Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Grudzień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 3742 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3743 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3744 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2014r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
2013 3745 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2013 3746 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie „zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Chełmna”.
2013 3747 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3748 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII /241 /2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zastosowania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2013 3749 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242 /2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2013 3750 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo
2013 3751 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 i zwolnień w tym podatku
2013 3752 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3753 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2014 rok
2013 3754 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
2013 3755 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2013 3756 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/320/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 r. na obszarze Gminy Chełmża.
2013 3757 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/52/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3758 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/53/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3759 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/54/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 3760 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3761 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano.
2013 3762 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3763 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie.
2013 3764 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego
2013 3765 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 3766 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 3767 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
2013 3768 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2013 3769 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
2013 3770 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2014 rok.
2013 3771 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 3772 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2013 3773 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2014 r.
2013 3774 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz w sprawie poboru tego podatku.
2013 3775 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3776 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2013 rok Nr XXIV/104/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2013 3777 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/142/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2014 roku.
2013 3778 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/143/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2014 rok.
2013 3779 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3780 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/145/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2014.
2013 3781 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 3782 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3783 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3784 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3785 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2013 rok
2013 3786 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2013 3787 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 3788 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
2013 3789 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013 3790 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 3791 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2014 r.
2013 3792 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr 272/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów.
2013 3793 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr Nr 273/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie.
2013 3794 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr 274/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2013 3795 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/418/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia na 2014 rok.
2013 3796 2013-12-02 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 listopada 2013r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1233C/20515/W/OPO/2013/ASz1 i PCC/1193B/20515/W/OPO/2013/ASz1
2013 3797 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/21/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki i publicznego gimnazjum prowadzonego przez Powiat Nakielski mających siedzibę na terenie Gminy Sadki.
2013 3798 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/714/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2013 3799 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/715/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2013 3800 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/192/13 Rady Gminy Lipno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 3801 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/193/13 Rady Gminy Lipno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 3802 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/194/13 Rady Gminy Lipno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok i zwolnień w tym podatku
2013 3803 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/195/13 Rady Gminy Lipno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie
2013 3804 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/196/13 Rady Gminy Lipno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 3805 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/517/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2013 3806 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/519/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
2013 3807 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3808 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2013 3809 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 3810 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013 r.
2013 3811 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 3812 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2013 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3813 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2013 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok
2013 3814 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3815 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
2013 3816 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/293/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 r
2013 3817 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/295/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2013 3818 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/300/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Dobrcz.
2013 3819 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/308/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Nekla i Stronno
2013 3820 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1057/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy
2013 3821 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1061/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie Bydgoszczy
2013 3822 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1071/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy mostowi w ciągu Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy
2013 3823 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/390/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013
2013 3824 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/391/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3825 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/394/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3826 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/395/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3827 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/396/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3828 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/397/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutów Osiedli
2013 3829 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/398/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Koronowie
2013 3830 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2013 3831 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2013 3832 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/270/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2013 3833 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3834 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2014 roku.
2013 3835 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Turystyczną i Słoneczną.
2013 3836 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/138/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
2013 3837 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/139/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2013 3838 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/140/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2013 3839 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2013 3840 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 3841 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3842 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z jedenastu kwartałów poprzedzającego kwartał poprzedzający rok podatkowy celem obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 3843 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 251/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3844 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3845 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnienia w opłacie od posiadania psów
2013 3846 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno przez inne niż Gmina Miasto Wąbrzeźno osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż Gmina Miasto Wąbrzeźno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 3847 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwalę nr XXXVI/266/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 3848 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/513/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kruszwica na 2014 rok .
2013 3849 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/514/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2013 3850 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2014
2013 3851 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2014
2013 3852 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3853 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2014
2013 3854 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Osięciny na 2014 rok
2013 3855 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru formularzy "Informacja w sprawie podatku rolnego", "Deklaracja na podatek rolny"
2013 3856 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru formularzy "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych ", "Deklaracja na podatek od nieruchomości"
2013 3857 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru formularzy "Informacja w sprawie podatku leśnego", "Deklaracja na podatek leśny.
2013 3858 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica
2013 3859 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3860 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3861 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 3862 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 3863 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Płużnica w latach 2013-2017
2013 3864 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/13 Rady Gminy Unisław z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Unisław w 2014 r.
2013 3865 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/13 Rady Gminy Unisław z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 3866 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/13 Rady Gminy Unisław z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3867 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/13 Rady Gminy Unisław z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Unisławiu
2013 3868 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok.
2013 3869 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3870 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3871 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 3872 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 3873 2013-12-03 ANEKS Aneks nr 3/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 września 2013r. zawarty w dniu 25 października 2013 r.do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania przez jednostki organizacyjne Policji na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zadań polegających na przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych oraz obsłudze numeru alarmowego 112, kwalifikacji zgłoszeń i ich przekazywaniu do właściwych służb oraz dysponowaniu podległych sił i środków ratowniczych
2013 3874 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/180/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2013 3875 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/181/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 3876 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/182/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
2013 3877 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/119/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości obowiązujących w 2014 roku opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Miasta Włocławek na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2013 3878 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/120/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Włocławek.
2013 3879 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/121/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia w Mieście Włocławek obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy drogowe osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego
2013 3880 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/173/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2014
2013 3881 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/176/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dragacz na lata 2012-2015
2013 3882 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do  obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
2013 3883 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie
2013 3884 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany wysokości stawki podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 3885 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 3886 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 3887 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2014r .
2013 3888 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3889 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 roku
2013 3890 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXIX /219/2013 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2013 3891 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2014
2013 3892 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3893 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Stolno
2013 3894 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/ 227/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 26 listopada 2013r. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stolno w latach 2013 – 2018
2013 3895 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.
2013 3896 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Osówiec
2013 3897 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko.
2013 3898 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXi/251/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3899 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/252/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 3900 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1m² pasa drogowego
2013 3901 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/260/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej.
2013 3902 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/261/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 3903 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/262/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzajacy rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.
2013 3904 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/263/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3905 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/264/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowe.
2013 3906 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2013 3907 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 3908 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2013 3909 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/298/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3910 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 3911 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3912 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3913 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/308/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 3914 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr X/77/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2013 3915 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr X/78/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3916 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr X/79/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3917 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr X/80/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 3918 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr X/81/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko
2013 3919 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr X/82/201 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3920 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr X/83/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3921 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/728/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 3922 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/729/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3923 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/730/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 3924 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/731/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2013 3925 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/740/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/544/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3926 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/741/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/542/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3927 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2014 r.
2013 3928 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2014r.
2013 3929 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014r.
2013 3930 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 3931 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/24/2013 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2013 3932 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/13 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2014
2013 3933 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/13 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3934 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3935 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014
2013 3936 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3937 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
2013 3938 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz zwolnień od podatku.
2013 3939 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 3940 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/246/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim
2013 3941 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/251/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 3942 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/252/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 3943 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/253/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3944 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/254/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 3945 2013-12-04 ANEKS Aneks nr 4/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 listopada 2013r. zawarty w dniu 19 listopada 2013 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania przez jednostki organizacyjne Policji na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zadań polegających na przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych oraz obsłudze numeru alarmowego 112, kwalifikacji zgłoszeń i ich przekazywaniu do właściwych służb oraz dysponowaniu podległych sił i środków ratowniczych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy
2013 3946 2013-12-04 ANEKS Aneks nr 4/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 listopada 2013r. zawarty w dniu 19 listopada 2013 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zadań polegających na przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych oraz obsłudze numeru alarmowego 112, kwalifikacji zgłoszeń i ich przekazywaniu do właściwych służb oraz dysponowaniu podległych sił i środków ratowniczych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
2013 3947 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 r.
2013 3948 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2013 3949 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI/321/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2014 r.
2013 3950 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/242/13 Rady Gminy Radomin z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok.
2013 3951 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/245/13 Rady Gminy Radomin z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
2013 3952 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3953 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/259/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie wspierania sportu przez organy władzy publicznej, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
2013 3954 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/2013 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry kierowniczej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sępoleński
2013 3955 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 3956 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
2013 3957 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2013 3958 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3959 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3960 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2013 3961 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/294/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok.
2013 3962 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/519/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy.
2013 3963 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziejów w roku 2014
2013 3964 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radziejów
2013 3965 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radziejów
2013 3966 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Radziejów
2013 3967 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radziejów
2013 3968 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 3969 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2014 r.
2013 3970 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2014 r.
2013 3971 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok
2013 3972 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3973 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3974 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3975 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty
2013 3976 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej na 2014 rok
2013 3977 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3978 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2013 3979 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie
2013 3980 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2013 3981 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 3982 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 3983 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3984 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Papowo Biskupie w 2014 roku
2013 3985 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3986 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3987 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 listopada 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 3988 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/13 Rady Gminy Choceń z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym
2013 3989 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/13 Rady Gminy Choceń z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały o obniżeniu ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego oraz wzorów formularzy
2013 3990 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/13 Rady Gminy Choceń z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości
2013 3991 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/13 Rady Gminy Choceń z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wyliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 3992 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Rogowo.
2013 3993 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Rogowo
2013 3994 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3995 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2013 3996 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Długi Bród".
2013 3997 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2013 3998 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gąsawa.
2013 3999 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr xxv/187/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gąsawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4000 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/188/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2013 4001 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2013 4002 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/190/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2013 4003 2013-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2013 Rady Gminy Radomin z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2013 4004 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/213 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 4005 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2013 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 3 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpenia od usunięcia pojazdu
2013 4006 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2013 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 3 października 2013r. w sprawie: ustalenia przebiegu drogi powiatowej
2013 4007 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr NR XXX/208/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Zławieś Wielka
2013 4008 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 237 /2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 4009 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/214/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Lubiewo
2013 4010 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/217/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 4011 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego w 2014 r. na terenie Gminy Lubiewo
2013 4012 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/219/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 4013 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/220/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi sportu działki nr 406 we wsi Klonowo gm. Lubiewo
2013 4014 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/221/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubiewo
2013 4015 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych.
2013 4016 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2013 4017 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4018 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/104/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2013 4019 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/105/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4020 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 233 /2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 4021 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 234 /2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 4022 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 235 /2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 4023 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 236 /2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie
2013 4024 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2013 4025 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/291/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojno
2013 4026 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/295/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2013 4027 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/296/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 4028 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/297/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 4029 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XL/305/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2013 4030 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XL/307/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Szubin
2013 4031 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XL/308/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Samoklęski Małe gm. Szubin
2013 4032 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XL/311/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 4033 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 736 / 2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią.
2013 4034 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami w tym sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2013 4035 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 4036 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Barcin służebnością przesyłu
2013 4037 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.
2013 4038 2013-12-06 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu we Włocławku zawarte w dniu 16.10.2013r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2013 – 2014’’, pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Lubień Kujawski
2013 4039 2013-12-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2013 Rady Gminy Radomin z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radomin
2013 4040 2013-12-06 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 grudnia 2013r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/524-ZTO-C/429/W/OPO/2013/ASz1 i PCC/552-ZTO-B/429/W/OPO/2013/ASz1
2013 4062 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/151/13 Rady Gminy Topólka z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na rok 2014
2013 4063 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/152/13 Rady Gminy Topólka z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 4064 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/153/13 Rady Gminy Topólka z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie podatku leśnego na rok 2014
2013 4065 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/272/13 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych na parking strzeżony oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2014 r.
2013 4066 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2013 4067 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływana członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2013 4068 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Łabiszyn oraz nabywania i obciążania nieruchomości na rzecz Gminy Łabiszyn
2013 4069 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
2013 4070 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łabiszyn.
2013 4071 2013-12-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2013 4041 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2013 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 11 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rypiński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 4042 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok i zwolnień w tym podatku.
2013 4043 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/197/13 Rady Gminy Lipno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lipno
2013 4044 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/204/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów pomiędzy ul. Kościelną, Wesołą i Szczepańską w Jabłonowie Pomorskim
2013 4045 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/205/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 4046 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/206/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2013 4047 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/207/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4048 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/208/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4049 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/217/2013 z dnia 12 marca 2013 w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4050 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.127.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4051 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.134.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota.
2013 4052 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.135.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pocztowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
2013 4053 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.136.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota.
2013 4054 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.137.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński gmina Białe Błota.
2013 4055 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Bytoń.
2013 4056 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń
2013 4057 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytoń
2013 4058 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie
2013 4059 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgie w latach 2014 - 2018
2013 4060 2013-12-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.9.2013 Prezydenta Grudziądza z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2013 4061 2013-12-09 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-53(11)/2013/2250/XII/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 grudnia 2013r. decyzja nr OPO-4210-53(11)/2013/2250/XII/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 grudnia 2013r.
2013 4072 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/114/12 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2013 4073 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 4074 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/451/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Grębocin.
2013 4075 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/154/13 Rady Gminy Topólka z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji i deklaracji podatkowej wraz z załącznikami do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2013 4076 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/155/13 Rady Gminy Topólka z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru formularza i deklaracji podatkowej wraz z załącznikami do wymiaru i poboru podatku rolnego
2013 4077 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/156/13 Rady Gminy Topólka z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji i deklaracji podatkowej wraz z załącznikami do wymiaru i poboru podatku leśnego
2013 4078 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bądkowo.
2013 4079 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2013 4080 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/246/13 Rady Gminy Radomin z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny, na podatek od nieruchomości i podatek leśny
2013 4081 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1049/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok (10)
2013 4082 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
2013 4083 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4084 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych
2013 4085 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 4086 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty miejscowej
2013 4087 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 4088 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń
2013 4089 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń
2013 4090 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/ 2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na terenie Gminy Bytoń .
2013 4091 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bytoń
2013 4092 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 4093 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2013 4094 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
2013 4095 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4096 2013-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 83/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XL/451/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 września 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Grębocin.
2013 4097 2013-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2013 Wójta Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2013r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 4098 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2013 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 4099 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/298/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz ich załączników.
2013 4100 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/297/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 4101 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/298/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 4102 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/306/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 4103 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/308/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2013 4104 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Obrowo
2013 4105 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie okręgów wyborczych
2013 4106 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/195/2013 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 10 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2013
2013 4107 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/419/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Kcynia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2013 4108 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/307/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 4109 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 4110 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/249/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 4111 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2013 4112 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/313/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąbrzeźno, warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 4113 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 13 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 4114 2013-12-17 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Gminy Miasto Włocławek z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem
2013 4115 2013-12-17 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 Gminy Miasto Włocławek z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem
2013 4116 2013-12-17 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie przedsiębiorcy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie, ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu ciepłem
2013 4117 2013-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim przeprowadzonych w dniu 15 grudnia 2013 r.
2013 4118 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/141/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2013
2013 4119 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Osięciny
2013 4120 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059; z 2013 r. poz.984, poz. 1238 )
2013 4121 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej, przez właścicieli nieruchomości, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobre
2013 4122 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2014 rok
2013 4123 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/190/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Golub-Dobrzyń
2013 4124 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2013 4125 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 11 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/157/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4126 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 4127 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 4128 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XLII/120/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 4129 2013-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 189/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łabiszynie.
2013 4130 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/54/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLIII/245/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2013 4131 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/59/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/282/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Strzelno jak również jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2013 4132 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/59/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXV/218/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej, przez właścicieli nieruchomości, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobre.
2013 4133 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty
2013 4134 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII246/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4135 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok
2013 4136 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/257/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014.
2013 4137 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII.293.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej o nazwie ,,Gminna Przychodnia w Dąbrowie Chełmińskiej”.
2013 4138 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XLII/360/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego
2013 4139 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok.
2013 4140 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok
2013 4141 2013-12-20 Porozumienie Porozumienie nr 4/2013 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 sierpnia 2013r. Zarządu Powiatu w Brodnicy w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  w Brodnicy zawarte pomiędzy: Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
2013 4142 2013-12-20 Porozumienie Porozumienie nr 8/2013 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 23 września 2013r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  w Brodnicy zawarte pomiędzy: Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
2013 4143 2013-12-20 Porozumienie Porozumienie nr 9/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy w dniu 23 września 2013 r. pomiędzy:
2013 4144 2013-12-20 Porozumienie Porozumienie nr 14/2013 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  w Brodnicy zawarte pomiędzy: Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
2013 4145 2013-12-20 Porozumienie Porozumienie nr 15/2013 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  w Brodnicy zawarte pomiędzy: Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
2013 4146 2013-12-20 Porozumienie Porozumienie nr 18/2013 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  w Brodnicy zawarte pomiędzy: Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
2013 4147 2013-12-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.10.2013 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2013 4148 2013-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/29/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ciechocinek PLH040019
2013 4149 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 11 listopada 2013r. w sprawie: ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Waganiec.
2013 4150 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLII/364/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2014 rok
2013 4151 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na rok 2014
2013 4152 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/526/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014
2013 4153 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/534/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Stanisława Kiełbasiewicza i Ludwika Błażka
2013 4154 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/535/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2013 4155 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/536/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Inowrocławia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 4156 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie budżetu województwa na rok 2014
2013 4157 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/724/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013
2013 4158 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/731/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy
2013 4159 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/732/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
2013 4160 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/734/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2013 4161 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/735/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2013 4162 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2014 rok
2013 4163 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 12 w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz.
2013 4164 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 122 w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz.
2013 4165 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 158 i 159, obręb Nowa Wieś, gmina Grudziądz.
2013 4166 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV.153.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 17 grudnia 2013r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2013 rok.
2013 4167 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2014
2013 4168 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rojewo oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 4169 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/313/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok
2013 4170 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 4171 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Solcu Kujawskim
2013 4172 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/321/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 4173 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2013 4174 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatku energetycznego
2013 4175 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4176 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/314/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2013 4177 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy służebnościami gruntowymi i przesyłu
2013 4178 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 4179 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w akcie o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego.
2013 4180 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014
2013 4181 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2014 rok.
2013 4182 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/1084/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2013 4183 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/1085/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2013 4184 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/1088/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czersko Polskie - Hutnicza” w Bydgoszczy
2013 4185 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/1089/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bocianowo - Chodkiewicza" w Bydgoszczy
2013 4186 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 4187 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/388/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 4188 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/389/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2013 4189 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/393/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Mogilno
2013 4190 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 4191 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4192 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2013 4193 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 661/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.
2013 4194 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 662/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2013 4195 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 663/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.
2013 4196 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 664/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
2013 4197 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 665/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.
2013 4198 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 666/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.
2013 4199 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 674/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń na rok 2014.
2013 4200 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 680/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2014 r.
2013 4201 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 683/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2013 4202 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XI/100/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 4203 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014
2013 4204 2013-12-24 ANEKS Aneks nr 2/2013 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 września 2013r. do porozumienia zawartego dnia 24 grudnia 2012r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2013 4205 2013-12-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/30/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002
2013 4206 2013-12-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 94/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia niewazności części uchwały Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013 r. Nr XLII/397/13 w sprawie nadania Statutów Osiedli w zakresie § 17 ust. 1 pkt c i w § 23 ust. 1 wyrazy „oraz w zakresie gospodarki finansowej Skarbik Gminy” załączników nr 1, 2, 3, 4, 5
2013 4207 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/57/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XL/323/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa i poboru tej opłaty.
2013 4208 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/62/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXV/250/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2013 4209 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/63/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXI/217/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 4210 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/511/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 13 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem i instalacją kolektorów (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Lubicz.
2013 4211 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014
2013 4212 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/372/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2014.
2013 4213 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok
2013 4214 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2013 rok
2013 4215 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2014
2013 4216 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 660/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łódzka – Lipnowska”, dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej, Lipnowskiej i Włocławskiej w Toruniu.
2013 4217 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2014 rok
2013 4218 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/13 Rady Gminy Śliwice z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2014
2013 4219 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/13 Rady Gminy Śliwice z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 4220 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/149/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok
2013 4221 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011–2026
2013 4222 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2014 – 2018
2013 4223 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/321/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2013 4224 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/402/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013
2013 4225 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/406/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznego
2013 4226 2013-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 9/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.
2013 4227 2013-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 10/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
2013 4228 2013-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 11/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2013 4229 2013-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 12/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Programu Gminy Miasta Toruń na rzecz wsparcia rodzin, których dzieci korzystają z opieki żłobkowej i przedszkolnej.
2013 4230 2013-12-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 196/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kikół
2013 4231 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014
2013 4232 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/219/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego.
2013 4233 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 4234 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/263/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania będącego przedmiotem dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2013 4235 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/264/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku
2013 4236 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.146.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
2013 4237 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.150.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota.
2013 4238 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na rok 2014
2013 4239 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2013 4240 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźn o na 2013 r.
2013 4241 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/431/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2013 4242 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014
2013 4243 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLV)235)2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dla dróg gminnych w Mieście Golub-Dobrzyń.
2013 4244 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/328/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Więcbork
2013 4245 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/316/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2013 4246 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/101/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko
2013 4247 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/102/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4248 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/183/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2013 4249 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/185/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 4250 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/287/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.
2013 4251 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/51/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin z dnia 23 grudnia 2013r. Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2014 rok
2013 4252 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr X/32/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2014.
2013 4253 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 6 grudnia 2013r.
2013 4254 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/264/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego
2013 4255 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/31/2013 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2014
2013 4256 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXX/226/13 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 4257 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 4258 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej.
2013 4259 2013-12-31 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 grudnia 2013r. o decyzji nr WCC/295-ZTO-F/273/W/OPO/2013/ASz1
2013 4260 2013-12-31 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-51(11)/2013/388/XII/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 grudnia 2013r. decyzja nr OPO-4210-51(11)/2013/388/XII/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 grudnia 2013r.
2013 4261 2013-12-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2013r. o zmianie w składzie Rady Miasta Bydgoszczy