Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sierpień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1441 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 1442 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/50/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1443 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie podziału sołectwa Szkocja
2011 1444 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/53/11 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego udzielania
2011 1445 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/54/11 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
2011 1446 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową
2011 1447 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2011 1448 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/84/2011 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Koronowo
2011 1449 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/161/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 r. w sprawie: podziału Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i utworzeniu dwóch samorządowych instytucji kultury: Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim
2011 1450 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/71/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Solec Kujawski
2011 1451 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2007-2013"
2011 1452 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/88/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2009 - 2013
2011 1453 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 23 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w spawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z usługami nieuciążliwymi w jednostkach bilansowych "A i B" oraz "E i F" miasta Ciechocinka oznaczonych od Nr.1 do Nr.34
2011 1454 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Wioska.
2011 1455 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Żagno.
2011 1456 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Żagno.
2011 1457 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/56/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Żagno.
2011 1458 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Bytoń z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/28/07 Rady Gminy Bytoń z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1459 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Topólka z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie:zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 1460 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Brześć Kujawski oraz warunków jego funkcjonowania
2011 1461 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
2011 1462 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Brześć Kujawski.
2011 1463 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 czerwca 2011r. o zmianie Statutu Gminy Kcynia.
2011 1464 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia.
2011 1465 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Strzelno
2011 1466 2011-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 12/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2011r. o stwierdzeniu w części nieważności uchwały VIII/88/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz
2011 1467 2011-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 11 marca 2011r. w sprawie : opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za rok 2010.
2011 1468 2011-08-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 33/2011 Starosty Rypińskiego z dnia 13 czerwca 2011r. z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2010
2011 1469 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr 109/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Olsztyńską, Olimpijską, Szosą Lubicką oraz linią kolejową relacji Toruń-Sierpc.
2011 1470 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr 110/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema w Toruniu.
2011 1471 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pruszcz
2011 1472 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu
2011 1473 2011-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 25.2011 Wójt Gminy Pruszcz z dnia 7 marca 2011r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUSZCZ ZA 2010 rok.
2011 1474 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński
2011 1475 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim
2011 1476 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2011 1477 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 1478 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Cekcyn dotyczącego trybu i sposobu powoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1479 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Cekcyn"
2011 1480 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cekcyn, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2011 1481 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2011 1482 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z obszaru bagna uznanego za użytek ekologiczny.
2011 1483 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany powierzchni obszaru uznanego za użytek ekologiczny.
2011 1484 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr XII/111/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyszogrodzka- Podłużna” w Bydgoszczy
2011 1485 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr XII/113/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kapuściska-Chemiczna" w Bydgoszczy
2011 1486 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr X/160/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2011 1487 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/97/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ulic: Dworcowej, Łucjana Grabskiego, Ks. Piotra Wawrzyniaka i al. Okrężnej oraz w rejonie ul. Wiejskiej
2011 1488 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/120/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ulic: Toruńskiej i Rzemieślniczej
2011 1489 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr XI/140/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na dwóch terenach w rejonach ulic: Jacewskiej, Świętego Ducha i Najświętszej Marii Panny oraz Orłowskiej, Młyńskiej i Stare Miasto
2011 1490 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu
2011 1491 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Stolno miejsc sprzedaży i podawania napojow alkoholowych
2011 1492 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Inerdyscyplinarnego w Rojewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1493 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/161/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Potulice.
2011 1494 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Rumunki Skępskie.
2011 1495 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Topólka z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy w zakresie usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest.
2011 1496 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/77/11 Rady Gminy Unisław z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Unisław
2011 1497 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/78/11 Rady Gminy Unisław z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Unisław
2011 1498 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/81/11 Rady Gminy Unisław z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
2011 1499 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/82/11 Rady Gminy Unisław z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1500 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/89/11 Rady Gminy Unisław z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Unisław
2011 1501 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/90/11 Rady Gminy Unisław z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Unisław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2011 1502 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2011 1503 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2011 1504 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/50/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 1505 2011-08-05 ANEKS Aneks nr 3/2011 Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2011r. do porozumienia zawartego dnia 30 listopada 2010 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego, zwanego dalej Porozumieniem.
2011 1506 2011-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 7/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/29/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Chełmna”.
2011 1507 2011-08-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 18 lipca 2011r.
2011 1508 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Kiełbasin w Gminie Chełmża z przeznaczeniem pod lokalizację kopalni wydobycia kruszywa i elektrowni wiatrowych.
2011 1509 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Skąpe w Gminie Chełmża z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych.
2011 1510 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 290/2, 290/3, 290/4, 290/5 obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Nowy Dwór, gm. Dąbrowa Chełmińska
2011 1511 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/110/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Opławiec-Meysnera w Bydgoszczy
2011 1512 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/121/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia dla terenu usług rzemieślniczych i handlu przy ul. Toruńskiej
2011 1513 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Łabiszyn
2011 1514 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Pakość
2011 1515 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dąbrowa Chełmińska
2011 1516 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dragacz
2011 1517 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Gąsawa
2011 1518 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Koronowo
2011 1519 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Lniano
2011 1520 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Śliwice
2011 1521 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Aleksandrów Kujawski
2011 1522 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Cekcyn
2011 1523 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Czernikowo
2011 1524 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Mrocza
2011 1525 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Warlubie
2011 1526 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Więcbork
2011 1527 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Gostycyn
2011 1528 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Sadki
2011 1529 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Białe Błota
2011 1530 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Bobrowniki
2011 1531 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Ciechocinek
2011 1532 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dobrzyń nad Wisłą
2011 1533 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Lubanie
2011 1534 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Sicienko
2011 1535 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Solec Kujawski
2011 1536 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Strzelno
2011 1537 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Świekatowo
2011 1538 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Złotniki Kujawskie
2011 1539 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dobrcz
2011 1540 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Kijewo Królewskie
2011 1541 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Nowe
2011 1542 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Miasto Brodnica
2011 1543 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dębowa Łąka
2011 1544 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Janikowo
2011 1545 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Koneck
2011 1546 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Lubraniec
2011 1547 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Obrowo
2011 1548 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Osięciny
2011 1549 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Topólka
2011 1550 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Tuchola
2011 1551 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Janowiec Wielkopolski
2011 1552 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Szubin
2011 1553 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Książki
2011 1554 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Łasin
2011 1555 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Świecie
2011 1556 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Choceń
2011 1557 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Gniewkowo
2011 1558 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Grudziądz
2011 1559 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Jabłonowo Pomorskie
2011 1560 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Lisewo
2011 1561 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Lubień Kujawski
2011 1562 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Mogilno
2011 1563 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Płuznica
2011 1564 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Boniewo
2011 1565 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Miasto Chełmża
2011 1566 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Łysomice
2011 1567 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Nieszawa
2011 1568 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Zbiczno
2011 1569 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Chełmno
2011 1570 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Drzycim
2011 1571 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Jeżewo
2011 1572 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Miasto Lipno
2011 1573 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Papowo Biskupie
2011 1574 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Miasto Chełmno
2011 1575 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Chełmża
2011 1576 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Gruta
2011 1577 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Lipno
2011 1578 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Miasto Wąbrzeźno
2011 1579 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Miasto Grudziądz
2011 1580 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Inowrocław
2011 1581 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Osielsko
2011 1582 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Pruszcz
2011 1583 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Rojewo
2011 1584 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Rogowo
2011 1585 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Rogóźno
2011 1586 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Włocławek
2011 1587 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Bukowiec
2011 1588 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dobre
2011 1589 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Miasto Inowrocław
2011 1590 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą nakło nad Notecią
2011 1591 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Piotrków Kujawski
2011 1592 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Radzyń Chełmiński
2011 1593 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Stolno
2011 1594 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Miasto Bydgoszcz
2011 1595 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Kcynia
2011 1596 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Miasto Toruń
2011 1597 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Waganiec
2011 1598 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Kowalewo Pomorskie
2011 1599 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Nowa Wieś Wielka
2011 1600 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Kruszwica
2011 1601 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Skrwilno
2011 1602 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Wielka Nieszawka
2011 1603 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Miasto Aleksandrów Kujawski
2011 1604 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Jeziora Wielkie
2011 1605 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Miasto Rypin
2011 1606 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Żnin
2011 1607 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Bobrowo
2011 1608 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górowatki
2011 1609 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borzyszkowo
2011 1610 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Łąkie.
