Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Grudzień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 3069 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/113 /2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3070 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
2012 3071 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2012 3072 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3073 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3074 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2012 3075 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2012r. zmieniajaca uchwałę Nr VIII/57/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 3076 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2012 3077 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę nr X/50/11 Rady Gminy Rypin z dnia 27 września 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2012 3078 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3079 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 3080 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2012 3081 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie podatku rolnego na 2013 rok
2012 3082 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie podatku leśnego na 2013 rok
2012 3083 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2013 rok
2012 3084 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/201/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie miasta Ciechocinka
2012 3085 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/202/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 3086 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/203/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2012 3087 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/204/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 3088 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/200/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
2012 3089 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3090 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku stanowiącej podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3091 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3092 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jst oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Kikół
2012 3093 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rojewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 3094 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rojewo.
2012 3095 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/121/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3096 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/120/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3097 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/122/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Chełmno w 2013 roku
2012 3098 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/171/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Warlubie na stałe obwody głosowania
2012 3099 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/169/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 3100 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/157/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
2012 3101 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/156/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 3102 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/158/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwał w sprawie wzorów formularzy podatkowychu od nieruchomości
2012 3103 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/124/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3104 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/41/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3105 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2012 roku celem obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 3106 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3107 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3108 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/138/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 3109 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/122/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 3110 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/38/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013 rok.
2012 3111 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/40/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3112 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/39/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3113 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 listopada 2012r. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3114 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3115 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 3116 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/37/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013r.
2012 3117 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3118 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3119 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3120 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach
2012 3121 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/125/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2012 3122 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/126/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3123 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/127/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 3124 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2012 3125 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/139/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2013 r. na terenie gminy Lubiewo
2012 3126 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/140/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3127 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/142/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 3128 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Lubiewo na stałe obwody głosowania
2012 3129 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/168/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 3130 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2012 3131 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Pakość
2012 3132 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej postawą naliczenia podatku rolnego
2012 3133 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 3134 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2012 3135 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/166/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 3136 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Pakość na stałe obwody głosowania
2012 3137 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru
2012 3138 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3139 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/165/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość
2012 3140 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca Statut Biblioteki Publicznej w Pakości
2012 3141 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca Statut Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości
2012 3142 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3143 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 3144 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/214/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 3145 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/213/2012 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 3146 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/212/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2012 3147 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/209/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2012 3148 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/206/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bobrowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 3149 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/116/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie
2012 3150 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 3151 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3152 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2012 3153 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/113/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2013
2012 3154 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/110/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Dragacz na stałe obwody głosowania
2012 3155 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3156 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/112/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2012 3157 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2013r.
2012 3158 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 listopada 2012r. W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2013 r.
2012 3159 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013r.
2012 3160 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
2012 3161 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr Nr XXI/132/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2012 3162 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 3163 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/73/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sadkach
2012 3164 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/75/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3165 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/76/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Radziczu.
2012 3166 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/69/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2012 3167 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/71/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Sadki na stałe obwody głosowania
2012 3168 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI.188.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 3169 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI.189.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
2012 3170 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/124/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  na 2013 r.
2012 3171 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 3172 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/126/12 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 3173 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2013 r.
2012 3174 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz w sprawie poboru tego podatku.
2012 3175 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 3176 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Waganiec.
2012 3177 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2013r.
2012 3178 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2012 3179 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/270/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3180 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/275/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 3181 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/276/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2013 – 2017 ”
2012 3182 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna
2012 3183 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3184 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3185 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego
2012 3186 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2012 3187 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2012 3188 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/137/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3189 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/138/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3190 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/139/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art.6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.
2012 3191 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/140/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2012 3192 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2012 3193 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica
2012 3194 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3195 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości inkasa
2012 3196 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 3197 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3198 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2013 rok
2012 3199 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radominie
2012 3200 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2012 3201 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 3202 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2012 3203 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Radomin oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2012 3204 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3205 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/119/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3206 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/151/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3207 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie
2012 3208 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XiX/129/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2012 3209 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie opłaty miejscowej
2012 3210 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
2012 3211 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3212 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XV/154/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2012 3213 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XV/143/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kowalewo Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2012 3214 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Toruński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 3215 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/179/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2012 3216 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/180/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2012 3217 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/183/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3218 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/188/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3219 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/189/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2012 3220 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiacej podstawę wymiaru podatku rolnego
2012 3221 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego.
2012 3222 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kowal lub jej jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa, wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 3223 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/118/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2013 roku
2012 3224 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/120/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązujących w 2013 roku
2012 3225 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/121/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brodnica
2012 3226 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/119/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku
2012 3227 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/122/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2012 3228 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr Nr XX/123/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 3229 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Włocławek
2012 3230 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek a także określenia granic obwodów.
2012 3231 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2013 r.
2012 3232 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3233 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową oraz wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie gminy Lubiewo.
2012 3234 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3235 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV-64/2012 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok i zwolnień w tym podatku.
2012 3236 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV-65/2012 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 3237 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV-66/2012 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 3238 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/125/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3239 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXiX/124/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3240 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/126/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2012 3241 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2012 3242 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2012 3243 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3244 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/177/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cekcyn
2012 3245 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3246 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/181/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
2012 3247 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 3248 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/09 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2012 3249 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Cekcyn na stałe obwody głosowania
2012 3250 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3251 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3252 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 3253 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/137/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 3254 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/120/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz
2012 3255 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/182/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3256 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII / 139 / 2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3257 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3258 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII / 137 / 2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku.
2012 3259 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 182/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2012 3260 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 181/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów.
2012 3261 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 183/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 163/4, 164/4, 165/1, 165/2 i 166/2 położonych we wsi Wiąg, gmina Świecie.
2012 3262 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 184/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy ul. Stromej w Mieście Świeciu.
2012 3263 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 180/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie.
2012 3264 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/275/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok i zwolnień w tym podatku.
2012 3265 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/271/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia na 2013 rok.
2012 3266 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/272/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3267 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 3268 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/274/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Kcynia na 2013 rok.
2012 3269 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2012 3270 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/280/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2012r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia.
2012 3271 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2012 3272 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podatku rolnego.
2012 3273 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: podatku leśnego.
2012 3274 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2012 3275 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3276 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2012 3277 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3278 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Świecie nad Osą w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 3279 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/101/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
2012 3280 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz zwolnień od podatku.
2012 3281 2012-12-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 59/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XXII/133/2012 Rady Miasta Kowala z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułów : „Honorowy Obywatel Miasta Kowal” i „Zasłużony dla Miasta Kowal”
2012 3282 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów.
2012 3283 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/93/12 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Bytoń.
2012 3284 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytoń.
2012 3285 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2012r. Akt o utworzeniu gminnej instytucji kultury pod nazwą „Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Bytoniu”
2012 3286 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2013
2012 3287 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2013
2012 3288 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Osięciny na 2013 rok
2012 3289 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3290 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2013
2012 3291 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2012 3292 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
2012 3293 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3294 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2013 r.
2012 3295 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2012 3296 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. uchylająca Uchwałę nr XL/346/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień i ulg w podatku rolnym
2012 3297 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2012 3298 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Tuchola na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2012 3299 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2012 3300 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 3301 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 3302 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3303 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola
2012 3304 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2012 3305 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/122/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 26 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2012 3306 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/117/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2012 3307 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/118/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2012 3308 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3309 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3310 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/121/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 26 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2012 3311 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świekatowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3312 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2012 3313 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3314 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Świekatowo
2012 3315 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3316 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2012 3317 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości
2012 3318 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3319 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sępoleńskiego
2012 3320 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3321 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 3322 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 3323 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/ 166/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo
2012 3324 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/283/2012 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu nakielskiego
2012 3325 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3326 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2012 3327 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa z terenu gminy Radomin
2012 3328 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/504/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 3329 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/505/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3330 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/506/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2012 3331 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/507/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 3332 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/163/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3333 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/188/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej.
2012 3334 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/164/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Gostycyn
2012 3335 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/194/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazwy ulicy "Jagodowa" w Solcu Kujawskim.
2012 3336 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3337 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2013 rok
2012 3338 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/161/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3339 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/185/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 3340 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/186/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2012 3341 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/195/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Miasto i Gmina Solec Kujawski.
2012 3342 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/189/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
2012 3343 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/196/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim.
2012 3344 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/162/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3345 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/192/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Solcu Kujawskim.
2012 3346 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/193/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim.
2012 3347 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3348 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 3349 2012-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 7/2012 Zarządu Powiatu Świeckiego w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego  i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  w Brodnicy
2012 3350 2012-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 1 września 2012r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte w dniu 1 września 2012 r. pomiędzy:
2012 3351 2012-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 10/2012 - z dnia 1 września 2012r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2012 3352 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/132/12 Rady Gminy Lipno z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie
2012 3353 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/128/12 Rady Gminy Lipno z dnia 30 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3354 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/129/12 Rady Gminy Lipno z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 3355 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/130/12 Rady Gminy Lipno z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok i zwolnień w tym podatku
2012 3356 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/131/12 Rady Gminy Lipno z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 3357 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3358 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3359 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na rok 2013
2012 3360 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre na rok podatkowy 2013
2012 3361 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu gminnego targowiska dla zwierząt w miejscowości Krzywosądz
2012 3362 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 3363 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 3364 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie prowadzącym działalności gospodarczej w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Dobre oraz sposobu jej rozliczania
2012 3365 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/70/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3366 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/143/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2012 3367 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 3368 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża.
2012 3369 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 3370 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 3371 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/92/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2013 roku.
2012 3372 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/93/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3373 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3374 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3375 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3376 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 r. na obszarze gminy Chełmża.
2012 3377 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Inowrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 3378 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych placówkom niepublicznym, prowadzonych na terenie Gminy Koronowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Koronowo
2012 3379 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3380 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 3381 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica
2012 3382 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radziejów
2012 3383 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3384 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica
2012 3385 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/94/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2013 rok.
2012 3386 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/95/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2013.
2012 3387 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3388 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/178/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3389 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 3390 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Radziejów
2012 3391 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/142 /2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radziejów
2012 3392 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/184/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3393 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Płużnickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2012 3394 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziejów w roku 2013
2012 3395 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radziejów
2012 3396 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/180/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3397 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/185/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia "wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2013-2017"
2012 3398 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/100/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3399 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/102/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Papowo Biskupie w 2013 roku
2012 3400 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/103/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3401 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/104/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3402 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/105/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu
2012 3403 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/155/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 3404 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/150/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013 roku.
2012 3405 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/149/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 3406 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działaności statutowej tych organizacji.
2012 3407 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3408 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2013 rok.
2012 3409 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Gąsawa na stałe obwody głosowania.
2012 3410 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3411 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kamień Krajeński
2012 3412 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3413 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3414 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI / 153 /2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 3415 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego , podatku leśnego i podatku od nieruchomości , określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 3416 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie opłaty targowej i zasad ustalania jej poboru.
2012 3417 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.146.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3418 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.149.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Białe Błota.
2012 3419 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.154.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki
2012 3420 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.155.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo
2012 3421 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.156.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
2012 3422 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Kęsowo na stałe obwody głosowania.
2012 3423 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmniejszenia opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych i dokumentu prawa jazdy mieszkańców ulicy 11 Listopada w Wąbrzeźnie
2012 3424 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.152.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Borowikowej i Zielonej w miejscowości Zielonka, Gmina Białe Błota
2012 3425 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obiżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2013
2012 3426 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2012 3427 2012-12-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 62/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2012r. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Nr 62/2012
2012 3428 2012-12-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 63/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIX/111/2012 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jeziora Wielkie
2012 3429 2012-12-07 Porozumienie Porozumienie nr 4/2012 Zarządu Powiatu Brodnickiego z dnia 1 września 2012r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2012 3430 2012-12-07 Porozumienie Porozumienie nr 6/2012 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie współdziałania Gminy Miasto Radziejów i Gminy Radziejów w zakresie zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Broniewek
2012 3431 2012-12-07 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 listopada 2012r. o decyzji nr WCC/706-ZTO-C/537/W/OPO/2012/JP
2012 3432 2012-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 4 grudnia 2012r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
2012 3433 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2012 3434 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Dobre
2012 3435 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/122/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3436 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/123/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2012 3437 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/129/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 3438 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń
2012 3439 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
2012 3440 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na terenie Gminy Bytoń.
2012 3441 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/181/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na  bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno
2012 3442 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/182/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2012 3443 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/183/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3444 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/184/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3445 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/185/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3446 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/186/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3447 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/127/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz
2012 3448 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/132/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków  i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina – miasto Grudziądz
2012 3449 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 3450 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/167/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabiszyn
2012 3451 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/168/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3452 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3453 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/716/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3454 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/718/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat
2012 3455 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/719/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Bydgoszczy
2012 3456 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/722/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy
2012 3457 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/727/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci szkół podstawowych publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów
2012 3458 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/732/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Orląt Lwowskich" w Bydgoszczy
2012 3459 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/733/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali i nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, wydzierżawionych na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą
2012 3460 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/736/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2012 3461 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/737/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3462 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/112/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3463 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/113/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2012 3464 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/111/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim.
2012 3465 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/186/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim
2012 3466 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/179/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 3467 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/181/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 3468 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/127/12 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2013
2012 3469 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/129/12 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku śmieci w Skoraczewie
2012 3470 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/131/12 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3471 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/132/12 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sośno.
2012 3472 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/133/12 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
2012 3473 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/134/12 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3474 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński
2012 3475 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3476 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/156/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
2012 3477 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/157/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.
2012 3478 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/158/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 3479 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/162/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.
2012 3480 2012-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 64/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie stwietrdzenia nieważności uchwały nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre.
2012 3481 2012-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 12/2012 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta Nieszawa na okręgi wyborcze
2012 3482 2012-12-10 Postanowienie Postanowienie nr 11/2012 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Skępe na okręgi wyborcze
2012 3483 2012-12-10 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Czyżkówko” z rzeki Brdy dla miasta Bydgoszczy.
2012 3484 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/156/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Łabiszyn na okręgi wyborcze
2012 3485 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/169/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2012 3486 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 3487 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/111 /12 Rady Gminy Topólka z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: obwodów głosowania.
2012 3488 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/105/2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia .
2012 3489 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/209/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów obowiązujących formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości
2012 3490 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3491 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3492 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2012 3493 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 3494 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Dźwierzno i Kiełbasin w gminie Chełmża z przeznaczeniem pod lokalizację kopalni wydobycia kruszywa i elektrowni wiatrowych.
2012 3495 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełmża, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad oraz opłat za korzystanie z przystanków
2012 3496 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3497 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3498 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 3499 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/163 /2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 3500 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2012 3501 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 3502 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 3503 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3504 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/131/ 2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
2012 3505 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 3506 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 i zwolnień podatkowych.
2012 3507 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
2012 3508 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca załączniki w Uchwale Nr XI/64/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych
2012 3509 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3510 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3511 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3512 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty
2012 3513 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej na 2013 rok
2012 3514 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3515 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie.
2012 3516 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2012 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3517 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3518 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 3519 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 3520 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 3521 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 3522 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 3523 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 3524 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 3525 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 3526 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 3527 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 3528 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2012 3529 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania
2012 3530 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie : zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Czernikowo
2012 3531 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Miasto Radziejów
2012 3532 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów
2012 3533 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Radziejów
2012 3534 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3535 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/187/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku.
2012 3536 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/155/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 3537 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/335/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trenie gminy Lubicz.
2012 3538 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/336/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trenie gminy Lubicz.
2012 3539 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/337/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3540 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/344/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3541 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/345/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 3542 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/346/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz.
2012 3543 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogóźno
2012 3544 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 3545 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3546 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rogóźno
2012 3547 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
2012 3548 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rogóźno
2012 3549 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rogóźno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 3550 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/171/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 5 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych
2012 3551 2012-12-11 Informacja Informacja nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2012 3552 2012-12-11 Informacja Informacja nr 2 Starosty Sępoleńskiego z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2012 3553 2012-12-11 Informacja Informacja nr 3 Starosty Sępoleńskiego z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego
2012 3554 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego, będącego własnością Gminy i Miasta Izbica Kujawska oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku.
2012 3555 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/111/12 Rady Gminy Koneck z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3556 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XX /104/2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rypiński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 3557 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 3558 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3559 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 3560 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 3561 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/125/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Chełmno w latach 2013-2017
2012 3562 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok
2012 3563 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3564 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania
2012 3565 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin
2012 3566 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Szubin
2012 3567 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3568 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/161/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Augustowo
2012 3569 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borówno
2012 3570 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/163/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dobrcz
2012 3571 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/164/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gądecz
2012 3572 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/165/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kozielec
2012 3573 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/166/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kusowo
2012 3574 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/167/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Magdalenka
2012 3575 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/168/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nekla
2012 3576 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/169/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stronno
2012 3577 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/170/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Strzelce Dolne
2012 3578 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/171/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Strzelce Górne
2012 3579 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/172/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Suponin
2012 3580 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/173/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Trzebień
2012 3581 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/174/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Trzeciewiec
2012 3582 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/175/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Trzęsacz
2012 3583 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/176/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Włóki
2012 3584 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/177/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wudzyn
2012 3585 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/178/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wudzynek
2012 3586 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/179/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zalesie
2012 3587 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/183/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej w Dobrczu o nazwie Gminna Przychodnia.
2012 3588 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/187/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ograniczenia czasu korzystania przez podmioty gospodarcze z urządzeń sortowania węgla w Gminie Dobrcz.
2012 3589 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/190/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 r
2012 3590 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/191/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 3591 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/186/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3592 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/185/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2012 3593 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/190/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia - Osiedle Leśne”.
2012 3594 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/509/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Nakle nad Notecią oraz granic ich obwodów
2012 3595 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/510/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Nakło nad Notecią
2012 3596 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/511/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią oraz określenia jego obwodu
2012 3597 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/513/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału sołectwa Olszewka
2012 3598 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/515/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Paterku
2012 3599 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2012r. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3600 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3601 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2012r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3602 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Jabłonowie Pomorskim
2012 3603 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 191/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3604 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 189/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 3605 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 192/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3606 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 193/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 3607 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 190/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie”
2012 3608 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 194/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3609 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3610 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3611 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3612 2012-12-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2012r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Tucholskiego
2012 3613 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/36/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3614 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 3615 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie
2012 3616 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3617 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3618 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3619 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” lub „Zasłużony dla Miasta Chełmna”
2012 3620 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty
2012 3621 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno
2012 3622 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3623 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi
2012 3624 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2012 3625 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 3626 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3627 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/12 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych na parking strzeżony oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2013 rok.
2012 3628 2012-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 10 grudnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gruta przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 2012 r.
2012 3629 2012-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 10 grudnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łubianka przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 2012 r.
2012 3630 2012-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 10 grudnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski przeprowadzonych  w dniu 9 grudnia 2012 r.
2012 3631 2012-12-13 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-70(6)/2012/433/XI/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 grudnia 2012r. o decyzji Prezesa URE zatwierdzającej dokonaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie zmianę taryfy dla ciepła
2012 3632 2012-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 404/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kcyni
2012 3633 2012-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 405/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chełmża
2012 3634 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV.138.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2012 3635 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV.144.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rozszerzenia działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie i zmiany statutu
2012 3636 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV.148.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baruchowo
2012 3637 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tuchola, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 3638 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wykonania zabiegu pielęgnacyjnego na pomniku przyrody
2012 3639 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2012 rok.
2012 3640 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uzupełnienia podziału Gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze
2012 3641 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz  ich załączników.
2012 3642 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/320/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3643 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/321/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 3644 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/322/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3645 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/323/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
2012 3646 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/333/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania.
2012 3647 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/151/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Osięciny na 2013 rok
2012 3648 2012-12-14 Informacja Informacja Starosty Radziejowskiego z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
2012 3649 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/481/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2012 3650 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Radziejowskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 3651 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Radziejowskiemu jak również jednostkom podległym, oraz wskazanie organu do tego uprawnionego
2012 3652 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/126/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3653 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/127/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brodnica w latach 2013 - 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brodnica
2012 3654 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/128/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brodnica
2012 3655 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu „Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu”
2012 3656 2012-12-16 Porozumienie Porozumienie nr 3/2012 Gminy Miasto Włocławek z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem
2012 3657 2012-12-16 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-68(8)/2012/2250/XI/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2012r. o decyzji Prezesa URE zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy
2012 3658 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/205/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek
2012 3659 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/208/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3660 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3661 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.
2012 3662 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/139/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 3663 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”
2012 3664 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2012 3665 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2013 r.
2012 3666 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 3667 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3668 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek
2012 3669 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/189/12 Rady Gminy Raciążek z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego.
2012 3670 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gąsawa.
2012 3671 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2012 3672 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gąsawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3673 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 3674 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3675 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Gąsawa działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk spalarni zwłok zwierząt i ich części.
2012 3676 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 3677 2012-12-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2012r. w sprawie realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego
2012 3678 2012-12-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 11 grudnia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego za 2012 rok.
2012 3679 2012-12-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/153/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie jednolitego tekstu Statutu Gminy Brześć Kujawski
2012 3680 2012-12-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z siedzibą w Stolnie
2012 3681 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy w Mroczy
2012 3682 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Drugim.
2012 3683 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2012 3684 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
2012 3685 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 3686 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik.
2012 3687 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3688 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 3689 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 3690 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 3691 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 3692 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Gąsawa.
2012 3693 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2013 rok.
2012 3694 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr Nr XXIV/178/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano
2012 3695 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr NR XXIV/181/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lniano.
2012 3696 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/89/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok.
2012 3697 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/94/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skrwilno
2012 3698 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/95/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skrwilno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 3699 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/96/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2012 3700 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/97/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3701 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/98/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2012 3702 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/99/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Skrwilno.
2012 3703 2012-12-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej na 2012 rok.
2012 3704 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/12 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 października 2012r. w sprawie sprawiania pogrzebu na koszt gminy określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2012 3705 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2012r. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 3706 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2012 3707 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2012 3708 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3709 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 3710 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/151/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju Gminy Lubiewo.
2012 3711 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXX/154/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3712 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rojewo, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  a powstają odpady komunalne
2012 3713 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2012 3714 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rojewo
2012 3715 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rojewo.
2012 3716 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bukowiec w latach 2013 – 2017
2012 3717 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec
2012 3718 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2012 3719 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2012 3720 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3721 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 3722 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3723 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania .
2012 3724 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/146/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiewo
2012 3725 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/147/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2012 3726 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/148/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 3727 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/149/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3728 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3729 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/152/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 3730 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/153/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 3731 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/12 Rady Gminy Osie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2012 3732 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/12 Rady Gminy Osie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3733 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/12 Rady Gminy Osie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 3734 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/12 Rady Gminy Osie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 3735 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/12 Rady Gminy Osie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 3736 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania
2012 3737 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 3738 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Biskupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 3739 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 3740 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 3741 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 3742 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3743 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami w tym sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2012 3744 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia
2012 3745 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/97/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2012 3746 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/98/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3747 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/99/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 3748 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/100/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
2012 3749 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3750 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/102/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3751 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2012 rok Nr XIV/61/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 stycznia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2012 3752 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/223/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Więcbork
2012 3753 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/222/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3754 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/217/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork
2012 3755 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/221/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3756 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/218/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2012 3757 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/219/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3758 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2012 3759 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/225/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Wyzwolenia w Więcborku.
2012 3760 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie.
2012 3761 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/102/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 14 grudnia 2012r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2012 rok.
2012 3762 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/104/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 3763 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/105/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zbójno, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2012 3764 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2012 3765 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3766 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3767 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Złotniki Kujawskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3768 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Złotniki Kujawskie w tym terminów i miejsca składania deklaracji
2012 3769 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok
2012 3770 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/125/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książki.
2012 3771 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/126/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 3772 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3773 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3774 2012-12-21 Komunikat Komunikat nr 1 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia programu wojewódzkiego pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”
2012 3775 2012-12-21 ANEKS Aneks nr 1 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2012r. do porozumienia nr 70/UMWP/BRDW/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskiem a Województwem Pomorskiem
2012 3776 2012-12-21 Postanowienie Postanowienie nr 14/2012 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Brzuze na okręgi wyborcze
2012 3777 2012-12-21 Postanowienie Postanowienie nr 15/2012 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2012 3778 2012-12-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.15.2012 Prezydenta Grudziądza z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
2012 3779 2012-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 67/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXII/180/12 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2012 3780 2012-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 68/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/82/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3781 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osięciny warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 3782 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnych Placów Zabaw
2012 3783 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osięciny
2012 3784 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII /220/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 3785 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/12 Rady Gminy Osie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osie
2012 3786 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/230/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej z usługami dla działek nr 104/1-a i 103/6 położonych w obrębie wsi Witunia, gmina Więcbork.
2012 3787 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z usługami dla działki nr 269/9 położonej w obrębie wsi Sypniewo, gmina Więcbork.
2012 3788 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/229/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usług „Przy Stadionie” w Więcborku.
2012 3789 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/233/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy letniskowej oraz mieszkaniowej z usługami dla działki nr 25/6 położonej w obrębie wsi Czarmuń, gmina Więcbork
2012 3790 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/232/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej oraz mieszkaniowej z usługami dla działek nr 109/3, 109/5, 109/7, 195/17, 256/3 położonych w obrębie wsi Lubcza, gmina Więcbork.
2012 3791 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr 451/12 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Bukowej w Toruniu.
2012 3792 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr 456/12 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013.
2012 3793 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr 449/12 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej, pomiędzy ul. Parkową a ul. Środkową oraz pomiędzy terenami składowymi a ul. Młyńską w Toruniu.
2012 3794 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr 460/12 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Gminy Miasta Toruń na rzecz wsparcia rodzin, których dzieci korzystają z opieki żłobkowej i przedszkolnej.
2012 3795 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr 450/12 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka ul. Poznańskiej oraz terenu położonego pomiędzy ul. Szubińską i ul. Gniewkowską w Toruniu.
2012 3796 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/159 /2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3797 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/158 /2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3798 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.
2012 3799 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/162 /2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 3800 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudziądz
2012 3801 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2012 3802 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3803 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grudziądz
2012 3804 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grudziądz niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne
2012 3805 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3806 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grudziądz
2012 3807 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2012 3808 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2013 rok
2012 3809 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/284/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3810 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/285/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 3811 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/286/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3812 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2012 3813 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2012 3814 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górzno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 3815 2012-12-27 Postanowienie Postanowienie nr 24/12 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na okręgi wyborcze
2012 3816 2012-12-27 Postanowienie Postanowienie nr 25/12 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stolno na okręgi wyborcze
2012 3817 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XIX/283/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w 2013 roku
2012 3818 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XIX/286/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2012 3819 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XIX/287/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego, usytuowanych przy drogach powiatowych oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 3820 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3821 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów
2012 3822 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII.194.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2012 3823 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII.195.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
2012 3824 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII.196.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3825 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII.197.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3826 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII.198.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 3827 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat na 2013 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 3828 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jeżewo na lata 2013-2017.
2012 3829 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 3830 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3831 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 3832 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 3833 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 14 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, którego właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 3834 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/12 Rady Gminy Radomin z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2012 3835 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/12 Rady Gminy Radomin z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3836 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/12 Rady Gminy Radomin z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Radomin
2012 3837 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI / 179 / 2012 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSK Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sepoleńskiego na 2013 rok
2012 3838 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sępoleńskiego.
2012 3839 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/268/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno
2012 3840 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3841 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3842 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/272/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 3843 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXI/189/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2012 3844 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Brzozie.
2012 3845 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2012 3846 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3847 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 3848 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII /106/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  niezamieszkałej.
2012 3849 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Mrocza
2012 3850 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3851 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/222/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty
2012 3852 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/508/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy
2012 3853 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/490/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2012
2012 3854 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/498/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
2012 3855 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/499/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
2012 3856 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/501/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
2012 3857 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/502/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy
2012 3858 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/503/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bydgoskiemu Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy
2012 3859 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/504/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu
2012 3860 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/12 Rady Gminy Radomin z dnia 18 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2012 rok.
2012 3861 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/12 Rady Gminy Radomin z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2012 3862 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/160/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży.
2012 3863 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/161/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3864 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/163/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3865 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/162/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3866 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/164/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 3867 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI 184 2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sępoleńskiego
2012 3868 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/166/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2012 3869 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/129/2012 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.
2012 3870 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/2012 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2012
2012 3871 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/2012 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 3872 2012-12-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Tuchola