Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Listopad 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 3195 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/332/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy istniejącym drogom wewnętrznym położonym na terenie Gminy Miasta Lipna
2013 3196 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/177/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubanie.
2013 3197 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 625/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3198 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 629/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy dla nowo wybudowanego mostu w Toruniu.
2013 3199 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 630/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24 października 2013r. w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Torunia na lata 2013 – 2035.
2013 3200 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 635/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2010-2014”.
2013 3201 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3202 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego.
2013 3203 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/284/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2013r. w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2013 3204 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 3205 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/286/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2013r. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych
2013 3206 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/178/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz ich załączników.
2013 3207 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stanicy żeglarskiej "Neptun" będącej własnością gminy Barcin.
2013 3208 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLII/695/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013
2013 3209 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/506/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Inowrocław
2013 3210 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/509/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Inowrocławia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 3211 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/512/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2013r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 3212 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/513/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3213 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/514/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2013 3214 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2014 roku
2013 3215 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązujących w 2014 roku
2013 3216 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na rok 2014
2013 3217 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 28 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre na rok podatkowy 2014
2013 3218 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej, przez właścicieli nieruchomości, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobre
2013 3219 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli
2013 3220 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.141. 2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 października 2013r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2013 rok.
2013 3221 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.144.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 października 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.
2013 3222 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.145.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zbójno oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 3223 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2014r.
2013 3224 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty
2013 3225 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2013 3226 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2013 3227 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty miejscowej oraz terminu płatności i sposobu jej poboru
2013 3228 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2013 3229 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, logopedy i psychologa w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jeziora Wielkie
2013 3230 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
2013 3231 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego
2013 3232 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, „Deklaracja na podatek od nieruchomości”, „Informacja w sprawie podatku rolnego”, „Deklaracja na podatek rolny”, „Informacja w sprawie podatku leśnego”, „Deklaracja na podatek leśny”
2013 3233 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr Nr XXVII/207/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 3234 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XL/317/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3235 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim
2013 3236 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/2013 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu stypendiów Starosty Sępoleńskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Sępoleński jest organem prowadzącym
2013 3237 2013-11-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.
2013 3238 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na2014 rok.
2013 3239 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3240 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3241 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2014 r. na terenie Gminy Grudziądz
2013 3242 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Grudziądz
2013 3243 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Grudziądz
2013 3244 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych na terenie gminy Grudziądz
2013 3245 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenie gminnej instytucji kultury o nazwie "Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku" i nadanie jej statutu
2013 3246 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/314/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Mirakowo (kolonia Grodno).
2013 3247 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/233/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko
2013 3248 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/239/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Sicienko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2013 3249 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/243/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i w sporcie
2013 3250 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 3251 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie
2013 3252 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 października 2013r. uchylająca uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz sprawie przyjęcia Regulaminu strefy płatnego parkowania w Więcborku
2013 3253 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/308/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Więcbork
2013 3254 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/309/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 października 2013r. w sprawie sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3255 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 3256 2013-11-05 ANEKS Aneks nr 3/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 września 2013r. zawarty w dniu 25 października 2013 r.
2013 3257 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/136/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2013 rok Nr XXIV/104/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2013 3258 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.276.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie zmiany granic wsi i sołectw Nowy Dwór i Wałdowo Królewskie.
2013 3259 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.277.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowy Dwór.
2013 3260 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/715/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 października 2013r. w sprawie statutu Samorządu Mieszkańców Nr 2 w Nakle nad Notecią
2013 3261 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/716/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 października 2013r. w sprawie statutu Samorządu Mieszkańców Nr 3 w Nakle nad Notecią
2013 3262 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/717/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 października 2013r. w sprawie statutu Samorządu Mieszkańców Nr 4 w Nakle nad Notecią
2013 3263 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/718/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 października 2013r. w sprawie statutu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w Nakle nad Notecią
2013 3264 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/719/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 października 2013r. w sprawie statutu Samorządu Mieszkańców Nr 6 w Nakle nad Notecią
2013 3265 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/720/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 października 2013r. w sprawie statutu Samorządu Mieszkańców Nr 7 w Nakle nad Notecią
2013 3266 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/721/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 października 2013r. w sprawie statutu Samorządu Mieszkańców Nr 8 w Nakle nad Notecią
2013 3267 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/722/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 października 2013r. w sprawie statutu Samorządu Mieszkańców Nr 9 w Nakle nad Notecią
2013 3268 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/723/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 października 2013r. w sprawie statutu Samorządu Mieszkańców Nr 10 w Nakle nad Notecią
2013 3269 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/724/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 października 2013r. w sprawie statutu Samorządu Mieszkańców Nr 11 w Nakle nad Notecią
2013 3270 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXX/261/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3271 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXX/262/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2014r. na obszarze Gminy Inowrocław.