2011 1611 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Rumunki Skępskie.
2011 1612 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 1613 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej pozostającej w rodzinie zastępczej po osiągnięciu pełnoletności.
2011 1614 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/82/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 czerwca 2008 r.
2011 1615 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/83/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu nakielskiego.
2011 1616 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych miasta Bydgoszcz oraz gminy Osielsko
2011 1617 2011-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2011 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 8 lipca 2011r. o ogłoszeniu możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 1618 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XIII/157/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2011 1619 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XIII/169/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z terenu Wyspy Młyńskiej
2011 1620 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XIII/171/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy
2011 1621 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XIII/181/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011r. zniesienia formy ochrony przyrody z niektórych drzew z terenu Bydgoszczy
2011 1622 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XIII/187/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 1623 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XIII/190/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego.
2011 1624 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XIII/191/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przepisów taryfowych obowiązujących przy korzystaniu z usług przewozowych środkami lokalnego transportu zbiorowego
2011 1625 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XIII/192/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2011 1626 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XIII/201/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Sielanka” w Bydgoszczy
2011 1627 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XIII/204/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2011 1628 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XIII/205/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2011 1629 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XIII/206/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2011 1630 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XIII/221/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy
2011 1631 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr X/ 39 /2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 maja 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń.
2011 1632 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Szczekarzewo.
2011 1633 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Wólka.
2011 1634 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Bobrownikach
2011 1635 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr VII/50/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1636 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Izbica Kujawska, wykraczające poza podstawę programową.
2011 1637 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XI / 106 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1638 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XII/68/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza
2011 1639 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz
2011 1640 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XII/75/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza
2011 1641 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie
2011 1642 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Gniewkowo
2011 1643 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr VII/62/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1644 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr X/176/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji filii Przedszkola w Ślesinie położonej w Minikowie
2011 1645 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr X/177/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią
2011 1646 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr X/183/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2011 1647 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2011 1648 2011-08-11 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-37(7)/2011/6/VIIIZM3/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
2011 1649 2011-08-11 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-30(8)/2011/415/X/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2011r.
2011 1650 2011-08-11 Decyzja Decyzja nr Nr OPO-4210-38(5)/2011/256/IX/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lipca 2011r.
2011 1651 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/417/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru na zapleczu ulic: Żwirki i Wigury oraz Ogrodowej
2011 1652 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Miejskiej Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru ulicy Sądowej
2011 1653 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru zawartego pomiędzy ulicą Lidzbarską a ulicą Podgórną
2011 1654 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XIII/202/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Górzyskowo-Biedaszkowo" w Bydgoszczy
2011 1655 2011-08-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2011r. o wysokości przyznanych dotacji podmiotowych dla spółek wodnych, z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 491.000 zł, przeznaczonych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych i naprawę awarii w 2011 r.
2011 1656 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VI/20/2011 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/190/10 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od podatku
2011 1657 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2011 1658 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XII/114/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo-Skansen” w Bydgoszczy
2011 1659 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/47/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 1660 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/108/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Inowrocław
2011 1661 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/134/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Inowrocław
2011 1662 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Ciechocinek
2011 1663 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 1 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osiek oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w któych ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 1664 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/40/11 Rady Gminy Osiek z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku, Filia w Tomaszewie.
2011 1665 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Golubiu-Dobrzyniu w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego
2011 1666 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XII/48/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne Nr 2 im.Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu
2011 1667 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 9 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1668 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w gminie Dąbrowa Chełmińska
2011 1669 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska
2011 1670 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 1671 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w gminie Dąbrowa Chełmińska.
2011 1672 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 22 czerwca 2011r. regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
2011 1673 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Górzno
2011 1674 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Waganiec
2011 1675 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Tuchola dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Tuchola przez inne niż Gmina Tuchola osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Tuchola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1676 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 1 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2011 1677 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr V-23/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Bądkowo
2011 1678 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI-42-2011 Rady Miasta Kowal z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kowal
2011 1679 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI / 28 /2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą " Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie" oraz uchwalenia jej statutu
2011 1680 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI / 30 / 2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 1681 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI / 32 / 2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1682 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr X/153/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2011 1683 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Żnińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 1684 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 1685 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2011 1686 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/63/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski"
2011 1687 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/55/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek
2011 1688 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zbójno.
2011 1689 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr 149/11 Rady Miasta Torunia z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń oraz granic ich obwodów.
2011 1690 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/277/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat lipnowski
2011 1691 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr Nr XLIII/278/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie gmina Wielgie powiat lipnowski
2011 1692 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki-Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie powiat lipnowski
2011 1693 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/174/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz
2011 1694 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 1695 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Inowrocław w miejscowości Jacewo
2011 1696 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2011 1697 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1698 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Tuchola
2011 1716 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś
2011 1717 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XI/111/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 12 we Włocławku, ul. Wiejska 29
2011 1718 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XI / 112 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 23 we Włocławku, ul. Wyspiańskiego 3
2011 1719 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XI / 113 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 4 we Włocławku, ul. Wyspiańskiego 3
2011 1720 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XI / 114 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany obwodu Zespołu Szkół Nr 7 we Włocławku, ul. Gniazdowskiego 7
2011 1721 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XI / 115/ 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany obwodu Zespołu Szkół Nr 9 we Włocławku, ul. Promienna 15
2011 1722 2011-08-17 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-56(3)/2011/13859/IIzm/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia pierwszej zmiany II taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim
2011 1699 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Choceń z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Choceń
2011 1700 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 29 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 193/1 i 193/2 w miejscowości Mszano, gmina Lniano.
2011 1701 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Grabina" położonego w Starym dworze i terenu położonego w Okolu, gmina Koronowo
2011 1702 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 1703 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli z placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2011 1704 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/57/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Janowiec Wielkopolski.
2011 1705 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/58/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, wyrażania zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalania wysokości oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na raty
2011 1706 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/82/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie gminy Miasta Brodnicy.
2011 1707 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/94/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich
2011 1708 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XI/44/11 Rady Gminy Radomin z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2011 1709 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu świeckiego na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 1710 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu świeckiego dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2011 1711 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 1712 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwalę Rady Gminy w Dąbrowie nr XXV/159/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2011 1713 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe
2011 1714 2011-08-17 Porozumienie Porozumienie nr 1/10 . z dnia 29 września 2010r. w sprawie przejęcia przez gminę Wielgie zadań gminy Tłuchowo z zakresu zarządzania drogami gminnymi, pomiędzy gminą Wielgie a gminą Tłuchowo
2011 1715 2011-08-17 ANEKS Aneks nr 1 . z dnia 8 lipca 2011r. do porozumienia nr 1/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przejęcia przez gminę Wielgie zadań gminy Tłuchowo z zakresu zarzązania drogami gminnymi, pomiędzy gminą Wielgie a gminą Tłuchowo
2011 1723 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dobrylewo
2011 1724 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wilczkowo
2011 1725 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr V/43/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na działania polegające na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z budynków, budowli i instalacji znajdujących się na terenie gminy Dobrcz.
2011 1726 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr V/47/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Dobrcz.
