Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Lipiec 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 2302 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/13 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 stycznia 2013r. W sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2013r.
2013 2303 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części północno-zachodniej i w części wschodniej miejscowości Zławieś Mała, gmina Zławieś Wielka.
2013 2304 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowej i centralnej części miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka.
2013 2305 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Hali Sportowej przy Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej
2013 2306 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXV/168/13 Rady Gminy Lipno z dnia 27 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2307 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXV/170/13 Rady Gminy Lipno z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Lipno
2013 2308 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXI/27/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2013r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Rogowo na lata 2013 – 2016
2013 2309 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypina.
2013 2310 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osieciny warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2013 2311 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnych Placów Zabaw
2013 2312 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach
2013 2313 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo – usługowej w południowej części miasta Szubina, gmina Szubin
2013 2314 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Małe Rudy gm. Szubin
2013 2315 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2013 2316 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Barcin
2013 2317 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Barcin
2013 2318 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012 r. zmienionej Uchwałą Nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty.
2013 2319 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych ne terenie Gminy Barcin.
2013 2320 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/653/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2321 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeziora Wielkie"
2013 2322 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Jeziora Wielkie
2013 2323 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano.
2013 2324 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 2325 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2326 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.
2013 2327 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/168/2013 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2328 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 171 / 2013 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2013
2013 2329 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/13 Rady Gminy Unisław z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Unisław
2013 2330 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2013 2331 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany statutu osiedla Staromiejskie, osiedla Leśnego, osiedla Toruńskiego, osiedla Robotniczego.
2013 2332 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kujawska, sołectwa Otorowo - Makowiska, sołectwa Przyłubie.
2013 2333 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany statutu osiedla Rudy.
2013 2334 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Solec Kujawski na obwody głosowania.
2013 2335 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze.
2013 2336 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2337 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 2338 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorze Księże w gminie Pruszcz.
2013 2339 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2013 2340 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 2341 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2013 2342 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2343 2013-07-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2012 rok
2013 2344 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2013 2345 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/304/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Rościmin
2013 2346 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/305/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie Statutu Osiedla „Młodych” w mieście Mrocza
2013 2347 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2013 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2013 2348 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Inowrocław
2013 2349 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Gnojno
2013 2350 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Łojewo
2013 2351 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Sikorowo i Miechowice
2013 2352 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013 r.
2013 2353 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/209/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2013 2354 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/211/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta i Gminy Skępe
2013 2355 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Mirakowo (kolonia Morczyny).
2013 2356 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/13 Rady Gminy Radomin z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok.
2013 2357 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/65/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Włocławskiego Centrum Kultury we Włocławku z Włocławskim Ośrodkiem Edukacji i Promocji Kultury i utworzenia Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
2013 2358 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/70/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek a także określenia granic obwodów.
2013 2359 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/71/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miasto Włocławek, udostępnianych dla Operatora i Przewoźników oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 2360 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/72/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek
2013 2361 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin
2013 2362 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin
2013 2363 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok
2013 2364 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Miasto Golub- Dobrzyń przedszkolu publicznym.
2013 2365 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/202/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.
2013 2366 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/205/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia.
2013 2367 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/206/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji.
2013 2368 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2369 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2013 2370 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2013 2371 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2013 2372 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/343/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013
2013 2373 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/347/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2374 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo”
2013 2375 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2376 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok
2013 2377 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2013 2378 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
2013 2379 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Więcborku
2013 2380 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Więcborku
2013 2381 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich.
2013 2382 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fabianki na lata 2013 - 2017
2013 2383 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/411/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 2384 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim
2013 2385 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruszcz, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2386 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 1 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2387 2013-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 62/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/249/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypina
2013 2388 2013-07-03 Informacja Informacja nr 1/2013 Starosty Toruńskiego z dnia 17 czerwca 2013r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2012 rok
2013 2389 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 25/13 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Niedźwiedź oraz Wielkie Pułkowo
2013 2390 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/274/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Tucholskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2013 2391 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/275/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostepnych aptek Powiatu Tucholskiego
2013 2392 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stanicy żeglarskiej "Neptun" będącej własnością gminy Barcin.
2013 2393 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2394 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII /137/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany treści wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2395 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/2013 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żnińskiego
2013 2396 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/2013 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2013 2397 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/63/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi na terenie gminy–miasto Grudziądz
2013 2398 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/67/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od rzeki Wisły w rejonie wylotu Kanału Głównego, poprzez osiedle Rządz, Szosę Toruńską do ulicy Południowej
2013 2399 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/70/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Żurawiej
2013 2400 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/72/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2401 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/74/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia opłat w żłobku prowadzonym przez gminę-miasto Grudziądz
2013 2402 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/77/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych pozbawianych kategorii dróg krajowych odcinków drogi krajowej nr 16 i nr 55 położonych na terenie miasta Grudziądza
2013 2403 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/78/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy - miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2013 2404 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/268/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Dobrcz dotyczącego wsi Kotomierz i Zalesie.
2013 2405 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/252/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrcz
2013 2406 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/253/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobrcz
2013 2407 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 2408 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łasin
2013 2409 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/419/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubicz.
2013 2410 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/327/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2411 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/328/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych funkcjonujących na terenie powiatu nakielskiego
2013 2412 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/326/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 2413 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/339/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urzadzeń użytecznosci publicznej oraz powierzenia Zarządowi Powiatu Nakielskiego sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urzadzeń
2013 2414 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok
2013 2415 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.
2013 2416 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski.
2013 2417 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
2013 2418 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/215/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janowiec Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów.
2013 2419 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2420 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2421 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 2422 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/214/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik.
2013 2423 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/442/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca statut Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy.
2013 2424 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej terenie Gminy Dąbrowa
2013 2425 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
2013 2426 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX.134.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2013 rok.
2013 2427 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Przysiersk
2013 2428 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2429 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/350/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 2 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2430 2013-07-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr . Burmistrza Gminy Górzno z dnia 17 czerwca 2013r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Górzno ZA 2012 ROK
2013 2431 2013-07-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego za 2012 rok
2013 2432 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/924/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy
2013 2433 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/925/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2434 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/929/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2013 2435 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/930/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg powiatowych
2013 2436 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/931/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Bydgoszczy
2013 2437 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/932/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2013 2438 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/934/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt Hostelu wchodzącym w skład Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy
2013 2439 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/935/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz oraz warunków częściowego zwolnienia od opłat
2013 2440 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/936/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy
2013 2441 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/944/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czersko Polskie - Mokra" w Bydgoszczy
2013 2442 2013-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XX/47/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad korzystania z boisk sportowych
2013 2443 2013-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XX/46/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2013 2444 2013-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 7/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXI/3/230/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie regulaminu placu zabaw
2013 2445 2013-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXVIII/68/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mrocza
2013 2446 2013-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 6/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXIII/75/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału
2013 2447 2013-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXVIII/113/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie aktu utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy i nadania Statutu
2013 2448 2013-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 8/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały V/28/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Mrocza publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów tych szkół, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym
2013 2449 2013-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XII/116/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu Miejskim w Mroczy za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego
2013 2450 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/341/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Żnin liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 2451 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/344/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 2452 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/348/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Żnin
2013 2453 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/353/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina
2013 2454 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/355/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla części terenu działki nr 35/5 położonej w Żninie - Wsi
2013 2455 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/356/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu działek nr: 1026/33, 1026/34, 1026/35, 1026/62
2013 2456 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/363/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sulinowo jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin
2013 2457 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/364/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sulinowo Bekanówka jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin
2013 2458 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Więcborku
2013 2459 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zasad zbywania lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Miasta i Gminy Janikowo.
2013 2460 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/248/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia od 1 września 2013 roku planu sieci publicznych sześcioletnich szkół podstawowych oraz ich obwodów
2013 2461 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/249/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia od 1 września 2013 roku planu sieci publicznych gimnazjów w Aleksandrowie Kujawskim oraz ich obwodów
2013 2462 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/246/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2013 2463 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli oraz najemców/właścicieli lokali w Gminie Płużnica
2013 2464 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli oraz najemców/właścicieli nieruchomości w Gminie Płużnica
2013 2465 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Płużnica
2013 2466 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 r.
2013 2467 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej o nazwie "Zakład Usług Komunalnych w Górznie”
2013 2468 2013-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
2013 2469 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2013 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
2013 2470 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2013 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2471 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2013 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2472 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2013 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2473 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2474 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2475 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/176/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Toruńskiego na lata 2013 – 2016.
2013 2476 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIX.252.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
2013 2477 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIX.253.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy i socjoterapeuty zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
2013 2478 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/160/13 Rady Gminy Osie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2479 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/162/13 Rady Gminy Osie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 2480 2013-07-08 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”,
2013 2481 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/212/13 Rady Gminy Choceń z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Choceńskiego Centrum Kultury
2013 2482 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/213/13 Rady Gminy Choceń z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2483 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia w oddziałach przedszkolnych szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kikół
2013 2484 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 18 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół
2013 2485 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/376/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/297/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2486 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/377/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 2487 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/385/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/295/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2488 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/386/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXX/294/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Kcynia.
2013 2489 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/388/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2013 2490 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX.136.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia zakazu prowadzenia handlu w miejscach innych niż wyznaczone.
2013 2491 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/282/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy służebnościami gruntowymi i przesyłu
2013 2492 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Osiek, rejon pomiędzy kompleksem szkół a budynkiem chłodni.
2013 2493 2013-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2013 Wójta Gminy Osiek z dnia 8 lipca 2013r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 2494 2013-07-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 lipca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXV/154/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Osiek, rejon pomiędzy kompleksem szkół a budynkiem chłodni.
2013 2495 2013-07-10 Informacja Informacja nr 1/2013 Starosty Nakielskiego z dnia 26 czerwca 2013r. Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2012 rok
2013 2496 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/657/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nakło nad Notecią na lata 2012-2016.
2013 2497 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/679/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/544/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2498 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/680/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę NR XXVI/543/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Nakło nad Notecią
2013 2499 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/189/05 Rady Gminy Stolno z dnia 22 października 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 2500 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.61.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Białe Błota
2013 2501 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.63.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota
2013 2502 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.68.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki
2013 2503 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 2504 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/133/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wąpielsk, których właścicielem jest Gmina Wąpielsk oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2505 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/134/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2013 rok Nr XXIV/104/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2013 2506 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/80/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 10 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie gminy-miasto Grudziądz
2013 2507 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/167/13 Rady Gminy Lipno z dnia 27 maja 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno.
2013 2508 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/18/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXVIII/255/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 2509 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/19/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXVIII/256/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 2510 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/23/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIV/174/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.
2013 2511 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/24/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIV/177/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2013 2512 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr X/27/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXX/192/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 2513 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr X/28/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXX/194/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2514 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XIV/34/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/224/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
2013 2515 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XV/36/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIV/218/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2013 2516 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XVII/38/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia w części nieważności uchwały Nr XVIII/240/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dobrcz.
2013 2517 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XVII/39/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII/194/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 2518 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie
2013 2519 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Zelgno.
2013 2520 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/198/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z Domu Kultury w Lubiewie oraz sprzętu stanowiącego jego wyposażenie
2013 2521 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/13 Rady Gminy Koneck z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/135/13 Rady Gminy Koneck z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2522 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/13 Rady Gminy Koneck z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/131/13 Rady Gminy Koneck z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2523 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XV/138/13 Rady Gminy Topólka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka.
2013 2524 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
2013 2525 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2526 2013-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 15 lipca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radomin przeprowadzonych w dniu 14 lipca 2013 r.
2013 2527 2013-07-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 262/2013 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2012 rok
2013 2528 2013-07-17 ANEKS Aneks nr 1/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lipca 2013r. do porozumienia zawartego w dniu 2 lipca 2013 r.
2013 2529 2013-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie wykazu spółek wodnych i ich związków z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w 2013 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2013 2530 2013-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie wykazu spółek wodnych z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa w 2013 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2013 2531 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/81/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 10 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy – miasto Grudziądz
2013 2532 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/13 Rady Gminy Koneck z dnia 10 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr V/19/11 Rady Gminy Koneck z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2013 2533 2013-07-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie utraty mocy obowiązującej rozporządzenia w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego przejścia granicznego w Bydgoszczy.
2013 2534 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie.
2013 2535 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr X/53/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 września 2011 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2013 2536 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Złotniki Kujawskie niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Złotniki Kujawskie
2013 2537 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXV/185/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 grudnia 2012 r.
2013 2538 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 kwietnia 2013 r.
2013 2539 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2013
2013 2540 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2541 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie
2013 2542 2013-07-18 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-18(9)/2013/250/VIII/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lipca 2013r. o decyzji Prezesa URE zatwierdzającej taryfę dla ciepła Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
2013 2543 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/26/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIII/165/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Fabianki.
2013 2544 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XIV/33/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr RGK.0007.48.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 kwietnia 2013 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.
2013 2545 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/37/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIV/33/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr RGK.0007.48.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 kwietnia 2013 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.
2013 2546 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i pedagogów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec.
2013 2547 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Zakrzewo przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 2548 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zakrzewo oraz określenia granic obwodów
2013 2549 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2013 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
2013 2550 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2013 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2013 2551 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2013 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2552 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2013 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2553 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Osiek
2013 2554 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 18 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 2555 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmiany terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2556 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 2557 2013-07-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 25/13 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Niedźwiedź oraz Wielkie Pułkowo
2013 2558 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXV/374/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Aleksandrowskim
2013 2559 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 18 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2013 2560 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.198.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozszerzenia działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie i zmiany statutu
2013 2561 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.199.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Baruchowo
2013 2562 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2563 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/250/13 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2013 2564 2013-07-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2013 2565 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nadania Statutu Rypińskiemu Domowi Kultury.
2013 2566 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/13 Rady Miasta Rypina z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XXXIII/236/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 2567 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/13 Rady Miasta Rypina z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Rypińskiemu Domowi Kultury.
2013 2568 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/222/13 Rady Gminy Radomin z dnia 24 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok
2013 2569 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 568/13 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chrzanowskiego”, dla obszaru położonego pomiędzy linią kolejową do Lipna, Strugą Toruńską i wschodnią częścią terenu zakładu Elana w Toruniu.
2013 2570 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 176 / 2013 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2013
2013 2571 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/281/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchola
2013 2572 2013-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej ,,Dobrzynianka” w Dobrzyniu n/Wisłą dotacji podmiotowej z budżetu państwa w 2013 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2013 2573 2013-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 6/13 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń.
2013 2574 2013-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 7/13 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2013 2575 2013-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 8/13 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.
2013 2576 2013-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.478.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2012 roku.
2013 2577 2013-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 12 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2013 2578 2013-07-31 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-23(9)/2013/13971/V/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie decyzji nr OPO-4210-23(9)/2013/13971/V/JPi Prezesa URE z dnia 29 lipca 2013 r dotyczacej zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Soda Polska CIECH S. A. z siedzibą w Inowrocławiu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2013 2579 2013-07-31 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-27(8)/2013/415/XII/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie decyzji nr OPO-4210-27(8)/2013/415/XII/ASz1 Prezesa UREi z dnia 29 lipca 2013 r. zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowego „WODBAR” sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2013 2580 2013-07-31 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-31(6)/2013/81/IX/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie decyzji nr OPO-4210-31(6)/2013/81/IX/ED Prezesa UREi z dnia 30 lipca 2013 r. zatwierdzającej taryfę dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem