Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marzec 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 659 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2013
2014 660 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2014
2014 661 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 lutego 2014r. Zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2014 662 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 663 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 664 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2014 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 665 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLVI / 206 / 2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2014 666 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLII/265/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie
2014 667 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLII/266/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych Programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 668 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLII/268/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 669 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLII/269/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących dodatków energetycznych.
2014 670 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty
2014 671 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLII/271/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 672 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLII/ 272/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 673 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/112/2013 z dnia 20 marca 2013 roku.
2014 674 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 675 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 676 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 677 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 678 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zasad używania herbu, barw i hejnału Miasta Łasin
2014 679 2014-03-03 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z przekazywaniem w 2014 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2014 680 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2014r.
2014 681 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 682 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 683 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2014 684 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/217/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Książki.
2014 685 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2014 686 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/222/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2014 687 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/228/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 688 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/229/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 689 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/421/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 690 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/424/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 691 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2014 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2014 692 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2014 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
2014 693 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLI/832/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
2014 694 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLI/833/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Olszewka
2014 695 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLI/839/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nakło nad Notecią
2014 696 2014-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
2014 697 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2014 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2014 rok
2014 698 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/10/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości budynków położonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych
2014 699 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/11/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2014 700 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/13/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2014
2014 701 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/14/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie miasta Grudziądza
2014 702 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/15/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy - miasto Grudziądz
2014 703 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/19/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie gminy-miasto Grudziądz
2014 704 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/20/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy – miasto Grudziądz
2014 705 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/21/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy - miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2014 706 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/23/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach pilotażowego Budżetu Partycypacyjnego Grudziądza w 2014 roku
2014 707 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowe.
2014 708 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/291/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2014 709 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/292/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2014 710 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/294/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gminę Nowe.
2014 711 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/156/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 712 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/158/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".
2014 713 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/159/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2014 714 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 715 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Więcbork
2014 716 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2014 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego.
2014 717 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/323/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 718 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 719 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok
2014 720 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/441/ 2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kcynia.
2014 721 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/442/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kcynia.
2014 722 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/443/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kcynia
2014 723 2014-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2014 724 2014-03-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2013 roku, położonych na obszarze gminy Toruń.
2014 725 2014-03-05 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Torunia w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domów pomocy społecznej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Toruniu w 2014 roku.
2014 726 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2014
2014 727 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/14 Rady Gminy Lipno z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 728 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/14 Rady Gminy Lipno z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2014 729 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/14 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 730 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w Śliwicach
2014 731 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Śliwice
2014 732 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 733 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 734 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo
2014 735 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/320/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 736 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/321/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.
2014 737 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2014 738 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin
2014 739 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową udzieloną w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 740 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XXXIX/395/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
2014 741 2014-03-06 ANEKS Aneks nr 3/2013 Gminy Miasto Włocławek z dnia 16 grudnia 2013r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2014 742 2014-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 3/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2013r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2014 743 2014-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 432/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2013 rok
2014 744 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/ 167/ 2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2014 rok.
2014 745 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr LIII/1134/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień do ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy oraz sposobu dokumentowania tych uprawnień
2014 746 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr LIII/1137/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (2)
2014 747 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr LIII/1139/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2014 748 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr LIII/1142/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie nadania statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy
2014 749 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr LIII/1150/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/1120/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
2014 750 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/422/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2014 751 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/423/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 752 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/425/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 753 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 754 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
2014 755 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.20.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania nieodpłatnie pomocy w formie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 756 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.21.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej, których dochód przekracza 150 % kryterium ustawowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
2014 757 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/274/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruszcz
2014 758 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 759 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
2014 760 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi, w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 761 2014-03-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 marca 2014r. o sprostowaniu błędów.
2014 762 2014-03-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok
2014 763 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2014 764 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2014 765 2014-03-07 Informacja Informacja nr 1/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2013 r., położonych na obszarze Gminy Miasto Włocławek
2014 766 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Starosty Inowrocławskiego z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2014 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2014 767 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek
2014 768 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.
2014 769 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLI/396/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/391/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 770 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 293/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 771 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 295/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Świecie przedszkolach publicznych.
2014 772 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 773 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach Gminy Brześć Kujawski.
2014 774 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 775 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Brześć Kujawski.
2014 776 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 777 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2014 778 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2014 779 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakupy posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.
2014 780 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.
2014 781 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2014 782 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXX/458/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014
2014 783 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXX/461/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Aleksandrowskiego.
2014 784 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 785 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Dobre
2014 786 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/233/2014 Rady Gminy Lubiewo z dnia 4 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych Programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyjętym uchwałą Nr 221 Rady Ministrów dnia 10 grudnia 2013 r.
2014 787 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/2014 Rady Gminy Lubiewo z dnia 4 marca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zwrotu przyznanej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych Programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyjętym uchwałą Nr 221 Rady Ministrów dnia 10 grudnia 2013 r.
2014 788 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/242/2014 Rady Gminy Lubiewo z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w podziale gminy Lubiewo na stałe obwody głosowania poprzez wyznaczenie dodatkowej siedziby obwodu dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2014 789 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2014 Rady Gminy Łysomice z dnia 4 marca 2014r. w sprawie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności oraz zakupu posiłku wraz z dowozem
2014 790 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Łysomice z dnia 4 marca 2014r. w sprawie utworzenia Gminnego Programu Osłonowego na lata 2014 – 2020 w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w gminie Łysomice
2014 791 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/159/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 5 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2014 792 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/160/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 5 marca 2014r. w sprawieuchylenia Uchwały XXIV/150/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2014 793 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/161/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 5 marca 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/151/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 stycznia 2014 roku o ustanowieniu wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”.
2014 794 2014-03-11 ANEKS Aneks nr 1/2013 Rady Gminy Unisław z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto Bydgoszcz, zawartego w dniu 3 marca 2010, pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Unisław
2014 795 2014-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2013 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Cekcyn
2014 796 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Rypińskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2014 797 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2014 Starosty Rypińskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2014 798 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
2014 799 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem
2014 800 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr I/1/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVIII/246/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 801 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr I/3/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXVIII/59/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXV/218/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej, przez właścicieli nieruchomości, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobre.
2014 802 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2014 803 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/14/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/176/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drzycim.
2014 804 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/14 Rady Gminy Lipno z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Lipno na lata 2014-2017„
2014 805 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 806 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności
2014 807 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr NR XXXVII/288/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 808 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/334/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie uchwały zmieniajacej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2014 809 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Skórzewo gm. Szubin
2014 810 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/341/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 811 2014-03-13 Porozumienie Porozumienie nr 1 Powiatu Tucholskiego z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Tuchola wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi
2014 812 2014-03-13 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dybowska Dolina Wisły PLH040011
2014 813 2014-03-13 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nieszawska Dolina Wisły PLH040012
2014 814 2014-03-13 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Solecka Dolina Wisły PLH040003
2014 815 2014-03-13 Informacja Informacja Burmistrza Brodnicy z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok, położonych na obszarze Gminy Miasta Brodnicy
2014 816 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2014 817 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 – 2020.
2014 818 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.
2014 819 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą.
2014 820 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osięcinach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 821 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/4/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 822 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/9/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wskazanych w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 823 2014-03-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1392/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012r. Sygn. akt II SA/BD 1392/11
2014 824 2014-03-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 619/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 września 2013r. Sygn. akt II SA/BD 619/13
2014 825 2014-03-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 618/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 września 2013r. Sygn. akt II SA/BD 618/13
2014 826 2014-03-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 620/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 września 2013r. Sygn. akt II SA/Bd 620/13
2014 827 2014-03-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 621/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 września 2013r. Sygn. akt II SA/BD 621/13
2014 828 2014-03-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 627/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 października 2013r. Sygn. akt II SA/BD 627/13
2014 829 2014-03-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 617/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 października 2013r. Sygn. akt II SA/BD 617/13
2014 830 2014-03-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 754/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013r. Sygn. akt II SA/Bd 754/13
2014 831 2014-03-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 887/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2013r. Sygn. akt II SA/Bd 887/13
2014 832 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 12 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Linje”
2014 833 2014-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 marca 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2014 r.
2014 834 2014-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 marca 2014r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2014 r.
2014 835 2014-03-14 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 marca 2014r. w sprawie o decyzji nr WCC/1128I/12640/W/OPO/2014/ASi i nr PCC/1107E/12640/W/OPO/2014/ASi
2014 836 2014-03-14 Zestawienie Zestawienie nr BI.7113.1.2014 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Brześć Kujawski
2014 837 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/14 Starosty Nakielskiego z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych w Nakle nad Notecią w roku 2014.
2014 838 2014-03-14 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze Gminy Solec Kujawski za 2013 rok.
2014 839 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
2014 840 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XLV/359/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 841 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XLV/361/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
2014 842 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr 406/14 Starosty Włocławskiego z dnia 11 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014.
