Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Lipiec 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1259 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr XII/150/11 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 maja 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości
2011 1260 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu brodnickiego za 2010 r.
2011 1261 2011-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/11 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2010 z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
2011 1262 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr V/38/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1263 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy Bukowiec, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania
2011 1264 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1265 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/59/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Miasto Włocławek
2011 1266 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/63/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku
2011 1267 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Włocławku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1268 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina Dąbrowa
2011 1269 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez gminę Dąbrowa
2011 1270 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie
2011 1271 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/41/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Jabłonowie Pomorskim
2011 1272 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/81/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie
2011 1273 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/83/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjnowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy
2011 1274 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/84/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 czerwca 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania
2011 1275 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2011 1276 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usunietych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a nastepnie odstapienia od usuniecia pojazdu.
2011 1277 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zasad używania herbu i flagi powiatu toruńskiego
2011 1278 2011-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2011 r.
2011 1279 2011-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 20 czerwca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciążek przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2011 r.
2011 1280 2011-07-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z dnia 16 marca 2011r. z wykonania budżetu za 2010 r.
2011 1281 2011-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/11 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2010 r.
2011 1282 2011-07-06 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 20/2011 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 maja 2011r. w sprawie w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2011 1283 2011-07-06 Informacja Informacja nr WCC/1202A/15911/W/OPO/2011/AgS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 czerwca 2011r. o decyzji nr WCC/1202A/15911/W/OPO/2011/AGS w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipnie
2011 1284 2011-07-06 Postanowienie Postanowienie nr OPO-4210-11(13)/2011/1333/X/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 czerwca 2011r. nr OPO-4210-11(13)/2011/1333/X/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzające taryfy dla ciepła Toruńskiej Energetyki Cergia S. A. z siedzibą w Toruniu
2011 1285 2011-07-06 Informacja Informacja nr WCC/383-ZTO-E/1333/W/OPO/2011/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 czerwca 2011r. o decyzji nr WCC/383-ZTO-E/1333/W/OPO/2011/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej przedmiot i zakres działalności Toruńskiej Energetyki Cergia S. A. z siedzibą w Toruniu
2011 1286 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/89/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 23 maja 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/331/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia trybu, kryteriów i zasad przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski za ich osiągnięcia
2011 1287 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/92/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 23 maja 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XII/199/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2011 1288 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/95/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2010 rok.
2011 1289 2011-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 156/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 maja 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy
2011 1290 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 22/7, 22/13, 22/15 w miejscowości Barcin Wieś, gmina Barcin.
2011 1291 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 174/12 w miejscowości Barcin Wieś, gmina Barcin.
2011 1292 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 39/2 i 47/2, obręb Kania, gmina Barcin.
2011 1293 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługową i zieleń w rejonie ulicy Kopernika w Tucholi.
2011 1294 2011-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 259/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boniewo
2011 1295 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Rypin z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Starorypin Rządowy
2011 1296 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Gruta z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 39/2, 40 i 38/4 we wsi Orle.
2011 1297 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rady Gminy Stolno z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/189/05 Rady Gminy Stolno z dnia 22 października 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 1298 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Gminy Stolno z dnia 6 maja 2011r. w sprawie regulaminu konsultacji społecznych
2011 1299 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Osie z dnia 24 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osiu
2011 1300 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Miasta Rypina z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miasta Rypina.
2011 1301 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbójno.
2011 1302 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.79.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.
2011 1303 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.89.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1304 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania, odpłatności, całkowitego lub częściowego zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania
2011 1305 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto i Gminę Łasin
2011 1306 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Łasinie
2011 1307 2011-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 27 czerwca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radomin przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2011 r.
2011 1308 2011-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 31 marca 2011r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Kowal za 2010 rok
2011 1309 2011-07-11 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-22(7)2011/106/IX/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 czerwca 2011r. decyzja nr OPO-4210-22(7)2011/106/IX/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2011 1310 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr V/41/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na czterech terenach w rejonach ulic: 3 Maja, Solankowej, Macieja Wierzbińskiego i al. 800-lecia Inowrocławia
2011 1311 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi działki nr 961/1 przy ulicy Nakielskiej w Mroczy
2011 1312 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi działki nr 1300 przy ulicy Piotra w Mroczy
2011 1313 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługowo – mieszkalną działek nr 394/2 i nr 395/4 przy ulicy Spokojnej w Mroczy
2011 1314 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brzozie.
2011 1315 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzozie.
2011 1316 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1317 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały o wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2011 1318 2011-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Brzozie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzozie za 2010 rok.
