Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Styczeń 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr II/17/14 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2014 r.
2015 2 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok
2015 3 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015
2015 4 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr II/20/14 Rady Gminy Unisław z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Unisław
2015 5 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy Lipno z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów
2015 6 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy - deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny - obowiązujące na terenie Gminy Kowal.
2015 7 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2014 r.
2015 8 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.
2015 9 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III.21.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w spawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2015 10 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III.26.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014
2015 11 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
2015 12 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 13 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr 10/14 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014.
2015 14 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.
2015 15 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/20/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
2015 16 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2015 r.
2015 17 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 18 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2015 19 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.
2015 20 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/21/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo.
2015 21 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/23/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 22 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/24/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2015 rok
2015 23 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr II/14/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014.
2015 24 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr II/ 8 /2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
2015 25 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2015 26 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVI/242/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu na 2014 rok.
2015 27 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2015
2015 28 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2015 rok
2015 29 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2015 30 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych
2015 31 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/16/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
2015 32 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 33 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/12/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVI/242/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu na 2014 rok.
2015 34 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 19/14 Rady Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ceglanej i bocznicy kolejowej, na zapleczu terenów ciepłowni.
2015 35 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 36 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 37 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/16/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2015 38 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II/14/14 Rady Miasta Rypin z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Rypin
2015 39 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Miasta Rypin z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Rypin
2015 40 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
2015 41 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok
2015 42 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok.
2015 43 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 7/5/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2015 44 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na rok 2015
2015 45 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r.
2015 46 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 47 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 10/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014
2015 48 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty.
2015 49 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/19/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014
2015 50 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015
2015 51 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 grudnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2015 52 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 53 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
2015 54 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok.
2015 55 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/ 10/ 2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2015 rok
2015 56 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2015 57 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok
2015 58 2015-01-08 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2015 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim
2015 59 2015-01-08 Postanowienie Postanowienie nr 510 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
2015 60 2015-01-08 Postanowienie Postanowienie nr 512 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
2015 61 2015-01-08 Postanowienie Postanowienie nr 513 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
2015 62 2015-01-08 Postanowienie Postanowienie nr 517 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
2015 63 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Gminy Choceń z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2014
2015 64 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy Gruta z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2014
2015 65 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2015 rok
2015 66 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr 10/III/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniajaca Statut Powiatu Bydgoskiego
2015 67 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/55/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lniano
2015 68 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 69 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/3/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sadki
2015 70 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/36/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/461/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia statutu Powiatu Aleksandrowskiego
2015 71 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/39/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014
2015 72 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/27/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2015 rok.
2015 73 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/33/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2015 74 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/34/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów.
2015 75 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 76 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2014 r.
2015 77 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr 12/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r.
2015 78 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr 14/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody na terenie Gminy Dębowa Łąka
2015 79 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr 15/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Dębowa Łąka
2015 80 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok
2015 81 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2015 r. za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu inowrocławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym.
2015 82 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2015
2015 83 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2015 rok
2015 84 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/158/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 85 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Świekatowo
2015 86 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości
2015 87 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2015
2015 88 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2015
2015 89 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2014 rok
2015 90 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2015 91 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014
2015 92 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej
2015 93 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2015 94 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/21/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 95 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015
2015 96 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014
2015 97 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2015.
2015 98 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2014
2015 99 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2015 rok
2015 100 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2015.
2015 101 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2015 102 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok
2015 103 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej pozostające w zakresie zadań własnych Gminy Rojewo.
2015 104 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 105 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2015 rok
2015 106 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2015 rok.
2015 107 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III.12.2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014 rok
2015 108 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr 11/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014
2015 109 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2015 rok
2015 110 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2014.
2015 111 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 112 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na rok 2015
2015 113 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r.
2015 114 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobrcz lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2015 115 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2015.
2015 116 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.161.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
2015 117 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.164.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota .
2015 118 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.166.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.
2015 119 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2015.
2015 120 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty
2015 121 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
2015 122 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2015 rok.
2015 123 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/18/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 124 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2015 125 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/22/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radzyniu Chełmińskim
2015 126 2015-01-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr II/22/2014 Starosty Żniński z dnia 29 grudnia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 127 2015-01-13 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/569-ZTO-A/254/W/OPO/2015/ASi
2015 128 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015
2015 129 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2015 130 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek
2015 131 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 132 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 133 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 5 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2015 134 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/22/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi
2015 135 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/24/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2015 136 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/26/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2015 137 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/19//2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzacych żłobki na obszarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2015 138 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/4/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
2015 139 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 140 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/18/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2015
2015 141 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr 8/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2015 142 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2015 143 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 144 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Gąsawa na 2015 rok.
2015 145 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2015 rok
2015 146 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
2015 147 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych
2015 148 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie organizacji i zasad finansowania bezpieczeństwa ratowniczo-gaśniczego oraz ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i gminę oraz zasad jego wypłacania
2015 149 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2015
2015 150 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2015.
2015 151 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2015
2015 152 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr 25/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2015.
2015 153 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty na Targowisku stałym „Mój Rynek” w Czernikowie
2015 154 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 155 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 156 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2015
2015 157 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2015 158 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miasto Kowal
2015 159 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2015
2015 160 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
2015 161 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2015 162 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2014 rok
2015 163 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenie miesięcznej diety dla sołtysa
2015 164 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/20/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: zmian uchwały X/66/11 z dnia 28 października 2011 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy
2015 165 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2015 166 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/17/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 167 2015-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr III/1/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców nr 1 w Nakle nad Notecią
2015 168 2015-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr III/2/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców nr 2 w Nakle nad Notecią
2015 169 2015-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców nr 3 w Nakle nad Notecią
2015 170 2015-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców nr 4 w Nakle nad Notecią
2015 171 2015-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców nr 5 w Nakle nad Notecią
2015 172 2015-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców nr 6 w Nakle nad Notecią
2015 173 2015-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców nr 7 w Nakle nad Notecią
2015 174 2015-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców nr 8 w Nakle nad Notecią
2015 175 2015-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców nr 9 w Nakle nad Notecią
2015 176 2015-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców nr 10 w Nakle nad Notecią
2015 177 2015-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców nr 11 w Nakle nad Notecią
2015 178 2015-01-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2014r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2015 179 2015-01-14 Postanowienie Postanowienie nr 518 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 180 2015-01-14 Postanowienie Postanowienie nr 519 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 181 2015-01-14 Postanowienie Postanowienie nr 520 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 182 2015-01-14 Postanowienie Postanowienie nr 521 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 183 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2015
2015 184 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III.19.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015
2015 185 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2014
2015 186 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2015
2015 187 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/15/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (11).
2015 188 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/21/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2015 189 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/24/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgnowo – Bogdana Raczkowskiego" w Bydgoszczy
2015 190 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/25/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miedzyń-Żyzna" w Bydgoszczy
2015 191 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2015 rok.
2015 192 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/23/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 193 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2015
2015 194 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok
2015 195 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Świedziebnia na lata 2015-2018".
2015 196 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
2015 197 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2015
2015 198 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2015.
2015 199 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2015
2015 200 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III.21.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2015
2015 201 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2015 rok
2015 202 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/22/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
2015 203 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.167.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 204 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/22/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 205 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2014.
2015 206 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 207 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 208 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015r.
2015 209 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowości Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
2015 210 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowości Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
2015 211 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 7A/5/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2015 212 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska stałego „Mój Rynek” w Czernikowie
2015 213 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014r.
2015 214 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.
2015 215 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 8/6/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 216 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr 4/15 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2015 217 2015-01-20 Postanowienie Postanowienie nr 5/15 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2015 218 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 219 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II/17/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok
2015 220 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy Choceń z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2015
2015 221 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/18/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.
2015 222 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2015.
2015 223 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/10/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2015 rok
2015 224 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/15/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015.
2015 225 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 226 2015-01-22 Postanowienie Postanowienie nr 525 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
2015 227 2015-01-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Starosty Mogileńskiego z dnia 16 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2014
2015 228 2015-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Świeciu
2015 229 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2015 230 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2014.
2015 231 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/18/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Rypin.
2015 232 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2015 233 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na 2015 rok.
2015 234 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Sośno z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 235 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr IV.28.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015
2015 236 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 237 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 stycznia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 238 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 9/10/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 239 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola
2015 240 2015-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/14 Wójta Gminy Chełmża z dnia 24 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2013 r.
2015 241 2015-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/12/2014 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2015 242 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr II/7/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie modernizacji przydomowych studni kopanych.
2015 243 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2015 244 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2015 rok
2015 245 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015
2015 246 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/22/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2015 247 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/16/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2015
2015 248 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/29/15 Rady Gminy Radomin z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2015 249 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/24/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2015 250 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Mogilno
2015 251 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/35/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych
2015 252 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/26/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 26 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 253 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/27/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2015 254 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/28/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 255 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/19/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 256 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/20/2015 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2015 257 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/21/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 258 2015-01-29 Postanowienie Postanowienie nr 2/2015 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 259 2015-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Żnińskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2015 260 2015-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2015 Starosty Żnińskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2015 261 2015-01-29 Informacja Informacja Starosty Nakielskiego z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Sadki