2014 843 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXX/196/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 844 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXX/197/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 845 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXX/200/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 846 2014-03-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 15/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 marca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIX/221/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrzeżu Jeziora Duże w Nowej Wsi.
2014 847 2014-03-18 Porozumienie Porozumienie nr 2/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy: Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
2014 848 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Sępoleńskiego z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego
2014 849 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zlikwidowania rezerwatu przyrody „Długi Bród”
2014 850 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/265/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 lutego 2014r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Żniński oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 851 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020.
2014 852 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/1/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogowo na lata 2014 - 2018.
2014 853 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014
2014 854 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 855 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 marca 2014r. w sprawie określenia wysokości stawki opłat za korzystanie z przystanku komunikacyjnego autobusowego Waganiec I zlokalizowanego przy ul. Widok w Wagańcu.
2014 856 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLV/398/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 marca 2014r. w sprawie Statutu Osiedla „Stare Miasto” w mieście Mrocza
2014 857 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLV/399/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 marca 2014r. w sprawie Statutu Osiedla „Jedynka” w mieście Mrocza
2014 858 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLV/400/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie podziału Gminy Mrocza na stałe obwody głosowania
2014 859 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2014 r.
2014 860 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego –zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych Programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętym uchwałą Nr 221 RM z dnia 10 grudnia 2013r.
2014 861 2014-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 11 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2013 rok.
2014 862 2014-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2014 Starosty Inowrocławski z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2014 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2014 863 2014-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 19 Starosty Toruńskiego z dnia 14 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego.
2014 864 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/7/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Rogowo przez inne niż gmina Rogowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Gmina Rogowo osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 865 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/192/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2014 866 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2014 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także upoważnienia Wójta do podejmowania decyzji w tym zakresie
2014 867 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2014 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 868 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2014 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 869 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2014 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 870 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2014 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2014r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2014 871 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/63/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Chełmińskiemu Domu Kultury.
2014 872 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2014 Starosty Lipnowskiego z dnia 6 marca 2014r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w 2014 roku.
2014 873 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2014 Starosty Lipnowskiego z dnia 6 marca 2014r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2014 roku.
2014 874 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/14 Starosty Włocławskiego z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2014 875 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/14 Starosty Włocławskiego z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2014 876 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 14 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
2014 877 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 17 marca 2014r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
2014 878 2014-03-20 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013r. położonych na obszarze gminy Inowrocław
2014 879 2014-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 18 marca 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kikół przeprowadzonych w dniu 16 marca 2014 r.
2014 880 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050 – 243/2014 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Złotniki Kujawskie za 2013 r.
2014 881 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.237.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2014
2014 882 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/248/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 883 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX.243.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kącika turystyczno - rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Grodnie
2014 884 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX.244.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 885 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXV/158/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 5 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/73/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Skrwilno na okręgi wyborcze
2014 886 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania
2014 887 2014-03-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO ZA 2013 ROK
2014 888 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 7.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za rok 2013
2014 889 2014-03-24 Zestawienie Zestawienie nr 1/2014 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze gminy Miasta Chełmży
2014 890 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 18.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 17 marca 2014r. w sprawie: opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2013 rok.
2014 891 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Rypińskiego z dnia 18 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2014 892 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr VIII/2014 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 19 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Papowo Biskupie za rok 2013
2014 893 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 19 lutego 2014r. zmieniająca w sprawie obwodów głosowania
2014 894 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 – 2020”
2014 895 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 255 /2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 896 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 marca 2014r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 897 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/257 /2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 898 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/209/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 18 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2014 899 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/14 Rady Gminy Choceń z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 900 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/14 Rady Gminy Choceń z dnia 18 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Choceń
2014 901 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/250/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szewa i wsi Pruska Łąka w gminie Kowalewo Pomorskie
2014 902 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/253/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 903 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/256/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 904 2014-03-25 Informacja Informacja Burmistrza Barcina z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Barcin.
2014 905 2014-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąbrzeźno za 2013 r.
2014 906 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 marca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Bobrownikach prowadzonym przez Gminę Bobrowniki
2014 907 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVI/242/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 908 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/259/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych.
2014 909 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/260/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania.
2014 910 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 719/14 Rady Miasta Torunia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosy Okrężnej, Polnej, Morycińskiego i Trasy Średnicowej w Toruniu.
