Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Styczeń 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drzycim
2014 2 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014
2014 3 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2014 4 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 5 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne .
2014 6 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXXVIII/249/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie
2014 7 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/213/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2014.
2014 8 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XL/205/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014.
2014 9 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na 2014 rok.
2014 10 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr 366/XXXIII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2014 11 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr 367/XXXIII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury
2014 12 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2014 rok
2014 13 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
2014 14 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014r.
2014 15 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/250/13 Rady Gminy Radomin z dnia 23 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok.
2014 16 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/252/13 Rady Gminy Radomin z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 roku
2014 17 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2014
2014 18 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/363/2013 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok.
2014 19 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/368/2013 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2014 r. za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu inowrocławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym.
2014 20 2014-01-02 ANEKS Aneks nr 3/2013 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 listopada 2013r. do porozumienia zawartego dnia 24 grudnia 2012r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2014 21 2014-01-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały STATUT GMINY MIEJSKIEJ CIECHOCINEK
2014 22 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2013 rok
2014 23 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/306/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobrowo na rok 2014
2014 24 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2013 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego
2014 25 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014
2014 26 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
2014 27 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/148/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2013 rok Nr XXIV/104/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2014 28 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 48/13 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 29 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/187/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dragacz oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2014 30 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 27 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2014 31 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 32 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/80/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2014
2014 33 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/86/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sadkach
2014 34 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2014 35 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/30/2013 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2014 rok.
2014 36 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok
2014 37 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/316/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2014 38 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/317/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2014 39 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/318/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 40 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/319/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąbrzeźno, terminów i miejsca składania deklaracji.
2014 41 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/320/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 42 2014-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 98/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2013r. orzekające o nieważności uchwały Nr XXXII/140/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018.
2014 43 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2014
2014 44 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Miasto Chełmno przedszkolu publicznym.
2014 45 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2014 46 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk Moje boisko Orlik 2012 w Warlubiu
2014 47 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.140.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 48 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barcin na lata 2014- 2019.
2014 49 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLI/314/13 Rady Gminy Unisław z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 50 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2014 51 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 155/12, 155/8 w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz.
2014 52 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2014.
2014 53 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLII/318/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
2014 54 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2014 rok
2014 55 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Wąbrzeźnie
2014 56 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok
2014 57 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
2014 58 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.
2014 59 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok
2014 60 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok
2014 61 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 62 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/196/2013 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2013
2014 63 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/253/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2014
2014 64 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/254/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2014
2014 65 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2014 66 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXV.159.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2013 rok.
2014 67 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXV.161.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na rok 2014.
2014 68 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXV.162.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia celu publicznego oraz warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zbójno w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2014 69 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLV/411/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutów Osiedli
2014 70 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 71 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014r.
2014 72 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali
2014 73 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XL/293/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 74 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XL/296/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok
2014 75 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XL/299/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 76 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/179/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok
2014 77 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/310/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2014 r.
2014 78 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/199/2013 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014.
2014 79 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2014 80 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
2014 81 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2014 82 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/234/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 83 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/236/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2014 84 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania
2014 85 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2014
2014 86 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko.
2014 87 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 88 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2014 rok
2014 89 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 236/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Chełmna oraz określenia regulaminu wydawania i użytkowania oraz wzoru Karty Dużej Rodziny
2014 90 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/ 2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiazujących na terenie Gminy Rogowo.
2014 91 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2013 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 92 2014-01-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr XXVIII/256/2013 Starosty Żnińskiego z dnia 27 grudnia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok
2014 93 2014-01-10 ANEKS Aneks nr 5/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2013r. zawarty w dniu 19 grudnia 2013 r.
2014 94 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/291/13 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014.
2014 95 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2014
2014 96 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/269/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie
2014 97 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/194/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2014 98 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/178/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2014 rok
2014 99 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok.
2014 100 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2014
2014 101 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/374/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2014 102 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/375/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2014 103 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/379/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie okręgów wyborczych
2014 104 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/374/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2014 105 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XI/93/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko  na 2014 rok.
2014 106 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok
2014 107 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XLII/318/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 108 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2014 rok
2014 109 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/311/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2014
2014 110 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/313/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego
2014 111 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/277/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013r. zmiana uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Lubraniec
2014 112 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/279/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec
2014 113 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/282/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubraniec
2014 114 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/283/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 115 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/1077/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok
2014 116 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/1079/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok (11)
2014 117 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXX/400/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2014 rok
2014 118 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2013 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2014.
2014 119 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2014
2014 120 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2014.
2014 121 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr L/1101/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok (12).
2014 122 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 123 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/142/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 124 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/143/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Włocławek
2014 125 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/146/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 126 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLV/410/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 127 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca
2014 128 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/13 Rady Gminy Choceń z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Choceń
2014 129 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem” oraz uchwalenia jej statutu
2014 130 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobre
2014 131 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLV/312/13 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin
2014 132 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/280/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 133 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/281/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 134 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2014 rok
2014 135 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/226/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 136 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 202/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok
2014 137 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2014 rok.
2014 138 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2014 139 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2014 140 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/246/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 141 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie opłaty targowej na 2014 rok.
2014 142 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2014 rok
2014 143 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/515/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Lubicz w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubicz.
2014 144 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/516/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie aktywności społecznej i samorządowej oraz zasad przyznawania nagród „Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz” dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubicz.
2014 145 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2014 146 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.300.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2014
2014 147 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.304.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarże.
2014 148 2014-01-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia pitnych wód podziemnych „S” dla Zakładów Chemicznych „Zachem” S.A. w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie
2014 149 2014-01-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZAB.5511.1.2014 Starosty Włocławskiego z dnia 31 grudnia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2013 rok.
2014 150 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok.
2014 151 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na rok 2014
2014 152 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/222/13 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2014 rok
2014 153 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/537/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2014.
2014 154 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2014
2014 155 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/197 /2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Gąsawa na 2014 rok.
2014 156 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/222/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2014 157 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/227/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2014.
2014 158 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2014.
2014 159 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014
2014 160 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 282/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu.
2014 161 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2014
2014 162 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Lipienica w gminie Świekatowo
2014 163 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/13 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2014 rok.
2014 164 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/307/2013 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypina.
2014 165 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/308/2013 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, sposobu podziału środków na nagrody organów prowadzących i dyrektorów szkół oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród
2014 166 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/309/13 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie miasta Rypina oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 167 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/310/13 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Rypina
2014 168 2014-01-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Grudziądzkiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2013
2014 169 2014-01-15 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 stycznia 2014r. o decyzji nr WCC/680-ZTO-B/738/W/OPO/2014/AJ w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła
2014 170 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/13 Rady Gminy Koneck z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2014 171 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/267/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2014.
2014 172 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014.
2014 173 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/263/2013 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014
2014 174 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/183/13 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok
2014 175 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/13 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2014 rok.
2014 176 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 279/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2014.
2014 177 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Stolno przez inne niż Gmina Stolno osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Gmina Stolno osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 178 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 179 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 180 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 181 2014-01-17 ANEKS Aneks nr 1/2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 grudnia 2013r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Dąbrowa Chełmińska przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Dąbrowa Chełmińska
2014 182 2014-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/1/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krzewiny PLH040022
2014 183 2014-01-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 14 stycznia 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Rypina przeprowadzonych w dniu 12 stycznia 2014 r.
2014 184 2014-01-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 14 stycznia 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chodczu przeprowadzonych w dniu 12 stycznia 2014 r.
2014 185 2014-01-17 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-62(6)/2013/2014/1333/XII/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 stycznia 2014r. decyzja nr OPO-4210-62(6)/2013/2014/1333/XII/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 stycznia 2014r.
2014 186 2014-01-17 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-72(8)/2013/2014/13859/IV/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców ze źródeł ciepła opalanych paliwem gazowym, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego.
2014 187 2014-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2014 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2014 188 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów
2014 189 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr 672/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.
2014 190 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 191 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2014
2014 192 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/137/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2014 rok
2014 193 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXV/292/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014
2014 194 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XI/36/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 14 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 195 2014-01-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osielsko przeprowadzonych w dniu 19 stycznia 2014 r.
2014 196 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XV/195/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego części wsi Strzelce Dolne.
2014 197 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 r.
2014 198 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2014 199 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2014 r.