2011 1727 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/73/11 Rady Gminy Unisław z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów
2011 1728 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr X/87/11 Rady Gminy Unisław z dnia 12 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Unisław z dnia 5 kwietnia 2011 roku Nr VI/45/11 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1729 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr X/88/11 Rady Gminy Unisław z dnia 12 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1730 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 1731 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom podległym, warunków dpouszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz o stosowaniu z urzędu
2011 1732 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr Nr XI/39/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 8 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 1733 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr Nr XI/42/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 8 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu
2011 1734 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr XI/44/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
2011 1735 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr Nr XI/46/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zakład Wodociągów o Kanalizacji w Golubiu-Dobrzyniu w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego
2011 1736 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr X/158/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Zdolni na start – III edycja” dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012 realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2011 1737 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr 97/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawiew sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2011 1738 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/ 51 /2011 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 1739 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2011 r.
2011 1740 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1741 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 335 położonej w miejscowości Wiele
2011 1742 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr X/94/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mrocza
2011 1743 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr 76/VI/11 Starosty Bydgoskiego z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca budżet powiatu bydgoskiego na rok 2011 (3)
2011 1744 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1745 2011-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
2011 1746 2011-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
2011 1747 2011-08-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Grudziądzkiego z dnia 30 czerwca 2011r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Starostwie Powiatowym w Grudziądzu
2011 1748 2011-08-19 Informacja Informacja Starosty Radziejowskiego z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatur na członka do prac w powiatowej społecznej radzie do spraw osób niepełnosprawnych
2011 1749 2011-08-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych we Włocławku.
2011 1750 2011-08-19 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie informacji z wykonania budżetu lata 2005-2010
2011 1751 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bobrowo
2011 1752 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/66/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brudzawy
2011 1753 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/67/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Buczek
2011 1754 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/68/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budy
2011 1755 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/69/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chojno
2011 1756 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/70/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czekanowo
2011 1757 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/71/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka
2011 1758 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drużyny
2011 1759 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/73/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabówiec
2011 1760 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/74/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grzybno
2011 1761 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/75/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kawki
2011 1762 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/76/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kruszyny
2011 1763 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/77/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kruszyny Szlacheckie
2011 1764 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/78/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małki
2011 1765 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/79/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nieżywięć
2011 1766 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/80/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tylice
2011 1767 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/81/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wądzyn
2011 1768 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/82/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wichulec
2011 1769 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/83/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wymokłe
2011 1770 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/84/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zgniłobłoty
2011 1771 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 128/1 w miejscowości Kania, gmina Barcin
2011 1772 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 8, 9, 33 w miejscowości Barcin, gmina Barcin
2011 1773 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo
2011 1774 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 431/6 położonej w miejscowości Mrocza
2011 1775 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XI/41/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ciechocin.
2011 1776 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych
2011 1777 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Gruta z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gruta
2011 1778 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1779 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2011 1780 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 1781 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr V/48/11 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości i ich wykorzystywania
2011 1782 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/266/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 47, poz. 796)
2011 1783 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2011 1784 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolengo, psychologa, logopedy, rozliczenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2011 1785 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1786 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wąbrzeskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące
2011 1787 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2011 1788 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia drogi publicznej, będącej obwodnicą miasta Wąbrzeźno kategorii drogi powiatowej przebiegającej przez miasto Wąbrzeźno i gminę Wąbrzeźno
2011 1789 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i włączenia do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
2011 1790 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr L/413/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym obszar pomiędzy ul. 22- go Stycznia i rzeką Mień na działkach o numerach ewidencyjnych 1036, 2250/2, 2251/2, 2251/1 i cz. działki 1041, 1042
2011 1791 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso
2011 1792 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr X/148/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2011
2011 1793 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw na terenie gminy Kijewo Królewskie
2011 1794 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim
2011 1795 2011-08-23 Sprawozdanie Sprawozdanie nr z wykonania budżetu województwa kujawsko-pomorski Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2011r. informacja ogólna sprawozdania z wykonania budżetu
2011 1796 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Januszkowo I”.
2011 1797 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 12 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego Niwy, gmina Kamień Krajeński.
2011 1798 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI / 107 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku
2011 1799 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI / 110 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Włocławek
2011 1800 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr IX/62 /11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudzki Most II obejmujący część obrębu ewidencyjnego Tuchola
2011 1801 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2011 1802 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo.