2011 1319 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr X/40/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 2 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna, Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie terenów kolejowych w miejscowości Pruszcz
2011 1320 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Bukowiec
2011 1321 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/315/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ternów targowo - wystawinniczych, przemysłowo-składowych i usługowo-handlowych w Solcu Kujawskim
2011 1322 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr XI/103/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ogrody działkowe - Łoskoń" w Bydgoszczy
2011 1323 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/79/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bielawy" w Bydgoszczy.
2011 1324 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 102/1 i 102/2 w miejscowości Kania, gmina Barcin.
2011 1325 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 96/2, 98/2, 100/2, 101, 102, 106, 107, 109/2 w miejscowości Pturek, gmina Barcin.
2011 1326 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr 48/11 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu lotniska w Toruniu wraz z częścią terenów przyległych
2011 1327 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr 127/11 Rady Miasta Torunia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych przez ten Zakład w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny
2011 1328 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr 137/11 Rady Miasta Torunia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2011 1329 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/148/2002 Rady Gminy Radziejów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału gminy Radziejów na obwody głosowania
2011 1330 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/57/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalania zasad udzielania dotacji celowych w formie dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów Kujawski ze środków budżetu gminy
2011 1331 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Kikół publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2011 1332 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 1333 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 maja 2011r. w sprawie wzniesienia na terenie miasta Tuchola pomnika ks. ppłk Józefa Wryczy
2011 1334 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi.
2011 1335 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miasta Chełmno z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustanowienia opłaty za świadczenie w zakresie przekraczającym podstawę programową w prowadzonym przez gminę Miasto Chełmno przedszkolu publicznym
2011 1336 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr IX.41.2011 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
2011 1337 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń – Złotoria– Osiek - etap I”, pomiędzy powiatem toruńskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim
2011 1338 2011-07-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Kikół z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kikół za 2010 r.
2011 1339 2011-07-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3/2011 Starosty Mogileńskiego z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2011 1340 2011-07-15 Informacja Informacja nr OWA-4110-20(5)/2011/13859/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lipca 2011r. o decyzjach nr WCC/1163H/13859/W/OWA/2011/ML oraz nr PCC/1139H/13859/W/OWA/2011/ML Prezesa URE zmieniających koncesje Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2011 1341 2011-07-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zgłaszania kandydatów na członka powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych.
2011 1342 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VII/20/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Wiejską, terenami kolejowymi, ulicą Szpitalną, ulicą Wysoką (wraz z częścią działki nr 15/4 km 40 i działkami nr 16, 17, 18 i 19/1 km 40), ulicą Długą (wraz z częściami działek nr 14/13, 15/8, 15/10, 16/5 km 56 i nr 1/92, 117 km 55).
2011 1343 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X /94 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 14 we Włocławku, ul. Leśna 27
2011 1344 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Włocławek
2011 1345 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr V/42/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2011r. zmieniająca uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Włocławek
2011 1346 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/151/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2011 1347 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia
2011 1348 2011-07-18 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 września 2010r. Sygn. akt I SA/Bd 674/10
2011 1349 2011-07-18 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 marca 2011r. Sygn. akt I SA/Bd 35/11
2011 1350 2011-07-18 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 1455/10
2011 1351 2011-07-18 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 1484/10
2011 1352 2011-07-18 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 17/11
2011 1353 2011-07-18 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 36/11
2011 1354 2011-07-18 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 18/11
2011 1355 2011-07-18 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 699/10
2011 1356 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/80/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górzyskowo-Gnieźnieńska” w Bydgoszczy
2011 1357 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VI/46/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński
2011 1358 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Nowy Dwór w gminie Radzyń Chełmiński
2011 1359 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu
2011 1360 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, dotacji ze środków budżetu Gminy Dobre.
2011 1361 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 30 maja 2011r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrem
2011 1362 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świekatowo
2011 1363 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z budżetu Gminy utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest
2011 1364 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr IX/90/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kruszwica.
2011 1365 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osada Borowiacka” w m. Cekcyn gm. Cekcyn
2011 1366 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 marca 2011r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogowo
2011 1367 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Mogilno
2011 1368 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Boniewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1369 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/31/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Boniewie
2011 1370 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Skrwilno
2011 1371 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Chełmno
2011 1372 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu ze środków budżetu Gminy Chełmno
2011 1373 2011-07-25 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 maja 2011r. zawarte w dniu 19 maja2011 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą „Razem bezpieczniej”
2011 1374 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r.
2011 1375 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr V/45/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy szkole” położonego w Samociążku, gmina Koronowo i w mieście Koronowo.
2011 1376 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/45/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Zawiszy Czarnego, Mieszka I, Legionów, Poniatowskiego i granicą administracyjną miasta
2011 1377 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze środków budżetu gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków
2011 1378 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółce wodnej dotacji z budżetu gminy Lubanie, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania
2011 1379 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez miasto i gminę Skępe
2011 1380 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta i gminy Skępe
2011 1381 2011-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 275/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Włocławek
2011 1382 2011-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 286/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brodnica
2011 1383 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/48/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński
2011 1384 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 12 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę nr 46 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz.
2011 1385 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 13 maja 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 1386 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy Raciążek z dnia 13 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Raciążku oraz warunków jego funkcjonowania.
2011 1387 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1388 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1389 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1390 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw
2011 1391 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/96/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2011r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru w rejonie ulic: Leonida Teligi, Zielnej i Papieżki, zawartego pomiędzy ulicami Płocką, Barską, Polną oraz terenami bocznicy kolejowej
2011 1392 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr 112/11 Rady Miasta Torunia z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Żółkiewskiego, Skłodowskiej - Curie i Wschodniej w Toruniu
2011 1393 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie podziału sołectwa Kiełpiny na sołectwo Kiełpiny i sołectwo Piątkowo.
2011 1394 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 1395 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na terenie gminy miasta Chełmży
2011 1396 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1403 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/73/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego we Włocławku pomiędzy: brzegiem rzeki Wisły na odcinku od ujścia rzeki Zgłowiączki do zachodniej granicy nieruchomości nr 1/26 KM48, wzdłuż tej granicy i w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 3/6 i 3/1 KM48, ulicą Ogniową, Chmielną, Wronią, Okrzei do wysokości ulicy Kościuszki, granicą obszarów kolejowych, ulicą Szpitalną, Okrzei i zachodnią granicą Parku im. H. Sienkiewicza, ulicą Wyszyńskiego oraz zachodnim brzegiem rzeki Zgłowiączki z wyłączeniem terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi po 1 stycznia 1995r. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635), z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz.675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871 oraz z 2011r. Nr 32, poz. 159) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz. 1591 j.t.; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 ; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241, oraz z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675),uchwala się, co następuje:
2011 1404 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/36/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszarów położonych przy ul. Przejazdowej i Targowej w Wąbrzeźnie
2011 1405 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie
2011 1406 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Suchorączek
2011 1407 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzewek
2011 1408 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Witunia
2011 1409 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zgniłka
2011 1410 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Śmiłowo
2011 1411 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzewska Osada
2011 1412 2011-07-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 22 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 lipca 2011r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu na kadencję 2011-2015.
2011 1413 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 198/17 położonej w miejscowości Drzewianowo
2011 1414 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 125/1 do 125/5 położonych w miejscowości Drzewianowo
2011 1415 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 81/5 położonej w miejscowości Matyldzin
2011 1416 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 59/3 położonej w miejscowości Rościmin
2011 1417 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 236 i 238 położonych w miejscowości Ostrowo
2011 1418 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 1230 położonej w miejscowości Mrocza
2011 1419 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 1305 położonej w miejscowości Mrocza
2011 1420 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 512/1 i 512/5 położonych w miejscowości Wiele
2011 1421 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 2 w Żninie
2011 1422 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Żnin
2011 1423 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przezgminę Żnin
2011 1424 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin
2011 1425 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie miasta Żnina
2011 1426 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2011 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2011 1427 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Wewnętrzne”, obejmującego teren ograniczony ulicami Wybickiego, Legionów, terenami wojskowymi, Bema, Piłsudskiego, Al. 23 Stycznia, Sienkiewicza i Kos. Gdyńskich
2011 1428 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko
2011 1429 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko.
2011 1430 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko
2011 1431 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/50/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2011 1432 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy w Sicienku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Sicienko w latach 2011-2013.
2011 1433 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2011 1434 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2011 1435 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość.
2011 1436 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”.
2011 1437 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr X/63/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Sołectwa Kawle i nadania mu Statutu.
2011 1438 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr X/66/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwały określające granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
2011 1439 2011-07-29 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-25(7)/2011/738/XII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie decyzji Prezesa URE zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła ANWIL Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2011 1440 2011-07-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z dnia 13 czerwca 2011r. z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2010 rok
2011 1397 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Różankowo
2011 1398 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr XII/112/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Plac Wolności” w Bydgoszczy
2011 1399 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania
2011 1400 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/57/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2011 1401 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/52/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszaru położonego przy ul. Towarzystwa Jaszczurczego w Wąbrzeźnie
2011 1402 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/53/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszarów położonych przy ul. Kruczej, Gen. Pruszyńskiego i Grudziądzkiej w Wąbrzeźnie