2013 3272 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013 3273 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/185/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 3274 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/186/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3275 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/66/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian obwodu Zespołu Szkół w Osielsku, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie oraz Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie
2013 3276 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/67/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar
2013 3277 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/71/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko
2013 3278 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/72/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały o określeniu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osielsko
2013 3279 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w miejscowości Gniewkowo w rejonie ul. Nowej.
2013 3280 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/384/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3281 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/378/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właściciela nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koronowo
2013 3282 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.209.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3283 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/421/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2014 w tym dyżurów w porze nocnej, w niedziele i inne dni wolne od pracy.
2013 3284 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/383/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013
2013 3285 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 459/2 położonej w Nowem.
2013 3286 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej na części działek ewidencyjnych nr 141/2, 141/3, 275 i 276 położonych w Nowem.
2013 3287 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Rojewo
2013 3288 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. obowiązujących na terenie Gminy Rojewo
2013 3289 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2014 r. obowiązujących na terenie Gminy Rojewo
2013 3290 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad oraz opłat za korzystanie z przystanków.
2013 3291 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/361/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 października 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez gminę Mogilno
2013 3292 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/68/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadki w wybranych obszarach miejscowości – część C
2013 3293 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/406/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 października 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3294 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/407/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok i zwolnień w tym podatku.
2013 3295 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/408/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Kcynia na 2014 rok.
2013 3296 2013-11-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 479/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 479/11
2013 3297 2013-11-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 989/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 989/12
2013 3298 2013-11-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1209/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2013r. Sygn. akt II SA/Bd 1209/12
2013 3299 2013-11-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 132/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2013r. Sygn. akt II SA/Bd 132/12
2013 3300 2013-11-06 ANEKS Aneks nr 1/2013 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 10 października 2013r. ZARZĄDU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO do porozumienia z dnia 18 czerwca 2008 r., w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Gminę Miasto Chełmno zadań z zakresu edukacji publicznej Powiatowi Chełmińskiemu, zawartego pomiędzy: Gminą Miasto Chełmno, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Chełmna - Mariusz Kędzierski a Powiatem Chełmińskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez: Starostę Chełmińskiego - Wojciecha Bińczyka Wicestarostę Chełmińskiego-Zdzisława Gamańskiego
2013 3301 2013-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2013 3302 2013-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3303 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/457/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem i instalacją kolektorów ( płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Lubicz.
2013 3304 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/458/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Lubicz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 3305 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/459/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz.
2013 3306 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/466/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2013 3307 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/467/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3308 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/468/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2013 3309 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3310 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku
2013 3311 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 3312 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 3313 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/98/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego zabudową mieszkaniową przy ul. Rydygiera, ulicą Rydygiera, terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, terenem pod poszerzenie ul. Warszawskiej, zabudową mieszkaniową i lasem przy ul. Warszawskiej
2013 3314 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/102/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2013r. w sprawie likwidacji Filii nr 15 Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu znajdującej się przy ul. Hallera 37 (w Bursie Szkolnej) oraz zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu
2013 3315 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/187/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2013 3316 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/246/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy Jeziorze Zamkowym („Góra Zamkowa”) oraz obszaru przy ul. Łabędziej w Wąbrzeźnie
2013 3317 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Wolności w Wąbrzeźnie
2013 3318 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Strzelno jak również jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2013 3319 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 października 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno
2013 3320 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 3321 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu ustalania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelno
2013 3322 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych położonych w Strzelnie
2013 3323 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/357/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzania Zarządowi Powiatu Nakielskiego sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2013 3324 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/358/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3325 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/359/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2013 3326 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/362/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego
2013 3327 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 35/13 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 r.
2013 3328 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 36/13 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3329 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 37/13 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 października 2013r. w sprawiew określenia stawek w podatku od środków transportowych
2013 3330 2013-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lubicz z dnia 25 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2009 – 2013.
