Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Luty 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 166 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok.
2012 167 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/225/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2012
2012 168 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XV/90/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości
2012 169 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XV/94/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2012
2012 170 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2012
2012 171 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 172 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 173 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr VIII/80/11 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok
2012 174 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok
2012 175 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego
2012 176 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 120/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Świecie.
2012 177 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2012 rok
2012 178 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/100 /2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2012 rok.
2012 179 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/62/11 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2012.
2012 180 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2012
2012 181 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2011 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia
2012 182 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/93/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały, w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2012 183 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Brzozie
2012 184 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/95/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Cekcyn
2012 185 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/96/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Iwiec
2012 186 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/97/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Krzywogoniec
2012 187 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/98/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ludwichowo
2012 188 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/99/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Małe Gacno
2012 189 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/100/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowy Sumin
2012 190 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/101/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ostrowo
2012 191 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/102/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzebciny
2012 192 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wielkie Budziska
2012 193 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/104/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wysoka
2012 194 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/105/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zalesie
2012 195 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/106/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zdroje
2012 196 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/107/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zielonka
2012 197 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno
2012 198 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2012 199 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/99/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok
2012 200 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok
2012 201 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązujących na terenie gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości
2012 202 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na rok 2012
2012 203 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2012
2012 204 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIV/106/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2012
2012 205 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok
2012 206 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/90/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2012
2012 207 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice
2012 208 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012r.
2012 209 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2012
2012 210 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/91/11 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Świeckiego na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2012 211 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XV/68/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubiewo oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 212 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XV/69/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową oraz wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie gminy Lubiewo.
2012 213 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XV/70/ 2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania.
2012 214 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XV/75/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz innych form dożywiania w placówkach oświatowych
2012 215 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIX/84/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jabłonowie Pomorskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 216 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIX/88/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2012.
2012 217 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2012 rok
2012 218 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIX/203/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne ,,Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym prowadzone przez Gminę Lubicz
2012 219 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIX/204/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 220 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
2012 221 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012
2012 222 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2012.
2012 223 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr X/129/11 Rady Powiatu Włocławski z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2012.
2012 224 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII / 76 /2011 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2012.
2012 225 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2012 226 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XI/105/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2012.
2012 227 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XI/106/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Miasto i Gminę Skępe
2012 228 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XI/107/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skepe
2012 229 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego
2012 230 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr Xi/65/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012
2012 231 2012-02-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 9 stycznia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ciechocin przeprowadzonych w dniu 8 stycznia 2012 r.
2012 232 2012-02-08 Porozumienie Porozumienie nr 1 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie uregulowania korzystania mieszkańców Gminy Rypin z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie
2012 233 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 21 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 234 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr VIII-37/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na rok 2012
2012 235 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI.82.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu GMINY BARUCHOWO na rok 2012
2012 236 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: utworzenia Straży Międzygminnej
2012 237 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/98/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2012.
2012 238 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/107/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 460/2 położonej w Nowem.
2012 239 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok
2012 240 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie
2012 241 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2012 242 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2012 243 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/90/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy miasto Chełmża.
2012 244 2012-02-09 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/4-ZTO-A/138/W/OPO/2012/AS
2012 245 2012-02-09 Decyzja Decyzja nr Nr OPO-4210-63(12)/2011/2012/209/IX/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 lutego 2012r. decyzja nr OPO-4210-63(12)/2011/2012/209/IX/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 lutego 2012 r.zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla OPEC GRUDZIĄDZ sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
2012 246 2012-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śliwice.
2012 247 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/92/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz ramowego regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Wielgie
2012 248 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr IX/105/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 249 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2012 rok.
2012 250 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2012 rok
2012 251 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola udzielane przez Gminę Miasta Lipna
2012 252 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2012 rok
2012 253 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie
2012 254 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Żnińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok
2012 255 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2012
2012 256 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/111/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
2012 257 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/78/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2012 rok
2012 258 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok
2012 259 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XII/56/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2012
2012 260 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2012
2012 261 2012-02-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2012r. zawarte w dniu 2 stycznia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2012 r.
2012 262 2012-02-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2012 263 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Wielka Nieszawka, wzdłuż ulicy Pogodnej).
2012 264 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XII/95/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 października 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Tarkowie Dolnym i Olimpinie.
2012 265 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr 127/XII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji, trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego oraz określenia regulaminu jej działania
2012 266 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr 128/XII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski
2012 267 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok
2012 268 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2012
2012 269 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.
2012 270 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych
2012 271 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2012.
2012 272 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2012 r.
2012 273 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2012r.
2012 274 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2012
2012 275 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012
2012 276 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/371/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2012 277 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubiewo na rok 2012
2012 278 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 17 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/169/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 279 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/117/12 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
2012 280 2012-02-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Chełmno prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2012 281 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania.
2012 282 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2012 283 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012.
2012 284 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski
2012 285 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2012 286 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy do podatku rolnego
2012 287 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy do podatku leśnego
2012 288 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/110/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Raciążku
2012 289 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r.
2012 290 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2012
2012 291 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru
2012 292 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Tłuchowie im. "BAJKOWA KRAINA"
2012 293 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr 115/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2012.
2012 294 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/104/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2012 – 2016
2012 295 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/ 97 /2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 060207C relacji Grubno - Osnowo
2012 296 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stolter" we wsi Grubno, gmina Stolno
2012 297 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 298 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2011 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2012
2012 299 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/55/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boniewo
2012 300 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/89/12 Rady Gminy Radomin z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół z siedzibą w Dulsku
2012 301 2012-02-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2012 302 2012-02-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 3/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIII/99/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.
2012 303 2012-02-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 lutego 2012r. o sprostowaniu błędów.
2012 304 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XI/149/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy i ustalenia dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2012.
2012 305 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 306 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/52/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr IX/49/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2012 r.
2012 307 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXV/53/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2011r. stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/96/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 308 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXV/54/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XI/65/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 309 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/56/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XV/123/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2012 r.
2012 310 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Lipno z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu
2012 311 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/66/2011 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2012.
2012 312 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Lubanie
2012 313 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/ 107 /2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 grudnia 2011r. uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2012 rok
2012 314 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV-68/2011 Rady Miasta Nieszawa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta na rok podatkowy 2012.
2012 315 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr II/5/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV-68/2011 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta na rok podatkowy 2012.
2012 316 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV- 69/2011 Rady Miasta Nieszawa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2012 317 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr II/6/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV-69/2011 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2012 318 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV-70/ 2011 Rady Miasta Nieszawa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Nieszawa, na rok podatkowy 2012.
2012 319 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr II/3/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV-70/2011 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Nieszawa, na rok podatkowy 2012.
2012 320 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV- 71/2011 Rady Miasta Nieszawa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Miasta Nieszawa na rok podatkowy 2012.
2012 321 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr II/4/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV-71/2011 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Miasta Nieszawa, na rok podatkowy 2012.
2012 322 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr II/9/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/131/2011 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz wzorów formularzy podatkowych.
2012 323 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/162/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności
2012 324 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/165/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Padniewie
2012 325 2012-02-17 Porozumienie Porozumienie nr 3/2011 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 27 października 2011r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Bytoń w zakresie wychowania przedszkolnego przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Radziejowie, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Radziejów
2012 326 2012-02-17 ANEKS Aneks nr 1/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 listopada 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 2 września 2011 r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy, pomiędzy:
2012 327 2012-02-17 ANEKS Aneks nr 1/2011 Prezydenta Grudziądza z dnia 3 stycznia 2012r. do porozumienia międzygminnego z Gminą Rogóźno, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych w związku z realizacją projektu unijnego pn: "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza"
2012 328 2012-02-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 3 Wójta Gminy Dragacz z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Dragacz, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza” pomiędzy Gminą-Miasto Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, NIP 876-242-68-42, REGON 871118833, zwaną dalej „Gminą Miejską” reprezentowaną przez : Roberta Malinowskiego – Prezydenta Grudziądza a Gminą Dragacz z siedzibą w Dragaczu, NIP 559-10-05-404, REGON 092350990, zwaną dalej „Gminą” reprezentowaną przez: Andrzeja Lorenca - Wójta Gminy Dragacz
2012 329 2012-02-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Grudziądzkiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2011
2012 330 2012-02-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2012 331 2012-02-17 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-70(1)/2011/2012/530/VII/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lutego 2012r. decyzja nr OPO-4210-70(1)/2011/2012/530/VII/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła dotyczącą cen i stawek opłat dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim
2012 332 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Łasin
2012 333 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/138/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012
2012 334 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/141/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2012 335 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/142/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów
2012 336 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Bobrownikach.
2012 337 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2011 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 rok
2012 338 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XI/92/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w podziale Gminy Janowiec Wielkopolski na stałe obwody głosowania.
2012 339 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XI/93/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Janowiec Wielkopolski na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 340 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/6/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy ulicy Konarskiego
2012 341 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/7/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem oraz użyczenie środków trwałych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W.Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu
2012 342 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Koronowo
2012 343 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XII/78/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2012 r.
2012 344 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Łysomice
2012 345 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łysomice
2012 346 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/237/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Inowrocławia
2012 347 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/238/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej
2012 348 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/121/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Więcbork
2012 349 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/122/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 350 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/123/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 351 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/127/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/108/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2012 352 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pruszcz
2012 353 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Pruszcz
2012 354 2012-02-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 3 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok.
2012 355 2012-02-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 25 stycznia 2012r. z działalnosci Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2011
2012 356 2012-02-20 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział Centralny w Warszawie o decyzjach nr WCC/1163I/13859/W/OWA/2012/ML, PCC/1139I/13859/W/OWA/2012/ML, OCC/335C/13859/W/OWA/2012/ML
2012 357 2012-02-20 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-5(6)/2012/138/VII /AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lutego 2012r. DECYZJA NR OPO-4210-5(6)/2012/138/VII /AS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 16 lutego 2012 r.
2012 358 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
2012 359 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.
2012 360 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2012 361 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/102/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmian w stałym podziale Gminy na obwody głosowania.
2012 362 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 363 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/85/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 364 2012-02-21 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-97(6)/2012/13859/IIzm2/RWR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany II taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w miejscowościach: Bożenkowo, Chełmno, Grudziądz oraz Toruń
2012 365 2012-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 30 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011
2012 366 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XI/105/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2012
2012 367 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.
2012 368 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012.
2012 369 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XII/81/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2012r. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lisewo na lata 2012 – 2016.
2012 370 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/131/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania
2012 371 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/172/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz za znaczące osiągnięcia sportowe.
2012 372 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/173/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia zasad umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz osoby pełnoletniej pozostającej w pieczy zastępczej.
2012 373 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XIV/95/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
2012 374 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok
2012 375 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XIV/83/12 Rady Gminy Sośno z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2012 376 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XIV/84/12 Rady Gminy Sośno z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 377 2012-02-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok
2012 378 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.
2012 379 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XII/93/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska w Warlubiu
2012 380 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XII/86/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Izbica Kujawska
2012 381 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrowa lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2012 382 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/90/11 Rady Miasta Kowal z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kowal, mających charakter cywilnoprawny.
2012 383 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 384 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych będących w zasobie gminy Zakrzewo.
2012 385 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.
2012 386 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuchola
2012 387 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XVIII / 23 / 2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek
2012 388 2012-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2012 389 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok
2012 390 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, będących absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo.
2012 391 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 392 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo.
2012 393 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie
2012 394 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zasad pracy w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński
2012 395 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Płąchawach
2012 396 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2012r. o zamiarze likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Płużnicy
2012 397 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 398 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie utworzenia straży gminnej.
2012 399 2012-02-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Miasta Torunia Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2011 r.
2012 400 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników:podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.
2012 401 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr IX/108/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
2012 402 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2012 rok.
2012 403 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIX/82/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie budżetu na 2012 rok.
2012 404 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych przyznawanych przez Gminę Świekatowo
2012 405 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XX/206/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
2012 406 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XX/211/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2009 - 2013
2012 407 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XI/130/12 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 stycznia 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.
2012 408 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVI/109/12 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 1 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Miejskiej Wąbrzeźno
2012 409 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVI/111/12 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na terenie Gminy Miejskiej Wąbrzeźno
2012 410 2012-02-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 7 lutego 2012r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
2012 411 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Starosty Tucholskiego z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej gm. Tuchola w roku 2012
2012 412 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Tucholskiego z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Tucholi w roku 2012
2012 413 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 2/1, 2/2 położone w obrębie Skarszewy ,gmina Grudziądz.
2012 414 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XI/80/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na rok 2012
2012 415 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
2012 416 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta Radziejów
2012 417 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XI/89/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Toruńskiej
2012 418 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2012.
2012 419 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XV/113/12 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 420 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XII/78/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2012 rok.
2012 421 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.6.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przyłękach.
2012 422 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.7.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”.
2012 423 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr X/59/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Rogóźno
2012 424 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/315/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
2012 425 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/316/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy
2012 426 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/317/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Bydgoszczy
2012 427 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/318/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2012 428 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lniano na rok 2012
2012 429 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk ,,Moje boisko ORLIK 2012” w Lnianie.
2012 430 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/101/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zasad wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Lniano .
2012 431 2012-02-29 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-4(6)/2012/348/IX/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie decyzji nr OPO-4210-4(6)/2012/348/IX/ASz Prezesa Urrzędu Regulacji i Energetyki z dnia 22 lutego 2012 r.