-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2015 Starosty Świeckiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2015r.
2015 874 2015-03-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 11 marca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych przy ul. Ustronie w Brodnicy, powiat brodnicki, woj. kujawsko - pomorski
2015 875 2015-03-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 21/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 1 pkt 7 w zakresie zapisu „Dopuszcza się wycinkę drzew wyłącznie w przypadkach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa i mienia ludzi bądź konstrukcji istniejącej zabudowy, a także w przypadku lokalizacji nowej zabudowy, zgodnie z ustaleniami planu”, § 5 pkt 3, § 7 pkt 4 lit. b w zakresie zapisu „[...] wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu”, § 8 pkt 4 lit. b w zakresie zapisu „[...] wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu”, § 8 pkt 7 lit. B, § 10 pkt 1 lit. b w zakresie zapisu „[…] z yłączeniem masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej”, § 11 pkt 1 lit. b w zakresie zapisu „[…] z wyłączeniem masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej” uchwały nr V/38/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w miejscowości Łysomice oraz załącznika nr 1B do tej uchwały w zakresie linii rozgraniczającej tereny o tym samym przeznaczeniu lub tych samych zasadach zagospodarowania.
2015 876 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/36/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2015 877 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/37/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 878 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Piastowo, gmina Gąsawa.
2015 879 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Gąsawa na stałe obwody głosowania.
2015 880 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 17 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 881 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2015 rok
2015 882 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 883 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 884 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 885 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015 rok
2015 886 2015-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gostycyn przeprowadzonych w dniu 22 marca 2015 r.
2015 887 2015-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jeżewo przeprowadzonych w dniu 22 marca 2015 r.
2015 888 2015-03-24 Postanowienie Postanowienie nr 569 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
2015 889 2015-03-24 Postanowienie Postanowienie nr 570 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 890 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2015 Starosty Toruńskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Toruńskiego
2015 891 2015-03-24 Zestawienie Zestawienie nr BI.7113.1.2015 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 18 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Brześć Kujawski
2015 892 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąbrzeźno za 2014 r.
2015 893 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2015 Starosty Świeckiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2015r.
2015 894 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr II/27/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 895 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr III/34/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2015 896 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr III/ 35/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego.
2015 897 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 marca 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 - 2020
2015 898 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 899 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 900 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lubień Kujawski na stałe obwody głosowania.
2015 901 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 53/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 18 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 902 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 marca 2015r. w sprawie udzielania przez Gminę Solec Kujawski regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2015 903 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 904 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V/38/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 marca 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pominika przyrody
2015 905 2015-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr I/28/2015 Wójta Gminy Dobre z dnia 18 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobre za 2014 rok
2015 906 2015-03-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 22/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr III/15/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Rogowo do kategorii dróg gminnych
2015 907 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.37.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015
2015 908 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.40.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 909 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.46.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 910 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Osiek, liczby punktów przyznawanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 911 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 18 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Osieku.
2015 912 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 18 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 913 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Bobrowo
2015 914 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/31/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 204/2 w miejscowości Małki
2015 915 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/40/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 916 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 17 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015
2015 917 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 12 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 918 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 12 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych
2015 919 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 12 marca 2015r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do Przedszkola Miejskiego prowadzonego przez Gminę Miasto Kowal
2015 920 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 12 marca 2015r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Kowal oraz nadania jej statutu
2015 921 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 922 2015-03-26 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze Gminy Solec Kujawski za 2014 rok
2015 923 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/15 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
2015 924 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Osiek z dnia 16 marca 2015r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2014.
2015 925 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jeziorach Wielkich.
2015 926 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr I/8/15 Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2015 rok.
2015 927 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasto Chełmża oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 928 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/31/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
2015 929 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr III/33/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat chełmiński
2015 930 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr III/18/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 931 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 932 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr III/20/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 933 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr III/30/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2015 934 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2014 rok
2015 935 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Lisewo za 2014 r.
2015 936 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2014 rok.
2015 937 2015-03-27 Informacja Informacja nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze gminy Nakło nad Notecią
2015 938 2015-03-27 Informacja Informacja nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 23 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Górzno.
2015 939 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2014 rok.
2015 940 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/20/15 Rady Gminy Choceń z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2015
2015 941 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy Choceń z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody.
2015 942 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Choceń z dnia 11 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 943 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Choceń z dnia 11 marca 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń.
2015 944 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Choceń z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 945 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2015 946 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/48/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2015 947 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 marca 2015r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Mogilno odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 948 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/5/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2015 rok.
2015 949 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/9/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.
2015 950 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2015 r.
2015 951 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 952 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2015 953 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Lisewo jest organem prowadzącym.
2015 954 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/48/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, dla których właścicielem jest Gmina Tuchola, udostepnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków korzystania z tych przystanków
2015 955 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 marca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Tuchola na stałe obwody głosowania
2015 956 2015-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 6 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2014 rok
2015 957 2015-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2014-2025 za 2014 rok
2015 958 2015-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Starosty Żnińskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2015 959 2015-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2015 Starosty Żnińskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2015 960 2015-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050-28/2015 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 961 2015-03-30 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Barcina z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Barcin.
2015 962 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli samorządowych na rok 2015/2016 prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek
2015 963 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za korzystanie z campingu położonego przy ulicy Kolejowej
2015 964 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 965 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w podziale Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania
2015 966 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Inowrocław
2015 967 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 968 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg kategorii gminnej na terenie Miasta Inowrocławia
2015 969 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ul. Pakoskiej i linii kolejowej Inowrocław-Poznań
2015 970 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla pięciu terenów położonych w rejonach ulic: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Józefa Krzymińskiego, Gen. Franciszka Kleeberga, Jakuba Jasińskiego i Macieja Wierzbińskiego, Świętego Ducha i Mieszka I, Warsztatowej, Wojska Polskiego i linii kolejowej Herby Nowe-Gdynia, Budowlanej, Staropoznańskiej i linii kolejowej Herby Nowe-Gdynia oraz ul. Plebanka
2015 971 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia
2015 972 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów, punktów przy kryteriach oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozie.
2015 973 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - jednego drzewa z gatunku buk zwyczajny zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 31/7 w miejscowości Wery, gmina Drzycim.
2015 974 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Drzycim na stałe obwody głosowania.
2015 975 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 24 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 976 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015
2015 977 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2015 978 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i ich wartości punktowej.
2015 979 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 marca 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zmian w statucie Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku
2015 980 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 981 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej
2015 982 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 983 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek"
2015 984 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 985 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 986 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 987 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 988 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 989 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 990 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 49/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 991 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 52/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu gminy Świecie kartą płatniczą.
2015 992 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świecie nad Osą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2015 993 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 26 marca 2015r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2015 994 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.
2015 995 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 996 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/50/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2015 997 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2015 rok
2015 998 2015-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
2015 999 2015-03-31 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka
2015 1000 2015-03-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 marca 2015r. z wykonania planu finansowego oraz informacja o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego za rok 2014
2015 1001 2015-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania
2015 1002 2015-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2015 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
2015 1003 2015-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2015 1004 2015-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr OA.0050.21.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2014 r.
2015 1005 2015-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2014 rok.
2015 1006 2015-03-31 Informacja Informacja nr 1/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Janikowo.Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Janikowo