2014 200 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/743/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2014
2014 201 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/749/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią
2014 202 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/752/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych w pobliżu pomników przyrody w miejscowości Chrząstowo
2014 203 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII.224.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2014
2014 204 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII.228.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwałach podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
2014 205 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII.229.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw drogom publicznym kategorii gminnej oraz drogom wewnętrznym zlokalizowanym na terenie gm. Baruchowo w miejscowości Goreń Duży i Skrzynki
2014 206 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII.230.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baruchowo na lata 2014-2018”
2014 207 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2014 208 2014-01-22 Informacja Informacja nr DRE-4110-11(6)/2013/2014/13859/ARy, Nr DRE-4110-18 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2014r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki , w sprawach zmiany koncesji na: wytwarzanie ciepła Nr WCC/1163L/13859/W/DRE/2014/ARy, przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1139L/13859/W/DRE/2014/ARy oraz obrót ciepłem Nr OCC/335E/13859/W/DRE/2014/ARy, udzielonych Przedsiębiorcy: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem")
2014 209 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr V/25/2013 Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2013r. Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2014 rok
2014 210 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 211 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie wysokości opłat na 2014 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 212 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/2013 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sicienko na lata 2014 - 2017.
2014 213 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/124/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 214 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2014 215 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 216 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XLV/259/14 Rady Gminy Radomin z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 217 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XLV/260/14 Rady Gminy Radomin z dnia 21 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania przez Gminę Radomin dotacji niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom podstawowym i niepublicznym gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2014 218 2014-01-23 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie decyzji nr WCC/1152B/256/W/OPO/2014/ASi
2014 219 2014-01-23 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-56(8)/2013/2014/546/XIV/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2014r. decyzja nr OPO-4210-56(8)/2013/2014/546/XIV/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2014r.
2014 220 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XII / 27 /13 Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2014 rok.
2014 221 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2014 222 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII.162.13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Topólka
2014 223 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 224 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2014 rok
2014 225 2014-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2014 Starosty Żnińskiego z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2014 226 2014-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Żnińskiego z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2014 227 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/13 Rady Gminy Sośno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 228 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
2014 229 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/201/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 21 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2014 230 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XL/256/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna dla jednostki strukturalnej „I” Dworzyska
2014 231 2014-01-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2014r. o sprostowaniu błędów.
2014 232 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2014 rok.
2014 233 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2014 234 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.
2014 235 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.
2014 236 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2014 rok.
2014 237 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 238 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/246/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 239 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej i Medalu Honorowego za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego, zasad i trybu ich nadawania i wręczania oraz sposobu noszenia odznaki
2014 240 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2014
2014 241 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLV/257/14 Rady Gminy Radomin z dnia 21 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok.
2014 242 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/408/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 243 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/410/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 244 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/307/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 245 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/333/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu osiedla Leśnego
2014 246 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/334/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 247 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/335/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 248 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/336/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014-2016
2014 249 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Zamość gm. Szubin
2014 250 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/326/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 251 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/327/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 252 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/328/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 253 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/323/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 254 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/324/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2014 255 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/326/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola o nazwie „Mój dom na medal” oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2014 256 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/327/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi
2014 257 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/328/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2014 258 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 259 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 260 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 261 2014-01-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2014 r.
2014 262 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/277/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
2014 263 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/253/2013 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2014 rok
2014 264 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXi/258/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2014.
2014 265 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr Nr Nr I/11/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 266 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 267 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 268 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI.163.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 269 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI.164.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 270 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI.165.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego.
2014 271 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI.166.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym.
2014 272 2014-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 3/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/313/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2014-2018
2014 273 2014-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 4/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/328/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Więcbork.
2014 274 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 275 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2014.
2014 276 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2014
2014 277 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 278 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie:zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2014 279 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/201/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 280 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/203/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do bezzwrotnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 281 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/204/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 282 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/198/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 283 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXiX/542/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 284 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/543/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 285 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/544/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu
2014 286 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2014 287 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 288 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/737/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie likwidacji Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy
2014 289 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/738/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
2014 290 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/739/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie
2014 291 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/245/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 292 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub artykułów spożywczych oraz świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców miasta niespełniających kryterium dochodowego do pomocy z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2014 293 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 294 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr I/7/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020
2014 295 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/271/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok
2014 296 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020.
2014 297 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020.
2014 298 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/275/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 299 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 300 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 301 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 302 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr xxx/198/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 303 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywianie „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 304 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 305 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/417/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 306 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 307 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2014 308 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/151/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 309 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/149/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 310 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 311 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2014 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 312 2014-01-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok
2014 313 2014-01-31 ANEKS Aneks nr 1/2013 Gminy Miasto Włocławek z dnia 16 grudnia 2013r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2014 314 2014-01-31 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2013r. Gminy Miasto Włoclawek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2014 315 2014-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Tucholskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkanca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, gm. Tuchola, Powiat Tucholski w 2014 roku
2014 316 2014-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Tucholskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Powiat Tucholski w 2014 roku.
2014 317 2014-01-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2014 318 2014-01-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 29 stycznia 2014r. Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2013,