Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Styczeń 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/12 Rady Gminy Osie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Osie na stałe obwody głosowania
2013 2 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/489/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu województwa na rok 2013
2013 3 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Drzycim na stałe obwody głosowania.
2013 4 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim.
2013 5 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2013 6 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2013 7 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr NR XXI/116/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek.
2013 8 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 9 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/119/12 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 10 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 11 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/744/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Bydgoszcz Wschód - Szajnochy” w Bydgoszczy
2013 12 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/749/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy na czas dłuższy niż 3 lata, na czas nieokreślony lub ponownego wydzierżawiania lub wynajęcia tym samym podmiotom
2013 13 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/752/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie nazwy przebiegu ulicy w Bydgoszczy
2013 14 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/753/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2013 15 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/754/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2013 16 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/763/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 17 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/764/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 18 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/264/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2013
2013 19 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno
2013 20 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/292/2012 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2013 21 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szubin
2013 22 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 23 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2013 24 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 25 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 26 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 27 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie obwodów glosowania
2013 28 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Brodnicy
2013 29 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 30 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 31 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 32 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2013
2013 33 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łysomice
2013 34 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012r. sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 35 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 36 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 37 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/179 /2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 38 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/83/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sadki, udostępnionych przewoźnikom i operatorom, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz opłat za korzystanie z nich
2013 39 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/84/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
2013 40 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/86/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na terenie gminy Sadki.
2013 41 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/87/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sadki.
2013 42 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
2013 43 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury o nazwie "Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku" i nadania jej statutu.
2013 44 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Waganiec, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Waganiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 45 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013
2013 46 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/390/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2013 47 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/391/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla dwóch terenów w rejonach ulic: Rąbińskiej, Zielnej, Chmielnej, Żytniej i Szparagowej oraz 6 Stycznia, Stanisława Staszica i Studziennej
2013 48 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/392/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu w rejonie ul. Rąbińskiej
2013 49 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/398/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia
2013 50 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/399/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 51 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/400/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 52 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/401/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 53 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/402/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 54 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/403/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2013 55 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/404/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 56 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/405/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2013 57 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok
2013 58 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2013 59 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 60 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.160.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota
2013 61 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.161.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 62 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.162.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości
2013 63 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 64 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 65 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 66 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 67 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2013 68 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 69 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 70 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2013 71 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2013 72 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 73 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazwy ulicy "Jagodowa" w Solcu Kujawskim.
2013 74 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania
2013 75 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 44/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowa Łąka
2013 76 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 45/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 77 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 46/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 78 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 47/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 79 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 48/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 80 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 49/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 81 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 53/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2013 82 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/199/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2013 r.
2013 83 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/202/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrcz
2013 84 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/203/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobrcz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 85 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/204/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Dobrcz.
2013 86 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/208/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Dobrcz na stałe obwody głosowania
2013 87 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/209/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kotomierz
2013 88 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/210/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sienno
2013 89 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/159/12 Rady Gminy Choceń z dnia 29 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia konsultacji i włączenia działek do miejscowości Czerniewice
2013 90 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/102/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2013 91 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 92 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/105/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 93 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/160 /2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 94 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/ 161 /2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 95 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr VII/81/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania
2013 96 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr VII/91/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku.
2013 97 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr VII/89/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 98 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr VII/88/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 99 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr xxx/135/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 100 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXX/137/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 101 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXX/138/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 102 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/145/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2013.
2013 103 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/147/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2013 104 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/193/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
2013 105 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/194/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 106 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/195/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 107 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/196/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 108 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/197/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 109 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/198/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 110 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXI/168/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia dla celów publicznego transportu zbiorowego przystanków komunikacyjnych na terenie gminy, a także warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 111 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenie warunków i zasad korzystania z dworca autobusowego zlokalizowanego na terenie miasta Aleksandrów Kujawski przy ulicy Wojska Polskiego
2013 112 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 113 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo”
2013 114 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rojewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 115 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie Gminy Kęsowo
2013 116 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 117 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 118 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 119 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Kęsowo.
2013 120 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kęsowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 121 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo
2013 122 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.
2013 123 2013-01-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 1/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIII/195/12 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.
2013 124 2013-01-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 2/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 10 ust. 2 pkt 1 i 2, § 10 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 i 2, § 12 ust. 1 i 2 uchwały nr XXV/166/2012 Rady Miejskiej Gniewkowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo.