2013 3331 2013-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lubicz z dnia 25 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz.
2013 3332 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 września 2013r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2013 3333 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/284/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
2013 3334 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/287/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących niepubliczne punkty przedszkolne, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Nowa Wieś Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 3335 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/290/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3336 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/291/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3337 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/292/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 października 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3338 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/129/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 25 czerwca 2013 roku
2013 3339 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2013 3340 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014.
2013 3341 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 3342 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/13 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
2013 3343 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/101/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy – miasto Grudziądz”
2013 3344 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.98.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3345 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.99.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 3346 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.100.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości
2013 3347 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.101.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota
2013 3348 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.102.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
2013 3349 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.104.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 3350 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.105.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białe Błota
2013 3351 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.106.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze gminy Białe Błota.
2013 3352 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.110.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki
2013 3353 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.111.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele
2013 3354 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.112.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota
2013 3355 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.113.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka
2013 3356 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.114/2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka
2013 3357 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.115.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński
2013 3358 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.123.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego za 2014 rok
2013 3359 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.124.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 r.
2013 3360 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.125.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 r.
2013 3361 2013-11-08 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
2013 3362 2013-11-08 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2013r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
2013 3363 2013-11-08 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2013 3364 2013-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 7 listopada 2013r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej Grudziądza
2013 3365 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/275/13 Rady Miasta Rypina z dnia 10 października 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XIX/133/04 z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina.
2013 3366 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/277/13 Rady Miasta Rypina z dnia 10 października 2013r. w sprawie: okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3367 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Łubianka.
2013 3368 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2014 roku na terenie Gminy Drzycim
2013 3369 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/13 Rady Gminy Osie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości
2013 3370 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/13 Rady Gminy Osie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2013 3371 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/13 Rady Gminy Osie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Osie spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2013 3372 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/13 Rady Gminy Osie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3373 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/13 Rady Gminy Osie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3374 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
2013 3375 2013-11-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Koronowie
2013 3376 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/47/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r.
2013 3377 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/48/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014 rok.
2013 3378 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/49/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 października 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3379 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/50/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3380 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/1002/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2013 3381 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/1003/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia przepisów taryfowych w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2013 3382 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/1004/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia uprawnień do ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy oraz sposobu dokumentowania tych uprawnień
2013 3383 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/1009/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia w Mieście Bydgoszczy obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy drogowe osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego
2013 3384 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/1010/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 3385 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/1013/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz
2013 3386 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/1014/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bydgoszczy przez inne niż Miasto Bydgoszcz osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 3387 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/1015/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2013 3388 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie zasad przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy
2013 3389 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/1024/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz oraz warunków częściowego zwolnienia od opłat
2013 3390 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/1025/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy
2013 3391 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/1026/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. zmieniająca statut Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego
2013 3392 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/1033/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3393 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/1034/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3394 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/1035/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3395 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/1037/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Las Gdański-Mrągowska” w Bydgoszczy
2013 3396 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/1038/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordońska - Brda - Toruńska" w Bydgoszczy
2013 3397 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/121/12 Rady Gminy Koneck z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok.
2013 3398 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLI/289/13 Rady Miasta Rypina z dnia 6 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3399 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLI/290/13 Rady Miasta Rypina z dnia 6 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypina.
2013 3400 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/168/12 z dnia 20 grudnia 2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego
2013 3401 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ustalenia na 2014 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3402 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 3403 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3404 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2013 3405 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2013 3406 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 3407 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX 167/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 3408 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2013r. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014r.
2013 3409 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/2013 Wójta Gminy Osiek z dnia 12 listopada 2013r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 3410 2013-11-15 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-46(10)/2013/537/XIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 listopada 2013r. o decyzji Prezesa URE zatwierdzającej taryfę dla ciepła Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie
2013 3411 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 171/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osielsko
2013 3412 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3413 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/269/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3414 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/270/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3415 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/271/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psa
2013 3416 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/272/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2013 3417 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 7 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
2013 3418 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego
2013 3419 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2013 3420 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 3421 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3422 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3423 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2013 3424 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3425 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XL/184/2013 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 12 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3426 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2013r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2013 3427 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/298/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, obowiązujących w 2014 r.
2013 3428 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2014 r.
2013 3429 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2014 r.
2013 3430 2013-11-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 84/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/284/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrcz w latach 2013-2018
2013 3431 2013-11-18 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 17 listopada 2013r. Wyniki głosowania i wynik referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Brzozie przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 17 listopada 2013 r.
2013 3432 2013-11-18 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 17 listopada 2013r. Wyniki głosowania i wynik referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Unisław przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 17 listopada 2013 r.
2013 3433 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/276/13 Rady Miasta Rypina z dnia 10 października 2013r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Rypina liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2013 3434 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr 347/XXXI/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 324/XXX/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2013 3435 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Lubraniec
2013 3436 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 31 października 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielgie
2013 3437 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 31 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3438 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3439 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 31 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 3440 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2014 r.
2013 3441 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 31 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 3442 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
2013 3443 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3444 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2014 r.
2013 3445 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej na 2014 rok.
2013 3446 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
2013 3447 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2013-2016.
2013 3448 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.
2013 3449 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/188/2013 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 12 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2013
2013 3450 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3451 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2013 3452 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości
2013 3453 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 3454 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2013 rok
2013 3455 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3456 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3457 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2014
2013 3458 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3459 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie: opłaty od posiadania psów
2013 3460 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/30/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 12 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3461 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/243/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2014 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji.
2013 3462 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku
2013 3463 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/13 Rady Gminy Gruta z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2014 rok na terenie gminy Gruta
2013 3464 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/13 Rady Gminy Gruta z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3465 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2013 Rady Gminy Gruta z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3466 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3467 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3468 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3469 2013-11-20 ANEKS Aneks nr 1/2013 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lipca 2013r. do porozumienia zawartego dnia 24 grudnia 2012r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2013 3470 2013-11-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Bydgoskiego
2013 3471 2013-11-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 18 listopada 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kijewo Królewskie przeprowadzonych w dniu 17 listopada 2013 r.
2013 3472 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 3473 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie sprostowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Janowiec Wielkopolski na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2013 3474 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Świekatowo
2013 3475 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr IX/29/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 12 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
2013 3476 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
2013 3477 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/245/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2014 roku
2013 3478 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/247/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.
2013 3479 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/13 Rady Gminy Śliwice z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
2013 3480 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2013 Rady Gminy Śliwice z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2013 3481 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/13 Rady Gminy Śliwice z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2013 3482 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/13 Rady Gminy Śliwice z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śliwice
2013 3483 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2013 Rady Gminy Śliwice z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 3484 2013-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/23/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Źródła Rzeki Stążki"
2013 3485 2013-11-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2013 3486 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/1021/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok (9)
2013 3487 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/165/13 Rady Gminy Koneck z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3488 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/166/13 Rady Gminy Koneck z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia podstawy do obliczania podatku rolnego na 2014 r.
2013 3489 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/170/13 Rady Gminy Koneck z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/131/13 Rady Gminy Koneck z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3490 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/171/13 Rady Gminy Koneck z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Koneck
2013 3491 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3492 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3493 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2014 rok
2013 3494 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3495 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy - deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
2013 3496 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/249/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 3497 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/250/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2013 3498 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/251/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
2013 3499 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/252/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.
2013 3500 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/253/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2013 3501 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 655/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie budżetu partycypacyjnego w Toruniu oraz w sprawie zmiany Regulaminu Konsultacji Społecznych.
2013 3502 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 658/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia okolicznościowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2013 3503 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 3504 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3505 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3506 2013-11-22 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-38(13)/2013/138/VIII/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu
2013 3507 2013-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 173/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim.
2013 3508 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/304/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2013 3509 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 października 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Chrostkowo
2013 3510 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 października 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych
2013 3511 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 października 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych na terenie Gminy Chrostkowo
2013 3512 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/699/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10
2013 3513 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/700/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10
2013 3514 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/701/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10
2013 3515 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2013 3516 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pruszcz na lata 2014-2018"
2013 3517 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania będącego przedmiotem dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2013 3518 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/713/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3519 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/717/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2013 3520 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/369/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Mogilno w 2014 r.
2013 3521 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/379/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mogilno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3522 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXII/135/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 3523 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXII/136/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2013 3524 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2013 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3525 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXII/138/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3526 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXII/139/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3527 2013-11-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLIII/4/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku
2013 3528 2013-11-25 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 listopada 2013r. o decyzji nr WCC/706-ZTO-D/537/W/OPO/2013/ASz1
2013 3529 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/167/13 Rady Gminy Koneck z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3530 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Inowrocław
2013 3531 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław.
2013 3532 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 3533 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/359/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3534 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/360/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3535 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/361/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2014 rok
2013 3536 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/362/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 3537 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/365/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Lipna.
2013 3538 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/378/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno
2013 3539 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Jeżewo.
2013 3540 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do statutów sołectw Gminy Jeżewo.
2013 3541 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
2013 3542 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice.
2013 3543 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim - Świecie w miejscowości Krąplewice.
2013 3544 2013-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 175/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo
2013 3545 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2013r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siemkowie.
2013 3546 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zakrzewo na 2014 r.
2013 3547 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2014 r.
2013 3548 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 r.
2013 3549 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 3550 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/215/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 3551 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/380/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia na 2014 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2013 3552 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/381/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok
2013 3553 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/382/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2013 3554 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/383/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2014
2013 3555 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/386/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina – etap 1
2013 3556 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/395/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3557 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/348/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2013 3558 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/349/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psa
2013 3559 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/350/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty
2013 3560 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/351/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2013 3561 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3562 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 3563 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3564 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok.
2013 3565 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3566 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2013 3567 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 listopada 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3568 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim.
2013 3569 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2014 roku
2013 3570 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku oraz zwolnień od tego podatku.
2013 3571 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2014 roku.
2013 3572 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązujących w 2014 r.
2013 3573 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2013 3574 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bartniczka.
2013 3575 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Bartniczka.
2013 3576 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy na terenie Gminy Bartniczka.
2013 3577 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2013 3578 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/72/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2013 3579 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/73/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3580 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/74/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3581 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/77/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sadki publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 3582 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/76/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki i publicznego gimnazjum prowadzonego przez Powiat Nakielski mających siedzibę na terenie Gminy Sadki.
2013 3583 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/79/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 3584 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/78/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczającego ten czas w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sadki
2013 3585 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/184/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechocin
2013 3586 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 3587 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/170/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3588 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego
2013 3589 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2013 3590 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2013 3591 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok
2013 3592 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 645/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Dworcowej, Chrobrego, Fabrycznej i Trasy Średnicowej w Toruniu.
2013 3593 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 646/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podgórska-Strzałowa” dla obszaru położonego w rejonie ulic Podgórskiej, Strzałowej i Gerwazego w Toruniu.
2013 3594 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 648/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.
2013 3595 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 654/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 3596 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 657/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2013 3597 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/313/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku w drodze inkasa
2013 3598 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa
2013 3599 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3600 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2013 3601 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/317/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów i poboru tej opłaty
2013 3602 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2013 3603 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/13 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 3604 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 3605 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3606 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3607 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Chełmno
2013 3608 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmno
2013 3609 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2013r. zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie.
2013 3610 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 r. na obszarze Gminy Wąbrzeźno.
2013 3611 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3612 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3613 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/110/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Włocławek, w granicach wyznaczonych przez ul. Wieniecką, ul. Wysoką, ul. Szpitalną i tory kolejowe.
2013 3614 2013-11-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.8.2013 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 października 2013r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Gruta
2013 3615 2013-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzonych w dniu 24 listopada 2013 r.
2013 3616 2013-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 26 listopada 2013r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Chełmińskiego
2013 3617 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2013 3618 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3619 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2013 3620 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości ,rolny i leśny – obowiązujące na terenie Miasta Kowal.
2013 3621 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2013 3622 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/256/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2013 3623 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/257/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 3624 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/258/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3625 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/259/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 3626 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/260/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2013 3627 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/294/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/309/2006 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia statutu osiedla nr 2.
2013 3628 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/295/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 3629 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie metody wyboru ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 3630 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 3631 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/298/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 3632 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/299/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3633 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/13 Rady Gminy Rypin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3634 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/13 Rady Gminy Rypin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3635 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/13 Rady Gminy Rypin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2014 rok
2013 3636 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/13 Rady Gminy Rypin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie podatku rolnego na 2014 rok
2013 3637 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/13 Rady Gminy Rypin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie podatku leśnego na 2014 rok
2013 3638 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/13 Rady Gminy Rypin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2014 rok
2013 3639 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV)225)2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 3640 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/229/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2013 3641 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV)230)2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie poboru opłat w drodze inkasa.
2013 3642 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/226/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2013 3643 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/227/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy celem obniżenia podatku rolnego na 2014 r.
2013 3644 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/228/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2013 3645 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/229/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłat od posiadania psów
2013 3646 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/230/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2013 3647 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/231/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 3648 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2013 3649 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/297/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2014 r.
2013 3650 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/298/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2013 3651 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/299/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3652 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2013 3653 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/301/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stobnie gmina Tuchola
2013 3654 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Raciążu gmina Tuchola
2013 3655 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kiełpinie gmina Tuchola
2013 3656 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie gmina Tuchola
2013 3657 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola o nazwie „Mój dom na medal” oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2013 3658 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/307/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3659 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2013 3660 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brodnica
2013 3661 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 25 listopada 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Brodnica
2013 3662 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.
2013 3663 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 3664 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie miasta Ciechocinka
2013 3665 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3666 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 3667 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2014 r.
2013 3668 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 3669 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3670 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3671 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok
2013 3672 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
2013 3673 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 3674 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013 3675 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2014 r.
2013 3676 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
2013 3677 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso
2013 3678 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3679 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego
2013 3680 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3681 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
2013 3682 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/371/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 3683 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego
2013 3684 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3685 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3686 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 3687 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2013 3688 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łojewo.
2013 3689 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2013 3690 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3691 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego oraz formy poboru podatku.
2013 3692 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2013 3693 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 3694 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 3695 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 3696 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.281.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Centrum 1” gm. Dąbrowa Chełmińska.
2013 3697 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.282.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 3698 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.283.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 3699 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.285.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wałdowo Królewskie.
2013 3700 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI.212.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3701 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI.214.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz formy poboru podatku
2013 3702 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI.215.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz formy poboru podatku
2013 3703 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI.216.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego oraz formy poboru podatku
2013 3704 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI.217.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
2013 3705 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/483/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 3706 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 3707 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3708 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3709 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2014 r.
2013 3710 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII.146. 2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2013 rok.
2013 3711 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII.147.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3712 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII.148.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 3713 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII.149.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2013 3714 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII.150.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2013 3715 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII.151.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3716 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/252/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3717 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/253/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zasad ustalania, poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2013 3718 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/254/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 3719 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/255/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego
2013 3720 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 3721 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 i zwolnień podatkowych.
2013 3722 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/293/13 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie miasta Rypina oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3723 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/294/13 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie podatku rolnego
2013 3724 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/295/13 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie podatku leśnego
2013 3725 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/296/13 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2013 3726 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/297/13 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Rypina
2013 3727 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Lisewo.
2013 3728 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3729 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3730 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lisewo.
2013 3731 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok
2013 3732 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3733 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3734 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok
2013 3735 2013-11-29 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 października 2013r. zawarte w dniu 16.10.2013r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2013 – 2014’’, pomiędzy:powiatem włocławskim a gminą Lubraniec
2013 3736 2013-11-29 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 października 2013r. zawarte w dniu 16.10.2013r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2013 – 2014’’, pomiędzy: powiatem włocławskim a gminą miastem Kowal
2013 3737 2013-11-29 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 października 2013r. zawarte w dniu 16.10.2013r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2013 – 2014’’, pomiędzy: powiatem włocławskim a gminą Lubanie
2013 3738 2013-11-29 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 października 2013r. zawarte w dniu 31.10.2013r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2013 – 2014’’, pomiędzy:powiatem włocławskim a miastem i gminą Chodecz
2013 3739 2013-11-29 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 października 2013r. zawarte w dniu 31.10.2013r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2013 – 2014’’, pomiędzy: powiatem włocławskim a gminą Choceń
2013 3740 2013-11-29 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 października 2013r. zawarte w dniu 31.10.2013r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2013 – 2014’’, pomiędzy: powiatem włocławskim a gminą Baruchowo
2013 3741 2013-11-29 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 października 2013r. zawarte w dniu 31.10.2013r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2013 – 2014’’, pomiędzy: powiatem włocławskim a gminą Fabianki