Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Luty 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 650 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/74/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu we wsi Mrozowo
2013 651 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/248/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2013 652 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/12 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypina.
2013 653 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/12 Rady Gminy Unisław z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2013 r.
2013 654 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2013
2013 655 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/146/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2013
2013 656 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2013 r.
2013 657 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII.157.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2013
2013 658 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2013
2013 659 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 660 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XIX/135/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2013
2013 661 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013r.
2013 662 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XX/133/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gruta na rok 2013
2013 663 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII.201.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2013
2013 664 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/4/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sadkach
2013 665 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/6/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/85/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadki.
2013 666 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Rojewo na stałe obwody głosowania.
2013 667 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Liszkowice, Budziaki, Rojewo, Płonkówko, Jaszczółtowo, Żelechlin, Topola, Liszkowo, gmina Rojewo.
2013 668 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo”
2013 669 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.5.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki
2013 670 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.6.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania
2013 671 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.7.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji służących do sortownia i rozdrabniania węgla lub korzystania z tych urządzeń na terenie Gminy Białe Błota
2013 672 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.13.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki
2013 673 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmian w statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego.
2013 674 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania.
2013 675 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin.
2013 676 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/176/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/144/2012 Rady Gminy Lubiewo w sprawie podziału Gminy Lubiewo na stałe obwody głosowania
2013 677 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Pruszcz.
2013 678 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Obrowo
2013 679 2013-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 23/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/283/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin
2013 680 2013-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 24/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXVI/146/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół.
2013 681 2013-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 25/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr XXVI/200/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin.
2013 682 2013-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 26/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVI/202/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Barcin w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 683 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2013 rok
2013 684 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2013 rok.
2013 685 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2013 rok.
2013 686 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/294/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Koronowo na stałe obwody głosowania
2013 687 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/295/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo
2013 688 2013-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 27/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/228/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 689 2013-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 28/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVI/202/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrcz.
2013 690 2013-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 29/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie dotyczącej nieważności uchwały Nr XXI/149/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 691 2013-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 30/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie dotyczącej nieważności uchwały Nr XXI/148/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2013 692 2013-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 31/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr XXII/165/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kamień Krajeński.
2013 693 2013-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 32/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie nieważności uchwały Nr XVI/203/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobrcz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 694 2013-02-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia wykonania zadania Gminy Topólka w zakresie wychowania przedszkolnego przez Przedszkole Samorządowe, dla którego Organem Prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, zawarte w dniu 02.01.2013 roku
2013 695 2013-02-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia wykonania zadania Gminy Bytoń w zakresie wychowania przedszkolnego przez Przedszkole Samorządowe, dla którego Organem Prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, zawarte w dniu 02.01.2013 roku
2013 696 2013-02-04 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-94(5)/2012/2013/1333/XI/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Przedsiębiorstwo EDF Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu zmiany taryfy dla ciepła
2013 697 2013-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Mogileńskiego z dnia 31 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2012
2013 698 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/178/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2013 rok
2013 699 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2013 700 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 701 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 702 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 703 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/141/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/132/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2013 704 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/143/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/136/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 705 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Mrocza
2013 706 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mrocza
2013 707 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy w Mroczy
2013 708 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/13 Rady Gminy Radomin z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 709 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/13 Rady Gminy Radomin z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radomin
2013 710 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/117/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2013 711 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2013 712 2013-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 33/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/184/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgie
2013 713 2013-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 34/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 ust. 2 lit. e w części „wytworzonych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej” uchwały Nr XXVI/187/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 714 2013-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 35/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVI/189/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 715 2013-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 36/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/101/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 716 2013-02-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2013 717 2013-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 30 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2012,
2013 718 2013-02-05 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-106(6)/2012/2013/738/XIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 stycznia 2013r. o zmianie decyzji Prezesa URE dla ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku
2013 719 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad polityki czynszowej
2013 720 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 721 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 722 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 723 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 724 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
2013 725 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok
2013 726 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXV/341/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2013.
2013 727 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XX/140/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
2013 728 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr III/13/2013 Zarządu Powiatu Żniński z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2013 rok
2013 729 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.211.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na obwody głosowania.
2013 730 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.215.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2013 731 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 732 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 733 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia
2013 734 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr I/4/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Osielsko
2013 735 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno
2013 736 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 737 2013-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/216/2012 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 738 2013-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 37/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/262/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy w Mroczy w części dotyczącej § 6 pkt 1, § 6 pkt 2 lit. a i c, § 7 pkt 2, § 8 pkt 1 lit. a, § 12 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, § 24, § 25, § 26, § 27 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
2013 739 2013-02-06 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Starosty Żnińskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2013 740 2013-02-06 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2013 Starosty Żnińskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2013 741 2013-02-06 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3/2013 Starosty Żnińskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2013 742 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Kikół
2013 743 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXX/131/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2013 744 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok
2013 745 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXI/151/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2013 746 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 747 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na rok 2013.
2013 748 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/548/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/168/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2013 749 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Jeziora Wielkie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Jeziora Wielkie, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalania stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
2013 750 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 751 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 29 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kikół
2013 752 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 753 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 754 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 29 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Kikół
2013 755 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXX/198/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 756 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXX/199/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 757 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXX/200/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 758 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXX/201/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe.
2013 759 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/6/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2013 760 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorze Topolno, w gminie Pruszcz.
2013 761 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/13 Rady Gminy Sośno z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku śmieci w Skoraczewie
2013 762 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/13 Rady Gminy Sośno z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 763 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/13 Rady Gminy Sośno z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sośno
2013 764 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Świekatowo na stałe obwody głosowania
2013 765 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/298/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 766 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2013 767 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/362/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Lubicz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 768 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/368/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubicz.
2013 769 2013-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 39/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXII/148/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kęsowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 770 2013-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 40/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXII/156/2012 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.
2013 771 2013-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 41/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXII/144/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo.
2013 772 2013-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z dnia 11 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok
2013 773 2013-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 30 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012
2013 774 2013-02-07 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-91(4)/2012//2013/546/XIII/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lutego 2013r. o zmianie decyzji Prezesa URE dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie,
2013 775 2013-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zasady postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2013 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2013 776 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2013.
2013 777 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XX/144/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie i Miastu Izbica Kujawska oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania ulg.
2013 778 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2013 rok
2013 779 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XX/142/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 780 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 781 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/539/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie
2013 782 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/529/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie likwidacji Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu
2013 783 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/530/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2013 784 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/534/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzenu i docelowego dla niklu
2013 785 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/535/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5
2013 786 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/536/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu docelowego arsenu
2013 787 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu
2013 788 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/538/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 789 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 790 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2013 791 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Świedziebnia
2013 792 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
2013 793 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/778/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału Miasta Bydgoszczy na stałe obwody głosowania
2013 794 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/781/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2013 795 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/785/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2013 796 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/786/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie nadania statutu Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego
2013 797 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/788/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
2013 798 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia
2013 799 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXV/111/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 800 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXV/112/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 801 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXV/113/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 802 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXV/117/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2013 rok Nr XXIV/104/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2013 803 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 – 2015 dla Gminy Bukowiec”
2013 804 2013-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 42/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVI/540/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w części dotyczącej § 6 ust. 3-6, § 11 ust. 4, § 13 ust. 1
2013 805 2013-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 43/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lutego 2013r. w pprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/144/12 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośno
2013 806 2013-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 44/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/141/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka.
2013 807 2013-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 45/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/140/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek 230 i 231/10 we wsi Paliwodzizna.
2013 808 2013-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bydgoskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2012.
2013 809 2013-02-11 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-87(4)/2012/2013/106/X/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 lutego 2013r. o decyzji Prezesa URE zatwierdzajęcej zmianę taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku
2013 810 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/313/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2012 rok
2013 811 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/316/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenie budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2013.
2013 812 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie
2013 813 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok
2013 814 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/192/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2013.
2013 815 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 275/XXV/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2013 816 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 276/XXV/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2013 817 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/175/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2013 818 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/176/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
2013 819 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/242/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 820 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/243/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 7 lutego 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości w części dotyczącej wymagań stawianych przedsiębiorcy ubiegającemu się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2013 821 2013-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Tucholskiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Powiat Tucholski w 2013 roku.
2013 822 2013-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Tucholskiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, gm. Tuchola, Powiat Tucholski w 2013 roku.
2013 823 2013-02-12 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-2(4)/2013/256/XI/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lutego 2013r. o decyzji Prezesa URE zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi
2013 824 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XVI/44/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/327/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Inowrocławia oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.
2013 825 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XIX/48/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 września 2012r. w sprawie wskazania, że uchwała Nr XXIII/184/12 Rady Gminy Unisław z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Unisław została podjęta z naruszeniem prawa.
2013 826 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/50/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 października 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXII.144.2012 Rady Gminy Kowal z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Kowal niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 827 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/51/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 października 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/107/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dragacz.
2013 828 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/54/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 października 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/97/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Obrowo.
2013 829 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/55/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 października 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/124/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie oraz sposobu jej rozliczenia.
2013 830 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/61/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXI/134/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 831 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/62/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XX/134/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2013 r.
2013 832 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/63/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 191/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 833 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2013
2013 834 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XIII/116/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 835 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XIII/118/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 836 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2013
2013 837 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/156/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubiewo na rok 2013
2013 838 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/229/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013.
2013 839 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 840 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 841 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2013 842 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi
2013 843 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie budżetu na 2013 rok.
2013 844 2013-02-13 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-13(17)/2013/13859/IIIzm/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła w części dotyczącej odbiorców z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego
2013 845 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/324/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Kruszwica na stałe obwody głosowania.
2013 846 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXV/286/2012 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2013.
2013 847 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/210/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubraniec
2013 848 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013r.
2013 849 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/217/13 Rady Miasta Rypina z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 850 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/202/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie  wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 851 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XX/183/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2013 852 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XX/192/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 853 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XX/194/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łabiszyn
2013 854 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 7 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 855 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/223/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szubin, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 856 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/224/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej oddanych w trwały zarząd Miejskiemu Zespołowi Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie
2013 857 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/231/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralno – zachodniej części miasta Szubina, gmina Szubin
2013 858 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/236/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno – zachodniej części miasta Szubina
2013 859 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/134/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ciechocin
2013 860 2013-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Miasta Toruń Sprawozdanie Komisji bezpieczeństwa i porządku dla gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2012 rok
2013 861 2013-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 3/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskoanlenia i Eduacji we Włocławku
2013 862 2013-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2012 rok
2013 863 2013-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Tucholskiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu tucholskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tucholskim.
2013 864 2013-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2013 Starosty Sępoleńskiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego.
2013 865 2013-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno
2013 866 2013-02-15 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lutego 2013r. o decyzji nr WCC/1168F/13971/W/OPO/2013/AJ
2013 867 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr VII/33/12 Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2013
2013 868 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/292/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2013 869 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2013 rok
2013 870 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2013 rok
2013 871 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
2013 872 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat na 2013 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 873 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2013 874 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/354/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
2013 875 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę NR XXIII/184/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Inowrocław na stałe obwody do głosowania.
2013 876 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2013 877 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 878 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 879 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI / 143 / 2013 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 14 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2013
2013 880 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXV/150/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/115/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 września 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i pedagogów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec.
2013 881 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim
2013 882 2013-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 17/2012 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy Powiatem Brodnickim a Powiatem Kutnowskim
2013 883 2013-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Brodnickiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2013 884 2013-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Burmistrza Kruszwicy z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Chełmcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kruszwica.
2013 885 2013-02-19 Informacja Informacja nr 1/2013 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2012 roku położonych na obszarze Gminy Gostycyn
2013 886 2013-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Chełmińskiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalania wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych funkcjonujacych na terenie powiatu chełmińskiego
2013 887 2013-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Starosty Chełmińskiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego
2013 888 2013-02-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2013 889 2013-02-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 18 lutego 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kcyni przeprowadzonych w dniu 17 lutego 2013 r.
2013 890 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XX/149/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2013 891 2013-02-20 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 1002/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2011r. wyrok nr I SA/Bd 1002/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2011r.
2013 892 2013-02-20 ANEKS Aneks Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 grudnia 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 9 maja 2000 r.
2013 893 2013-02-20 ANEKS Aneks nr 3/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 4 stycznia 2013r. do porozumienia z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Nakielskiego
2013 894 2013-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2013 roku
2013 895 2013-02-20 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-67(16)/2012/2013/181/VIII/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lutego 2013r. decyzja nr OPO-4210-67(16)/2012/2013/181/VIII/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lutego 2013r.
2013 896 2013-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2013 Starosty Radziejowskiego z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2013 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski
2013 897 2013-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Radziejowskiego z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2013 r. w placówce opiekuńczo – wychowawczej, tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski
2013 898 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Górzno
2013 899 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzno
2013 900 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 901 2013-02-22 ANEKS Aneks nr 3/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników- uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2013 902 2013-02-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Tucholskiego z dnia 18 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok
2013 903 2013-02-22 Informacja Informacja nr 1/2013 Starosty Tucholskiego z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Kęsowo.
2013 904 2013-02-22 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Starosty Mogileńskiego z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2013 905 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Grudziądzkiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
2013 906 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/12 Rady Miasta Rypina z dnia 22 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Rypina
2013 907 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2013 908 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych
2013 909 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie nadania nazw drogom, powstałym na terenie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Solcu Kujawskim w rejonie ulic: Kujawska, Tartaczna, Lipowa, Młyńska i Topolowa.
2013 910 2013-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 18 lutego 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dobrcz przeprowadzonych w dniu 17 lutego 2013 r.
2013 911 2013-02-25 Postanowienie Postanowienie nr 1/2013 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 21 lutego 2013r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej Nieszawa i Burmistrza Miasta Nieszawa przed upływem kadencji
2013 912 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXX/296/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia.
2013 913 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/146/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy-miasto Grudziądz na lata 2012-2016
2013 914 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XIX/47/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 915 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2013 916 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/187/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 917 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/188/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 918 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/189/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 919 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/190/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 920 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/191/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 921 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/192/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 922 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/201/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Cekcyn.
2013 923 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/202/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Brzozie i sołectwa Wysoka, dotyczących zmiany przynależności miejscowości Pustelnia - rodzaj miejscowości leśniczówka, z sołectwa Wysoka do sołectwa Brzozie
2013 924 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/289/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2013 925 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 491/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleja Solidarności” dla terenu położonego w rejonie ulic: Al. Solidarności, Wały Gen. Sikorskiego i Uniwersyteckiej w Toruniu
2013 926 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 492/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia
2013 927 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 493/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 928 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 494/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 929 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 495/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 930 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 496/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń
2013 931 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych
2013 932 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania
2013 933 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn
2013 934 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 935 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 936 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/247/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2013 937 2013-02-28 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Torunia w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Toruniu w 2013 roku.
2013 938 2013-02-28 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Nowego z dnia 7 lutego 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego  za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Nowe.
2013 939 2013-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Żnińskiego z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2013 940 2013-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Żnińskiego z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2013 941 2013-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2013 942 2013-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
2013 943 2013-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/13 Starosty Nakielskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie nakielskim w roku 2013
2013 944 2013-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/13 Starosty Nakielskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie nakielskim w roku 2013