Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Październik 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 2617 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV.272.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 9 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Baruchowie z siedzibą w Czarnem
2014 2618 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV.274.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 9 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 2619 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV.276.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 9 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2620 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 367/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 11 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2014 2621 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 315/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 2622 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/435/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 września 2014r. w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli Gminy Miasta Lipna
2014 2623 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/436/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna
2014 2624 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/498/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 19 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2014 rok
2014 2625 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/14 Rady Gminy Lipno z dnia 22 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez gminę Lipno
2014 2626 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/14 Rady Gminy Lipno z dnia 22 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2014 2627 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/14 Rady Gminy Lipno z dnia 22 września 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Lipno
2014 2628 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali
2014 2629 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/249/14 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 2630 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLII/440/2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2014 2631 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/486/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Mogilna”
2014 2632 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/487/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”
2014 2633 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/489/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2634 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/494/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Mogilno odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2635 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr xlv/495/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Mogilno na stałe obwody głosowania
2014 2636 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/336/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cekcyn
2014 2637 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/337/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 września 2014r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cekcyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2638 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/339/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie
2014 2639 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/90/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2640 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr Li/93/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu
2014 2641 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/94/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 września 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2014 2642 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/96/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania na terenie gminy – miasto Grudziądz
2014 2643 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/97/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chełmińską, Bydgoską oraz terenem kolejowym
2014 2644 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/101/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 września 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego Czortka
2014 2645 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/103/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy - miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2014 2646 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/102/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 września 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2014 2647 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/327/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok
2014 2648 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLII/384/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
2014 2649 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLII/388/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy.
2014 2650 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLII/389/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 września 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Brodnicy
2014 2651 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 2652 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/377/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 2653 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/233/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 września 2014r. zmieniajaca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2014 2654 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/392/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2014r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Solec Kujawski
2014 2655 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok
2014 2656 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 26 września 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty nalezności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Janowiec Wielkopolski lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 2657 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach burmistrza, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2658 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/360/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 26 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bobrowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2659 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/361/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 26 września 2014r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie Gminy Bobrowo
2014 2660 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/362/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
2014 2661 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/349/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 września 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2014 2662 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/350/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 2663 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/351/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 września 2014r. zmieniająca w sprawie obwodów głosowania
2014 2664 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/213/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2014 2665 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXV/25/2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu ich rozliczania
2014 2666 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXV/26/2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 2667 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/302/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2014
2014 2668 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/309/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2014r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 2669 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr xxxVI/316/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 29 września 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stolno
2014 2670 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/317/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 29 września 2014r. w sprawie w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Stolno oraz nabywania i obciążania nieruchomości na rzecz Gminy Stolno
2014 2671 2014-10-02 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2014 2672 2014-10-02 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2014 2673 2014-10-02 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2013r. przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2014 2674 2014-10-02 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2014 2675 2014-10-02 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;
2014 2676 2014-10-02 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2014 2677 2014-10-02 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2014 2678 2014-10-02 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2014 2679 2014-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2014 2680 2014-10-02 Porozumienie Porozumienie nr 4.2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 9 września 2014r. w sprawie rozwiązania Porozumienia Nr 1.2014
2014 2681 2014-10-02 Porozumienie Porozumienie nr 5.2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 9 września 2014r. w sprawie rozwiązania Porozumienia Nr 2.2014
2014 2682 2014-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 7/2014 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
2014 2683 2014-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 29 września 2014r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Żninie
2014 2684 2014-10-02 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-40(11)/2014/81/X/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2014r. decyzja Prezesa URE nr OPO-4210-40(11)/2014/81/X/JPI z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo Brun-Pol Pomorze Kujawy spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
2014 2685 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XL/320/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica
2014 2686 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XL/324/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 070119C w m. Ostrowo
2014 2687 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/282/2014 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów Centrum Rekreacji i Sportu na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2014 2688 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/289/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Frydrychowo w gminie Kowalewo Pomorskie.
2014 2690 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/297/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/281/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskimw sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dot. wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 2691 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 857/14 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Szosy Chełmińskiej i Bema w Toruniu.
2014 2692 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 860/14 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.
2014 2693 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 861/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
2014 2694 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 862/14 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustanowienia okolicznościowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2014 2695 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 865/14 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody oraz zniesienia ochrony dla drzew wchodzących w skład skupisk tworzących pomniki przyrody na terenie miasta Torunia.
2014 2696 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 868/14 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2014r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz ich użytkowników wieczystych.
2014 2697 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014.
2014 2698 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/241/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec.
