Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Listopad 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 2997 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LIII/653/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 września 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych.
2014 2998 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LIII/654/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 września 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania.
2014 2999 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LIV/665/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2014 3000 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LIV/667/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 października 2014r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Lubicz.
2014 3001 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLII/216/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 3002 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLII/217/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3003 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLII/219/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty miejscowej oraz terminu płatności i sposobu jej poboru
2014 3004 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLII/221/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2015 r.
2014 3005 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII.369.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2014 3006 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII.370.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
2014 3007 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII.372.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2014 3008 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII.374.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 3009 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII.375.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 3010 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LV / 416 / 14 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3011 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/320/2014 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2014 3012 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr X/87/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/86/10 Rady Gminy Osielsko w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Osielsko z dnia 5 listopada 2010 r.
2014 3013 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr X/91/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.
2014 3014 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/393/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2015 r.
2014 3015 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/394/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2015 r.
2014 3016 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/395/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, obowiązujących w 2015 r.
2014 3017 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/400/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy
2014 3018 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LVI/250/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2014 3019 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/216/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/171/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 3020 2014-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 85/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 października 2014r. w sprawie orzekania o nieważności uchwały Nr XXXVII/260/14 Rady Gminy Brzuze z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Brzuze
2014 3021 2014-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 86/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 4 pkt 4, § 5 ust. 5 pkt 3, § 8 i § 16 pkt 2 uchwały nr LI/97/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chełmińską, Bydgoską oraz terenem kolejowym, a także załącznika nr 1 do uchwały w zakresie terenu oznaczonego symbolem 3U
2014 3022 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia .
2014 3023 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLV/349/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej
2014 3024 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLV/350/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdujacego się pomiędzy ul. Kopernika a ul. Jana Pawła II
2014 3025 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 875/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Fałata” dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema w Toruniu.
2014 3026 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 876/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Dworcowej, Chrobrego, Fabrycznej i Trasy Średnicowej w Toruniu.
2014 3027 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/399/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 października 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Barcin.
2014 3028 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/400/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 października 2014r. w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2014 3029 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/401/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 października 2014r. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych
2014 3030 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/402/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3031 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/405/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 października 2014r. w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej
2014 3032 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2014 3033 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLII/220/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty
2014 3034 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LIV/831/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”
2014 3035 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LIV/833/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kowalewo Pomorskie
2014 3036 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LIV/834/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu
2014 3037 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LIV/836/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
2014 3038 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/248/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 27 października 2014r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka ” w Suminie i nadania Statutu
2014 3039 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/223/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 października 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bartniczka.
2014 3040 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/224/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 października 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bartniczka
2014 3041 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 października 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto i Gminę Łasin w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 3042 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok
2014 3043 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVII/495/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 3044 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVII/496/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3045 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVII/497/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 3046 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVII/500/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 3047 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LX/322/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego od 1 grudnia 2014 r. do 27 grudnia 2015 r.
2014 3048 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LI/284/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Książki na lata 2014-2019.
2014 3049 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Janowiec Wielkopolski” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Janowiec Wielkopolski”.
2014 3050 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2015 r.
2014 3051 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/308/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie opłaty targowej na 2015 rok.
2014 3052 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/309/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3053 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 3054 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2014 3055 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/476/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 31 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego.
2014 3056 2014-11-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Rypina z dnia 19 września 2014r. w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Miasta Rypin inwestycji polegającej na rozszerzeniu istniejącego cmentarza komunalnego w Starorypinie Prywatnym, zawarte pomiędzy gminą miastem Rypin a gminą Rypin.
