Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Grudzień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 3773 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr VI/56/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 3774 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Gminy w Konecku z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3775 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Koneck z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/15 Rady Gminy Koneck z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2015 3776 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Gminy Koneck z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 3777 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/60/15 Rady Gminy Koneck z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3778 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2015 3779 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2016
2015 3780 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2016
2015 3781 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2015 3782 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015
2015 3783 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr IX/102/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 3784 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/91/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.
2015 3785 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3786 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2016 r.
2015 3787 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2016 rok
2015 3788 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów
2015 3789 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/95/15 Rady Gminy Radomin z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
2015 3790 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/93/15 Wójta Gminy Radomin z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radomin dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Radomin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystywania
2015 3791 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/96/15 Rady Gminy Radomin z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 3792 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/98/15 Rady Gminy Radomin z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia stawek podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją
2015 3793 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/99/15 Rady Gminy Radomin z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3794 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/97/15 Rady Gminy Radomin z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny, na podatek od nieruchomości i podatek leśny
2015 3795 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/88/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 3796 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/89/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 3797 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/90/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016
2015 3798 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/92/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3799 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/91/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów
2015 3800 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/88/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3801 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/86/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego
2015 3802 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/89/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3803 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/87/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3804 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2015 3805 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3806 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 3807 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 r.
2015 3808 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2015 3809 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2015 3810 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2016 r.
2015 3811 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 3812 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 3813 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych
2015 3814 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
2015 3815 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały
2015 3816 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/109/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3817 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/110/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 3818 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin, zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalania oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia najemcom na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie
2015 3819 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie
2015 3820 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3821 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 3822 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok
2015 3823 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów
2015 3824 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3825 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2015 3826 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
2015 3827 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Kęsowo.
2015 3828 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 3829 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2015 3830 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez gminę Kęsowo dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę Kęsowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 3831 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Kęsowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 3832 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 3833 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3834 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok.
2015 3835 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3836 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3837 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3838 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2015 3839 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2015 3840 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2016r.
2015 3841 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 3842 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/84/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny
2015 3843 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/85/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2015 3844 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/68/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 listopada 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 3845 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/70/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3846 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/71/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2016 r.
2015 3847 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/72/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 3848 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/53/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku oraz zwolnień od tego podatku.
2015 3849 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/54/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2016 roku
2015 3850 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/55/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2016 roku.
2015 3851 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/56/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 3852 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Gminy Koneck z dnia 12 października 2015r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koneck"
2015 3853 2015-12-02 Postanowienie Postanowienie nr 187/2015 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 3854 2015-12-02 Postanowienie Postanowienie nr 195/2015 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2015 3855 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/91/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwał
2015 3856 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/83/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3857 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.119.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2016 rok.
2015 3858 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.120.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 r.
2015 3859 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.121.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 3860 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.122.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi.
2015 3861 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.130.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 3862 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.133.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.
2015 3863 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.134.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
2015 3864 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.139.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 r.
2015 3865 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.140.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 3866 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.141.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 3867 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/100/15 Rady Gminy Radomin z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 3868 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/64/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
2015 3869 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/66/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3870 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/67/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 3871 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/68/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3872 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/69/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Wąbrzeźno na rzecz najemców
2015 3873 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/65/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 3874 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2015 3875 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/69/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy celem obniżenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 3876 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/70/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2015 3877 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/71/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny oraz wzory formularzy zawierające dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym.
2015 3878 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/72/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2015 3879 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 3880 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3881 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3882 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3883 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV /102/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
2015 3884 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na rok 2016
2015 3885 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3886 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3887 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2015 3888 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 3889 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Sienkiewicza, Targową i Chopina w Sępólnie Krajeńskim.
2015 3890 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy T. Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim.
2015 3891 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego
2015 3892 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2016
2015 3893 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 3894 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 3895 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/93/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3896 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/54/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3897 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/56/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2015 3898 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/72/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2015 3899 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/73/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3900 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/74/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 3901 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/75/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 3902 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/76/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 3903 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/77/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
2015 3904 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/78/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3905 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/79/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3906 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/80/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2015 3907 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/81/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3908 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie
2015 3909 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 3910 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
2015 3911 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3912 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3913 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniajaca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 3914 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 3915 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/82/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3916 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/83/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 2016 roku
2015 3917 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/84/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3918 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/85/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3919 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/86/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
2015 3920 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kcynia.
2015 3921 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 3922 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/123/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok i zwolnień w tym podatku.
2015 3923 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Kcynia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2015 3924 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3925 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/77/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 3926 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/139/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 3927 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/141/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3928 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/142/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 3929 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/143/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kruszwica na 2016r.
2015 3930 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/145/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 3931 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2015 3932 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/150/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 3933 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/151/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 3934 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/152/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 3935 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/153/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 3936 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe.
2015 3937 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/155/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2015 3938 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/156/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.
2015 3939 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/157/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.
2015 3940 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 3941 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/84/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 3942 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3943 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/58/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie z siedzibą w Dolnych Wymiarach.
2015 3944 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/55/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3945 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/93/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3946 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2015 3947 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środkow transportowych
2015 3948 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/96/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2015 3949 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2015 3950 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/100/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 3951 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2016 rok na obszarze Gminy Rogowo
2015 3952 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 3953 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 3954 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3955 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2015 3956 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/105/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2016 r.
2015 3957 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/106/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 3958 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/107/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2015 3959 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/108/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3960 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/109/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2015 3961 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 3962 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2015 3963 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny.
2015 3964 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny.
2015 3965 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/144/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2015 3966 2015-12-03 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-42(7)/2015/2250/XIV/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie decyzji nr OPO-4210-42(7)/2015/2250/XIV/ASI Prezesa URE dotyczącej zatwierdzenia taryfy dla ciepła, przedsiębiorstwa energetycznego Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
2015 3967 2015-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 117/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 19 pkt 2 lit. l w zakresie „budowlanej” uchwały Nr XIII/113/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Warszawskiej
2015 3968 2015-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 118/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia niewżności § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XIX/315/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyżyny-Chemik” w Bydgoszczy
2015 3969 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/146/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 3970 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/147/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Koronowo
2015 3971 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/149/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3972 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/150/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3973 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/151/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3974 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/153/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3975 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/162/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Koronowo
2015 3976 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/164/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Romanowo” w Koronowie.
2015 3977 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/165/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Koronowo.
2015 3978 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/167/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego we Wtelnie
2015 3979 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/148/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo
2015 3980 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2016
2015 3981 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2016
2015 3982 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 3983 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2015 3984 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3985 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2015 3986 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3987 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/127/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3988 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/128/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 3989 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/130/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu
2015 3990 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/138/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz
2015 3991 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/139/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy – miasto Grudziądz
2015 3992 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/140/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz
2015 3993 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3994 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową oraz wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie gminy Lubiewo.
2015 3995 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/91/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubiewo.
2015 3996 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/92/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3997 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/93/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/152/2012 r. z dnia 10 grudnia 2012 r. Rady Gminy Lubiewo w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3998 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2015 3999 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa
2015 4000 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4001 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2015 4002 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – usługi, pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu
2015 4003 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Więcbork w związku z realizacją roszczeń wynikających z art.209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami
2015 4004 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 4005 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4006 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny
2015 4007 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sadki na rok 2015
2015 4008 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4009 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Grudziądz
2015 4010 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2015 4011 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności
2015 4012 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cz. działki nr 142 i cz. działki nr 143 w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz
2015 4013 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej i podziału nieruchomości
2015 4014 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4015 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4016 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 4017 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 4018 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Grudziądz
2015 4019 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2015 w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2015 4020 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/95/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz ich załączników.
2015 4021 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 4022 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 4023 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych przez Gminę Barcin niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Barcin
2015 4024 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin
2015 4025 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin.
2015 4026 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia, zasad ustalania, poboru w drodze inkasa oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Barcin.
2015 4027 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/276/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią oraz określenia jego obwodu
2015 4028 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/277/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Nakło nad Notecią
2015 4029 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/275/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Nakle nad Notecią oraz granic ich obwodów
2015 4030 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/272/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 4031 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/270/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 4032 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/271/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 4033 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/269/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 4034 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/282/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 580/2 w obrębie Występ położonej przy ulicach Wiejskiej i Różanej w Występie
2015 4035 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 4036 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/67/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy Sośno wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4037 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4038 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4039 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zasad i terminu jej poboru
2015 4040 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/71/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4041 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłat na 2016 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 4042 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4043 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 4044 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2015 4045 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
2015 4046 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/58/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w obrębie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego i zasad korzystania z tych przystanków
2015 4047 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/59/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego od 28 grudnia 2015 r. do 29 grudnia 2016 r.
2015 4048 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/84/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4049 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 4050 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 4051 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/74/15 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczenia podatku leśnego
2015 4052 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/79/15 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej oraz regulaminu targowiska.
2015 4053 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/75/15 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości .
2015 4054 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/76/15 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym.
2015 4055 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/78/15 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4056 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/77/15 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2015 4057 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 4058 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 4059 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4060 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4061 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015
2015 4062 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień od podatku oraz zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2015 4063 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego oraz zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa i określenie inkasentów
2015 4064 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4065 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Świekatowo
2015 4066 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości
2015 4067 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 4068 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 4069 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok
2015 4070 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 1 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r.
2015 4071 2015-12-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 119/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/111/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina – etap 2.
2015 4072 2015-12-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 120/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/120/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
2015 4073 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/53/15 Rady Gminy Koneck z dnia 12 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidlowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym: przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i innym formom wychowania przedszkolnego działajacym na terenie Gminy Koneck
2015 4074 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/58/15 Rady Gminy Koneck z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym: przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Koneck
2015 4075 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/65/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2016 roku.
2015 4076 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/66/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2016 rok.
2015 4077 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/67/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz ustalenia zasad zwalniania z podatku od nieruchomości w 2016 roku.
2015 4078 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/68/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku.
2015 4079 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/69/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 4080 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/70/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 4081 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/73/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 4082 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/139/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Żnin Gminnego Programu dla Rodzin Wielodzietnych - „Żnińska Karta Dużej Rodziny”
2015 4083 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin
2015 4084 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2015 rok
2015 4085 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
2015 4086 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4087 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jeżewo
2015 4088 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 4089 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 4090 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4091 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4092 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/72/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku na obszarze gminy Topólka
2015 4093 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/73/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” oraz „deklaracja na podatek od nieruchomości”
2015 4094 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/74/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o gruntach” oraz „deklaracja na podatek rolny”
2015 4095 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/75/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o lasach” oraz „deklaracja na podatek leśny”
2015 4096 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/76/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka
2015 4097 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/77/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 4098 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/78/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a położonych na terenie Gminy Topólka
2015 4099 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/79/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 4100 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/80/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 4101 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/81/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4102 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/82/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 4103 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 4104 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 4105 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Mrocza
2015 4106 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości
2015 4107 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku rolnego
2015 4108 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku leśnego
2015 4109 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza
2015 4110 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 4111 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4112 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
2015 4113 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4114 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
2015 4115 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4116 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4117 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 4118 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/126/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Pruszcz
2015 4119 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/125/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Pruszcz
2015 4120 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/120/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2016 roku
2015 4121 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/119/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
2015 4122 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/118/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku
2015 4123 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/117/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2016 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji
2015 4124 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/121/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.
2015 4125 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 4126 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2016 r.
2015 4127 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2016 r.
2015 4128 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4129 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 4130 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4131 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV.71.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 4132 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV.72.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4133 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV.73.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4134 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV.74.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 4135 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV.75.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 4136 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV.76.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golub-Dobrzyń
2015 4137 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV.79.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 4138 2015-12-07 Postanowienie Postanowienie nr 18/15 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2015 4139 2015-12-07 Postanowienie Postanowienie nr 19/15 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2015 4140 2015-12-07 Postanowienie Postanowienie nr 20/15 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2015 4141 2015-12-07 Postanowienie Postanowienie nr 21/15 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2015 4142 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 40/2015 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015.
2015 4143 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4144 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 maja 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w Januszkowie i Prądocinie.
2015 4145 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/72/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2015 4146 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 57/2015 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015.
2015 4147 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 21 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo
2015 4148 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/86/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej
2015 4149 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV.104.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4150 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV.105.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4151 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV.107.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015
2015 4152 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV.109.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz formy poboru podatku
2015 4153 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV.110.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz formy poboru podatku
2015 4154 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV.111.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego oraz formy poboru podatku
2015 4155 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV.112.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
2015 4156 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV.113.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 4157 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV.115.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2015 4158 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/345/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4159 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/346/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4160 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/347/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4161 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/348/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4162 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/351/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4163 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/352/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4164 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/353/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4165 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/354/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. uchylająca uchwałę Nr XXVII/499/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2015 4166 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/357/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 4167 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/358/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok (9)
2015 4168 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/362/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2015 4169 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/366/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Dworcowa – Lipowa” w Bydgoszczy
2015 4170 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/367/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czyżkówko - Flisy" w Bydgoszczy
2015 4171 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/88/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego w 2016 r. na terenie Gminy Lubiewo.
2015 4172 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 4173 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/90/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4174 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/91/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 4175 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/92/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4176 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/93/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
2015 4177 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/94/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny
2015 4178 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/95/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny
2015 4179 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/96/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 4180 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/97/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4181 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/98/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4182 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 67/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 4183 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/47/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 4184 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/48/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2015 4185 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/49/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego
2015 4186 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/50/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia jej wysokości i zasad poboru
2015 4187 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/51/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 4188 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV.102.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
2015 4189 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV.103.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.353.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2015 4190 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV.106.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 4191 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV.108.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 4192 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV.109.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
2015 4193 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 102/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz określenia wzoru informacji i deklaracji w tym podatku.
