Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wrzesień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 2707 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XIX/43/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIV/141/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świecie nad Osą.
2013 2708 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XIX/44/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/261/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Barcin.
2013 2709 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XIX/48/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIV/159/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2013 2710 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XIX/49/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/221/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli oraz najemców/właścicieli nieruchomości w Gminie Płużnica.
2013 2711 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XX/50/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 2712 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXI/51/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wskazania, że uchwała Nr XXXIII/173/13 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podjęta została z naruszeniem prawa.
2013 2713 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/52/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/211/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Stolno.
2013 2714 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/53/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2013 2715 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/453/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kruszwica.
2013 2716 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/462/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kruszwicy.
2013 2717 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/463/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2718 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/464/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2719 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/465/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2720 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/466/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2721 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/467/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2722 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/468/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2723 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/469/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2724 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/470/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Cichej w Kruszwicy.
2013 2725 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/471/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kruszwicy.
2013 2726 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/472/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kruszwicy.
2013 2727 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/473/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Kruszwicy.
2013 2728 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/474/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Kruszwicy.
2013 2729 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/475/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Kruszwicy.
2013 2730 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/665/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013
2013 2731 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/676/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2013 2732 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/681/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
2013 2733 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Jeziora Wielkie
2013 2734 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 26 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2735 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/266/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2013 2736 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
2013 2737 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie pozbawienia dotychczasowych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gmin Bukowiec i Drzycim kategorii dróg powiatowych
2013 2738 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXX/153/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bartniczka.
2013 2739 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski.
2013 2740 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym położonemu w Solcu Kujawskim.
2013 2741 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół prowadzonych przez miasto i gminę Solec Kujawski.
2013 2742 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/60/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sadki
2013 2743 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/61/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/32/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2013 2744 2013-09-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 21 czerwca 2013r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2012r.
2013 2745 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/40/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXII/41/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sadki.
2013 2746 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/41/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/879/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2013 2747 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kowal
2013 2748 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli  szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  Karty Nauczyciela .
2013 2749 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/40/2003 Rady Miasta Kowal z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie przekształcenia Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Oświaty w Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
2013 2750 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/82/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek w granicach wyznaczonych przez Plac Wolności, ul. Zduńską, Zielony Rynek, ul. Związków Zawodowych, ul. Bechiego, Bulwary Marszałka Piłsudskiego, ul. Piwną, ul. Prymasa Wyszyńskiego, ul. Brzeską do Placu Wolności, w których wykonano remont całej elewacji albo ograniczono emisję dwutlenku węgla poprzez: przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie elektryczne, gazowe lub olejowe.
2013 2751 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/90/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2013 2752 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/91/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Włocławek.
2013 2753 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/92/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Miasto Włocławek działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 2754 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XX/169/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2755 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XX/170/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Fletnowo gmina Dragacz
2013 2756 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/344/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2757 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXX/203/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka
2013 2758 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/281/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim.
2013 2759 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/13 Rady Gminy Osie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Osie
2013 2760 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/13 Rady Gminy Osie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Tleń
2013 2761 2013-09-04 Informacja Informacja nr OŁO-4110-10(8)/2013/1249/KK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 września 2013r. w sprawie informacji Prezesa URE dotyczącej zmiany warunków koncesji na wytwarzanie ciepła dla przedsiębiorcy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Węglowej 5
2013 2762 2013-09-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 6/2013 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 3 września 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chrostkowo przeprowadzonych w dniu 1 września 2013 r.
2013 2763 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko
2013 2764 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2765 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 2766 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/240/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Barcin za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz wysokie osiągnięcia sportowe
2013 2767 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/363/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Barcin na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2013 2768 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XXX/248/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Piechcinie
2013 2769 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Barcin niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Barcin
2013 2770 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy Kolejowej w Więcborku
2013 2771 2013-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/13 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2012 z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
2013 2772 2013-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli wspomagających.
2013 2773 2013-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.71.2013 Burmistrza Więcborka z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2013 r.
2013 2774 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 2775 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boniewo
2013 2776 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli oraz najemców nieruchomości w Gminie Płużnica
2013 2777 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok
2013 2778 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie.
2013 2779 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2013 2780 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”
2013 2781 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.86.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
2013 2782 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.89.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec
2013 2783 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.90.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński
2013 2784 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.92.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota .
2013 2785 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2013 2786 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński
2013 2787 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Obrowo
2013 2788 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach
2013 2789 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/13 Rady Gminy Gruta z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze
2013 2790 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/314/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu Miejskim w Mroczy za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego
2013 2791 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/315/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/202/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrocza, udostępnionych przewoźnikom i operatorom, zasad korzystania z nich oraz opłat za korzystanie
2013 2792 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmża.
2013 2793 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/683/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2013 2794 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/684/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców Nr 1 w Nakle nad Notecią
2013 2795 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/694/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Nakło nad Notecią.
2013 2796 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/79/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek
2013 2797 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 312/XXIX/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Bydgoskiego na lata 2013 – 2016”
2013 2798 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym obszarze: obszar III A – ograniczony: od zachodu - ul. Bielawki, od południa drogą wewnętrzną na działce nr 874, od północy i od wschodu granicami miasta.
2013 2799 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/428/10 Rady Miasta Rypina z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Rypina oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2013 2800 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 23 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2013 2801 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/93/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miasto Włocławek
2013 2802 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/205/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2803 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/325/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 2804 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/294/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Chełmża.
2013 2805 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Kuczwały.
2013 2806 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 4 września 2013r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek".
2013 2807 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 4 września 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów
2013 2808 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 4 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 2809 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 602/13 Rady Miasta Torunia z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń.
2013 2810 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 603/13 Rady Miasta Torunia z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń.
2013 2811 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 6 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające minimum programowe wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Linowie.
2013 2812 2013-09-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 8 września 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dobrcz przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.
2013 2813 2013-09-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 9 września 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.
2013 2814 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 2815 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej i utworzenia Domu Kultury w Górsku
2013 2816 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XLV/958/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bydgoszczy
2013 2817 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XLV/959/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 września 2013r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2013 2818 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Chełmży.
2013 2819 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/331/2013 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 6 września 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Inowrocławskiego.
2013 2820 2013-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 218/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta
2013 2821 2013-09-12 Postanowienie Postanowienie nr 3/2013 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 10 września 2013r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Włocławek przed upływem kadencji
2013 2822 2013-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 września 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kijewo Królewskie
2013 2823 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XL/206/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 2824 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XL/207/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2825 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2826 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kowalewo gm. Szubin
2013 2827 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII /344/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2828 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/345/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 września 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 2829 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 346/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności
2013 2830 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/347/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2013 2831 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/349/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno
2013 2832 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/350/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 września 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez gminę Mogilno
2013 2833 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/352/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg (ulic) położonych na terenie miasta Mogilna do kategorii dróg gminnych
2013 2834 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/353/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Mogilno do kategorii drogi gminnej
2013 2835 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/355/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 2836 2013-09-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.3.2013 Prezydenta Grudziądza z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, zawarte pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Dragacz
2013 2837 2013-09-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.4.2013 Prezydenta Grudziądza z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, zawarte pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Grudziądz
2013 2838 2013-09-17 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 września 2013r. nr PCC/182-ZTO-B/766/W/OPO/2013/AJ i nr OCC/59-ZTO-B/766/W/OPO/2013/AJ
2013 2839 2013-09-17 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-25(7)/2013/738/XIV/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
2013 2840 2013-09-17 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-19(12)/2013/433/XII/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 września 2013r. odecyzji Prezesa URE zatwierdzającej taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie
2013 2841 2013-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 136/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 września 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
2013 2842 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2843 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 12 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2844 2013-09-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Gminy Brodnica z dnia 29 marca 2013r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2012 r.
2013 2845 2013-09-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 7/2013 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 17 września 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą przeprowadzonych w dniu 15 września 2013 r.
2013 2846 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektora placówek oświatowych na terenie Gminy Chrostkowo
2013 2847 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2848 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 4 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Jeżewo.
2013 2849 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 4 września 2013r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiej w Uchwale Nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeżewo, obejmującej działki nr 246 i 204/7.
2013 2850 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 4 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/170/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 2012 r. określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2851 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2013r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2852 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2013 2853 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.
2013 2854 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska
2013 2855 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 16 września 2013r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Górzno w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie
2013 2856 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
2013 2857 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXV/235/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 18 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2013 2858 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXV/236/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 18 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2859 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 19 września 2013r. w sprawie pozbawienia drogi (ulicy) na terenie Powiatu Mogileńskiego kategorii drogi powiatowej
2013 2860 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego
2013 2861 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/245/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 2862 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXI/130/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2013 2863 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXI/131/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2864 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXI/132/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrwilno.
2013 2865 2013-09-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 72/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 września 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Zarządzenia nr 75/2013 Burmistrza Rypina z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na niektóre obszary miasta Rypina
2013 2866 2013-09-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Chrostkowo
2013 2867 2013-09-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 maja 2013r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewoda Kujawsko-Pomorskim a gminą Tłuchowo
2013 2868 2013-09-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dąbrowa
2013 2869 2013-09-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Górzno
2013 2870 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia Zarządzenia Nr 75/2013 Burmistrza Rypina z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na niektóre obszary miasta Rypina
2013 2871 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XIX/133/04 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina.
2013 2872 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXX/172/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/34/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2013 2873 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 17 września 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2874 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 17 września 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Drzycim.
2013 2875 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/224/13 Rady Gminy Radomin z dnia 17 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok.
2013 2876 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/226/13 Rady Gminy Radomin z dnia 17 września 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Radomin
2013 2877 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/228/13 Rady Gminy Radomin z dnia 17 września 2013r. w sprawie szczegółowych zasad wysyłania upomnień dotyczących zaległych należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy Radomin
2013 2878 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/229/13 Rady Gminy Radomin z dnia 17 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2879 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 19 września 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2880 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru dekaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Fabianki
2013 2881 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 września 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 2882 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 września 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2883 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudzki Most II obejmującego część obrębu ewidencyjnego Tuchola
2013 2884 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola
2013 2885 2013-09-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 73/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 września 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXVIII/266/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XIX/133/04 z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina.
2013 2886 2013-09-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 74/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 września 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXVIII/265/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 75/2013 Burmistrza Rypina z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na niektóre obszary miasta Rypina.
2013 2887 2013-09-25 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 września 2013r. w sprawie decyzji nr WCC/1128H/12640/W/OPO/2013/ASi
2013 2888 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXX/135/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2013 rok Nr XXIV/104/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2013 2889 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/230/13 Rady Gminy Radomin z dnia 17 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Radomin
2013 2890 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXX/289/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 września 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2013
2013 2891 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XIX/21/2013 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych
2013 2892 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XIX/22/2013 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Grudziądzkiego
2013 2893 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2013 2894 2013-09-30 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  w Brodnicy zawarte pomiędzy Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brodnicy
2013 2895 2013-09-30 Porozumienie Porozumienie nr 3/2013 Zarządu Powiatu Brodnickiego z dnia 29 sierpnia 2013r. pomiędzy Zarządem Powiatu Brodnickiego a Zarządem Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego, w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte w dniu 29 sierpnia 2013 r.
2013 2896 2013-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski
2013 2897 2013-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa
2013 2898 2013-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2013 2899 2013-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2013 2900 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr 324/XXX/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2013 2901 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr 329/XXX/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego
2013 2902 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 września 2013r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu
2013 2903 2013-09-30 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 września 2013r. w sprawie przekazania zarządzania droga powiatową nr 1238C Bramka – Kawęcin – Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 4+659 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2013 2904 2013-09-30 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 września 2013r. w sprawie przekazania zarządzania droga powiatową nr 1238C Bramka – Kawęcin – Dąbrówka na odcinku od km 4+659 do km 6+255 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2013 2905 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/196/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
2013 2906 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok
2013 2907 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin
2013 2908 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2909 2013-09-30 Postanowienie Postanowienie nr 11/13 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 20 września 2013r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Unisław przed upływem kadencji
2013 2910 2013-09-30 Postanowienie Postanowienie nr 13/13 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 20 września 2013r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Brzozie przed upływem kadencji
2013 2911 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XLI/210/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 września 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
2013 2912 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2913 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/174/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 września 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechocin
2013 2914 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/175/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok
2013 2915 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/349/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2916 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/217/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2013 2917 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2013 2918 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2013 2919 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2013 2920 2013-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim