Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Czerwiec 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1680 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLI/316/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków miejskich w Ciechocinku
2014 1681 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLII/323/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków miejskich w Ciechocinku
2014 1682 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/17/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLIII/292/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2014 1683 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/18/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIV/334/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie uchwały zmieniającej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2014 1684 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/24/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XL/358/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2014 1685 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 1686 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytoniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059; ze zm.)
2014 1687 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/185/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenów pomiędzy ulicami: Spółdzielczą i Pogodną oraz terenu w rejonie ulicy Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce.
2014 1688 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej w Małej Nieszawce.
2014 1689 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLII/213/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2014.
2014 1690 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr L/470/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 15 maja 2014r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Smogulecka Wieś, Laskownica, Chwaliszewo, Nowa Wieś Notecka, Gromadno, Kazimierzewo, Iwno, Łankowice gm.Kcynia - zadanie nr 1
2014 1691 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2014
2014 1692 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 1693 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu
2014 1694 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wieniec-Zalesie.
2014 1695 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2014 1696 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXViI/282/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2014 rok.
2014 1697 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1698 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze zlokalizowanej w miejscowości Karbowo
2014 1699 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/298/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1700 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/299/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla miasta Chełmna na lata 2013-2016”
2014 1701 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” lub „Zasłużony dla Miasta Chełmna”
2014 1702 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/303/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego uczniom, których miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Chełmno
2014 1703 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/305/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2014 1704 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 298/154/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2014 1705 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr L/452/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 1706 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr L/455/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 1707 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku
2014 1708 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 1709 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/253/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Książki.
2014 1710 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLI/360/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia tyrybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 1711 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/363/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 maja 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 1712 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/368/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 maja 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2014 1713 2014-06-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski
2014 1714 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2014 Wójta Gminy Radomin z dnia 23 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/252/13 Rady Gminy Radomin z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 1715 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 maja 2014r. w sprawie rezerwatu przyrody „Augustowo”
2014 1716 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 maja 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Ostnicowe parowy Gruczna”
2014 1717 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLII/325/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku i nadania jej statutu
2014 1718 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 maja 2014r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2014 1719 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr 287/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 1720 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/222/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2014 1721 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014
2014 1722 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLI/451/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania ulicy
2014 1723 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLI/452/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1724 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLI/453/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazw ulic
2014 1725 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr 322/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Świecia, wysokości stawek opłaty za parkowanie oraz określenia sposobu pobierania opłaty.
2014 1726 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2014 1727 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/14 Rady Gminy Sośno z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020
2014 1728 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLII/358/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Tucholi.
2014 1729 2014-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 43/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/325/2014 Rady Miejskiej w Ciechocinku z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku oraz nadania jej statutu.
2014 1730 2014-06-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z dnia 10 marca 2014r. Informacja ogólna o budżecie gminy za 2013 rok
2014 1731 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI.256.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 1732 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLII.266.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 1733 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar.
2014 1734 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.
2014 1735 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy, z alei przydrożnej 279 dębów szypułkowych i 264 lip drobnolistnych, klon pospolity i jesion wyniosły zlokalizowanej przy drodze Drzycim - Wery.
2014 1736 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/312/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 maja 2014r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
2014 1737 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI/454/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie
2014 1738 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/47/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 1739 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/51/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Grudziądza do kategorii dróg powiatowych
2014 1740 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/52/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 3103C
2014 1741 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/56/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1742 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/58/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy ulicy Konarskiego
2014 1743 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/61/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu
2014 1744 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/62/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego
2014 1745 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/63/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość w szkołach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz
2014 1746 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/64/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w obszarze dzielnicy Starego Miasta Grudziądza
2014 1747 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/65/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenach specjalnej strefy ekonomicznej i Grudziądzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na terenie gminy-miasto Grudziądz
2014 1748 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/66/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach pilotażowego Budżetu Partycypacyjnego Grudziądza w 2014 roku
2014 1749 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/14 Rady Gminy Gruta z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Gruta
2014 1750 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/14 Rady Gminy Gruta z dnia 29 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 1751 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/162/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 1752 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 436/14 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014.
2014 1753 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLV/346/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 1754 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w obrębie wsi Chomiąża Szlachecka, gmina Gąsawa.
2014 1755 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany powierzchni obszaru uznanego za użytek ekologiczny.
2014 1756 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2014 rok
2014 1757 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 maja 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014.
2014 1758 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2014 1759 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Publicznemu w Złotnikach Kujawskich przy ul. Strażackiej 9
2014 1760 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/351/14 Rady Miasta Rypin z dnia 2 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XVI/99/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat targowych na terenie miasta Rypina.
2014 1761 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/352/14 Rady Miasta Rypin z dnia 2 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XIX/133/04 z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina.
2014 1762 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/358/14 Rady Miasta Rypin z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/335/14 Rady Miasta Rypin z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2014 1763 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 300/155/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 3 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2014 1764 2014-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 44/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVII/44/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi
2014 1765 2014-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 45/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 pkt 5 uchwały Nr XLII/576/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ulic: Kruśliwieckiej, Szosy Bydgoskiej i Osiedla Bydgoskiego.
2014 1766 2014-06-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku.
2014 1767 2014-06-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi Impresaryjnemu we Włocławku.
2014 1768 2014-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 1769 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/605/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2014.
2014 1770 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/608/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kruszwica.
2014 1771 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/614/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2014r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 1772 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/14 Rady Gminy Gruta z dnia 29 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2014
2014 1773 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr L/289/14 Rady Gminy Radomin z dnia 29 maja 2014r. w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego w Dulsku od dnia 1 września 2014 r. do Zespołu Szkół w Radominie
2014 1774 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr L/290/14 Rady Gminy Radomin z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Radomin oraz sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomin
2014 1775 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie pomocy rzeczowej w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1776 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 czerwca 2014r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2014 r.
2014 1777 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 czerwca 2014r. zmieniająca Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2014 1778 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2013
2014 1779 2014-06-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rogowo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1780 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/1221/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2014 1781 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/1224/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce
2014 1782 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/1226/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (5)
2014 1783 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/1234/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SP ZOZ im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy
2014 1784 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/1238/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2014 1785 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/1239/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2014 1786 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/1240/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2014 1787 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/1241/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2014 1788 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/1242/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2014 1789 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/1243/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2014 1790 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/1244/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Bydgoszczy
2014 1791 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/1245/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2014 1792 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/1246/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Bydgoszczy
2014 1793 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/175/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 1794 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań
2014 1795 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świekatowo na lata 2014-2018
2014 1796 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.77.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
2014 1797 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.78.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łochowo.
2014 1798 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LI/475/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Kcynia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2014 1799 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LI/480/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia.
2014 1800 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr L/291/14 Rady Gminy Radomin z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok.
2014 1801 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014
2014 1802 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/265/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie
2014 1803 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/272/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Kowalewo Pomorskie
2014 1804 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/226/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014.
2014 1805 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/227/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego.
2014 1806 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego 3 ul. Przemysłowa m.Janikowo gm. Janikowo
2014 1807 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2013-2017"
2014 1808 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/273/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 1809 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/355/14 Rady Miasta Rypin z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości z tytułu odnowy elewacji budynków nie stanowiących pomocy de minimis
2014 1810 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/356/14 Rady Miasta Rypin z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2014 1811 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr L/366/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 4 czerwca 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 1812 2014-06-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 10/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2014 1813 2014-06-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo
2014 1814 2014-06-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2014r. o zmianie w składzie Rady Miasta Bydgoszczy
2014 1815 2014-06-10 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-10(11)/2014/429/IX/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie decyzji prezesa URE nr OPO-4210-10(11)/2014/429/IX/ASZ1 dotyczącej zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Dalkia „Północ” Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
2014 1816 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/13 Rady Gminy Koneck z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 1817 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLI.261.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Baruchowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2014 1818 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/311/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014
2014 1819 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/314/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.
2014 1820 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/315/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubrańcu.
2014 1821 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/14 Rady Gminy Choceń z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 1822 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/14 Rady Gminy Choceń z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2014 1823 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/14 Rady Gminy Choceń z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Choceń w miejscowościach: Niemojewo, Bodzanowo.
2014 1824 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/14 Rady Gminy Choceń z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń.
2014 1825 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie Statutu Gminy Gniewkowo
2014 1826 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/2014 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2014 1827 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/354/14 Rady Miasta Rypin z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia statutu samorządowej instytucji kultury, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.
2014 1828 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/211/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie
2014 1829 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/217/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.
2014 1830 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/51/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2014 1831 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/52/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2014 1832 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/53/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2014 1833 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/54/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2014 1834 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego łub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2014 1835 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto i Gminę Łasin
2014 1836 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok
2014 1837 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 1838 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1839 2014-06-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 47/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie nieważności uchwały Nr XXXVI/247/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 maja 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XIII/72/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Dąbrowa
2014 1840 2014-06-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/211/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechocin obejmującego obszar części wsi Elgiszewo - teren Ośrodka Wypoczynkowego położonego nad jeziorem Okonin
2014 1841 2014-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
2014 1842 2014-06-12 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-19(7)/2014/1333/XIII/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła EDF Toruń S. A. z siedzibą w Toruniu
2014 1843 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/222/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 1844 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2014 1845 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2014 1846 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLII/315/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 46/11, obręb Mały Rudnik, gmina Grudziądz.
2014 1847 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLII/316/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 506/1, 507/1, 508/1 w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz.
2014 1848 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli „Jezioro Chełmica”
2014 1849 2014-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 168/2014 Wójta Gminy Osiek z dnia 6 czerwca 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 1850 2014-06-13 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-25(4)/2014/21409/II/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepłaOPEC INEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
2014 1851 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/573/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego.
2014 1852 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/574/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w Zakresie Dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1853 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/577/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 1854 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/586/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz.
2014 1855 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/173/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kupno i części wsi Radziki Duże.
2014 1856 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok
2014 1857 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok
2014 1858 2014-06-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko - pomorskiego
2014 1859 2014-06-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 51/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 5 ust. 1 pkt 3, § 6 pkt 10 lit. a, § 8 pkt 10 lit. a oraz § 9 pkt 10 lit. b uchwały nr XXXVII/173/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kupno i części wsi Radziki Duże.
2014 1860 2014-06-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr Fn. 3035.1.28.2013/2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 marca 2014r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2013 rok
2014 1861 2014-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2014 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 31 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Strzelno za 2013 rok.
2014 1862 2014-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 22.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 1863 2014-06-17 Informacja Informacja nr 1/2014 Starosty Toruńskiego z dnia 13 czerwca 2014r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2013 rok
2014 1864 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XLII/228/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Kikół publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2014 1865 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/178/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2014 1866 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XLII/251/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2014 1867 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XLII/254/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 1868 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr L/592/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.
2014 1869 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr L/593/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo.
2014 1870 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr L/595/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo.
2014 1871 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2014 rok
2014 1872 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/307/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Piła w Gminie Gostycyn
2014 1873 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Gostycyn
2014 1874 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 12 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok
2014 1875 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/354/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 214 w Sławsku Dolnym, gmina Strzelno.
2014 1876 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/357/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Strzelno na okręgi wyborcze
2014 1877 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/359/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Strzelno.
2014 1878 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2014 1879 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2014 1880 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa będącego pomnikiem przyrody rosnącego w parku dworskim w miejscowości Ostrowite w gminie Lniano.
2014 1881 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów związanych z pogrzebem
2014 1882 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2014 1883 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr LI/369/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 czerwca 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 1884 2014-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Warlubie z dnia 19 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
2014 1885 2014-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Łubianka z dnia 28 marca 2014r. w sprawie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łubianka za 2013 rok, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za 2013 rok.
2014 1886 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr 406/XXXIX/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1887 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr 407/XXXIX/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie podziału powiatu bydgoskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1888 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LII/306/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 1889 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr 293/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 1890 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/282/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
2014 1891 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie pomocy rzeczowej w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.
2014 1892 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/483/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/374/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Aleksandrowskim
2014 1893 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/486/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014
2014 1894 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/291/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2014 1895 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2014 1896 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 17 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Brodnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2014 1897 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LV/299/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach
2014 1898 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LV/300/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2014 1899 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LV/302/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad przyznawania stypendiów w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz nagród w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT
2014 1900 2014-06-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie zgnilca amerykańskiego pszczół.
2014 1901 2014-06-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 52/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr L/470/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Smogulecka Wieś, Laskownica, Chwaliszewo, Nowa Wieś Notecka, Gromadno, Kazimierzewo, Iwno, Łankowice gm. Kcynia
2014 1902 2014-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 274/2014 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 18 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za rok 2013
2014 1903 2014-06-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 5 czerwca 2014r. Z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2013 r.
2014 1904 2014-06-25 Informacja Informacja nr 1/2014 Starosty Nakielskiego z dnia 18 czerwca 2014r. Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2013 rok
2014 1905 2014-06-25 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-26(6)/2014/1249/XII-1253/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie decyzji Prezesa URE dotyczącej zatwierdzenia taryfy dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
2014 1906 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260/2014 Rady Gminy Choceń z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2014
2014 1907 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 1908 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2014 rok
2014 1909 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/425/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna.
2014 1910 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/426/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.
2014 1911 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLI/334/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 17 czerwca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2014 1912 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2014 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Papowo Biskupie”
2014 1913 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2014 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Papowo Biskupie.
2014 1914 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/373/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin
2014 1915 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/377/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 1916 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/378/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
2014 1917 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX.182.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2014 rok.
2014 1918 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/449/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2014 rok
2014 1919 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/452/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, w zakresie zadań własnych gminy
2014 1920 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/454/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Żnin przez inne niż Gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 1921 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/471/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w podziale gminy Żnin na okręgi wyborcze
2014 1922 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/472/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie.
2014 1923 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr L/370/14 Rady Miasta Rypin z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/335/14 Rady Miasta Rypin z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2014 1924 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr LI/796/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
2014 1925 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr LI/803/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2014 1926 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 1927 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr NR XXXIX/284/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Jeżewo na okręgi wyborcze.
2014 1928 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXII/172/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. Rady Gminy Jeżewo w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 1929 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/21/2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych
2014 1930 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/2014 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za aleję pomnikową.
2014 1931 2014-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe ma terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2014 1932 2014-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2013 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 r.
2014 1933 2014-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/2014 Wójta Gminy Osiek z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 1934 2014-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko - pomorskiego.
2014 1935 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XL.342.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
2014 1936 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XL.343.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na okręgi wyborcze.
2014 1937 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XL.346.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2014 1938 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XL.348.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2014 1939 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XV/61/14 Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających związkowi
2014 1940 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/423/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mrocza przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1941 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/424/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Mrocza na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Mrocza
2014 1942 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 337/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014.
2014 1943 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2014 1944 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zbiczno
2014 1945 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/344/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 23 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 1946 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2014 1947 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r.
2014 1948 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/372/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/217/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2014 1949 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/373/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski
2014 1950 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/374/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze
2014 1951 2014-06-30 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 czerwca 2014r. o decyzji nr WCC/1202B/15911/W/OPO/2014/AJ
2014 1952 2014-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 26.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 1953 2014-06-30 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-20(10)2014/740/VI/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla 7 maja 2014 r., z 26 maja 2014 r. i z 29 maja 2014 r. MONDI ŚWIECIE S.A. z siedzibą w Świeciu