2015 4194 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 103/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4195 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 104/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie.
2015 4196 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 105/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4197 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 109/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie miasta Świecia i Sulnówka.
2015 4198 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kcynia.
2015 4199 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4200 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2015 4201 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/51/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2015 rok
2015 4202 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
2015 4203 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na obszarze Gminy Inowrocław.
2015 4204 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
2015 4205 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016r.
2015 4206 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 4207 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
2015 4208 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław.
2015 4209 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/84/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Wiejskich Boisk Sportowych i Wiejskich Placów Zabaw dla Dzieci stanowiących własność Gminy, usytuowanych na terenie gminy Inowrocław.
2015 4210 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Inowrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 4211 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 4212 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2015 4213 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XV/75/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 4214 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2015 4215 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2015 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VII/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 4216 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej i opłaty od posiadania psów.
2015 4217 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości.
2015 4218 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2015 4219 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2016 roku na terenie Gminy Drzycim.
2015 4220 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
2015 4221 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015
2015 4222 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” oraz „deklaracja na podatek od nieruchomości”
2015 4223 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o gruntach” oraz „deklaracja na podatek rolny”
2015 4224 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o lasach” oraz „deklaracja na podatek leśny”
2015 4225 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4226 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/118/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta Rypin.
2015 4227 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4228 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 4229 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4230 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4231 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2016
2015 4232 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2015 4233 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/72/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dragacz
2015 4234 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/74/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Dragacz spółkom wodnym i związkowi wałowemu, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2015 4235 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/103/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4236 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/104/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4237 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/105/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4238 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/106/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4239 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/107/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4240 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/110/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własność gminy
2015 4241 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/83/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych
2015 4242 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/84/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 4243 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/85/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego
2015 4244 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/86/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 4245 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/87/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Sicienko
2015 4246 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radziejów
2015 4247 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radziejów.
2015 4248 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radziejów.
2015 4249 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radziejów.
2015 4250 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 4251 2015-12-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 93.2015 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za I półrocze 2015 roku
2015 4252 2015-12-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.13.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2015 4253 2015-12-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 62.2015 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2015 rok
2015 4254 2015-12-08 Postanowienie Postanowienie nr 196/2015 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2015 4255 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/113/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie podatku rolnego.
2015 4256 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/114/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie podatku leśnego.
2015 4257 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/116/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 4258 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/117/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2015 4259 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/119/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2015 4260 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/120/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2015 4261 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/122/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwał
2015 4262 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Drzycim
2015 4263 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4264 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2015 4265 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4266 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4267 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 4268 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 4269 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Inowrocławia oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2015 4270 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 4271 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/153/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Żninie
2015 4272 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/143/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej "PGM" spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie zadań własnych Gminy Żnin oraz zmiany firmy Spółki.
2015 4273 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/145/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2016 rok
2015 4274 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/146/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia na 2016 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2015 4275 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/147/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2016
2015 4276 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/148/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
2015 4277 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/149/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 4278 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/150/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015r. uchylająca Uchwałę Nr X/119/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie określenia dziennej stawki opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminu płatności i sposobu jej poboru
2015 4279 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/151/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok
2015 4280 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/152/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin
2015 4281 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2015 4282 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2015 4283 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4284 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zastosowania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2015 4285 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.75.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok.
2015 4286 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.77.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2015 4287 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.78.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 4288 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.79.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4289 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.80.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 4290 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.81.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 4291 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.82.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2015 4292 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.84.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016 – 2020.
2015 4293 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/48/15 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4294 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/49/15 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4295 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/50/15 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 4296 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 4297 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 4298 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bądkowo na rok 2016 i zwolnień w tym podatku.
2015 4299 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2015 4300 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI-56/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Bądkowo
2015 4301 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2015 rok.
2015 4302 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/59/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2015 rok.
2015 4303 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/67/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Brodnica na lata 2015 - 2018
2015 4304 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/62/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 4305 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/66/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicom zlokalizowanym na drogach wewnętrznyvh w miejscowości Kruszynki
2015 4306 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/60/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2016 roku
2015 4307 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/61/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku
2015 4308 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/65/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z sal sportowych i siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Brodnica.
2015 4309 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/109/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych
2015 4310 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/108/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4311 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/107/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 4312 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/111/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 4313 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/97/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 4314 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/106/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 4315 2015-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 351/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 4316 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/79/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4317 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/80/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 4318 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/81/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
2015 4319 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/82/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2016
2015 4320 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/83/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4321 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/84/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie utraty mocy uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie
2015 4322 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/83/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 4323 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/84/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
2015 4324 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/85/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2015 4325 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/86/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
2015 4326 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/87/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru
2015 4327 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/88/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr II/13/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzoru formularzy dla ustalenia wymiaru poboru podatku od nieruchomości.
2015 4328 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/89/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr II/14/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego.
2015 4329 2015-12-15 Postanowienie Postanowienie nr 669/15 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2015 4330 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 oraz zwolnień od podatku.
2015 4331 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2015 4332 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/68/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny.
2015 4333 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/69/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2015 4334 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/70/2011 z dnia 30 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny
2015 4335 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/140/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Szubin, Rynarzewo i Łachowo gm. Szubin
2015 4336 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4337 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/142/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4338 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/143/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin
2015 4339 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/148/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzózki
2015 4340 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/149/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chomętowo
2015 4341 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/150/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ciężkowo
2015 4342 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/151/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chraplewo
2015 4343 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/152/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrówka Słupska
2015 4344 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/153/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gąbin
2015 4345 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/154/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Godzimierz
2015 4346 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/155/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kołaczkowo
2015 4347 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/156/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kornelin
2015 4348 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/157/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kowalewo
2015 4349 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/158/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Królikowo
2015 4350 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/159/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łachowo
2015 4351 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/160/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grzeczna Panna
2015 4352 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/161/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Małe Rudy
2015 4353 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/162/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mąkoszyn
2015 4354 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/163/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 4355 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/20/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4356 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/21/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r
2015 4357 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/22/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4358 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/23/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 4359 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/24/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 4360 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/44/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 4 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 4361 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/45/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2015 4362 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości
2015 4363 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 4364 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 4 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4365 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/65/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 4366 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/66/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 4367 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/67/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 4368 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/68/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4369 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/69/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4370 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca budżetu Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 4371 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4372 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4373 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/97/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji oraz załączników do tych deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 4374 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/102/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu "Karta Dużej Rodziny Gminy Aleksandrów Kujawski"
2015 4375 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/58/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 4376 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/59/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2015 4377 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/62/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego w Książkach oraz ustalenia Regulaminu korzystania z cmentarza.
2015 4378 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2015 4379 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2015 4380 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4381 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2015 4382 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie Statutu Gminy Kowal
2015 4383 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy - deklaracji na podatek od nieruchomości , rolny i leśny- obowiązujące na terenie Gminy Kowal
2015 4384 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015 rok.
2015 4385 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 4386 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2015 4387 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015
2015 4388 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4389 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiedania psa
2015 4390 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4391 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obiżenia ceny skupu żyta dla celó podatku rolnego
2015 4392 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 4393 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/72/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok
2015 4394 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/74/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4395 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/75/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych
2015 4396 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/76/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4397 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/77/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 4398 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/78/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 4399 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/79/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 4400 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zbiczno
2015 4401 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/82/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno.
2015 4402 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/103/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 4403 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/104/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wysokości stwek podatku od środków transportowych
2015 4404 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/105/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4405 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/106/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 4406 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/107/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny
2015 4407 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/109/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4408 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok
2015 4409 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 3 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki.
2015 4410 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 3 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych", "Deklaracja na podatek od nieruchomości", "Informacja w sprawie podatku rolnego", "Deklaracja na podatek rolny", "Informacja w sprawie podatku leśnego", "Deklaracja na podatek leśny"
2015 4411 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru
2015 4412 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku
2015 4413 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/74/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej
2015 4414 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/75/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4415 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/76/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2015 4416 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/77/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 4417 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/78/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 4418 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/79/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2015 4419 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej i określenia jej stawki, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wskazania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4420 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki tej opłaty
2015 4421 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2015 4422 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 4423 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4424 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4425 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu jej płatności i sposobu poboru na terenie gminy Bytoń
2015 4426 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bytoń
2015 4427 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4428 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4429 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 4430 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 4431 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 4432 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/81/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 4433 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/82/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2015 4434 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/84/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4435 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/85/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenie inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzanie ścieków
2015 4436 2015-12-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015 Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.
2015 4437 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/83/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 4438 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/86/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III / 21 / 2014 Rady Gminy Osięciny w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych
2015 4439 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/87/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia: inkasenta opłaty targowej, wysokości inkasa opłaty targowej
2015 4440 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/90/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny na 2016 rok
2015 4441 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/91/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2016 rok
2015 4442 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/92/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 4443 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/93/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4444 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2015 4445 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 4446 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2015 4447 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 4448 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2015 4449 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2016 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 4450 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2015 4451 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2016 r.
2015 4452 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 4453 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 4454 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Waganiec.
2015 4455 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 4456 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok
2015 4457 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/72/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4458 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/73/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok
2015 4459 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4460 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4461 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/18/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2015.
2015 4462 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/70/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów
2015 4463 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4464 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/72/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Radziejów
2015 4465 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/73/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Radziejów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4466 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów
2015 4467 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4468 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/76/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2015 r. Nr VIII/60/2015 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
2015 4469 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Powiatu Lipnowskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 4470 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4471 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 4472 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 4473 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4474 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4475 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czernikowo
2015 4476 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/86/15 Rady Gminy Unisław z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4477 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/87/15 Rady Gminy Unisław z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4478 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/88/15 Rady Gminy Unisław z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2015 4479 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/89/15 Rady Gminy Unisław z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4480 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok
2015 4481 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 4482 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego
2015 4483 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4484 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4485 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4486 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany statutu jednostki organizacyjnej o nazwie "Zakład Usług Komunalnych w Górznie”
2015 4487 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzozie.
2015 4488 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/124/2013 z dnia 03 czerwca 2013 r.
2015 4489 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IX/50/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2015 r.
2015 4490 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2015 4491 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Brzozie.
2015 4492 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/71/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok
2015 4493 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/72/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4494 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/73/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, określenia wysokości stawki opłaty, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
2015 4495 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/74/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Ciechocinka, określenia wysokości dziennych stawek opłaty, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 4496 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/75/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Ciechocinka, określenia wysokości stawki opłaty, zwolnienia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 4497 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/76/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4498 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/77/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 4499 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/78/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2015 4500 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/81/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 4501 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych
2015 4502 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/83/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
2015 4503 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.143.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota .
2015 4504 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/96/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4505 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/97/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy - deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
2015 4506 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/98/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 4507 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/99/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2016 rok
2015 4508 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr II/13/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2015
2015 4509 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 4510 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 i zwolnień podatkowych.
2015 4511 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
2015 4512 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4513 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek, terminów i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2015 4514 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2015 4515 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 4516 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich przysługują diety sołtysom z terenu Gminy Dąbrowa.
2015 4517 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok.
2015 4518 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 82/XIII/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 4519 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4520 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości ,rolny i leśny – obowiązujące na terenie Miasta Kowal.
2015 4521 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 4522 2015-12-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2015 Wójta Gminy Kowal z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 4523 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI /96/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
2015 4524 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego.
2015 4525 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/95/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4526 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/98/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4527 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 4528 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
2015 4529 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/115/15 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 4530 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/88/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4531 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/109/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Osielsko dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4532 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/123/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4533 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/149/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2015 4534 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/150/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2015 4535 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/151/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4536 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/152/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XLI/482/05 w sprawie określenia wysokości opłat targowych.
2015 4537 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/153/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyznawania i pozbawiania nagród oraz wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2015 4538 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/170/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 4539 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/78/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok.
2015 4540 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/79/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 4541 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/80/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2015 4542 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/81/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych oraz informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych.
2015 4543 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/82/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
2015 4544 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/83/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek.
2015 4545 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/84/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4546 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/90/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4547 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/91/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 4548 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4549 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4550 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV.80.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4551 2015-12-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Osiek z dnia 4 grudnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 4552 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4553 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 4554 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny, na podatek od nieruchomości i podatek leśny.
2015 4555 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 3 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 4556 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2015 4557 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2015 rok
2015 4558 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 4559 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4560 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych
2015 4561 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2016 r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
2015 4562 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4563 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu jej płatności i sposobu poboru na terenie gminy Bytoń
2015 4564 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej
2015 4565 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 4566 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/ 98 /2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Wudzyn
2015 4567 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2016 rok.
2015 4568 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych
2015 4569 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4570 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2015 4571 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/95/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dobrcz dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Dobrcz oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 4572 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2015 4573 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 14 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015
2015 4574 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2015 4575 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/102/15 Rady Gminy Radomin z dnia 10 grudnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 4576 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/103/15 Rady Gminy Radomin z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 4577 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/385/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr LI/1126/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznaną pomoc w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 4578 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/386/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bydgoszczy przez inne niż Miasto Bydgoszcz osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4579 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/387/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2015 4580 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/388/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia Powiatowi Bydgoskiemu, zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich
2015 4581 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/389/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2015 4582 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/390/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości, stanowiących drogi wewnętrzne na terenie byłych Zakładów Chemicznych Zachem, służebnościami drogowymi
2015 4583 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 38/15 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany określenie wysokości stawki podatku od nieruchomości
2015 4584 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chrostkowo na lata 2015-2019
2015 4585 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/110/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.
2015 4586 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/113/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu włocławskiego.
2015 4587 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/73/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 4588 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz ich załączników.
2015 4589 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4590 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 4591 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV.87.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4592 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/63/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku oraz zwolnień od tego podatku.
2015 4593 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/64/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2016 roku.
2015 4594 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XX/88/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 4595 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/59/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4596 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/60/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości
2015 4597 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/61/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.
2015 4598 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/62/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 4599 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/63/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4600 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/70/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 4601 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/26/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/49/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
2015 4602 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/27/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 4603 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/28/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4604 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/30/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 68/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
2015 4605 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/31/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały IX/64/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 4606 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/32/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/63/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2015 4607 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/33/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VII/34/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2015 4608 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/34/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 września 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części dotyczącej załącznika Nr 1 i 2 do uchwały Nr XII/83/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg.
2015 4609 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/35/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XII/97/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Mogilno niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia.
2015 4610 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/36/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/58/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomocą publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2015 4611 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/37/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XII/62/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 10 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kęsowo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2015 4612 2015-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 672/15 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2015 4613 2015-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 673/15 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2015 4614 2015-12-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 64.2015 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na rok 2015
2015 4615 2015-12-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zawarte pomiędzy gminą Wąbrzeźno a gminą Płużnica
2015 4616 2015-12-16 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
2015 4617 2015-12-16 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”,
2015 4618 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr X/60/15 Rady Gminy Sośno z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno III” dla terenów położonych w Gminie Sośno.
2015 4619 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Gminy Sośno z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno IV” dla terenów położonych w Gminie Sośno.
2015 4620 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Gminy Sośno z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno VI” dla terenów położonych w Gminie Sośno.
2015 4621 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr X/64/15 Rady Gminy Sośno z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno VII” dla terenów położonych w gminie Sośno.
2015 4622 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr X/65/15 Rady Gminy Sośno z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno VIII” dla terenów położonych w gminie Sośno.
2015 4623 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI - 69 /2015 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku
2015 4624 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI- 70 /2015 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Miejskiej Nieszawa na rok 2016
2015 4625 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI-71/2015 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Miasta Nieszawa w 2016 r.
2015 4626 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI-72/2015 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2015 4627 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr NR XI - 73 /2015 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2016
2015 4628 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI- 74 /2015 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na rok 2016
2015 4629 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI- 76 /2015 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4630 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI- 77 /2015 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 4631 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4632 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4633 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 4634 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
2015 4635 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Sośno z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno V” dla terenów położonych w Gminie Sośno.
2015 4636 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/110/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.
2015 4637 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr 143/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 4638 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/104/15 Rady Gminy Radomin z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 4639 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr 50/79/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 4640 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr 116/15 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 11 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.
2015 4641 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XV/144/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
2015 4642 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XV/145/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 3116C
2015 4643 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XV/150/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego
2015 4644 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr VII/19/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2016 rok
2015 4645 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/172/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 4646 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/174/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Gminę Koronowo
2015 4647 2015-12-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 362/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 4648 2015-12-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 123/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/82/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w gminie Stolno
2015 4649 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 70/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 4650 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu
2015 4651 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr VIII/19/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.
2015 4652 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2016 rok
2015 4653 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 4654 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/164/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w miejscowościach Gocanówko, Janocin, Chełmiczki i Kobylnica.
2015 4655 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 4656 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr VIII /30/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
2015 4657 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4658 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/118/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 4659 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/120/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na rok 2016
2015 4660 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/112/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 4661 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 120/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015
2015 4662 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/147/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2015 4663 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/148/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2015 4664 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/150/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4665 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 4666 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/155/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum
2015 4667 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 72/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 4668 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 204/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Toruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miasta Toruń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 4669 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 205/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 4670 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/98/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gostycyn oraz określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy
2015 4671 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/105/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok
2015 4672 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/106/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 4673 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/104/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2015 4674 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/108/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok
2015 4675 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr IX/147/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2016 w tym dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
2015 4676 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2015 4677 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/110/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4678 2015-12-23 ANEKS Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 1 września 2015r. do Porozumienia z dnia 21 września 2009 r. w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej
2015 4679 2015-12-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 168/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2015 4680 2015-12-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2015 Wójta Gminy Brodnica z dnia 8 grudnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 4681 2015-12-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Powiatu Lipnowskiego z dnia 10 grudnia 2015r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 4682 2015-12-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 4683 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII/75/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 4684 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 52/82/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 4685 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/74/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.
2015 4686 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/76/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.
2015 4687 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016
2015 4688 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII/70/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Mogileńskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystywania
2015 4689 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/309/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Obrowo
2015 4690 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
2015 4691 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/75/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno przez inne niż Gmina Miasto Wąbrzeźno osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 4692 2015-12-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015 Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.
2015 4693 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/172/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie pozbawienia drogi nr 100850 C (4421141) oznaczonej symbolem 306 KLw jako ulica Świerkowa w Złotorii kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.
2015 4694 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/173/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 4695 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego w mieście Brześć Kujawski
2015 4696 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr VIII/54/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego przy ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim
2015 4697 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r
2015 4698 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/96/15 Rady Gminy Unisław z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2016 r.
2015 4699 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2015 4700 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego
2015 4701 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku leśnego
2015 4702 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2016 rok
2015 4703 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/95/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok.
2015 4704 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII / 112 / 15 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2016 r.
2015 4705 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/122/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4706 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/119/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełmża, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad oraz opłat za korzystanie z przystanków
2015 4707 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/90/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 4708 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2016 rok
2015 4709 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia, zasad ustalania, poboru w drodze inkasa oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Barcin.
2015 4710 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych przez Gminę Barcin niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Barcin
2015 4711 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok
2015 4712 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/115/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuchola.
2015 4713 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/116/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2015 4714 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/121/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Tucholskiemu Ośrodkowi Kultury w Tucholi
2015 4715 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XIV/122/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi
2015 4716 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/126/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
2015 4717 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/117/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w gminie Tuchola
2015 4718 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/70/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości
2015 4719 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/135/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Inowrocław oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 4720 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/136/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4721 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/140/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2016
2015 4722 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/143/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2015 4723 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/98/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2016
2015 4724 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/103/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowe
2015 4725 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury "ZAMEK" w Nowem
2015 4726 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/105/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4727 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/106/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 4728 2015-12-29 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-35(13)/2015/273/XIV/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy
2015 4729 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr X/77/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego.
2015 4730 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr X/78/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu komunikacji drogowej – ul. Spokojna.
2015 4731 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na rok 2016
2015 4732 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok
2015 4733 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 4734 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr 199/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Gen. W. Andersa i trasy S-10 w Toruniu.
2015 4735 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr 42/15 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok.
2015 4736 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/140/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4737 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 4738 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2015 4739 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 4740 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016
2015 4741 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/305/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015
2015 4742 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/90/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian budzetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015
2015 4743 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/99/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 4744 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2015 4745 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Inowrocław oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 4746 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Inowrocław na lata 2016 - 2021
2015 4747 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.
2015 4748 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
2015 4749 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
2015 4750 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2015 4751 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/70/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
2015 4752 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Biskupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 4753 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok.
2015 4754 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 4755 2015-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 31 marca 2015r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Kowal za 2014 rok
2015 4756 2015-12-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bór Wąkole im. prof. Klemensa Kępczyńskiego”
2015 4757 2015-12-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dęby Krajeńskie”
2015 4758 2015-12-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łażyn”
2015 4759 2015-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 15/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń służebnościami gruntowymi i przesyłu
2015 4760 2015-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 16/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazw nowym ulicom położonym w pobliżu Fortu Karola Chodkiewicza oraz między ul. Polną i ul. Traktorową.
2015 4761 2015-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 17/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych
2015 4762 2015-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 18/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.
2015 4763 2015-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 19/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2015 4764 2015-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 20/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.
2015 4765 2015-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 21/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
2015 4766 2015-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 22/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.
2015 4767 2015-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 23/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 4768 2015-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 65.2015 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2015 rok
2015 4769 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2016.
2015 4770 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/62/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2016.
2015 4771 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/67/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2015 4772 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/68/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów za wyniki w nauce.
2015 4773 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok
2015 4774 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI.82.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4775 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/90/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 4776 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/92/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2016
2015 4777 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2016 z dnia 22 grudnia 2015r.
2015 4778 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2015 rok.
2015 4779 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/49/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2016 rok
2015 4780 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/51/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 4781 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/156/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, położonych w budynku przy ul. Szpitalnej 34 w Żninie
2015 4782 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/160/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przyznawania nagród Burmistrza Żnina zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym
2015 4783 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/164/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin
2015 4784 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/165/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 4785 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/167/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok
2015 4786 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/169/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok.
2015 4787 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok
2015 4788 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r.
2015 4789 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr X/94/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2015 4790 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2015 4791 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 4792 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 4793 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/291/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4794 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/294/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015r. określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, wynagrodzenia inkasentów tej opłaty
2015 4795 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 84/52/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015