Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Lipiec 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1954 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLI/265/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Śliwice na okręgi wyborcze
2014 1955 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LI/458/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 1956 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LI/459/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 1957 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LI/460/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Koronowo na okręgi wyborcze
2014 1958 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIII/276/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVI/242/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 1959 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIII/279/2014 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 25 czerwca 2014r. uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLV/235/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w mieście Golub-Dobrzyń.
2014 1960 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XL/310/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Sicienko
2014 1961 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XL/311/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu.
2014 1962 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XL/314/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 1963 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XL/315/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonczyn.
2014 1964 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/599/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń krytych pływalni w Inowrocławiu
2014 1965 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/600/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Inowrocławia na okręgi wyborcze
2014 1966 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/603/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia
2014 1967 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/607/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2014 1968 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/608/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta Inowrocławia
2014 1969 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa Biskupia.
2014 1970 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie Skępe i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 1971 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe.
2014 1972 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2014 1973 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/293/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2014 1974 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr L / 225 / 2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 1975 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2014 1976 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kamień Krajeński.
2014 1977 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia w części pomnika przyrody – alei przydrożnej w Radzimiu.
2014 1978 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
2014 1979 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XL/306/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie
2014 1980 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XL/309/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 1981 2014-07-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2013 rok
2014 1982 2014-07-01 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok
2014 1983 2014-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2014r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 1984 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/14 Rady Gminy Lipno z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Lipno na lata 2014-2017"
2014 1985 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/14 Rady Gminy Lipno z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lipno i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 1986 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/799/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
2014 1987 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014
2014 1988 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/328/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cekcyn
2014 1989 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/329/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Cekcyn na okręgi wyborcze
2014 1990 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/346/14 Rady Gminy Unisław z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 1991 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/324/14 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014
2014 1992 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.89.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze.
2014 1993 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.90.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki.
2014 1994 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.91.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
2014 1995 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.92.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.
2014 1996 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/300/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok
2014 1997 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/307/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 1998 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pakość
2014 1999 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Pakość
2014 2000 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2014 2001 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/14 Rady Gminy Lipno z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania.
2014 2002 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/14 Rady Gminy Lipno z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia herbu oraz innych symboli Gminy Lipno
2014 2003 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Belno
2014 2004 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Białe
2014 2005 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Buczek
2014 2006 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ciemniki
2014 2007 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czersk Świecki
2014 2008 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dubielno
2014 2009 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jeżewo
2014 2010 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krąplewice
2014 2011 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Laskowice
2014 2012 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pięćmorgi
2014 2013 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piskarki
2014 2014 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Taszewo
2014 2015 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Taszewskie Pole
2014 2016 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Osłowo
2014 2017 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/472/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w miejscowości Świerkówiec
2014 2018 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/77/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz
2014 2019 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/75/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu gminy-miasto Grudziądz z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
2014 2020 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/81/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – miasto Grudziądz
2014 2021 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/351/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Miechowice.
2014 2022 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/352/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piotrkowice.
2014 2023 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/353/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krusza Duchowna Krusza Zamkowa.
2014 2024 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/368/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Inowrocław i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 2025 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/360/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Inowrocław.
2014 2026 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/362/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Inowrocław” oraz „Zasłużony dla Gminy Inowrocław”.
2014 2027 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/366/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.
2014 2028 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/322/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Nowe na okręgi wyborcze.
2014 2029 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LX/1257/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy
2014 2030 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LX/1259/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (6)
2014 2031 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LX/1265/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Bydgoszczy
2014 2032 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LX/1266/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bydgoszczy przez inne niż Miasto Bydgoszcz osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2033 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LX/1272/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2034 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LX/1281/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2014 2035 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski
2014 2036 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2014 2037 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
2014 2038 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/296/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 2039 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/245/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie okręgów wyborczych
2014 2040 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/38/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sadki na okręgi wyborcze
2014 2041 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/39/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Sadki za osiągnięte wyniki sportowe
2014 2042 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr L/228/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2014 2043 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/359/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w gminie Tuchola”
2014 2044 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/360/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Tuchola dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Tuchola przez inne niż Gmina Tuchola osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Tuchola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2045 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/361/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w podziale gminy Tuchola na okręgi wyborcze
2014 2046 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/220/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2014 2047 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/222/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2014 2048 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 784/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2014 2049 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 785/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.
2014 2050 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 789/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pawia-Przysiecka” dla obszaru położonego pomiędzy: granicą administracyjną miasta, ulicami Szosą Chełmińską i Słowiczą oraz terenem kolejowym w Toruniu.
2014 2051 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 799/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu gminnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Miasta Toruń.
2014 2052 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 811/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.
2014 2053 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 798/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 2054 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 796/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg położonych na terenie miasta Torunia do kategorii dróg powiatowych.
2014 2055 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 810/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu.
2014 2056 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 797/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg położonych na terenie miasta Torunia kategorii dróg powiatowych.
2014 2057 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 788/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Popiela i Rusa w Toruniu.
2014 2058 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2014 rok
2014 2059 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Rojewo na okręgi wyborcze
2014 2060 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXViII/288/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skepe na rok 2014
2014 2061 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/628/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Kruszwica na okręgi wyborcze.
2014 2062 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/624/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2014.
2014 2063 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/626/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 2064 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/627/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 2065 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/305/14 Rady Gminy Radomin z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2014 2066 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok
2014 2067 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/343/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2068 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo.
2014 2069 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/388/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Zalesie.
2014 2070 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Lisnowo w gminie Świecie nad Osą.
2014 2071 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII /199 /2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Świecie nad Osą oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2072 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 2073 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gruta
2014 2074 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2014
2014 2075 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/454/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 2076 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 2077 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/358/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze
2014 2078 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/303/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok
2014 2079 2014-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 53/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 13 pkt 3 lit. a uchwały Nr XXXVIII/269/14 Rady Gminy Choceń z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń
2014 2080 2014-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 54/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/225/2014 Rady Gminy Gąsawa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w obrębie wsi Chomiąża Szlachecka, gmina Gąsawa
2014 2081 2014-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie wykazu spółek wodnych i ich związków z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w 2014 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2014 2082 2014-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 202/14 Wójta Gminy Lipno z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2013 r.
2014 2083 2014-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta.
2014 2084 2014-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/2014 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wysoka
2014 2085 2014-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 6/2014 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Brzozie
2014 2086 2014-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 11/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie stypendium Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
2014 2087 2014-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 12/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.29.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2088 2014-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 2089 2014-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy
2014 2090 2014-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2091 2014-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 2092 2014-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”
2014 2093 2014-07-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Miedzno”
2014 2094 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr L/229/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 2095 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr L/235/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2014 2096 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
2014 2097 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/306/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia drogi gminnej nr 050746C (os. dr Franciszka Raszei) w Chełmnie kategorii drogi gminnej
2014 2098 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/307/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna dla jednostki strukturalnej „C” Rybaki
2014 2099 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno
2014 2100 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/124/2013 w sprawie budżetu gminy Bądkowo na 2014rok.
2014 2101 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bądkowo na lata 2014 – 2018
2014 2102 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bądkowie
2014 2103 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014
2014 2104 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki realizowanych przez samorządowe przedszkola Gminy Dąbrowa
2014 2105 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Kościelnej w miejscowości Szczepanowo
2014 2106 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 329/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Świecie na okręgi wyborcze.
2014 2107 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 334/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Sulnowa.
2014 2108 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 335/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr 112/03 w sprawie ustalenia dla terenu gminy Świecie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc i określenia warunków sprzedaży tych napojów.
2014 2109 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/281/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 czerwca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Żnińskiemu lub jego jednostkom podległym.
2014 2110 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2014 2111 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr L/234/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokołowo, obejmującego działkę nr 399
2014 2112 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 czerwca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żniński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 2113 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLV/228/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014.
2014 2114 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LII/494/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Kcynia na okręgi wyborcze.
2014 2115 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 2116 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LI/300/14 Rady Gminy Radomin z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok.
2014 2117 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/365/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na okręgi wyborcze.
2014 2118 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/367/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie
2014 2119 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/368/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/421/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli wspomagających
2014 2120 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/369/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2014 2121 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/370/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin
2014 2122 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów.