2013 125 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/107/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
2013 126 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości, od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielka Nieszawka.
2013 127 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 128 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wielka Nieszawka.
2013 129 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/387/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2013
2013 130 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/182/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie zasad, trybu i rodzajów przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych
2013 131 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/178/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie
2013 132 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/183/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk Moje boisko Orlik 2012 w Warlubiu
2013 133 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/179/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 134 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/180/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 135 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/181/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
2013 136 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/77/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2013
2013 137 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/85/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadki
2013 138 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
2013 139 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/134/2012 Rady Gminy w Dąbrowie w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2013 r.
2013 140 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania
2013 141 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa
2013 142 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2013 143 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 144 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2013 145 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowa
2013 146 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej terenie Gminy Dąbrowa
2013 147 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 148 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/181/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gostycyn niezamieszkałych przez mieszkańców, a na których powstają odpady komunalne
2013 149 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/178/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
2013 150 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/177/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn
2013 151 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/180/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gostycyn
2013 152 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/179/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 153 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/171/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Gostycynie
2013 154 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/182/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 155 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/187/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2013 156 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 157 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Inowrocław na stałe obwody głosowania
2013 158 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław.
2013 159 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2013 160 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 161 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 162 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/173/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skepe
2013 163 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/174/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 164 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/175/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 165 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/176/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 166 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 167 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin.
2013 168 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych ne terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty.
2013 169 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Barcin w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 170 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych ne terenie Gminy Barcin.
2013 171 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych ne terenie Gminy Barcin.
2013 172 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Barcin.
2013 173 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Barcin
2013 174 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 r.
2013 175 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 176 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 177 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 178 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie w odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 179 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej w łasinie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 180 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 181 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto i Gminę Łasin w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 182 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łasin
2013 183 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2013 184 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/128/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 185 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/129/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dragacz
2013 186 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/130/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 187 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/131/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 188 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/132/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 189 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/133/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 190 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie nad Osą.
2013 191 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świecie nad Osą, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 192 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/348/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubicz.
2013 193 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013
2013 194 2013-01-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXX/2/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XII/89/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Kcynia
2013 195 2013-01-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXX/3/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały V/28/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych gminy Kcynia
2013 196 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół
2013 197 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 198 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 199 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 200 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kikół
2013 201 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 202 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2013.
2013 203 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Włocławek.
2013 204 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włocławek w latach 2013-2020.
2013 205 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2013 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Lipna.
2013 206 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/215/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowo
2013 207 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/218/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 208 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/219/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wzamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 209 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/228/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2013
2013 210 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/217/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 211 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/290/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Kcynia na stałe obwody głosowania.
2013 212 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/291/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kcynia, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 213 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/104/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2013 214 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/105/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bartniczka
2013 215 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/106/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 216 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/107/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 217 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/108/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 218 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowe na stałe obwody głosowania.
2013 219 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok
2013 220 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2013 221 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/47/2012 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2013
2013 222 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/49/2012 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2013 223 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 224 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 225 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 226 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 227 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie okreś1enia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 228 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 229 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2013 230 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą
2013 231 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/140/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek 230 i 231/10 we wsi Paliwodzizna
2013 232 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/142/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 233 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/143/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golub - Dobrzyń
2013 234 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/155/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Śliwice
2013 235 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/151/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Śliwicach
2013 236 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/152/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 237 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/153/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 238 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/154/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 239 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XX/99/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Świedziebnia i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2013 240 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XX/100/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/81/2012 z dnia 20 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 241 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XX/102/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 242 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/177/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Sicienko na stałe obwody głosowania
2013 243 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok
2013 244 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Stolno
2013 245 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/12 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Choceń
2013 246 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok.
2013 247 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2013.
2013 248 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2013 249 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/500/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
2013 250 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/287/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 251 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/290/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 252 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/291/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 253 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Żnin działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 254 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/288/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 255 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/286/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2013 256 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/285/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Żnin
2013 257 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/289/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 258 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/284/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 259 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/283/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin
2013 260 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/294/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata
2013 261 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok
2013 262 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
2013 263 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 264 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
2013 265 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania.
2013 266 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/12 Rady Gminy Unisław z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Unisław oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 267 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/12 Rady Gminy Unisław z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 268 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV-73/2012 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na 2013 rok
2013 269 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV-78/2012 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bądkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 270 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV-79/2012 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bądkowo.
2013 271 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV-80/2012 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 272 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 201/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki w Mieście Świeciu.
2013 273 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2013 274 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 473/12 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 275 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 476/12 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2013 276 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 471/12 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w Toruniu.
2013 277 2013-01-10 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-75(10)/2012/2013/2251/VIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 stycznia 2013r. decyzja nr OPO-4210-75(10)/2012/2013/2251/VIII/AS
2013 278 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/295/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 279 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/297/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 280 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2013 rok
2013 281 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2013 rok
2013 282 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 283 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kamień Krajeński, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kamień Krajeński oraz warunków korzystania z tych przystanków
2013 284 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/189/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2013 285 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/190/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cekcyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 286 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/191/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/125/12 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 marca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Cekcyn
2013 287 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/192/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Cekcyn, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 288 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/194/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/09 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2013 289 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2013
2013 290 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w miejscowości Czernikowo i Wygoda.
2013 291 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/130/12 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze szkół i przedszkoli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 292 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2013
2013 293 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia
2013 294 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Gąsawa na 2013 rok.
2013 295 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno
2013 296 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbiczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 297 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2012r. Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2012 r.
2013 298 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/151/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2013 299 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/156/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 300 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/154/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzuze.
2013 301 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/155/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzuze.
2013 302 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/157/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Brzuze.
2013 303 2013-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej i zasad ustalania jej poboru.
2013 304 2013-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 3/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/212/12 Rady Miejskiej w Ciechocinku z dnia 3 grudnia 2012 r.
2013 305 2013-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 4/13 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie nieważności uchwały Nr XX/95/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 grudnia 2012 r. dotyczącej przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrostkowo
2013 306 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 307 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 308 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 309 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 310 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 311 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 312 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok.
2013 313 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.163.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 314 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.164.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 315 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca autobusowego zlokalizowanego przy ulicy Wojska Polskiego, którego właścicielem jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski.
2013 316 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświatowego w Tucholi upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2013 317 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Tucholskiemu Ośrodkowi Kultury w Tucholi
2013 318 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/221/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2013 rok
2013 319 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/225/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia oraz określenia zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Tucholi za osiągnięcia sportowe.
2013 320 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola o nazwie „Mój dom na medal” oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2013 321 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 322 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Tucholi do określenia wysokości i sposobu ustalania cen za przyjmowanie i składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Bladowie.
2013 323 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/174/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 324 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek.
2013 325 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany lokalizacji, likwidacji filii bibliotecznych oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku
2013 326 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Włocławek.
2013 327 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania.
2013 328 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/134/2012 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powaitu Brodnickiego na rok 2013
2013 329 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/149/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – miasto Grudziądz
2013 330 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz
2013 331 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz
2013 332 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie gminy-miasto Grudziądz
2013 333 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
2013 334 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/12 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok.
2013 335 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/12 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie
2013 336 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/12 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno
2013 337 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/148/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2013 338 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/149/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 339 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/150/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 340 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/151/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 341 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/152/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 342 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 343 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/154/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 344 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/12 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 345 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/12 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 346 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/146/12 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 347 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/147/12 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czernikowo niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
2013 348 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/148/12 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernikowo
2013 349 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawiew zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
2013 350 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2013
2013 351 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świekatowo
2013 352 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Płużnicy
2013 353 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2013r.
2013 354 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2013 r.
2013 355 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmniejszenia opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych i dokumentu prawa jazdy mieszkańców ulic Słonecznej i Kętrzyńskiego w Wałyczu
2013 356 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 357 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Janikowo na stałe obwody głosowania
2013 358 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 359 2013-01-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 5/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2013r. stwierdzający nieważność § 6 ust. 5-7, § 6 ust. 12, § 15 pkt 8, dotyczącego odpadów budowlanych i rozbiórkowych w części dotyczącej domów jednorodzinnych i budynków wielolokalowych o brzmieniu: „Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu. Odbiór tego rodzaju odpadów nastąpi na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i wpisanym do rejestru działalności regulowanej lub działającym na podstawie zezwolenia na transport tego rodzaju odpadów”, § 21, § 25 ust. 2 uchwały Nr XXVIII/219/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek.
2013 360 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 361 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013.
2013 362 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w jednostce strukturalnej Kamionki Małe
2013 363 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2013.
2013 364 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Lubień Kujawski na stałe obwody głosowania.
2013 365 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XIX/177/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 366 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XV/127/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla osób fizycznych na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dragacz
2013 367 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XV/134/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dragacz
2013 368 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XV/135/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dragacz w latach 2012-2016
2013 369 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2013 rok
2013 370 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 371 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 372 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Osiek
2013 373 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 374 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
2013 375 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,  w tym terminów i miejsca składania deklaracji.
2013 376 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 377 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 378 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 379 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 380 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Cetki.
2013 381 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego we wsi Rakowo, sołectwo Czyżewo.
2013 382 2013-01-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 6/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2013r. o nieważności uchwały Nr XVI/94/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012 r.
2013 383 2013-01-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 7/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2013r. o nieważności uchwały Nr XVI/98/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012 r
2013 384 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/129/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 roku określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, zmienionej Uchwałą Nr V/23/07 z dnia 29 marca 2007r.
2013 385 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/194/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia obowodu Zespołu Szkół w Lubrańcu, Zespołu Szkół w Kłobi oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zgłowiączce, Publicznej Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Feliksa Rybickiego w Sarnowie
2013 386 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/195/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Lubraniec przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Lubraniec
2013 387 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr 48/1503 /12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników”
2013 388 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie udzielania bonifikat przy zakupie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Rypina.
2013 389 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 4 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Wielgie
2013 390 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/94/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 391 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/97/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie : terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 392 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/96/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie : wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 393 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/98/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 394 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Janowiec Wielkopolski na stałe obwody głosowania.
2013 395 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/141/12 Rady Gminy Lipno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 396 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/142/12 Rady Gminy Lipno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 397 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/143/12 Rady Gminy Lipno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 398 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/144/12 Rady Gminy Lipno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno
2013 399 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/145/12 Rady Gminy Lipno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 400 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo
2013 401 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/761/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok
2013 402 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/136/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,  w tym terminów i miejsca składania deklaracji
2013 403 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013
2013 404 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/142/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Rogowo na stałe obwody głosowania
2013 405 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo
2013 406 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/146/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rogowo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 407 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 408 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 409 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 410 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/149/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogowo
2013 411 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/150/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo na lata 2013-2017
2013 412 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/122/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok
2013 413 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2013 r.
2013 414 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów przedszkola, szkół i ich zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.
2013 415 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/108/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2012 rok.
2013 416 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/111/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na rok 2013.
2013 417 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą: ”Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim„ oraz uchwalenia jego statutu.
2013 418 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2013
2013 419 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/160/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/113/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bysław
2013 420 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/161/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/114/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wełpin
2013 421 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/162/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/115/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trutnowo
2013 422 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/163/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/116/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sucha
2013 423 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/164/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/117/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Płazowo
2013 424 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/118/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Minikowo
2013 425 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/119/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubiewice
2013 426 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/120/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Klonowo
2013 427 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/121/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Cierplewo
2013 428 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/122/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bysławek
2013 429 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok.
2013 430 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/290/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 431 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok
2013 432 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XIX/204/12 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Powiat Włocławski udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 433 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/160/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2013 434 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/282/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z Hali Widowiskowo- Sportowej w Mogilnie
2013 435 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/285/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 436 2013-01-16 Informacja Informacja nr SWG.N.6640.1.2011.2012 Starosty Nakielskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów - założenia ewidencji budynków i lokali dla
2013 437 2013-01-16 Informacja Informacja nr SWG.N.6640.2.2011.2012 Starosty Nakielskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów - założenia ewidencji budynków i lokali dla
2013 438 2013-01-16 Informacja Informacja nr SWG.N.6621.67.2011.2012 Starosty Nakielskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów- założenia ewidencji budynków i lokali dla
2013 439 2013-01-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2013 440 2013-01-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR-I.031.2.2013 Prezydenta Grudziądza z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
2013 441 2013-01-16 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 15 stycznia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Włocławek przeprowadzonych w dniu 13 stycznia 2013 r.
2013 442 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/319/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 443 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/343/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 444 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/348/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kruszwica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 445 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/95/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrostkowo
2013 446 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2013
2013 447 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grudziądz na 2013 rok
2013 448 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 46/11, obręb Mały Rudnik
2013 449 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 30/11 i 30/12 oraz część działki nr 30/15, obręb Skarszewy
2013 450 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2013.
2013 451 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr VII/87/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko.
2013 452 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr VII/92/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Przychodni w Osielsku
2013 453 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/169/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2013 454 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 263/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2013 455 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 264/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 456 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/165/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości opłaty uzdrowiskowej, inkasenta i zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2013 457 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 458 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/177/2012 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2013–2018
2013 459 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/178/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Łabiszyn na stałe obwody głosowania
2013 460 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/181/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2013 461 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kamień Krajeński.
2013 462 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/133/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2013 463 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/136/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik przyrody na terenie Gminy Brodnica
2013 464 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/137/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 465 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/138/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 466 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strzelno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 467 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody wyboru ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 468 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi
2013 469 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 470 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniającą uchwałę Nr XXXI/221/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Strzelno Klasztorne.
2013 471 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzelno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 472 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 473 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2012 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2013.
2013 474 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/532/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Nakielskiemu Ośrodkowi Kultury
2013 475 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/534/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2013 476 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/540/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2013 477 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/541/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 478 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/542/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 479 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/543/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Nakło nad Notecią
2013 480 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/544/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 481 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/545/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2013 482 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy w Mroczy
2013 483 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej  powyżej 1.000 m2
2013 484 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/141/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 485 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/139/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Gruta oraz jej jednostkom podległym
2013 486 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/140/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2013 487 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/136/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 488 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII.203.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 489 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/279/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Mogilno na stałe obwody głosowania
2013 490 2013-01-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Grudziądzkiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2012
2013 491 2013-01-17 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Wójta Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Osielsko, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko
2013 492 2013-01-17 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad prowadzenia polityki rozwoju
2013 493 2013-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 8/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Drugim.
2013 494 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bytoń warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2013 495 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/134/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 496 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 497 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/191/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2013r.
2013 498 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrowo
2013 499 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2013 500 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 501 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 502 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 503 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 504 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Obrowo
2013 505 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013
2013 506 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/208/12 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2013.
2013 507 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/526/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2013
2013 508 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/238/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 509 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia
2013 510 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 511 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/46/2012 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2013
2013 512 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 513 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji.
2013 514 2013-01-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2013 r.
2013 515 2013-01-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr XX/182/2012 Starosty Żnińskiego z dnia 27 grudnia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok
2013 516 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2013.
2013 517 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/176/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2013 rok
2013 518 2013-01-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2011  (przyjęte na sesji Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 21 czerwca 2012r.)
2013 519 2013-01-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 9/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/146/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 10 grudnia 2012 r.
2013 520 2013-01-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 10/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/101/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2012r.
2013 521 2013-01-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 11/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXIII/102/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2012 r.
2013 522 2013-01-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 12/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr XXV/181/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie.
2013 523 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/155/2012 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Osięciny
2013 524 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2013 rok.
2013 525 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2013.
2013 526 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 198/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2013
2013 527 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2013
2013 528 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 – 2017.
2013 529 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Złotniki Kujawskie.
2013 530 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Broniewo i Niszczewice, gmina Złotniki Kujawskie.
2013 531 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Złotniki Kujawskie na stałe obwody głosowania
2013 532 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Złotniki Kujawskie niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Złotniki Kujawskie
2013 533 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie: Szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz tryb ich pobierania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie.
2013 534 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Kęsowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 535 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/237/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Tuchola na stałe obwody głosowania
2013 536 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/239/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 537 2013-01-22 ANEKS Aneks nr 2/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Eduakcji we Włocławku
2013 538 2013-01-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Eduakcji we Włocławku
2013 539 2013-01-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 14/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 3 ust. 1 pkt 1-3, § 8, § 17 ust. 1 pkt 1-3, § 17 ust. 2 pkt 3-4, § 18 ust. 5, § 19 ust. 4, § 21 uchwały nr XXVI/268/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno.
2013 540 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr X/36/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2013 rok
2013 541 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2013 rok.
2013 542 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XIX/176/2012 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok.
2013 543 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/131/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2013 rok.
2013 544 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XIX/128/12 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na rok 2013
2013 545 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2013 rok
2013 546 2013-01-23 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-69(14)/2012/2013/715/VII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla „PEPEBE Włocławek” przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą we Włocławku
2013 547 2013-01-23 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-66(11)/2012/2013/537/XII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła w zakresie: wytwarzania ciepła i oraz przesyłania i dystrybucji ciepła dla Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. z siedzibą w Mogilnie
2013 548 2013-01-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 15/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr RGK.0007.160.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota
2013 549 2013-01-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 16/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia o nieważności uchwały Nr XXVI/271/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2012 r.
2013 550 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/157/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Dobrcz na okręgi wyborcze
2013 551 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 552 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 553 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 554 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 555 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr 269/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2013
2013 556 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013.
2013 557 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013.
2013 558 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr 209/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 17 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu Nr 193/12 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 559 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr 212/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Świecie przedszkolach publicznych.
2013 560 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr 213/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonym przez gminę Świecie Żłobku Miejskim.
2013 561 2013-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 17/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/177/2012 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostycyn
2013 562 2013-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 18/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr RGK.0007.161.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 563 2013-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 19/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/209/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012 r.
2013 564 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX/186/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski
2013 565 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 566 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 567 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobre.
2013 568 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2013 569 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013r.
2013 570 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2013
2013 571 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/189/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2013 rok
2013 572 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/ 163 /12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2013
2013 573 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2013 574 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/216/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 575 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 576 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 577 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 578 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 579 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radziejów
2013 580 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2013 rok.
2013 581 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/104/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok.
2013 582 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2012 rok Nr XIV/61/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 stycznia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2013 583 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Wąpielsk na stałe obwody głosowania.
2013 584 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2013 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Lipna.
2013 585 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 210/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 17 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu Nr 178/12 z 25 paźdzernika 2012 roku w sprawie podziału gminy Świecie na okręgi wyborcze.
2013 586 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 211/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Świecie na stałe obwody głosowania.
2013 587 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX / 139 / 2013 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 22 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2013
2013 588 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/192/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubrańcu
2013 589 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/115/12 Rady Gminy Koneck z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 590 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/308/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niz 3 lata.
2013 591 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2013 592 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2013.
2013 593 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/177/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2013
2013 594 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego
2013 595 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/12 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 596 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX/180/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2013.
2013 597 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/261/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok
2013 598 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/209/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2013
2013 599 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2013
2013 600 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie : nadania nazwy ulicy w miejscowości Tłuchowo
2013 601 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2013 rok.
2013 602 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Rypin.
2013 603 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin.
2013 604 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Rypin, których właścicielem jest Gmina Rypin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 605 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2013 rok.
2013 606 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/107/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wąpielsk
2013 607 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2013.
2013 608 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/411/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie podziału Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania
2013 609 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/412/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Inowrocławia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 610 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/210/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 611 2013-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 20/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XX/144/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo
2013 612 2013-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 21/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/144/12 Rady Gminy Lipno z dnia 13 grudnia 2012 r.
2013 613 2013-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 22/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XX/193/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 614 2013-01-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z dnia 25 stycznia 2013r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Inowrocławskiego za 2012 rok
2013 615 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 616 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2013 rok
2013 617 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2013 618 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia górnej stawki opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 619 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bobrowniki .
2013 620 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2013.
2013 621 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tłuchowo
2013 622 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2013 623 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 624 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 625 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 626 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 627 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuchowo
2013 628 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2013
2013 629 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim
2013 630 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
2013 631 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XX/185/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2013
2013 632 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 633 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr 480/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie obwodów głosowania.
2013 634 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr 482/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasta Toruń.
2013 635 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 636 2013-01-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2013 637 2013-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 422/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 422/12
2013 638 2013-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 408/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 408/12
2013 639 2013-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 373/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 373/12
2013 640 2013-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 526/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 422/12
2013 641 2013-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 524/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 524/12
2013 642 2013-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 507/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 sierpnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 507/12
2013 643 2013-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 491/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 września 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 491/12
2013 644 2013-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 667/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 września 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 667/12
2013 645 2013-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 625/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 września 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 625/12
2013 646 2013-01-30 Porozumienie Porozumienie nr 3/2012 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 1 września 2012r. Zarządu Powiatu w Brodnicy w sprawie w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2013 647 2013-01-30 Porozumienie Porozumienie nr 8/2012 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 1 września 2012r. w sprawie w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy powiatem brodnickim a powiatem sępoleńskim
2013 648 2013-01-30 Postanowienie Postanowienie nr 2/2013 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Raciążek na obwody głosowania
2013 649 2013-01-30 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-103(5)/2012/2013/250/VII/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy