Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Grudzień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 3553 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/291/14 Rady Gminy Choceń z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2014
2014 3554 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/355/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie miasta Ciechocinka
2014 3555 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/297/14 Rady Gminy Choceń z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2014
2014 3556 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr 399/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 5 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2014 3557 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miasto Radziejów nie stanowiących jej wyłącznej własności.
2014 3558 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miasto Radziejów
2014 3559 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 3560 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 3561 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/252/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
2014 3562 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2014 3563 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
2014 3564 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2015 rok
2014 3565 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015.
2014 3566 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok i zwolnień w tym podatku.
2014 3567 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/124/2013 w sprawie budżetu gminy Bądkowo na 2014rok.
2014 3568 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2014 3569 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 3570 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr 366/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014
2014 3571 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr I/6/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu
2014 3572 2014-12-02 Porozumienie Porozumienie nr 2/2014 Gminy Miasto Włocławek z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Powiatu Włocławskiego
2014 3573 2014-12-02 Porozumienie Porozumienie Powiatu Tucholskiego z dnia 15 października 2014r. na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego zawarte w dniu 15 października 2014 r. w Tucholi
2014 3574 2014-12-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 46.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 3575 2014-12-02 Postanowienie Postanowienie nr 1/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3576 2014-12-02 Postanowienie Postanowienie nr 2/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3577 2014-12-02 Postanowienie Postanowienie nr 3/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3578 2014-12-02 Postanowienie Postanowienie nr 4/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3579 2014-12-02 Postanowienie Postanowienie nr 5/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3580 2014-12-02 Postanowienie Postanowienie nr 6/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3581 2014-12-02 Postanowienie Postanowienie nr 7/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3582 2014-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 99/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr 875/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Fałata” dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema w Toruniu
2014 3583 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Tucholskiej, w miejscowości Tleń.
2014 3584 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radańska, gmina Osie
2014 3585 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
2014 3586 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 7 listopada 2014r. sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2014 rok
2014 3587 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 475/14 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 26 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014.
2014 3588 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr Nr I/9/14 Rady Gminy Radomin z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
2014 3589 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Śliwice z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych
2014 3590 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3591 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Śliwice z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego w 2015 roku.
2014 3592 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Śliwice z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3593 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr I/7/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3594 2014-12-04 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2014 3595 2014-12-04 Komunikat Komunikat nr 1 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 14 listopada 2014r. o przyjęciu przez Radę Powiatu Nakielskiego Strategii Powiatu Nakielskiego na lata 2014-2020+
2014 3596 2014-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 3597 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LV/685/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2014 3598 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LV/686/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2014 3599 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr I.6.2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2014 3600 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr I.7.2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3601 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr I.8.2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3602 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2014 3603 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2015 r.
2014 3604 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2014 3605 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3606 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2014 3607 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr II/14/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Tuchola na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2014 3608 2014-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2014r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
2014 3609 2014-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2014r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
2014 3610 2014-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2014r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
2014 3611 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie nr 73/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3612 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie nr 74/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3613 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie nr 75/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3614 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie nr 76/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3615 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie nr 77/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3616 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie nr 78/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3617 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie nr 79/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3618 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie nr 80/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3619 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie nr 81/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3620 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie nr 82/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3621 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie nr 83/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3622 2014-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 179/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Górznie
2014 3623 2014-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
2014 3624 2014-12-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 102/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/402/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r.
2014 3625 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/14 Rady Gminy Koneck z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia podstawy do obliczania podatku rolnego na 2015 r.
2014 3626 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/14 Rady Gminy Koneck z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3627 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr I/11/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2014 3628 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr I/12/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 3629 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr I/13/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 3630 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
2014 3631 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz zwolnień od podatku.
2014 3632 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2014 3633 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr I/10/14 Rady Gminy Unisław z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Unisław w 2015 r.
2014 3634 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr I/11/14 Rady Gminy Unisław z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3635 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/17/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2014 3636 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/18/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2014 3637 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/19/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 3638 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/20/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
2014 3639 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/21/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015
2014 3640 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/22/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 3641 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/23/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łabiszyn lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2014 3642 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/7/14 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Papowo Biskupie w 2015 roku
2014 3643 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3644 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3645 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2015 rok
2014 3646 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3647 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/16/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Osięciny
2014 3648 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na obszarze Gminy Stolno
2014 3649 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3650 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3651 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3652 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2015 r.
2014 3653 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 3654 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 3655 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 3656 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 3657 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 r.
2014 3658 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 103/6 położonej w miejscowości Dąbrowa Biskupia.
2014 3659 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/20/2014 Rady Gminy Łysomice z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2015 rok
2014 3660 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kruszwica na 2015r.
2014 3661 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 3662 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015r.
2014 3663 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3664 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3665 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3666 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2014 3667 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3668 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3669 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie opłaty targowej i zasad ustalania jej poboru.
2014 3670 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok.
2014 3671 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przymowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2015
2014 3672 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 3673 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3674 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r.
2014 3675 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Suminie i nadania Statutu
2014 3676 2014-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 marca 2014r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
2014 3677 2014-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 3678 2014-12-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3679 2014-12-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3680 2014-12-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3681 2014-12-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3682 2014-12-09 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 grudnia 2014r. o decyzji nr WCC/95-ZTO-E/433/W/OPO/2014/AJ
2014 3683 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr I/6/14 Rady Gminy Radomin z dnia 27 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok
2014 3684 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr I/6/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
2014 3685 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.
2014 3686 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014
2014 3687 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 3688 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 i zwolnień podatkowych.
2014 3689 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
2014 3690 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3691 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014
2014 3692 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2015 r.
2014 3693 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2015 r.
2014 3694 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015r.
2014 3695 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 3696 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 5 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 3697 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2014 3698 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego
2014 3699 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2014 3700 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 5 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2014 3701 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2014 3702 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2014 3703 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy celem obniżenia podatku rolnego na 2015 r.
2014 3704 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2014 3705 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2014 3706 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/11 /2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3707 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 3708 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 3709 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3710 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3711 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica
2014 3712 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Świecie nad Osą
2014 3713 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 3714 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3715 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3716 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 3717 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3718 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 3719 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 r. na obszarze Gminy Wąbrzeźno.
2014 3720 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 3721 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3722 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2015 r.
2014 3723 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3724 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3725 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3726 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty
2014 3727 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie opłaty targowej na 2015 rok
2014 3728 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko
2014 3729 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 8/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3730 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 9/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3731 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 10/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3732 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 11/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3733 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/223/14 Rady Gminy Koneck z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3734 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2014 3735 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/361/2014 Rady Gminy Raciążek z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego.
2014 3736 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/362/2014 Rady Gminy Raciążek z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
2014 3737 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny na 2015 rok
2014 3738 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II.10.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 3 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 3739 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II.12.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z kącika turystyczno - rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym”
2014 3740 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3741 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 3742 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności
2014 3743 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2015 r.
2014 3744 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/15/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3745 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/16/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2014 3746 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Sośno z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2015
2014 3747 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Sośno z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3748 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Gminy Sośno z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2014 3749 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2014 3750 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2014 3751 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 3752 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 8 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r.
2014 3753 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3754 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2014 3755 2014-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 136/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 listopada 2014r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 3756 2014-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 3757 2014-12-12 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-57(6)/2014/2250/XIII/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie decyzji nr OPO-4210-57(6)/2014/2250/XIII/ASZ1 Prezesa URE dotyczacej zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
2014 3758 2014-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 186/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gąsawie
2014 3759 2014-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 187/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Fabianki
2014 3760 2014-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 105/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XL/331/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
2014 3761 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/307/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2014 3762 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 4/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie.
2014 3763 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2015
2014 3764 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2014.
2014 3765 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 9 grudnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2014 3766 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zwolnienia przedmiotowego z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy
2014 3767 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3768 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3769 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno
2014 3770 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Gostycyn z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3771 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Gostycyn z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok
2014 3772 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie nr 94/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 3773 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie nr 95/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 3774 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie nr 96/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 3775 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie nr 97/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 3776 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie nr 98/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 3777 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie nr 99/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 3778 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie nr 100/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 3779 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie nr 101/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 3780 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie nr 102/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 3781 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie nr 103/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3782 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie nr 104/14 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3783 2014-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 185/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku
2014 3784 2014-12-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 113/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci § 7 pkt 2 i 3, § 11 pkt 6, § 12 pkt 4 uchwały nr LV/338/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Mirowice, Zawada, Niewieścin, Serock, Łowinek, Małociechowo i Luszkówko, a także załącznika nr 1 do uchwały w zakresie terenu oznaczonego symbolem 1.8 R, załącznika nr 4 do uchwały w zakresie terenu oznaczonego symbolem 4.1 WS oraz załącznika nr 5 do uchwały w zakresie terenu oznaczonego symbolem 5.6 RZ
2014 3785 2014-12-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 114/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XXXVI/233/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Gorczenica, Moczadła i Kominy.
2014 3786 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/209/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3787 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/210/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3788 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/211/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2015 r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
2014 3789 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.157.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 r.
2014 3790 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2015 r.
2014 3791 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 9 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2014 rok
2014 3792 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
2014 3793 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2014 3794 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 486 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3795 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 487 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3796 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 488 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3797 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 489 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3798 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 490 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3799 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 491 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3800 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 492 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3801 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 493 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3802 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 494 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3803 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 495 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3804 2014-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 496 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3805 2014-12-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 115/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 ust. 11 pkt 7 uchwały Nr XXXIX/405/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Sławęcinek i Gnojno
2014 3806 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 3807 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 3808 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 3809 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 3810 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014r.
2014 3811 2014-12-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/14 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2014.
2014 3812 2014-12-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 58.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2014
2014 3813 2014-12-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 53.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na rok 2014
2014 3814 2014-12-17 Postanowienie Postanowienie nr 12/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 3815 2014-12-17 Postanowienie Postanowienie nr 13/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 3816 2014-12-17 Postanowienie Postanowienie nr 14/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 3817 2014-12-17 Postanowienie Postanowienie nr 15/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 3818 2014-12-17 Postanowienie Postanowienie nr 16/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 3819 2014-12-17 Postanowienie Postanowienie nr 17/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 3820 2014-12-17 Postanowienie Postanowienie nr 18/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 3821 2014-12-17 Postanowienie Postanowienie nr 19/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 3822 2014-12-17 Postanowienie Postanowienie nr 20/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 3823 2014-12-17 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-17(6)/2014/13589/IVzm/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców ze źródeł ciepła opalanych paliwem gazowym, zlokalizowanych na terenie ojewództwa mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego.
2014 3824 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.
2014 3825 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2015 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji
2014 3826 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku
2014 3827 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2015 roku
2014 3828 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 3 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
2014 3829 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 3830 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
2014 3831 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy Lipno z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 3832 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2014 r.
2014 3833 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok
2014 3834 2014-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.25.2014 Wójta Gminy Unisław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.
2014 3835 2014-12-19 Postanowienie Postanowienie nr 497 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
2014 3836 2014-12-19 Postanowienie Postanowienie nr 498 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
2014 3837 2014-12-19 Postanowienie Postanowienie nr 499 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
2014 3838 2014-12-19 Postanowienie Postanowienie nr 500 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
2014 3839 2014-12-19 Postanowienie Postanowienie nr 501 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3840 2014-12-19 Postanowienie Postanowienie nr 502 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3841 2014-12-19 Postanowienie Postanowienie nr 503 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 3842 2014-12-19 Postanowienie Postanowienie nr 504 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
2014 3843 2014-12-19 Postanowienie Postanowienie nr 505 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
2014 3844 2014-12-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 117/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLV/295/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie Gminy Kowal
2014 3845 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (10)
2014 3846 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2014 3847 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2015 rok.
2014 3848 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok
2014 3849 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy Rypin z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rypin dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Rypin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 3850 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II.9.2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 3851 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2015.
2014 3852 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Obrowo
2014 3853 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka
2014 3854 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2014 3855 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Zławieś Wielka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 3856 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Zławieś Wielka
2014 3857 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/5/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2014 3858 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 579 w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz.
2014 3859 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/20/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuchola.
2014 3860 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/24/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuchola.
2014 3861 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/28/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Tuchola na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2014 3862 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/25/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano
2014 3863 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/28/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2015 rok.
2014 3864 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok
2014 3865 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
2014 3866 2014-12-23 Postanowienie Postanowienie nr 21/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2014 3867 2014-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 193/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gostycyn
2014 3868 2014-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jeżewo
2014 3869 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 5 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014
2014 3870 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Więcborku
2014 3871 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr 2/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 3872 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/124/2013 w sprawie budżetu gminy Bądkowo na 2014rok.
2014 3873 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 3874 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na rok 2015
2014 3875 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2014 3876 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok
2014 3877 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr 12/14 Rady Miasta Torunia z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Torunia.
2014 3878 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II.12.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg.
2014 3879 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/14/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2014 3880 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/15/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 3881 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/16/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2014 3882 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/17/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
2014 3883 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/18/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek.
2014 3884 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/19/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 3885 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/20/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2015.
2014 3886 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015 rok.
2014 3887 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/21/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu Gminnego Targowiska „Mój Rynek”w Skrwilnie
2014 3888 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr 6/14 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014.
2014 3889 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015.
2014 3890 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2015 r.
2014 3891 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 3892 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2015 rok
2014 3893 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/20/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2015
2014 3894 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Placówek Oświatowych w Drzycimiu
2014 3895 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2014 3896 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łysomice
2014 3897 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 3898 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2014 3899 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości
2014 3900 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy z dnia 28 września 2012 r. o określeniu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osielsko
2014 3901 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III.5.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 grudnia 2014r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2014 rok.
2014 3902 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III.8.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Zbójno.
2014 3903 2014-12-30 Postanowienie Postanowienie nr 506 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
2014 3904 2014-12-30 Postanowienie Postanowienie nr 507 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
2014 3905 2014-12-30 Postanowienie Postanowienie nr 508 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
2014 3906 2014-12-30 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-66(4)/2014/388/XII/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu - Dobrzyniu
2014 3907 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr 405/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 20 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2014 3908 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr I/9/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 3909 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Miasta Rypin z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2014 3910 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2015 rok
2014 3911 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu mias ta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok
2014 3912 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/15/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
2014 3913 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/16/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 3914 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014.
2014 3915 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2015 rok
2014 3916 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/27/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2014 3917 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok
2014 3918 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/58/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2015 rok
2014 3919 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty.
2014 3920 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.
2014 3921 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2014 3922 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2015
2014 3923 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/22/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów
2014 3924 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/9/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2015
2014 3925 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
2014 3926 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/42/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2014
2014 3927 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/46/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 3928 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/52/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dragacz
2014 3929 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/53/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sępólno Krajeńskie
2014 3930 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/54/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Warlubie
2014 3931 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/15/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2014 3932 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/16/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 3933 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/19/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 3934 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/21/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2014 3935 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Gminy Radomin z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok
2014 3936 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/20/14 Rady Gminy Radomin z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3937 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/21/14 Rady Gminy Radomin z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Radomin
2014 3938 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/22/14 Rady Gminy Radomin z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015 roku
2014 3939 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
2014 3940 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 3941 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2015
2014 3942 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2015
2014 3943 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015
2014 3944 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 3945 2014-12-31 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.10.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 października 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 3946 2014-12-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2014 Wójta Gminy Radomin z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/252/13 Rady Gminy Radomin z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 3947 2014-12-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 54.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2014