2014 2123 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2014
2014 2124 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLII/225/2014 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
2014 2125 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLII/229/2014 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta i gminy Górzno
2014 2126 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLII/231/2014 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2014 2127 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014
2014 2128 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/288/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Janikowo na okręgi wyborcze
2014 2129 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/168/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie okręgów wyborczych.
2014 2130 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LIII/314/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 2131 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świecie nad Osą na lata 2014-2019.
2014 2132 2014-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Barcin za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz wysokie osiągnięcia sportowe.
2014 2133 2014-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty.
2014 2134 2014-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin.
2014 2135 2014-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Barcin.
2014 2136 2014-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Barcin na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2014 2137 2014-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lipca 2014r. o sprostowaniu błędów.
2014 2138 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/431/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie.
2014 2139 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/14 Rady Gminy Osie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osie na okręgi wyborcze
2014 2140 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Płużnica oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 2141 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 300/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 2142 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/258/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2014 2143 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 2144 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/374/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków powstałych w wyniku realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Dobrcz zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o pomocy de minimis
2014 2145 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/375/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
2014 2146 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/376/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowości Dobrcz.
2014 2147 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/377/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Dobrcz na okręgi wyborcze
2014 2148 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/384/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach oraz punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrcz
2014 2149 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/385/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Dobrcz.
2014 2150 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/386/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody –Dębu burgundzkiego (Quercus cerris L.), rosnącego w parku dworskim w Kusowie.
2014 2151 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/387/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody – świerku pospolitego (Picea abies (L.) H.Karst) , rosnącego w parku dworskim w Kusowie.
2014 2152 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/388/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody –Igliczni trójcierniowej (Gleditsia triacanthos L.) , rosnącego w parku dworskim w Kusowie.
2014 2153 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/316/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 2154 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy kładce dla pieszych nad Kanałem Noteckim w ciągu ulicy Spółdzielczej w Łabiszynie
2014 2155 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Łabiszyn na okręgi wyborcze
2014 2156 2014-07-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2014r. o zmianie w składzie Rady Miasta Bydgoszczy
2014 2157 2014-07-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2014r. o zmianie w składzie Rady Gminy Lniano
2014 2158 2014-07-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/14 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu z dnia 7 maja 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny, sposobu oznakowania tego obszaru oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
2014 2159 2014-07-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 55/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/315/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 46/11, obręb Mały Rudnik, gmina Grudziądz
2014 2160 2014-07-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 56/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6. pkt 4, § 7 pkt 2, § 12 pkt 7, § 12 pkt 8, § 12 pkt 21, § 13 pkt 2 lit. i oraz załącznika nr 2 zatytułowanego „Rozstrzygnięcie Rady Gminy Grudziądz o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 506/1, 507/1, 508/1 w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz” w zakresie danych osobowych osób, które złożyły uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwały Nr XLII/316/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 506/1, 507/1, 508/1 w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz.
2014 2161 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/57/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Okrzei, Wojska Polskiego, Kilińskiego i Kościuszki
2014 2162 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/58/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2014 rok
2014 2163 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/63/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.
2014 2164 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/64/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2165 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/65/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Włocławek
2014 2166 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/67/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Włocławek.
2014 2167 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/75/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady miasta
2014 2168 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/165/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 2169 2014-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 45.2014 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2014 2170 2014-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 172/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 7 lipca 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 2171 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014
2014 2172 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/375/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk na plaży miejskiej w Więcborku
2014 2173 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/376/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pola namiotowego na plaży miejskiej w Więcborku
2014 2174 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/377/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logotyp) Więcborka oraz zasad jego użytkowania i wykorzystywania
2014 2175 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/384/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Więcbork na okręgi wyborcze
2014 2176 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/385/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2014 2177 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/386/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2014 2178 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/459/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego.
2014 2179 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/179/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 2180 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LII/371/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wąbrzeźno lub gminnym jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2181 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LII/374/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 4 lipca 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 2182 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LII/377/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2014 2183 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LII/464/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 2184 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XL/304/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 2185 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 309/159/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 8 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2014 2186 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVI /296 /2014 Rady Gminy Łysomice z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2014 2187 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 lipca 2014r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2014 r.
2014 2189 2014-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 213
2014 2190 2014-07-14 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-21(12)/2014/15911/IV/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Lipnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipnie
2014 2188 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 336/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 2191 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/183 /14 Rady Gminy Topólka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/174/14 Rady Gminy Topólka z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu pomocy społecznej na lata 2014 - 2020
2014 2192 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/185/14 Rady Gminy Topólka z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/115/05 Rady Gminy Topólka z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Topólka
2014 2193 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/187/14 Rady Gminy Topólka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/161/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 2194 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/14 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 2195 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/923/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Nakło nad Notecią na okręgi wyborcze
2014 2196 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/924/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2014 2197 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/933/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2014 2198 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014r.
2014 2199 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr 306/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 2200 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr 312/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
2014 2201 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLI/197/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu przy ulicy Topolowej w Małej Nieszawce (dz. nr 62/4)
2014 2202 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLI/198/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Zakątek w Cierpicach.
2014 2203 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/295/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2014 2204 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XL/255/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Bukowiec na okręgi wyborcze
2014 2205 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XL/258/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowiec
2014 2206 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę miasto Chełmża.
2014 2207 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli, a także nagród ze specjalnego funduszu.
2014 2208 2014-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 10/UMWP/DIF/2014 Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiegozawarte pomiedzy:Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim
2014 2209 2014-07-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/14 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2013.
2014 2210 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/332/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/255/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z campingu położonego przy ulicy Kolejowej
2014 2211 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 2212 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2014 2213 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2214 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2014 r.
2014 2215 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Radziejów w latach 2014– 2018
2014 2216 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania pomocy w dożywianiu dzieci w przedszkolu oraz uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach
2014 2217 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową udzielaną w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 2218 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 2219 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2220 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/62/2014 Gminy Miasto Włocławek z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom publicznym, placówkom i szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2221 2014-07-16 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-24(7)/2014/250/IX/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 lipca 2014r. w s prawie taryfy dla ciepła dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
2014 2222 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
2014 2223 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
2014 2224 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
2014 2225 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Miasto Radziejów i jej jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2226 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 maja 2014r. zmieniająca Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Radziejów w latach 2014– 2018
2014 2227 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
2014 2228 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/216/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Miasto i Gminę Chodecz przedszkolu samorządowym.
2014 2229 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2014 Rady Gminy Choceń z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2014
2014 2230 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2014 2231 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 311/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Pruszcz
2014 2232 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Łubianka
2014 2233 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/430/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Mrocza na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Mrocza
2014 2234 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 11 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 2235 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr LVI/306/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2014 2236 2014-07-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego za 2013 rok
2014 2237 2014-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 lipca 2014r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 2238 2014-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 60/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 2 i 3, § 2 ust. 5 pkt 1-9 uchwały nr XXXII/306/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pakość.
2014 2239 2014-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 uchwały, § 3 ust. 4 załącznika do uchwały, ust. 3 załącznika do uchwały w zakresie zdania: „Bieżące prowadzenie świetlicy wiejskiej należy do zadań sołtysa i rady sołeckiej”, § 4 ust. 1, 2 i § 6 załącznika do uchwały nr XXXII/304/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Pakość.
2014 2240 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr LI/798/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem
2014 2241 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/125/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bytoń.
2014 2242 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2243 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2244 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 2245 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/217/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
2014 2246 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr NR LI/608/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym „Chatka Puchatka” oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz.
2014 2247 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr Nr Nr LI/618/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem i instalacją kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Lubicz.
2014 2248 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/14 Rady Gminy Sośno z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2014 2249 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Zakrzewo.
2014 2250 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/328/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014
2014 2251 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/325/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lubraniec
2014 2252 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr 305/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pruszcz w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz
2014 2253 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
2014 2254 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283//2014 Rady Gminy Stolno z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie okręgów wyborczych
2014 2255 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/291/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów związanych z pogrzebem
2014 2256 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok
2014 2257 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XLII/339/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 18 lipca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2014 2258 2014-07-23 Informacja Informacja nr DRE-4110-23(7)/2014/13859/ESz, Nr DRE-4110-24(6)/2 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lipca 2014r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lipca 2014 r., w sprawach zmiany koncesji na: wytwarzanie ciepła Nr WCC/1163Ł/13859/W/DRE/2014/ESz oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1139Ł/13859/W/DRE/2014/ESz, udzielonych Przedsiębiorcy: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem")
2014 2259 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr 325/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 16 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2014 2260 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2014 2261 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr 331/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2014 2262 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/14 Rady Gminy Choceń z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 2263 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr 296/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie podziału Gminy Włocławek na okręgi wyborcze.
2014 2264 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLI.353.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2014 2265 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLI.354.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń.
2014 2266 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLI.355.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/41/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2016.
2014 2267 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/235/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie Górzno i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 2268 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/236/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
2014 2269 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLI/314/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie
2014 2270 2014-07-25 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-32(6)/2014/415/XIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2014r. decyzja nr OPO-4210-32(6)/2014/415/XIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie teryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „WODBAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie
2014 2271 2014-07-25 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-31(7)/2014/433/XII/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2014r. decyzja nr OPO-4210-31(7)/2014/433/XII/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmiany teryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie
2014 2272 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2014 rok.
2014 2273 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części wschodniej i w części zachodniej miejscowości Toporzysko, gmina Zławieś Wielka
2014 2274 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIII.268.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 2275 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skrwilno i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2014 2276 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy „Nowa” ulicy we wsi Skrwilno w Gminie Skrwilno
2014 2277 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/317/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 23 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 2278 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/380/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 lipca 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 2279 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XL.189.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 lipca 2014r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2014 rok.
2014 2280 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XL.190.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Zbójno przedszkolach publicznych.
2014 2281 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XL.191.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Zbójno.
2014 2282 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XL.192. 2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zbójno, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2014 2283 2014-07-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą „Razem bezpieczniej"
2014 2284 2014-07-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Brodnica z dnia 31 marca 2014r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brodnica za rok 2013
2014 2285 2014-07-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych przy ul. Ustronie w Brodnicy, powiat brodnicki, woj. kujawsko - pomorskie
2014 2286 2014-07-29 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie decyzjii nr WCC/1128J/12640/W/OPO/2014/ASi oraz iPCC/1107F/12640/W/OPO/2014/AS stwierdzających wygaśnięcie koncesji
2014 2287 2014-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 64/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 21 ust. 2 i ust. 3, § 26 ust. 1, 2 i 4, § 127 ust. 1 i 2, § 46 ust. 1 i § 51, § 64 ust. 3, § 94 ust. 3 i 4 załącznika do uchwały nr XXXII/328/2014 Rady Gminy Cekcyn z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cekcyn
2014 2288 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/325/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2014
2014 2289 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XX/ 180 /14 Rady Gminy Topólka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Topólka dla obszaru w rejonie miejscowości Borek i Rybiny, ograniczonego granicami miejscowości Topólka, drogą powiatową Nr 2831C Pamiątka-Lubraniec, rzeką Zgłowiączką, drogą gminną, dz. nr 70 w Borku oraz ponownie rzeką Zgłowiączką
2014 2290 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/318/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany nazwy i uchwalenia statutu samorządowej instytucji kultury
2014 2291 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/327/14 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 14 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014
2014 2292 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kikół publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych punktów przedszkolnych
2014 2293 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 23 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jst oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Kikół
2014 2294 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/45/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych
2014 2295 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/46/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Sadkach
2014 2296 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr NR 442/14 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 24 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014.
2014 2297 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL/304/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 07 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXIX/282/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 2298 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 820/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany nazwy alei Jana Pawła II.
2014 2299 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 821/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Lubicką, Waryńskiego, Antczaka i Pułaskiego w Toruniu.
2014 2300 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 822/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Winnej oraz w rejonie Fortu I w Toruniu.
2014 2301 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 823/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Gregorkiewicza, Przy Kaszowniku, Dobrzyńską i Placem Św. Katarzyny w Toruniu.
2014 2302 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 825/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
2014 2303 2014-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 18/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu.
2014 2304 2014-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 20/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2305 2014-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 21/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2014 2306 2014-07-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 24 lipca 2014r. z wykonania budżetu za 2013 r. przez Miasto Inowrocław