2014 2699 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 2700 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 2701 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/242/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/127/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2702 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/390/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 września 2014r. w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Powstańców Wielkopolskich z Barcina i okolic
2014 2703 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/391/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi będącej własnością Gminy Barcin do kategorii drogi gminnej.
2014 2704 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/392/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w oddziałach żłobka działających w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin
2014 2705 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/316/2014 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Sępoleńskim.
2014 2706 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LIV/325/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Pruszcz w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2707 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LIV/326/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 września 2014r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu
2014 2708 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/270/2014 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 września 2014r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
2014 2709 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/2014 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Śliwice
2014 2710 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/365/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania.
2014 2711 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/259/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 września 2014r. w sprawie obwodów głosowania
2014 2712 2014-10-03 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 sierpnia 2014r. na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2014 2689 2014-10-03 Uchwała Z przyczyn technicznych pod tym numerem pozycji nie został opublikowany żaden akt prawny
2014 2713 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie i nadania jej Statutu
2014 2714 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIV.277.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 9 września 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Baruchowo niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2715 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/269 /2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014
2014 2716 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXII/1293/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (8)
2014 2717 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXII/1295/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2014 2718 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXII/1296/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na stałe obwody głosowania
2014 2719 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXII/1297/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014 2720 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy
2014 2721 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXII/1306/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Bydgoszczy
2014 2722 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXII/1307/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazwy obiektowi mostowemu na terenie Bydgoszczy
2014 2723 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXII/1308/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazwy nabrzeżu rzeki Brdy
2014 2724 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXII/1309/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazwy dla parku na terenie Bydgoszczy
2014 2725 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok
2014 2726 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zbiczno
2014 2727 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLV/239/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
2014 2728 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.112.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Białe Błota lub jej gminnym jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 2729 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2014 rok
2014 2730 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2731 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie prowadzone przez Gminę Rojewo.
2014 2732 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/507/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014
2014 2733 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/509/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Zakrzewo – Kolonia Zakrzewo.
2014 2734 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/345/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2014
2014 2735 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/14 Rady Gminy Gruta z dnia 29 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2014
2014 2736 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/308/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2014r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2014 2737 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLV/323/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2014 2738 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLV/326/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.
2014 2739 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLV/329/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 63/4, obręb Mokre, gmina Grudziądz
2014 2740 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLI.193.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 września 2014r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2014 rok.
2014 2741 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLI.194.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Zbójno.
2014 2742 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2014 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 września 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzozie oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu
2014 2743 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLI/292/14 Rady Gminy Choceń z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2744 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLI/295/14 Rady Gminy Choceń z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli.
2014 2745 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LIX/313/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 września 2014r. o zmianie Uchwały Nr LI/285/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2014 2746 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LIX/317/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowywaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2015.
2014 2747 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/14 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania.
2014 2748 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/14 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 września 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Dragacz
2014 2749 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 328/170/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2014 2750 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowości Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
2014 2751 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXV/263/ 2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowości Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
2014 2752 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 września 2014r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej i utworzenia jednostek pomocniczych
2014 2753 2014-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 270 /2014 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie przekazania informacji dotyczących wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2014 r.
2014 2754 2014-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2755 2014-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 13/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 września 2014r. sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.27.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota
2014 2756 2014-10-07 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-29(17)/2014/273/XIII/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 października 2014r. decyzja Prezesa URE nr OPO-4210-29(17)/2014/273/XIII/ASZ1 z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
2014 2757 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 września 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2014 2758 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2759 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 413/XL/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski
2014 2760 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XL/322/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 24 września 2014r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2014 r.
2014 2761 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/294/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 2762 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/2014 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 2763 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2014 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lubień Kujawski na stałe obwody głosowania.
2014 2764 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/364/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 26 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
2014 2765 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
2014 2766 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/814/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
2014 2767 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/816/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2014
2014 2768 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/817/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
2014 2769 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLV/656/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2014.
2014 2770 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLV/669/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 września 2014r. zmieniająca Statut Gminy Kruszwica.
2014 2771 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/332/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2014 2772 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr NR XLII/333/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2014 2773 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr NR XLII/334/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2774 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr NR XLII/335/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2775 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/243/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 2776 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/246/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2014 2777 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 352/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 września 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Świecie na stałe obwody głosowania.
2014 2778 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 353/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2779 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 354/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 66/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie.
2014 2780 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII / 404 / 14 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2014-2018
2014 2781 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII / 405 / 14 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
2014 2782 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 2 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Brodnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2014 2783 2014-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2014r. w sprawie wykazu spółek wodnych z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotacje podmiotowe z budżetu państwa w 2014 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2014 2784 2014-10-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 616/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 września 2013r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/Bd 616/13
2014 2785 2014-10-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 591/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 października 2013r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/Bd 591/13
2014 2786 2014-10-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1608/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2014r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/Bd 1608/13
2014 2787 2014-10-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 255/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2014r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/Bd 255/14
2014 2788 2014-10-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 194/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2014r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/Bd 194/14
2014 2789 2014-10-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 524/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 2014r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/Bd 524/14
2014 2790 2014-10-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 571/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2014r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/Bd 571/14
2014 2791 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/218/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2014.
2014 2792 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLV/222/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2014.
2014 2793 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/227/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2014.
2014 2794 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 września 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim do załatwiania spraw związanych z udzielaniem pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych
2014 2795 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2014 2796 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXI/190/14 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały NrXVIII/161/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2014 2797 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LV/291/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVI/242/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 2798 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LV/293/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
2014 2799 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/235/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia opłat na 2015 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2014 2800 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/236/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014.
2014 2801 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Chrostkowo
2014 2802 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chrostkowo, warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich
2014 2803 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/404/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania
2014 2804 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/405/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
2014 2805 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/408/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2806 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/409/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
2014 2807 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/232/2014 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 1 października 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Chodecz nie stanowiących jej wyłącznej własności.
2014 2808 2014-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2014 Wójta Gminy Radomin z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/252/13 Rady Gminy Radomin z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 2809 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/14 Rady Gminy Koneck z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koneck nr XXIV/133/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2810 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 18 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2014.
2014 2811 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLI/342/2014 Rady Gminy Raciążek z dnia 22 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2812 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLI/343/2014 Rady Gminy Raciążek z dnia 22 września 2014r. w sprawie obwodów głosowania
2014 2813 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2014 2814 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LV/389/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 września 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 2815 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LVI/392/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 3 października 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 2816 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/257/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/175/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2817 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2014 2818 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2014 2819 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
2014 2820 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/14 Rady Gminy Brzuze z dnia 1 października 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Brzuze
2014 2821 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 2 października 2014r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2014 2822 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 2 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z pomostu spacerowego łączącego Bulwar 1000 – lecia z ulicą Plażową, stanowiącego własność gminy miasta Chełmży.
2014 2823 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 2 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
2014 2824 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XL/284/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 października 2014r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu Gminnym w Złejwsi Małej
2014 2825 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014
2014 2826 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2827 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 października 2014r. Zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego
2014 2828 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LIV/245/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2014 2829 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLII/331/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 8 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 2830 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 2831 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/2014 Wójta Gminy Osiek z dnia 3 października 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 2832 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/14 Rady Gminy Koneck z dnia 12 września 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck
2014 2833 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/307/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014r.
2014 2834 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr L/955/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nakło nad Notecią w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
2014 2835 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr L/956/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 września 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Nakło nad Notecią na stałe obwody głosowania.
2014 2836 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr L/957/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2014 2837 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr L/959/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie „Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji”
2014 2838 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr L/961/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 września 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 2839 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr L/962/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 września 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2840 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr L/963/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 września 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2014 2841 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki realizowanego w Przedszkolu Miejskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kowal.
2014 2842 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 września 2014r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Kowal na lata 2014-2019”
2014 2843 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLV.279.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 3 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 2844 2014-10-14 Porozumienie Porozumienie Starosty Grudziądzkiego na rzecz rozwoju „Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego”, zawarte pomiędzy powiatem grudziądzkim, miastem i gminą Łasin i gminą Świecie nad Osą
2014 2845 2014-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 45.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 3 października 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2014
2014 2846 2014-10-14 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 października 2014r. o decyzji nr WCC/295-ZTO-G/273/W/OPO/2014/ASz1
2014 2847 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 2848 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/341/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiącym własności Gminy Miejskiej Ciechocinek
2014 2849 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XLiV/342/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 2850 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/344/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek
2014 2851 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/346/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014r. w sprawie nadania nazwy skweru
2014 2852 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr LVI/324/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 września 2014r. w sprawie ustanowienia Sztandaru Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2014 2853 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr LVII/325/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 2854 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr LVII/327/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Sztandaru Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2014 2855 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/341/14 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 26 września 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2014 r.
