Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kwiecień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 982 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XLV/397/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek numer 36/11, 35, 23/1 we wsi Rościmin na terenie gminy Mrocza
2014 983 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2014 rok
2014 984 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 985 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XLI/208/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2014r. zmieniajaca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2014 986 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/337/14 Rady Gminy Unisław z dnia 25 marca 2014r. w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Unisław
2014 987 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Śliwice na stałe obwody głosowania
2014 988 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/348/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/92/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2011 r. w sprawie udzielenia przez gminę pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji realizowanych na terenie Gminy Solec Kujawski
2014 989 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/349/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania
2014 990 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/331/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Brodnicy
2014 991 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/332/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Brodnicy
2014 992 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/333/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy
2014 993 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/334/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy
2014 994 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/335/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy
2014 995 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/336/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Brodnicy
2014 996 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/345/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania
2014 997 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/346/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 998 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/349/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 999 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/350/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
2014 1000 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/351/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2014 1001 2014-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Zbójno z dnia 17 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zbójno za 2013 rok, informacji o stanie mienia gminy Zbójno oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno.
2014 1002 2014-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 20 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2013 rok
2014 1003 2014-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1004 2014-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1005 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/9/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Włocławek, w granicach jednostki strukturalnej Włocławek Zachód Przemysłowy
2014 1006 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/12/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi Impresaryjnemu we Włocławku.
2014 1007 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/13/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku.
2014 1008 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/15/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Włocławek
2014 1009 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/21/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 1010 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Łabiszyn na stałe obwody głosowania
2014 1011 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/14 Rady Gminy Rypin z dnia 19 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1012 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr 315/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 marca 2014r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2013
2014 1013 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr 317/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014
2014 1014 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Jeżewo.
2014 1015 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania.
2014 1016 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Jeżewo.
2014 1017 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/14 Rady Gminy Radomin z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radominie
2014 1018 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/430/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 1019 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/434/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Koronowo na stałe obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1020 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych
2014 1021 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2014 rok
2014 1022 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Rojewo dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2014 1023 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/351/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1024 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/350/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Więcbork na stałe obwody głosowania
2014 1025 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/355/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pola namiotowego w Lubczy
2014 1026 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/358/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2014 1027 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/337/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania.
2014 1028 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2014 r.
2014 1029 2014-04-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek.
2014 1030 2014-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2014 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie za 2013r.
2014 1031 2014-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/14 Wójta Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2014 1032 2014-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 18/2014 Wójta Gminy Radomin z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radomin oraz informacji o stanie mienia Gminy Radomin za 2013 rok.
2014 1033 2014-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/W/2014 Wójta Gminy Sadki z dnia 28 marca 2014r. w sprawiew sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za rok 2013.
2014 1034 2014-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmna za 2013 rok
2014 1035 2014-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2014 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2013
2014 1036 2014-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/14 Burmistrza Kruszwicy z dnia 28 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2013 rok.
2014 1037 2014-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 165/14 Wójta Gminy Rypin z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
2014 1038 2014-04-02 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-5(8)/2014/2251/IX/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 marca 2014r. decyzja nr OPO-4210-5(8)/2014/2251/IX/ASi Prezesa URE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
2014 1039 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 374/XXXIII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2014
2014 1040 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV/534/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2014 1041 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 385/XXXV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski
2014 1042 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/22/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 1043 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej i podziału nieruchomości.
2014 1044 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1045 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Drzycim na stałe obwody głosowania.
2014 1046 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014
2014 1047 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/285/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej i oddziale zewnętrznym zakładu karnego dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1048 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/286/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/175/2012 w sprawie obwodów głosowania
2014 1049 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/287/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/146/2012 Rady Miasta Chełmna w sprawie okręgów wyborczych
2014 1050 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/435/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.
2014 1051 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/398/2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1052 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Nowe na stałe obwody głosowania.
2014 1053 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr LIV/1164/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (3)
2014 1054 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr LIV/1166/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2014 1055 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr LIV/1167/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia przepisów taryfowych w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2014 1056 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr LIV/1168/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu środkami regularnego transportu wodnego w Bydgoszczy
2014 1057 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr LIV/1169/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2014 1058 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr LIV/1171/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1059 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr LIV/1173/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz
2014 1060 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
2014 1061 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1062 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1063 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/456/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Kcynia na stałe obwody głosowania i zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2014 1064 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/326/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 1065 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/327/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania
2014 1066 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/329/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2014 1067 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/332/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 1068 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2014 1069 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2014 1070 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 1071 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr V/47/99 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę m. Wąbrzeźno
2014 1072 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr V/46/99 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę m. Wąbrzeźno
2014 1073 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/340/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Tuchola na stałe obwody głosowania
2014 1074 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/341/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2014 1075 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/344/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2014 1076 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/345/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tuchola za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2014 1077 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2014 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 1078 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XIX/172/14 Rady Gminy Topólka z dnia 28 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1079 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XIX/173/14 Rady Gminy Topólka z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Topólka, uchwalonego uchwałą NR XVI/115/05 Rady Gminy Topólka z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Topólka
2014 1080 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 1081 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok
2014 1082 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 1083 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 1084 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/284/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sicienko na stałe obwody głosowania
2014 1085 2014-04-03 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy
2014 1086 2014-04-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Gopło PLH040007
2014 1087 2014-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Lisewo za 2013 r.
2014 1088 2014-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie
2014 1089 2014-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprwozdania z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2013 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2013 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2013 r.
2014 1090 2014-04-03 Informacja Informacja Starosty Świeckiego z dnia 31 marca 2014r. informacja Starosty Świeckiego z dnia 31 marca 2014r.
2014 1091 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/295/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 14 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014 – 2020.
2014 1092 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/866/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 marca 2014r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 1093 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/859/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Nakło nad Notecią na stałe obwody głosowania
2014 1094 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/860/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nakło nad Notecią w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 1095 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/870/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Nakło nad Notecią.
2014 1096 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2013, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie, informacji o stanie mienia Powiatu Wąbrzeskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi w roku budżetowym w kwocie przewyższającej 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis
2014 1097 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/271/14 Rady Gminy Radomin z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok
2014 1098 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr LIV/1177/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bocianowo - Chodkiewicza" w Bydgoszczy
2014 1099 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/26/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2014 1100 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/27/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2014 1101 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/28/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1102 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/30/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu
2014 1103 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/31/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego
2014 1104 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/32/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego
2014 1105 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.169.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2014 rok.
2014 1106 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/216/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wskazanych w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1107 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/217/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kikół
2014 1108 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Obrowo
2014 1109 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/270/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Janowiec Wielkopolski na stałe obwody głosowania.
2014 1110 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/271/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1111 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/274/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2014 1112 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały o terminie, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 1113 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/340/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania.
2014 1114 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/341/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2014 1115 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin
2014 1116 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/291/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 155/12, 155/13 i 155/14 we wsi Biały Bór, gmina Grudziądz.
2014 1117 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/292/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 23/2 w obrębie Wielkie Lniska, gmina Grudziądz.
2014 1118 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/293/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 272/4 położoną we wsi Węgrowo, gmina Grudziądz.
2014 1119 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/288/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.
2014 1120 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/180/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 1121 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2014 1122 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/183/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek oplat za zajęcie pasa drogowego
2014 1123 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Złotniki Kujawskie na stałe obwody głosowania
2014 1124 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr 284/147/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 1 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2014 1125 2014-04-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie informacji o wykreśleniu z Rejestru Związków Międzygminnych, związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Ziemi Wąbrzeskiej z siedzibą w Wąbrzeźnie.
2014 1126 2014-04-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Włocławski z wykonania budżetu powiatu włocławskiego za 2013 rok
2014 1127 2014-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 191/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2014r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zbiczno za 2013 rok.
2014 1128 2014-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.27.2014 Wójta Gminy Łysomice z dnia 25 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2013 r.
2014 1129 2014-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.10.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2013 rok
2014 1130 2014-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2013 rok.
2014 1131 2014-04-04 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty
2014 1132 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/210/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 1133 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 305/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Świecie na stałe obwody głosowania.
2014 1134 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 306/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1135 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/584/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca statuty jednostek pomocniczych.
2014 1136 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/585/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca Statut Gminy Kruszwica.
2014 1137 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/586/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Kruszwica na stałe obwody głosowania.
2014 1138 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 1139 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 27 marca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 1140 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII.329.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany granic wsi i sołectw Ostromecko i Mozgowina.
2014 1141 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII.330.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania.
2014 1142 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 1143 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014
2014 1144 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Janikowo na stałe obwody głosowania.
2014 1145 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
2014 1146 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
2014 1147 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 1148 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok
2014 1149 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/293/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1150 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1151 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2014 1152 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku
2014 1153 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.
2014 1154 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/284/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Pruszcz w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1155 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2014 1156 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2013-2017"
2014 1157 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 1158 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/156/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie obwodów głosowania.
2014 1159 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/158/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni.
2014 1160 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2014.
2014 1161 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
2014 1162 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/321/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Marcinkowo.
2014 1163 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/322/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Olszewice.
2014 1164 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/323/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radłówek.
2014 1165 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/324/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tupadły.
2014 1166 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/325/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żalinowo.
2014 1167 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLI/557/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1168 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLI/562/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania
2014 1169 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLI/563/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1170 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLI/566/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosy Bydgoskiej, Karola Marcinkowskiego i linii kolejowej Inowrocław-Toruń
2014 1171 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 31 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2014 1172 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 31 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2014 1173 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1174 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
2014 1175 2014-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 19 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2013 rok
2014 1176 2014-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.123.2014 Wójta Gminy Lubanie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2014 1177 2014-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2014 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
2014 1178 2014-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/14 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 28 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2013 rok
2014 1179 2014-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.26.2014 BURMISTRZA WĄBRZEŹNA z dnia 28 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2013 r.
2014 1180 2014-04-08 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001
2014 1181 2014-04-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2012 (zatwierdzone na sesji Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 19 czerwca 2013r.)
2014 1182 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2014 1183 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020
2014 1184 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 304/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu.
2014 1185 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 307/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 1186 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr III/26/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2014 1187 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Strzelno na stałe obwody głosowania
2014 1188 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/332/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Strzelno
2014 1189 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr LI/278/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego
2014 1190 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr LI/279/2014 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Mogilnie
2014 1191 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr LI/281/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
2014 1192 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014 – 2018
2014 1193 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia
2014 1194 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 1195 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014 rok.
2014 1196 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/14 Rady Gminy Gruta z dnia 31 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na rok 2014
2014 1197 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/306/14 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia na rok 2014 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego w powiecie włocławskim.
2014 1198 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/307/14 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014.
2014 1199 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/310/14 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014
2014 1200 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2014 1201 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.
2014 1202 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Inowrocław oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2014 1203 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2014 1204 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2014 1205 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowrocław
2014 1206 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/308/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 1207 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/309/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Inowrocław na lata 2010 – 2015”
2014 1208 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko
2014 1209 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/315/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Batkowo.
2014 1210 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/316/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cieślin.
2014 1211 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/317/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czyste.
2014 1212 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/318/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gnojno.
2014 1213 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/319/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Góra.
2014 1214 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/320/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Latkowo.
2014 1215 2014-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 380/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 24 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2013
2014 1216 2014-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 26 marca 2014r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2013 rok.
2014 1217 2014-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Kowal z dnia 26 marca 2014r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
2014 1218 2014-04-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 marca 2014r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Ciechocin
2014 1219 2014-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/F/2014 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
2014 1220 2014-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr F.N.0050.7.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.
2014 1221 2014-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/14 Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 marca 2014r. w sprawie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębowa Łąka za 2013 rok
2014 1222 2014-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 157/2014 Wójta Gminy Osiek z dnia 31 marca 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 1223 2014-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 238/14 Wójta Gminy Bobrowo z dnia 31 marca 2014r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bobrowo za 2013 rok
2014 1224 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/13 Rady Gminy Choceń z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2014
2014 1225 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/14 Rady Gminy Choceń z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2014
2014 1226 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/14 Rady Gminy Choceń z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2014
2014 1227 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII /255/14 Rady Gminy Choceń z dnia 18 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1228 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania tych opłat
2014 1229 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/278/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok
2014 1230 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.32.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.
2014 1231 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.38.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
2014 1232 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.46.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązującego na terenie Gminy Białe Błota.
2014 1233 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/14 Rady Gminy Sośno z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Sośno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1234 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/14 Rady Gminy Sośno z dnia 27 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1235 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2014 1236 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/557/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
2014 1237 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/559/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych.
2014 1238 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/560/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania.
2014 1239 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/568/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2014-2018.
2014 1240 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/569/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Lubicz.
2014 1241 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/174 /14 Rady Gminy Topólka z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu pomocy społecznej na lata 2014 - 2020
2014 1242 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/177/14 Rady Gminy Topólka z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały NR XVIII/161/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2014 1243 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
2014 1244 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1245 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1246 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/14 Rady Gminy Osie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osie na stałe obwody głosowania
2014 1247 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/14 Rady Gminy Osie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz część działek nr 216, 224, 225 i 227/3 (w rejonie ulicy Bocznej) w obrębie Osie, gmina Osie.
2014 1248 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/14 Rady Gminy Osie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy ks. Semraua, w zachodniej części miejscowości Osie
2014 1249 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/14 Rady Gminy Osie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów – działek 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 - w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie.
2014 1250 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1251 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1252 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1253 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr L/292/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 1254 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr L/294/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2014 1255 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr L/302/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2014 1256 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania
2014 1257 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 3 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok
2014 1258 2014-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.
2014 1259 2014-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
2014 1260 2014-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.
2014 1261 2014-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.20.2014 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2013 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo za 2013 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe  instytucje kultury za 2013 rok
2014 1262 2014-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 20.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2014.
2014 1263 2014-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr RO.0050.31.2014 Wójta Gminy Sośno z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2013 r.
2014 1264 2014-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 183/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2013 rok
2014 1265 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.232.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020
2014 1266 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/864/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu i działalności społecznej honorowane statuetkami „Laur Św. Wawrzyńca”, które przyczyniają się do wzrostu promocji Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
2014 1267 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/255/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Osięciny warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2014 1268 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
2014 1269 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/258/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi (ulicy) Olchowa w miejscowości Osięciny do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2014 1270 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/269/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r., a także w sprawie ustalenia numeru tego obwodu , jego granicy oraz siedziby .
2014 1271 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/228/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2013r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1272 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/422/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego przy ul. 700-lecia
2014 1273 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/427/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2014 1274 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/433/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2014 1275 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/436/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania
2014 1276 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/437/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 1277 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/440/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2014 rok
2014 1278 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/434/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2014 1279 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/331/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1280 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2014 1281 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania
2014 1282 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/241/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobre
2014 1283 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/244/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2014 1284 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/249/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu
2014 1285 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/296/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cekcyn"
2014 1286 2014-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu
2014 1287 2014-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku
2014 1288 2014-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr XXXI/164/2014 Starosty Rypińskiego z dnia 26 lutego 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 r.
2014 1289 2014-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 263/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2013 rok
2014 1290 2014-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr . Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 25 marca 2014r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2013 rok z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich
2014 1291 2014-04-11 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026
2014 1292 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2014.
2014 1293 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1294 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zakrzewo
2014 1295 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.
2014 1296 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 1297 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.
2014 1298 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Zakrzewo
2014 1299 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XL.247.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1300 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLII/265/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie Statutu Gminy Gniewkowo
2014 1301 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLII/402/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2014 1302 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLII/403/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości z tytułu odnowy elewacji budynków nie stanowiących pomocy de minimis
2014 1303 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLII/408/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy istniejącym drogom wewnętrznym położonym na terenie Gminy Miasta Lipna
2014 1304 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLII/410/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1305 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miasta Chełmży.
2014 1306 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania na terenie gminy miasta Chełmży.
2014 1307 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
2014 1308 2014-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2014r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za rok 2013.
2014 1309 2014-04-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Starosty Mogileńskiego z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2014 1310 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 1311 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Zławieś Wielka
2014 1312 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w zachodniej i centralnej części miejscowości Gutowo, gmina Zławieś Wielka
2014 1313 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Rozgarty.
2014 1314 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Zławieś Wielka w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1315 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1316 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/257/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2014r. w sprawie określenia obniżonych stawek podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją
2014 1317 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1318 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 27 marca 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1319 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Kowal oraz nadania jej statutu
2014 1320 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XL/294/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Grudziądz na lata 2013 – 2017.
2014 1321 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1322 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/337/14 Rady Miasta Rypin z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1323 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/29/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 1324 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/32/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko
2014 1325 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2014 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1326 2014-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/14 Burmistrza Mogilna z dnia 18 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za rok 2013 gminnych instytucji kultury
2014 1327 2014-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2014 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2013 r. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
2014 1328 2014-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2014 Wójta Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2013 rok
2014 1329 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/300/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 14 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014
2014 1330 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/252/14 Rady Gminy Choceń z dnia 18 marca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic
2014 1331 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/14 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1332 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/475/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2014 w tym dyżurów w porze nocnej, w niedziele i inne dni wolne od pracy.
2014 1333 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/476/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014
2014 1334 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/261/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń przedszkolu publicznym.
2014 1335 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/262/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
2014 1336 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr L/263/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVI/242/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 1337 2014-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/14 Wójta Gminy Wielgie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielgie za 2013 r.
2014 1338 2014-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr OA.0050.18.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2013 r.
2014 1339 2014-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 313/2014 Burmistrza Pakości z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2013 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość
2014 1340 2014-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Książki z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
2014 1341 2014-04-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Osielsko w sprawie wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie współdziałania Gminy Osielsko z Miastem Bydgoszczą w przedmiocie lokalnego transportu zbiorowego, pomiędzy miastem Bydgoszcz a gmina Osielsko
2014 1342 2014-04-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Białe Błota w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej, na liniach komunikacyjnych łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy lub przebiegających na obszarze Gminy, pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Białe Błota
2014 1343 2014-04-16 ANEKS Aneks nr 1 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 768)
2014 1344 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XL/243/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 1345 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/317/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2014r. w sprawie w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechocinek, sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
2014 1346 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XL.252.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 1347 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LIV/1172/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce
2014 1348 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok
2014 1349 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr 277/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 1350 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LV/1188/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na stałe obwody głosowania
2014 1351 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LV/1189/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 1352 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/30/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2014 1353 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI /31/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.
2014 1354 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LI/235/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Jabłonowie Pomorskim oraz określenia warunków zwolnienia z tych opłat
2014 1355 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr 738/14 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i ul. Kluczyki, ul. Poznańskiej i ul. Inowrocławskiej oraz przy ul. Drzymały w Toruniu.
2014 1356 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr 741/14 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2014 1357 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr 742/14 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
2014 1358 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr 743/14 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie obwodów głosowania.
2014 1359 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr 744/14 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
2014 1360 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr 745/14 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia okolicznościowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2014 1361 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr 748/14 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń.
2014 1362 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr 751/14 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ul. Fromborska.
2014 1363 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr 752/14 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ul. Iławska.
2014 1364 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr 753/14 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ul. Szczepana Waczyńskiego.
2014 1365 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lniano oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2014 1366 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lniano.
2014 1367 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 11 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie.
2014 1368 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1369 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1370 2014-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2013 rok
2014 1371 2014-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2013 r.
2014 1372 2014-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2014 Wójta Gminy Raciążek z dnia 26 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2014 1373 2014-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
2014 1374 2014-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2014 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 27 marca 2014r. sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skrwilno za 2013 rok
2014 1375 2014-04-17 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie rezerwatu przyrody „Nadgoplański Park Tysiąclecia”
2014 1376 2014-04-17 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie decyzji nr WCC/37-ZTO-B/715/W/OPO/2014/ASi dotyczacej stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła dla „PEPEBE Włocławek” przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą we Włocławku
2014 1377 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Chrostkwo
2014 1378 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”.
2014 1379 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr 23/14 Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2013
2014 1380 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLI/561/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Inowrocławia na 2014 r.
2014 1381 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/14 Rady Gminy Koneck z dnia 31 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 1382 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLI/28/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2014 rok
2014 1383 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/334/14 Rady Miasta Rypin z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2014 1384 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/335/14 Rady Miasta Rypin z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2014 1385 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/338/14 Rady Miasta Rypin z dnia 9 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2014 1386 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/341/14 Rady Miasta Rypin z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego.
2014 1387 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/344/14 Rady Miasta Rypin z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.
2014 1388 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/349/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia w „Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie" sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 1389 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/350/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania oraz zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2
2014 1390 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/351/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
2014 1391 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLII/220/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014
2014 1392 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 11 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Lniano.
2014 1393 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 15 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania
2014 1394 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXV/190/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 15 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2014 rok
2014 1395 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 10 drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice.
2014 1396 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 1397 2014-04-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 22/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części dotyczącej § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XXXII/436/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Żnin na stałe obwody głosowania
2014 1398 2014-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 174/2014 Wójta Gminy Bytoń z dnia 19 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2013 rok
2014 1399 2014-04-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 marca 2014r. z wykonania planu finansowego oraz informacja o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego za rok 2013
2014 1400 2014-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.14.2014 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 26 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tłuchowo za 2013 rok
2014 1401 2014-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/14 Wójta Gminy Śliwice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Śliwice za 2013 r.
2014 1402 2014-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 271/2014 Burmistrza Nowego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy
2014 1403 2014-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2013 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Janikowo.
2014 1404 2014-04-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich PLH040023
2014 1405 2014-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 1406 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLI/32/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek publicznych przedszkolach
2014 1407 2014-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2014 Burmistrza Chodcza z dnia 25 marca 2014r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy oraz Wieloletniej prognozy Finansowej za 2013rok.
2014 1408 2014-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2014 Burmistrza Lubrańca z dnia 25 marca 2014r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2014 1409 2014-04-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 17/2014 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
2014 1410 2014-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 13.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 1411 2014-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 16.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 1412 2014-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/2014 Wójta Gminy Osiek z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 1413 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLI/317/13 Rady Gminy Unisław z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2014 r.
2014 1414 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/124/2013 w sprawie budżetu gminy Bądkowo na 2014rok.
2014 1415 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bądkowo
2014 1416 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1417 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1418 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska
2014 1419 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 1420 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1421 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wzniesienia pomnika – popiersie Fryderyka Chopina w Izbicy Kujawskiej
2014 1422 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe.
2014 1423 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1424 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2014 rok.
2014 1425 2014-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bądkowo za 2013 rok
2014 1426 2014-04-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1427 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1428 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLI/295/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 14 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 1429 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/282/14 Rady Gminy Radomin z dnia 15 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok
2014 1430 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/212/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 22 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brodnickiego.
2014 1431 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/213/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Powiatu Brodnickiego, łańcucha Starosty Brodnickiego oraz laski Przewodniczącego Rady Powiatu.
2014 1432 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/217/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 22 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2014 1433 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XL/440/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno
2014 1434 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XL/447/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Mogilno odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1435 2014-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze – za 2013 rok
2014 1436 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/307/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2014 1437 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania oraz adresów obwodowych komisji wyborczych
2014 1438 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2014 1439 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/464/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kcynia.
2014 1440 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/38/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu
2014 1441 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/39/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”
2014 1442 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/40/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy-miasto Grudziądz
2014 1443 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/359/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania
2014 1444 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/360/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych na rzecz najemców
2014 1445 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr 325/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014
2014 1446 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 1447 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/339/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętym uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku
2014 1448 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy - zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i na ekonomiczne usamodzielnienie się
2014 1449 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLI/362/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 1450 2014-04-30 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu pt. „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”.
2014 1451 2014-04-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sandr Wdy PLH040017
2014 1452 2014-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/2014 Wójta Gminy Osiek z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 1453 2014-04-30 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie decyzji nr OPO-4210-12 (3)/2014/715/VII/ASi
2014 1454 2014-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 25.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2014