Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Listopad 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 3224 2015-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 106/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2015 3225 2015-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 107/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3226 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 3227 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/116/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2015 3228 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/119/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3229 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII /120/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 3230 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/121/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3231 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/122/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności
2015 3232 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/124/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Mogilno niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia.
2015 3233 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/126/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 października 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Mogilno
2015 3234 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/127/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 października 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenie Gminy Mogilno
2015 3235 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr X/99/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.
2015 3236 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania statutu Osiedla Nr 1.
2015 3237 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania statutu Osiedla Nr 2.
2015 3238 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania statutu Osiedla Nr 3.
2015 3239 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok
2015 3240 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/129/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2015 3241 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/130/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 3242 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015
2015 3243 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi
2015 3244 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2015r. w sprawie w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola
2015 3245 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2015r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności
2015 3246 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/99/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności
2015 3247 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3248 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3249 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3250 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3251 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 października 2015r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2015 3252 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 października 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 3253 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr VIII/98/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 26 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 3254 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 26 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 3255 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.
2015 3256 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Obrowo publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów
2015 3257 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 3258 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2015r. w sprawie opłaty targowej na 2016 rok.
2015 3259 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 3260 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr VIII/23/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 października 2015r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2015 rok
2015 3261 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr VIII/25/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 3262 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych
2015 3263 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/106/15 Rady Miasta Rypin z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie
2015 3264 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XV/99/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 r. na obszarze Gminy Wąbrzeźno.
2015 3265 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 3266 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XV/142/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3267 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok
2015 3268 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 3269 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr 33/15 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3270 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr 34/15 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych
2015 3271 2015-11-02 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Toruniu
2015 3272 2015-11-02 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
2015 3273 2015-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015 Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.
2015 3274 2015-11-02 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 października 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dybowska Dolina Wisły PLH040011
2015 3275 2015-11-02 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 października 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nieszawska Dolina Wisły PLH040012
2015 3276 2015-11-02 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 października 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Solecka Dolina Wisły PLH040003
2015 3277 2015-11-02 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 27 października 2015r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sandr Wdy PLH040017
2015 3278 2015-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 59.2015 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na rok 2015
2015 3279 2015-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 379/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Łubiance
2015 3280 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/93/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Włocławskiego.
2015 3281 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla części obszaru gminy Wielka Nieszawka (teren przy ulicy Mennonitów)
2015 3282 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 października 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendium uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2015 3283 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/94/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 3284 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/78/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury – Wiejska Świetlica Środowiskowa w Kamiennej i nadania jej statutu.
2015 3285 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 października 2015r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim z Wiejską Świetlicą Środowiskową w Kamiennej oraz utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim z filią Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej.
2015 3286 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/72/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Sicienko.
2015 3287 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/77/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3288 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 3289 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sadki na rok 2015
2015 3290 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sadki
2015 3291 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 28 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2015 3292 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2015 3293 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/55/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 3294 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/80/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 3295 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie
2015 3296 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 3297 2015-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Kowal z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 3298 2015-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2015 Rady Gminy Radomin z dnia 23 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/22/14 Rady Gminy Radomin z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 3299 2015-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/63/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 28 października 2015r.w sprawie zmiany budżetu gminy Sadki na rok 2015
2015 3300 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/111/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 3301 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/112/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – miasto Grudziądz.
2015 3302 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/116/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania Grudziądzkiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
2015 3303 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/119/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2015r. w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 3304 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/120/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2015r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie likwidacji niskiej emisji na terenie miasta Grudziądz
2015 3305 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym oraz określenia warunków i sposobu przyznawania
2015 3306 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3307 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3308 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/71/15 Rady Gminy Rypin z dnia 28 października 2015r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2015 3309 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/58/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 3310 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/59/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3311 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/60/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 3312 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/61/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3313 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/62/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad  poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2015 3314 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu "Senior-WIGOR" w Gostycynie ul. Słoneczna 4
2015 3315 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/99/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 2015r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla gminy - miasto Grudziądz na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019 - 2022
2015 3316 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr X/85/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łubianka
2015 3317 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/123/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 3318 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIX/72/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 3319 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/109/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3320 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/110/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3321 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI / 89 / 15 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chełmża
2015 3322 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI / 91 / 15 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3323 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 3324 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/75/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 3325 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/76/2015 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 3326 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/77/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubiu-Dobrzynia NR XIII/61/2015 z dnia 10 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia odpłatności i tryb pobierania opłat
2015 3327 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr 44/67/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 3328 2015-11-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody „Buczyna”
2015 3329 2015-11-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dziki Ostrów”
2015 3330 2015-11-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kruszyn”
2015 3331 2015-11-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody „Łęgi na Ostrowiu Panieńskim”
2015 3332 2015-11-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody „Mieliwo”
2015 3333 2015-11-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody „Rejna”
2015 3334 2015-11-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody „Retno”
2015 3335 2015-11-04 Postanowienie Postanowienie nr 650 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 3336 2015-11-04 Postanowienie Postanowienie nr 651 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 3337 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2015.
2015 3338 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VII/15/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.
2015 3339 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/263/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Mrotecką, Mickiewicza a ciekiem Kolczatka w Nakle nad Notecią
2015 3340 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/259/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 października 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 3341 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/65/15 Rady Gminy Choceń z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2015
2015 3342 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/72/15 Rady Gminy Choceń z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3343 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2015 3344 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.
2015 3345 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały XI/63/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015 r. określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3346 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/91/15 Rady Gminy Radomin z dnia 27 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 3347 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2015r. określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2015 3348 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 3349 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/86/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 października 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe.
2015 3350 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VII/85/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 października 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2015 3351 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/18/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2015
2015 3352 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/98/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.
2015 3353 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok
2015 3354 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/130/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 3355 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/132/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2015 3356 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek
2015 3357 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3358 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 3359 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 3360 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/60/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 3361 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/61/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 3362 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2015 3363 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny.
2015 3364 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/64/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasta Chełmży.
2015 3365 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/65/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Chełmży na lata 2015-2019.
2015 3366 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/67/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży.
2015 3367 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/68/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3368 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/69/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 3369 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno
2015 3370 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 października 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2015 3371 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/97/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku
2015 3372 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/100/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości obowiązujących w 2016 roku opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Miasta Włocławek na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2015 3373 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/101/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.
2015 3374 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/102/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2015 3375 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV.98.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 3376 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV.95.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę nr XI/72/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej.
2015 3377 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV.96.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 3378 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV.97.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2015 3379 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr NR XIV.99.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 3380 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 160/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Szosa Bydgoska - „Park Handlowy” w Toruniu.
2015 3381 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 161/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stawki – Andersa”, dla terenów położonych w rejonie ulic: Gen. W. Andersa, M. Sinorackiej, M. Tokarzewskiego-Karaszewicza i Szuwarów w Toruniu.
2015 3382 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 166/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.
2015 3383 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 167/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2015 3384 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 168/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.
2015 3385 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 169/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
2015 3386 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 170/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.
2015 3387 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 171/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 3388 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 172/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3389 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 173/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 3390 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 174/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.
2015 3391 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 176/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2016 r.
2015 3392 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3393 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nowego Statutu Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
2015 3394 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Bożacin, gmina Rogowo
2015 3395 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2015 3396 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania ze szkolnych boisk sportowych
2015 3397 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne niż gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Rogowo
2015 3398 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2015 3399 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 3400 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2015r. o zmianie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.
2015 3401 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r.
2015 3402 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII.72.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 października 2015r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok.
2015 3403 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2015r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2015 3404 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
2015 3405 2015-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 145/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 października 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2015 3406 2015-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 304/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 3407 2015-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Brodnica z dnia 29 października 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 3408 2015-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 109/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w części dotyczącej § 5 oraz § 7 ust. 2 i 3.
2015 3409 2015-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 110/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/50/15 Rady Miasta Wąbrzeźna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Mickiewicza w Wąbrzeźnie
2015 3410 2015-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 111/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 października 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mroczy w części dotyczącej § 3 ust. 2, § 9, § 19 pkt 2 i 3 oraz § 21
2015 3411 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Powiatu Lipnowskiego z dnia 9 października 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 3412 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
2015 3413 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIX/78/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
2015 3414 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica
2015 3415 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 3416 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/111/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina - etap 2
2015 3417 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/112/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość – GPZ Żnin na terenie gminy Żnin
2015 3418 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/114/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2015 3419 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/120/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
2015 3420 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/123/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 października 2015r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin
2015 3421 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/124/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok
2015 3422 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2015 3423 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 3424 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/95/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz ich załączników obowiązujących na terenie Gminy Barcin.
2015 3425 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty.
2015 3426 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w gminie Stolno
2015 3427 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 października 2015r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Warlubiu
2015 3428 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 3429 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2015r. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych
2015 3430 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
2015 3431 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 3432 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/101/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 3433 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 3434 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa
2015 3435 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3436 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/107/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Mrocza na okręgi wyborcze
2015 3437 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Mrocza na stałe obwody głosowania
2015 3438 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/109/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany Statutu osiedla "Jedynka" w mieście Mrocza
2015 3439 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Sępoleńskim.
2015 3440 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowice
2015 3441 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice.
2015 3442 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim - Świecie w miejscowości Krąplewice.
2015 3443 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015
2015 3444 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 6 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określeniametody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 3445 2015-11-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 października 2015r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 3446 2015-11-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 149/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 października 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2015 3447 2015-11-10 Postanowienie Postanowienie nr 16/15 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 3448 2015-11-10 Postanowienie Postanowienie nr 15/15 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 3449 2015-11-10 Postanowienie Postanowienie nr 14/15 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 3450 2015-11-10 Postanowienie Postanowienie nr 17/15 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 3451 2015-11-10 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-34(9)/2015/254/XIV/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie decyzji nr OPO-4210-34(9)/2015/254/XIV/ASI Prezesa URE z dnia 5 listopada dotyczacej zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
2015 3452 2015-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 385/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sośno
2015 3453 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2015 3454 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka
2015 3455 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr VII/70/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Żnińskiego
2015 3456 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr VII/71/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
2015 3457 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr VII/72/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 października 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2015 3458 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/60/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 3459 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/62/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gminy Wąpielsk nieprowadzących działalności gospodarczej.
2015 3460 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 3461 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego
2015 3462 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bądkowo.
2015 3463 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/59/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3464 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/60/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3465 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3466 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno
2015 3467 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr VIII/131/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2015 3468 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr VIII/132//2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015
2015 3469 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 października 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2015 3470 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy Jeżewo na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2015 3471 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/97/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy Gąsawa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2015 3472 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/99/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 3473 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/100/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie ustalenia na 2016 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 3474 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/101/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2015 3475 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/102/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2015 3476 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/103/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 3477 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/104/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody, z dziewięciu drzew gatunku głóg dwuszyjkowy, stanowiących pomniki przyrody, z działek nr 399 i 400 w Gąsawie
2015 3478 2015-11-12 Porozumienie Porozumienie nr 1 Gminy Miasto Włocławek z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie
2015 3479 2015-11-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 19 października 2015r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Chrośna, powiat bydgoski, woj. kujawsko - pomorskie
2015 3480 2015-11-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 19 października 2015r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Rudy, powiat bydgoski, woj. kujawsko - pomorskie
2015 3481 2015-11-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Przyłubie, powiat bydgoski, woj. kujawsko - pomorskie
2015 3482 2015-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sadki na rok 2015
2015 3483 2015-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 61.2015 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2015
2015 3484 2015-11-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 113/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 15 pkt 4 uchwały Nr XI/51/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Karbowo, gmina Brodnica
2015 3485 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2015 rok
2015 3486 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/52/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2015 3487 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/54/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3488 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
2015 3489 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/56/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2015 3490 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/57/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo
2015 3491 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/58/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 3492 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/61/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015r. w sprawie objęcia właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Boniewo systemem odbierania odpadów komunalnych i opłatami za odbiór tych odpadów
2015 3493 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/297/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bydgoszczy przez inne niż Miasto Bydgoszcz osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 3494 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/302/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy
2015 3495 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/304/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok (8)
2015 3496 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/315/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyżyny-Chemik" w Bydgoszczy
2015 3497 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/316/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Las Gdański-Izerska” w Bydgoszczy
2015 3498 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr VII/84/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 października 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2015 3499 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/50/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015
2015 3500 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/113/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul.Warszawskiej
2015 3501 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zławieś Wielka udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 3502 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 58/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 3503 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/133/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3504 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3505 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/135/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty
2015 3506 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/136/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2016 rok
2015 3507 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/138/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 3508 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2015 3509 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3510 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre
2015 3511 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3512 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej, przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobre
2015 3513 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 10 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół
2015 3514 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/51/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015.
2015 3515 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/53/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2015 3516 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/54/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Książki.
2015 3517 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3518 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.
2015 3519 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr X/71/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 3520 2015-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Kowal z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 3521 2015-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015 Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.
2015 3522 2015-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2015 Wójta Gminy Radomin z dnia 6 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/22/14 Rady Gminy Radomin z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 3523 2015-11-17 Informacja Informacja Starosty Bydgoskiego z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2015 3524 2015-11-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Inowrocławski z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2015 3525 2015-11-17 Informacja Informacja Starosty Sępoleńskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów gminy Sośno, Sępólno Krajeńskie, Więcbork i Kamień Krajeński - obręby: Dąbrowa, Dąbrówka, Mała Cerkwica, Duża Cerkwica, Płocicz, Orzełek
2015 3526 2015-11-17 Postanowienie Postanowienie nr 659 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
2015 3527 2015-11-17 Postanowienie Postanowienie nr 660 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 3528 2015-11-17 Postanowienie Postanowienie nr 661 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 3529 2015-11-17 Postanowienie Postanowienie nr 662 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 3530 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2015
2015 3531 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/69/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 3532 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015
2015 3533 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3534 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr X/57/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2015
2015 3535 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3536 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr VIII/66/15 Rady Gminy Topólka z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2016, na obszarze Gminy Topólka
2015 3537 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr VIII/67/15 Rady Gminy Topólka z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2016, na obszarze Gminy Topólka
2015 3538 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr VIII/68/15 Rady Gminy Topólka z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku
2015 3539 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr VIII/69/15 Rady Gminy Topólka z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 3540 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr VIII/70/15 Rady Gminy Topólka z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2016
2015 3541 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr 136/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 4 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 3542 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015
2015 3543 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/79/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016r.
2015 3544 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2016 r.
2015 3545 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z terenu Gminy Łysomice
2015 3546 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr 90/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 12 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015
2015 3547 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr NR X/79/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości i formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2015 3548 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr X/80/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek rolny i formularza informacji w sprawie podatku rolnego.
2015 3549 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr X/81/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek leśny i formularza informacji w sprawie podatku leśnego.
2015 3550 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr X/82/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3551 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr X/72/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów i przedszkolnych nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela prowadzących zajęcia w grupach mieszanych
2015 3552 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr X/69/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok
2015 3553 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr X/74/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/202/13 Rady Gminy Gruta z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze
2015 3554 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr X/78/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3555 2015-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 306/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 3556 2015-11-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Starosty Nakielskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie naboru na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nakle nad Notecią na kadencję 2016-2019
2015 3557 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok
2015 3558 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
2015 3559 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki
2015 3560 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Fabianki
2015 3561 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki
2015 3562 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, "Deklaracja na podatek od nieruchomości", "Informacja w sprawie podatku rolnego", "Deklaracja na podatek rolny", "Informacja w sprawie podatku leśnego" , "Deklaracja na podatek leśny"
2015 3563 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Fabianki
2015 3564 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 października 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 3565 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 3566 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2016 r.
2015 3567 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 102/15 Rady Powiatu Włocławski z dnia 12 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.
2015 3568 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/76/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 3569 2015-11-19 Postanowienie Postanowienie nr 181/2015 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 3570 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2015 rok
2015 3571 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr X/88/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łubianka.
2015 3572 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3573 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr IX/53/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 3574 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok
2015 3575 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/95/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok
2015 3576 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2015 rok
2015 3577 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo
2015 3578 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku
2015 3579 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2016 rok.
2015 3580 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 3581 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
2015 3582 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 6 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.
2015 3583 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2015.
2015 3584 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zakrzewo na 2016 r.
2015 3585 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2016r.
2015 3586 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 r.
2015 3587 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3588 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru
2015 3589 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr X/57/15 z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/2006 Rady Gminy Koneck z dnia 10 października 2006 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koneck.
2015 3590 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia budynków i budowli w podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji w ramach pomocy de minimis
2015 3591 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2015 3592 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3593 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2015 3594 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2015 3595 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości ,rolny i leśny – obowiązujące na terenie Miasta Kowal.
2015 3596 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2015 3597 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/48/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3598 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/49/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3599 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/50/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016
2015 3600 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/51/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 3601 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr 46/70/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 3602 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr 94/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015
2015 3603 2015-11-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 25 marca 2015r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2014 r. oraz informacja o stanie mienia
2015 3604 2015-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2015 Wójta Gminy Osiek z dnia 10 listopada 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 3605 2015-11-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dębice”
2015 3606 2015-11-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bór Wąkole im. prof. Klemensa Kępczyńskiego”
2015 3607 2015-11-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dęby Krajeńskie”
2015 3608 2015-11-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody „Grabowiec”
2015 3609 2015-11-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jazy”
2015 3610 2015-11-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody „Łażyn”
2015 3611 2015-11-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody „Przełom Mieni”
2015 3612 2015-11-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody „Uroczysko Koneck”
2015 3613 2015-11-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody „Wójtowski Grąd”
2015 3614 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych
2015 3615 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
2015 3616 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na terenie Gminy Bytoń.
2015 3617 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr NR IX/59/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
2015 3618 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytoń.
2015 3619 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń.
2015 3620 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Bytoń.
2015 3621 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/137/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2015 3622 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/140/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3623 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/141/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2016 r.
2015 3624 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/142/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych
2015 3625 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/146/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego
2015 3626 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/72/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 3627 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3628 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3629 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3630 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 3631 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 3632 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/100/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2015 3633 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XII/85/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego
2015 3634 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2015 3635 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XII/84/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
2015 3636 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XII/82/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2015 3637 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XII/79/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 3638 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XII/80/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 3639 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XII/81/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2016 roku na terenie gminy Bukowiec
2015 3640 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/29/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2016
2015 3641 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/27/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2015 rok
2015 3642 2015-11-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 27/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 listopada 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły
2015 3643 2015-11-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 26/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Zazamcze” we Włocławku
2015 3644 2015-11-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Brodnickiego z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2015 3645 2015-11-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2015 3646 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
2015 3647 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3648 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
2015 3649 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2015 3650 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
2015 3651 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr X/59/15 Rady Gminy Koneck z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III/23/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3652 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3653 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2015 3654 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3655 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 64/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 3656 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 3657 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie: uchylenia uchwały
2015 3658 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2015 rok
2015 3659 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3660 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach
2015 3661 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/64/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2015 3662 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/66/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3663 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/67/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 3664 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 3665 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok i zwolnień w tym podatku
2015 3666 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 3667 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/75/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 rok
2015 3668 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/145/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2015 3669 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 65/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 3670 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/75/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa przez sołtysów
2015 3671 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/76/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2015 3672 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/77/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa przez sołtysów
2015 3673 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 186/15 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń.
2015 3674 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 187/15 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń na rok 2016.
2015 3675 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 189/15 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 3676 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 191/15 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2015 3677 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 196/15 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.
2015 3678 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarownaie odpadami komunlanymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gostycyn
2015 3679 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3680 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3681 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego
2015 3682 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2015 3683 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 3684 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3685 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania.
2015 3686 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2015 3687 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3688 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3689 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 3690 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3691 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 3692 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2016r.
2015 3693 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3694 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3695 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 3696 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/103/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podfatku rolnego na obszarze Gminy Lniano.
2015 3697 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/104/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej stawek podatku od środkow transportowych.
2015 3698 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/105/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz załączników do formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym.
2015 3699 2015-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015 Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.
2015 3700 2015-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2015 Wójta Gminy Brodnica z dnia 16 listopada 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 3701 2015-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Osiek z dnia 23 listopada 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 3702 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 3703 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2016 rok
2015 3704 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2016 r.
2015 3705 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3706 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2016 r.
2015 3707 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2015 3708 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/54/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 3709 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016
2015 3710 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/56/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2015 3711 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/57/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3712 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/59/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania zwolnień w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Osie w ramach pomocy de minimis
2015 3713 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/62/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Uroczysko Chłop”
2015 3714 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/63/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Uroczysko Niedźwiedź”
2015 3715 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 3716 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 3717 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 3718 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3719 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/73/15 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych
2015 3720 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/74/15 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3721 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/75/15 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3722 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/76/15 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie podatku rolnego na 2016 rok
2015 3723 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/78/15 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Starorypin Prywatny
2015 3724 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 3725 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna oraz zmiany stawek tej opłaty.
2015 3726 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 3727 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/90/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.
2015 3728 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/80/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 3729 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/82/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3730 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/87/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg ,których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna.
2015 3731 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/297/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia ich do kategorii drogi powiatowej
2015 3732 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/298/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń
2015 3733 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/300/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Więcbork
2015 3734 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/299/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sośno
2015 3735 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/74/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2016 rok.
2015 3736 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015
2015 3737 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 3738 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3739 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3740 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3741 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze słupów i tablic informacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe
2015 3742 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefkowo
2015 3743 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3744 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/78/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
2015 3745 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3746 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/80/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2016r.
2015 3747 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na 2016 rok.
2015 3748 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/82/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3749 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 3750 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzorów formularzy na podatku od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny
2015 3751 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/84/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3752 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3753 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/87/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok
2015 3754 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/82/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 3755 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 3756 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowch na 2016 rok.
2015 3757 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych.
2015 3758 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski
2015 3759 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego
2015 3760 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok .
2015 3761 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 3762 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.
2015 3763 2015-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 158/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 listopada 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2015 3764 2015-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XIV/1/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023"
2015 3765 2015-11-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24 listopada 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004
2015 3766 2015-11-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dębice”
2015 3767 2015-11-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Grabowiec”
2015 3768 2015-11-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jazy”
2015 3769 2015-11-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Przełom Mieni”
2015 3770 2015-11-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Różanna Dęby im. Nadleśniczego Jana Rychlickiego”
2015 3771 2015-11-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Uroczysko Koneck”
2015 3772 2015-11-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wójtowski Grąd”