Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kwiecień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 785 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr I/2/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2011 rok
2012 786 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2012 rok
2012 787 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XIV.84.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania
2012 788 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr 178/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa
2012 789 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XII/96/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 790 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XII/98/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na zadanie związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.
2012 791 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 792 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 793 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych
2012 794 2012-04-03 ANEKS Aneks nr 2/2012 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 3 stycznia 2012r. do porozumienia z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Nakielskiego
2012 795 2012-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/12 Wójta Gminy Wielgie z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielgie za 2011r.
2012 796 2012-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 21 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2011 r.
2012 797 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/111/11 Rady Miasta Rypina z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2012 rok.
2012 798 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.
2012 799 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XV/151/2011 Burmistrza Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2012.
2012 800 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/14/12 Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2012 rok.
2012 801 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/95/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
2012 802 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr 170/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne ze szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski.
2012 803 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2012 804 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XV/81/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 805 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIII/97/12 Rady Gminy Choceń z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Choceńskiego Centrum Kultury i nadania statutu.
2012 806 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIII/105/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków
2012 807 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI.139.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wałdowo Królewskie 1” gm. Dąbrowa Chełmińska.
2012 808 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania budżetu Gminy Świekatowo na 2012 rok
2012 809 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/ 94/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 marca 2012r. w sprawie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubianka.
2012 810 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/96/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Jabłonowie Pomorskim
2012 811 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
2012 812 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
2012 813 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu toruńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2012 814 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w 2012 roku
2012 815 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 816 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych
2012 817 2012-04-04 Porozumienie Porozumienie Gminy Miasta Brodnicy z dnia 8 lutego 2012r. zawarte w dniu 8 lutego 2012 roku w Brodnicy pomiędzy:
2012 818 2012-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Zbójno z dnia 16 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zbójno za 2011 rok, informacji o stanie mienia gminy Zbójno oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zbójno.
2012 819 2012-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050 – 93/2012 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Złotniki Kujawskie za 2011 r.
2012 820 2012-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/W/2012 Wójta Gminy Sadki z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za rok 2011.
2012 821 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/103/12 Rady Gminy Choceń z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choceń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 822 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/104/12 Rady Gminy Choceń z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2012 823 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/123/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania.
2012 824 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
2012 825 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr 141/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2012 826 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr 142/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 827 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2012 roku.
2012 828 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/342/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu
2012 829 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/343/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Bydgoskiemu Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy
2012 830 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XV/103/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Fabianki
2012 831 2012-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 10.2012 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 1 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2011 r.
2012 832 2012-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr I/100/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 22 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego za 2011 rok.
2012 833 2012-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2011 rok
2012 834 2012-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie za 2011r.
2012 835 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr 91/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2012 836 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIII/110/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2012 837 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/76/12 Rady Gminy Lipno z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipno na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2012 838 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Tucholskiego dla spółek wodnych działających na terenie powiatu tucholskiego, zasad ich udzielania, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonania zadania.
2012 839 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/95/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Żalno
2012 840 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/90/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 21 marca 2012r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 841 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XX / 47 / 2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy.
2012 842 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/89/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
2012 843 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Papowo Biskupie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 844 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2012 rok
2012 845 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
2012 846 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Papowo Biskupie na lata 2012-2016
2012 847 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XiX/130/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2012 rok
2012 848 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork w 2012 roku
2012 849 2012-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego Starosty Aleksandrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok
2012 850 2012-04-11 Informacja Informacja nr 1/2012 Starosty Grudziądzkiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego
2012 851 2012-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 marca 2012r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2011 rok.
2012 852 2012-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr V/2012 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 23 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Papowo Biskupie za rok 2011
2012 853 2012-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr VI/2012 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 rok
2012 854 2012-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.19.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2011 rok
2012 855 2012-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/12 Wójta Gminy Dragacz z dnia 26 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
2012 856 2012-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2012 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmna za 2011 rok
2012 857 2012-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechocin na 2011 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok oraz informacji  o stanie mienia Gminy Ciechocin
2012 858 2012-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/12 Burmistrza Kruszwicy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2011 rok.
2012 859 2012-04-11 Informacja Informacja nr o decyzji nr WCC/95-ZTO-C/433/W/OPO/2012/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2012r. O DECYZJI NR WCC/95-ZTO-C/433/W/OPO/2012/ASZ
2012 860 2012-04-11 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2012r. o decyzjach nr WCC/1233/20515/W/OPO/2012/AJ i nr PCC/1193/20515/W/OPO/2012/AJ
2012 861 2012-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego za 2011 rok
2012 862 2012-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 188/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skępem
2012 863 2012-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 189/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wąpielsku
2012 864 2012-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 190/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ciechocin
2012 865 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Brodnica
2012 866 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/44/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Wielkie Tarpno II”, obejmujący teren ograniczony ulicami Jaśminową, Paderewskiego i linią kolejową
2012 867 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/470/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 868 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/473/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań w zakresie rozwoju sportu przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
2012 869 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/474/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 2012-2016
2012 870 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/476/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za korzystanie z usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy
2012 871 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/477/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2012 872 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 873 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/483/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
2012 874 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/12 RADY MIASTA WĄBRZEŹNA z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miasta Wąbrzeźna
2012 875 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XVII/189/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Mogilna uprawnienia ustalania ich wysokości
2012 876 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżewo w 2012 roku
2012 877 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XVII/186/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie Statutu Gminy Mogilno
2012 878 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XVII/188/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 879 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XVII/194/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mogilno
2012 880 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelno w 2012 roku
2012 881 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruszcz w 2012 roku
2012 882 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XVII/141/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Stobno.
2012 883 2012-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2010 Burmistrza Miasta Brodnicy z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2009
2012 884 2012-04-12 Informacja Informacja nr 1/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy
2012 885 2012-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.Z.04.2011 Wójta Gminy Łysomice z dnia 26 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2011 r.
2012 886 2012-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2012 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy i sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2011
2012 887 2012-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2012 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
2012 888 2012-04-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zawarte w dniu 20 marca 2012 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2012 889 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XII/67/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bytoń.
2012 890 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 891 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.
2012 892 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/67/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zbójno.
2012 893 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/71/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójno na 2012 rok.
2012 894 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.
2012 895 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Drzycim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 896 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/40/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie
2012 897 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/45/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 898 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/120/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustanowienia herbu Gminy Łabiszyn
2012 899 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/121/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustanowienia flagi Gminy Łabiszyn
2012 900 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/122/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustanowienia pieczęci Gminy Łabiszyn
2012 901 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/123/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn
2012 902 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XV/114/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Inowrocław
2012 903 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XV/115/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 904 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/187/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 905 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/193/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Wiecanowo
2012 906 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XV/102/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu walki z bezdomnością zwierząt na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2012 907 2012-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/12 Wójta Gminy Śliwice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Śliwice za 2011 r.
2012 908 2012-04-13 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-30(3)/2012/13859/IIzm3/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany II taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim
2012 909 2012-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 200/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
2012 910 2012-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 201/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Łasin
2012 911 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/87/11 Rady Miasta Kowal z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok
2012 912 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VI/31/03 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2012 913 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XI/72/12 Rady Gminy Osie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 156/11 w obrębie Brzeziny, w gminie Osie.
2012 914 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XI/73/12 Rady Gminy Osie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 84/100 i 84/116 oraz część działki nr 84/3 w obrębie Tleń, w gminie Osie.
2012 915 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XI/74/12 Rady Gminy Osie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 86, 125/1 i 125/4; 103/2 i 103/3; 199/1 i 199/2; 192/3, 192/4, 192/5, 193/1, 193/2, 194/1, 194/2, 195, 196/2, 197/1 i 197/3; 210/4; 325/5; 331; oraz 338 i 339/3 w obrębie Osie, w gminie Osie.
2012 916 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/94/2012 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstapienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
2012 917 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIV/125/12 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 marca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Cekcyn.
2012 918 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zaliczenia ulicy Plac 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu do kategorii dróg gminnych
2012 919 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń i gruntów z nimi związanych na rzecz najemców.
2012 920 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2012 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia i obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń.
2012 921 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2012 922 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XII/105/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Włocławek
2012 923 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XII/109/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/100/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Włocławek, na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 924 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/119/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2012 925 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/122/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 926 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/170/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia , a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2012 927 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/175/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy szosie” położonego w Tryszczynie, gmina Koronowo.
2012 928 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta Skępego.
2012 929 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 marca 2012r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2012 930 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIX/142/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Szubin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2012 931 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIX/146/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 932 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca wzory formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości
2012 933 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr Nr XVI/117/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany granic sołectw Ostrowite i Jędrzejewo.
2012 934 2012-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 marca 2012r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za rok 2011.
2012 935 2012-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/12 Wójta Gminy Lipno z dnia 16 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Lipno za 2011 r.
2012 936 2012-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
2012 937 2012-04-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2012 938 2012-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2012 Burmistrza Pakości z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2011 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2011 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość
2012 939 2012-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2012 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
2012 940 2012-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/12 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2011 rok
2012 941 2012-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/12 Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębowa Łąka za 2011 rok.
2012 942 2012-04-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 2 kwietnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Nieszawa przeprowadzonych w dniu 1 kwietnia 2012 r.
2012 943 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 56/78/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2011
2012 944 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVI/121/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 marca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy z tytułu wywozu odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych.
2012 945 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII-92/2012 Rady Miasta Nieszawa z dnia 23 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII-83/2012 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Nieszawa na rok 2012
2012 946 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 947 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.
2012 948 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/43/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy-miasto Grudziądz
2012 949 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/49/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego
2012 950 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/224 /2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz osoby pełnoletniej pozostającej w pieczy zastępczej.
2012 951 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/101/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z budżetu Gminy utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest
2012 952 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/103/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2012 953 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/19/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dębionku
2012 954 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/20/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sadki publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 955 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/22/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bninie.
2012 956 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVI/91/12 Rady Gminy Sośno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Domowi Kultury w Sośnie.
2012 957 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVI/93/12 Rady Gminy Sośno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Sośno
2012 958 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/193/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kcynia
2012 959 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/116/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany i nadania nowych nazw urzędowych ulicom oraz nadania nazw osiedlom w miejscowości Piła, gmina Gostycyn
2012 960 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr X / 83 /12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 961 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr X/92/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu Gminnego Centrum Rekreacji i Sportu położonego przy ulicy Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim
2012 962 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr X/93/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia burmistrzowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
2012 963 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/122/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr LI/289/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński
2012 964 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/137/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 965 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie podziału sołectwa Stobno na sołectwo Stobno i sołectwo Białowieża.
2012 966 2012-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 13 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skrwilno za 2011 rok.
2012 967 2012-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2012 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2011r.
2012 968 2012-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 13.2012 Wójta Gminy Waganiec z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2011 rok
2012 969 2012-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 12/2012 Wójta Gminy Warlubie z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
2012 970 2012-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr OR-S.0050.27.2012 Burmistrza Koronowa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2011 rok.
2012 971 2012-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 216/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Białe Błota
2012 972 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Ciechocinka
2012 973 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XX/50/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Komunamnej i Cmentarnej, pomiędzy Aleją Królowej Jadwigi i terenami kolejowymi
2012 974 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Płużnicy
2012 975 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/18/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadki.
2012 976 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 285/12 Rady Miasta Torunia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Zdrojowej oraz Włocławskiej w Toruniu
2012 977 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz inna jednostka samorządu terytorialnego
2012 978 2012-04-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 roku, położonych na obszarze gminy Toruń.
2012 979 2012-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 181/2012 Wójta Gminy Osięciny z dnia 28 marca 2012r. w sprawie  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2011 rok.
2012 980 2012-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2012 Burmistrza Żnina z dnia 28 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2011 rok i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
2012 981 2012-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr OA.0050.17.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2011 r.
2012 982 2012-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Stolno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2011 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2011 rok samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia Gminy.
2012 983 2012-04-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 10 kwietnia 2012r. o zmianie w składzie rady miasta na prawach powiatu
2012 984 2012-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 14/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 14/2012 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
2012 985 2012-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 15/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR 15/2012 WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO
2012 986 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVI/114//2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
2012 987 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
2012 988 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/112/12 Rady Gminy Radomin z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Radomin
2012 989 2012-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubień Kujawski za 2011 rok.
2012 990 2012-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2011 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Janikowo.
2012 991 2012-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 36a/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2011 rok.
2012 992 2012-04-24 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
2012 993 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie budżetu na 2012 rok
2012 994 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/28/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2012 995 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie
2012 996 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.38.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska
2012 997 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.41.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota
2012 998 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr 13/12 Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2011
2012 999 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/137/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuchola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2012 1000 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/159/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta Żnina
2012 1001 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/161/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata
2012 1002 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/162/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2012 1003 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/164/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żnin na lata 2012-2017
2012 1004 2012-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2011 rok.
2012 1005 2012-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
2012 1006 2012-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
2012 1007 2012-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2011 rok
2012 1008 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/63/12 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych " Moje Boisko - Orlik 2012" położonego w miejscowości Koneck.
2012 1009 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XV/102/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Kowalu przy ul. Piwnej 20
2012 1010 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 7 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kikół.
2012 1011 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr I/9/12 Rady Gminy Osielsko w sprawie ustalenia nazw ulic
2012 1012 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVI/130/12 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Raciążek.
2012 1013 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr X-48/2012 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bądkowo.
2012 1014 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVI/70/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Wąpielsk i zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich z obowiązku realizacji tych zajęć.
2012 1015 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XV/124/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali
2012 1016 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/184/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Kruszwica.
2012 1017 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/138/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rożno-Parcele
2012 1018 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę Łasin
2012 1019 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXI/124/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania stypendiów w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz nagród w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT
2012 1020 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/162/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.
2012 1021 2012-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śliwice przeprowadzonych  w dniu 15 kwietnia 2012 r.
2012 1022 2012-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2012r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
2012 1023 2012-04-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr XV/75 /2012 Starosty Rypińskiego z dnia 15 lutego 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok
2012 1024 2012-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/12 Wójta Gminy Bobrowo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bobrowo za 2011 rok
2012 1025 2012-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Brzozie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2011 rok.
2012 1026 2012-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Książki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
2012 1027 2012-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.50.2012 Wójta Gminy Lubanie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
2012 1028 2012-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.30.2012 BURMISTRZA WĄBRZEŹNA z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Wąbrzeźna za 2011 r.
2012 1029 2012-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.13.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdań rocznych: z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2011r., z wykonania planu finansowego za 2011r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubicz