Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Maj 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1795 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/225/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec
2013 1796 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/229/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1797 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/231/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 1798 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/43/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie miasta Grudziądza kategorii dróg powiatowych
2013 1799 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/44/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Grudziądza do kategorii dróg powiatowych
2013 1800 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/45/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zaliczenia działki nr 8/74, obręb 19 do kategorii dróg powiatowych oraz włączenia jej do przebiegu drogi powiatowej nr 3145 C
2013 1801 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/400/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy.
2013 1802 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/224/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
2013 1803 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2013 1804 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok
2013 1805 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/166 / 2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łasin
2013 1806 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/306/2013 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
2013 1807 2013-05-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych
2013 1808 2013-05-06 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniające średni koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2013 r.
2013 1809 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XX/191/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2013
2013 1810 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 marca 2013r. w sprawie : zmiany Uchwały nr IV/26/03 Rady Gminy Bytoń z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży alkoholu zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Bytoń
2013 1811 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1812 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bytoń
2013 1813 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XLI/875/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2016”
2013 1814 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Sicienko
2013 1815 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 1816 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/208/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1817 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/209/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie
2013 1818 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/210/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Łabiszyńskiemu Domowi Kultury
2013 1819 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok
2013 1820 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie
2013 1821 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 1822 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2013 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Sępólno Krajeńskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1823 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia
2013 1824 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1825 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 października 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1826 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Świedziebnia
2013 1827 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Bądkowo oraz granic ich obwodów.
2013 1828 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/356/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1829 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/357/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1830 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/361/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2013 1831 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz
2013 1832 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Janikowo oraz zasad powoływania Komisji Mieszkaniowej
2013 1833 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2013 1834 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2013 1835 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/151/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1836 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/152/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książki.
2013 1837 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/153/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1838 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XVII/152/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz
2013 1839 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XVII/153/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 1840 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XVII/154/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1841 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XVII/155/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1842 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XVII/160/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dragacz
2013 1843 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie miejscowości Pluskowęsy.
2013 1844 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.120.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2013 rok.
2013 1845 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.124.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1846 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
2013 1847 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały XLVI/432/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 marca 2002 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXV/244/2005 z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie regulaminu targowisk
2013 1848 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu targowiska usytuowanego na płycie Rynku
2013 1849 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Wiśle położonemu na terenie miasta Chełmna.
2013 1850 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów.
2013 1851 2013-05-07 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
2013 1852 2013-05-07 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
2013 1853 2013-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 181/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2012 rok
2013 1854 2013-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/F/2013 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
2013 1855 2013-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2013 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 29 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Nieszawa za rok 2012 i informacji dotyczących budżetu oraz udzielonej pomocy.
2013 1856 2013-05-07 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych
2013 1857 2013-05-07 Informacja Informacja nr decyzji PCC/187-ZTO-A/209/W/OPO/2013/AJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2013r. informacja nr decyzji PCC/187-ZTO-A/209/W/OPO/2013/AJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2013r.
2013 1858 2013-05-07 Informacja Informacja nr PCC/1205/21412/W/OPO/2013/AJ i OCC/356/21412/W/OPO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2013r. informacja nr PCC/1205/21412/W/OPO/2013/AJ i OCC/356/21412/W/OPO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2013r.
2013 1859 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/239/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
2013 1860 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/242/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  Miejskiej Ciechocinek
2013 1861 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/243/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2013-2017
2013 1862 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/124/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąpielsk.
2013 1863 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/125/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2013 rok Nr XXIV/104/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2013 1864 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1865 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1866 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1867 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1868 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/321/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1869 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/327/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 1 "Góra" w Żninie
2013 1870 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/328/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie
2013 1871 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/329/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie podziału dotychczasowego Sołectwa Sulinowo w Gminie Żnin na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Sulinowo i Sołectwo Sulinowo Bekanówka
2013 1872 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/330/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Żnina dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne
2013 1873 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XX/152/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gąsawa, udostępnionych dla operatorów lub przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 1874 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/312/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 1875 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechocin
2013 1876 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok
2013 1877 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia V”.
2013 1878 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/241/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
2013 1879 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/242/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.
2013 1880 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/243/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2013 1881 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/244/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6 letnie jak i dzieci innych grup wiekowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2013 1882 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany treści uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym
2013 1883 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego
2013 1884 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2013 1885 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/44/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na terenie miasta Włocławek
2013 1886 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia regulaminowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Chełmna.
2013 1887 2013-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.11.2013 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 1888 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/13 Rady Gminy Radomin z dnia 23 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok
2013 1889 2013-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/13 Burmistrza Mogilna z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za rok 2012 gminnych instytucji kultury
2013 1890 2013-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr RO.0050.27.2013 Wójta Gminy Sośno z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2012 r.
2013 1891 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Kęsowo.
2013 1892 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 1893 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.46.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo
2013 1894 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.47.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.20.2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 1895 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.48.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości
2013 1896 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1897 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuchowo
2013 1898 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/248/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Piechcinie
2013 1899 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/249/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin.
2013 1900 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Barcin.
2013 1901 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski oraz określenia granic ich obwodów.
2013 1902 2013-05-09 Postanowienie Postanowienie nr 4/2013 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie podziału Miasta Nieszawa na obwody głosowania
2013 1903 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/13 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne gminy niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2013 1904 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/158/2013 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2013
2013 1905 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/156/2013 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 1906 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
2013 1907 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1908 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobre w zakresie obszaru położonego w miejscowości Dobre
2013 1909 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/115/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wąbrzeski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1910 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Gniewkowie
2013 1911 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1912 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo
2013 1913 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1914 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1915 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/204 /2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w miejscowości Gniewkowo przy ul. Usługowej.
2013 1916 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w miejscowości Gniewkowo przy ul. Kilińskiego.
2013 1917 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w miejscowości Gniewkowo w rejonie ulic Cmentarnej i Nowej.
2013 1918 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2013 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu rypińskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2013 1919 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1920 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 193/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.
2013 1921 2013-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2013 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
2013 1922 2013-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radomin
2013 1923 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świekatowo
2013 1924 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2013 1925 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr III/25/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2013 1926 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr III/26/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Osielsko
2013 1927 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/456/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Inowrocławia.
2013 1928 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/457/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 1929 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/465/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu w rejonie ulic: Transportowca, Szymborskiej i Nowej
2013 1930 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/466/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Inowrocławia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1931 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 1932 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1933 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno.
2013 1934 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/620/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubaszcz
2013 1935 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2013 1936 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1937 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1938 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem jest Gmina Bartniczka oraz zasad i warunków korzystania z tych obiektów.
2013 1939 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/36/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku
2013 1940 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli szkół i placówek i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2013 1941 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XII/95/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Cekcyn
2013 1942 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/13 Rady Gminy Cekcyn z dnia 30 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cekcyn
2013 1943 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/229/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cekcyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1944 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
2013 1945 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 161 / 2013 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 7 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2013
2013 1946 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/200/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 1947 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr IV/28/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 8 maja 2013r. w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Osielsku
2013 1948 2013-05-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 2 Starosty Sępoleńskiego z dnia 19 marca 2013r. z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2012
2013 1949 2013-05-14 Wykaz Wykaz nr 1/2013 Burmistrza Więcborka z dnia 16 kwietnia 2013r. Dane dotyczące stawek czynszów za wynajem lokali zostały zestawione w poniższej tabeli
2013 1950 2013-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2013 Wójta Gminy Radomin z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Radomin za pierwszy kwartał 2013 roku.
2013 1951 2013-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2013 1952 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 1953 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 285/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2012r. sygn. II SA/Bd 285/12
2013 1954 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 578/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 września 2012r. sygn. II SA/Bd 578/12
2013 1955 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 600/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 września 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 600/12
2013 1956 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 601/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 września 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 601/12
2013 1957 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 617/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 września 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 617/12
2013 1958 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 630/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 września 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 630/12
2013 1959 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 632/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 października 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 632/12
2013 1960 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 717/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 października 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 717/12
2013 1961 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 791/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 791/12
2013 1962 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 850/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 850/12
2013 1963 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 972/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 972/12
2013 1964 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1009/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 1009/12
2013 1965 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1118/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 1118/12
2013 1966 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 895/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2012r. sygn. II SA/Bd 895/12
2013 1967 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XXX/541/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2013 1968 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/261/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.
2013 1969 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski”
2013 1970 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/461/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu w rejonie ulic: Świętokrzyskiej, Prezydenta Franklina Roosevelta, Solankowej i Zygmunta Wilkońskiego
2013 1971 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 8 maja 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czernikowo niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
2013 1972 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1973 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1974 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1975 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo
2013 1976 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1977 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2013 1978 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
2013 1979 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1980 2013-05-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 660/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 września 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 660/12
2013 1981 2013-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 162/13 Wójta Gminy Osie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2012 rok.
2013 1982 2013-05-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2013r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2013 1983 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXII/197/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań
2013 1984 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 1985 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1986 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 10 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Małe Czyste w gminie Stolno
2013 1987 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn
2013 1988 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 maja 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1989 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/13 Rady Gminy Gruta z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2013 1990 2013-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/13 Wójta Gminy Śliwice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Śliwice za 2012 r.
2013 1991 2013-05-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego Bzura
2013 1992 2013-05-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego Prawostronne dopływy Zbiornika Włocławek
2013 1993 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 10 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Stolno I" dla terenów w gminie Stolno
2013 1994 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/240/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dobrcz.
2013 1995 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/241/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1996 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/244/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2013r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Borówno i Aleksandrowo
2013 1997 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/246/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Dobrcz dotyczącego wsi Magdalenka.
2013 1998 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/247/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2013r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej o nazwie "Gminna Przychodnia w Dobrczu".
2013 1999 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/250/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2013r. w sprawie ustalenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2000 2013-05-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr NR 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 15 maja 2013r. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok przez Miasto Inowrocław
2013 2001 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/346/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 476/3, 476/4 i 482/8 oraz części działek 476/5, 483/1, 484 i 485 w Kcyni.
2013 2002 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/347/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 220 w Szczepicach, gmina Kcynia.
2013 2003 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/348/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 688/2 w Kcyni, gmina Kcynia.
2013 2004 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/350/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miescowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia, ograniczonego ulicą Wyrzyską i Witosa.
2013 2005 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXI/198/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.
2013 2006 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXI/199/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2007 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 2008 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXIV/199/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Inowrocław na stałe obwody do głosowania.
2013 2009 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2013 2010 2013-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 57/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kęsowo z dnia 21 marca 2013 r. nr XXVI/175/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo
2013 2011 2013-05-22 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2013r. komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2013r.
2013 2012 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/13 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2013 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rożno - Parcele
2013 2014 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 maja 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2013 2015 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 2016 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2017 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2018 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 maja 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2019 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 14 maja 2013r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 2020 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 14 maja 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim.
2013 2021 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/157/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Golub - Dobrzyń
2013 2022 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/162/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2023 2013-05-24 Porozumienie Porozumienie nr OR.033.2.2013 Starosty Świeckiego z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Świecie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego.
2013 2024 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grudziądz.
2013 2025 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych
2013 2026 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudziądz
2013 2027 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadów komunalnych
2013 2028 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2029 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok
2013 2030 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 maja 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ciechocin
2013 2031 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo
2013 2032 2013-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejów
2013 2033 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Gnojno
2013 2034 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Dziennice
2013 2035 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/603/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie utworzenia Bydgoskiej Strefy Przemysłowej „ZACHEM” w Bydgoszczy
2013 2036 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/605/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013
2013 2037 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/611/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem
2013 2038 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/616/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2013 2039 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXX/32/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sadki na lata 2013 - 2016
2013 2040 2013-05-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kęsowie przeprowadzonych w dniu 26 maja 2013 r.
2013 2041 2013-05-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śliwice przeprowadzonych w dniu 26 maja 2013 r.
2013 2042 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu radziejowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2043 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/601/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2016”
2013 2044 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/49/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 maja 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 2045 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/52/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 maja 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość w szkołach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz
2013 2046 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 22 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały o utworzeniu Straży Gminnej w Lubiewie z/s w Bysławiu
2013 2047 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/192/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 22 maja 2013r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań
2013 2048 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 22 maja 2013r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubiewo
2013 2049 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo
2013 2050 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rogowo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2051 2013-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 59/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 2 ust. 2 pkt 5, § 3 ust. 4 pkt 1 i 3, § 6 ust. 2 i 3 uchwały nr XXVI/197/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Janikowo oraz zasad powoływania Komisji Mieszkaniowej
2013 2052 2013-05-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 26 marca 2013r. z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w 2012 roku.
2013 2053 2013-05-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z dnia 28 marca 2013r. z wykonania budżetu za 2012 rok
2013 2054 2013-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Miejskiej Nieszawa
2013 2055 2013-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Miejskiej Nieszawa
2013 2056 2013-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Miejskiej Nieszawa
2013 2057 2013-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na obszarze Gminy Miejskiej Nieszawa
2013 2058 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/351/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przetsrzennego terenu działek nr 610 i 612 przy ulicy Młyńskiej w Kcyni.
2013 2059 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/352/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 139/2 i 139/5 w Miastowicach, gmina Kcynia.
2013 2060 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/355/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Karmelita, gmina Kcynia.
2013 2061 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/350/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski
2013 2062 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/359/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Aleksandrowskiego.
2013 2063 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 540/13 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicach: Osiedlowej, Morycińskiego i trasie średnicowej w Toruniu.
2013 2064 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 548/13 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2065 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/421/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli wspomagających
2013 2066 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Skępe działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 2067 2013-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 135/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 marca 2013r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zbiczno za 2012 rok.
2013 2068 2013-05-31 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012r.położonych na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
2013 2069 2013-05-31 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-40(13)/2012/2013/21409/I/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa OPEC INEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
2013 2070 2013-05-31 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-41(13)/2012/2013/21412/I/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 maja 2013r. o decyzji Prezesa URE zatwierdzającej taryfę dla ciepła OPEC SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
2013 2071 2013-05-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 29 maja 2013r. zmieniające rozporządzenie nr 5/2006 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych "Mała Nieszawka" w Toruniu i gminie Wielka Nieszawka woj. kujawsko - pomorskie