2014 3057 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr 324/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 3058 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/188/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 3059 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/190/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3060 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LV/339/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 7 drzew gatunku jarząb szwedzki z alei jarzębów szwedzkich, w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz
2014 3061 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LII/411/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania
2014 3062 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LII/416/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2015 rok
2014 3063 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LII/417/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3064 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LII/418/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
2014 3065 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/449/2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski oraz określenia warunków i sposobu przyznawania
2014 3066 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/453/2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 3067 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2014 3068 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/284/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3069 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/285/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre
2014 3070 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2014 3071 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LII/107/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3072 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LII/113/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2014 3073 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/243/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
2014 3074 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/245/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego
2014 3075 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3076 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3077 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
2014 3078 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/254/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Górzno
2014 3079 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/54/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 3080 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/55/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 30 października 2014r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3081 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/56/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 30 października 2014r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny
2014 3082 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr L/381/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 3083 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół. przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 3084 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 3085 2014-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 3086 2014-11-06 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-46(9)/2014/13971/VI/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie decyzji Prezesa URE nr OPO-4210-46(9)/2014/13971/VI/JPI dotyczącej zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu Soda Polska CIECH S. A. z siedzibą w Inowrocławiu w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
2014 3087 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2014 3088 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2014 3089 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 października 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osie na lata 2015-2019
2014 3090 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/275/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014
2014 3091 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 3092 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 357/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2014 3093 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 363/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2014r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów.
2014 3094 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 397/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Kotomierz, Stronno, Borówno, Strzelce Górne, Pauliny i Dobrcz
2014 3095 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/398/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Gminy Dobrcz w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Sienno
2014 3096 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/401/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2014 3097 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/406/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2015r.
2014 3098 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/407/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3099 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/419/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dobrcz dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych na terenie gminy Dobrcz oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 3100 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/356/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2014
2014 3101 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 3102 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2014 3103 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3104 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3105 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
2014 3106 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
2014 3107 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/402/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku w drodze inkasa
2014 3108 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/403/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2014r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2014 3109 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/406/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych w Więcborku
2014 3110 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/172/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 października 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 3111 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/174/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 października 2014r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
2014 3112 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/326/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jeżewo
2014 3113 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr Nr XLIV/328/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim – Świecie w miejscowości Krąplewice; z jednego drzewa zlokalizowanego na dz. nr 64/6 w miejscowości Laskowice oraz z jednego drzewa zlokalizowanego na dz. nr 10/18 w miejscowości Piskarki.
2014 3114 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr Nr XLIV/329/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 1 drzewa alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim – Świecie w miejscowości Laskowice.
2014 3115 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/520/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014
2014 3116 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/522/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2015 w tym dyżurów w porze nocnej, w niedziele i inne dni wolne od pracy.
2014 3117 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/524/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2014 3118 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/475/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 31 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
2014 3119 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/292/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3120 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo
2014 3121 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/227/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2014 3122 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/229/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
2014 3123 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/230/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 3124 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII /231/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3125 2014-11-07 ANEKS Aneks nr 2/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2014r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Solec Kujawski przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2014 3126 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 128/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 października 2014r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 3127 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 10 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2014.
2014 3128 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/191/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku.
2014 3129 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.129.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 r.
2014 3130 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.130.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 3131 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007138.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Żołędziowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota.
2014 3132 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.140.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Myśliwskiej i Łowieckiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
2014 3133 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.142.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białe Błota Północ” w miejscowości Białe Błota.
2014 3134 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/320/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok
2014 3135 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/322/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3136 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/323/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2015 r.
2014 3137 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/324/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru
2014 3138 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/325/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, służebnościami gruntowymi
2014 3139 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3140 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3141 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża dla terenu położonego przy ul. Toruńskiej – tereny aktywizacji gospodarczej.
2014 3142 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku.
2014 3143 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LIV/388/14 Rady Miasta Rypin z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XIX/133/04 z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina.
2014 3144 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LIV/391/14 Rady Miasta Rypin z dnia 30 października 2014r. uchylająca uchwałę Nr LIII/381/14 Rady Miasta Rypin z dnia 18 września 2014 w sprawie zmiany uchwały.
2014 3145 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LIV/392/14 Rady Miasta Rypin z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały.
2014 3146 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LIV/395/14 Rady Miasta Rypin z dnia 30 października 2014r. w sprawie podatku leśnego.
2014 3147 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LIV/396/14 Rady Miasta Rypin z dnia 30 października 2014r. w sprawie podatku rolnego.
2014 3148 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/276/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki realizowanej w przedszkolu w Skibinie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Radziejów
2014 3149 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLV/338/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego
2014 3150 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLV/339/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3151 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLV/340/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3152 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLII/232/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru.
2014 3153 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/30/2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2015
2014 3154 2014-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 87/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr XLV/349/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, w całości.
2014 3155 2014-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/350/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Kopernika a ul. Jana Pawła II, w całości.
2014 3156 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/124/2013 w sprawie budżetu gminy Bądkowo na 2014rok.
2014 3157 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/94/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2014 rok
2014 3158 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/95/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany lokalizacji filii bibliotecznych oraz zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku
2014 3159 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/99/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Włocławek.
2014 3160 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr L/267/2014 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 r. na terenie Gminy Lubiewo.
2014 3161 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/346/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014
2014 3162 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/347/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3163 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/348/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3164 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/349/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 października 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psa
2014 3165 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/350/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej
2014 3166 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok
2014 3167 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.139.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Gminnej oraz Łabędziej w miejscowości Trzciniec w obrębie ewidencyjnym Białe Błota.
2014 3168 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/326/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2014 3169 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/465/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3170 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/466/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3171 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/467/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3172 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/468/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 października 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasta Lipna
2014 3173 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/470/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Lipna programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „ Lipnowska Karta Dużej Rodziny".
2014 3174 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/471/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia Programu „Lipnowskiej Karty Seniora”
2014 3175 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/328/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 3176 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/330/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2014
2014 3177 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/274/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Dąbrowie, wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Dąbrowie
2014 3178 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/301/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3179 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/302/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2014 3180 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/303/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2014 3181 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/305/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Kowal na lata 2015-2019”
2014 3182 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LV/330/14 Rady Gminy Radomin z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok
2014 3183 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Gorczenica, Moczadła i Kominy.
2014 3184 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z sal sportowych i siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Brodnica
2014 3185 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/14 Rady Gminy Gruta z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2015 rok na terenie gminy Gruta
2014 3186 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/14 Rady Gminy Gruta z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3187 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 272 /2014 Rady Gminy Gruta z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3188 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/14 Rady Gminy Gruta z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2014
2014 3189 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/311/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 3 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2014
2014 3190 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/314/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na2015 rok.
2014 3191 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/315/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3192 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/316/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3193 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/317/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 3 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw Miasta i Gminy Skępe
2014 3194 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/318/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie połączenia sołectwa Szczekarzewo z sołectwem Likiec oraz nadania statutu sołectwu Likiec
2014 3195 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiacej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 3196 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomosci na rok 2015
2014 3197 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 3198 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/309/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014
2014 3199 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/311/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
2014 3200 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/346/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2014 3201 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/348/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3202 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/349/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie Regulaminu targowiska gminnego w Cekcynie
2014 3203 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/351/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze gminy Cekcyn
2014 3204 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/352/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy Cekcyn
2014 3205 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr L/58/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2014 3206 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr L/60/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Sadkach
2014 3207 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr L/61/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/3/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sadki.
2014 3208 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/14 Rady Gminy Dragacz z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2014 3209 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/14 Rady Gminy Dragacz z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3210 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/14 Rady Gminy Dragacz z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2015
2014 3211 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LII/288/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 3212 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LII/289/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 3213 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/331/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
2014 3214 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/339/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok
2014 3215 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LVI / 420 / 14 Rady Gminy Chełmża z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka rodzinom wielodzietnym w 2014-2015 r.
2014 3216 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/395/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2014 3217 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr 55/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 3218 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r.
2014 3219 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2015 roku
2014 3220 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3221 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3222 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok
2014 3223 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2014 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3224 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2014 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3225 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/2014 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowch na 2015 rok.
2014 3226 2014-11-13 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 grudnia 2013r. Powiat Bydgoski - ziemski powierza Miastu Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania.
2014 3227 2014-11-13 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych
2014 3228 2014-11-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 23/14 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń.
2014 3229 2014-11-13 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 listopada 2014r. o decyzjach nr WCC/1267/9426/W/OPO/2014/AJ i nr PCC/1218 /9426/W/OPO/2014/AJ dotyczących udzielenia koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2014 3230 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/229/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 1 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2014.
2014 3231 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/234/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2014 3232 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/235/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3233 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/237/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2014.
2014 3234 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLI/192/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2014 3235 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 października 2014r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym Powiatu Żnińskiego
2014 3236 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLV/97/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Włocławek”
2014 3237 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLV/98/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości obowiązujących w 2015 roku opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Miasta Włocławek na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2014 3238 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr L/270/2014 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 października 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2014 3239 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 328/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 3240 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2014 3241 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/192 /2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015.
2014 3242 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015.
2014 3243 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/405/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3244 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LI/983/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nakło nad Notecią w rejonie obwodnicy pomiędzy ulicami Karnowską i Nową oraz po wschodniej stronie ulicy Nowej, gmina Nakło nad Notecią
2014 3245 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LI/985/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy ul. Sądowej
2014 3246 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2014 3247 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVI/296/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVI/242/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 3248 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVI/297/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 3249 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVI/298/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty.
2014 3250 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 5 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok
2014 3251 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/317/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2015 - 2018"
2014 3252 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/353/14 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 5 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2014 r.
2014 3253 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/354/14 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych na parking strzeżony oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2015 r.
2014 3254 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/503/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 5 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 3255 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVII/533/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/333/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kcynia.
2014 3256 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVII/534/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia na 2015 rok.
2014 3257 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVII/535/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3258 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVII/536/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok i zwolnień w tym podatku.
2014 3259 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVII/537/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Kcynia na 2015 rok.
2014 3260 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLII.203. 2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2014 rok.
2014 3261 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLII.207.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2014 3262 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVI / 423 / 14 Rady Gminy Chełmża z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 r. na obszarze Gminy Chełmża.
2014 3263 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3264 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/272/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3265 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/273/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
2014 3266 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 3267 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 7 listopada 2014r. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3268 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3269 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2014 Rady Gminy Chełmno z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3270 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 7 listopada 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2014 3271 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3272 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/362/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2015 r.
2014 3273 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/363/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 3274 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2014r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2014 r.
2014 3275 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 r. na obszarze Gminy Lisewo.
2014 3276 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 3277 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 3278 2014-11-14 Porozumienie Porozumienie Starosty Nakielskiego na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Nakielskiego zawarte w dniu 16 września 2014 r.
2014 3279 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/1324/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej publicznym szkołom prowadzonym przez inne niż Miasto Bydgoszcz osoby prawne i osoby fizyczne oraz niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe
2014 3280 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/1329/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 3281 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
2014 3282 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/1332/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (9)
2014 3283 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/1335/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Bydgoszczy
2014 3284 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/1345/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014r. w sprawie podziału Osiedla Bydgoszcz Wschód – Siernieczek – Brdyujście na Osiedle Bydgoszcz Wschód – Siernieczek i Osiedle Brdyujście
2014 3285 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/1346/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dotyczących budowy przyłączy wodociągowych do miejskiej sieci wodociągowej na obszarach występowania szkody w środowisku lub zagrożonych wystąpieniem szkody w środowisku oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 3286 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2014 rok
2014 3287 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 października 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3288 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3289 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2015
2014 3290 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 października 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3291 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 października 2014r. w sprawie: opłaty od posiadania psów
2014 3292 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 października 2014r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2014 3293 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr 363/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 5 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014
2014 3294 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/347/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środkow transportowych
2014 3295 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/354/14 Rady Gminy Cekcyn z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cekcyn
2014 3296 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr LVII/394/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 5 listopada 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 3297 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/267/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2014 rok
2014 3298 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/269/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2015 rok
2014 3299 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/270/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. obowiązujących na terenie Gminy Rojewo
2014 3300 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/271/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2015 r. obowiązujących na terenie Gminy Rojewo
2014 3301 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI.287.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 3302 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI.289.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz formy poboru podatku
2014 3303 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI.290.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz formy poboru podatku
2014 3304 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI.291.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego oraz formy poboru podatku
2014 3305 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI.292.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 3306 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI.298.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Baruchowo niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 3307 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII.204.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Zbójno” i ,,Zasłużony dla Gminy Zbójno” oraz zasad i trybu nadawania tych tytułów.
2014 3308 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/675/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2014.
2014 3309 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/677/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 3310 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/678/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 3311 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/681/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2014 3312 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/645/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2014 3313 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/369/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
2014 3314 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/272/2014 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2014 3315 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/273/2014 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 3316 2014-11-17 Porozumienie Porozumienie Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10 października 2014r. na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego
2014 3317 2014-11-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 90/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie orzekania o nieważności uchwały nr 425/XLI/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2014 3318 2014-11-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 91/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci uchwały nr L/446/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Wyrza, gmina Mrocza – część B
2014 3319 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2014 3320 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/244/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014.
2014 3321 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLI/228/14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3322 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLI/229/14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3323 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLI/230/14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2015 rok
2014 3324 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLI/231/14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie podatku rolnego na 2015 rok
2014 3325 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLI/232/14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie podatku leśnego na 2015 rok
2014 3326 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLI/234/14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 3327 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/395/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.
2014 3328 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/400/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2015r. na obszarze Gminy Inowrocław.
2014 3329 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/401/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015r.
2014 3330 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/402/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2015r.
2014 3331 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/403/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 3332 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/408/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czyste.
2014 3333 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/409/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gnojno.
2014 3334 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/410/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Góra.
2014 3335 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/411/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kłopot.
2014 3336 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/412/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Komaszyce.
2014 3337 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/413/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Latkowo.
2014 3338 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/414/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąkocin.
2014 3339 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/415/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piotrkowice.
2014 3340 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/416/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pławin.
2014 3341 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/417/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radłówek.
2014 3342 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/418/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sikorowo.
2014 3343 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/419/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Trzaski.
2014 3344 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/499/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia na 2015 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2014 3345 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/500/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 3346 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/501/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2014 3347 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/502/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015
2014 3348 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/504/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie miasta Żnina
2014 3349 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/505/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2014 3350 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/510/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli wspomagających, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin
2014 3351 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/511/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2014 rok
2014 3352 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
2014 3353 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu.
2014 3354 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy, z alei przydrożnej 279 dębów szypułkowych i 264 lip drobnolistnych, klon pospolity i jesion wyniosły zlokalizowanej przy drodze Drzycim - Wery.
2014 3355 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku na terenie Gminy Drzycim
2014 3356 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2014 3357 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
2014 3358 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2014 3359 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014
2014 3360 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LVII/254/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2014 3361 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/251/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015
2014 3362 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/252/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3363 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3364 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/254/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r.
2014 3365 2014-11-18 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Osielsko zimowego utrzymania dróg powiatowych
2014 3366 2014-11-18 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka zimowego utrzymania dróg powiatowych
2014 3367 2014-11-18 ANEKS Aneks nr 1/2014 Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 stycznia 2014r. do porozumienia dotyczącego wykonywania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zawartego w dniu 22 listopada 2013r. pomiędzy Zarządem Powiatu Bydgoskiego reprezentowanym przez Starostę Wojciecha Porzycha i Wicestarostę Zbigniewa Łuczaka przy kontrasygnacie Skarbnika - Grażyny Czepanko, a Wójtem Gminy Osielsko Wojciechem Sypniewskim.
2014 3368 2014-11-18 ANEKS Aneks nr 1/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2014r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Sicienko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2014 3369 2014-11-18 ANEKS Aneks nr 1/2014 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 października 2014r. do porozumienia zawartego dnia 27 grudnia 2013r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2014 3370 2014-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należących do właściwości miejscowej i rzeczowej Powiatu Bydgoskiego.
2014 3371 2014-11-18 ANEKS Aneks nr 1/2014 Wójta Gminy Osielsko z dnia 29 września 2014r. do Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 15 kwietnia 2014r., pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Osielsko
2014 3372 2014-11-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 89/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 oraz załącznika Nr 1 uchwały Nr XLV/299/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 9 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka dla sołectwa Łubianka w zakresie terenu oznaczonego symbolami KDD
2014 3373 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 50/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2015 r.
2014 3374 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 51/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3375 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/402/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi świadczone przez ośrodki wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Dobrcz
2014 3376 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/191/14 Rady Gminy Topólka z dnia 30 października 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2015
2014 3377 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/192/14 Rady Gminy Topólka z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 i zwolnień w tym podatku
2014 3378 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/193/14 Rady Gminy Topólka z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 3379 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/194/14 Rady Gminy Topólka z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na rok 2015
2014 3380 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/195/14 Rady Gminy Topólka z dnia 30 października 2014r. w sprawie podatku leśnego na rok 2015
2014 3381 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/196/14 Rady Gminy Topólka z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Topólka
2014 3382 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zakrzewo na 2015 r.
2014 3383 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2015r.
2014 3384 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 r.
2014 3385 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/268/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wysokości opłat na 2015 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 3386 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/272/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 3387 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LI/452/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2014 3388 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LI/453/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego
2014 3389 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LI/457/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2014 3390 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/237/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechocin obejmującego obszar części wsi Elgiszewo - teren Ośrodka Wypoczynkowego położonego nad jeziorem Okonin
2014 3391 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/239/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2014 3392 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 907/14 Rady Miasta Torunia z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia okolicznościowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2014 3393 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 908/14 Rady Miasta Torunia z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
2014 3394 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/334/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 13 listopada 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 3395 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/336/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3396 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/337/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2015 rok na terenie Gminy Grudziądz.
2014 3397 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/338/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 3398 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/339/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Grudziądz
2014 3399 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/340/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 3400 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/345/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 29, obręb Pieńki Królewskie, gmina Grudziądz.
2014 3401 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/346/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 133/10 obręb Mokre, gmina Grudziądz.
2014 3402 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/475/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3403 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/476/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3404 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/227/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2015 roku
2014 3405 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/228/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku oraz zwolnień od tego podatku.
2014 3406 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/229/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2015 roku.
2014 3407 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/230/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązujących w 2015 r.
2014 3408 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/231/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3409 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LXIV/1348/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy
2014 3410 2014-11-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego zawarte pomiędzy powiatem brodnickim, miestem Brodnica, miastem i gminą Jabłonowo Pomorskie, miasto i gminą Górzno, gminą Bartniczka, gminą Bobrowo, gminą Brodnica,gminą Brzozie, gminą Osiek, gminą Świedziebnia, gminą Zbiczno
2014 3411 2014-11-20 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
2014 3412 2014-11-20 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”)
2014 3413 2014-11-20 ANEKS Aneks nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2014r. do Porozumienia nr 10/UMWP/DIF/2014 zawartego w dniu 3 czerwca 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Województwem Pomorskim w sprawie przyjęcia przez Województwo Pomorskie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2014 3414 2014-11-20 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
2014 3415 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/14 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 3416 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/14 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok i zwolnień w tym podatku
2014 3417 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/14 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 3418 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
2014 3419 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo
2014 3420 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 i zwolnień w tym podatku
2014 3421 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3422 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2015 rok
2014 3423 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
2014 3424 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radziejów
2014 3425 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radziejów
2014 3426 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziejów w roku 2015
2014 3427 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/272/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radziejów
2014 3428 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/274/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3429 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/310/2014 Rady Gminy Warlubie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2014 3430 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/2014 Rady Gminy Warlubie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
2014 3431 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/233/14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2015 rok
2014 3432 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/405/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Sławęcinek i Gnojno
2014 3433 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LIX/332/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 3434 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/244/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014
2014 3435 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/245/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2015 r.
2014 3436 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/246/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz w sprawie poboru tego podatku.
2014 3437 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/247/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3438 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień od podatku oraz zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2014 3439 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego oraz zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa i określenie inkasentów
2014 3440 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3441 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr L/350/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej.
2014 3442 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr L/351/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 3443 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr L/352/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzajacy rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
2014 3444 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr L/353/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 3445 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/175/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 3446 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/176/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
2014 3447 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/177/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2014 3448 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/178/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2014 3449 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 3450 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2015
2014 3451 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2014 3452 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3453 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie
2014 3454 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/287/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2014 3455 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/346/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3456 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego
2014 3457 2014-11-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLVI/4/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwaly w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kruszwica.
2014 3458 2014-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 45.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 3459 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
2014 3460 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3461 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 3462 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie opłaty miejscowej
2014 3463 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2014 3464 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych
2014 3465 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr LIII/421/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
2014 3466 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2015 rok na obszarze Gminy Rogowo
2014 3467 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzania poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 3468 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogowo
2014 3469 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rogowo
2014 3470 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/194/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obnizenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2015 roku.
2014 3471 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/195/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2015 rok.
2014 3472 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/196/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3473 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/197/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku.
2014 3474 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/200/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 3475 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brodnica
2014 3476 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 roku
2014 3477 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2015 roku
2014 3478 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązujących w 2015 roku
2014 3479 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/377/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dobromierz Górny”
2014 3480 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń
2014 3481 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na terenie Gminy Bytoń.
2014 3482 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
2014 3483 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytoń
2014 3484 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń.
2014 3485 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 3486 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 5 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 3487 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/286/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2014 3488 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/287/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego.
2014 3489 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/288/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 3490 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/289/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych.
2014 3491 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/295/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania(detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie Gminy Kowal.
2014 3492 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/351/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014
2014 3493 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/353/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2014 3494 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 380/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 19 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014.
2014 3495 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 474/14 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 20 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014.
2014 3496 2014-11-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 listopada 2014r. o sprostowaniu błędów.
2014 3497 2014-11-25 ANEKS Aneks nr 1/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2014r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2014 3498 2014-11-25 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2014 3499 2014-11-25 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2014 3500 2014-11-25 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2014r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2014 3501 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
2014 3502 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 3503 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 września 2014r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów
2014 3504 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/275/14 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.
2014 3505 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/278/14 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 3506 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy Miasto Radziejów służebnościami gruntowymi i przesyłu
2014 3507 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/347/2014 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3508 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
2014 3509 2014-11-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 marca 2014r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2013 (zatwierdzone na sesji Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 12 czerwca 2014r.)
2014 3510 2014-11-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły
2014 3511 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/272/14 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 września 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska przy ul. Targowej
2014 3512 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LV/338/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Mirowice, Zawada, Niewieścin, Serock, Łowinek, Małociechowo i Luszkówko
2014 3513 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/300/2014 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25 października 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 3514 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLV / 104 / 2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady miasta
2014 3515 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/299/14 Rady Gminy Choceń z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczenia podatku leśnego.
2014 3516 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/300/14 Rady Gminy Choceń z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości .
2014 3517 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/301/14 Rady Gminy Choceń z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2014 3518 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII /302/14 Rady Gminy Choceń z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym
2014 3519 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/304/14 Rady Gminy Choceń z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony
2014 3520 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014
2014 3521 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2014 3522 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 3523 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3524 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2015 rok
2014 3525 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/255/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
2014 3526 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 342/177/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 25 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2014 3527 2014-11-28 ANEKS Aneks nr 1/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2014r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Nowa Wieś Wielka przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2014 3528 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Pakość
2014 3529 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Janikowo
2014 3530 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennychzawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Złotniki Kujawskie
2014 3531 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Bukowiec
2014 3532 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dobrzyń nad Wisłą
2014 3533 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Janowiec Wielkopolski.
2014 3534 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Gostycyn
2014 3535 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Koronowo
2014 3536 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą KUjawsko-Pomorskim a gminą Dobrcz
2014 3537 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiądzy Wojewodą Kujasko-Pomorskim a Gminą Łabiszyn
2014 3538 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Śliwice
2014 3539 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Dąbrowa Chełmińska
2014 3540 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sadki
2014 3541 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Solec Kujawski
2014 3542 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Pruszcz
2014 3543 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rogowo
2014 3544 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Kcynia
2014 3545 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Kruszwica
2014 3546 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Osielsko
2014 3547 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Żnin
2014 3548 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a gminą Choceń
2014 3549 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Warlubie
2014 3550 2014-11-28 ANEKS Aneks nr 2 a Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 15 października 2014r. do Porozumienia z dnia 21 września 2009 r. w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury komunikacyjnej
2014 3551 2014-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2014 Wójta Gminy Radomin z dnia 19 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/252/13 Rady Gminy Radomin z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 3552 2014-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł