Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Styczeń 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 7 2012-01-09 Informacja Informacja nr OWA-4110-27(8)/2011/310/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2011r. o decyzji nr WCC/1154A/310/W/OWA/2011/RWw sprawie cofnięcia Przedsiębiorcy: Fortum Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku udzielonej koncesji na wytwarzanie ciepła
2012 6 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XVII / 237 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, „deklaracja na podatek od nieruchomości”, „dane o nieruchomościach”, „informacja o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” oraz „dane podatników”.
2012 5 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XVII/234/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2012 4 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XVII/230/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Uzdrowiska Inowrocław
2012 3 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XVII/228/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia
2012 2 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XVII/223/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty
2012 1 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XII/ 120/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Bobrowo
2012 8 2012-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Drzycimiu
2012 9 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/98/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Głuchowo.
2012 10 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/122/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechocinku
2012 11 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krakówek w gminie Drzycim.
2012 12 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2012.
2012 13 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży tych napojów.
2012 14 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2012 rok
2012 15 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami i ich wysokości
2012 16 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury oraz ich wysokości
2012 17 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych z terenu Gminy Żnin, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie i kulturze.
2012 18 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminie Żnin.
2012 19 2012-01-13 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-52(13)/2011/2012/566/VIII/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 stycznia 2012r. decyzja nr OPO-4210-52(13)/2011/2012/566/VIII/MJ Prezesa Urzędu Regulaci Energetyki z dnia 10 stycznia 2012 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej „ZAZAMCZE” z siedzibą we Włocławku
2012 20 2012-01-13 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-69(7)/2011/2012/256/X/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 stycznia 2012r. decyzja nr OPO-4210-69(7)/2011/2012/256/X/ASZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 stycznia 2012 r. Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi zatwierdzająca taryfę dla ciepła
2012 21 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/125/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
2012 22 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/130/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty między ulicami: Wybickiego, Solną, Podgórną i zabudową mieszkaniową w Grudziądzu
2012 23 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012r.
2012 24 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/241/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2012 - 2016
2012 25 2012-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIR-II.0232.3.15.2011 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie współpracy w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej zawarte w Inowrocławiu
2012 26 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2012 27 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 236/11 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.
2012 28 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 237/11 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 29 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 30 2012-01-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 1/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/50/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Rogóźno.
2012 45 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr IX/37/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Sosnowej w Cierpicach i drogi Cierpice - Gniewkowo).
2012 46 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr IX/38/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Ogrodowej w Cierpicach).
2012 47 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr IX/39/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulic Szkolnej i Leśnej w Cierpicach i Małej Nieszawce).
2012 48 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr IX/40/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (ulica Kolorowa w Małej Nieszawce).
2012 49 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (drogi od ulicy Leśnej do „Starego Nadleśnictwa” oraz od „Zakątka Leśnego” w kierunku północno-wschodnim w Cierpicach).
2012 50 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/102/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rypina
2012 51 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barcin na 2012 rok
2012 52 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaj świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin.
2012 53 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/108/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia, zasad ustalenia, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Barcin.
2012 54 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr X/118/11 Rady Powiatu Włocławski z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2012 rok.
2012 55 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/26/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny.
2012 56 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/69/11 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/52/11 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2012 57 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny
2012 58 2012-01-17 Informacja Informacja nr o decyzji nr WCC/295-ZTO-D/273/W/OPO/2012/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 stycznia 2012r. informacja o decyzji nr WCC/295-ZTO-D/273/W/OPO/2012/ASZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy w koncesji na wytwarzanie ciepła.
2012 59 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/129/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na rok 2012
2012 60 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/90/11 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta, i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2012 rok.
2012 61 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2012 rok
2012 63 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr Nr XV/89/2011 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2012 rok
2012 64 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/77/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2012
2012 67 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/97/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej
2012 68 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/96/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 69 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/103/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Wąbrzeźno
2012 70 2012-01-19 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Burmistrza Kruszwicy z dnia 28 października 2011r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Chełmcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kruszwica.
2012 71 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/202/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2012 72 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/206/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2012 73 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/112/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchola na 2012 r.
2012 74 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.
2012 75 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie budżetu województwa na rok 2012
2012 76 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia zasad używania i stosowania herbu, flagi oraz insygniów władzy i symboli Gminy Żnin
2012 77 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetu na rok 2012
2012 78 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Obrowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 79 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.
2012 80 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/363/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dębu kaukaskiego rosnącego w Parku na Wzgórzu Dąbrowskiego
2012 81 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/364/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z topoli szarej znajdującej się przy ul. Zygmunta Augusta w Bydgoszczy
2012 82 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/71/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok
2012 66 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę Śliwice.
2012 65 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 62 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/90/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli
2012 44 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/101/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2012r.
2012 43 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/99/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zielnowo II" w gminie Radzyń Chełmiński
2012 42 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/98/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński
2012 41 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/66/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grudziądz na 2012 r.
2012 40 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/231/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania
2012 39 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/302/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego pod względem przekroczeń docelowych benzo(a)pirenu
2012 38 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/300/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasta Włocławek pod względem przekroczeń dopuszczalnych dwutlenku azotu
2012 37 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/294/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2011
2012 36 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/291/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2012 35 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/290/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2012 34 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/114/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 33 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr IX/35/2011 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2012
2012 32 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012
2012 31 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/153/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 83 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 października 2011r. w sprawie utworzenia Sołectwa Teresin
2012 84 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 85 2012-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 21/11 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 listopada 2011r. orzekające o niewazności uchwały nr X/65/2011 Rady Miasta Kowala z dnia 21 października 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Kowal
2012 86 2012-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 27/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 211/11 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniającą uchwałę |w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasto Toruń, dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat.
2012 87 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/149/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2012
2012 88 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/74/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2012
2012 89 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2012 rok
2012 90 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2012 rok
2012 91 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Łasin na lata 2008 – 2012
2012 92 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Łasin
2012 93 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2012
2012 94 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Więcbork i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 95 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr II/12/11 Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu ZGZK na rok 2011
2012 96 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 3/11 Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010
2012 97 2012-01-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZAB.5511.1.2012 Starosty Włocławskiego z dnia 21 grudnia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2011 rok.
2012 98 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XVII / 239 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Włocławek
2012 99 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2012
2012 100 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 56/11 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok.
2012 101 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XI/69/11 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2012 102 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
2012 103 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gruta na rok 2012
2012 104 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XVI/133/11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2012 r.
2012 105 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr X/92/2011 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012 r.
2012 106 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy miasta Brodnicy na rok 2012
2012 107 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XV/73/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 108 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XV/76/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/34/2011 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2012 109 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XV/77/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
2012 110 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr Nr XV/79/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec.
2012 111 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XV/71/11 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.
2012 112 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XV/101/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2012
2012 113 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XV/103/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia Publicznego Przedszkola w Wielgiem
2012 114 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XV/105/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 115 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIX/85/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w oddziałach przedszkolnych przez szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
2012 116 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na rok 2012
2012 117 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr X/117/11 Rady Powiatu Włocławski z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.
2012 118 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 89/7 w obrębie Mokre, gmina Grudziądz.
2012 119 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/141/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 120 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok.
2012 121 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo
2012 122 2012-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2011 Starosty Żnińskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2012 123 2012-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3/2011 Starosty Żnińskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2012 124 2012-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 4/2011 Starosty Żnińskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2012 125 2012-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Inowrocławiu.
2012 126 2012-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2012 Starosty Żnińskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Żnińskiego
2012 127 2012-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2012 Starosty Żnińskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Żnińskiego
2012 128 2012-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Nieszawa
2012 129 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 130 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Zławieś Wielka
2012 131 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/50/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2012
2012 132 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/53/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim w samorządową instytucję kultury o nazwie "Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim"
2012 133 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Papowo Biskupie
2012 134 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/358/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok
2012 135 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/133/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocinek
2012 136 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 137 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ,,Orlik 2012” przy Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie
2012 138 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz wzorów formularzy podatkowych
2012 139 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVII/143/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 140 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XI/89/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w Ostrowitem prowadzone przez Gminę Brzuze.
2012 141 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2012.
2012 142 2012-01-27 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2012r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/182-ZTO-A/766/W/OPO/2012/AS oraz nr OCC/59-ZTO-A/766/W/OPO/2012/AS
2012 143 2012-01-27 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-66(10)/2011/2012/766/VII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2012r. z dnia 20 stycznia 2012 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-66(10)/2011/2012/766/VII/AS zatwierdzającej taryfę dla ciepłaZakładów Chemicznych ZACHEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
2012 144 2012-01-27 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-68(10)/2011/2012/273/XI/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 stycznia 2012r. z dnia25 stycznia 2012 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-68(10)/2011/2012/273/XI/ASZ zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy
2012 145 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.
2012 146 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr VIII-43/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Bądkowo
2012 147 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIII/58/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały.
2012 148 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/152/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2012 149 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Dobrem
2012 150 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.176.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
2012 151 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.179.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu
2012 152 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.180.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu, ul. Ogrody 1 oraz nadania mu statutu
2012 153 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.181.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2012 154 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.186.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu.
2012 155 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.187.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki
2012 156 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.188.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki
2012 157 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.189.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo
2012 158 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.194.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu
2012 159 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/ 100 /11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2012
2012 160 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2011 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski
2012 161 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2012 rok.
2012 162 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kcynia, na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2012 163 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok
2012 164 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 40/19 w Rojewie.
2012 165 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2012 rok.