2014 911 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 725/14 Rady Miasta Torunia z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2014 912 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 726/14 Rady Miasta Torunia z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 913 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 727/14 Rady Miasta Torunia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie składania wniosku o przyjęcie dziecka do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń.
2014 914 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Świecie nad Osą na okręgi wyborcze.
2014 915 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świecie nad Osą.
2014 916 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 21 marca 2014r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa .
2014 917 2014-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 155/2014 Wójta Gminy Osiek z dnia 10 marca 2014r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2013.
2014 918 2014-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 223/14 Starosty Świeckiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2014r.
2014 919 2014-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 224/14 Starosty Świeckiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2014r.
2014 920 2014-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr I/207/2014 Wójta Gminy Dobre z dnia 18 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego za 2013 rok
2014 921 2014-03-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Pakości z dnia 21 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 r.
2014 922 2014-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
2014 923 2014-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 292/2014 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2013 rok.
2014 924 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 925 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 926 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/332/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chmielnikach i Nowej Wsi Wielkiej
2014 927 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/333/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dobromierz Dolny”
2014 928 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 14 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 929 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/326/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2014
2014 930 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/328/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 931 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 8/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 24 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 932 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 9/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 24 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 933 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 10/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 24 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Dębowa Łąka za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania
2014 934 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 11/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 24 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 935 2014-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
2014 936 2014-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 245 /2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2013 rok.
2014 937 2014-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.16.2014 Wójta Gminy Topólka z dnia 20 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2014 938 2014-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 13/14 Rady Miasta Torunia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2010 – 2014”
2014 939 2014-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 14/14 Rady Miasta Torunia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
2014 940 2014-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 15/14 Rady Miasta Torunia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu
2014 941 2014-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 16/14 Rady Miasta Torunia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2014 942 2014-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 17/14 Rady Miasta Torunia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2014 943 2014-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 21 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2014 944 2014-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego
2014 945 2014-03-27 Informacja Informacja Burmistrza Tucholi z dnia 24 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2013r. położonych na obszarze Gminy Tuchola
2014 946 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2014 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
2014 947 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/288/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 21 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
2014 948 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/289/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 21 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Cekcyn na stałe obwody głosowania
2014 949 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/750/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2014
2014 950 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/756/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2014
2014 951 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/278/14 Rady Gminy Radomin z dnia 25 marca 2014r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 952 2014-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
2014 953 2014-03-28 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław
2014 954 2014-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2014 Starosty Żnińskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2014 955 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014
2014 956 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/324/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 marca 2014r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego
2014 957 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/325/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 958 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/329/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
2014 959 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drzycim
2014 960 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/345/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Olimpinie.
2014 961 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r.
2014 962 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 marca 2014r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 963 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XLII/22/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sadki na stałe obwody głosowania
2014 964 2014-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2014 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2014 965 2014-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2014 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2014 966 2014-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2014 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2014 967 2014-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2014 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cekcyn
2014 968 2014-03-31 Informacja Informacja nr 1/2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 19 marca 2014r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy-miasto Grudziądz
2014 969 2014-03-31 Informacja Informacja nr I/2014 Burmistrza Koronowa z dnia 24 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze GMINY KORONOWO.
2014 970 2014-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2014 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 25 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2013 r.
2014 971 2014-03-31 Informacja Informacja nr 1/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze miasta Chełmna
2014 972 2014-03-31 Informacja Informacja nr 1/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Janikowo.
2014 973 2014-03-31 Informacja Informacja nr RGP.7113.1.2014 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 r.
2014 974 2014-03-31 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na terenie Gminy Sicienko.
2014 975 2014-03-31 Zestawienie Zestawienie nr UG.7113.1.2014 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 20 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2013 położonych na obszarze Gminy Jeżewo.
2014 976 2014-03-31 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Lubrańca z dnia 21 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Lubraniec za I i II półrocze
2014 977 2014-03-31 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2014r. w sprawie decyzji WCC/157-ZTO-C/106/W/OPO/2014/ASi
2014 978 2014-03-31 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2014r. w sprawie decyzji nr PCC/97-ZTO-B/433/W/OPO/2014/ASi
2014 979 2014-03-31 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-7(7)/2014/256/XII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2014r. decyzja nr OPO-4210-7(7)/2014/256/XII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2014r. zatwierdzającą taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o. z siedzibą w Tucholi
2014 980 2014-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 232/2014 Burmistrza Gminy Górzno z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Górzno za 2013 r.
2014 981 2014-03-31 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na obszarze Gminy Sępólno Krajeńskie za 2013