2014 2856 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 346/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014
2014 2857 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr L/443/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2014 2858 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr L/444/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 października 2014r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa
2014 2859 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr L/445/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/3/230/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie regulaminu placu zabaw
2014 2860 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr L/446/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Wyrza, gmina Mrocza – część B
2014 2861 2014-10-15 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-44(8)/2014/254/XIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 października 2014r. w sprawie decyzji Prezesa URE nr OPO-4210-44(8)/2014/254/XIII/ED z dnia 14 października 2014 r. dotycąacej zatwierdzenia nowej taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
2014 2862 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 września 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Łasin na lata 2014-2018
2014 2863 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/342/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014
2014 2864 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/344/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubraniec
2014 2865 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/345/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia „ Programu Stypendialnego Gminy Lubraniec” dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2014 2866 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLI/225/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 3 października 2014r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2014 2867 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/205/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
2014 2868 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/207/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 października 2014r. w sprawie ustanowienia 3 pomników przyrody na działce nr 3178/8 w obrębie Brzoza – teren administracyjny Leśnictwa Karczemka oddział 178 o.
2014 2869 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLV/299/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 9 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka dla sołectwa Łubianka
2014 2870 2014-10-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński.
2014 2871 2014-10-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 82/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie orzeczenia nieważności ust. 4, ust. 11 lit. h, ust. 14, ust. 15, ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVI/255/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomostów rekreacyjno-wędkarskich położonych na terenie Gminy Brzuze oraz - podstawy prawnej uchwały w zakresie zwrotu ,,ust. 3 i 4”
2014 2872 2014-10-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 października 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2014 2873 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/263/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2014 2874 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/267/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 2875 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 września 2014r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wielgie publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych punktów przedszkolnych
2014 2876 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/14 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 26 września 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Włocławskiego na lata 2014-2017.
2014 2877 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr 465/14 Starosty Włocławskiego z dnia 9 października 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014.
2014 2878 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 10 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 2879 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr LIV/409/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 13 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
2014 2880 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/262/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 13 października 2014r. w sprawie okręgów wyborczych
2014 2881 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 13 października 2014r. w sprawie obwodów głosowania
2014 2882 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/300/2014 Rady Gminy Łysomice z dnia 14 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w miejscowości Kamionki Małe
2014 2883 2014-10-21 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2014r. sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”)
2014 2884 2014-10-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 12 września 2014r. na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego, zawarte pomiędzy powiatem aleksandrowskim, gminą miejską Aleksandrów Kujawski, gminą Ciechocinek, gminą Nieszawa, gminą wiejską Aleksandrów Kujawski,, gminą Bądkowo,, gminą Koneck, gminą Waganiec, gminą Raciążek, gminą Zakrzewo
2014 2885 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr 320/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 2886 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr 321/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 2887 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr 425/XLI/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 października 2014r. w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2014 2888 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.119.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 r.
2014 2889 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.120.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014r. w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
2014 2890 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.123.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży
2014 2891 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LIV/326/14 Rady Gminy Radomin z dnia 14 października 2014r. w sprawie zasad trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radomin dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Radomin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystywania
2014 2892 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LIV/328/14 Rady Gminy Radomin z dnia 14 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radominie
2014 2893 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LIV/329/14 Rady Gminy Radomin z dnia 14 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony z niektórych drzew z terenu gminy Radomin
2014 2894 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/498/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 października 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno
2014 2895 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LVI/492/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 16 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 2896 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LVI/493/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 16 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2897 2014-10-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.6.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 2898 2014-10-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.7.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 2899 2014-10-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.8.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 2900 2014-10-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.9.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 2901 2014-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 38.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 16 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 2902 2014-10-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy z dnia 20 października 2014r. uchylające rozporządzenie nr 1/2014 w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 2903 2014-10-22 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-49(7)/2014/15874/IV/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 października 2014r. w sprawie decyzji Prezesa URE nr OPO-4210-49(7)/2014/15874/IV/ED dotyczącej zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Dalkia Energy&Technical Services Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
2014 2904 2014-10-22 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-51(6)/2014/433/XII/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 października 2014r. odecyzji Prezesa URE zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie
2014 2905 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII/30/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIV/203/14 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek opłaty.
2014 2906 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII/32/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/354/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobrcz lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2907 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XVII/37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIII/360/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Tuchola dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Tuchola przez inne niż Gmina Tuchola osoby prawne i fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Tuchola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2908 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XVII/38/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLIII/386/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2014 2909 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XVII/40/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIII/454/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym: przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Żnin.
2014 2910 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/42/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIV/479/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 sierpnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych.
2014 2911 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/43/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLVIII/363/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2014 2912 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/44/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLIV.277.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 9 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Baruchowo niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2913 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 2914 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 2915 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr 374/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2014 2916 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr 382/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 6 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2014 2917 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XL/223/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2014 2918 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XL/224/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, pedagogom, logopedom oraz nauczycielom realizującym zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2014 2919 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2920 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2921 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/323/14 Rady Gminy Radomin z dnia 14 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok
2014 2922 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIII/251/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 15 października 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 2923 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIII/256/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 15 października 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń za szczególne osiągnięcia w nauce uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Golub-Dobrzyń oraz przyznawania nagród rzeczowych
2014 2924 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIII/257/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 15 października 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2014 2925 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LVII/284/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrzeżu Jeziora Duże w Nowej Wsi.
2014 2926 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LVII/288/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 października 2014r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2014 2927 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LVII/289/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2928 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/499/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 października 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mogilno na lata 2014-2017”
2014 2929 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/320/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 2930 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/321/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 2931 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/323/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 października 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2932 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2014 rok.
2014 2933 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XL/275/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Biskupia oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2934 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XL/280/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 2935 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XL/283/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014r. zmieniająca Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
2014 2936 2014-10-24 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 września 2014r. w sprawie ustalenia zgodnych zasad współpracy Stron Porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego
2014 2937 2014-10-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Kamień Krajeński.
2014 2938 2014-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 186/2014 Wójta Gminy Osiek z dnia 21 października 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 2939 2014-10-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy z dnia 21 października 2014r. uchylające rozporządzenie nr 2/2014 w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 2940 2014-10-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 83/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 października 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności w części uchwały Nr XXXIV/478/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 19 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Góra” dla terenu położonego przy ulicach: Składowej, Jasnej, Leszka Białego i Klemensa Janickiego
2014 2941 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/283/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2014 2942 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 26 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014
2014 2943 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
2014 2944 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/640/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2014 2945 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/641/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2014 2946 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/642/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie gminy Miasto Inowrocław oraz wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń w odniesieniu do taksówek
2014 2947 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/330/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 21 października 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni w Złotnikach Kujawskich, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.
2014 2948 2014-10-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Gminy Miasto Włocławek z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem
2014 2949 2014-10-28 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 października 2014r. o przedsiębiorcy ubiegającym się o udzielenie koncesji na prowadzeenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła
2014 2950 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kowal.
2014 2951 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 25 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kowal dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kowal oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2952 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 2953 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2014 2954 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 r.
2014 2955 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
2014 2956 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2014 2957 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia na 2015 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 2958 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2014 2959 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2014 2960 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 2961 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/246/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 2962 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gąsawa, udostępnionych dla operatorów lub przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 2963 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLII/253/14 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2014 2964 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLII/255/14 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
2014 2965 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLII/256/14 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2014 2966 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/378/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuchola.
2014 2967 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/379/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Tuchola na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2014 2968 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/354/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 października 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2014 2969 2014-10-30 Porozumienie Porozumienie Starosty Włocławskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego, zawarte pomiędzy gminą Baruchowo,, gminą Boniewo, miastem i gminą Chodecz, gminą Izbica Kujawska, miastem i gminą Lubień Kujawski, miastem i gminą Lubraniec, powiatem włocławskim
2014 2970 2014-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 października 2014r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 2971 2014-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 42.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 2972 2014-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 49.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 27 października 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2014
2014 2973 2014-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 188/2014 Wójta Gminy Osiek z dnia 27 października 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 2974 2014-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 84/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 pkt 8 lit. e w zakresie zapisu „[…] na warunkach wydanych przez gestora sieci”, § 9 pkt 1 lit. b i § 10 pkt 1 lit. b w zakresie zapisu „[…] z wyłączeniem masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej” oraz § 12 uchwały nr XXIX/289/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Frydrychowo w gminie Kowalewo Pomorskie.
2014 2975 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 877/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych.
2014 2976 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 878/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych.
2014 2977 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 879/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 2978 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 880/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 2979 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 881/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń, na rok 2015.
2014 2980 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 882/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2015 r.
2014 2981 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 883/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
2014 2982 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 884/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2014 2983 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 889/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2014 2984 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 890/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.
2014 2985 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 891/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.
2014 2986 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 893/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmian w statucie Rady Seniorów Miasta Torunia.
2014 2987 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr 897/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.
2014 2988 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/305/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 października 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kowalewie Pomorskim
2014 2989 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/306/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 października 2014r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2014 2990 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 27 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 2991 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano.
2014 2992 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 27 października 2014r. w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru.
2014 2993 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 2994 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/274/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 października 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 2995 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2015 roku na terenie gminy Bukowiec
2014 2996 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Bukowiec