2011 1803 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 marca 2011r. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrcz
2011 1804 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubania-Lipiny w gminie Świekatowo
2011 1805 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Małe Łąkie w gminie Świekatowo
2011 1806 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Świekatowo w gminie Świekatowo
2011 1807 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr IX/94/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego
2011 1808 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miasta Kowal przedsięwzięć z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta Kowal
2011 1809 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI / 134 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miasto Włocławek, udostępnianych dla Operatora i Przewoźników oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2011 1810 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI / 135 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez Operatora i Przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Włocławek.
2011 1811 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Lipno z dnia 24 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Lipno do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1812 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/160/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 maja 2011r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Lubaszcz.
2011 1813 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lipnowskiego
2011 1814 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X/44/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Chodcza
2011 1815 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/103/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2011 1816 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/100/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski
2011 1817 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/104/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia opłat za przeprawę promową przez rzekę Wisłę w miejscowości Nieszawa i ustalenia stawek za przewóz promem.
2011 1818 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 788/2 w Strzelnie
2011 1819 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty targowej
2011 1820 2011-08-26 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011r. Sygn. akt I SA/Bd 156/11
2011 1821 2011-08-26 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011r. Sygn. akt I SA/Bd 140/11
2011 1822 2011-08-26 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2011r. Sygn. akt I SA/Bd 189/11
2011 1823 2011-08-26 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-14(16)/2011/310/X/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Fortum Płock Sp.z o.o. z siedzibą w Płocku
2011 1824 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X/ 36 /2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2011 1825 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X/ 38 /2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki, określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga i logopedy.
2011 1826 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X/ 40 /2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2011 1827 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na wodach powierzchniowych powiatu brodnickiego
2011 1828 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/44/2011 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 1829 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski”
2011 1830 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzania ograniczeń na wodach powierzchniowych na terenie obszaru chronionego krajobrazu Zalewu Koronowskiego
2011 1831 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2011 1832 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/233/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2011 r.
2011 1833 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/234/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz w sprawie poboru tego podatku.
2011 1834 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację inwestycji efektywnych ekologicznie realizowanych na terenie Gminy Miasto Chełmno
2011 1835 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2011 1836 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie zmiany regulaminu określającego wynagrodzenia nauczycieli, kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2011 1837 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Rogowo
2011 1838 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 1839 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski
2011 1840 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 1841 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1842 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/40/11 Rady Gminy Bartniczka z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bartniczka
2011 1843 2011-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2011 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy-miasta Golubia-Dobrzynia za rok 2010
2011 1844 2011-08-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2011 1845 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VI/23/11 Rady Gminy Koneck z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: zasad stosowanych przy nadawaniu i zmianie nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym w gminie Koneck
2011 1846 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Koneck z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/200/10 Rady Gminy Koneck z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomosci na 2011 rok
2011 1847 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Koneck z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sparwie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
2011 1848 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VII/32/11 Rady Gminy Koneck z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Konecku
2011 1849 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji"
2011 1850 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/68/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku
2011 1851 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 101/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (7)
2011 1852 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru tych zadań do finansowania
2011 1853 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XX/46/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2011 1854 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/86/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/75/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 sierpnia 2008r w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału
2011 1855 2011-08-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jeziora Wielkie przeprowadzonych w dniu 7 sierpnia 2011 r.
2011 1856 2011-08-29 Porozumienie Porozumienie nr OR-III.031.8.2011 Starosty Bydgoskiego z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia wykonania zadań w zakresie oddawania do użytkowania dróg publicznych, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim p. Wojciechem Porzych, zwanym w treści porozumienia "Powierzającym" a Powiatwym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, reprezentowanym przez p. Stanisława Skowrońskiego - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, zwanym w treści porozumienia "Przyjmującym".
2011 1857 2011-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr VIII/65/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nakielskiego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za 2010 rok.