Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Luty 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 262 2015-02-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 3/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części załącznika do uchwały Nr III/21/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu Gminnego Targowiska „Mój Rynek” w Skrwilnie
2015 263 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015
2015 264 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014
2015 265 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania.
2015 266 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 267 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/17/14 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 268 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2014 Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2014r. Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2015 rok
2015 269 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta na rok 2015.
2015 270 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr 28/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 271 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok.
2015 272 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia
2015 273 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/62/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świekatowo
2015 274 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/63/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Topólka
2015 275 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/64/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe
2015 276 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/65/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łasin
2015 277 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/66/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strzelno
2015 278 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/67/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szubin
2015 279 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/68/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zławieś Wielka
2015 280 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/69/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lipno
2015 281 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/70/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chodecz
2015 282 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/72/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Wielgie
2015 283 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/75/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015 284 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/16/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2015 rok.
2015 285 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brodnica, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 286 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Karbowo
2015 287 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 stycznia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 288 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielgie oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 289 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr VI/20/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok
2015 290 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/39/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 291 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/40/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 292 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Chrostkowo oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 293 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 294 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym w Sępólnie Krajeńskim
2015 295 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/39/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 296 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2015 297 2015-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2014 rok
2015 298 2015-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2014 rok
2015 299 2015-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo.
2015 300 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2014 rok
2015 301 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2014 rok
2015 302 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 17/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015
2015 303 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 18/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015
2015 304 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr III/25/15 Rady Gminy Radomin z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 roku
2015 305 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie budżetu na rok 2015
2015 306 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015.
2015 307 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV.11.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2015 rok.
2015 308 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV.13.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie.
2015 309 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy Choceń z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyłączenia dróg z użytkowania i pozbawienia dotychczasowej kategorii.
2015 310 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 311 2015-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2015 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2015 312 2015-02-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.
2015 313 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 314 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/161/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2015 315 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 316 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2015r.
2015 317 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 318 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 319 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.27.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2015 320 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/15/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 321 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/16/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2015 322 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr I/6/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2015 323 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.18.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 324 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.21.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Antoniewo
2015 325 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.22.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Cieszyny
2015 326 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.
2015 327 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 328 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania
2015 329 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 330 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/24/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok.
2015 331 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/27/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 332 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 333 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/30/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
2015 334 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr V/13/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności
2015 335 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/34/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 336 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/35/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 2 lutego 2015r. zmieniająca w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2015 337 2015-02-05 Porozumienie Porozumienie nr 1 Powiatu Tucholskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Tuchola wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi
2015 338 2015-02-05 Porozumienie Porozumienie nr 1.2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie współdziałania Gminy Miasto Radziejów i Gminy Radziejów w zakresie zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Broniewek
2015 339 2015-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Osiek z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 340 2015-02-05 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-52(11)/2014/2015/738/XV/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku
2015 341 2015-02-05 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lutego 2015r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/524-ZTO-D/429/W/OPO/2015/ASz1 i nr PCC/552-ZTO-C/429/W/OPO/2015/ASz1
2015 342 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2014
2015 343 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 344 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie reorganizacji jednostek pomocniczych na terenie Gminy Płużnica
2015 345 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr III/9/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok
2015 346 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 stycznia 2015r. zmiany uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.
2015 347 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 348 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 349 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/3/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy - miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2015
2015 350 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/9/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina-miasto Grudziądz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 351 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/12/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz
2015 352 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/7/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 353 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/10/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sadki.
2015 354 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
2015 355 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 356 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2015 357 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 358 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/42/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Dworcowej w Ślesinie
2015 359 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/52/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zasad wydzierżawiania terenów inwestycyjnych
2015 360 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży
2015 361 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe
2015 362 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych
2015 363 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 364 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
2015 365 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Obrowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2015 366 2015-02-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Inowrocławski z dnia 30 stycznia 2015r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Inowrocławskiego za 2014 rok
2015 367 2015-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Brodnickiego z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2015 368 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr III/21/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów
2015 369 2015-02-09 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lutego 2015r. o decyzji nr WCC/383-ZTO-I/1333/W/OPO/2015/JPi
2015 370 2015-02-09 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-59(9)/2014/2015/106/XII/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku
2015 371 2015-02-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 7/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr III/22/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi, a także legendy załącznika nr 1 do uchwały w zakresie zapisu „niepubliczna” przy oznaczeniu terenu drogi wewnętrznej – KDW.
2015 372 2015-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 11/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/25/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miedzyń-Żyzna” w Bydgoszczy
2015 373 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok
2015 374 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 375 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/2/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok
2015 376 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej Nr 180410C Kolonia Broniewo-Bieganowo w miejscowości Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
2015 377 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/21/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowości Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
2015 378 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok
2015 379 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie umożliwienia mieszkańcom Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą nieodpłatnego korzystania ze szkolnych sal gimnastycznych oraz przyjęcia regulaminu korzystania ze szkolnych sal gimnastycznych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych
2015 380 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/71/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grudziądz
2015 381 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.1.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r.
2015 382 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.7.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Rekreacyjnej oraz Jeździeckiej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota.
2015 383 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.8.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.
2015 384 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 385 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Bydgoszczy
2015 386 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr VI/44/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy dla skweru na terenie Bydgoszczy
2015 387 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie okreśelenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kcynia, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 388 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Studzienki.
2015 389 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sipiory.
2015 390 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kcynia.
2015 391 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia.
2015 392 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz oróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 393 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gąsawa, udostępnionych dla operatorów lub przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 394 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 22/V/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w 2015 roku na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2015 395 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 23/V/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bydgoskiego
2015 396 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 397 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brzuze i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2015 398 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015
2015 399 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 400 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok.
2015 401 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu części działki nr 310/2 położonej w Brzyskorzystwi
2015 402 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sulinowie
2015 403 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów dotyczących drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin.
2015 404 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 405 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 406 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miasto Kowal w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2015 407 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 408 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Gąsawa oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej.
2015 409 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2015 410 2015-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2014
2015 411 2015-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Toruń z działalności za 2014 r.
2015 412 2015-02-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Tucholskiego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu tucholskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tucholskim.
2015 413 2015-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Tucholskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, gm. Tuchola, Powiat Tucholski w 2015 roku.
2015 414 2015-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Tucholskiego z dnia 23 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 415 2015-02-11 Postanowienie Postanowienie nr 533 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2015 416 2015-02-11 Postanowienie Postanowienie nr 534 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2015 417 2015-02-11 Postanowienie Postanowienie nr 535 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2015 418 2015-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 10.2015 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na rok 2015
2015 419 2015-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 13.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2015
2015 420 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok
2015 421 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2015 422 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oaz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 423 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2015.
2015 424 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr III/22/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 425 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/35/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2015.
2015 426 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/37/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łysomice
2015 427 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2015 rok.
2015 428 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina.
2015 429 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/27/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru
2015 430 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/32/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola , dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów
2015 431 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/33/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.
2015 432 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubień Kujawski, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lubień Kujawski
2015 433 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 434 2015-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2015 Starosty Tucholskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Powiat Tucholski w 2015 roku.
2015 435 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/189/05 Rady Gminy Stolno z dnia 22 października 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 436 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr III/23/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
2015 437 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr 7/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2015 438 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2015 439 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr 8/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2015 440 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III-14/2014 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”
2015 441 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III-15/2014 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2015 442 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gminy Zbiczno
2015 443 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 444 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2015 rok
2015 445 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/10/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015.
2015 446 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r.
2015 447 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/19/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr II/13/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2015
2015 448 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr 5/2015 Związek Gmin Zlewni Jeziora Gopło w Kruszwicy z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło w Kruszwicy na 2015 rok
2015 449 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/33/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 2 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.
2015 450 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/11/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubanie
2015 451 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/22/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy.
2015 452 2015-02-13 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-65(11)/2014/2015/537/XIV/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2015r. o decyzji Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie
2015 453 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr 18/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 16 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 454 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 19 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 455 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2015
2015 456 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej i torach kolejowych w Małej Nieszawce.
2015 457 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Mała Nieszawka, teren przy ulicy Rzemieślniczej)
2015 458 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Wielka Nieszawka jest organem prowadzącym
2015 459 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 460 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 4 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 461 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015
2015 462 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 463 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr III/11/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 464 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr III/12/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 465 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr III/13/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 466 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr III/15/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 467 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr III/16/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 468 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr III/17/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
2015 469 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015
2015 470 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 471 2015-02-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z przekazywaniem w 2015 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Kuratorem oświaty
2015 472 2015-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 6 Starosty Sępoleńskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego
2015 473 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na rok 2015
2015 474 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr III/17/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 475 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr V/6/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania
2015 476 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr V/7/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości
2015 477 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 10 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
2015 478 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świedziebnia.
2015 479 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zamiany Statutu Gminy Łubianka
2015 480 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2015 481 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Inowrocław oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 482 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr 1/15 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 483 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w miejscowości Łysomice
2015 484 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w miejscowości Ostaszewo
2015 485 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim
2015 486 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Miejskiej Brodnicy z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów
2015 487 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy, liczby punktów przyznawanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 488 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 489 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świecie nad Osą.
2015 490 2015-02-17 Informacja Informacja nr 1/2015 Starosty Toruńskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy: Czernikowo, Obrowo i Łubianka
2015 491 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Starosty Sępoleńskiego z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesiecznych wydatków pzreznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego
2015 492 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 493 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr III/31/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.
2015 494 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr III/34/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego w powiecie włocławskim.
2015 495 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr III/27/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 496 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr III/33/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 497 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 32/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.
2015 498 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 34/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicą Jesionową, Wojska Polskiego i drogą krajową nr 5 w Świeciu oraz w miejscowości Morsk, gmina Świecie.
2015 499 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 35/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II we wsi Sulnowo.
2015 500 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 1 drzewa z gatunku dąb szypułkowy wchodzącego w skład skupiska drzew będącego pomnikiem przyrody w parku dworskim w Luszkówku w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz
2015 501 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 49/3 przy ul. Wyzwolenia w Pruszczu
2015 502 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 503 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 504 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 lutego 2015r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2015 r.
2015 505 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 506 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim
2015 507 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 508 2015-02-19 Informacja Informacja nr 2/2015 Starosty Toruńskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy: Chełmża i Wielka Nieszawka
2015 509 2015-02-19 Informacja Informacja nr 3/2015 Starosty Toruńskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy: Lubicz, Łysomice i Zławieś Wielka
2015 510 2015-02-19 Informacja Informacja nr 1/2015 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 16 lutego 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2014 roku położonych na obszarze Gminy Gostycyn
2015 511 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
2015 512 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/31/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 stycznia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Chodczu.
2015 513 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr VII/16/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 514 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr VII/21/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub artykułów spożywczych oraz świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców miasta niespełniających kryterium dochodowego do pomocy z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2015 515 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr V/54/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 12 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/544/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 516 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/14/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 12 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 517 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/19/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 46/11, obręb Mały Rudnik, gmina Grudziądz
2015 518 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 r.
2015 519 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/26/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pakość i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2015 520 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2015 521 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr V/38/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2015 522 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr V/40/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom
2015 523 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr V.33.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 13 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015
2015 524 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów, uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Lubicz jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 525 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/33/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Śliwice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 526 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/43/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano.
2015 527 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/44/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 528 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminy Zbiczno
2015 529 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zbiczno.
2015 530 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie gminy Zbiczno.
2015 531 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zbiczno.
2015 532 2015-02-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 13 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok.
2015 533 2015-02-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z dnia 21 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 534 2015-02-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 30 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014
2015 535 2015-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/15 Starosty Nakielskiego z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie nakielskim w roku 2015
2015 536 2015-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2015 Starosty Radziejowskiego z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2015 r. w placówce opiekuńczo – wychowawczej, tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski
2015 537 2015-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2015 Starosty Radziejowskiego z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski
2015 538 2015-02-20 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Nowego z dnia 17 lutego 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok
2015 539 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy Lipno z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2015
2015 540 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Lipno z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lipno
2015 541 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu
2015 542 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/ 25 /2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 543 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr III/58/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Aleksandrowie Kujawskim.
2015 544 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr III/59/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015
2015 545 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr III/15/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Rogowo do kategorii dróg gminnych
2015 546 2015-02-23 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-69(9)/2014/2015/566/IX/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie taryfy dla ciepła dla SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAZAMCZE z siedzibą we Włocławku
2015 547 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr V/46/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2015 548 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr III/21/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2015 549 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr III/22/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 17 lutego 2015r. Zmieniająca uchwałę Nr XXIII/148/2012 określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 550 2015-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Bydgoskiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2015 roku
2015 551 2015-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Bydgoskiego z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2015 roku
2015 552 2015-02-24 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-62(22)/2014/2015/154/VII/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie decyzji nr OPO-4210-62(22)/2014/2015/154/VII/ASZ1 Prezesa URE z dnia 20 lutego 2015 r. zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Veolia Energia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
2015 553 2015-02-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Radziejowskiego z dnia 29 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2014 r.
2015 554 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015.
2015 555 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.
2015 556 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Rypin z dnia 27 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2015 rok.
2015 557 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 558 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo i liczby punktów dla każdego kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2015 559 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/41/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
2015 560 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 16 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2015 561 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kandydatów do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kikół
2015 562 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/20/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 563 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 564 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 565 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Warlubie jest organem prowadzącym
2015 566 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr III/35/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2015 567 2015-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz.
2015 568 2015-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2015 569 2015-02-26 Postanowienie Postanowienie nr 547 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 570 2015-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/15 Prezydenta Grudziądza z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
2015 571 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.
2015 572 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 573 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 574 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 575 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 576 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015
2015 577 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Brodnickiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Rodzinnym Domu Dziecka w Jabłonowie Pomorskim na terenie Powiatu Brodnickiego